Tài liệu Hoàn thiện và phát triển website cho công ty cổ phần phong cách anh

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

LỜI MỞ ĐẦU Sau một thời gian thực tập tại công ty Cổ Phần phong cách Anh. Kết hợp với các kiến thức đã học được ở trường cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của ban lãnh đạo cùng toàn thể anh chị trong công ty đã cho em cái nhìn sấu sắc hơn về toàn bộ công tác thiết kế, hoàn thiện và phát triển website. Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu của bản thân trong thời gian thực tập em đặc biệt chú ý đến kế hoạch hoàn thiện và phát triển website của công ty nhằm có thể nâng cao các tính năng của website , tạo vị thế cạnh tranh cho công ty. Vì vậy, em đã chọn đề tài là “Hoàn thiện và phát triển website cho công ty Cổ Phần phong cách Anh” là đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. Em xin cảm ơn ban giám đốc và toàn thể anh chị trong công ty đã giúp em trong việc thu thập số liệu, nắm bắt các thông tin qua việc phỏng vấn, phiếu điều tra, nhận thức tình hình thực hiện đề tài phục vụ cho việc nghiên cứu. Em xin chân thành cảm ơn giảng viên Phan Đa Phúc, bộ môn Công nghệ thông tin trong thời gian qua đã tận tình hướng dẫn em trong quá trình viết và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Mặc dù đã cố gắng hoàn thành luận văn trong phạm vi và khả năng có thể. Tuy nhiên, bài luận không thể tránh khỏi những sai sót. Em mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô để nội dung khóa luận có thể hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! i MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................................i MỤC LỤC ..................................................................................................................... ii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ ........................................................ iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .......................................................................................iv PHẦN 1:TỔNG QUAN VỀ HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN WEBSITE ...........1 1.1. Tầm quan trọng và ý nghĩa của vấn đề cần nghiên cứu ........................................1 1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu những công trình nghiên cứu trước đây. ..............1 1.3. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết ......................................................................2 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài .......................................................... 3 1.5. Phương pháp thực hiện đề tài .................................................................................3 1.6. Kết cấu của khóa luận ............................................................................................. 5 PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG ......................................................6 2.1 Về cơ sở lý luận .........................................................................................................6 2.1.1 Một số khái niệm cơ bản về website ...................................................................6 2.1.2 Một số lý thuyết liên quan đến thiết kế website .................................................7 2.2 Đánh giá phân tích vấn đề hoàn thiện và phát triển website cho công ty Cổ phần phong cách Anh. ...........................................................................................................10 2.2.1 Tổng quan tình hình liên quan đến vấn đề nghiên cứu ..................................10 2.2.2 Giới thiệu về công ty. .......................................................................................... 10 2.2.3 Khái quát về tình hình website của công ty .....................................................13 2.2.4 Phân tích và đánh giá thực trạng của Website công ty. ..................................14 PHẦN 3: ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT HƢỚNG HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN WEBSITE CHO CÔNG TY ...................................................... 21 3.1 Định hướng hoàn thiện và phát triển website của công ty ...................................21 3.2 Một số đề xuất, giải pháp ....................................................................................... 22 3.2.1 Về hoàn thiện website cho công ty ....................................................................22 3.2.2 Về phát triển website cho công ty .....................................................................27 3.3 Một số kiến nghị .....................................................................................................34 3.3.1 Một số kiến nghị với Nhà nƣớc .........................................................................34 3.3.2 Một số kiến nghị với công ty ............................................................................35 KẾT LUẬN ..................................................................................................................37 TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................... 38 ii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ Trang Hình 2.1: Trang chủ Website www.PhongcachAnh.com.vn 13 Bảng 2.1: Bảng tóm tắt các số liệu tài chính của công ty từ năm 2012 đến 2014 12 Biểu đồ 2.1:Biểu đồ tỉ lệ về mức độ thực hiện kế hoạch phát triển kinh doanh 14 Biều đồ 2.2:Biểu đồ tỉ lệ các hình thức tìm kiếm khách hàng của công ty 15 Biểu đồ 2.3: Biểu đồ tỉ lệ mức quan tâm của công ty với Website của mình 15 Biểu đồ 2.4: Biểu đồ tỉ lệ các hình thức đăng ký đặt hàng của khách hàng 15 Biểu đồ 2.5: Biểu đồ biểu đồ tỉ lệ tần suất cập nhật thông tin cho Website 16 Biểu đồ 2.6: Biểu đồ tỉ lệ mức độ quan tâm đối với Website của công ty 16 Biểu đồ 2.7: Biểu đồ biểu đồ tỉ lệ đối tượng khách ghé thăm Website công ty 16 Biểu đồ 2.8: Biểu đồ biểu đồ tỉ lệ về mức tăng đơn hàng khi có Website 17 Biểu đồ 2.9: Biểu đồ đồ tỉ lệ mức quan tâm về xây dựng kênh thanh toán trực 17 tuyến Biểu đồ 2.10: Biểu đò biểu đồ tỉ lệ mức quan tâm xây dựng giao diện tiếng anh 18 Hình 3.1: Mục Pages 23 Hình 3.2: Mục Screen Option 23 Hình 3.3: Mục Menu Structure 23 Hình 3.4: Trang chủ của Amazon.com 25 Hình 3.5: Giao diện công cụ GoogleSpeed Ínights 26 Hình 3.6: Mô hình hoạt động của NgânLượng.vn 28 Hình 3.7: Các bước tích hợp Ngân Lượng vào Website 28 iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CNTT: Công nghệ thông tin TNHH: Trách nhiệm hữu hạn TMĐT: Thương mại điện tử SĐT: Số điện thoại DN: Doanh nghiệp CP: Cổ phần VD: Ví dụ TTTT: Thanh toán trực tuyến VN: Việt Nam CSDL: Cơ sở dữ liệu SV: Sinh viên iv PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN WEBSITE 1.1. Tầm quan trọng và ý nghĩa của vấn đề cần nghiên cứu Trong thời đại CNTT đã và đang ngày càng phá triển, khi mà Internet đã phủ sóng toàn bộ khắp mọi nơi trên thế giới.Việc thuê mặt bằng đắt đỏ nên TMĐT trở thành sự lựa chọn tối ưu của các doanh nghiệp. Vậy làm sao để có thể có được một hình ảnh thu hút được khách hàng trên Internet đó là lý do các doanh nghiệp ngày càng chú trọng hơn trong việc hoàn thiện và phát triển website của mình để đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm của khách hàng. Cùng với sự phát triển của TMĐT, giờ đây việc tiêu dùng và mua sắm khong còn mất thời gian và tốn kém như trước dường như nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của mọi người.Khách hàng có thể mua bất cứ thứu gì họn muốn ở mọi lúc, mọi nơi.Họ có thể lựa chọn cho mình các sản phẩm tốt nhất, rẻ nhất thông qua việc so sánh các sản phẩm. Điều này đặt ra cho các doanh nghiệp một hành động là phải quan tâm đến việc phát triển công ty của mình qua Internet, phải xây dưng, thiết kế, hoàn thiện và phát triển website của mình để có thể quản trị quá trình bán bẻ một cách hiệu quả nhằm đạt được lợi nhuận cao từ thị trường kinh doanh trực tuyến. Nắm bắt được xu hướng đó công ty đã xây dựng cho mình một Website. Tuy nhiên là doanh nghiệp may mặc thuộc lĩnh vực đặt may nên website công ty còn nhiều hạn chế: Chưa thực sự chú trọng vào vấn đề phát triển website, chưa có bộ phận chuyên về kỹ thuật, không có hỗ trợ trực tuyến giải đáp thắc mắc khách hàng, tính năng thanh toán trực tuyến chưa được đưa vào sử dụng…Do đó vấn đề đặt ra bây giờ là hoàn thiện và phát triển các tính năng của Website sao cho nó được hoạt động một cách tốt nhất, để cho Website công ty không chỉ là nơi quảng bá các sản phầm mà còn là nơi bán hàng hiệu quả cho doanh nghiệp. 1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu những công trình nghiên cứu trƣớc đây. Các đề tài về xây dựng hoàn thiện và phát triển Website được nhiều người trên thế giới quan tâm là: - Thiết kế xây dựng và phát triển – Website so sánh giá của công ty ViVis - Thiết kế và phát triển – EastWestGaden, Website chuyên cung cấp hàng thủ công, mỹ nghệ xuất nhập khẩu cho thị trường Châu Âu. Các đề tài tương tự trong nước như: 1 - Nghiên cứu hoàn thiện Website Báo Phú Yên điện tử” do cử nhân Phạm Thanh Phong - Tổng Biên tập Báo Phú Yên làm chủ nhiệm. Đề tài đã đạt các mục tiêu và các nội dung đã được phê duyệt. Việc nghiên cứu hoàn thiện Website Báo Phú Yên điện tử cả về nội dung và hình thức theo hướng hiện đại và tiện dụng, tăng số lượng truy cập, thuận tiện cho người sử dụng, tăng khả năng tương tác giữa độc giả và tòa soạn, khả năng tác nghiệp của tòa soạn và đưa tin tức kịp thời…. Ngoài ra, trang Web còn có nhiều tính năng hỗ trợ quản trị nhanh chóng và hiệu quả. Báo Phú Yên điện tử đã xây dựng và vận hành khai thác thành công cũng như áp dụng các ứng dụng tin học và tin học hóa quy trình biên tập, quản trị nội dung, bảo mật hệ thống - “Hoàn thiện quy trình quản trị bán lẻ hàng điện máy gia dụng tại Website www.hienquan.com của công ty TNHH Điện tử Hiền Quân” do SV Nguyễn Thị Minh Tâm K41- I3 Đại học Thương Mại nghiên cứu. - “Xây dựng công cụ Internet Sharing trên môi trường window server” của sinh viên Trường Hoàng Lâm thuộc trường Đại học Bách khoa Hà Nội khoa CNTT. Trải qua quá trình tìm kiếm, phân tích và tổng hợp, em thấy rằng đề tài “Hoàn thiện và phát triển website cho công ty Cổ phần phong cách Anh” là một đề tài chưa từng được nghiên cứu trong công ty. Qua bài nghiên cứu này mong rằng sẽ đóng góp được một phần không nhỏ trong quá trình hoàn thiện và phát triển Website cho công ty. 1.3. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hoàn thiện và phát triển website cho công ty Cổ phần phong cách Anh, nghiên cứu bằng những phương pháp khác nhau như thu thập dữ liệu sơ cấp và thức cấp. Từ đó xem xét đánh giá phân tích và qua những phân tích đánh giá này đưa ra một số giải pháp, đề xuất và kiến nghị để hoàn thiện và phát triển website nhằm: - Thiết lập sự hiện diện mới trên Internet, tạo cơ hội tiếp xúc với khách hàng ở mọi nơi và tại mọi thời điểm. - Giới thiệu các sản phẩm dịch vụ một cách sinh động và mang tính tương tác cao. - Tạo cơ hội để bán sản phẩm hàng hóa một cách chuyên nghiệp mà không tốn nhiều chi phí. 2 - Cơ hội phục vụ khách hàng tốt hơn, đạt được sự hài lòng lớn hơn từ khách hàng. - Tạo một hình ảnh chuyên nghiệp trước công chúng, công cụ hiệu quả để thực hiện các chiến dịch PR và marketing. 1.4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Đối tượng nghiên cứu - Website công ty CP Phong cách Anh - Các định hướng đề xuất để hoàn thiện và phát triển Website cho công ty Phạm vi nghiên cứu Là một đề tài nghiên cứu luận văn của sinh viên nên phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ mang tầm vi mô, giới hạn trong một doanh nghiệp với một khoảng thời gian ngắn hạn. Cụ thể là: - Về không gian: Đề tài tập trung vào vấn đề hoàn thiện và phát triển website của công ty Cổ phần phong cách Anh nhằm đưa ra một số giải pháp để website công ty có thể hoàn thiện hơn. Về thời gian: Các số liệu điều tra và nghiên cứu được thu thập trong khoảng thời gian thực tập và được khảo sát từ năm 2007 đến nay. 1.5. Phƣơng pháp thực hiện đề tài 1.5.1 Phƣơng pháp khảo sát điều tra thực tế + Phương pháp điều tra dữ liệu sơ cấp  Phương pháp điều tra bằng phiếu điều tra trắc nghiệm tại công ty Nội dung: Hoàn thiện và phát triển website cho công ty sau thời gian nghỉ bảo trì. Áp dụng cho công ty Cổ phần phong cách Anh. Cách thức tiến hành: Các phiếu điều tra được gửi cho bộ phận lãnh đạo và các phòng ban trong công ty. Sau đó các phiếu điều tra được thu lại và tổng hợp, xử lý và đưa ra các đánh giá nhận xét phục vụ cho quá trình nghiên cứu đề tài. Các câu hỏi mang tính chất tham khảo các ý kiến của các cá nhân về tình trang hiện tại của Website, các đánh giá cũng như khó khăn trong quá trình thay đổi hình ảnh website và các chức năng của Website sao cho hiệu quả nhất. Ưu điểm: Tiến hành nhanh chóng và tiện lợi mang tính hiệu quả cao. 3 Nhược điểm: Câu trả lời có thể không chính xác hoặc bị bỏ qua do không có ý kiến về vấn đề. Câu trả lời mang tình theo mẫu nên không phát huy được hết ý kiến của từng cá nhân cho vấn đề đặt ra.  Phương pháp phỏng vấn Nội dung: Tìm hiểu sâu hơn về quy trình quản trị bán lẻ, đặt hàng mua hàng và thanh toán của Website công ty. Cách thức tiến hành: Phỏng vấn những người có chuyên môn cao trong công ty về vấn đề thay đổi Website như thế nào. Ưu điểm: Có được các ý kiến chi tiết của một người có chuyên môn cao, có được các chủ đề quan trọng và bao quát hơn so với nghiên cứu của bản thân. Nhược điểm: Mẫu nghiên cứu nhỏ do không có thời gian khảo sát, phỏng vấn nhiều người nên kết quả thu được mang tính cá nhân cao hơn. + Phương pháp điều tra dữ liệu thứ cấp Sưu tầm các báo cáo, các bài đánh giá về công ty, về Website công ty để có cái nhìn sâu hơn đánh giá chính xác về website nhằm có thể hoàn thiện và phát triển Website một cách hiệu quả mang lại lợi ích cho công ty trong quá trình đưa hình ảnh của công ty lên mạng. 1.5.2 Phƣơng pháp phân tích và xử lý dữ liệu. + Phương pháp định tính: Phân tích, tổng hợp các ý kiến thu được thông qua các câu hỏi phỏng vấn chuyên sâu. Ưu điểm: Phát hiện ra chủ đề quan trọng nhờ có được thông tin từ các nhân viên có chuyên môn cao. Nhược điểm: Mẫu nghiên cứu nhỏ. + Phương pháp định lượng: Sử dụng phần mềm đề xử lý thông tin. Cách thức tiến hành: Sử dụng phần mềm SPSS là phần mềm chuyên dụng xử lý thông tin sơ cấp theo mẫu câu hỏi thiết kế có sẵn. Ưu điểm: Đa năng và mềm dẻo trong việc lập các bảng phân tích, sử dụng các mô hình phân tích đồng thời loại bỏ một số công đoạn không cần thiết Nhược điểm: Không có bảng tính, sử dụng các hàm tính toán không thuận tiện, dễ nhầm lẫn. 4 1.6. Kết cấu của khóa luận Cấu trúc của khóa luận gồm 3 phần, cụ thể: Phần 1: Tổng quan về hoàn thiện và phát triển Website Phần này tập trung chủ yếu vào việc giải thích lý do, tính cấp thiết và ý nghĩa của việc chọn đề tài này, đề ra mục tiêu cho vấn đề nghiên cứu, xác định đối tượng và nêu lên các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng để hoàn thành bài luận của mình. Phần 2: Cơ sở lý luận và thực trạng - Đưa ra các khái niệm và lý thuyết về Website, các khái niệm liên quan đến Website, các quy trình, công cụ thiết kế Website. Ngoài ra còn trình bày về các công trình nghiên cứu, đề tài liên quan đến mà công ty đã áp dụng cũng như các đề tài trong nước và ngoài nước tương tự đã được nghiên cứu trong mấy năm gần đây. - Chủ yếu tập trung nghiên cứu và tìm hiểu về công ty, tình hình thực trang về webtie và đánh giá về tình hình đó ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của công ty. Phần 3: Định hướng phát triển và đề xuất hướng hoàn thiện và phát triển Website cho công ty Đưa ra kết luận từ phần xử lý dữ liệu, qua đó đưa ra các giải pháp chính để hoàn thiện và phát triển Website cho công ty. Ngoài ra còn đề xuất một số ý kiến cho công ty và Nhà nước về vấn đề hoàn thiện và phát triển Website. Tổng kết lại đề tài nghiên cứu khóa luận. 5 PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG 2.1 Về cơ sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm cơ bản về Website a. Khái niệm về Website Website là tập hợp của rất nhiều trang Web - một loại siêu văn bản (tập tin dạng HTML hoặc XHTML) trình bày thông tin trên mạng Internet- tại một địa chỉ nhất định để người xem có thể truy cập vào xem.[1] Việc trình bày một Website phải đảm bảo các yếu tố về thẩm mỹ đẹp, ấn tượng; bố cục đơn giản, dễ hiểu và dễ sử dụng, các chức năng tiện lợi cho người xem. Đặc biệt ngày nay, Website trở nên sống động với những hiệu ứng đa dạng của hình ảnh và chữ kết hợp với âm thanh. Sự khác nhau ở phần lập trình back-end của website làm phân ra 2 loại Website: - Website động (Dynamic website) là website có cơ sở dữ liệu, được cung cấp công cụ quản lý Website (Admin Tool) để có thể cập nhật thông tin thường xuyên, quản lý các thành phần trên Website. Loại Website này thường được viết bằng các ngôn ngữ lập trình như PHP, Asp.net, JSP, Perl,..., quản trị Cơ sở dữ liệu bằng SQL hoặc MySQL,...[2] - Website tĩnh do lập trình bằng ngôn ngữ HTML theo từng trang như brochure, không có cơ sở dữ liệu và không có công cụ quản lý thông tin trên Website. Bạn phải biết kỹ thuật thiết kế trang Web (thông thường bằng các phần mềm như FrontPage, Dreamwaver,...) khi muốn thiết kế hoặc cập nhật thông tin của những trang Web này.[3] Website là kênh thông tin để quảng bá, giới thiệu dịch vụ, sản phẩm, mô hình hoạt động của doanh nghiệp, cửa hàng đến với người tiêu dùng khắp mọi nơi. Có nhiều loại Website như: Website giới thiệu, quảng bá dịch vụ, sản phẩm, website thương mại điện tử(TMĐT), website tin tức, rao vặt, kênh thông tin giải trí...Tùy vào nhu cầu mà quý doanh nghiệp cần chọn loại website cho phù hợp. Và Website là một công cụ tất yếu không thể thiếu trong hoạt động của mỗi doanh nghiệp. Một doanh nghiệp, cửa hàng, cá nhân có thể sở hữu nhiều Website ứng với mỗi dịch vụ, sản phẩm khác nhau, để mở rộng thị trường rộng lớn hơn. 6 b. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến website Để website có thể hoạt động trên môi trường Internet và đáp ứng được nhu cầu truy cập của người dùng 24/7 thì chúng ta cần phải có đầy đủ 03 yếu tố: Tên miền Hosting - Soure Website. Tên miền(Domain): Hay còn gọi là tên website, là địa chỉ để khách hàng, người dùng có thể truy cập đến website của chúng ta, nó được xem như là địa chỉ thứ 2 của mỗi doanh nghiệp, cửa hàng VD: www.hotday.vn . [4] Hosting : Là máy chủ dùng để lưu trữ tất cả thông tin, dữ liệu của website đồng thời giúp website luôn đáp ứng được nhu cầu truy cập của người dùng 24/7 [5]... Host có 2 yếu tố cần lưu ý: Dung lượng: Là khả năng lưu trữ dữ liệu của website, các website thông thường như website giới thiệu doanh nghiệp, quản bá dịch vụ, sản phẩm thì dùng gói Host có dung lượng 1Gb. Băng thông: Là đường truyền dữ liệu giữa website và người dùng, truy cập, tùy vào mức độ truy cập của khách hàng mà sự hao tốn băng thông ít hay nhiều, thông thường hay dùng gói 20Gb băng thông. Soure Website(Lập trình Website): Là toàn bộ quá trình xây dựng và phát triển webbstie, bao gồm các tính năng và cách xử lý các hoạt động của Website.[6] 2.1.2 Một số lý thuyết liên quan đến thiết kế website a. Những khái niệm cơ bản Mạng máy tính Là một tập hợp các máy tính được nối với nhau bởi đường truyền theo một cấu trúc nào đó và thông qua đó các máy tính trao đổi thông tin qua lại cho nhau [7]. Phân loại theo phạm vi địa lý gồm: GAN –Global Area Netwwork WAN - Wide Area Netwwork LAN- Local Area Netwwork Trong đó WAN và LAN là hai khái niệm hay được sử dụng nhất. Hệ điều hành mạng: 7 Là một phần mềm thực thi các dạng hệ điều hành được định hướng trong mạng máy tính [8]. Một số hệ điều hành tiêu biểu như: - Novell NetWare - Windows NT Server - Windows 2008 Server - Unix - Linux b. Các bƣớc xây dựng một website Bước 1: Đăng ký tên miền Tên miền (Domain name) [9] là một tên dễ nhớ để gán cho một địa chỉ trên Internet ví dụ: www.vavietnam.com ... Nó thay thế cho một dải những con số khó nhớ (gọi là Internet Protocol numbers) có thể hiểu tên miền như là địa chỉ (số nhà) trên mạng Interrnet. Nếu bạn tham gia hoạt động trên mạng Internet thì đăng ký một tên miền là việc đầu tiên cần làm, tên miền riêng khẳng định vị trí, giúp khách hàng dễ tìm đến website của bạn, vừa bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp bạn trên Interrnet. Bước2: Thuê host Web hosting là nơi không gian trên máy chủ có cài dịch vụ Internet như ftp, www,... nơi đó bạn có thể chứa nội dung trang Web hay dữ liệu trên không gian đó. Lý do bạn phải thuê Web Hosting để chứa nội dung trang web, dịch vụ mail, ftp,... vì những máy tính đó luôn có một địa chỉ cố định khi kết nối vào Internet (đó là địa chỉ IP) , còn như nếu bạn truy cập vào Internet như thông thường hiện nay thông qua các IPS (Internet Service Provider - Nhà cung cấp dịch vụ Internet) thì địa chỉ IP trên máy bạn luôn bị thay đổi, do đó dữ liệu trên máy của bạn không thể truy cập được từ những máy khác trên Internet. [10] Bước 3: Thiết kế Website Tuỳ theo quy mô và nhu cầu của từng cá nhân và doanh nghiệp, các website sẽ có các chức năng, và độ phức tạp khác nhau. Với đội ngũ chuyên gia và các lập trình viên sáng tạo, giầu kinh nghiệm, V&A sẽ giúp bạn có được website ấn tượng, đạt hiệu quả và tiết kiệm nhất. Bước 4: Duy trì Website 8 Website của bạn sau khi được xây dựng, cần thường xuyên cập nhật thông tin để đảm bảo độ tươi mới của nó. Qua đó, khách hàng có thể thấy được tình hình phát triển của công ty bạn. Bước5: Quảng bá Website Để Website của bạn hoạt động có hiệu quả nhất, ngoài việc in địa chỉ Website trên danh thiếp của công ty, giới thiệu với bạn bè và người thân, bạn còn có thể quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, các mạng thương mại, báo chí và các trang Website điện tử. c. Các công cụ thiết kế một Website  Ngôn ngữ HTML Là ngôn nhữ đánh dấu siêu văn bản, là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang Web với các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web. HTML được định nghĩa như là một ứng dụng đơn giản của SGML và được sử dụng trong các tổ chức cần đến các yêu cầu xuất bản phức tạp. HTML đã trở thành một chuẩn Internet do tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) duy trì. Phiên bản chính thức mới nhất của HTML là HTML 4.01 (1999).Sau đó, các nhà phát triển đã thay thế nó bằng XHTML. Hiện nay, HTML đang được phát triển tiếp với phiên bản HTML 5 hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho Web. [11] Cấu trúc chung của một siêu văn bản Các khai báo ở đây Các nội dung ở đây  Ngôn ngữ Javarscript Là ngôn ngữ kịch bản dùng để tạo các cilent-side scripts và sever-side scripts. Javascript là cho việc tạo các trang web động và dễ tương tác hơn, Javascript là ngôn ngữ kịch bản được hãng Sun Microsystems và Netscape phát triển. [12] 9 Khả năng của Javascript: Tăng cường tính động và tính tương tác của các trang web. Khi trang web được tải trong trình duyệt hỗ trợ Javascript, trình duyệt sẽ thông dịch và thực hiện các lệnh Javascipt. Javascript được thiết kế độc lập với hệ điều hành và có thể chạy trên bất kỳ hệ điều hành nào có trình duyệt hỗ trợ Javascript. Các trình duyệt Web như Netscape Navigator 2.0 hay Internet Explorer 3 trở đi có thể hiển thị những câu lệnh Javascript được nhúng vào trang HTML. 2.2 Đánh giá phân tích vấn đề hoàn thiện và phát triển Website cho công ty Cổ phần phong cách Anh. 2.2.1 Tổng quan tình hình liên quan đến vấn đề nghiên cứu Thương mại điện tử nói chung và cụ thể là các Website thực sự là một kênh kinh doanh mới, hiệu quả và kinh tế cho các doanh nghiệp ở Việt Nam. Nếu không có Website công ty sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt bởi những khách hàng tiềm năng trên thị trường trong và ngoài nước. Mở rộng thị trường và tiếp cận thị trường với một chi phí nhỏ. Không tiếp cận được với thị trường thế giới, tiếp cận thị trường rộng với chi phí nhỏ. Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, cung cấp thông tin nguyên nhân. Không cung cấp được đầy đủ thông tin khách hàng một cách nhanh chóng, tiện lợi. Không giải đáp được thắc mắc của khách hàng một cách nhanh chónghiệu quả. Không cung cấp được dịch vụ tiện lợi cho khách hàng lựa chọn hàng, đặt hàng. Những yếu tố nói trên thực sự quan trọng khi công ty có đối tượng khách hàng ở xa, ở nhiều địa phương quốc gia. 2.2.2 Giới thiệu về công ty. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG CÁCH ANH Tên viết tắt: ANH’S STYLE.,JSC Trụ sở công ty: Số 3, phố Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam. Lĩnh vực kinh doanh: Sản phẩm may mặc, thời trang, phụ kiện thời trang, vải, hàng may sẵn, giày dép. Điện thoại: 37343039 Fax: 37343040 Địa chỉ sản xuất: 10 o Xưởng may số 1 : Tòa nhà Time House, lô B, ô D23 đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Diện tích : 2.500 m2 o Xưởng may số 2 – Khu chợ Đồng Vàng, thôn Kim Long Thượng, xã Hoàng Long, Huyện Phú Xuyên, Hà nội. Diện tích nhà xưởng : 500 m2 Công ty thuộc hình thức công ty cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các quy định hiện hành khác của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mục tiêu hoạt động Không ngừng sản xuất ra các sản phẩm đẹp, mẫu mã đa dạng, phù hợp với phong cách công sở. Tối đa hóa lợi nhuận công ty, cải thiện điều kiện làm việc cho nhận viên và công nhân trong công ty. Nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động, đảm bảo vai trò của cổ đông, làm tròn nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Lịch sử hình thành Thời gian hoạt động : 10 năm, từ năm 2004 đến nay. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính : Sản xuất và thiết kế trang phục kiểu dáng công sở cho các cá nhân, đơn vị, tổ chức. Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 70834 kèm theo. Toàn bộ quá trình sản xuất được khép kín theo qui trình hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 do Công ty Cổ phần chứng nhận WCERT cấp (bản công chứng kèm theo). Chủng loại sản phẩm sản xuất chính : Vest nam, vest nữ, sơ mi nam, sơ mi nữ, quần âu nam, quần âu nữ, juyp nữ, áo dài, khăn, cavat, phụ kiện. Loại hình kinh doanh - Sản xuất may mặc các sản phẩm trang phục công sở cho khối ngân hàng, Bảo hiểm tài chính, các Tổng công ty như Tổng công ty Điện lực Dầu khí, Tổng công ty Viễn thông Viettel, Tổng công ty đầu tư và phát triển Đường Cao Tốc Việt Nam, Kiểm toán nhà nước… - Thiết kế các trang phục công sở theo yêu cầu của cá nhân, đơn vị và công ty. 11 - Thiết kế ra các sản phẩm theo nhu cầu, xu hướng của khách hàng để bày bán tại các showroom. Tên Website công ty: www.PhongcachAnh.com.vn bản quyền do công ty Cổ phần phong cách Anh đặt thiết kế. Tóm tắt các số liệu về tài chính trong 03 năm tài chính gần đây: 2012, 2013,2014 Bảng 2.1: Bảng Tóm tắt các số liệu về tài chính của công ty từ năm 2012 đến 2014. Đợn vị tính: Đồng Việt Nam STT 1 Nội dung Tổng tài sản Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 92.295.411.183 170.999.772.355 200.057.892.423 33.882.172.289 67.679.634.986 58.867.356.674 33.402.294.607 57.953.820.512 76.485.645.178 33.176.172.289 45.997.888.738 78.145.689.004 57.897.524.879 58.245.856.745 63.486.013.356 3.947.576.791 4.024.512.826 4.156.024.549 2.960.682.593 3.320.137.369 3.489.304.941 Tổng nợ phải 2 trả Tài sản ngắn 3 hạn Tổng nợ ngắn 4 5 hạn Doanh thu Lợi nhuận trước 6 thuế Lợi nhuận sau 7 thuế 12 Sơ đồ Website công ty:  Trang chủ  Giới thiệu  Tin tức Tin thời trang Tin Công ty  Dịch vụ Thời trang nam Thời trang nữ Đồng phục công sở  Liên hệ  Tiện ích Thời tiết Giá vàng Giá ngoại tệ Chứng khoán Hình 2.1: Trang chủ Website www.PhongcachAnh.com.vn 2.2.3 Khái quát về tình hình website của công ty Nhìn vào sơ đồ Website ta nhận thấy rằng đây là một Website khá là hoàn hảo, rất nhiều mục lựa chọn, đầy đủ thông tin cần thiết cho người truy nhập trang Website. 13 Nếu giả sử bạn vào xem sản phẩm mới của công ty, bạn cũng có thể thao tác những hoạt động khác nữa như là xem thời tiết, xem bảng giá, xem tin tức kinh tế xay ra trong ngày… Có thể nhận thấy trang Website này đã tránh tình trạng Website chết, có nghĩa là không chỉ đưa ra sản phẩm hữu ích trang Web còn có những mục đích khác sẽ làm cho khách hàng không nhàm chán khi tham quan Website. Nhưng trang Web này vẫn đang là một trang Web thông tin chứ không phải là một trang Web TMĐT.Nó không có kênh thanh toán trực tiếp, khi khách hàng muốn giao dịch chỉ còn cách là gửi Email qua cho công ty, và công ty sẽ điện thoại trả lời hoặc liên hệ trực tiếp với công ty qua SĐT. Một Website khá đầy đủ nhưng vẫn còn những hạn chế. Hạn chế về mặt thanh toán, bảo mật, giao diện và đây không phải là bài toán của riêng công ty, mà của nhiều công ty doanh nghiệp khác tại Việt Nam. 2.2.4 Phân tích và đánh giá thực trạng của Websitecông ty. Sau khi thu thập các phiếu phỏng vấn từ các bộ phận nhân viên trong công ty Cổ phần phong cách Anh. Với 10 câu hỏi liên quan đến các vấn đề liên quan về Website. Chúng tôi có kết quả phân tích như sau: Câu 1: Công ty có thường xuyên thực hiện kế hoạch phát triển kinh doanh tại Website www.phongcachAnh.com.vn không? Thường xuyên Thỉnh thoảng Không thực hiện Biểu đồ 2.1: Biều đồ tỉ lệ về mức độ thực hiện kế hoạch phát triển kinh doanh Tần xuất của “thỉnh thoảng” là nhiều nhất 9 lần/20 lần và chiếm 45% sự lựa chọn, tiếp theo đó là “thường xuyên” và “không thực hiện”. Câu 2: Với nội dung “Công ty tìm kiếm khách hàng theo hình thức nào là chủ yếu”? 14 Tự tìm trên internet Quan sát trực tiếp Qua người quen Người khác Biểu đồ 2.2: Biểu đồ tỉ lệ các hình thứctìm kiếm khách hàng của công ty Tần xuất xuất hiện nhiều nhất là “tự tìm trên internet” và “người khác” với tỷ lệ 6lần/20lần tiếp theo là “quan sát trực tiếp” và “qua người khác”. Câu 3: Với nội dung “Khách hàng có quan tâm đến Website của công ty không?” Rất quan tâm Có quan tâm Quan tâm chưa đúng mức Không quan tâm Biểu đồ 2.3: Biểu đồ tỉ lệ mức quan tâm của công ty với Website của mình Tần suất xuất hiện nhiều nhất là “có quan tâm” và “không quan tâm” với mức độ 6lần /20lần chiếm 30%, tiếp theo là “rất quan tâm” và “quan tâm chưa đúng mức”. Câu 4: Với nội dung “Khách hàng thường đăng ký đặt hàng qua công cụ nào” Email Điện thoại Giao tiếp trực tuyến Giao tiếp trực tiếp phương thức khác Biểu đồ 2.4: Biểu đồ tỉ lệ các hình thức đăng ký đặt hàng của khách hàng. Tần xuất xuất hiện nhiều nhất là “điện thoại” với mức độ 7/20 lần chiếm 35%. 15 Câu 5: Với nội dung “Tần xuất cập nhật thông tin trên website?” Hàng ngày Hàng tuần Hàng tháng Thỉnh thoảng Biểu đồ 2.5: Biểu đồ tỉ lệ tần suất cập nhật thông tin cho Website Tần xuất xuất hiện nhiều nhất là “hàng tháng” và “thỉnh thoảng” với mức độ 6lần/20lần, chiếm 30%. Tiếp theo là “hàng ngày” và “hàng tuần”. Câu 6 : Với nội dung “Công tác kiểm tra, đánh giá phát triển Website được công ty quan tâm đúng mức hay không?” Đúng mức Chưa đúng mức Không có ý kiến Biều đồ 2.6: Biểu đồ tỉ lệ mức độ quan tâm đối với Website của công ty Tần xuất xuất hiện nhiều nhất là “chưa đúng mức” và “không có ý kiến” với mức độ 8lần/20lần, chiếm 40%. Tiếp theo là “đúng mức”. Câu 7: Với nội dung “Số lượng khách hàng ra vào Website của công ty, tập trung vào đối tượng khách hàng nào?” Các doanh nghiệp Công nhân viên chức Khách vãng lai Biểu đồ 2.7: Biểu đồ tỉ lệ đối tượng khách ghé thăm Website công ty 16
- Xem thêm -