Tài liệu Hop dong go ca nhân

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 111 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc ================ HỢP ĐỒNG MUA BÁN Số : 01 / HĐMB Ngày 25 Tháng 04 năm 2015  Căn cứ vào Bộ luật dân sự số : 33 ngày 14/6/2005 của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  Căn cứ vào luật thương mại số : 36 ngày 14/6/2005của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  Căn cứ vào nhu cầu và khả năng hàng hóa của hai bên. Hôm nay ngày 25 tháng 04 năm 2015 Tại xưởng Ông :Trần Công Tam (Bulapha-KhămMuộn- Lào) - chúng tôi gồm : Bên Bán ( Bên A): TRẦN CÔNG TAM §Þa chØ : TT Hoàn Lão – Bố Trạch – Quảng Bình. Điện thoại : 0987803888 Bên Mua ( Bên B) : CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỆT Địa chỉ : Thôn Thọ Trung-Xã Quảng Thọ-Huyện Quảng Xương – Thanh Hóa. Mã số thuế : 2802192596 Điện thoại : 0978648158 Do ông : Hoàng Kim Trọng - Gi¸m đốc công ty làm đại diện Hai bên nhất trí ký kết hợp đồng mua bán Gổ theo các điều khoản sau: Điều 1: Nội dung hợp đồng Bên A đồng ý bán cho bên B 200M3 (Hai trăm mét khối) gỗ lim xẻ ở kho bên Atại Bulapha- Khăm Muộn – Lào. Điều 2: Quy cách chất lượng:  Gổ không được mục ải,bám rác.phần nứt nẻ được kiểm tra thực tế trước lúc nhận hàng trong quá trình đo đếm không được quá 3%. Điều 3: Gía cả và hình thức thanh toán :  Giá cả : theo thỏa thuận vào từng thời điểm nhất định.  Thanh toán : Bên B ứng trước 85.000$ ( Tám mươi lăm ngàn đô la mỹ)cho bên A số tiền còn lại sẽ được thanh toán sau khi nhận đủ hàng. Điều 4: Địa điểm và thời gian giao hàng,vận chuyển và bốc xếp .  Địa điểm giao hàng : tại kho bên A (Bulapha- KhămMuộn- Lào).  Thời gian giao hàng : ngày 30/04/2015  Vận chuyển và bốc xếp hàng : mọi chi phí liên quan đến hàng hóa bên A chịu hoàn toàn bên B chỉ việc nhận hàng đủ. Điều 5: Điều khoản bổ sung.  Bên A phải giao hàng đầy đủ ,đúng quy cách và chất lượng,làm đầy đủ các giấy tờ về hàng hóa,bảo đảm thủ tục pháp lý cho lô hàng vận chuyển và tiêu thụ .  Bên B phải cử người trực tiếp đến kiểm tra,nhận hàng tại kho bên A Thanh toán đầy đủ tiền cho bên A sau khi nghiệm thu và nhận đủ hàng . Điều 6 : Điều khoản chung :  Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng ,nếu bên nào làm sai,bên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất do bên đó gây ra và bồi thường gấp đôi số tiền ứng trước đó .Không được đơn phương hủy hợp đồng ,nếu có khó khăn trở ngại thì phải thông báo kịp thời để cùng giải quyết .  Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị đến hết ngày 30/05/2015sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng nếu hai bên không có vướng mắc gì thì hợp đồng coi như được thanh lý . Hợp đồng này được lập thành 02 bản,mổi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau . ĐẠI DIỆN BÊN B A ĐẠI DIỆN BÊN
- Xem thêm -