Tài liệu Hướng dẫn giải bài tập lớn sức bền vật liệu

  • Số trang: 98 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 3461 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

Hướng dẫn giải bài tập lớn sức bền vật liệu: bài tập và hướng dẫn giải bài tập vẽ biểu đồ nội lực cho dầm và khung phẳng, hướng dẫn và giải bài tập đặc trưng hình học của hình phẳng, hướng dẫn và giải bài tập tính dầm thép; hướng dẫn và giải bài tập tính dầm trên nền đàn hồi; hướng dẫn và giải bài tập tính cột chịu nén.