Tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần lilama 10

  • Số trang: 88 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện nền kinh tế thị trƣờng ngày càng mở rộng, xu hƣớng toàn cầu hóa ngày càng phát triển mỗi, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải liên tục cải tiến, hoàn thiện, đổi mới phƣơng thức, biện pháp và cách thức quản lý. Mọi hoạt động kinh doanh đều hƣớng tới mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. Để đạt đƣợc lợi ích cao nhất, Công ty phải luôn quan tâm không ngừng đến việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Muốn vậy phải tổ chức tốt công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Thông qua số liệu về chi phí và giá thành sản phẩm, ban lãnh đạo có thể phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản phẩm, tình hình sử dụng lao động, vật tƣ, vốn là tiết kiệm hay lãng phí để từ đó có biện pháp hạ giá thành. Hơn nữa, việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành một cách đầy đủ sẽ giúp phân tích đúng đắn kết quả kinh doanh của Công ty. Vì thế, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có ý nghĩa to lớn trong công tác kế toán cũng nhƣ quản trị trong doanh nghiệp. Công ty cổ phần Lilama 10 là một đơn vị kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận, do đó công tác tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm đƣợc quan tâm hơn cả. Lĩnh vực hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 10 hiện nay là xây dựng và lắp máy. Tổng chi phí trong hoạt động xây lắp của công ty là rất lớn và chiềm hầu hết trong tổng số chi phí hoạt động. Em nhận thấy rằng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong công ty đóng vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy, em đã đi sâu tìm hiểu đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Lilama 10”. Kết cấu chuyên đề gồm 3 phần lớn sau: Chƣơng 1: Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quản lý chi phí sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Lilama 10 Chƣơng 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Lilama 10 Chƣơng 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Lilama 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong quá trình xây dựng chuyên đề, mặc dù đã cố gắng tìm hiểu và đƣợc sự hƣớng dẫn tận tình của giáo viên hƣớng dẫn Th.S Phạm Thị Minh Hồng cùng các anh chị Phòng Tài chính – kế toán của công ty, nhƣng do sự hiểu biết còn hạn chế và thiếu kinh nghiệm thực tế nên em không tránh khỏi những thiếu sót và khiếm khuyết. Vì vậy, kính mong sự chỉ bảo của cô giáo và các bạn cùng đóng góp để chuyên đề này đƣợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG I ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 1.1 Đặc điểm sản phẩm của Công ty Công ty cổ phần Lilama 10 hiện là một trong những đơn vị thành viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lắp đặt thiết bị công nghệ mà tên tuổi đã gắn liền với hàng loạt các công trình công nghiệp quan trọng trải dài khắp mọi miền đất nƣớc, đặc biệt là trong lĩnh vực thủy, nhiệt điện; hóa chất, công nghiệp thực phẩm và vật liệu xây dựng. Điển hình trong số này phải kể đến một số nhà máy thủy điện nhƣ Hòa Bình, Yaly, Vĩnh Sơn, Sêsan 3; các nhà máy nhiệt điện nhƣ nhiệt điện Phả Lại I, Phả Lại II, Na Dƣơng, Uông Bí; Nhà máy xi măng Hoàng Thạch, Bút Sơn, Nghi Sơn; nhà máy Coca-cola Ngọc Hồi, nhà máy đƣờng Lam Sơn… Phát huy truyền thống vinh quang, Công ty cổ phần LILAMA10 không ngừng học hỏi, năng động và sáng tạo làm ra những sản phẩm công nghiệp chất lƣợng cao. Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty gần nửa thế kỷ qua là xây dựng và lắp máy. Các lĩnh vực hoạt động tiêu biểu của LILAMA10 đó là:  Thiết kế, chế tạo và lắp đặt bồn bể chịu áp lực LILAMA10 có đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân nhiều năm kinh nghiệm trong công tác chế tạo, lắp đặt bình bể, bồn chứa chịu áp lực cao dung tích lớn từ 30.000~ 60.000m3 LILAMA10 có thiết bị chuyên dùng đủ đáp ứng cho công tác chế tạo và lắp đặt các dạng bồn bể, bình chứa nguyên liệu rắn, xăng dầu, hoá chất, khí và gas hoá lỏng, thực phẩm, đƣờng... Công ty đã chế tạo và lắp đặt bồn bể cho các dự án lọc dầu Dung Quất, Nhà máy cồn Lam Sơn, Nhà máy đƣờng Lam Sơn, Nhà máy Thuỷ điện Yaly, Nhà máy Xi măng Nghi Sơn.... Thành phần công việc: Lắp đặt bình bể kiểm tra thử nghiệm, vệ sinh, nghiệm thu bàn giao. Dƣới đây là định mức lắp đặt thiết bị: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đơn vị tính: tấn Thành phần hao phí Mã Đơn vị Định mức kg kg kg kg chai kg kg kg m3 kg kg tờ kg 0,500 1,000 5,000 0,150 0,070 0,490 0,500 0,030 0,050 0,040 1,000 1,000 1,500 công 7,000 ca ca % 0,200 0,050 3,000 Vật liệu L22. Mỡ bò Dầu mazut Thép dẹt 25x4 Que hàn E42 fi 3-6 Ôxy Đất đèn Giẻ lau Bồ tạt Gỗ nhóm 8 Bột nhôm đỏ Bột phấn chì Giấy ráp Các tông amiăng Nhân công Nhân công 4,0/7 Máy thi công Cần trục 16 tấn Máy hàn 23 kw Máy khác 190  Hàn ,cắt kim loại Các thiết bị hàn của Lilama 10 gồm nhiều loại máy hiện đại nhƣ:Máy hàn Flatma, hàn TIG, Mig, hàn dầm tự động, hàn bồn tự động, máy cắt tự động nhiều mỏ.vv...đã hàn nhiều lò hơi cao áp cho các nhà máy nhiệt điện, các tuyến ống áp lực cao cho nhà máy thuỷ điện, hàn khoanh lò nung clinker, thân máy nghiền cho các nhà máy xi măng, hàn các loại bình bể, bồn chứa, ống công nghệ bằng kim loại mầu, thép không gỉ...LILAMA10 có đủ các phƣơng tiện kiểm tra bằng phƣơng pháp không phá huỷ: Siêu âm, Xquang, gamma...  Thiết kế, chế tạo và lắp đặt kết cấu thép Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép của LILAMA10 đƣợc trang bị các máy móc, công cụ chuyên dùng nhƣ: máy tiện loại lớn, máy ép thủy lực, hàn tự Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 động, dây chuyền CNC… LILAMA10 nhận chế tạo, lắp đặt toàn bộ các nhà máy, công trình trên mọi địa hình trong nƣớc và nƣớc ngoài. Địa thế nhà máy gần đƣờng giao thông đƣờng thủy, bộ, thuận tiện cho công tác vận chuyển thiết bị. Công ty đã lắp đặt kết cấu thép cho một số công trình nhƣ: Nhày máy Nhiệt điện Na Dƣơng, công trình Trung tâm hội nghị Quốc gia…. Định mức dự toán cho việc lắp đặt kết cấu thép nhƣ sau: Bảng 1-1: Định mức dự toán việc lắp đặt kết cấu thép Đơn vị tính: tấn Thành phần hao phí Mã L12. Vật liệu Que hàn E42 fi 3-6 Ôxy Đất đèn Thép tấm dày 4-10mm Vật liệu khác Nhân công Nhân công 4,0/7 Máy thi công Cần trục 15 tấn Máy hàn 15kw Máy sấy 2kw Đơn vị Định mức kg chai kg kg % 6,200 0,160 1,120 1,49 2,000 công 12,00 ca ca ca 0,100 1,550 0,500 290  Lắp đặt thiết bị công nghệ, sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy điện, xi măng LILAMA10 đã lắp đặt thành công nhiều dây chuyền công nghệ trong các nhà máy lớn thuộc những lĩnh vực về thủy điện, nhiệt điện, hóa chất, công nghiệp thực phẩm vật liệu xây dựng. Điển hình nhƣ: Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Vĩnh Sơn, YALY, Sê San3; Nhà máy Nhiệt điện Phải Lại I,II, Na Dƣơng….  Xây dựng, lắp đặt, hiệu chỉnh thí nghiệm các thiết bị điện LILAMA10 đã lắp đặt thiết bị một cách chính xác, an toàn, đúng tiến độ cho các nhà máy thuỷ điện: Hoà Bình, Yaly, Vĩnh Sơn... Các nhà máy nhiệt điện: Phả Lại, Uông Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bí, Phú Mỹ... Các trạm biến áp đến 500 KV, chế tạo và lắp dựng nhiều cột điện thép mạ kẽm cho đƣờng dây 500 KV Bắc Nam…LILAMA10 có nhiều phƣơng tiện kỹ thuật hiện đại chuyên dùng trong lắp đặt thiết bị điện: Máy thử cao áp, dao động kế, máy bơm chân không, ép đầu cốt thuỷ lực...v.v... có đủ khả năng lắp đặt, hiệu chỉnh và thí nghiệm mọi chủng loại thiết bị điện. Ví dụ đối với việc lắp đặt máy biến áp 13,8/500KV Thành phần công việc: - Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, vệ sinh thiết bị và phụ kiện máy biến áp. - Lắp đặt phụ kiện máy biến áp (máy biến áp, cánh toả nhiệt, quạt gió, tủ bảng điện). - Lắp đặt máy vào đúng vụ trí theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu, bàn giao. Bảng 1-2: Định mức dự toán lắp máy biến áp Đơn vị tính: máy Mã L31. Thành phần hao phí Vật liệu Que hàn các loại Cồn công nghiệp Keo dán Xăng Sơn màu Giấy ráp mịn Vải nhựa Vải trắng mộc 0,8m Sơn chống gỉ Mỡ YOC Dây thép mạ d=2 Giẻ lau Gỗ nhóm 4 Vật liệu khác Nhân công Nhân công 4,5/7 Máy thi công Máy hàn 14 kw Cần trục 16 tấn Cần trục 5 tấn Đơn vị Công suất máy biến áp (MVA)  100  150  175 kg kg kg kg kg tờ m2 m2 kg kg kg kg m3 % 2,200 1,700 0,400 7,400 2,200 9,000 25,330 5,400 0,400 1,000 8,000 10,000 0,360 5,000 2,800 1,900 0,700 9,700 2,400 11,000 38,000 7,200 0,700 1,800 8,200 10,000 0,360 5,000 3,100 2,000 0,850 10,850 2,500 12,000 44,340 8,100 0,850 2,200 8,300 10,000 0,360 5,000 công 496,000 688,000 752,000 ca ca ca 1,100 2,180 0,650 1,400 2,310 1,200 1,550 2,380 1,460 111 112 113 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Chế tạo và lắp đặt hệ thống ống công nghệ và áp lực LILAMA10 đã thiết kế, chế tạo và lắp đắt các đƣờng ống công nghệ và áp lực bằng thép cacbon, thép hợp kim, đồng, gang, thép không gỉ... và bảo ôn cách nhiệt cho các hệ thống ống làm việc an toàn, đúng quy trình kỹ thuật. Lắp đặt nhiều hệ thống ống sinh hơi cho các nhà máy nhiệt điện, lắp đặt các hệ thống ống áp lực có đƣờng kính tới 11.500mm cho các nhà máy thuỷ điện. Lắp đặt các đƣờng ống chịu axit, các đƣờng ống thép không gỉ cho các nhà máy hoá chất, thực phẩm... Đƣờng ống áp lực đƣợc hiểu là các đoạn ống, nắp thăm, mối bù co giãn và các kết cấu mặt bích thử nghiệm. Thành phần công việc: Nghiên cứu bản vẽ và qui trình thiết kế, kiểm tra tình trạng số lƣợng, chất lƣợng thiết bị trƣớc khi lắp, vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu trong phạm vi 30m phía ngoài cửa hầm đến vị trí lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong ống. Lắp đặt vào vị trí theo đúng qui trình, qui phạm, thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công. Bảng 1-3: Định mức dự toán lắp đặt đƣờng ống áp lực Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Lắp đặt ống áp lực thép Đoạn nằm Đoạn đứng, ngang nghiêng Vật liệu L12. Thép tấm dày 10-20 kg 4,218 4,218 Thép ống d57-159 kg 0,470 0,470 Thép I,T cao 20-30 kg 1,391 1,391 Thép tròn đốt fi 18-25 kg 2,726 2,726 Dây thép mạ kẽm fi 1mm kg 0,002 0,002 Mỡ bò kg 0,042 0,042 Que hàn E42 fi 3-6 kg 3,840 3,840 Que hàn than kg 0,108 0,108 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ôxy chai 0,383 0,383 kg 2,684 2,684 viên 0,315 0,315 công 36,267 43,520 Cần trục 25 tấn kíp 0,197 0,219 Rơ moóc 15 tấn kíp 0,270 0,300 Ôtô đầu kéo 150 cv kíp 0,270 0,300 Máy hàn 23 kw kíp 1,701 1,890 Máy mài đá cầm tay kíp 0,346 0,384 Máy sấy 2kw kíp 0,492 0,547 Máy nén khí điêzen 600 m3/h kíp 0,168 0,187 Tời điện 5 tấn kíp 1,980 2,200 241 242 Đất đèn Đá mài 180x22x6 Nhân công Nhân công 4,0/7 Máy thi công  Vận chuyển, lắp đặt thiết bị nặng LILAMA10 có nhiều phƣơng tiện vận chuyển đặc chủng, hiện đại, đủ khả năng vận chuyển những thiết bị siêu trƣờng, siêu trọng trên đƣờng thủy, đƣờng bộ, đƣa lên cao hoặc hạ xuống hầm sâu, phục vụ công trình lớn nhƣ:máy biến áp 120 tấn, bánh xe công tác nhà máy thủy điện 87 tấn, roto máy phát 630 tấn ( thủy điện Hòa Bình, YALY). Cẩu lắp các cột cao 176 m, cánh phai cửa nhận nƣớc, bao hơi nhà máy nhiệt điện, xilo chứa nguyên liệu, thành phẩm của các nhà máy xi măng, hóa chất, nhà máy đƣờng, các bồn bể dung tích lớn,…  Tiêu chuẩn chất lƣợng Công ty cổ phần LILAMA 10 là một thành viên của Tổng Công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA) . Với nhiều năm kinh nghiệm và uy tín trong gia công chế tạo, lắp đặt thiết bị các công trình công nghiệp và dân dụng. Việc đảm bảo chất lƣợng sản phẩm nhằm thoả mãn và đáp ứng nhu cầu mong đợi cho khách hàng là chính sách chất lƣợng của công ty. Để thực hiện chính sách đó công ty lựa chọn mô Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hình quản lý chất lƣợng ISO 9001:2008 làm cơ sở để xây dựng Hệ thống chất lƣợng trong toàn công ty.  Tính chất của sản phẩm Các sản phẩm của công ty sản xuất đều mang nhiều đặc trƣng của ngành xây dựng và lắp máy, các sản phẩm của công ty ở mỗi công trình không giống nhau và rất phức tạp.  Loại hình sản xuất Sản phẩm mang tính đơn nhất, sản xuất đơn chiếc theo từng công trình, hợp đồng kinh tế.  Thời gian sản xuất Sản phẩm xây lắp từ khi khởi công cho đến khi hoàn thành công trình bàn giao đƣa vào sử dụng thƣờng kéo dài. Nó phụ thuộc vào quy mô, tính phức tạp về kỹ thuật của từng công trình. Quá trình thi công đƣợc chia thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn lại chia thành nhiều công việc khác nhau.  Đặc điểm sản phẩm dở dang: Do công ty quy định thanh toán sản phẩm xây pắp theo điểm dừng kỹ thuật hợp ký (xác định theo giá dự toán) nên sản phẩm dở dang là các khối lƣợng xây lắp chƣa đạt tới điểm dừng kỹ thuật hợp lý đã quy định và đƣợc tính theo chi phí thực tế trên cơ sở phân bổ chi phí hạng mục công trình đó cho các giai đoạn, tổ hợp công việc đã hoàn thành và giai đoạn còn dở dang theo giá dự toán của chúng 1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty cổ phần Lilama 10 1.2.1 Quy trình công nghệ Công ty cổ phần LILAMA 10 là doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực xây lắp, do đó công ty đã xây dựng đƣợc một quy trình công nghệ sản xuất hợp lý hoàn toàn phù hợp với đặc điểm kinh doanh của mình. Công nghệ thi công xây lắp của Công ty kết hợp giữa thủ công, cơ giới và sản xuất giản đơn. Nhìn chung, các sản phẩm của Công ty có quy trình công nghệ tổng quan nhƣ sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đấu thầu, thƣơng thảo và ký hợp đồng Phân giao nhiệm vụ thành lập công trƣờng Bóc tách bản vẽ, lập dự toán biện pháp thi công an toàn Mua vật tƣ điều động thiết bị, vật tƣ, nhân công Thi công chế tạo và lắp đặt Giám sát kỹ thuật, kiểm tra chất lƣợng, nghiệm thu công trình Nghiệm thu, bàn giao Quyết toán, thanh lý hợp đồng Căn cứ vào đặc điểm sản xuất của ngành xây dựng và đặc điểm quy trình tổ chức lắp đặt, đối tƣợng theo dõi, quản lý chi phí và tính giá thành là các công trình. Nhƣng vì các công trình thƣờng có giá trị lớn, khối lƣợng công việc thi công hoàn thành nhiều nên công ty sẽ chia thành các phần công việc thi công hoàn thành nhiều nên Công ty sẽ chia thành các phần công việc nhỏ hơn để dễ dàng theo dõi và quản lý. Với mỗi khoản chi tiết, công ty có thể lập kế hoạch, dự toán cụ thể. Điều này đƣợc thể hiện qua sơ đồ: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phần móng: - Chuẩn bị mặt bằng xây dựng, giải tỏa mặt bằng - Tổng kết nguyên vật liệu, thuê nhân công tại chỗ - Xử lý phần móng và thi công Phần thân: - Gia công, cốt thép - Ghép cốt pha - Xây dựng cơ sở - Lắp đặt thiết bị Phần hoàn thiện: - Hoàn thiện hệ thống điện nƣớc - Tiến hành bàn giao nghiệm thu công trình 1.2.2 Cơ cấu tổ chức sản xuất Tại Công ty cổ phần Lilama 10 khối sản xuất bao gồm: - 02 Chi nhánh chế tạo thiết bị kết cấu thép tại Phủ Lý – Hà Nam và tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình - Chi nhánh lắp máy 10-1 tại Thanh Xuân - Hà Nội. Địa chỉ: Ngõ 14 Vũ Hữu - Khuất Duy Tiến - Thanh xuân - Hà nội - Chi nhánh Lilama tại Gia Lai Địa chỉ: 8D - Hoàng Văn Thụ - Thành phố Pleiku - Gia lai Điện thoại: 059. 874.540 -Xí nghiệp lắp máy 10-4 (nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép) Địa chỉ: Sông đà - thành phố Hòa bình - tỉnh Hòa bình Điện thoại: 018. 854.126 - 01 chi nhánh Công ty cổ phần Lilama10 tại Mƣờng La- Sơn La. - 15 Đội công trình trực thuộc Công ty đang thi công tại các công trình. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Các chi nhánh thực hiện một phần chức năng, nhiệm vụ của công ty kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền Hiện nay Công ty đang áp dụng hình thức khoán gọn theo từng công trình, hạng mục công trình. 1.3 Quản lý chi phí sản xuất của công ty cổ phần Lilama 10 1.3.1 Biện pháp quản lý chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Lilama 10 Sự phát triển ổn định của Công ty Cổ phần Lilama 10 hiện nay có sự đóng góp rất lớn của bộ máy kế toán tại Công ty qua công tác thu thập và xử lý thông tin để cho ra các báo cáo tài chính, giúp cho công tác quản lý cũng nhƣ định hƣớng hoạt động của Công ty. Thể hiện trên các mặt nhƣ: - Công ty sử dụng hệ thống TK tƣơng đối hợp lý, linh hoạt, mở chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình - Công ty sử dụng hệ thống chứng từ thực hiện tốt quy định về hoá đơn, chứng từ ban đầu, căn cứ vào chế độ kế toán Nhà nƣớc ban hành và nội dung kinh tế cũng nhƣ yêu cầu quản lý ở công ty, quá trình luân chuyển chứng từ đảm bảo cho công tác kế toán của công ty đƣợc thực hiện một cách kịp thời, chính xác. - Mỗi nhân viên trong phòng kế toán của công ty đều có kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao với công việc đƣợc giao. Công tác kế toán đƣợc phân công một cách rõ ràng, cụ thể đã phát huy đƣợc tính chủ động sáng tạo cũng nhƣ tinh thần trách nhiệm trong công việc của mỗi ngƣời. - Hàng tháng công ty tiến hành đối chiếu, kiểm tra hệ thống sổ sách kế toán, đảm bảo sự ăn khớp giữa các nghiệp vụ, các phần hành.. - Kiểm tra sổ sách ghi chép kế toán thƣờng xuyên. - Công ty áp dụng hình thức khoán gọn theo từng công trình, hạng mục công trình cho các chi nhánh, nhƣ vậy sẽ làm cho ban quản lý của từng công trình có trách nhiệm hơn đối với kiểm soát chi phí. 1.3.2 Các bộ phận tham gia quản lý chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Lilama 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chi phí sản xuất là toàn bộ hao phí mà doanh nghiệp bỏ ra trong quá trình sản xuất sản phẩm. Đây là yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến hoạt động của Công ty, việc quản lý tốt chi phí đồng nghĩa với việc làm tăng lợi nhuận cho công ty. Nắm rõ đƣợc tầm quan trọng của công tác quản lý chi phí, quy chế của Công ty quy định chức năng, nhiệm vụ của các thành phần trong Công ty trong việc quản lý chi phí. Cụ thể nhƣ sau: - Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra công tác quản lý chi phí ở các bộ phận trong Công ty - Tổng giám đốc là ngƣời phê duyệt chi phí của Công ty và chịu trách nhiệm về ký duyệt đó. - Phó giám đốc kỹ thuật là ngƣời chịu trách nhiệm về việc lập các dự toán định mức và phần kỹ thuật của các công trình. Các dự toán định mức có vai trò hết sức quan trọng trong quản lý chi phí hiệu quả. - Phòng Tài chính- kế toán là bộ phận tham mƣu cho Ban giám đốc về quản lý và chỉ đạo công tác tài chính kế toán. Đây là nơi tập hợp, ghi chép và phản ảnh các chi phí phát sinh trong DN trong đó có CPSX đồng thời phòng cũng đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý chi phí của DN. - Phòng Kinh tế – kỹ thuật tại công ty có nhiệm vụ tham mƣu về các lĩnh vực xây dựng và theo dõi kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản lý kỹ thuật các công trình và quản lý theo dõi công tác hợp đồng kinh tế, xem xét việc tạm ứng có hợp lý hay không….Phòng kinh tế - kỹ thuật còn là bộ phận thực hiện và kiểm tra chất lƣợng công trình, việc thực hiện quy phạm trong công trình xây dựng cơ bản, đặc biệt là tổ chức biện pháp thi công, nghiệm thu kỹ thuật, nghiệm thu bàn giao thanh toán quyết toán công trình - Phòng vật tƣ thiết bị chịu trách nhiệm trƣớc ban giám đốc công ty về giao nhận và quyết toán vật tƣ thiết bị, quản lý mua sắm vật liệu phụ, phƣơng tiện và công cụ cung cấp cho các đơn vị trong công ty thi công các công trình - Các tổ đội công trình là nơi diễn ra hoạt động thi công công trình nên đóng vai trò rất quan trọng trong quản lý chi phí. Đứng đầu các tổ, đội công trình là các Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chủ nhiệm công trình có nhiệm vụ đôn đốc, giám sat, kiểm tra hoạt động thi công để hoàn thành kế hoạch sản xuất, tiết kiệm CP và tăng năng suất. Các tổ, đội công trình có nhân viên phụ trách kiểm tra tình hình sử dụng NVL sao cho NVL dùng đủ cho thi công, ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận gây thất thoát cho công ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 2.1 Đối tƣợng, phƣơng pháp tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Lilama 10 Kế toán chi phí sản xuất là việc tập hợp các chi phí sản xuất phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và tổng hợp chi phí một cách định kỳ, tạo cơ sở cho công tác tính giá thành sản phẩm và tổng hợp chi phí sản xuất và công tác quản trị chi phí trong doanh nghiệp. Do đó, việc tập hợp chi phí sản xuất phải đƣợc tiến hành trên cơ sở đối tƣợng và phƣơng pháp kế toán toán đã đƣợc xác định.  Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Lilama 10 đƣợc tập hợp trực tiếp theo từng đối tƣợng là các công trình, hạng mục công trình, tập hợp theo các khoản mục chi phí là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung.  Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất Công ty cổ phần Lilama 10 tập hợp chi phí theo phƣơng pháp Công ty cổ phần Lilama tổ chức kế toán theo hình thức tập trung nên việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đƣợc tiến hành toàn bộ ở phòng Tài chính – kế toán của công ty, cuối mỗi quý các kế toán tổ, đội công trình có nhiệm vụ hạch toán ban đầu sau đó hàng tháng tập hợp chứng từ gửi về phòng Tài chính – kế toán công ty. Tại đây, nhân viên kế toán mới tiến hành phân loại chứng từ, hạch toán và ghi sổ để tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm cho từng công trình, hạng mục công trình. Để làm rõ thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Lilama 10, em xin trình bày quy trình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành của công trình Thủy điện Sơn La. Mã theo dõi công trình là 45 (số liệu minh họa đƣợc lấy vào quý IV năm 2009) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2 Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Lilama 10 2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 2.2.1.1 Nội dung Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là chi phí của những loại nguyên vật liệu cấu thành thực thể của sản phẩm, có giá trị lớn và có thể xác định một cách tách biệt rõ ràng cụ thể cho từng sản phẩm. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm chi phí về nguyên vật liệu chính, vật kết cấu, giá trị thiết bị kèm theo vật kiến trúc… liên quan trực tiếp đến quá trình thi công xây lắp và cấu thành cơ sở vật chất của công trình. Vật liệu chính là các vật liệu xây dựng nhƣ gạch, đá, xi măng, cát, sỏi, sắt, thép… và các kết cấu đƣợc dùng trực tiếp hình thành nên công trình. Vật liệu phụ là các vật liệu nhƣ các phụ gia bê tông, dây điện, vật liệu chống thấm… Nhƣ vậy, có thể thấy nguyên vật liệu đƣợc sử dụng trong thi công công trình thƣờng với khối lƣợng rất lớn và rất phong phú, đa dạng về chủng loại thích ứng với từng loại công trình  Phương pháp xác định chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Tại Công ty cổ phần Lilama 10, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp đƣợc hạch toán vào từng công trình, hạng mục công trình theo giá trị thực tế của nguyên vật liệu. Công ty áp dụng phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên để hạch toán hàng tồn kho, giá của nguyên vật liệu xuất kho của công ty đƣợc tính theo phƣơng pháp thực tế đích danh. Theo phƣơng pháp này sản phẩm, vật tƣ, hàng hoá xuất kho thuộc lô hàng nhập nào thì lấy đơn giá nhập kho của lô hàng đó để tính. Đây là phƣơng án tốt nhất, nó tuân thủ nguyên tắc phù hợp của kế toán; chi phí thực tế phù hợp với doanh thu thực tế. Giá trị của hàng xuất kho đem bán phù hợp với doanh thu mà nó tạo ra. Hơn nữa, giá trị hàng tồn kho đƣợc phản ánh đúng theo giá trị thực tế của nó. Giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho (cũng nhƣ giá NVL mua ngoài sử dụng trực tiếp cho từng công trình) đƣợc ghi nhận theo giá mua trên hóa đơn (không bao gồm thuế GTGT do công ty áp dụng phƣơng pháp khấu trừ thuế) cộng với chi phí Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thu mua nhƣ chi phí vận chuyển, chi phí bốc dỡ, các khoản thuế không đƣợc hoàn lại và trừ đi các khoản nhƣ chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng mua…, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để đƣợc hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Cuối kỳ hạch toán hoặc khi công trình đã hoàn thành, tiến hành kiểm kê số vật liệu còn lại tại công trình để giảm trừ chi phí vật liệu đã tính cho từng hạng mục công trình, công trình. Trƣờng hợp vật liệu xuất dùng có liên quan đến nhiều đối tƣợng tập hợp chi phí, không thể tổ chức kế toán riêng đƣợc thì phải áp dụng phƣơng pháp phân bổ gián tiếp để phân bổ cho các đối tƣợng liên quan. Tiêu thức phân bổ thƣờng đƣợc sử dụng là phân bổ theo định mức tiêu hao theo hệ số, trọng lƣợng, số lƣợng sản phẩm... Công thức phân bổ nhƣ sau: Chi phí vật liệu phân bổ cho từng đối tƣợng = Thiêu thức phân bổ của từng đối tƣợng Tổng chi phí vật liệu cần phân bổ × Tổng tiêu thức lựa chọn để phân bổ của các đối tƣợng  Chứng từ sử dụng Công ty sử dụng các chứng từ ban đầu để hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm: Giấy dự trù vật tƣ, Giấy đề nghị cung ứng vật tƣ do bộ phận có nhu cầu sử dụng vật tƣ lập và phải đƣợc ký duyệt bởi các cấp có thẩm quyền, Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho đƣợc lập bởi thủ kho, Bảng kê xuất vật tƣ và Bảng phân bổ nguyên vật liệu cho các đối tƣợng sử dụng. 2.1.1.2 Tài khoản sử dụng Để hạch toán những chi phí NVL trực tiếp phát sinh trong kỳ, kế toán sử dụng Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, tài khoản này mở chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình theo mã của chúng. Tại Công trình Thủy điện Sơn La TK sử dụng là 62145. Nội dung của TK 621 nhƣ sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bên Nợ: - Trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu xuất dùng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm trong kỳ hạch toán Bên Có: - Kết chuyển giá trị nguyên liệu, vật liệu thực tế sử dụng cho sản xuất kinh doanh trong kỳ vào TK 154 – “chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” và chi tiết cho các đối tƣợng để tính giá thành sản phẩm, dịch vụ. - Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp vƣợt trên mức bình thƣờng vào TK 632. - Trị giá nguyên liệu, vật liệu trực tiếp sử dụng không hết nhập lại kho 2.1.2.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết Khi trúng thầu hoặc đƣợc giao thầu một công trình, ban Giám đốc công ty sẽ tiến hành thành lập các Ban dự án trực tiếp chỉ đạo thi công. Công ty giao toàn bộ dự toán cùng các yêu cầu kỹ thuật của công trình, tiến độ thực hiện cho Ban dự án. Các nhân viên kỹ thuật tại công trƣờng thực hiện bóc tách khối lƣợng bản vẽ, báo cho công trƣờng số lƣợng vật tƣ vần thiết cho thi công trong một tháng. Khi có nhu cầu sử dụng vật tƣ để thi công, cán bộ kỹ thuật của bộ phận có nhu cầu lập Giấy đề nghị cung ứng vật tƣ trình lên chủ nhiệm công trình ký duyệt. Chủ nhiệm công trình sẽ căn cứ vào dự toán và tiến độ thi công để xét duyệt giấy đề nghị cấp vật tƣ (biểu số 2-1). Tất cả các nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu đều xuất phát từ những nhiệm vụ cụ thể căn cứ vào định mức tiêu hao nguyên vật liệu đƣợc lập dựa trên khối lƣợng dự toán các công trình, tình hình sử dụng vật tƣ, quy trình quy phạm về thiết kế kỹ thuật, công nghệ thi công của đơn vị cũng nhƣ nhiều yếu tố khác. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Biểu số 2-1: Giấy đề nghị cung ứng vật tƣ Tổng công ty lắp máy Việt Nam CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 Độc lập – tự do – hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ CUNG ỨNG VẬT TƢ Kính gửi: Ông Nguyễn Mạnh Hùng Chức vụ: chủ nhiệm công trình Thủy điện Sơn La Bộ phận xây dựng đề nghị ông duyệt cấp cho một số vật tƣ nhƣ sau: Tên, chủng loại, quy Mã STT cách vật tƣ số ĐVT Số lƣợng Lý do sử dụng 1 Đá Tấn 2 Gạch đặc viên 15.000 Xây tƣờng bao quanh 3 Xi măng Tấn 10 Xây tƣờng bao quanh 4 Thép cuộn Φ 10 Kg …. ………… .. ….. 3 Đổ bê tông 470 Gia công thép …… …….. Sơn la, ngày 20 tháng 11 năm 2009 Bộ phận yêu cầu (Ký, họ tên) Ngƣời phụ trách bộ phận Thủ trƣởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Giấy trên đƣợc gửi cho phòng Kinh tế - kỹ thuật và phòng Tài chính – kế toán của Công ty. Sau khi kế toán xem xét yêu cầu cung ứng vật tƣ và định mức chi phí nguyên vật liệu cho các công trình do phòng Kinh tế - kỹ thuật lập, nếu thấy phù hợp sẽ tiến hành tạm ứng cho chủ nhiệm công trình hoặc chuyển Giấy đề nghị cung ứng vật tƣ đến thủ kho. Sau khi Giấy đề nghị tạm ứng (biểu số 2-2) đƣợc Giám đốc và kế toán trƣởng ký duyệt sẽ chuyển cho kế toán tiền mặt lập phiếu chi. Thủ quỹ dựa vào phiếu chi này chi tiền cho cán bộ thi công đi mua vật tƣ. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Biểu số 2-2: Giấy đề nghị tạm ứng Tổng công ty lắp máy Việt Nam CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày 21 tháng 11 năm 2009 Kính gửi: Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 10 Tên tôi là: Nguyễn Thị Vinh Số tiền đề nghị tạm ứng: 90.000.000 VNĐ Số tiền bằng chữ: Ba mƣơi triệu đồng chẵn Lý do tạm ứng: Mua đá, gạch đặc, xi măng, thép cuộn Φ 10 phục vụ cho việc thi công công trìn Thủy điện Sơn La Giám đốc (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Ngƣời đề nghị tạm ứng (Ký, họ tên)  Trường hợp NVL mua về được nhập kho Khi nguyên vật liệu đƣợc chuyển đến công trƣờng thì đều đƣợc kế toán công trƣờng cùng thủ kho thực hiện kiểm đếm lại số nguyên vật liệu thực nhập, và tiến hành lập biên bản bàn giao hàng hóa giữa bên mua và bên bán. Chứng từ của quá trình mua hàng bao gồm: Hợp đồng mua bán (nếu có), Hóa đơn giá trị gia tăng (biểu số 2-3), Bảng báo giá vật tƣ…. Thủ kho tiến hành nhập kho và lập Phiếu nhập kho (biểu số 2-4), phiếu này đƣợc lập thành 03 liên, liên 1 – lƣu tại nơi lập phiếu, liên 2 – chuyển cho kế toán công trình, liên 3 – thủ kho giữ. Cuối tháng, kế toán công trƣờng chuyển phiếu nhập kho cho kế toán công ty, còn thủ kho chuyển cho phòng vật tƣ – thiết bị. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 20
- Xem thêm -