Tài liệu Hướng dẫn seo cho web

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 230 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Bài 5: HƯỚNG DẪN SEO CHO WEBSITE Hệ thống bài cũ Giới thiệu phần mềm quản trị hosting Windows Quản trị domain trong Plesk Quản trị hosting trong Plesk SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 2 Mục tiêu bài học Hiểu về SEO Nắm được các chiến lược SEO Website trên Google Biết các lỗi cần phải tránh khi SEO SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 3 SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 4 SEO là gì? SEO - Search Engine Optimization (Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) Là một tập hợp các phương pháp, kỹ thuật nhằm: Nâng cao thứ hạng của Website trên trang kết quả của các công cụ tìm kiếm Làm cho Website xuất hiện thường xuyên trong trang danh sách kết quả của các công cụ tìm kiếm Là chiến lược tiếp thị qua các công cụ tìm kiếm SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 5 Tại sao phải SEO Trung bình 86% lượng truy cập của một Website đều đến từ các công cụ tìm kiếm lớn như Google, Yahoo, MSN… Nếu một trang Web không xếp hạng trong top 30 kết quả tìm kiếm ứng với mỗi từ khóa tìm kiếm sẽ rất khó thu hút người dùng truy cập đến. SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 6 Google xếp hạng Website như thế nào? Website 1 Website 2 Công cụ tìm kiếm (Spider + Thuật toán bí mật xếp hạng Website) . . . Website n SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Trang kết quả tìm kiếm 7 Nhân tố chính quyết định thứ hạng Website Các nhân tố chính là căn cứ để các thuật toán bí mật xếp hạng Website: Từ ngữ được sử dụng trong Website. Tiêu đề Website. Các từ mô tả liên kết. Số lượng và chất lượng các liên kết từ Website khác trỏ tới Website. Danh tiếng của Website. SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 8 SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 9 Các chiến lược SEO Website trên Google Trong phần này có các nội dung: 3.1. Tối ưu hóa Website 3.2. Đăng kí Website lên các máy tìm kiếm 3.3. Xây dựng các liên kết ngược 3.4. Tạo XML SiteMap 3.5. Cài đặt Google WebMaster 3.6. Cài đặt Google Analytics lên site 3.7. Tạo tài khoản Google AddWords và đưa một số quảng cáo lên site SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 10 SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 11 3.1.1 Tối ưu hóa tiêu đề trang Mỗi trang nên có một thẻ tiêu đề duy nhất Tránh Tránh sử dụng một thẻ tiêu đề cho tất cả các trang hoặc cho một nhóm trang Tránh sử dụng các tiêu đề mặc định, không có nội dung như “Trang mới 1”, “Untitled document” Tiêu đề phải ngắn gọn, nhưng mang tính mô tả. Các công cụ tìm kiếm chỉ hiển thị 50-80 kí tự từ thẻ <Title> do đó nên: Giới hạn kích thước chiều dài cho thẻ này < 50 kí tự Các từ khóa phải xuất hiện trong thẻ <Title> SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 12 3.1.1 Tối ưu hóa tiêu đề trang <Title> Gợi ý cho tiêu đề trang: Tiêu đề trang chủ có thể liệt kê Tên trang web/doanh nghiệp Một vài lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp Các mặt hàng được chào bán Vị trí thực của doanh nghiệp Tiêu đề cho các trang sâu hơn Tiêu đề phải mô tả chính xác vấn đề trọng tâm của trang Có thể bao gồm – Tên trang web – Tên doanh nghiệp SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 13 3.1.2 Sử dụng thẻ meta “description” Nội dung của thẻ meta “description” Nên: Tóm tắt chính xác nội dung của trang, mô tả thông tin và thu hút người dùng. Chứa các từ khóa. Là duy nhất với mỗi trang Tránh: Sử dụng thẻ meta “description” không liên quan đến nội dung của trang hoặc mô tả chung chung như "Đây là một trang web" Chỉ điền các từ khoá vào mô tả Sao chép và dán toàn bộ nội dung của trang Web vào thẻ meta “description” SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 14 3.1.3 Tối ưu hóa định dạng văn bản Các bộ máy tìm kiếm đặc biệt chú ý đến những trang văn bản để đánh dấu những từ có định dạng đặc biệt. Tối ưu hóa định dạng văn bản Sử dụng thẻ tiêu đề <h1> …<h6> để trình bày cấu trúc trang Nội dung quan trọng nhất sử dụng <h1>, các thẻ tiếp theo sử dụng cho các điểm ít quan trọng hơn. Chú ý: Sử dụng các từ khóa trong các tiêu đề. Định dạng từ khóa với font đậm (bold) Không định dạng toàn văn bản với font đậm Sử dụng thẻ <Strong> thay cho thẻ <B> SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 15 Tối ưu hóa chuỗi liên kết Nên: Sử dụng chuỗi liên kết súc tích, ngắn gọn, mang tính mô tả cho nội dung trang được liên kết tới Định dạng các liên kết để dễ dàng nhận ra chúng Tránh: Viết chuỗi liên kết chung chung như “nhấp vào đây”, “trang”, “bài viết” Viết chuỗi liên kết quá dài Sử dụng định dạng cho liên kết giống như các đoạn văn bản thông thường khác Tạo quá nhiều liên kết không cần thiết SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 16 3.1.3 Tối ưu hóa việc sử dụng hình ảnh Sử dụng thuộc tính “alt” của thẻ <img> để chỉ định văn bản thay thế cho hình ảnh nếu hình ảnh đó không hiển thị. Chú ý: Chỉ sử dụng hình ảnh làm liên kết khi thực sự cần thiết. SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 17 3.1.4 Tối ưu hóa các thành phần cấu trúc Website Sử dụng menu liên kết tới từng phần trong Website Bất kì Site nào cũng phải có menu liên kết Nên sử dụng từ khóa trong menu liên kết Một số phương pháp Tạo Sitemap Tạo mục lục các trang Sử dụng thanh điều hướng Sử dụng các liên kết điều hướng SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 18 3.1.4 Tối ưu hóa các thành phần cấu trúc Website Cấu trúc URL Nên Sử dụng URL chứa các từ liên quan đến nội dung và cấu trúc trang Web Tạo cấu trúc URL đơn giản tổ chức tốt nội dung Sử dụng từ khóa trong tên trang Tránh Sử dụng URL dài dòng Sử dụng cấu trúc thư mục con sâu như “….dir1/dir2/dir3/dir4/dir5/dir6/page.html” Sử dụng tên thư mục không liên quan đến nội dung trong thư mục đó. Chọn tên trang chung chung như “trang1.html” SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 19 3.1.4 Các tối ưu hóa thành phần cấu trúc Website khác Tối ưu hóa trang chủ Tối ưu hóa tên miền, <tên trang>.html bằng cách kết hợp các từ quan trọng nhất. Mỗi trang tương ứng với một cụm từ khóa Không nên tối ưu hóa một trang với 5-10 cụm từ khóa sẽ không đạt hiệu quả SEO Tối ưu hóa việc phân chia thư mục Nếu không quá nhiều trang trên Website nên đặt tất cả trang trên một thư mục gốc Tăng số lượng trang cho Website, đăng thêm bài viết theo định kì Càng nhiều trang được Google đánh giá càng cao SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 20 </div> <a href="#" class="read-mores">- Xem thêm -</a> </div> </div> <div class="margin-top-20 margin-bottom-20"> <div id="fb-root"></div> <div class="fb-comments" data-href="https://xemtailieu.com/tai-lieu/huong-dan-seo-cho-web-82743.html" data-numposts="5" data-width="100%"></div> </div> <div class="col-md-6"> <h3 class="text-center text-info font-size-20"><i class="fa fa-list-ul"></i> Tài liệu vừa đăng</h3> <ul class="detail-related-list no-padding-left padding-top-20"> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/huong-dan-xay-dung-bo-tu-khoa-1555119.html" target="_blank">Hướng dẫn xây dựng bộ từ khóa...</a></li> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/ebook-s7-200-programmable-controller-1530871.html" target="_blank">Ebook S7-200 Programmable Controller...</a></li> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/beginning-php5-apache-mysql-web-development-1466094.html" target="_blank">Beginning PHP5.APACHE.MYSQL web development...</a></li> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/quan-ly-xe-bus-1407854.html" target="_blank">Quản lý xe bus...</a></li> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/chuong-trinh-quan-ly-ban-hang-1345016.html" target="_blank">Chương trình quản lý bán hàng...</a></li> </ul> </div> <div class="col-md-6"> <h3 class="text-center text-info font-size-20"><i class="fa fa-list-ul"></i> Tài liệu xem nhiều</h3> <ul class="detail-related-list no-padding-left padding-top-20"> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/lam-quyen-voi-google-analytics-15833.html" target="_blank">Làm quyên với google analytics...</a></li> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/giao-trinh-thiet-ke-va-lap-trinh-web-voi-asp-phan-1-nxb-dhqg-tp-hcm-70822.html" target="_blank">Giáo trình thiết kế và lập trình web với asp phần 1 - nxb đhqg tp.hcm...</a></li> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/tai-lieu-hoc-google-adwords-can-ban-1799.html" target="_blank">Tài liệu học google adwords căn bản...</a></li> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/matlab-va-ung-dung-trong-vien-thong-8091.html" target="_blank">Matlab và ứng dụng trong viên thông...</a></li> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/ebook-seo-master-2014-8745.html" target="_blank">Ebook seo master 2014...</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="col-lg-3 col-md-3 hidden-xs"> <div class="widget ads-detail"> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "ca-pub-7002491002409919"; /* nl_xtl_pc_right1_detail_336x280 */ google_ad_slot = "2221989708/9605529108"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; //--> </script> <script type="text/javascript"src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> </div> <div class="widget"> <div class="title">Tài liệu liên quan</div> <ul class="related-list-right no-padding-left"> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/lam-quyen-voi-google-analytics-15833.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Làm quyên với google analytics" target="_blank">Làm quyên với google analytics...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 106 <i class="fa fa-eye"></i> 507 <i class="fa fa-download"></i> 1</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/giao-trinh-thiet-ke-va-lap-trinh-web-voi-asp-phan-1-nxb-dhqg-tp-hcm-70822.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Giáo trình thiết kế và lập trình web với asp phần 1 - nxb đhqg tp.hcm" target="_blank">Giáo trình thiết kế và lập trình web với asp phần 1 - nxb đh...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 48 <i class="fa fa-eye"></i> 505 <i class="fa fa-download"></i> 0</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/tai-lieu-hoc-google-adwords-can-ban-1799.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Tài liệu học google adwords căn bản" target="_blank">Tài liệu học google adwords căn bản...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 224 <i class="fa fa-eye"></i> 504 <i class="fa fa-download"></i> 4</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/matlab-va-ung-dung-trong-vien-thong-8091.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Matlab và ứng dụng trong viên thông" target="_blank">Matlab và ứng dụng trong viên thông...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 355 <i class="fa fa-eye"></i> 468 <i class="fa fa-download"></i> 0</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/ebook-seo-master-2014-8745.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Ebook seo master 2014" target="_blank">Ebook seo master 2014...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 24 <i class="fa fa-eye"></i> 462 <i class="fa fa-download"></i> 1</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/tai-lieu-google-adwords-nang-cao-cua-google-1831.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Tài liệu google adwords nâng cao của google" target="_blank">Tài liệu google adwords nâng cao của google...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 307 <i class="fa fa-eye"></i> 435 <i class="fa fa-download"></i> 3</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/lap-trinh-he-thong-vi-dieu-khien-8784.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Lập trình hệ thống vi điều khiển" target="_blank">Lập trình hệ thống vi điều khiển...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 120 <i class="fa fa-eye"></i> 400 <i class="fa fa-download"></i> 0</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/huong-dan-trinh-khoi-dong-toi-uu-hoa-cong-cu-tim-kiem-cua-google-339.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Hướng dẫn trình khởi động tối ưu hoá công cụ tìm kiếm của google" target="_blank">Hướng dẫn trình khởi động tối ưu hoá công cụ tìm kiếm của go...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 22 <i class="fa fa-eye"></i> 387 <i class="fa fa-download"></i> 3</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/hoc-nhanh-web-82735.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Học nhanh web" target="_blank">Học nhanh web...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 27 <i class="fa fa-eye"></i> 379 <i class="fa fa-download"></i> 0</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/truyen-thong-khong-day-8093.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Truyền thông không dây" target="_blank">Truyền thông không dây...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 149 <i class="fa fa-eye"></i> 366 <i class="fa fa-download"></i> 0</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/custom-urls-88265.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Custom urls" target="_blank">Custom urls...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 37 <i class="fa fa-eye"></i> 365 <i class="fa fa-download"></i> 0</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/webcourse-ngon-ngu-script-javascript-vbscript-74687.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Webcourse - ngon ngu script - javascript vbscript" target="_blank">Webcourse - ngon ngu script - javascript vbscript...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 74 <i class="fa fa-eye"></i> 362 <i class="fa fa-download"></i> 0</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/so-tay-google-analytics-1-0-93840.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Sổ tay google analytics 1.0" target="_blank">Sổ tay google analytics 1.0...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 37 <i class="fa fa-eye"></i> 358 <i class="fa fa-download"></i> 0</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/tai-lieu-toi-uu-hieu-qua-trang-dich-cua-google-1832.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Tài liệu tối ưu hiệu quả trang đích của google" target="_blank">Tài liệu tối ưu hiệu quả trang đích của google...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 42 <i class="fa fa-eye"></i> 335 <i class="fa fa-download"></i> 2</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/nghien-cuu-va-xay-dung-website-tin-tuc-bang-joomla-83012.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Nghiên cứu và xây dựng website tin tức bằng joomla" target="_blank">Nghiên cứu và xây dựng website tin tức bằng joomla...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 59 <i class="fa fa-eye"></i> 330 <i class="fa fa-download"></i> 0</p> </li> </ul> </div> <div class="widget ads-right"> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "ca-pub-7002491002409919"; /* nl_xtl_pc_right2_detail_300x600 */ google_ad_slot = "2221989708/2082236988"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 600; //--> </script> <script type="text/javascript" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> </div> </div> </div> </div> </section> <section class="doc_footer no-padding"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-12" style="padding-top: 8px !important;"> <div class="col-md-4 col-xs-6"> <div class"row"> <label class="col-md-2 col-xs-2">Trang</label> <div class="col-md-4 col-xs-4 no-padding-right"> <input type="text" class="form-control" id="pagenum" maxlength="4" value="1"> </div> <label class="col-md-3 col-xs-3">/ 56</label> <label class="col-md-1 col-xs-1 nopadding"><i id="btnFS" class="fa fa-arrows-alt"></i></label> </div> </div> <div class="col-md-4 col-xs-6"> <a href="#" class="btn btn-warning dasdjfiwerhugysfdfw" data-token="RinaBook_ZgI3bgUGZvNWZkByb0BydvxWZiBSby9mZgUmbpxmbvBSZsBXbpNHIyVGc1NHIlhGdgU2cVBSI19WWgI3bmBSZkFWbgMXagUGdpNHIzlGa0BiblhGVg8Ddh1mcvZGI0YTZzFmQggGdpdHIsFWZkByb0BSZ2FGSxkjN3IzMzETNxMDN3IDO" data-next="dGFpLWxpZXUvaHVvbmctZGFuLXNlby1jaG8td2ViLTgyNzQzLmh0bWw="><i class="fa fa-cloud-download"></i> Tải xuống <b class="font-size-16"></b></a> </div> </div> </div> </div> </section> </div> <div class="share_box"> <div class="fb-like" data-href="https://xemtailieu.com/tai-lieu/huong-dan-seo-cho-web-82743.html" data-layout="box_count" data-action="like" data-show-faces="true" data-share="true"></div> <g:plusone size="tall"></g:plusone> </div> <div class="modal fade" id="buymodal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true"> <div class="modal-dialog"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">×</span></button> <h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Tải tài liệu</h4> </div> <div class="modal-body"> Chi phí hỗ trợ lưu trữ và tải về cho tài liệu này là <span class="text-danger text-bold"><span id="priceBuy"></span> đ</span>. Bạn có muốn hỗ trợ không?</div> <div class="modal-footer"> <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Không</button> <a href="#" id="btnBuy" target="main" class="btn btn-primary">Có</a> </div> </div> </div> </div> <script> (function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&appId=963378073681645&version=v2.5"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); (function() {var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })(); $(function(){if (!!$('.ads-right').offset()) {var stickyTop = $('.ads-right').offset().top; $(window).scroll(function(event){var windowTop = $(this).scrollTop(); if (stickyTop <= windowTop - 292){console.log("A:" + stickyTop); console.log("B:" + windowTop); $('.ads-right').css({ position: 'fixed', top: '2px'}); } else {$('.ads-right').css('position','static'); } }); } }); /*FIXED DOC FOOTER*/ ( function ( document, window, index ) {'use strict'; var previousScroll = 0, headerOrgOffset = $('.doc_footer').height(); $(window).scroll(function () {if($('.header-fixed').length){var currentScroll = $(this).scrollTop(), dheight = $(document).height(), able = dheight - bshow, bshow = 100; if($('#statistics').offset()) bshow = $('#statistics').offset().top; if (currentScroll > headerOrgOffset) {if (currentScroll > previousScroll) {if(dheight - currentScroll < able) $('.doc_footer').slideUp('fast'); else $('.doc_footer').slideDown('fast'); } else {$('.doc_footer').slideUp('fast'); } } else {$('.doc_footer').slideUp('fast'); } previousScroll = currentScroll; } }); }( document, window, 0 )); $('.wrapper-readmore').find('a[href="#"]').on('click', function (e) { e.preventDefault(); this.expand = !this.expand; $(this).text(this.expand?"- Thu gọn -":"- Xem thêm -"); $(this).closest('.wrapper-readmore').find('.smallss, .bigss').toggleClass('smallss bigss'); }); </script> <style type="text/css">.smallss{ height: 89px;overflow:hidden;} .bigss {height: auto; } .read-mores{color:#00ab8b;} body.full-width{position: relative; overflow-y: scroll } body.full-width div[class^='col-'], body.full-width .document-iframe{position: static !important; } body.full-width .document-iframe .wrap-document-detail{position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; background: #fff; padding: 0 30px; z-index: 999; } </style> <!-- footer --> <footer> <div class="container"> <section class="no-padding-top" id="statistics"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-12 padding-bottom-20 text-center"> <script type="text/javascript"> google_ad_client = "ca-pub-7002491002409919"; google_ad_slot = "2221989708/5133442068"; var w = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth || document.body.clientWidth; if(w>=970){ google_ad_width = 970; google_ad_height = 90; } else if(w>=728) { google_ad_width = 728; google_ad_height = 90; } else { google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; } </script> <script type="text/javascript" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script> </div> </div> </div> </section> <div class="widget row"> <div class="col-lg-3 col-xs-12 col-lg-offset-2 text-center"> <p class="title">Giới thiệu</p> <a href="https://xemtailieu.com/" title="Thư viện tài liệu"><img src="//s.xemtailieu.com/public/assets/img/logo_full.png" alt="Xemtailieu"></a> <i>Thư viện tài liệu trực tuyến</i> </div> <div class="col-lg-3 col-xs-12"> <p class="title">Hỗ trợ</p> <ul class="nav"> <li><a href="mailto:support@xemtailieu.com"><i class="fa fa-envelope-o"></i> support@xemtailieu.com</a></li> <li><a href="skype:hotro_xemtailieu?chat"><i class="fa fa-skype"></i> hotro_xemtailieu</a></li> </ul> </div> <div class="col-lg-3 col-xs-12"> <p class="title">Giúp đỡ</p> <ul class="nav"> <li><a href="/content/dieu-khoan-su-dung.html" title="Điều khoản trang xemtailieu.com">Điều khoản sử dụng</a></li> <li><a href="/content/quy-dinh-duyet-tai-lieu.html" title="Quy định duyệt tài liệu trang xemtailieu.com">Quy định duyệt tài liệu</a></li> <li><a href="/content/huong-dan-upload.html" title="Hướng dẫn upload tài liệu trang xemtailieu.com">Hướng dẫn upload tài liệu</a></li> <li><a href="/content/cac-hinh-thuc-kiem-tien-tren-xemtailieu.html" title="Hướng dẫn kiếm tiền trên trang xemtailieu.com">Hướng dẫn kiếm tiền</a></li> </ul> </div> </div> <p>Xemtailieu.com là <a href="http://xemtailieu.com" style="color:#333;font-weight: bold" title="thư viện tài liệu">thư viện tài liệu</a> trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, <a href="//xemtailieu.com/danh-muc/luyen-thi-de-thi-230.html" title="đề thi" style="color:#333;font-weight: bold" > đề thi</a>, truyện đọc.v.v.. Với kho tài liệu khủng lên đến hàng triệu tài liệu tại Xemtailieu.com hy vọng đáp ứng được nhu cầu của các thành viên. </p></div> <div class="footer-bottom padding-bottom-10"> <div class="container"><a href="https://xemtailieu.com/" title="Xemtailieu.com - Thư viện tài liệu"><b>Xemtailieu.com</b></a> không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên.</div> </div> </footer> <div id="signin" class="modal fade" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="signin-title" aria-hidden="true"> <div class="modal-dialog modal-sm"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">×</button> <h3 class="modal-title" id="signin-title"><i class="fa fa-sign-in"></i> Đăng nhập</h3> </div> <form action="/dang-nhap/sm" method="POST" target="main"> <div class="modal-body modal-padding"> <a href="/dang-nhap/facebook" class="btn btn-block btn-social btn-facebook margin-bottom-10 border-radius-6"><i class="fa fa-facebook-square"></i>Đăng nhập với Facebook</a> <div class="separator"><span>or</span></div> <a href="/dang-nhap/google" class="btn btn-block btn-social btn-google-plus margin-bottom-10 border-radius-6"><i class="fa fa-google-plus-square"></i>Đăng nhập với Google</a> <div class="separator"><span>or</span></div> <input type="text" class="form-control input-lg" name="email" placeholder="Email address" required> <span class="help-block"></span> <input type="password" class="form-control input-lg" name="password" placeholder="Password" required> </div> <div class="modal-footer bg-white no-border margin-bottom-10"> <button type="submit" class="btn btn-lg btn-block btn-primary">Đăng nhập</button> <div class="text-center"><a href="#" class="color-grey-600 margin-top-20 display-block">Bạn quên mật khẩu?</a></div> </div> </form> </div> </div> </div> <div id="rina-mark"></div> <div class="back-to-top"><span class="scroll-top-inner"> <i class="fa fa-3x fa-chevron-up"></i> </span></div> <script src="//s.xemtailieu.com/public/assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> <script src="//s.xemtailieu.com/public/assets/plugins/core.js"></script> <script src="//s.xemtailieu.com/public/assets/plugins/rina.js" type="text/javascript"></script> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-52358676-1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-52358676-1'); </script> </body> </html>