Tài liệu Hướng dẫn sử dụng winscp & putty

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 730 |
  • Lượt tải: 3
lequangtien

Tham gia: 06/10/2015

Mô tả:

Đối với bất kỳ nhà quản trị hệ thống Linux nào thì công cụ quan trọng và không thể thiếu để kết nối từ Windows đến Linux là WinSCP & Putty. Thông thường mọi người sẽ dùng hai phần mềm trên một cách riêng lẽ với nhau tuỳ theo như cầu trong lúc làm việc, ít khi kết hợp chúng lại với nhau để nâng cao hiệu xuất.
Hướng Dẫn Sử Dụng WinSCP - Putty Hướng Dẫn Sử Dụng WinSCP & Putty Giới thiệu Đối với bất kỳ nhà quản trị hệ thống Linux nào thì công cụ quan trọng và không thể thiếu để kết nối từ Windows đến Linux là WinSCP & Putty. Thông thường mọi người sẽ dùng hai phần mềm trên một cách riêng lẽ với nhau tuỳ theo như cầu trong lúc làm việc, ít khi kết hợp chúng lại với nhau để nâng cao hiệu xuất. Khi cần trao đổi dữ liệu giữa Windows và Linux họ dùng WinSCP để copy (kéo thả cho nhanh) lưu ý ở đây là dùng WinSCP kết nối với Linux thông qua SSH chứ không phải thông qua FTP nhé. Ngược lại khi cần thực hiện thao tác lệnh thì họ sẽ dùng Putty để truy cập server. Tuy nhiên nếu mỗi lần sử dụng lại gõ mật khẩu truy cập thì cũng hơi mệt mỏi, nếu như các bạn đặt mật khẩu dài dạng 128 bit thì sao nhỉ? Hôm nay mình sẽ hướng dẫn sử dụng WinSCP & Putty kết hợp với nhau để tạo thành một ứng dụng nhằm làm tăng hiệu quả khi làm việc của các bạn. Quy trình sau khi cấu hình xong sẽ như sau: bạn mở WinSCP lên và WinSCP sẽ gọi luôn putty lên đồng thời truyền tham số để putty login vào Linux theo như thông tin bạn lưu trong WinSCP luôn sẽ rất là tiện lợi cho chúng ta. Các bước cấu hình như sau: Mở WinSCP lên sau đó add một host mới vào - Chọn New Site - Điền IP server - Đền thông tin port - Điền username - Điền mật khẩu - Lưu lại thông tin trên. Chi tiết xem hình bên dưới nhé Hình 1: Thêm một site mới vào WinSCP Lê Quang Tiên Trang 1 Hướng Dẫn Sử Dụng WinSCP - Putty Đến đây thì chúng ta có thể kết nói đến Server Linux bằng WinSCP được rồi, tuy nhiên vẫn chưa thể dùng được putty chung ở đây. Chúng ta sẽ cấu hình tiếp tục nhé. Sauk hi đã lưu xong thông tin host mới add vào chúng ta chọn lại host đó và chọn vào Menu Tools  Preferences … Hình 2: Cấu hình mở putty chung với WinSCP Tiếp theo chọn Applications trên nút Browse chỉ đến nơi lưu putty và chọn vào ba ô như trong hình dưới. Sau đó chọn OK để kết thúc quá trình cấu hình. Hình 3: Chọn nơi lưu putty để tích hợp với WinSCP Lê Quang Tiên Trang 2 Hướng Dẫn Sử Dụng WinSCP - Putty Đến đây thì việc cấu hình đã hoàn thành, bây giờ chúng ta mở lại WinSCP để xem thành quả của mình nhé. Có phải là sau khi WinSCP được mở lên thì Putty cũng được mở theo và login vào luôn không? Nếu như có nâng cấp WinSCP thì bạn chỉ cần copy file WinSCP.ini qua folder chứa WinSCP version mới là xong hoặc thậm chí có thể copy cấu hình trên qua máy khác cũng được. Hết TP. HCM 15-09-2015 Lê Quang Tiên Trang 3
- Xem thêm -