Tài liệu Hop dong mua ban hang hoa

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 95 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA Hợp đồng số: …../2015/HĐ Hôm nay ngày 01. tháng …09.. năm 2015 Tại địa điểm: Thôn Phú Quý, xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hoá. Chúng tôi gồm: Bên A: Bên Mua - Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH FLC SamSon Golf &Resort - Địa chỉ: FLC SamSon Golf Links, Đường Thanh Niên, xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá. - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2802213077 đăng ký lần đầu ngày 25 tháng 11 năm 2014 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hoá cấp - Mã số thuế: 2802213077 - Đại diện là: Ông Nguyễn Thanh Bình - Số tài khoản: 102010002297680, Ngân hàng ViettinBank Chi nhánh Thanh Hoá. - Chức vụ: Tổng Giám đốc. Bên B: Bên bán - Tên doanh nghiệp: Hà Ngọc Nam - Địa chỉ: Thôn Phú Quý, xã Quảng Tâm, Thành Phố Thanh Hoá - Điện thoại: 0978.899.880 - Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số: 26A8015180 do UBND xã Quảng Tâm đăng ký lần đầu tiên vào ngày 23 tháng 09 năm 2015 - Mã số thuế: 8126841238 - Tài khoản ngân hàng: 711A73494713 ngân hàng công thương Thanh Hoá - Đại diện là: Ông Hà Ngọc Nam - Chức vụ: Chủ cửa hàng Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng mua bán này với các điều khoản và điều kiện như sau: Điều 1: Nội dung công việc giao dịch 1. Bên B nhận cung cấp cho bên A: http://luat247.vn Bên B đồng ý bán và bên A đồng ý mua hàng hoá bao gồm các loại: Thịt, cá, tôm, cua, rau, củ, quả … theo báo giá được bên B gửi cho bên A hàng tháng. Số lượng của hàng hoá sẽ được quy định theo từng đơn đặt hàng mà bên A gửi cho bên B, bên A và bên B có thể thoả thuận về việc thay đổi đơn đặt hàng trong trường hợp bên B không thể cung cấp hoặc bên A có nhu cầu thay đổi nội dung đơn đặt hàng. 2. Giao dịch cụ thể: Được thực hiện thông qua trao đổi đơn đặt hàng và bảng báo giá giữa hai bên được lập bằng văn bản và được gửi thông qua thư điện tử. Bên A và bên B có thể thoả thuận về việc thay đổi đơn đặt hàng trong trường hợp bên B không thể cung cấp hoặc bên A có nhu cầu thay đổi nội dung đơn đặt hàng. Mỗi đơn đặt hàng được coi là một phụ lục của hợp đồng này, trong trường hợp bên A đặt hàng qua điện thoại, thì chỉ có người có quyền đặt hàng mới được đặt hàng với bên B. 3. Hợp đồng này thay thế cho bất cứ thư chào hàng, thương lượng hay bất kỳ những thoả thuận trước đây giữa bên A và bên B nếu có liên quan đến hợp đồng này. Điều 2: Chất lượng và Quy cách hàng hóa: - Chất lượng hàng hóa : Bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, nhãn hàng hoá, nhãn hiệu sản phẩm do bên B cung cấp và có giấy tờ chứng minh đầy đủ. - Điều kiện bảo hành : Bên A cam kết cung cấp các sản phẩm mới, tươi và đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm cho bên B. Điều 3: Phương thức và thời gian giao nhận : - Địa điểm giao nhận : Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. - Thời gian giao hàng: Sau một ngày kể từ ngày bên B nhận được đơn đặt hàng qua Email của bên A, thời gian giao hàng từ thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần thời gian từ 7h30 đến 16h30. - Thủ tục đặt hàng và giao hàng: Bên B nhận được đơn đặt hàng của bên A thì bên B phải xác nhận về việc nhận được đơn đặt hàng và văn bản qua Email cho bên A biết. Nếu Bên A không nhận được thông báo của bên B thì đương nhiên bên B xác nhận sẽ giao đủ số lượng hàng hoá đã đặt theo thời hạn và địa điểm quy định tại hợp đồng này. Trường hợp bên B không thể giao hàng đúng ngày theo quy định tại điều này, bên B phải thông báo trước cho bên A bằng văn bản trước ít nhất 24 giờ và phải chịu phạt như quy định. Điều 4: Đơn giá hợp đồng, thời hạn và Phương thức thanh toán: 1. Đơn giá hợp đồng Đơn giá hợp đồng được quy định tại bảng báo giá đính kèm được bên B gửi cho bên A hàng tháng và Đơn giá này cố định trong 01 tháng. Với những mặt hàng chưa có báo giá trong phụ lục 01 Hợp đồng thì bên B sẽ xác nhận và gửi báo giá bổ sung. http://luat247.vn Đơn giá đã bao gồm thuế VAT, các chi phí, các loại bảo hiểm, thuế, phí khác có liên quan, hướng dẫn sử dụng, chi phí vận chuyển đến địa điểm giao hàng để bên B thực hiện cung cấp hàng hoá. 2. Phương thức thanh toán Trong vòng 20 ngày kể từ ngày bên A nhận đủ hàng hoá, ký vào biên bản giao nhận hàng và nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị thanh toán từ bên B, bên A sẽ thanh toán cho bên B toàn bộ giá trị hàng hoá đã được giao của tháng trước đó tính theo đơn giá quy định. Hồ sơ thanh toán bao gồm: 1) Giấy đề nghị thanh toán của bên B: 01 bản gốc. 2) Hoá đơn tài chính hợp lệ theo quy định của Bộ tài chính tương ứng với số tiền đề nghị thanh toán: 01 bản gốc. 3) Biên bản giao nhận hàng hoá có xác nhận của đại diện có thẩm quyền hai bên: 01 bản gốc. 3. Việc thanh toán được thực hiện bằng đồng Việt Nam bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản của bên B chi tiết như sau: - Tên tài khoản: Hà Ngọc Nam - Số tài khoản: 711A73494713 - Tên ngân hàng: Ngân hàng Công thương Điều 5: Các thỏa thuận khác Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong này sẽ được các bên thực hiện theo quy định hiện hành của các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế. Điều 6: Hiệu lực của hợp đồng Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ……… ……. Đến ngày ...................................................... Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi hết hiệu lực không quá 10 ngày. Bên ……….. có trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị thời gian địa điểm thanh lý. Hợp đồng này được làm thành …………… bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ ……… bản. ĐẠI DIỆN BÊN A Chức vụ Ký tên (Đóng dấu) http://luat247.vn ĐẠI DIỆN BÊN B Chức vụ Ký tên (Đóng dấu) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- BIÊN BẢN NGHIỆM THU, GIAO NHẬN HÀNG HÓA,SẢN PHẨM/DỊCH VỤ số: …………… - BBNT - Căn cứ Hợp đồng số ……….; - Căn cứ việc giao nhận hàng hóa, sản phẩm/Dịch vụ hoàn thành. Hôm nay ngày …. Tháng ….. năm …… Tại địa điểm: ........................................................................................................................ Chúng tôi gồm: Bên A - VIỆN ĐÀO TẠO YHDP&YTCC - Đại diện Đơn vị sử dụng Chức vụ: - Đại diện phòng Quản trị : Chức vụ : - Đại diện phòng TCKT : Chức vụ : http://luat247.vn Bên B - Tên doanh nghiệp: .......................................................................................................... - Đại diện là: ...................................................................................................................... - Chức vụ: ......................................................................................................................... Tiến hành bàn giao hàng hóa, sản phẩm/Dịch vụ như sau: Bên B giao cho bên A: Số thứ tự Tên hàng Đơn vị Số lượng Chất lượng Hai bên xác nhận số hàng hóa, sản phẩm/Dịch vụ trên đã được giao/nhận đầy đủ và đúng theo yêu cầu và sẽ lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi biên bản giao nhận được lập. Biên bản được làm thành …………… bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ ……… bản. ĐẠI DIỆN BÊN A Đơn vị sử dung (ký tên) http://luat247.vn Phòng Quản trị (ký tên) ĐẠI DIỆN BÊN B Phòng TCKT (ký tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG Sô: …………… - TLHĐMB - Căn cứ Hợp đồng số ……….; - Căn cứ Biên bản giao nhận hàng hóa, sản phẩm/dịch vụ ngày . Hôm nay ngày …. Tháng ….. năm …… Tại địa điểm: ........................................................................................................................ Chúng tôi gồm: Bên A - VIỆN ĐÀO TẠO YHDP&YTCC - Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội http://luat247.vn - Điện thoại: - Tài khoản số: ................................................................................................................... - Mở tại ngân hàng: ........................................................................................................... - Đại diện là: ...................................................................................................................... - Chức vụ: ......................................................................................................................... - Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: …………… ngày …. Tháng ….. năm ......... 04.35746518 Fax: 04.35747240 Do …………………………….. chức vụ ………………… ký. Bên B - Tên doanh nghiệp: .......................................................................................................... - Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................ - Điện thoại: …………………. Fax: ................................................................................ - Tài khoản số: ................................................................................................................... - Mở tại ngân hàng: ........................................................................................................... - Đại diện là: ...................................................................................................................... - Chức vụ: ......................................................................................................................... - Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: …………… ngày …. Tháng ….. năm ......... Do …………………………….. chức vụ ………………… ký Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung thanh lý hợp đồng như sau: Điều 1: Nội dung công việc giao dịch: - Bên A đã nhận đủ số lượng hàng hóa, sản phẩm/dịch vụ theo hợp đồng đã ký - Chất lượng và Quy cách hàng hóa, sản phẩm/Dịch vụ : đảm bảo đạt yêu cầu - Bên A đã nhận hóa đơn do bên B xuất theo quy định Điều 2: Giá trị thanh lý : - Tổng giá trị thanh lý : …………………… - Đã tạm ứng : …………………………….. - Số còn thanh toán nốt : http://luat247.vn - Thời gian thanh toán : 15 ngày sau khi hợp đồng được thanh lý Thanh lý hợp đồng này được làm thành …………… bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ ……… bản. ĐẠI DIỆN BÊN A Chức vụ http://luat247.vn ĐẠI DIỆN BÊN B Chức vụ Ký tên Ký tên (Đóng dấu) (Đóng dấu)
- Xem thêm -