Tài liệu Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch mua hàng tại công ty tnhh và công nghệ cosmos

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 828 |
  • Lượt tải: 1
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Bùi Minh Lý TÓM LƯỢC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 1. Tên đề tài: “ Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch mua hàng tại công ty TNHH Công nghệ COSMOS”. 2. Giáo viên hướng dẫn: Th.s Bùi Minh Lý. 3. Sinh viên thực hiện: Trần Thị Vượng, Lớp K45A7,khoa Quản trị doanh nghiệp, trường Đại học Thương Mại. 4. Thời gian thực hiện: Từ 06/03/2013 đến 03/05/2013. 5. Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về công tác xây dựng kế hoạch mua hàng ở một doanh nghiệp làm cơ sở khoa học cho việc phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác xây dựng kế hoạch mua hàng tại Công ty TNHH Công nghệ COSMOS làm cơ sở thực tế cho việc đề xuất các giải pháp. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch mua hàng tại Công ty TNHH Công nghệ COSMOS trong thời gian tới. 6. Nội dung chính: Đề tài được chia làm 3 chương như sau: Chương 1: Những lý luận cơ bản về công tác xây dựng kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp. Chương 2: Phân tích và đánh giá thực trạng công tác xây dựng kế hoạch mua hàng tại công ty TNHH Công nghệ COSMOS Chương 3: Các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch mua hàng tại công ty TNHH Công nghệ COSMOS 7. Kết quả chính đạt được: Bộ số liệu về kết quả điều tra, phỏng vấn. Báo cáo tóm tắt đề tài. Báo cáo chính thức khóa luận tốt nghiệp. SV: Trần Thị Vượng i Lớp K45A7 – MSV: 09D100535 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Bùi Minh Lý LỜI CẢM ƠN Trong thời gian qua để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp “Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch mua hàng tại Công ty TNHH và Công nghệ COSMOS” em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Thương Mại đã tạo điều kiện cho em học tập, bổ sung kiến thức để có nền tảng nghiên cứu và thực hiện đề tài khóa luận trong đợt thực tập tại công ty TNHH và Công nghệ COSMOS. Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn thầy giáo ThS. Bùi Minh Lý - giảng viên bộ môn Quản trị doanh nghiệp thương mại đã tận tình hướng dẫn, chỉnh sửa giúp em hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp cũng như làm báo cáo thực tập tổng hợp trước đó. Đồng cảm ơn cán bộ công nhân viên Công ty TNHH và Công nghệ COSMOS đã nhiệt tình giúp em tìm hiểu, nghiên cứu tình hình kinh doanh thực tế của công ty qua đó có thể áp dụng những kiến thức đã học từ giảng đường vào thực tế. Mặc dù đã cố gắng nhưng do hạn chế về thời gian và kiến thức nên bài khóa luận vẫn còn nhiều thiết sót. Vì vậy, em rất mong sự đóng góp ý kiến của các thầy cô để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2013 Sinh viên thực hiện Trần Thị Vượng SV: Trần Thị Vượng ii Lớp K45A7 – MSV: 09D100535 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Bùi Minh Lý MỤC LỤC TÓM LƯỢC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP.......................i LỜI CẢM ƠN...........................................................................................................ii MỤC LỤC...............................................................................................................iii DANH MỤC BẢNG BIỂU....................................................................................vii DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ...........................................................................viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT...................................................................................ix PHẦN MỞ ĐẦU.......................................................................................................1 CHƯƠNG 1..............................................................................................................5 NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MUA HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP...............................................................................5 1.1. Các khái niệm liên quan đến công tác xây dựng kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp............................................................................................................5 1.1.1. Mua hàng....................................................................................................5 1.1.2. Quản trị mua hàng.....................................................................................5 1.1.3. Kế hoạch mua hàng....................................................................................5 1.1.4. Lập kế hoạch mua hàng.............................................................................6 1.1.5. Nhu cầu mua hàng.....................................................................................6 1.1.6. Xác định nhu cầu mua hàng......................................................................6 1.1.7. Mục tiêu mua hàng.....................................................................................6 1.1.8. Phương án mua hàng.................................................................................6 1.1.9. Ngân sách mua hàng..................................................................................6 1.2. Các nội dung chủ yếu của công tác xây dựng kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp 6 1.2.1. Nội dung và căn cứ xây dựng kế hoạch mua hàng...................................6 1.2.1.1. Kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp.....................................................6 1.2.1.2. Các căn cứ xây dựng kế hoạch mua hàng.................................................8 1.2.2. Xác định nhu cầu mua hàng....................................................................10 1.2.2.1. Quy trình xác định nhu cầu mua hàng....................................................10 1.2.2.2. Nội dung xác định nhu cầu mua hàng....................................................11 1.2.3. Xác định mục tiêu và phương án mua hàng............................................12 SV: Trần Thị Vượng iii Lớp K45A7 – MSV: 09D100535 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Bùi Minh Lý 1.2.3.1. Xác định mục tiêu mua hàng...................................................................12 1.2.3.2. Xác định phương án mua hàng.................................................................12 1.2.3.3. Xác định ngân sách mua hàng.................................................................13 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác xây dựng kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp..........................................................................................................13 1.3.1. Các nhân tố bên trong..................................................................................13 1.3.2. Các nhân tố bên ngoài..................................................................................14 CHƯƠNG 2............................................................................................................16 PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MUA HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ COSMOS............16 2.1. Khái quát về công ty TNHH Công nghệ COSMOS........................................16 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển..............................................................16 2.1.2. Chức năng nhiệm vụ....................................................................................16 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh của công ty.........................17 2.1.4. Lĩnh vực ngành nghề sản xuất kinh doanh.................................................18 2.1.5. Môi trường kinh doanh................................................................................18 2.1.5.1. Môi trường vĩ mô.......................................................................................18 2.1.5.2. Môi trường vi mô.......................................................................................19 2.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh.....................................................................19 2.2. Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch mua hàng của công ty TNHH Công nghệ COSMOS.......................................................................................................20 2.2.1. Khái quát về hoạt động mua hàng của công ty TNHH Công nghệ COSMOS................................................................................................................20 2.2.2. Thực trạng về nội dung và căn cứ xây dựng kế hoạch mua hàng của công ty TNHH Công nghệ COSMOS.............................................................................23 2.2.2.1. Nội dung kế hoạch mua hàng của công ty TNHH Công nghệ COSMOS ................................................................................................................................. 23 2.2.2.2. Căn cứ xây dựng kế hoạch mua hàng của công ty TNHH công nghệ COSMOS................................................................................................................24 2.2.3. Thực trạng công tác xác định nhu cầu mua hàng của công ty TNHH công nghệ COSMOS.......................................................................................................25 SV: Trần Thị Vượng iv Lớp K45A7 – MSV: 09D100535 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Bùi Minh Lý 2.2.4. Thực trạng công tác xác định mục tiêu và phương án mua hàng của công ty TNHH Công nghệ COSMOS.............................................................................26 2.2.4.1. Xác định mục tiêu mua hàng của công ty TNHH Công Nghệ COSMOS26 2.2.4.2. Xác định phương án mua hàng của công ty TNHH Công nghệ COSMOS ................................................................................................................................. 28 2.2.4.3. Xác định ngân sách mua hàng của công ty TNHH công nghệ COSMOS ................................................................................................................................. 29 2.3. Kết luận từ thực trạng công tác xây dựng kế hoạch mua hàng tại công ty TNHH Công nghệ COSMOS.................................................................................30 2.3.1. Những thành công và nguyên nhân:..........................................................30 2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân.....................................................................31 CHƯƠNG 3............................................................................................................33 CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MUA HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ COSMOS................................................................................................................33 3.1. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới................33 3.1.1. Mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới..........33 3.1.2. Phương hướng hoạt động của công ty trong những năm tới......................33 3.2. Các quan điểm nhằm hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch mua hàng của công ty TNHH Công nghệ COSMOS trong thời gian tới......................................34 3.2.1. Quan điểm hoàn thiện các nội dung của kế hoạch mua hàng của công ty.........34 3.2.2. Quan điểm nhằm hoàn thiện các căn cứ xây dựng kế hoạch mua hàng của công ty..................................................................................................................... 34 3.2.3. Quan điểm nhằm hoàn thiện công tác xác định nhu cầu mua hàng..........34 3.2.4. Quan điểm nhằm hoàn thiện công tác xác định mục tiêu và phương án mua hàng................................................................................................................35 3.2.5. Quan điểm nhằm hoàn thiện công tác xây dựng ngân sách mua hàng của công ty..................................................................................................................... 35 3.3. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch mua hàng tại công ty TNHH công nghệ COSMOS.....................................................................35 3.3.1. Các giải pháp nhằm hoàn thiện nội dung kế hoạch mua hàng của công ty........35 SV: Trần Thị Vượng v Lớp K45A7 – MSV: 09D100535 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Bùi Minh Lý 3.3.2.Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch mua hàng.........36 3.3.3.Các giải pháp nhằm hoàn thiện căn cứ xây dựng kế hoạch mua hàng.......37 3.3.4. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xác định nhu cầu mua hàng của công ty..................................................................................................................... 38 3.3.5. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xác định mục tiêu, phương án mua hàng................................................................................................................38 3.3.6.Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng ngân sách mua hàng......40 3.3.7.Các giải pháp nhằm hỗ trợ cho công tác xây dựng kế hoạch mua hàng...........41 3.3.8. Các kiến nghị với nhà nước và cơ quan cấp trên........................................42 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................43 PHỤ LỤC 1............................................................................................................44 SV: Trần Thị Vượng vi Lớp K45A7 – MSV: 09D100535 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Bùi Minh Lý DANH MỤC BẢNG BIỂU STT 1 2 3 4 5 6 7 Tên bảng biểu Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Công nghệ COSMOS Kế hoạch mua hàng của công ty TNHH Công nghệ COSMOS năm 2013 Theo dõi kết quả mua hàng của công ty TNHH Công nghệ COSMOS qua các năm 2010, 2011, 2012 Căn cứ xây dựng kế hoạch mua hàng của công ty TNHH Công nghệ COSMOS Các khoản chi phí cho hoạt động mua hàng của công ty TNHH Công nghệ COSMOS năm 2010, 2011, 2012 Quy trình xây dựng kế hoạch mua hàng Nội dung và thứ tự ưu tiên bản kế hoạch mua hàng SV: Trần Thị Vượng vii Trang 23 24 26 28 33 40 42 Lớp K45A7 – MSV: 09D100535 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Bùi Minh Lý DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ Sơ đồ, hình vẽ Sơ đồ 01 Hình 1 Tên sơ đồ hình vẽ Bộ máy hoạt động kinh doanh của công ty Những mục tiêu mua hàng của công ty SV: Trần Thị Vượng viii Trang 20 31 Lớp K45A7 – MSV: 09D100535 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Bùi Minh Lý DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ATLĐ: An toàn lao động BPSX: Bộ phận xản xuất CBCNV: Cán bộ công nhân viên CIC: COSMOS Industry Company CN: Công nghiệp DT: Doanh thu DN: Doanh nghiệp NCC: Nhà cung cấp QLSX: Quản lý sản xuất QLCL: Quản lý chất lượng TNDN: Thu nhập doanh nghiệp SV: Trần Thị Vượng ix Lớp K45A7 – MSV: 09D100535 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Bùi Minh Lý PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong bối cảnh của nền kinh tế hội nhập toàn cầu, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO, nền kinh tế nước ta trở nên năng động hơn bao giờ hết. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam cũng chứa đựng nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp trong nước nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ Xét trên mọi góc độ, mọi hình thức của doanh nghiệp thì bất kỳ doanh nghiệp nào bao giờ cũng có hoạt động mua hàng. Mua hàng là khâu đầu tiên, cơ bản của hoạt động sản xuất kinh doanh, là điều kiện đề doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Mua hàng tạo tiền đề vật chất cho hoạt động bán hàng. Doanh nghiệp muốn bán được hàng được thì tất yếu phải làm tốt từ khâu mua hàng. Do vậy, doanh nghiệp hoàn thiện tốt công tác mua hàng thì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mới đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, nghiệp vụ mua hàng là nghiệp vụ rất quan trọng trong việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kế hoạch mua hàng là kế hoạch cơ bản góp phần tạo dựng sự thành công trong kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì điều này công tác xây dựng kế hoạch mua hàng là vấn đề cấp thiết trong việc hoạch định chiến lược tổng thể của doanh nghiệp. Ngày nay, hầu hết ở các doanh nghiệp Việt Nam công tác mua hàng đã được quan tâm đúng mức. Bởi mua hàng là một nghiệp vụ vô cùng quan trọng. Chi phí cho công tác mua hàng luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí kinh doanh. Tuy nhiên,tại một số doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động mua hàng còn rất sơ sài, chưa có các kế hoạch mua hàng cụ thể. Điều này cho thấy sự chủ quan trong công tác quản trị mua hàng của doanh nghiệp và nó có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Công nghệ COSMOS em nhận thấy công ty đã chú trọng tới hoạt động mua hàng và cụ thể là công tác xây dựng kế hoạch mua hàng cũng đã đạt được những thành công nhất định. Tuy nhiên, trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, cùng với đặc thù là một công ty chuyên sản xuất linh kiện xe gắn máy công ty đã gặp không ít khó khăn trong công tác xây dựng kế hoạch mua hàng. Do đó, vấn đề hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch mua hàng là một vấn đề cấp bách đối với công ty. 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Qua tìm hiểu một số công trình nghiên cứu về công tác xây dựng kế hoạch mua hàng, em đã tìm được một số công trình nghiên cứu như sau: Đề tài 1: Hoàn thiện công tác lập kế hoạch mua hàng tại công ty cổ phần VIX - Đỗ Thị Dung K44A6, Khoa Quản trị doanh nghiệp, trường Đại học Thương Mại. Công trình nghiên cứu đã hệ thống hóa được những vấn đề cơ bản về công tác SV: Trần Thị Vượng 1 Lớp K45A7 – MSV: 09D100535 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Bùi Minh Lý xây dựng kế hoạch mua hàng và đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch mua hàng của công ty Cổ phần VIX đối với tất cả các mặt hàng kinh doanh trên thị trường của công ty. Đề tài 2: Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch mua hàng tại công ty cổ phần XNK An Dương – Lê Thị Giang K43A2, Khoa quản trị doanh nghiệp, trường Đại học Thương Mại. Công trình nghiên cứu đã hệ thống hóa được các vấn đề cơ bản về công tác xây dựng kế hoạch mua hàng và đã đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch mua hàng tại công ty Cổ phần XNK An Dương với tất cả các bộ phận có liên quan và với tất cả các mặt hàng kinh doanh. Đề tài 3: Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch mua hàng tại công ty cổ phần truyền thông 5P – Trương Thế Hiển – K5HQ1C, Khoa Quản trị doanh nghiệp, trường Đại học Thương Mại. Công trình nghiên cứu nhìn chung đã hệ thống hóa được các vấn đề cơ bản về công tác xây dựng kế hoạch mua hàng cũng như đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch mua tất cả các mặt hàng với tất cả các bộ phận có liên quan tại công ty Cổ phần truyền thông 5P. Đề tài 4: Hoàn thiện quá trình mua hàng tại công ty Cổ phần ATQ – Nguyễn Thị Thu Hương- K42A3, Khoa Quản trị doanh nghiệp, trường Đại học Thương Mại. Công trình nghiên cứu đã hệ thống hóa được các vấn đề cơ bản về quá trình mua các mặt hàng cũng như đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quá trình mua tất cả các mặt hàng tại công ty Cổ phần ATQ. Nhận xét: Nhìn chung các đề tài trên đã giải quyết được những lý luận cơ bản về công tác xây dựng kế hoạch mua hàng cũng như vận dụng những lý luận đó đi sâu phân tích, nghiên cứu thực tế tại đơn vị thực tập của mình. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu về “ Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch mua hàng tại công ty TNHH Công nghệ COSMOS” . Do đó, em quyết định xác lập vấn đề nghiên cứu đề tài là: “ Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch mua hàng tại công ty TNHH Công nghệ COSMOS”. 3. Mục đích nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài “ Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch mua hàng tại công ty TNHH Công nghệ COSMOS” nhằm làm rõ một số mục đích cụ thể như sau: - Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về công tác xây dựng kế hoạch mua hàng ở một doanh nghiệp làm cơ sở khoa học cho việc phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp. - Phân tích và đánh giá thực trạng công tác xây dựng kế hoạch mua hàng tại Công ty TNHH Công nghệ COSMOS làm cơ sở thực tế cho việc đề xuất các giải pháp. - Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch mua hàng tại Công ty TNHH Công nghệ COSMOS trong thời gian tới. SV: Trần Thị Vượng 2 Lớp K45A7 – MSV: 09D100535 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Bùi Minh Lý 4. Phạm vi nghiên cứu - Về mặt không gian Đề tài tập trung nghiên cứu về công tác xây dựng kế hoạch mua các mặt hàng nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình sản xuất tại bộ phận mua hàng công ty TNHH công nghệ COSMOS - Về mặt thời gian Đề tài nghiên cứu, thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu về hoạt động kinh doanh nói chung và về công tác xây dựng kế hoạch mua hàng tại bộ phận mua hàng nói riêng của công ty TNHH Công nghệ COSMOS trong thời gian 3 năm từ 2010 đến 2012. 5. Phương pháp nghiên cứu a. Các phương pháp thu thập dữ liệu a.1. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp sử dụng phiếu điều tra trắc nghiệm đối với một số thành viên trong công ty và các câu hỏi phỏng vấn với các nhà quản trị cấp cao của công ty để thu thập những thông tin, dữ liệu cần thiết cho quá trình nghiên cứu đề tài.  Phiếu điều tra trắc nghiệm: Mục đích của việc sử dụng phương pháp này là nhằm thu thập những thông tin về công tác xây dựng kế hoạch mua hàng của công ty một cách khách quan, do các nhà lãnh đạo cũng như nhân viên của công ty cung cấp. Phiếu điều tra trắc nghiệm được thiết kế 9 câu, mỗi câu có nhiều phương án trả lời khác nhau, giúp cho người hỏi có câu trả lời phù hợp nhất về thực trạng công tác xây dựng kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp. (Mẫu phiếu điều tra trắc nghiệm ở phụ lục số 1) Em đã thực hiện phương pháp phiếu điều tra trắc nghiệm để thu thập thông tin như sau: Bước 1: Lập phiếu điều tra trắc nghiệm Bước 2: Lựa chọn đối tượng điều tra Bước 3: Thu thập thông tin điều tra trắc nghiệm Bước 4: Tổng hợp và xử lý kết quả điều tra.  Phương pháp phỏng vấn: Đối tượng tiến hành phỏng vấn bao gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng tài chính nhân sự. Bảng câu hỏi phỏng vấn gồm 5 câu chủ yếu tập trung vào công tác xây dựng kế hoạch mua hàng của công ty. (Mẫu câu hỏi phỏng vấn ở phụ lục số 2) Em tiến hành phương pháp điều tra bằng phương pháp phỏng vấn để thu thập thông tin như sau: Bước 1: Lập bảng câu hỏi phỏng vấn Bước 2: Lựa chọn đối tượng phỏng vấn và lên kế hoạch hẹn phỏng vấn SV: Trần Thị Vượng 3 Lớp K45A7 – MSV: 09D100535 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Bùi Minh Lý Bước 3: Tiến hành phỏng vấn Bước 4: Phân tích và nhận xét: Sau khi ghi chép phỏng vấn, tiến hành tổng hợp câu trả lời cảu đối tượng được phỏng vấn làm cơ sở để phân tích kết quả điều tra và đưa ra nhận xét đúng đắn về thực trạng xây dựng kế hoạch mua hàng của công ty. a.2. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp. Các dữ liệu thứ cấp được lựa chọn làm dữ liệu nghiên cứu tại công ty là từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tổng kết tình hình mua hàng và đặt hàng của công ty, kế hoạch mua hàng trong thời gian tới của công ty, báo cáo tài chính, nhân sự…trong 3 năm từ năm 2010 đến năm 2011. Mục đích của việc nghiên cứu dữ liệu thứ cấp nhằm phân tích, nhân xét, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm các số liệu liên quan đến hoạt động mua hàng trong thời gian vừa qua cũng như các kế hoạch mua hàng của công ty. b. Phương pháp phân tích dữ liệu b.1. Phương pháp phân tích dưa liệu sơ cấp. - Phương pháp điều tra trắc nghiệm: Tiến hành phân tích xem tổng số phiếu thu về đối chiếu với tổng số phiếu phát ra. Tiến hành tổng hợp và phân tích kết quả mà phiếu điều tra nhận được. Mỗi phương án xem có bao nhiêu người lựa chọn, từ đó đưa ra các nhận xét về các kết quả điều tra. - Phương pháp phỏng vấn: Phân tích những nhận xét, nhận định, đánh giá cảu các chuyên gia về vấn đề phỏng vấn, từ đó rút ra các kết luận chung về tình hình xây dựng kế hoạch mua hàng tại công ty. b.2. Phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp. - Phương pháp phân tích, so sánh, đối chiếu: Đây là phương pháp nhằm so sánh, đối chiếu, phân tích giữa các dữ liệu, chỉ số, nhằm đánh giá được sự thay đổi, tăng trưởng qua các năm.. Từ đó nêu nhận định về hoạt động của công ty và công tác xây dựng kế hoạch mua hàng của công ty. 6. Kết cấu đề tài Kết cấu bài khóa luận bao gồm 3 chương: Chương 1: Những lý luận cơ bản về công tác xây dựng kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp. Chương 2: Phân tích và đánh giá thực trạng công tác xây dựng kế hoạch mua hàng tại công ty TNHH Công nghệ COSMOS Chương 3: Các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch mua hàng tại công ty TNHH Công nghệ COSMOS CHƯƠNG 1 SV: Trần Thị Vượng 4 Lớp K45A7 – MSV: 09D100535 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Bùi Minh Lý NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MUA HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. Các khái niệm liên quan đến công tác xây dựng kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp. 1.1.1. Mua hàng Về bản chất kinh tế. mua hàng là hành vi thương mại đầu tiên nhằm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa giữa doanh nghiệp thương mại và các đơn vị nguồn hàng. Thực chất, mua hàng là hoạt động nhằm tạo ra nguồn lực hàng hóa để triển khai toàn bộ hệ thống hậu cần. Do đó, chất lượng và chi phí hậu cần chịu ảnh hưởng lớn của hoạt động mua hàng. Bên cạnh đó, mua hàng còn được hiểu là hoạt động kinh tế phản ánh quan hệ trao đổi hàng hóa tiền tệ giữa người mua và người bán trên nguyên tắc thỏa thuận nhằm đạt được lợi ích của cả hai bên, trong đó người mua có được sự thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của mình, người bán sẽ bán được hàng và thu tiền về. Đối với doanh nghiệp thương mại, mua hàng là nghiệp vụ kinh doanh thương mại của doanh nghiệp sau khi xem xét chào hàng, mẫu hàng, chất lượng hàng hóa, giá cả hàng hóa, doanh nghiệp thương mại thỏa thuận điều kiện mua bán, giao nhận và thanh toán tiền với đơn vị bán hàng. 1.1.2. Quản trị mua hàng Quản trị mua hàng là quản trị một hoạt động cụ thể, một lĩnh vực cụ thể của quá trình kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại. Đó là hoạt động của các nhà quản trị doanh nghiệp nói chung và các nhà quản trị mua hàng nói riêng liên quan đến quá trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra, kiểm soát hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp. Xét theo quan điểm của quản trị tác nghiệp, quản trị mua hàng là tổng hợp các hoạt động lập kế hoạch mua hàng, tổ chức triển khai mua hàng, kiểm soát mua hàng nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Quản trị mua hàng trong doanh nghiệp thương mại là hoạt động quản trị chức năng chủ yếu của doanh nghiệp. Vai trò quan trọng của quản trị mua hàng xuất phát từ tầm quan trọng của hoạt động mua hàng đối với doanh nghiệp. 1.1.3. Kế hoạch mua hàng Kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp thương mại là sản phẩm của quá trình lập kế hoạch mua hàng. Kế hoạch mua hàng cần xác định rõ ràng trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp: cần phải mua những mặt hàng gì? Tên mặt hàng, mã hàng, mã hiệu, tiêu chuẩn, thông số kĩ thuật,… giúp phản ánh mặt hàng cần mua. Đồng thời, kế hoạch mua hàng cũng cần làm rõ mỗi mặt hàng đã xác định trên cần mua với số lượng bao nhiêu, hình thức mua, giá mua dự tính, thời điểm mua, nhà cung cấp dự tính…như thế nào? SV: Trần Thị Vượng 5 Lớp K45A7 – MSV: 09D100535 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Bùi Minh Lý 1.1.4. Lập kế hoạch mua hàng Lập kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp là quá trình xác định một hệ thống các chỉ tiêu của nhu cầu mua hàng, xác định các chính sách mua hàng và xây dựng các phương án mua hàng. 1.1.5. Nhu cầu mua hàng Nhu cầu mua hàng của doanh nghiệp là danh sách các hàng hóa, dịch vụ mà các doanh nghiệp cần mua trong một chu kì sản xuất kinh doanh nhất định. Nhu cầu mua hàng của doanh nghiệp bao gồm hai nhóm chính: nhóm nhu cầu phục vụ nhu cầu khách hàng của doanh nghiệp, nhóm nhu cầu đáp ứng nhu cầu hoạt động hành chính và vận hành của doanh nghiệp. 1.1.6. Xác định nhu cầu mua hàng Xác định nhu cầu mua hàng là nội dung quan trọng nhất trong quá trình hoạch định mua hàng. Xác định nhu cầu mua hàng nhằm xác định danh mục hàng hóa và dịch vụ cần mua đáp ứng chu kì sản xuất kinh doanh nghiệp. Nắm bắt được nhu cầu mua hàng của doanh nghiệp là bước thu thập dữ liệu để triển khai công tác mua hàng hiệu quả trong thời điểm hiện tại và tương lai. 1.1.7. Mục tiêu mua hàng Mục tiêu mua hàng là những kết quả mua hàng mà doanh nghiệp mong muốn đạt được trong và sau quá trình mua hàng trong một thời gian nhất định nào đó. Mục tiêu mua hàng có thể là mục tiêu trước mắt hay mục tiêu lâu dài mà công ty cố gắng thực hiện. Tuy vậy, mục tiêu mua hàng phải phục vụ cho việc thực hiện mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp trong từng giai đoạn. 1.1.8. Phương án mua hàng Phương án mua hành là một tài liệu cần thiết đảm bảo sự thành công cho hoạt động mua hàng của doanh nghiệp. Phương án mua hàng được xây dựng trên cơ sở chính sách và kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp, thường được thể hiện dưới hình thức bản mô tả hàng hóa cần mua, hay phương án mua hàng chi tiết… 1.1.9. Ngân sách mua hàng Ngân sách mua hàng là bảng kê chi tiết tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ cần mua cũng như các khoản chi phí cần thiết đề mua hàng hóa đó. 1.2. Các nội dung chủ yếu của công tác xây dựng kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp 1.2.1. Nội dung và căn cứ xây dựng kế hoạch mua hàng 1.2.1.1. Nội dung kế hoạch mua hàng Kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp là sản phẩm của quá trình lập kế hoạch mua hàng. Kế hoạch mua hàng giúp xác định rõ trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu của DN: cần phải mua những mặt hàng gì? Tên hàng? Mã hàng, mã hiệu tiêu chuẩn, thông số kĩ thuật…giúp phản ánh mặt hàng cần mua. Đồng thời, kế hoạch mua hàng cũng giúp xác định rõ mỗi mặt hàng đã xác định trên cần mua với SV: Trần Thị Vượng 6 Lớp K45A7 – MSV: 09D100535 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Bùi Minh Lý số lượng bao nhiêu? Hình thức mua; giá mua dự tính; thời điểm mua; nhà cung cấp dự tính…như thế nào? Kế hoạch mua hàng của DN thường được xây dựng theo tháng, quý, năm, theo mặt hàng, theo đơn vị mua hàng. Kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp thường được phân chia thành hai nhóm chính: Kế hoạch mua hàng phục vụ cho nhu cầu bán ra của doanh nghiệp (mua hàng hóa, nhãn mác, bao bì…) Kế hoạch mua hàng đáp ứng nhu cầu vận hành của doanh nghiệp (tài sản, trang thiết bị, dịch vụ…) Kế hoạch mua hàng có các nội dung chủ yếu sau: a. Mặt hàng cần mua (mua cái gì?) Kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp thương mại cần xác định rõ trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu mua hàng của doanh nghiệp cần phải mua các mặt hàng gì? Tên mặt hàng, mã hiệu, các tiêu chuẩn thông số kĩ thuật của mặt hàng giúp phản ánh, định hình mặt hàng cần mua. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần phải xác định các mặt hàng cần mua là mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng truyền thống hay những sản phẩm dịch vụ mới , mặt hàng đó có nguồn cung ứng nội địa hãy ngoại nhập.Để từ đó doanh nghiệp có những động thái thích hợp giúp hoạt động mua hàng đạt hiệu quả. b. Số lượng hàng mua (mua bao nhiêu?) Kế hoạch mua hàng cần làm rõ những mặt hàng cần mua sẽ được mua với số lượng bao nhiêu? Một số trường hợp doanh nghiệp tiến hành mua hàng theo lô lớn và có định mức dự trữ lớn hoặc có thể mua theo nhu cầu với định mức dự trữ nhỏ. Một sô doanh nghiệp áp dụng mức dự trữ bằng không. Thông thường doanh nghiệp cố gắng mua hàng với mức dự trữ thấp nhất nhằm tiết kiệm chi phí dự trữ, tránh các rủi ro do nhu cầu thị trường thay đổi hoặc giá cả có thể giảm. c. Hình thức mua hàng ( mua như thế nào?) Kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp cũng cần làm rõ hình thức mua hàng được áp dụng. Có nhiều hình thức mua hàng, doanh nghiệp có thể lựa chọn cho mình những hình thức mua hàng như sau: + Mua theo đơn đặt hàng: Đơn đặt hàng yêu cầu cụ thể về hàng hóa, dịch vụ do người mua hàng lập và gửi cho nhà cung cấp theo nội dung chào hàng và báo giá của nhà cung cấp trước đó. + Mua theo hợp đồng mua hàng: Hợp đồng mua hàng quy định chặt chẽ quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên mua bán và là bước đi tiếp theo sau khi đàm phán và thương lượng mua hàng. + Mua kí gửi: Đây là hình thức mua mà một cá nhân hay doanh nghiệp nhờ doanh nghiệp bán giúp một lô hàng nào đó. Khi mua hàng kí gửi, doanh nghiệp sẽ SV: Trần Thị Vượng 7 Lớp K45A7 – MSV: 09D100535 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Bùi Minh Lý tiến hành thanh toán với nhà cung cấp sau khi hàng hóa được bán. Trong trường hợp không bán được hàng doanh nghiệp có thể gửi trả lại hàng nhà cung cấp. + Chọn mua: Chọn mua là việc doanh nghiệp tiến hành mua hàngkhông đặt trước với nhà cung cấp. + Mua qua đại lý: Doanh nghiệp sử dụng các đại lý để thu mua hàng hóa. Hình thức này áp dụng với những mặt hàng không tập trung và không thường xuyên. + Liên doanh liên kết tạo nguồn hàng: Doanh nghiệp chủ động phát huy lợi thế của mình để liên kết với các doanh nghiệp khác tạo nguồn hàng ổn định và kiểm soát chất lượng hàng hóa. d. Giá mua dự tính Trong kế hoạch mua hàng cũng cần phải dự trù về mức giá mà doanh nghiệp có thể mua với từng mặt hàng. Mức giá dự tính được xác định dựa vào mức giá đầu vào đối với loại hàng hóa đó và mức giá chào bán của nhà cung cấp. e. Thời điểm mua hàng (khi nào mua?) Doanh nghiệp sẽ quyết định mua hàng theo phương pháp đúng thời điểm hay mua hàng vào các thời điểm khác nhau. Mua đúng thời điểm đi liền với việc chia nhỏ số lượng hàng mua. Nó cho phép giảm chi phí dự trữ, tuy nhiên nó chứa đựng nguy cơ bất ổn về nguồn hàng. f. Nhà cung cấp dự tính Trong kế hoạch mua hàng doanh nghiệp cũng cần chỉ ra một bản danh sách các nhà cung cấp có khả năng thỏa mãn nhu cầu mua hàng của doanh nghiệp. Trong đó chỉ rõ đâu là nhà cung cấp truyền thống, đâu là nhà cung cấp mới để từ đó có các phương án triển khai mua hàng phù hợp. g. Ngân sách mua hàng Khi lập kế hoạch mua hàng cần chỉ rõ để thực hiện kế hoạch đó phải bỏ ra những khoản chi phí nào? Mục tiêu mua hàng lúc nào cũng hướng vào số lượng, chất lượng nhưng cũng cần đảm bảo hiệu quả kinh tế là tối ưu. 1.2.1.2. Các căn cứ xây dựng kế hoạch mua hàng Để xây dựng một kế hoạch mua hàng hoàn chỉnh doanh nghiệp cần căn cứ vào: a. Căn cứ vào giá trị hàng mua Doanh nghiệp có kế hoạch mua hàng khác nhau với từng loại hàng hóa khác nhau tùy theo mức độ quan trọng của giá trị hàng mua. Hàng mua có giá trị càng cao thì kế hoạch mua hàng cần xác định cụ thể chi tiết. Doanh nghiệp sử dụng nguyên lý Pareto để phân chia hàng hóa, dịch vụ mình mua theo giá trị thành 3 nhóm A, B, C. Ví dụ: Nhóm A: bao gồm những hàng hóa có giá trị hàng năm chiếm từ 60%- 70% tổng giá trị hàng mua, khi đó số lượng chỉ chiếm khoảng 10% - 20% tổng lượng hàng. SV: Trần Thị Vượng 8 Lớp K45A7 – MSV: 09D100535 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Bùi Minh Lý Nhóm B: bao gồm những hàng hóa có giá trị hàng năm ở mức trung bình từ 20% - 30% so với tổng giá trị hàng mua, ứng với số lượng chiếm khoảng 25% 30% tổng số lượng hàng. Nhóm C: bao gồm những loại hàng hóa có giá trị hàng năm nhỏ, chiếm khoảng 5% - 15% so với tổng giả trị hàng mua nhưng số lượng chiếm 50% - 60% tổng lượng hàng. Phân tích ABC về doanh số mua theo chủng loại hàng hóa cho phép lập kế hoạch mua hàng phù hợp. Các sản phẩm nhóm A là đối tượng cần quan tâm nhiều nhất, phải được phân tích về giá trị hàng hóa và cần đánh giá kĩ càng người cung ứng. Các sản phẩm nhóm A phải giao cho những người có kinh nghiệm, các sản phẩm nhóm C giao cho những người mới vào nghề. Trong một số trường hợp, các sản phẩm nhóm A là đối tượng mua tập trung, các nhóm khác là phi tập trung. Các sản phẩm nhóm A trong trường hợp có thể là đối tượng của toàn bộ thị trường với việc giao nhận thường xuyên để hạn chế dự trữ. Những nhà cung ứng loại hàng A là đối tượng theo dõi đặc biệt: phân tích tình hình tài chính, sự thuyên chuyển các chức vụ chủ chốt, đổi mới kỹ thuật. Trong một số trường hợp, doanh nghiệp có thể áp dụng các hình thức mua hàng cho phép tăng sự chủ động của mình như liên kết gia công, tự sản xuất… Ngược lại, đối với mặt hàng thuộc nhóm C, doanh nghiệp có thể áp dụng quy trình mua hàng đơn giản hơn, với quy trình đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp đơn giản, có thể phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong mua hàng. b. Căn cứ vào mức độ rủi ro trong mua hàng Kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp còn phụ thuộc vào mức độ rủi ro khi mua hàng. Rủi ro trong mua hàng càng cao, doanh nghiệp càng cần phải quan tâm sát sao đến công tác mua hàng để giảm thiểu rủi ro. Trong trường hợp này, doanh nghiệp thường mua hàng số lượng ít hơn, ưu tiên nhà cung cấp truyền thống, quy trình phân tích đánh giá chặt chẽ, sự giám sát cả quản lý cấp cao chặt chẽ hơn. Rủi ro trong mua hàng cao hay thấp được xác định dựa trên cơ sở phân tích các yếu tố gây trở ngại cho quá trình mua hàng của doanh nghiệp. Các yếu tố này có thể đến từ bên trong hoặc bên ngoài doanh nghiệp. Ví dụ: rủi ro đến từ nhà cung cấp có nguy cơ phá sản của nhà cung ứng, khoảng cách địa lý của nguồn hàng, nhà cung cấp có sức ép lớn, hay mức độ liên kết giữa các nhà cung cấp, các yếu tố pháp luật liên quan… c. Căn cứ vào tình hình thị trường Tình hình thị trường là căn cứ quan trọng trong xây dựng kế hoạch mua hàng. Để tiến hành phân tích thị trường, doanh nghiệp tiến hành thu thập các thông tin liên quan đến cung và cầu trên thị trường, xu hướng biến động của nhu cầu và cung ứng, vị thế của nhà cung cấp, các yếu tố pháp lý, các quy trình, các hệ tiêu chuẩn hiện hành… SV: Trần Thị Vượng 9 Lớp K45A7 – MSV: 09D100535 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Bùi Minh Lý d. Các căn cứ khác Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp: là căn cứ quan trọng nhất để xây dựng kế hoạch mua hàng, cụ thể là xác định nhu cầu mua hàng. Với doanh nghiệp thương mại kế hoạch mua hàng được xây dựng chủ yếu dựa trên kê hoạch bán hàng và kế hoạch dự trữ. Khả năng tài chính của doanh nghiệp: là căn cứ quan trọng để xây dựng kế hoạch mua hàng. Yếu tố này ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch mua hàng trên một số phương diện sau: - Số lượng hàng mua và số lượng hàng hóa dự trữ: Thông thường nếu doanh nghiệp có khả năng tài chính tốt thì có thể triển khai mua hàng với số lượng lớn. - Chủng loại, mẫu mã hàng hóa và dịch vụ: với khả năng tài chính tốt hơn thì doanh nghiệp có thể mua hàng hóa với chủng loại mẫu mã phong phú hơn, chất lượng tốt hơn… - Thời điểm mua hàng: thông thường khả năng tài chính ảnh hưởng đến thời điểm mua hàng vì nó ảnh hưởng đến thời điểm thanh toán hàng mua và số lượng vốn hàng hóa dự trữ. Đặc điểm của sản phẩm dịch vụ. Với mỗi sản phẩm và dịch vụ, kế hoạch mua hàng được xác định mang tính đặc thù riêng: tính thời vụ, tính thời trang, tính kỹ thuật và tính công nghệ cao, tính mới mẻ đối với doanh nghiệp. Khả năng dự trữ của doanh nghiệp: ảnh hưởng đến số lượng hàng hóa cần mua. Ngày nay, thông thường các doanh nghiệp áp dụng mức dự trữ hàng hóa bằng không nhằm giảm thiểu chi phí bảo quản. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phân phối thường chú trọng mua hàng nhiều để tận dụng các ưu đãi thời điểm trên thị trường. Những điều kiện pháp lý tiêu chuẩn hiện hành: hàng hóa và dịch vụ giao dịch phải tuân theo quy định hiện hành của Viêt Nam hoặc tại quốc gia sử dụng, hoặc các dịch vụ sẽ được cung ứng tuân thủ các quy định hiện hành của quốc gia sở tại. Những quy định về pháp lý có ảnh hưởng đến các yếu tố thuộc về điều kiện vận hành của sản phẩm, cũng như đến chi phí liên quan đến triển khai mua hàng. Thông thường quy định về bảo vệ môi trường, văn hóa có ảnh hưởng lớn nhất đến công tác mua hàng. Thủ tục chuyển nhượng, thủ tục hải quan, thuế ảnh hưởng đến thời gian giao hàng và chi phí mua hàng. 1.2.2. Xác định nhu cầu mua hàng. 1.2.2.1. Quy trình xác định nhu cầu mua hàng. Quy trình xác định nhu cầu mua hàng cụ thể hoá chính sách mua hàng của doanh nghiệp. Với doanh nghiệp thương mại, nhu cầu mua hàng được xác định theo nhóm sản phẩm chú trọng đến nét đặc trưng của từng nhóm. Có ba quy trình cơ bản để xác định nhu cầu mua hàng của doanh nghiệp. + Dưới – Trên (Down- Top): Các đơn vị bộ phận trong doanh nghiệp chủ động đưa xác định và đề xuất nhu cầu về hàng hoá và dịch vụ cần mua. Chuyển lên SV: Trần Thị Vượng 10 Lớp K45A7 – MSV: 09D100535 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Bùi Minh Lý cấp trên tổng hợp và lên danh mục hàng hóa, dịch vụ cần mua cho toàn doanh nghiệp trong từng thời kì. + Trên - dưới – trên(Top- Down- Top): Cấp doanh nghiệp đề xuất các loại hàng hoá dịch vụ cần mua, đưa xuống các bộ phận để tham khảo ý kiến các đơn vị kinh doanh và ra quyết định mua. + Trên - dưới (Top- Down): Cấp trên sẽ gợi ý các hàng hoá cần mua sau đó bên dưới sẽ quyết định cần và nên mua loại hàng hoá, dịch vụ nào. 1.2.2.2. Nội dung xác định nhu cầu mua hàng - Xác định nhu cầu mua hàng thông thường: Nhu cầu mua hàng được xác định trước hết là căn cứ vào nhu cầu sản xuất và bán ra của doanh nghiệp. Ví dụ với DNTM thường dựa vào công thức cân đối sau để xác định nhu cầu mua hàng: M + Dđk = B + Dck Trong đó: M – lượng hàng cần mua (nhập) vào trong toàn bộ kì kinh doanh; B – lượng hàng cần bán ra ( theo kế hoạch) cảu doanh nghiệp trong kì; Dđk – lượng hàng hóa tồn kho của doanh nghiệp ở đầu kì kình doanh; Dck – lượng hàng dự trữ cuối kì (kế hoạch) để chuẩn bị cho kì kinh doanh tiếp theo Từ đó, nhu cầu cần mua (nhập vào) trong kì như sau: M = B + Dck – Dđk Công thức trên để xác định nhu cầu mua vào của từng mặt hàng. Tổng lượng hàng mua vào của doanh nghiệp bằng tổng các lượng hàng mua vào của từng mặt hàng. - Xác định nhu cầu mua một số mặt hàng dịch vụ đặc thù: + Xác định nhu cầu mua bao bì, tem nhãn mác: Nhu cầu về bao bì hàng hóa được xác định tỉ lệ thuận với số lượng hàng hóa bán ra. Tùy theo nhu cầu mua hàng hóa, doanh nghiệp sẽ xác định nhu cầu mua bao bì. Thông thường với doanh nghiệp thương mại bao bì được chia làm hai nhóm: bao bì dùng chung cho các sản phẩm như túi hộp đựng, bao bì riêng cho từng loại sản phẩm. + Xác định nhu cầu mua sở hữu trí tuệ và nhượng quyền thương mại Doanh nghiệp cần chú ý đến ba phương diện: Thứ nhất: phương diện tài chính, đây là những hoạt động có chi phí tài chính lớn Thứ hai: phương diện chiến lược, phù hợp hau không với hướng đi chiến lược của doanh nghiệp. Thứ ba: về phương diện tác nghiệp, ảnh hưởng đến các hoạt động của doanh nghiệp, đòi hỏi khả năng tác nghiệp trong chuyển giao. + Xác định nhu cầu mua hàng gia công: SV: Trần Thị Vượng 11 Lớp K45A7 – MSV: 09D100535
- Xem thêm -