Tài liệu Hướng dẫn cài công cụ dịch văn bản ra tiếng việt trong firefox

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 499 |
  • Lượt tải: 0
minhtuanluu

Tham gia: 21/01/2018

Mô tả:

Hướng dẫn cài công cụ dịch văn bản ra tiếng Việt trong Firefox. 1. Cài thêm addon GreaseMonkey trong firefox. Menu Tools -> Add-ons Vào trang web: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/search/?q=greasemonkey Bấm vào Add to Firefox Sau khi cài đặt xong, mọi người check lại trong Extension của menu Add-ons sẽ thấy GreaseMonkey. 2. Cài user scripts. Vào trang web: http://userscripts.org/scripts/show/35187 Chọn Install 3. Sửa user scripts. Mặc định là sử dụng translate sang tiếng anh, do đó cần chỉnh sửa lại code để cho tự động dịch sang tiếng việt. Mở firefox,vào Menu tools -> add-ons Chọn User Scripts, chọn Highlight2translate Chọn Edit Copy đoạn mã sau ghi đè vào mã gốc: // ==UserScript== // @name Highlight2Translate2VIETNAMESE // @namespace google // @include * // ==/UserScript== //languageAfterTranslationSet shows the list of languages after translation var languageAfterTranslationSet = { 'AFRIKAANS' : 'af', 'ALBANIAN' : 'sq', 'AMHARIC' : 'am', 'ARABIC' : 'ar', 'ARMENIAN' : 'hy', 'AZERBAIJANI' : 'az', 'BASQUE' : 'eu', 'BELARUSIAN' : 'be', 'BENGALI' : 'bn', 'BIHARI' : 'bh', 'BULGARIAN' : 'bg', 'BURMESE' : 'my', 'CATALAN' : 'ca', 'CHEROKEE' : 'chr', 'CHINESE' : 'zh', 'CHINESE_SIMPLIFIED' : 'zh-CN', 'CHINESE_TRADITIONAL' : 'zh-TW', 'CROATIAN' : 'hr', 'CZECH' : 'cs', 'DANISH' : 'da', 'DHIVEHI' : 'dv', 'DUTCH': 'nl', 'ENGLISH' : 'en', 'ESPERANTO' : 'eo', 'ESTONIAN' : 'et', 'FILIPINO' : 'tl', 'FINNISH' : 'fi', 'FRENCH' : 'fr', 'GALICIAN' : 'gl', 'GEORGIAN' : 'ka', 'GERMAN' : 'de', 'GREEK' : 'el', 'GUARANI' : 'gn', 'GUJARATI' : 'gu', 'HEBREW' : 'iw', 'HINDI' : 'hi', 'HUNGARIAN' : 'hu', 'ICELANDIC' : 'is', 'INDONESIAN' : 'id', 'INUKTITUT' : 'iu', 'ITALIAN' : 'it', 'JAPANESE' : 'ja', 'KANNADA' : 'kn', 'KAZAKH' : 'kk', 'KHMER' : 'km', 'KOREAN' : 'ko', 'KURDISH': 'ku', 'KYRGYZ': 'ky', 'LAOTHIAN': 'lo', 'LATVIAN' : 'lv', 'LITHUANIAN' : 'lt', 'MACEDONIAN' : 'mk', 'MALAY' : 'ms', 'MALAYALAM' : 'ml', 'MALTESE' : 'mt', 'MARATHI' : 'mr', 'MONGOLIAN' : 'mn', 'NEPALI' : 'ne', 'NORWEGIAN' : 'no', 'ORIYA' : 'or', 'PASHTO' : 'ps', 'PERSIAN' : 'fa', 'POLISH' : 'pl', 'PORTUGUESE' : 'pt-PT', 'PUNJABI' : 'pa', 'ROMANIAN' : 'ro', 'RUSSIAN' : 'ru', 'SANSKRIT' : 'sa', 'SERBIAN' : 'sr', 'SINDHI' : 'sd', 'SINHALESE' : 'si', 'SLOVAK' : 'sk', 'SLOVENIAN' : 'sl', 'SPANISH' : 'es', 'SWAHILI' : 'sw', 'SWEDISH' : 'sv', 'TAJIK' : 'tg', 'TAMIL' : 'ta', 'TAGALOG' : 'tl', 'TELUGU' : 'te', 'THAI' : 'th', 'TIBETAN' : 'bo', 'TURKISH' : 'tr', 'UKRAINIAN' : 'uk', 'URDU' : 'ur', 'UZBEK' : 'uz', 'UIGHUR' : 'ug', 'VIETNAMESE' : 'vi', 'UNKNOWN' : '' }; //you can edit the languageAfterTranslation variable to customize the language after translation //default is 'ENGLISH' languageAfterTranslation=languageAfterTranslationSet['VIETNAMESE'] //create the hidden translation box adn set its style window.div=document.createElement("div") var divStyle="position:absolute;display:none;z-index:1000;border-left:solid 0.5px #7EB8C7;border-top:solid 1px #7EB8C7;border-right:solid 1px #7EB8C7;border-bottom:solid 1px #7EB8C7;background-color:#BCEE68;padding-left:5px;padding: 1pt 3pt 1pt 3pt;font-size: 10pt;color: #000000;" window.div.setAttribute("style",divStyle) document.body.appendChild(window.div); //when the google scripts are loaded, add a mouseup event to the page function languageLoaded() { window.addEventListener("mouseup",window.mouseUp,false) } //the mouseup event get the highlighted text and pass the text to window.detectLanguage function window.mouseUp=function (event){ window.event=event if (window.event.target==window.div) return window.div.style.display="none" window.text=window.getSelection(); if (window.text=="") return; unsafeWindow.google.language.detect(window.text,window.detectLanguage) } //detect the language of the hightlighted text and translate it window.detectLanguage=function(result) { window.text = window.text.toString() unsafeWindow.google.language.translate(window.text,"en","vi",translateResult) } //if translation exists, display the translation box with the translation window.translateResult=function(result){ if (result.translation) { window.div.innerHTML=window.text+": "+result.translation; //you can customize the horizontal position of the translation box by changing "10" to other numbers window.div.style.left=(window.event.clientX+window.scrollX+10).toString()+"px" //you can customize the vertical position of the translation box by changing "10" to other numbers window.div.style.top=(window.event.clientY+window.scrollY+10).toString()+"px" window.div.style.display="inline" } } //include the google ajax language api script unsafeWindow.doneLoadingJSAPI = function() { unsafeWindow.google.load('language','1', {"callback" : languageLoaded}); } var script = document.createElement('script'); script.src = 'http://www.google.com/jsapi? callback=doneLoadingJSAPI'; script.type = "text/javascript"; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script); Save lại và có thể sử dụng. 4. Sử dụng. Công cụ này tự động sử dụng google translate để dịch các từ, cụm từ hay đoạn văn bản được bôi đen trong firefox để dịch ra tiếng Việt. Khi mở firefox, ở góc phải bên dưới màn hình có biểu tượng bật/tắt grease monkey, có tác dụng bật/tắt chế độ dịch tự động. Khi bôi đen bất cứ từ, cụm từ, đoạn văn bản, sẽ được dịch ra tiếng việt như sau: 5. Good luck.
- Xem thêm -