Tài liệu Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng joomla

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 171 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

công nghệ thông tin,tiểu luận,lập trình
Bài 9 Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla Mục tiêu bài học • Hiểu rõ quy trình xây dựng 1 website bằng Joomla • Tổng hợp các kiến thức cơ bản về xây dựng và quản trị website Joomla • Hiểu rõ cách thức đưa website lên host sau khi đã hoàn thiện trên wampserver • Hiểu cách sử dụng các gói Quickstart Joomla để tạo website. Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla Xây dựng website bán hàng Cài đặt Joomla trên wampserver, không sử dụng dữ liệu mẫu Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla Xây dựng website bán hàng Xây dựng sơ đồ website -Trang chủ -Giới thiệu -Tin tức +Tin tuyển dụng +Tin khuyến mại -Sản phẩm +Thời trang trẻ em +Đồ chơi trẻ em -Liên hệ Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla Xây dựng website bán hàng Tạo Section, Category và một số Article -Tạo Section: Tin tức -Tạo Category Tin tuyển dụng, Tin khuyến mại nằm trong section Tin tức -Tạo Article Giới thiệu thuộc thuộc uncategorised và đặt ngoài trang chủ; Tạo một số Article thuộc category Tin tuyển dụng, Tin khuyến mại, các article này cũng đặt hiển thị ngoài trang chủ theo 2 cột phía dưới article Giới thiệu Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla Xây dựng website bán hàng Chỉnh sửa trình đơn Home trong khối trính đơn Main Menu và hiệu chỉnh thứ tự bài viết trong Frontpage Manager -Thay tiêu đề Home thành Trang chủ; -Đặt tham số #Link là 0 để không có liên kết phía dưới các bài intro; -Bật chức năng Title Linkable để đặt liên kết vào tiêu đề bài viết, Tắt hiển thị (chọn hide) ở các tham số Author Name, Created Date and Time, Modified Date and Time -Truy cập Frontpage Manager, đặt lại thứ tự các bài viết, để bài viết Giới Thiệu lên đầu Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla Xây dựng website bán hàng Danh sách Section Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla Xây dựng website bán hàng Danh sách Category Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla Xây dựng website bán hàng Tạo bài viết Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla Xây dựng website bán hàng Sửa trình đơn Home Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla Xây dựng website bán hàng Hiểu chỉnh thứ tự bài viết trong Fronpage Manager Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla Xây dựng website bán hàng Trang Frontend lúc này: Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla Xây dựng website bán hàng Thêm mới các trình đơn trong khối Main Menu: -Giới thiệu: Kiểu Article Layout - trỏ tới bài viết Giới thiệu đã tạo; -Tin tức: Kiểu Section Blog Layout trỏ tới section Tin tức với tham số cơ bản là Leading=0; Intro = 4; Columns=2, Links=6 ; -Tin khuyến mại: Kiểu Category Blog Layout trỏ tới Category Tin khuyến mại với tham số cơ bản là Leading=1; Intro = 6; Columns=1, Links=6 ; trình đơn này lựa chọn Parent Item là Tin tức -Tin tuyển dụng: Kiểu Category Blog Layout trỏ tới Category Tin tuyển dụng với tham số cơ bản là Leading=1; Intro = 6; Columns=1, Links=6 ; trình đơn này lựa chọn Parent Item là Tin tức Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla Xây dựng website bán hàng Trang Frontend, mục tin tức lúc này: Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla Xây dựng website bán hàng Tải và cài đặt extension -Joom Shopping: là extension làm trang bán hàng trực tuyến bao gồm component và các plugin, module hỗ trợ. Joom shopping được tải từ website http://www.webdesigner-profi.de -Aicontactsafe: là extension tạo chức năng liên hệ trực tuyến, được tải từ http://www.algisinfo.com Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla Xây dựng website bán hàng Cấu hình component Joom Shopping -Vào Option chọn Currencies, thêm mới 1 loại tiền tệ là tiền Việt Nam Đồng, mã vnd, và đặt loại tiền tệ này là mặc định -Vào Option chọn Payment, xóa các hình thức thanh toán có sẵn thêm mới các hình thức thanh toán: Tienphongbank, Vietcombank, Techcombank và thanh toán trực tiếp khi giao hàng -Vào Option cọn Shipping methods xóa các hình thức vận chuyển cũ, tạo mới hình thức vận chuyển tới tận nhà khách hàng và khách hàng nhận hàng tại cửa hàng Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla Xây dựng website bán hàng Tạo danh mục sản phẩm và một số sản phẩm -Vào categories tạo 2 danh mục sản phẩm là thời trang trẻ em và đồ chơi trẻ em -Vào Products tạo mới một số sản phẩm thuộc 2 danh mục thời trang trẻ em và đồ chơi trẻ em Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla Xây dựng website bán hàng Tạo trình đơn Sản Phẩm trỏ tới trang Joom Shopping -Vào khối Main Menu, thêm mới trình đơn Sản phẩm và 2 trình đơn con là Thời trang trẻ em, Đồ chơi trẻ em tương ứng trỏ tới danh sách các sản phẩm của 2 chuyên mục này Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla Xây dựng website bán hàng Tạo trình đơn liên hệ Thêm mới trình Aicontactsafe đơn Liên Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla hệ trỏ tới component Xây dựng website bán hàng Thêm mới khối trình đơn đặt phía trên trang web Thêm mới khối trình đơn với 2 trình đơn là Thời trang trẻ em và Đồ chơi trẻ em, 2 trình đơn này trỏ tới 2 trình đơn tương ứng trong khối Main Menu và đặt module hiển thị khối trình đơn này ở vị trí user3 Bài 9 - Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla
- Xem thêm -