Tài liệu Học nhanh c

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 166 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Bài 3 Cài đặt và quản lý các Extension của Joomla Nhắc lại bài cũ • Joomla có cấu trúc phân tầng như thế nào? • Hệ thống điều hướng website Joomla; • Trình biên tập được sử dụng trong website Joomla. Bài 3 - Cài đặt và quản lý các Extension của Joomla Mục tiêu bài học • Hiểu rõ Joomla có bao nhiêu loại Extension, chức năng nhiệm cụ của từng loại extension; • Thành thạo cách thức cài đặt và quản lý từng loại extension; • Tìm hiểu một số extension hay sử dụng; • Các chức năng còn lại trong Joomla CMS. Bài 3 - Cài đặt và quản lý các Extension của Joomla Giới thiệu các loại Extension Extension là gì? -Extension còn gọi là thành phần mở rộng của joomla, giúp cho website Joomla có thể mở rộng tính năng hay chức năng -Extension có thể coi là chức năng được đưa thêm vào website Joomla, các loại chức năng này tồn tại ở dạng file cài đặt, dễ dàng đưa vào website thông qua chức năng cài đặt tháo gỡ của Joomla (install/uninstall) -Tại địa chỉ: http://extensions.joomla.org có hơn 5000 extension do cộng đồng Joomla đóng góp, trong số này có cả những extension miễn phí và có phí. Cũng nhờ có sự đóng góp của cộng đồng những người sử dụng và những nhà phát triển extension mà Joomla được coi là một trong CMS phát triển nhất hiện này Bài 3 - Cài đặt và quản lý các Extension của Joomla Giới thiệu các loại Extension Các loại Extension • • • • • Component: là 1 loại chức năng của web Joomla, cung cấp phần lớn nội dung cho website, phần nội dung của component được hiển thị chủ yếu ở phần thân chính (main body) của trang web; Module: là các khối chức năng được đặt xung quanh phần thân chính (main body) tại các vị trí khác nhau, và có thể tùy biến hiển thị ở từng trang trong web. Module có đặc điểm chung là lấy dữ liệu và hiển thị trên web; Plugin: là những chức năng độc lập hoặc là những chức năng bổ trợ cho những chức năng khác trên website; Language: là các gói ngôn ngữ giúp người dùng Joomla có thể bản địa hóa ngôn ngữ của website hoặc giúp tạo ra các website đa ngôn ngữ; Template: là các gói cài đặt giúp website có được những giao diện web nhất định. Có thể cài nhiều Template vào website Joomla để tạo website đa giao diện. Bài 3 - Cài đặt và quản lý các Extension của Joomla Cài đặt và sử dụng Language Các loại Language của Joomla: • • • Installation Language: đây là loại language giúp thay đổi ngôn ngữ cho quá trình cài đặt website Joomla; Frontend Language: đây là loại language giúp thay đổi ngôn ngữ của trang Frontend website Joomla; Backend Language: đây là loại language giúp thay đổi ngôn ngữ của trang quản trị Backend. Các gói cài đặt language cũng giống như các gói cài đặt extension khác, đều ở định dạng .zip và được cài đặt thông qua chức năng install/uninstall . Việc quản lý language extension hay quản lý ngôn ngữ website tại mục Extension-Language Manager Bài 3 - Cài đặt và quản lý các Extension của Joomla Cài đặt và sử dụng Language Hướng dẫn Việt hóa website Joomla: -Tải 2 gói cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt tại Joomla.org: gói frontend vietnamese và gói backend vietnamese -Lần lượt cài đặt 2 gói ngôn ngữ vừa tải thông qua chức năng install/uninstall -Vào mục Extension - Language Manager: tại Tab Site, chọn Vietnamese làm ngôn ngữ mặc định, và tại Tab administrator chọn Vietnamese làm mặc định Bài 3 - Cài đặt và quản lý các Extension của Joomla Cài đặt và sử dụng Component Các component sẵn có sau khi cài đặt Joomla: -Content component: là component giúp tạo bài viết, cấu trúc và quản lý nội dụng website dạng tin bài. Quản lý component này tại mục content. -Banner: component tạo quảng cáo cho website, có thể là quảng cáo dạng văn bản hoặc hình ảnh; -Contacts: quản lý các thông tin liên hệ trên website; -News Feeds: giúp website có chức năng tự động cập nhật tin tức mới từ các nguồn tin khác nhau; -Polls: giúp website tạo các cuộc thăm dò ý kiến, cuộc bình chọn trên website; -Search: là chức năng tìm kiếm các nội dung trên website; -Weblinks: giúp website tạo ra chức năng liên kết web, quản lý các liên kết với website bên ngoài. Bài 3 - Cài đặt và quản lý các Extension của Joomla Cài đặt và sử dụng Component Cài đặt 1 component mới - Một gói cài đặt component mới là một file nén định dạng zip; người sử dụng Joomla thường tìm kiếm và tải các gói cài đặt component tại địa chỉ http://extensions.joomla.org - Việc cài đặt component mới thông qua chức năng install/uninstall - Sau khi cài đặt thành công một component, component này sẽ xuất hiện với tư cách là 1 trình đơn trong mục Component. Truy cập vào phần quản trị của component này để cấu hình hay khởi tạo nội dung. - Mỗi component khác nhau có cơ cế cấu hình, tùy biến, khởi tạo nội dung khác nhau. - Thông thường, việc cài đặt component bao gồm cả việc chèn dữ liệu của component vào cơ sở dữ liệu chung của website. - Để nội dung của component hiển thị trên trang Frontend, cần tạo trình đơn trong một khối danh mục nào đó tại mục Menu và trình đơn này trỏ đến component. Bài 3 - Cài đặt và quản lý các Extension của Joomla Cài đặt và sử dụng Component Một số component phổ biến -Virtuemart: giúp tạo chức năng bán hàng trực tuyến trên website, download tại địa chỉ http://virtuemart.net -Kunena: component giúp website tạo chức năng diễn đàn thảo luận -JoomFish: giúp tạo chức năng website đa ngôn ngữ -Phoca Galery: giúp tạo chức năng thư viện ảnh -K2: giúp quản lý tin bài trên website, cũng có thể sử dụng component này để tạo trang bán hàng trực tuyến; Tham khảo thêm SGK để biết thêm một số component khác Bài 3 - Cài đặt và quản lý các Extension của Joomla Cài đặt và sử dụng Module Các Module Frontend sẵn có sau khi cài đặt Joomla Bài 3 - Cài đặt và quản lý các Extension của Joomla Cài đặt và sử dụng Module Các Module Backend sẵn có sau khi cài đặt Joomla Bài 3 - Cài đặt và quản lý các Extension của Joomla Cài đặt và sử dụng Module Cài đặt 1 Module mới: -Gói cài đặt Module là 1 file nén định dạng zip; được cài vào Joomla thông qua chức năng install/unstall; sau khi cài đặt thành công, Module mới sẽ xuất hiện trong danh sách các loại Module khi tạo mới 1 Module để đăng lên website -Thông thường trong quá trình cài đặt Module không chèn dữ liệu vào cơ sở dữ liệu chung của website. Nhiều Module lấy dữ liệu của các component trong website hoặc dữ liệu từ các nguồn bên ngoài website hay dữ liệu là hình ảnh để hiển thị tại trang Frontend -Các Module mới sẽ được cấu hình mặc định là tắt và đặt ở vị trí left Bài 3 - Cài đặt và quản lý các Extension của Joomla Cài đặt và sử dụng Module Các thông số cấu hình Module Bài 3 - Cài đặt và quản lý các Extension của Joomla Cài đặt và quản lý Template Template sẵn có sau khi cài đặt Joomla -Frontend Template: Template tạo giao diện cho trang frontend, sau khi cài đặt Joomla, website có sẵn 3 template: Beez, JA_purity, rhuk_milkyway . Có thể dùng 1 trong 3 template này làm giao diện mặc định cho website. -Backend Template: Template tạo giao diện cho trang quản trị, sau khi cài đặt Joomla website có sẵn template Khepri Bài 3 - Cài đặt và quản lý các Extension của Joomla Cài đặt và quản lý Template Cài đặt Template và Cấu hình: Gói cài đặt Template là file nén định dạng zip, được cài đặt vào Joomla thông qua chức năng install/uninstall. Việc quản lý Template tại phần Extension - Template Manager Bài 3 - Cài đặt và quản lý các Extension của Joomla Cài đặt và quản lý Template Chỉnh sửa một Template: Bài 3 - Cài đặt và quản lý các Extension của Joomla Cài đặt và quản lý Plugin Các Plugin sẵn có sau khi cài đặt Joomla Bài 3 - Cài đặt và quản lý các Extension của Joomla Cài đặt và quản lý Plugin Cài đặt và quản lý một Plugin mới -Gói cài đặt Plugin là một file nén định dạng .zip, được cài vào Joomla thông qua chức năng install/uninstall -Không giống như Module, các Plugin thực hiện những chức năng, nhiệm vụ riêng mà hầu hết không hiển thị trực quan trên trang Frontend, bởi vậy, trong các thông số cấu hình Plugin không có lựa chọn vị trí đặt Plugin. -Ví dụ một số Plugin: +Plugin giúp chia sẻ dữ liệu website lên các trang mạng xã hội; +Plugin tạo popup quảng cáo khi mở trang Frontend website +Plugin giúp chèn video từ Youtube.com vào nội dung bài viết; +Plugin khiến khách truy cập không thể copy nội dung website; ... Bài 3 - Cài đặt và quản lý các Extension của Joomla Tìm hiểu các chức năng quản trị khác Quản lý thành viên -Thành viên website Joomla được quản trị tại mục Site - User Manager -Có 2 nhóm thành viên chính là Public Frontend và Public Backend Bài 3 - Cài đặt và quản lý các Extension của Joomla
- Xem thêm -