Tài liệu Hop voi ngan hang ngay 25 08 20101

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 497 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

Tổng công ty Xây dựng Số 1 BQL DA Thủy điện ĐăkR’Tih _______________ Số : CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________ BB/BQL.DaH Đắk Nông, ngày tháng năm 2010 BIÊN BẢN CUỘC HỌP I/ Thời gian: 14h30’, ngày 25 tháng 08 năm 2010. II/ Địa điểm: Phòng họp BQL DA Thủy điện ĐăkR’Tih, đường Đambri, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. III/ Thành phần tham gia: BQL DA Thủy điện ĐăkR’Tih: - Chủ trì: Ông Lê Dũng: PTGĐ CC1 - Giám Đốc BQL DA Thủy điện ĐăkR’Tih . - Ông Nguyễn Viết Tâm: TP QLDA1. - Cô Nguyễn Thị Thoa: Chuyên viên PQLDA2. - Thư ký: Ông Tống Đức Thịnh. Ngân Hàng Phát Triển Viện Nam – Chi Nhánh ĐăkLăk: - Ông Nguyễn Quốc Việt: PGĐ Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh ĐăkLăk. - Ông Đinh Hoài Bắc: Chuyên viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh ĐăkLăk. Cty CP Thủy điện ĐăkR’Tih: - Ông Trần Hữu Tiến: TGĐ Cty CP Thủy điện ĐăkR’Tih. - Nguyễn Trọng Tỉnh: PTGĐ Cty CP Thủy điện ĐăkR’Tih. IV/ Nội dung cuộc họp: - Kiểm tra hiện trường của công tác đền bù giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công của dự án do Cty CP và BQL DA thực hiện. Đánh giá và nhận xét. - Công tác thanh toán của NHPT Việt Nam đối với dự án, các khó khăn cần tháo gỡ.  Ông Dũng: PTGĐ CC1 - GĐ BQL DA Thủy điện ĐăkR’Tih. 1/ Báo cáo tình hình thi công trên công trường đến ngày 25/08/2010. 2/ Các mục tiêu chính trước mắt phục vụ giai đoạn tích nước và kế hoạch phát điện các nhà máy. 3/ Các khó khăn mà BQL DA và nhà thầu đang gặp cần có ý kiến của NHPT Việt Nam để tháo gỡ hoặc giải đáp các thắc mắc.  Ông Việt: PGĐ Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh ĐăkLăk. Đánh giá và nhận xét: Báo cáo của BQL DA là sát với thực tế kiểm tra, khối lượng thực hiện được nhưng chưa được giải ngân còn nhiều, yêu cầu BQL DA phải phối hợp cùng các bên liên quan đẩy nhanh công tác giải ngân cho nhà thầu thì mới có thể đẩy tiến độ trên công trường. Việc phát điện sớm hơn mang ý nghĩa tích cực cho dự án trong việc thu hồi vốn và các đồng tiền mà ngân hàng đã cho vay, ngân hàng sẽ cùng BQL DA phối hợp để cùng nhau làm hết sức mình mang lại thành công cho dự án. Những khó khăn mà BQL DA nêu, ngân hàng xin trả lời cụ thể như sau:  Hầm qua QL14: tại khu vực Cửa ra, do trình tự trình duyệt và thẩm tra bản vẽ và dự toán thi công kéo dài, NHPT Việt Nam đồng ý trên nguyên tắc giải ngân cho nhà thầu trên cơ sở có được dự toán tạm và quyết định phê duyệt tạm của Chủ đầu tư, đồng thời việc xác nhận khối lượng đã thực hiện vẫn phải theo trình tự đầy đủ như bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu khối lượng, các hồ sơ chứng chỉ cho công tác đúc sẵn cọc cừ,…NHPTVN sẽ chỉ giải ngân khoảng 80% số giá trị này và kèm theo văn bản cam kết của Chủ đầu tư về thời gian cung cấp Hợp đồng sửa đổi bổ sung, dự toán được phê duyệt chính thức và quyết định phê duyệt dự toán của Hội đồng quản trị Tổng Cty XD Số 1, nếu vượt so với dự toán đã được phê duyệt. BQL DA làm rõ khối lượng cắt giảm của Việt Sơn để chuyển cho Huy Thục trong hồ sơ kèm theo phục vụ công tác thanh toán trên.  Phần kênh dẫn từ lý trình Km+0,200 đến Km+0,300 của Tân Tạo thi công trong liên danh 470-Biển Tây-Tân Tạo giao cho Cty Việt Hưng. Việc giao của Chủ đầu tư cho đơn vị Việt Hưng theo cơ chế 797 - 400 và giá trị <05 tỷ là chấp nhận được. Việc giải quyết tạm ứng cho Việt Hưng là phù hợp nếu có đủ hồ sơ, tuy nhiên việc diễn giải cắt khối lượng của Tân Tạo cho Việt Hưng yêu cầu BQL DA phải làm rõ trong tổng khối lượng của hạng mục này.  Trong công tác bê tông của Nhà máy bậc trên, bậc dưới, Đập tràn bậc dưới và Cửa nhận nước bậc dưới: Do việc thay đổi từ bản vẽ Thiết kế kỹ thuật sang bản vẽ thi công có sai khác, nhưng dự toán theo bản vẽ thi công chưa có, đồng ý về nguyên tắc những công tác sau gọi là phát sinh( khối lượng lớn hơn dự toán kỹ thuật phê duyệt, thành phần và nội dung thay đổi so với dự toán được duyệt, không có đầu mục công việc và đơn giá…) sẽ được giải quyết thanh toán đến 80% với những yêu cầu sau: - BQL DA phải có văn bản cam kết về thời hạn trình NHPTVN bản dự toán sửa đổi bổ sung và hợp đồng sửa đổi bổ sung. - Nếu những công việc chưa có đơn giá thì vận dụng theo đơn giá định mức có sẵn hoặc tương đương, nếu không có thì Chủ đầu tư phải phê duyệt đơn giá trên. - Nếu khối lượng vượt hợp đồng thì vẫn thanh toán khối lượng dôi dư với đơn giá đã được phê duyệt. - Những nội dung thành phần công việc thay đổi thì áp dụng trên cơ sở giá có sẵn, hoặc vân dụng tương đương hoặc xây dựng giá được phê duyệt. Các khối lượng này vẫn phải được Tư vấn giám sát, Giám sát Chủ đầu tư ký xác nhận như thanh toán trong hợp đồng chính. Chủ đầu tư hoàn toàn quyết định việc thanh toán trên và có thể sử dụng số 18% kinh phí dự phòng để giải quyết công tác này( bao gồm 10% dự phòng và 08% trượt giá).  Công tác giải ngân cho Cty Mê Kông theo khối lượng bê tông cho các nhà thầu: Căn cứ theo đề xuất của BQL DA, thống nhất cách giải quyết sau: - BQL DA phải trình toàn bộ các hợp đồng mua bán giữa Cty bê tông Mê Kông và các đơn vị xây dựng cho NHPTVN. - Trong hồ sơ thanh toán của nhà thầu xây lắp phải có công văn đề nghị thanh toán cho Cty Mê Kông với số tiền cụ thể và tài khoản kèm theo.  Các vấn đề khác: - Việc thu hồi tạm ứng từ các tạm ứng hợp đồng trước đây sẽ được điều chỉnh giữ nguyên trong hợp đồng như trước đến hết quí III/2010. - Việc tạm ứng trước đây cho công tác gia công kết cấu thép của đơn vị LILAMA 454 và tồn 257 tấn do thay đổi thiết kế, yêu cầu Tổng Cty XD Số 1 có báo cáo giải trình và phương án thu hồi trình ngân hàng PT trong thời gian sớm nhất( chậm nhất là 30/09/2010 phải hoàn thành) để ngân hàng nắm được và có hướng tiếp theo. - Theo số liệu cần vay của hợp đồng tín dụng 05, hiện nay còn khoảng 287 tỷ VNĐ và 39 triện USD( lấy tròn). Theo kế hoạch quí III/2010 sẽ giải ngân khoảng 130 tỷ, còn 150 tỷ cho kế hoạch quí IV/2010 và hợp đồng sẽ kết thúc ngày 31/12/2010. - Đề nghị BQL DA thông báo lại cho nhà thầu việc lên khối lượng tránh dồn vào cuối quí, NHPTVN sẽ không xử lý kịp gây tòn đọng vốn sẽ dẫn tới kế hoạch vốn quí sau bị cắt và trừ phạt tiền đã đăng ký. Cụ thể: đến 20/09/2010 hồ sơ phải ra đến ngân hàng cho khối lượng kế hoạch quí III/2010. Ngày 20/12/2010 hồ sơ phải ra đến ngân hàng cho khối lượng kế hoạch quí VI/2010. - Đề nghị Tổng Cty XD Số 1 khảo sát và xem lại nhu cầu sử dụng đồng USD của Hợp đồng tín dụng, nếu thấy không sử dụng hết thì đề nghị chuyển sang VNĐ và xin kéo dài hay gia hạn hợp đồng trên. - Theo số liệu, hàng tháng Tổng Cty XD Số 1 sẽ phải trả lãi số tiền cho ngân hàng là 320.000 USD và 10 tỷ VNĐ( lấy tròn). Đề nghị Tổng Cty XD Số 1 phải lên kế hoạch và thực hiện việc trả lãi cho Ngân hàng theo đúng quy định. - Hợp đồng vay bổ sung: Tổng Cty XD Số 1 có yêu cầu được vay thêm 800 tỷ VNĐ để thực hiện dự án. Hồ sơ NHPTVN đang thẩm định, tuy nhiên chỉ có thể giải quyết thêm được khoảng 70% số yêu cầu trên, đề nghị Tổng Cty thu xếp nguồn vốn khác để đáp ứng.  Ông Tiến: TGĐ Cty CP Thủy điện ĐăkR’Tih báo cáo những khó khăn cần giải quyết trong giải phóng đền bù: - Hiện tại đang vướng mắc 08 quyết định cần được giải phóng mặc bằng, cần khoảng 17 tỷ, Ngân hàng đã chuyển 06 tỷ, đề nghị chuyển gấp số còn lại để giải ngân đền bù. Các phương án khác đang trình các bên, dự kiến cần khoảng 10 tỷ, trong 01 tháng nữa cần khoảng 20 tỷ để hoàn thành cơ bản giải phóng mặt bằng cho dự án.  Ông Việt: PGĐ Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh ĐăkLăk. - Phần đền bù GPMB: sẽ giải quyết thanh toán nhanh cuối tuần này hoặc đầu tuần sau nếu có đủ quyết định và các phương án không không bị vướng mắc. Nhưng Cty CP Thủy điện cần cam kết bằng văn bản thời gian hoàn tất hồ sơ chuyển cho ngân hàng theo dõi các tài sản cần thu hồi và xử lý. Cuộc họp kết thúc lúc 17h, ngày 25/08/2010. Các bên thống nhất những nội dung trên. BQL DA THỦY ĐIỆN ĐĂKR’TIH Nơi nhận - Như thành phần tham dự họp. - Lưu VP DaH. CTY CP THỦY ĐIỆN ĐĂKR’TIH NHPT VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐĂKLĂK
- Xem thêm -