Tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng tại chi nhánh công ty cp tam kim

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Danh mục các chữ viết Tắt BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế CN : Chi nhánh CP : Cổ phần Cty : Công ty ĐTM : Đô thị mới GTGT : Giá trị gia tăng HĐKT : Hợp đồng kinh tế KPCĐ : Kinh phí công đoàn NV : Nhân viên PKD : Phòng Kinh doanh TBĐ : Thiết bị điện TK : Tài khoản TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ : Tài sản cố định Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Danh mục sơ đồ bảng biểu Mẫu biểu 2.1 : Hóa đơn Giá trị gia tăng Mẫu biểu 2.2 : Phiếu xuất kho Bảng biểu 2.1 : Sổ chi tiết bán hàng TK 511 – Mặt hàng Đế âm chống cháy Bảng biểu 2.2 : Sổ chi tiết bán hàng TK 511 – Mặt hàng Chỉnh sáng đèn Bảng biểu 2.3 : Sổ chi tiết bán hàng TK 511 – Mặt hàng Ổ đôi Bảng biểu 2.4 : Sổ chi tiết bán hàng TK 511 – Mặt hàng Mặt 2 lỗ Bảng biểu 2.5 : Sổ cái TK 511– Mặt hàng Đế âm chống cháy Bảng biểu 2.6 : Sổ cái TK 511– Mặt hàng Chỉnh sáng đèn Bảng biểu 2.7 : Sổ cái TK 511– Mặt hàng Ổ đôi Bảng biểu 2.8 : Sổ cái TK 511– Mặt hàng Mặt 2 lỗ Bảng biểu 2.9 : Bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn hàng hóa Bảng biểu 2.10: Sổ chi tiết TK 1561 Bảng biểu 2.11: Sổ chi tiết TK 632 Bảng biểu 2.12: Sổ cái TK 1561 Bảng biểu 2.13: Sổ cái TK 632 Bảng biểu 2.14: Sổ chi tiết TK 641 Bảng biểu 2.15: Sổ cái TK 641 Bảng biểu 2.16: Nhật ký chung Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI NÓI ĐẦU Trong cơ chế thị trƣờng cạnh tranh khốc liệt nhƣ hiện nay thì mục tiêu lợi nhuận đƣợc đặt lên hàng đầu, do vậy các doanh nghiệp phải tự tìm kiếm nguồn hàng, tự tổ chức quá trình tiêu thụ hàng hoá để làm sao đem lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp mình. Thực tế những năm qua cho thấy, không ít các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, đi đến phá sản trong khi các doanh nghiệp khác không ngừng phát triển. Lý do đơn giản là vì các doanh nghiệp này đã xác định đƣợc nhu cầu của xã hội biết sản xuất kinh doanh cái gì? Và kinh doanh phục vụ ai?...Chính vì thế mà doanh nghiệp đó sẽ bán đƣợc nhiều hàng hoá với doanh số bù đắp đƣợc các khoản chi phí bỏ ra và có lãi, từ đó mới có thể tồn tại đứng vững trên thị trƣờng và chiến thắng trong cạnh tranh. Việc hoàn thiện kế toán bán hàng là một điều rất cần thiết, nó không những góp phần nâng cao hiệu quả của công tác tổ chức kế toán mà còn giúp các nhà quản lý nắm bắt đƣợc chính xác thông tin và phản ánh kịp thời tình hình bán hàng của doanh nghiệp. Những thông tin ấy là cơ sở cho họ phân tích đánh giá lựa chọn phƣơng án sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất. Tóm lại, đối với mỗi doanh nghiệp tiêu thụ là vấn đề đầu tiên cần giải quyết, là khâu then chốt trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, nó quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của vấn đề trên trong quá trình thực tập tại Chi nhánh Công ty CP Tam Kim của các anh chị phòng kế toán trong công ty, cùng với sự hƣớng dẫn tận tình của thầy cô giáo, em đã lựa chọn đề tài : “Hoàn thiện Kế toán bán hàng tại Chi nhánh Công ty CP Tam Kim ” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Ngoài phần mở đầu và kết luận chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em gồm có những nội dung sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Chi nhánh Công ty CP Tam Kim Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng tại Chi nhánh công ty CP Tam Kim Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Chi nhánh công ty CP Tam Kim Do thời gian và hiểu biết còn hạn chế nên bài viết không tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận đƣợc sự góp ý của các thầy cô giáo và các bạn để em có thể mở rộng thêm vốn hiểu biết của mình. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2010. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG 1 ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CP TAM KIM 1.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng Bán hàng là khâu cuối cùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thƣơng mại. Thông qua bán hàng, giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa đƣợc thực hiện: vốn của doanh nghiệp thƣơng mại đƣợc chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị, doanh nghiệp thu hồi đƣợc vốn bỏ ra, bù đắp đƣợc chi phí và có nguồn tích lũy để mở rộng kinh doanh. 1.1.1 Danh mục hàng bán của Chi nhánh công ty CP Tam Kim Hàng hóa kinh doanh tại công ty là các mặt hàng thiết bị nhà bếp: bếp ga, máy hút mùi, lò vi sóng, máy tạo Ozone ...; các thiết bị điện: Công tắc, ổ cắm, aptomat ... nhãn hiệu Roman phục vụ cho nhu cầu của thị trƣờng theo nguyên tắc kinh doanh có lãi. 1.1.2 Thị trƣờng của công ty Sản phẩm của công ty đƣợc tiêu thụ rộng rãi trong địa bàn cả nƣớc nhƣ: - Các nhà hàng, khách sạn, quán ăn - Các siêu thị - Các công ty doanh nghiệp lớn, nhỏ. - Các khu vực chợ nhƣ chợ Đồng Xuân, chợ Hà Đông… - Các cửa hàng bán lẻ - Các hộ gia đình Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Do sản phẩm của công ty mang tính chất đặc thù, đó là những mặt hàng thiết yếu không thể thiếu đƣợc trong cuộc sống hàng ngày đối với mỗi ngƣời chính vì vậy mà việc phân phối sản phẩm đƣợc diễn ra với quy mô rộng lớn. Điển hình là tại Hà Nội, Chi nhánh Công ty CP Tam Kim các mặt hàng đƣợc phân phối trên toàn bộ các tỉnh phía Bắc và kênh phân phối bao gồm: - Nhà phân phối tỉnh. - Văn phòng giới thiệu sản phẩm. - Các cửa hàng bán lẻ - Các siêu thị. Hiện nay, Công ty đang có rất nhiều đối thủ cạnh tranh nhƣ: Công ty Bóng đèn Điện Quang, Công ty Bóng đèn Rạng Đông,… Đứng trƣớc thách thức trên, Công ty đã có những chính sách, đƣờng lối phù hợp giúp cho tình hình kinh doanh của Công ty luôn ổn định, ít biến động. 1.1.3 Các phƣơng thức bán hàng - Phương thức bán buôn qua kho: Bên mua nhận hàng trực tiếp tại kho của công ty hoặc tại kho của bên mua, tuỳ theo hợp đồng thoả thuận của hai bên. - Phương pháp bán buôn vận chuyển thẳng : Sau khi nhập hàng về, Công ty tiến hành giao nhận cho bên mua tại một địa điểm đã thoả thuận trong hợp đồng... * Chính sách giá cả: Lợi nhuận là mục đích hàng đầu của doanh nghiệp. Cũng nhƣ nhãn hiệu, mẫu mã, chất lƣợng sản phẩm gía cả hàng hoá là một yếu tố vô cùng quan Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trọng Giá cả hàng hoá quyết định số lƣợng hàng hoá đƣợc tiêu thụ, khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trƣờng và ảnh hƣởng đến nguồn trang trải chi phí và lợi nhuận cho doanh nghiệp Công ty bán hàng chủ yếu là bán buôn thông qua hệ thống đại lý của công ty, không bán lẻ ra ngoài . Công ty áp dụng chính sách một giá bán buôn cho tất cả các đại lý. Ngoài ra công ty còn sử dụng hình thức chiết khấu thanh toán và thƣởng cuối năm để khuyến khích khách hàng thanh toán đúng thời hạn và bán đƣợc nhiều sản phẩm. Công ty tính giá vốn theo phƣơng pháp bình quân gia quyền Tồn kho đầu kỳ * Giá tồn kho + Nhập kho trong kỳ*Giá Mua Giá bình quân = Tồn kho đầu kỳ + Nhập kho trong kỳ Giá cả là một công cụ cạnh tranh đắc lực của doanh nghiệp trên thị trƣờng. Vì vậy, doanh nghiệp phải nghiên cứu kỹ thị trƣờng khi xác định giá bán cho sản phẩm hàng hoá, việc xác định đúng đắn giá cả sản phẩm, hàng hoá sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, chiếm lĩnh thị trƣờng. 1.2. Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Chi nhánh Công ty CP Tam Kim Quản lý hoạt động bán hàng của công ty đƣợc thực hiện chặt chẽ, theo quy trình: - Bán hàng : Nhận đặt hàng, Quyết định bán hàng, Chuẩn bị hàng, Giao hàng - Thu tiền - Ghi nhận – báo cáo Hoạt động bán hàng đƣợc thực hiện với sự tham gia của tất cả các phòng ban trong công ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Phòng kinh doanh: Lên kế hoạch cụ thể mục tiêu, những rủi ro có thể xảy ra khi bán hàng : Mục tiêu của quy trình - Bán hàng : Bán đúng, bán đủ, bán kịp thời - Thu tiền : Thu bằng nộp trƣớc - Ghi nhận và báo cáo => ngắn gọn, rõ ràng dể hiểu Mục tiêu của việc bán hàng : - Bán đúng : Đúng khách hàng, Đúng giá, Đúng hàng - Bán đủ : Đủ số lƣợng đã thỏa thuận - Bán kịp thời : Kịp thời hạn đã cam kết * Phòng chất lượng: Đảm bảo chất lƣợng của sản phẩm bán ra, trả lời thắc mắc của khách hàng về chất lƣợng sản phẩm, giải thích cho khách hàng về công dụng của từng loại sản phẩm * Phòng kỹ thuật: Chịu trách nhiệm về quy cách, mẫu mã của từng loại sản phẩm khi bán ra thị trƣờng * Phòng kế toán: Chịu trách nhiệm thu tiền, xuất hóa đơn cho khách hàng khi bán hàng, đồng thời phối hợp với phòng kinh doanh lập các báo cáo bán hàng Mục tiêu của việc thu tiền : - Thu đúng : Đúng ngƣời, đúng lô hàng - Thu đủ : Đủ số tiền cần phải thu - Thu kịp thời hạn (không để nợ quá hạn) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mục tiêu của việc ghi nhận và báo cáo - Đúng, đủ, kịp thời, ngắn gọn, dể hiểu (đối với cả Bộ phận kế toán & Bộ phận bán hàng) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CP TAM KIM 2.1 Kế toán doanh thu 2.1.1 Chứng từ và thủ tục kế toán Là một doanh nghiệp thƣơng mại nên công ty áp dụng nhiều phƣơng thức bán hàng. Bởi vậy công ty thƣờng xuất bán với số lƣợng và giá trị lớn nên sẽ bán theo Hợp đồng đƣợc thỏa thuận giữa hai bên. Khi khách hàng có nhu cầu về hàng hóa trong từng thời điểm thì Giám đốc căn cứ vào giá vốn của từng chủng loại hàng cũng nhƣ giá tiêu thụ trên thị trƣờng để đƣa ra một khung giá chuẩn áp cho từng chủng loại hàng. Cán bộ kinh doanh căn cứ vào tình hình thực tế để đƣa ra bản báo giá gửi cho khách hàng. Sau khi ngƣời bán hàng và ngƣời mua hàng thống nhất ở một mức giá nhất định thì sẽ tiến hành làm hợp đồng Kinh tế, trên hợp đồng ghi rõ các nội dung đã thỏa thuận nhằm ràng buộc nhau về mặt pháp lý đặc biệt là điều khoản thanh toán, thời gian giao hàng và chi phí vận chuyển… Căn cứ vào HĐKT kế toán viết phiếu xuất kho giao cho thủ kho để giao hàng cho khách hàng. Sau đó cán bộ giao nhận chuyển Biên bản giao nhận hàng hóa chứng minh khách hàng đã nhận đúng và đủ chủng loại cũng nhƣ khối lƣợng của hàng hóa về phòng kế toán công ty tiến hành xuất Hóa đơn GTGT. Thời điểm ghi nhận doanh thu ngay sau khi có Biên bản giao nhận hàng và công ty tiến hành xuất Hóa đơn GTGT, tùy theo thỏa thuận ghi rõ trong hợp đồng mà khách hàng thanh toán tiền ngay hoặc nhận nợ. Tuy nhiên dù thanh toán ngay kế toán vẫn phản ánh qua TK 131 để theo dõi công nợ với khách hàng. Sau khi hóa đơn GTGT đƣợc xuất, Liên 1 lƣu tại gốc, liên 3 đƣợc kế toán lƣu và làm căn cứ để hạch toán. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Do đặc điểm các mặt hàng kinh doanh của công ty là mua vào nguyên chiếc nên khả năng xảy ra tình trạng hàng sai quy cách chủng loại là không xảy ra đồng nghĩa với việc sẽ không có trƣờng hợp hàng bán bị trả lại. Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp nói chung ở Việt Nam đều trong tình trạng yếu về khả năng tài chính. CN Công ty CP Tam Kim cũng không phải là ngoại lệ khi mà muốn nhập hàng từ nhà sản xuất luôn phải thanh toán ngay tiền hàng. Do đó để có nguồn tài chính dồi dào đảm bảo cho hoạt động kinh doanh đƣợc thuận lợi, khi xuất hàng bán công ty muốn khuyến khích khách hàng thanh toán tiền ngay nhƣng không áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán. Mà ngay khi thỏa thuận nếu công ty có khả năng thanh toán toàn bộ tiền khi giao hàng sẽ đƣợc ƣu tiên bán hàng hoặc bán với giá ƣu đãi hơn các khách hàng khác. Trƣờng hợp mua hàng với khối lƣợng lớn cũng vậy, công ty sẽ có chính sách ƣu đãi về giá ngay khi thỏa thuận ký kết hợp đồng chứ không chiết khấu tiền hàng hay giảm giá hàng bán khi đã xuất Hóa đơn GTGT. Vì chính sách bán hàng của công ty nhƣ vậy nên khách hàng cũng thấy hài lòng mà đối với công ty cũng làm giảm khối lƣợng công việc cho kế toán rất nhiều khi không phải sử dụng tới các Tài khoản 521, 531, 532 trong quá trình hạch toán của mình. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mẫu biểu 2.1: HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 3: Nội bộ Mẫu số 01 GTGT- 3LL Ngày 14 tháng 12 năm 2009 LB/2009B SHĐ: 77984 Đơn vị bán hàng .............: Chi nhánh CTy CP Tam Kim Địa chỉ..............................: Số 21 lô 1A Khu ĐTM Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội Số tài khoản......................: 42116000141 Số điện thoại.....................: 04.2674689 MST: 0100102169 Họ và tên ngƣời mua hàng: Nguyễn Văn Hà Tên đơn vị : Công ty TNHH Hoàng Hà Địa chỉ: Hà Nội. Số tài khoản : Hình thức thanh toán : CK STT Tên hàng hoá MST: 0100262519 Đơn vị Số tính lƣợng 1 Đơn giá Thành tiền 2 3= 1x2 A B C 1 Đế âm chống cháy Hộp 50 1.120.000 56.000.000 2 Chỉnh sáng đèn Hộp 20 3.920.000 78.400.000 3 Ổ đôi Hộp 60 1.736.000 104.160.000 4 Mặt hai lỗ Hộp 50 1.405.600 70.280.000 Cộng tiền hàng Thuế suất GTGT: 10% 308.840.000 Thuế GTGT: Tổng cộng tiền thanh toán: 30.884.000 339.724.000 Số tiền viết bằng chữ: Ba trăm ba mƣơi chín triệu, Bẩy trăm hai mƣơi tƣ nghìn đồng chẵn Ngƣời mua hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Ngƣời bán hàng Thủ trƣởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu: Để giúp cho các nhà quản trị trong công ty nắm đƣợc thông tin chi tiết về Doanh thu, kết quả từng hoạt động, phòng kế toán đã và đang từng bƣớc tổ chức kế toán chi tiết doanh thu bán hàng. Đáp ứng đƣợc phần nào yêu cầu quản lý trong công ty, định hƣớng cho sự phát triển hiện tại và trong tƣơng lai của doanh nghiệp, kế toán doanh thu đã sử dụng sổ chi tiết bán hàng để theo dõi tình hình tiêu thụ chi tiết trong công ty tại từng thời điểm nhất định. Sổ chi tiết cho các loại hàng hóa đƣợc theo dõi trên cùng một sổ. Cuối tháng nhà quản lý có thể nắm đƣợc tình hình tiêu thụ của từng nhóm hàng, trên cơ sở đó đề ra kế hoạch cho kỳ tới. Chứng từ sử dụng làm cơ sở cho việc ghi sổ là các Hóa đơn GTGT đƣợc kế toán thu hàng ngày và ghi vào sổ chi tiết bán hàng. Sổ chi tiết cho thấy đƣợc số hàng tiêu thụ, số tiền thu đƣợc. Kết cấu sổ nhƣ sau: - Chứng từ : ghi số hiệu, ngày tháng ghi Hóa đơn GTGT - Cột diễn giải: ghi tên từng khách hàng mua, lấy từ các Hóa đơn GTGT. - Cột doanh thu (chƣa có thuế): ghi số lƣợng, đơn giá, thành tiền lấy tƣơng ứng trên hóa đơn. - Cột các khoản tính trừ: do công ty không áp dụng các hình thức giảm giá, hàng bán bị trả lại nên các khoản này không đƣợc phản ánh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảng biểu 2.1: (Ban hành theo QĐ số 15/2006QĐ-BTC CN CÔNG TY CP TAM KIM Ngày 20/3/2006 của Bộ Trƣởng BTC) Cầu Giấy – Hà Nội SỐ CHI TIẾT BÁN HÀNG TK 511 Mặt hàng: Đế âm chống cháy Đơn vị tính: VNĐ CT Doanh thu SH NT 77984 14/12/09 Diễn giải Bán cho Công ty TK ĐƢ SL 131 50 ĐG 1,120,000 TT 56,000,000 TNHH Hoàng Hà Cộng số phát sinh Doanh thu thuần Ngƣời lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) 50 56,000,000 56,000,000 Kế toán trƣởng (Ký, ghi rõ họ tên) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Các khoản giảm trừ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảng biểu 2.2: (Ban hành theo QĐ số 15/2006QĐ-BTC CN CÔNG TY CP TAM KIM Ngày 20/3/2006 của Bộ Trƣởng BTC) Cầu Giấy – Hà Nội SỐ CHI TIẾT BÁN HÀNG TK 511 Mặt hàng: Chỉnh sáng đèn Đơn vị tính: VNĐ CT Doanh thu SH NT 77984 14/12/09 Diễn giải Bán cho Công ty TK ĐƢ SL 131 20 ĐG 3,920,000 TT 78,400,000 TNHH Hoàng Hà Cộng số phát sinh Doanh thu thuần Ngƣời lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) 20 78,400,000 78,400,000 Kế toán trƣởng (Ký, ghi rõ họ tên) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Các khoản giảm trừ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảng biểu 2.3: (Ban hành theo QĐ số 15/2006QĐ-BTC CN CÔNG TY CP TAM KIM Ngày 20/3/2006 của Bộ Trƣởng BTC) Cầu Giấy – Hà Nội SỐ CHI TIẾT BÁN HÀNG TK 511 Mặt hàng: ổ đôi Đơn vị tính: VNĐ CT Doanh thu SH NT 77984 14/12/09 Diễn giải Bán cho Công ty TK ĐƢ SL ĐG TT 131 60 1,736,000 104,160,000 TNHH Hoàng Hà Cộng số phát sinh Doanh thu thuần Ngƣời lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) 60 104,160,000 104,160,000 Kế toán trƣởng (Ký, ghi rõ họ tên) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Các khoản giảm trừ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảng biểu 2.4: (Ban hành theo QĐ số 15/2006QĐ-BTC CN CÔNG TY CP TAM KIM Ngày 20/3/2006 của Bộ Trƣởng BTC) Cầu Giấy – Hà Nội SỐ CHI TIẾT BÁN HÀNG TK 511 Mặt hàng: Mặt hai lỗ Đơn vị tính: VNĐ CT Doanh thu SH NT 77984 14/12/09 Diễn giải Bán cho Công ty TK ĐƢ SL 131 50 ĐG 1,405,600 TT 70,280,000 TNHH Hoàng Hà Cộng số phát sinh Doanh thu thuần Ngƣời lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) 60 70,280,000 70,280,000 Kế toán trƣởng (Ký, ghi rõ họ tên) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Các khoản giảm trừ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1.3. Kế toán tổng hợp doanh thu: Căn cứ vào sổ chi tiết doanh thu, kế toán lập sổ cái doanh thu cụ thể nhƣ sau: - Chứng từ : ghi số hiệu, ngày tháng ghi Hóa đơn GTGT - Cột diễn giải: ghi tên từng khách hàng mua, lấy từ các Hóa đơn GTGT - Cột số phát sinh: + Bên Nợ : ghi kết chuyển doanh thu bán hàng thuần sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. + Bên Có: ghi thành tiền lấy tƣơng ứng trên hóa đơn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảng biểu 2.5: Mẫu số S03b-DNN CN CÔNG TY CP TAM KIM (Ban hành theo QĐ số 15/2006QĐ-BTC Cầu Giấy – Hà Nội Ngày 20/3/2006 của Bộ Trƣởng BTC) SỐ CÁI TÀI KHOẢN TK: 511 – Doanh thu bán hàng Tháng 12 năm 2009 Mặt hàng: Đế âm chống cháy Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Ngày Số hiệu 14/12/09 77984 Diễn giải ĐƢ Bán hàng cho Công ty Hoàng Hà Số phát sinh TK Nợ 56.000.000 131 Cộng phát sinh Kết chuyển doanh thu bán hàng Có 56.000.000 911 56.000.000 Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Ngƣời lập phiếu Kế toán trƣởng (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) Giám đốc (ký,đóng dấu, ghi rõ họ tên) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảng biểu 2.6: Mẫu số S03b-DNN CN CÔNG TY CP TAM KIM (Ban hành theo QĐ số 15/2006QĐ-BTC Cầu Giấy – Hà Nội Ngày 20/3/2006 của Bộ Trƣởng BTC) SỐ CÁI TÀI KHOẢN TK: 511 – Doanh thu bán hàng Tháng 12 năm 2009 Mặt hàng: Chỉnh sáng đèn Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Ngày Số hiệu 14/12/09 77984 Diễn giải ĐƢ Bán hàng cho Công ty Hoàng Hà Số phát sinh TK Nợ 78.400.000 131 Cộng phát sinh Kết chuyển doanh thu bán hàng Có 78.400.000 911 78.400.000 Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Ngƣời lập phiếu Kế toán trƣởng (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) Giám đốc (ký,đóng dấu, ghi rõ họ tên) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Xem thêm -