Tài liệu Hướng dẫn sử dụng vision 2010 - part 39

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 177 |
  • Lượt tải: 0
Khotailieu

Đã đăng 199 tài liệu

Mô tả:

Visio 2010 SƠ ĐỒ THỰC TẾ Thiết lập thông tin cho các mô hình và sử dụng Data Graphic. Click chuột phải vào mô hình và chọn Data Edit Data Graphic.Sau đó chọn vị trí hiển thị thông tin . Visio 2010 Hình VII-2.9: thiết lập,chọn vị trí hiển thị thông tin. Hình VII-2.10 : hiển thị thông tin mô server Visio 2010 Với những mô hình khác,làm tương tự,sử dụng kiến thức Shape Data và Data Graphic. Hình VII-2.11 : chọn vị trí hiển thị thích hợp. Sau khi đã thực hiện xong dữ liệu thông tin,bạn cần thiết lập nền và tiêu đề cho bản vẽ.Tại thẻ Design click vào biểu tượng Background và Border&Title. Visio 2010 Hình VII-2.12 : sơ đồ mạng máy tính Lời kết : có rất nhiều loại sơ đồ mạng máy tính ,trên đây là sơ đồ mạng máy tính đơn giản .Bài viết chỉ hướng dẫn cách sử dụng MS Visio 2010 để tạo một sơ đồ mạng máy tính . Một số sơ đồ mạng máy tính khác. Visio 2010 Hình VII-2.13 : sơ đồ server Visio 2010 Hình VII-2.14 : sơ đồ mạng máy tính đơn giản. Visio 2010 Hình VII-2.15 : sơ đồ mạng máy tính.
- Xem thêm -