Tài liệu Hoàn thiện nghiệp vụ kế toán thuế giá trị gia tăng tại tổng công ty dệt may hà nội

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

1 Báo cáo thực tập Quang GVHD:PSG.TS Nguyễn Ngọc Lời mở đầu Thuế ra đời, tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của nhà nƣớc, là một vấn đề hết sức quan trọng đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Thuế trở thành công cụ chủ yếu của Nhà nƣớc trong quản lý và điều tiết vĩ mô, thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng lƣu thông hàng hoá, nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động của các doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung. Thuế là nguồn thu chủ yếu cho ngân sách Nhà nƣớc, thiết lập sự công bằng xã hội, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế và các tầng lớp dân cƣ, Vì vậy nghiên cứu về thuế là rất cần thiết. Trong điều kiện hiện nay, khi nền kinh nƣớc ta đang từng bƣớc hội nhập với nền kinh tế thế giới, Nhà nƣớc ta cũng có những thay đổi về chính sách kinh tế vĩ mô nhƣ chính sách về thuế, chế độ kế toán. Kế toán với chức năng giúp chủ doanh nghiệp trong công tác tổ chức kế toán, thống kê nhằm cung cấp những thông tin về hoạt động kinh tế - tài chính của doanh nghiệp một cách đầy đủ kịp thời . Kế toán thuế là công cụ quản lý và điều hành nền kinh tế, nó có vai trò hết sức quan trọng đối với Nhà nƣớc nói chung và doanh nghiệp nói riêng. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của vấn đề này em đã mạnh dạn chọn đề tài : “Hoàn thiện nghiệp vụ kế toán thuế giá trị gia tăng tại Tổng công ty Dệt May Hà Nội” cho chuyên đề của mình Ngoài lời mở đầu và kết luận, đề tài của em đƣợc chia thành 3 chƣơng: Chƣơng 1 : Tổng quan về Tổng công ty Dệt May Hà Nội Chƣơng 2 : Thực trạng kế toán thuế nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại Tổng công ty Dệt May Hà Nội Chƣơng 3 : Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại Tổng công ty Dệt May Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Hà Báo cáo thực tập Quang 2 GVHD:PSG.TS Nguyễn Ngọc Trong quá trình thực tập em đã nhận đƣợc sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú, anh chị em tại các phòng ban, nhà máy trong Tổng công ty, và sự hƣớng dẫn chỉ bảo nhiệt tình của PGS. TS Nguyễn Ngọc Quang đã giúp em hoàn thiện đề tài này. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhƣng bài viết của em không tránh khỏi những thiếu xót do còn nhiều bỡ ngỡ. Em rất mong nhận đƣợc sự góp ý chân tình của các thầy giáo, cô giáo . Em xin chân thành cám ơn ! Nguyễn Thị Ngọc Hà Báo cáo thực tập Quang 3 GVHD:PSG.TS Nguyễn Ngọc CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI ***** 1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của tổng công ty Dệt May Hà Nội Tổng Công Ty Dệt - May Hà Nội ( HANOSIMEX) là một doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty Dệt May Việt Nam nay là tập đoàn Dệt May Việt Nam đƣợc xây dựng vào năm 1979 và chính thức đi vào sản xuất ngày 21/11/1984 với tên gọi ban đầu là Nhà máy sợi Hà Nội Để phù hợp với từng thời kỳ, Tổng công ty đã qua các lần đổi tên đó là: * Ngày 30/4/1991 Bộ công nghiệp nhẹ chính thức đổi tên Nhà máy Sợi Hà Nội Thành Xí nghiệp Liên Hiệp Sợi - Dệt Kim Hà Nội * Ngày 19/06/1995 Bộ công nghiệp nhẹ quyết định đổi tên Xí nghiệp Liên Hiệp Sợi - Dệt Kim Hà Nội thành Công ty Dệt Hà Nội * Ngày 28/02/2000 Hội đồng quản trị tổng công ty Dệt May Việt Nam quyết định đổi tên Công ty Dệt Hà Nội thành Công ty Dệt May Hà Nội * Tháng 01/ 2007 Công ty đổi tên thành Tổng công ty Dệt May Hà Nội Tên công ty : Tổng công ty Dệt May Hà Nội Tên công ty viết tắt bằng tiếng nƣớc ngoài : Vinatex - Hanosimex Trụ sở : Số 25 ngõ 13 đƣờng Lĩnh Nam - Hoàng Mai – Hà Nội Hiện nay Tổng công ty đã có 7 Nhà máy thành viên trong đó gồm: Tại Quận Hoàng Mai – Hà Nội: Nhà máy Sợi , Nhà máy Dệt vải Denim và 4 nhà máy may thành viên đó là : Nhà máy May I , Nhà máy May II, Nhà máy May III và nhà máy May Thời trang Tại Phố Nối – Hƣng Yên có Trung Tâm Dệt Kim Phố Nối Tại Huyện Thanh Trì – Hà Nội: Công ty cổ phần May Đông Mỹ Hanosimex Nguyễn Thị Ngọc Hà Báo cáo thực tập Quang 4 GVHD:PSG.TS Nguyễn Ngọc Tại Hà Đông – Hà Tây: Công ty cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex Tại Tp Vinh - Nghệ An: Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan Tại Hải Phòng : Công ty Dệt may XNK Hải Phòng Các bộ phận của Tổng công ty đƣợc liên kết với nhau theo một khối thống nhất, có mối liên hệ khăng khít thông qua hệ thống quản lý chất lƣợng ISO 9001:2000 và hệ thống trách nhiệm xã hội SA - 8000 Tổng công ty có diện tích mặt bằng hơn 24ha, với hơn 5500 cán bộ công nhân viên, cùng các trang thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến của các nƣớc nhƣ Đức, Italia, Nhật , Bỉ … Chính sách chất lƣợng của Tổng công ty là : “Đảm bảo chất lƣợng sản phẩm và những điều đã cam kết với khách hàng là nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Tổng công ty” Cùng với sự đóng góp, nỗ lực và phấn đấu không ngừng của toàn thể CBCNV, Tổng công ty đã từng bƣớc trƣởng thành và ngày càng phát triển . Sản phẩm của Tổng công ty đƣợc nhiều khách hàng ƣa chuộng và bình chọn là “ Hàng Việt Nam chất lƣợng cao”. Ngoài ra sản phẩm của Tổng công ty còn đạt đƣợc nhiều giải thƣởng tại các hội chợ triển lãm trong nƣớc và ngoài nƣớc, đồng thời từng bƣớc khẳng định uy tín, chất lƣợng tại nhiều quốc gia trên thế giới nhƣ Mỹ, Canada, Nhật Bản …. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua một số năm (đơn vị : triệu đồng) TT Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 So sánh 1 Vốn chủ sở hữu 183 125 195 937 106,99 (%) 2 Doanh thu 1 398 640 1 767 182 126,35 (%) 3 Thuế và các khoản phải nộp nhà nƣớc 8 406 8 858 105,37 (%) Trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp 5 339 5 768 108,03 (%) 4 Lợi nhuận sau thuế 8 578 10 229 119,25 (%) 5 Thu nhập bình quân (đồng / tháng) 2 205 186 2 368 989 107,42 (%) Nguyễn Thị Ngọc Hà 5 Báo cáo thực tập Quang GVHD:PSG.TS Nguyễn Ngọc Ta thấy, doanh thu năm 2007 đã tăng lên 26,35% so với năm 2006: 1 767 182 000 000 1 398 640 000 000 x 100 = 126.35% Lợi nhuận sau thuế năm 2007 đã tăng lên 119,25% so với năm 2006 10 229 000 000 8 578 000000 X 100 = 119,25% Có đƣợc kết quả đó là do công ty đã kết hợp tốt việc thực hiện nhiệm vụ đã đề ra , thực hiện đổi mới công tác quản lý và đầu tƣ khoa học kỹ thuật * Các sản phẩm chính của Tổng công ty : - Các loại sợi Peco, Cotton, OE , các loại khăn . - Các loại vải dệt kim nhƣ single, rib…, các loại vải dệt thoi nhƣ vải Denim, các loại từ 4.5oz đến 14.5oz baogồm : Vải Denim thƣờng, SLUB Denim, FanciDenim co giãn - Các sản phẩm may từ vải dệt kim , vải dệt thoi nhƣ áo Poloshirt, Tshirt, quần áo thể thao, quần Jean, áo sơ mi,váy… cho ngƣời lớn và trẻ em Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Hanosimex luôn là Tổng công ty có nhiều đóng góp cho ngành, cho thành phố và địa phƣơng về phong trào thi đua yêu nƣớc, phong trào thể thao văn hoá quần chúng và các hoạt động xã hội từ thiện. Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, nhờ hoạch định và thực hiện các mục tiêu một cách toàn diện, Tổng công ty đã đạt nhiều thành tích xuất sắc, đƣợc Nhà nƣớc trao tặng nhiều phần thƣởng cao quý. Đặc biệt năm 2005 Tổng công ty đƣợc Nhà nƣớc trao tặng danh hiệu Anh Hùng Lao Động trong thời kỳ đổi mới. Điều đó đã khẳng định vị thế của Dệt May Hà Nội, là một trong những Doanh nghiệp hàng đầu của ngành Dệt – May Việt Nam 1.2. Tổ chức bộ máy hoạt động của Tổng công ty Dệt May Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Hà Báo cáo thực tập Quang 6 GVHD:PSG.TS Nguyễn Ngọc 1.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy của Tổng công ty Sơ đồ 1: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI Nguyễn Thị Ngọc Hà Báo cáo thực tập Quang 7 GVHD:PSG.TS Nguyễn Ngọc 1.2.2 Chức năng nhiệm vụ cơ quan Tổng giám đốc A . Tổng giám đốc * Chức năng Điều hành mọi hoạt động của tổng Công ty * Nhiệm vụ - Nhận vốn đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do Tập đoàn dệt may Việt Nam giao. Sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. - Xây dựng chiến lƣợc phát triển, Kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án đầu tƣ mới và đầu tƣ chiều sâu, dự án có hợp tác và đầu tƣ với nƣớc ngoài, dự án liên doanh, liên kết sản suất kinh doanh, các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn Báo cáo Tập đoàn Dệt May Việt Nam và các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính tổng hợp, bảng cân đối tài sản của Tổng công ty theo quy định của nhà nƣớc và cấp trên - Thành lập và chỉ đạo các hội đồng tƣ vấn về các lĩnh vực : Đầu tƣ, khoa học kỹ thuật, giá cả và các lĩnh vực cần thiết cho công tác quản lý điều hành hoạt động của Tổng công ty - Đề ra chính sách và mục tiêu chất lƣợng, trách nhiệm xã hội thích hợp cho từng thời kỳ. - Cam kết cung cấp mọi nguồn lực cần thiết về nhân lực, thời gian, ngân sách và các điều kiện khác để thực hiện việc quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và tiêu chuẩn trchs nhiệm xã hội SA 8000, WRAP Nguyễn Thị Ngọc Hà Báo cáo thực tập Quang 8 GVHD:PSG.TS Nguyễn Ngọc - Thiết lập và tạo điều kiện để CBCNV tuân thủ, thực hiện chính sách chất lƣợng và chính sách trách nhiệm xã hội - Đại diện Tổng công ty thƣơng lƣợng, giải quyết các vấn đề về trách nhiệm xã hội với đại diện ngƣời lao động - Chịu trách nhiệm cao nhất trƣớc khách hàng về chất lƣợng sản phẩm của công ty - Chủ trì các cuộc họp xem xét của lãnh đạo để đánh giá hiệu quả và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lƣợng, hệ thống trách nhiệm xã hội - Phê duyệt các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá, vật tƣ thiết bị, danh sách nhà thầu phụ, các biện pháp xử lý khiếu nại - Quản lý phần vốn của nhà nƣớc tại các Doanh nghiệp khác theo qui định của pháp luật * Quyền hạn - Chịu trách nhiệm trƣớc tập đoàn dệt may Vệt Nam và Nhà nƣớc về mọi hoạt động của tổng công ty - Đƣợc áp dụng những biện pháp vƣợt thẩm quyền trong trƣờng hợp khẩn cấp ( thiên tai , dịch hoạ …) và chịu trách nhiệm trƣớc cơ quan cấp trên và Nhà nƣớc về những quyết định đó B . Phó tổng giám đốc - điều hành sợi * Chức năng - Quản lý, điều hành công tác kỹ thuật, sản xuất, đầu tƣ và môi trƣờng thuộc lĩnh vực Sợi, hoạt động lĩnh vực Công nghệ thông tin. * Nhiệm vụ - Chỉ đạo hoạt động của các nhà máy Sợi về công tác kỹ thuật, đầu tƣ, môi trƣờng, và công tác thực hiện kế hoạch sản xuất, kế hoạch vật tƣ, thiết bị, kế Nguyễn Thị Ngọc Hà Báo cáo thực tập Quang 9 GVHD:PSG.TS Nguyễn Ngọc hoạch tu sửa thiết bị, phụ tùng, sửa chữa nhà xƣởng, định mức kinh tế - kỹ thuật, công tác khoán chi phí sản xuất thuộc phạm vi đƣợc phân công phụ trách - Chỉ đạo công tác tin học, mã hoá sản phẩm - Chỉ đạo hoạt động của nhà máy Sợi và Trung tâm Công nghệ thông tin - Chỉ đạo hợp tác sản xuất Sợi tại công ty TNHH Dệt Sợi Ý - Việt - Chỉ đạo công tác xử lý: Vật tƣ, nguyên liệu, phụ tùng tồn kho thuộc lĩnh vực phụ trách Đại diện phần vốn Nhà nƣớc kiêm Tổng giám đốc tại công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan. - Thực hiện công tác khác do Tổng giám đốc phân công * Quyền hạn - Điều hành công việc và chịu trách nhiệm trƣớc Tổng giám đốc, pháp luật Nhà nƣớc về lĩnh vực đƣợc phân công - Có quyền giao nhiệm vụ cho những ngƣời giúp việc của mình C . Phó tổng giám đốc - Điều hành Dệt - Nhuộm * Chức năng -Quản lý, điều hành công tác kỹ thuật, sản xuất, đầu tƣ và môi trƣờng thuộc lĩnh vực Dệt Nhuộm. * Nhiệm vụ - Chỉ đạo hoạt động của nhà máy Dệt Denim, trung tâm Dệt kim phố nối về công tác kỹ thuật, đầu tƣ, môi trƣờng và công tác thực hiện kế hoạch vật tƣ, thiết bị, kế hoạch tu sửa thiết bị, phụ tùng, sửa chữa nhà xƣởng, định mức kinh tế - kỹ thuật, công tác khoán chi phí sản xuất thuộc phạm vi đƣợc phân công phụ trách - Chỉ đạo hoạt động của trung tâm cơ khí tự động hoá, phòng kỹ thuật đầu tƣ - Chỉ đạo công tác đào tạo công nhân kỹ thuật Nguyễn Thị Ngọc Hà Báo cáo thực tập Quang 10 GVHD:PSG.TS Nguyễn Ngọc - Chỉ đạo công tác xử lý: Vật tƣ, Nguyên liệu, Phụ tùng.. tồn kho thuộc các lĩnh vực phụ trách - Đại diện phần vốn Nhà nƣớc tại công ty cổ phần Dệt Hà Đông HANOSIMEX - Thực hiện công tác khác do Tổng Giám Đốc phân công * Quyền hạn - Điều hành công việc và chịu trách nhiệm trƣớc Tổng giám đốc, pháp luật Nhà nƣớc về lĩnh vực đƣợc phân công - Có quyền giao nhiệm vụ cho những ngƣời giúp việc của mình D. Phó tổng giám đốc - Diều hành may kiêm đại diện lãnh đạo phụ trách hệ thống quản lý chất lƣợng * Chức năng - Quản lý điều hành công tác kỹ thuật, sản xuất, đầu tƣ và môi trƣờng thuộc lĩnh vực may và trung tâm đào đạo công nhân may - Thay mặt Tổng giám đốc điều hành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 * Nhiệm vụ + Nhiệm vụ điều hành lĩnh vực sản xuất, kỹ thuật - Chỉ đạo hoạt động của các nhà máy may, phòng Kỹ Thuật may, về công tác kỹ thuật, đầu tƣ, môi trƣờng, thực hiện kế hoạch sản xuất, kế hoạch vật tƣ, thiết bị, kế hoạch tu sửa thiết bị, phụ tùng, sửa chữa nhà xƣởng, định mức kinh tế kỹ thuật, công tác khoán chi phí thuộc phạm vi đƣợc phân công phụ trách - Chỉ đạo hoạt động của trung tâm thí nghiệm và KTCLSP - Chỉ đạo công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật - Chỉ đạo việc ban hành sửa đổi, phê duyệt các tài liệu về kỹ thuật và chất lƣợng trong hệ thống quản lý chất lƣợng và hệ thống trách nhiệm xã hội - Chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá chất lƣợng sản phẩm. Nguyễn Thị Ngọc Hà Báo cáo thực tập Quang 11 GVHD:PSG.TS Nguyễn Ngọc - Chỉ đạo công tác kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động, phòng chống bão lụt, phòng cháy và chữa cháy -Chịu trách nhiệm chủ trì khớp nối việc triển khai sử dụng nguồn nguyên liệu để sản xuất hàng mặc tại Tổng Công ty - Chỉ đạo công tác xử lý: Vật tƣ, nguyên liệu, phụ tùng… tồn kho thuộc lĩnh vực phụ trách. - Chỉ đạo các công việc thuộc phạm vi phân công liên quan đến hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội. - Thực hiện công tác khác do Tổng giám đốc phân công + Nhiệm vụ điều hành hệ thống quản lý chất lượng - Chỉ đạo xây dựng các biện pháp quản lý chất lƣợng và mục tiêu chất lƣợng cụ thể thíc hợp trong từng giai đoạn - Chỉ đạo hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 - Duyệt chƣơng trình, kế hoạch đào tạo thuộc phạm vi hệ thống quản lý chất lƣợng - Chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp khắc phục phòng ngừa và không ngừng cải tiến + Nhiệm vụ đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần May Đông Mỹ Hanosimex * Quyền hạn - Điều hành công việc và chịu trách nhiệm trƣớc Tổng giám đốc, pháp luật Nhà nƣớc về lĩnh vực đƣợc phân công. - Có quyền thi hành và xử lý các công việc thuộc hệ thống quản lý chất lƣợng và trách nhiệm xã hội, chịu trách nhiệm trƣớc Tổng giám đốc. - Có quyền giao nhiệm vụ cho những ngƣời giúp việc của mình E . Phó tổng giám đốc - Điều hành công tác Xuất nhập khẩu Nguyễn Thị Ngọc Hà Báo cáo thực tập Quang 12 GVHD:PSG.TS Nguyễn Ngọc * Chức năng - Quản lý điều hành các công việc liên quan đến lĩnh vực Xuất nhập khẩu, công tác hợp tác Quốc tế, Công tác mẫu thời trang, hệ thống kho tàng. * Nhiệm vụ Chỉ đạo công tác sản phẩm, thị trƣờngvà các hoạt động liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu - Chỉ đạo công tác hải quan, hoàn thuế xuất nhập khẩu - Chỉ đạo công tác vận tải, thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu - Chỉ đạo công tác hợp tác quốc tế - Chỉ đạo công tác quản lý kho tàng, mẫu thời trang, sản xuất đơn hàng may nội địa - Chỉ đạo công tác hội chợ triển lãm, thƣơng hiệu sản phẩm - Chỉ đạo hoạt động của phòng Xuất Nhập Khẩu, Phòng kế hoạch - Vật tƣ, Trung tâm thiết kế thời trang - Chỉ đạo hoạt động : Ban giám sát sản phẩm may tồn kho - Đại diện phần vốn Nhà nƣớc tại Công ty cổ phần Thƣơng mại Hải Phòng Hanosimex - Thực hiện các công tác khác do Tổng Giám đốc phân công * Quyền hạn - Điều hành công việc và chịu trách nhiệm trƣớc tổng giám đốc, pháp luật Nhà nƣớc về lĩnh vực đƣợc phân công - Có quyền giao nhiệm vụ cho những ngƣời giúp việc của mình F. Phó tổng giám đốc - Điều hành tiêu thụ nội địa * Chức năng - Quản lý, điều hành lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm dệt may nội địa, hoạt động kinh doanh siêu thị tổng hợp, kiểm tra đánh giá doanh nghiệp Nguyễn Thị Ngọc Hà Báo cáo thực tập Quang 13 GVHD:PSG.TS Nguyễn Ngọc * Nhiệm vụ - Chỉ đạo các công việc thuộc phạm vi phân công liên quan đến tiêu thụ sản phẩm may nội địa, kinh doanh siêu thị, Đầu tƣ trang bị cửa hàng giới thiệu sản phẩm - Chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá doanh nghiệp - Chỉ đạo hoạt động của phòng kinh doanh, trung tâm thƣơng mại, siêu thị Vinatex Hà đông, Chi nhánh tổng công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh - Chỉ dạo hoạt động : Ban giám sát sản phẩm Sợi, vải, vật tƣ phụ tùng tồn kho - Đại diện phần vốn nhà nƣớc tại Công ty Cổ phần May Đông Mỹ Hanosimex, đại diện vốn của Hanosimex tại công ty cổ phần Coffee Indochine, Công ty cổ phần Yên Mỹ - Thực hiện công tác khác do Tổng giám đốc phân công * Quyền hạn - Điều hành công việc và chịu trách nhiệm trƣớc Tổng Giám đốc, pháp luật nhà nƣớc về lĩnh vực đƣợc phân công - Có quyền giao nhiệm vụ cho những ngƣời giúp việc của mình G. Phó tổng giám đốc - Điều hành quản trị nguồn nhân lực & hành chính kiêm đại diện lãnh đạo phụ trách hệ thống trách nhiệm xã hội * Chức năng - Quản lý, điều hành lĩnh vực lao động tiền lƣơng, chế độ, chính sách, bảo vệ quân sự, đời sống, hành chính - Thay mặt tổng giám đốc điều hành việc xây dựng và áp dụng hệ thống trách nhiệm xã hội SA 8000, WRAP * Nhiệm vụ - Chỉ đạo công tác lao động, tiền lƣơng, chế độ chính sách, bảo vệ quân sự Nguyễn Thị Ngọc Hà Báo cáo thực tập Quang 14 GVHD:PSG.TS Nguyễn Ngọc - Chỉ đạo công tác hành chính, đời sống, y tế, dân số - KHHGĐ, văn thể, nếp sống văn hoá và phòng chống tệ nạn xã hội - Chỉ đạo hoạt động Phòng Quản trị hành chính, Quản trị nhân sự, Đời sống và trung tâm Y tế - Thực hiện công tác khác do Tổng Giám đốc phân công - Chỉ đạo xây dựng, triển khai áp dụng và duy trì hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn SA 8000 , WRAP - Bảo đảm quyền đƣợc xem xét của các bên liên quan nhƣ khách hàng, các nhà cung cấp, nhà thầu phụ, bên chứng nhận. - Báo cáo về kết quả hoạt động của hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội trong các cuộc họp xem xét của lãnh đạo. - Đại diện Tổng công ty trong việc thông tin với bên ngoài các vấn đề, về trách nhiệm xã hội * Quyền hạn - Điều hành công việc và chịu trách nhiệm trƣớc tổng Giám đốc, pháp luật Nhà nƣớc về lĩnh vực đƣợc phân công - Có quyền giao nhiệm vụ cho những ngƣời giúp việc của mình 1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Dệt May Hà Nội Qui trình sản xuất may công nghiệp của Tổng công ty là một quá trình khép kín rất chặt chẽ và đảm bảo chất lƣợng theo yêu cầu của khách hàng cũng nhƣ tiến độ giao hàng, cụ thể theo qui trình sau: Sơ đồ 2 : QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM NGUYÊN PHỤ LIỆU ( VẢI ) Nguyễn Thị Ngọc Hà CẮT: TRẢI VẢI , ĐẶT MẪU, CẮT, ĐÁNH SỐ MAY: GHÉP THÁNH SẢN PHẨM GIẶT Báo cáo thực tập Quang 15 GVHD:PSG.TS Nguyễn Ngọc - Nhận kế hoạch sản xuất và hƣớng dẫn sản xuất, yêu cầu kỹ thuật ( kèm theo sản phẩm mẫu của khách hàng nếu có ) - Tiến hành thiết kế và may theo mẫu chế thử , viết quy trình công nghệ may mẫu chế thử, mẫu chế thử đƣợc đem giặt theo đúng chế độ giặt của khách - Dựa trên kết quả giặt sản phẩm mẫu để hoàn chỉnh mẫu thiết kế, ban hành phiếu công nghệ và định mức nguyên phụ liệu - Đặt và nhận vật tƣ, nguyên phụ liệu. Dựa vào định mức kinh tế kỹ thuật ban hành và kế hoạch sản xuất, cán bộ phụ trách kế hoạch nguyên phụ liệu tiến hành làm nhu cầu NPL, và theo dõi tiến độ NPLvề kho, kiểm tra chất lƣợng. - Tổ cắt nhận phiếu công nghệ và mẫu thiết từ tổ kỹ thuật để tiến hành giác sơ đồ trên máy, trải vải, cắt mẫu bán thành phẩm đƣợc kiểm tra và nhập vào kho, tổ phó cắt kiểm tra đạt chất lƣợng thì sẽ chuyển vào các tổ may - Các tổ may nhận phiếu công nghệ và may mẫu sau đó sẽ triển khai may sản phẩm đầu chuyền để tổ Chất lƣợng và kỹ thuật chuyền kiểm tra và nhận xét. Tránh tối đa những lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất, các tổ may phải theo dõi và hƣớng dẫn công nhân may theo đúng phiếu công nghệ và sản phẩm mẫu ( nếu có) Nguyễn Thị Ngọc Hà 16 Báo cáo thực tập Quang GVHD:PSG.TS Nguyễn Ngọc - Kiểm tra chất lƣợng sản phẩm sau may, kiểm tra 100% ngoại quan và kiểm tra kích thƣớc sản phẩm theo qui định của nhà máy - Sản phẩm giặt về phải kiểm tra chất lƣợng sau giặt 100% về ánh màu, chất lƣợng giặt, đính cúc hoàn thiện sản phẩm Sau đó sản phẩm đƣợc chuyển sang là hoàn tất và bao gói sản phẩm theo đúng yêu cầu của phiếu công nghệ. - Tất cả sản phẩm sau là bao gói đều phải có KCS công ty phúc tra sau đó mới đƣợc đƣa sang đóng hòm - Lƣu kho đóng hòm, sau đó kiểm tra chất lƣợngđóng hòm - Kiểm tra cuối cùng đạt chất lƣợng mới đƣợc nhập kho Công ty - Tất cả những công đoạn trên nếu sau quá trình kiểm tra không đạt chất lƣợng đều đƣa về công đoạn trƣớc đó để tái chế cho đến khi đạt chất lƣợng 1.4. Tổ chức công tác kế toán của Tổng công ty Dệt May Hà Nội Tổng công ty Dệt May Hà Nội tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình kế toán tập trung. Đứng đầu là kế toán trƣởng, có nhiệm vụ tổ chức điều hành bộ máy kế toán giám đốc các hoạt động SXKD thông qua các phát sinh kinh tế của tổng công ty, đồng thời kiểm tra và đánh giá chất lƣợng công tác kế toán viên. Đặc biệt, kế toán trƣởng cùng phó tổng giám đốc và giám đốc điều hành, tổ chức giúp Tổng giám đốc lựa chọn phƣơng án kinh doanh và đầu tƣ có hiệu quả cao .Việc tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán của xí nghiệp thực hiện theo sơ đồ sau: Sơ đồ 3 : SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁN KÕ to¸n nlVËt liÖu KÕ to¸n thanh to¸n,c«ng nî Phã phßng KÕ to¸n KÕ to¸n tsc® KÕ TO¸N X¢Y DùNG C¥ B¶N KÕ to¸n Nguyễn Thị Ngọc Hà tr-ëng KÕ to¸n TiÒn l-¬ng,bhxh KÕ to¸n Báo cáo thực tập Quang 17 GVHD:PSG.TS Nguyễn Ngọc 1.4.1. Chức năng, nhiệm vụ của phòng kế toán tài chính a. Chức năng của phòng kế toán Phòng Kế toán – tài chính có chức năng tham mƣu giúp việc cho Tổng Giám đốc trong các công tác kế toán, tài chính của Tổng công ty nhằm sử dụng đồng vốn hợp lý đúng mục đích, đúng chế độ, đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đƣợc duy trì liên tục và đạt hiệu quả kinh tế cao b.Nhiệm vụ của phòng Kế toán – tài chính - Ghi chép, tính toán, phản ánh số liệu hiện có về tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tƣ, tiền vốn của Tổng công ty, phản ánh quá trình sản xuất và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty - Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính. Kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng các loại tài sản, vật tƣ, tiền vốn và các nguồn kinh phí . Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hiện tƣợng tham ô, lãng phí, vi phạm chính sách chế độ quản lý kinh tế và kỷ luật tài chính của Nhà nƣớc - Lập và chịu trách nhiệm trƣớc Tổng Giám Đốc về số liệu báo cáo kế toán với cơ quan nhà nƣớc và cấp trên theo hệ thống mẫu biểu do nhà nƣớc qui định Nguyễn Thị Ngọc Hà Báo cáo thực tập Quang 18 GVHD:PSG.TS Nguyễn Ngọc - Thực hiện chế độ hạch toán thống nhất trên NKCT theo hệ thống Báo cáo tài chính do Bộ Tài Chính qui định - Lập kế hoạch giá thành, kế hoạch tài chính, tính toán hiệu quả kinh tế cho các dự án đầu tƣ gửi cấp trên, cơ quan chủ quản - Tham mƣu cho Tổng giám đốc về giá cả trong việc ký kết hợp đồng mua bán vật tƣ thành phẩm với khách hàng. Thực hiện việc nộp ngân sách đầy đủ kịp thờiđúng chế độ nhà nƣớc quy định Để thực hiện nhiệm vụ và đảm bảo chuyên môn hoá cho đội ngũ cán bộ kế toán tới mức cho phép đồng thời căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất, yêu cầu quản lý, bộ máy kế toán của tổng công ty đƣợc tổ chức theo các phần hành sau: * Kế toán trƣởng: Điều hành toàn bộ hoạt động của phòng KTTC theo chức năng nhiệm vụ đƣợc giao : - Cân đối nguồn tài chính đảm bảo nhu cầu chi tiêu cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu đầu tƣ phát triển của Tổng công ty - Tổ chức hƣớng dẫn thực hiện và kiểm tra việc thực hiện ghi chép, tính toán, phản ánh chính xác trung thực kịp thời đầy đủ toàn bộ tài sản và các hoạt động tài chính của Tổng công ty - Tổ chức phân tích hiệu quả hoạt động SXKD trong Tổng công ty - Báo cáo chính xác, kịp thời và đúng thời hạn với Tổng giám đốc, với cơ quan quản lý cấp trên về tình hình hoạt động SXKD của Tổng công ty thông qua việc ghi chép, tính toán, phản ánh số liệu hiện có về tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tƣ, tiền vốn, tình hình sử dụng các nguồn vốn của đơn vị phản ánh các chi phí trong quá trình sản xuất và kết quả hoạt động SXKD của toàn Tổng công ty Nguyễn Thị Ngọc Hà Báo cáo thực tập Quang 19 GVHD:PSG.TS Nguyễn Ngọc - Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm trên cơ sở kế hoạch sản xuất và kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của Tổng công ty - Xác địng nhu cầu vốn, tham mƣu cho lãnh đạo Tổng công ty trongviệc ký kết các hợp đồng vay vốn từ các tổ chức tín dụng và các cá nhân để đáp ứng nhu cầu chi tiêu cho hoạt động SXKD, nhu cầu dầu tƣ dài hạn của Tổng công ty - Lập báo cáo tài chính theo biểu mẫu qui định do bộ tài chính ban hành - Kiểm tra việc thực hiện kê khai và nộp thuế hàng tháng, quí, năm. Phụ trách việc liên hệ và làm việc với cơ quan quản lý cấp trên, ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác * Phó phòng - Có chức năng giúp việc cho đồng chí kế toán trƣởng - Có trách nhiệm cùng với các phòng ban chức năng trong Tổng công ty ban hành qui chế khoán của các đơn vị, nhà máy thành viên trong Tổng công ty nhằm tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh - Phụ trách về tài chính và giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của : Trung tâm thƣơng mại, trung tâm thiết kế thời trang, trung tâm y tế - Tham mƣu cho lãnh dạo tổng công ty về giá cả trong việc ký kết hợp đồng bán nguyên liệu mua thành phẩm với công ty CP Hoàng Thị Loan, Công ty CP Đông Mỹ, Công ty CP Thƣơng mại Hải Phòng - Phụ trách việc tính toán hiệu quả các dự án đầu tƣ, liên hệ và làm việc với quĩ hỗ trợ phát triển * Phó phòng - Có chức năng giúp việc cho đồng chí kế toán trƣởng Nguyễn Thị Ngọc Hà Báo cáo thực tập Quang 20 GVHD:PSG.TS Nguyễn Ngọc - Phụ trách công tác tài chính kế toán của Siêu thị VINATEX Hà Đông, có trách nhiệm phối hợp với công ty kinh doanh thời trang để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát về tài chính, hoạt động kinh doanh của Siêu thị - Tổ chức công tác hạch toán kế toán của Siêu thị, thực hiện nghĩa vụ về thuế đối với Cơ quan thuế địa phƣơng - Thực hiện các báo cáo thƣờng xuyên cũng nhƣ định kỳ với lãnh đạo Tổng công ty và các cơ quan quản lý cấp trên về hoạt động kinh doanh của Siêu thị - Tham mƣu cho lãnh đạo Tổng công ty về giá trong việc ký kết các hợp đồng trong nƣớc: Bán vải dệt kim, giá bán vật tƣ khác….Gia công các sản phẩm - Phụ trách công tác tào chính và giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Trung tâm cơ khí tự động hoá * Kế toán Nguyên Vật liệu Nhiệm vụ của kế toán là theo dõi tổng hợp tình hình Nhập – Xuất - Tồn của NVL tồn kho - Định kỳ kế toán nhận, kiểm tra các phiếu nhập, xuất, hoá đơn GTGT do bộ phận thủ kho phòng kế hoạch vật tƣ. Sau đó hạch toán vào chƣơng trình kế toán - Vào ngày mùng 10 tháng sau, kê thuế GTGT của tháng trƣớc - Kiểm tra giá các phụ lục hoá đơn , Kiểm tra giá mua nội bộ trong công ty - Cuối kì kế toán sẽ căn cứ số lƣợng Nhập - Xuất - Tồn NVL trên thẻ để đối chiếu số liệu ba bên : kế toán, thủ kho, thống kê phòng Kế hoạch vật tƣ - Tính giá NVL xuất bán cho các công ty cổ phần trực thuộc Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội hàng tháng và các đơn vị. Cuối quí tính giá NVL nhập ngoại, lập bảng tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn cho các kho NVL - Hàng quí sau khi đối chiếu xong giữa công nợ phải trả ngƣời bán và nhập xuất tồn, lên bảng kê số 3 và bảng phân bổ chi phí NVL Nguyễn Thị Ngọc Hà
- Xem thêm -