Tài liệu Học tiếng anh qua bài hát: warm and fuzzy

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 106 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Học tiếng Anh qua bài hát: Warm and Fuzzy - Billy Gilman Warm and Fuzzy Ấm áp và huyền ảo Sleigh bells ringing choirs singing Chuông Giáng sinh ngân vang, dàn đồng ca đang hát Wonder what ‘ole Santa’s bringing Không biết ông già Noel sẽ mang đến điều gì đêm nay It’s the warm and fuzzy time of year Đó là khỏanh khắc ấm cúng và huyền ảo của năm Snow flakes fall the temp is dropping Bông tuyết lả tả rơi, trời chuyển lạnh giá Families out together shopping Nhà nhà cùng nhau đi mua sắm quà It’s the warm and fuzzy time of year Đó là khỏanh khắc ấm cúng và huyền ảo của năm Elves are working overtime Các chú tiểu yêu đang làm việc ngoài giờ Making all our toys Để làm nên các món đồ chơi cho chúng ta Reindeer hooves on all the roofs Chú tuần lộc gõ móng trên khắp các mái nhà Of good little girls and boys Của những cô bé và cậu bé ngoan Big old cups of steaming cider Những chiếc ly cũ lớn đầy rượu táo nghi ngút Fall asleep by a cozy fire Chìm vào giấc ngủ bên ánh lửa êm dịu It’s the warm and fuzzy time of year Đó là khoảnh khắc ấm cúng và huyền ảo của năm Elves are working overtime Các chú tiên lùn đang hì hục làm thêm giờ Making all our toys Để làm nên tất cả đồ chơi của chúng ta Reindeer hooves on all the roofs Chú tuần lộc thở phì phò trên khắp mái nhà Of good little girls and boys Của những cô cậu bé ngoan Big old cups of steaming cider Những chiếc ly cũ lớn đầy rượu táo nghi ngút Fall asleep by a cozy fire Chìm vào giấc ngủ bên ngọn lửa ấm cúng It’s the warm and fuzzy time of year Đó là khỏanh khắc ấm cúng và huyền ảo của năm It’s the warm and fuzzy time of year Là khoảnh khắc ấm cúng và huyền ảo của năm Santa’s on his way! Ông già Noel đang đến!
- Xem thêm -