Tài liệu Huy động cộng đồng dân cư tham gia vào quá trình xây dựng và quản lý khu tập thể xây dựng, thành phố hải dương (tt)

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 105 |
  • Lượt tải: 0
sharebook

Tham gia: 25/12/2015

Mô tả:

THÔNG BÁO Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội. Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
- Xem thêm -