Tài liệu Hoàn thiện phần mềm quản lý bán hàng với nghiệp vụ quản lý bán mực in tại công ty tnhh phap việt.

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo tổng kết quy trình làm phần mềm Đề tài : Hoàn thiện phần mềm quản lý bán hàng với nghiệp vụ quản lý bán mực in tại công ty TNHH Phap_Việt. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Tin học hoá công tác quản lý là một trong những giải pháp và xu thế tất yếu cho sự phát triển và mở rộng của bất cứ tổ chức nào trong hiện tại và tương lai. Khi doanh nghiệp phát triển với một quy mô nhất định nào đó thì số lượng dữ liệu phát sinh hàng ngày cần ghi nhận và xử lý sẽ vượt quá khả năng thủ công bình thường. nhất là những tổ chức, doanh nghiệp theo mô hình công ty mẹ - con với nhiều chi nhánh ở những nơi khác nhau. Việc tin học hoá công tác quản lý sẽ giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu và xử lý khối lượng dữ liệu ngày càng lớn và giải quyết những bài toán có quy mô, cũng như độ phức tạp ngày càng tăng. đồng thời khi thực hiện tin học hoá, các nhà quản lý nhanh chóng có được thông tin phản ánh mọi mặt về tổ chức cũng như có thể giảm thiểu số lượng nhân công cần thiết để thực hiện việc lưu trữ và xử lý dữ liệu… Hiện nay không chỉ có các doanh nghiệp, tổ chức lờn tiến hành tin học hoá công tác quản lý, xây dựng hệ thống thông tin cho riêng mình, những doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đã và đang tiến hành phân tích, nghiên cứu, áp dụng tin học hoá trong hoạt động quản lý của mình với những mức độ khác nhau…Và trong tương lai gần, với sự thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ, đặc biệt là sự phổ biến của máy tính cá nhân PC thì việc ứng dụng tin học hoá trong mọi lĩnh vực của đời sống, mọi hoạt động quản lý là điều không bất ngờ, khi đó ngay cả những của hàng cỡ vừa và nhỏ cũng được trang bị máy tính với phần mềm ứng dụng, phần mềm quản lý… Rõ ràng nhu cầu tin học hoá trong quản lý ngày càng cấp thiết, ngày càng trở thành một xu thế tất yếu. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Việc quản lý hoạt động kinh doanh các cửa hang, các công ty và nhất là công ty bán và cung cấp mực in cũng sẽ không nằm ngoài xu thế này. Chúng tôi nhận thấy rằng hiện tại và trong tương lai không xa, khi xã hội phát triển, thu nhập tăng, nhu cầu giải trỉ phát triển thì hoạt động kinh doanh này sẽ phát triển mạnh, sẽ xuất hiện những trung tâm, công ty cung cấp mực in lớn với phong cách phục vụ nhiệt tình, chu đáo và hiệu quả. Và do đó… Một hệ thống thông tin quản lý kinh doanh mực in và phần mềm quản lý không thể thiếu. chính vì vậy chúng tôi đã lựa chọn đề tài “ Hoàn thiện phần mềm quản lý bán mực in của công ty TNHH Pháp_Việt “ để phục vụ cho việc kinh doanh buôn bán ngày càng phát triển. Chương trình quản lý này được xây dựng và phân tích dựa vào mô hình kinh doanh của các công ty buôn bán mực in sẽ rất hữu ích trong kinh doanh buôn bán. Vì vậy chúng tôi rất mong được sự giúp đỡ của PGS.TS Hàn Viết Thuận để chúng tôi có thể phát triển chương trình tốt hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn! 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC Phụ trách Công việc Xây dựng hợp đồng phần Đặng Đức Long mềm Xác định yêu cầu phần Vũ Huyền Trang mềm Thiết kế kiến trúc phần Phạm Triệu Hương mềm Nguyễn Thị Duyên Lập trình viên Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Cao Bính Test Dương Tiến Đạt Triển khai Nguyễn Đức Phương Quản trị viên dự án Lê Văn Chính 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 QUY TRÌNH THỰC HIỆN PHẦN MỀM I. Quy trình xây dựng và quản lý hợp đồng phần mềm: -Cán bộ kinh doanh: Đặng Đức Long -Tiến trình thực hiện: o Tìm hiểu nhu cầu tin học hoá của doanh nghiệp: hiện nay doanh nghiệp đã có một phần mềm quản lý bán hàng. Doanh nghiệp mới kinh doanh thêm mặt hàng mực in vì vậy doanh nghiệp muốn có phần mềm quản lý bán mực in. o Giải pháp: sau khi nghiên cứu đề xuất của doanh nghiệp ta thấy doanh nghiệp đã có sẵn phần mềm quản lý bán hàng vì vậy để quản lý bán mực in ta tiến hành hoàn thiện phần mềm quản lý bán hàng này bằng cách bổ sung thêm nghiệp vụ bán mực in vào phần mềm. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Giải pháp kỹ thuật o Hợp đồng: đã tiến hành kí kết hợp đồng phần mềm với doanh nghiệp II. Quy trình xác định yêu cầu phần mềm: -Cán bộ xác định yêu cầu: Vũ Huyền Trang -Tiến trình thực hiện: o Xác định yêu cầu người sử dụng : doanh nghiệp tiến hành bán mực in chủ yếu thông qua điện thoại vì vậy yêu cầu đặt ra là khi khách hàng gọi điện đến phần mềm phải xác định ngay được khách hàng đó sử dụng loại máy in nào để cung cấp loại mực in phù hợp.Yêu cầu thời gian phải nhanh chóng tiện lợi. o Phân tích nghiệp vụ chuyên sâu : để đáp ứng tối đa yêu cầu của người sử dụng phần mềm phải thực hiện được các nghiệp vụ sau: 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Nghiệp vụ xác định thông tin khách hàng : khách hàng giao dịch với doanh nghiệp có 2 loại:khách hàng đã sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp(khách hàng cũ) và khách hàng lần đầu sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp(khách hàng mới).Nếu là khách hàng cũ yêu cầu đặt ra là phải xác định ngay loại máy in mà khách hàng đang sử dụng ;nếu là khách hàng mới phải tiến hành nhập thông tin cho khách hàng bao gồm : thông tin khách hàng , loại máy in khách hàng sử dụng ,...  Nghiệp vụ quản lý nhân viên kinh doanh : đối với mỗi một nhân viên quản lý một lượng khách hàng nhất định.Khi khách hàng gọi điện đến yêu cầu đặt ra là phải xác định ngay được khách hàng đó do nhân viên nào phụ trách .  Nghiệp vụ quản lý hoá đơn,biên bản giao nhận mực in : lập hoá đơn, in hoá đơn,báo cáo tổng kết cuối kỳ,... 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 o Mô hình DSD 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NHÂN VIÊN MaNV TenNV GioiTinh DiaChi SDT NgSinh KHÁCH HÀNG MaKH TenKH DiaChi SDT … @ MaNV HÓA ĐƠN MaHD @ MaKH NgayLapHD @MaMuc … MỰC IN MaMuc MayDung DonVi LuongTon o Quản trị viên dự án đã duyệt mô hình III.Quy trình thiết kế trong công nghệ phần mềm: -Cán bộ thiết kế : Phạm Triệu Hương Nguyễn Thị Duyên -Tiến trình thực hiện: + Thiết kế kiến trúc 11 DonGia … Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quản lý bán mực in quản lý hóa đơn quản lý khách hàng nhập hóa đơn Xác định khách hàng lập hóa đơn quản lý mực in nhập khách hàng Tra cứu khách hàng sửa chữa hóa đơn bàn hàng + Thiết kế thủ tục : 12 Báo cáo nhập mực in Nhập nhân viên Tra cứu mực in Tra cứu nhân viên sửa chữa khách hàng Tra cứu hóa đơn Quản lý nhân viên sửa chữa mực in sửa chữa nhân viên Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thuật toán tìm kiếm Bắt đầu Nhập thông tin tìm kiếm T tồn tại th.tin cần tìm? T F Tiếp tục? F Hiện thông tin cần tìm Kết thúc 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thuật toán xoá dữ liệu Bắt đầu Chọn bản ghi cần xóa Có chắc xóa không? T Xóa dữ liệu trong tệp dữ liệu Kết thúc 14 F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thuật toán đăng nhập chương trình : Bắt đầu Nhập tên người dùng và mật khẩu T Đúng tên, mật khẩu? T Khởi động chương trình Kết thúc 15 F Tiếp tục F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thuật toán thêm dữ liệu Bắt đầu Nhập dữ liệu T F Tiếp tục? Dữ liệu hợp lệ? T F Thêm dữ liệu vào tệp dữ liệu Kết thúc + Thiết kế cơ sở dữ liệu : -Mô hình quan hệ thực thể 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nhân viên 1 qlý N Khách hàng N 1 Đặt N Dùng N Mực in - CSDL gồm có bảng sau : 1. Bảng hoá đơn 2. Bảng khách hang 17 N Hóa đơn có N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. Bảng nhân viên 4. Bảng mực in 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5. Bảng máy in Mối quan hệ giữa các bảng được biểu diễn thông qua các bảng sau : 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Thiết kế giao diện : Hiện nay đã thiết kế được những form sau đây :  Form Login :  Form Main : 20
- Xem thêm -