Tài liệu Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại công ty tnhh xuất nhập khẩu thiết bị ánh hồng

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 4400 |
  • Lượt tải: 18
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Khóa luận tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp TÓM LƯỢC 1. Tên đề tài: “Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Ánh Hồng”. 2. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Huyền Mã sinh viên: 11H105025 Lớp: K7-HQ1K1 3. Giáo viên hướng dẫn: Trịnh Đức Duy. 4. Thời gian thực hiện: Từ 04 tháng 03 năm 2013 đến 20 tháng 04 năm 2013. Với việc trở thành thành viên chính thức thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới (WTO), nền kinh tế Việt Nam chính thức trở thành một mắt xích chịu những biến động tích cực cũng như tiêu cực của nền kinh tế toàn cầu. Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn trong việc chuyển giao công nghệ cũng như các vấn đề về vốn tuy nhiên áp lực cạnh tranh cũng sẽ ngày càng gay gắt. Những biến động của nền kinh tế như khủng hoảng, lạm phát, sự thay đổi của chính sách pháp luật, nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Đều gây ra những tác động và khó khăn lớn đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Đứng trước các nguy cơ đó, các doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu chú trọng hơn tới hoạt động quản trị rủi ro, đặc biệt là các rủi ro trong kinh doanh. Qua những nhận định trên cùng với kiến thức đã học tại nhà trường, thời gian thực tập tại công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Ánh Hồng Em đã quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Ánh Hồng”. Trong đề tài em tập trung tìm hiểu về thực trạng công tác quản trị rủi ro kinh doanh tại Công ty thông qua việc sử dụng phiếu điều tra trắc nghiệm, phỏng vấn và các dữ liệu thứ cấp thu thập được. Đồng thời, em cũng xin đưa ra một số đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro của Công ty trong thời gian tới. Nguyễn Thị Thanh Huyền HQ1K1 i Lớp: K7- Khóa luận tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp LỜI CẢM ƠN Với những kiến thức được trang bị trong những năm học ở Trường Đại học Thương Mại Hà Nội và thời gian học tập, nghiên cứu tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Ánh Hồng em đã hoàn thành bài khoá luận tốt nghiệp với đề tài “Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Ánh Hồng”. Để đạt được kết quả trên ngoài sự cố gắng, nỗ lực của bản thân em đã có sự quan tâm giúp đỡ của các cá nhân, tập thể ở trong và ngoài trường. Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thầy giáo Trịnh Đức Duy đã dành nhiều thời gian và công sức trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành bài khoá luận này. Em xin chân trọng cảm ơn các thầy cô trong Khoa Quản trị doanh nghiệp đã truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập và rèn luyện ở trường. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của lãnh đạo Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Ánh Hồng cùng các phòng ban, đặc biệt là phòng kinh doanh và Phòng kế toán đã giúp đỡ em trong thời gian em thực tập tại Công ty và tạo điều kiện thuận lợi cho em có thể hoàn thiện được bài khoá luận tốt nghiệp này. Do trình độ hiểu biết còn hạn chế và thời gian thực tập không dài nên trong khoá luận này không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự quan tâm góp ý của các thầy cô để bài khoá luận của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013 Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Thanh Huyền HQ1K1 ii Lớp: K7- Khóa luận tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp MỤC LỤC TÓM LƯỢC i LỜI CẢM ƠN........................................................................................................................ ii MỤC LỤC............................................................................................................................ iii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU......................................................................................v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT..............................................................................................viii PHẦN MỞ ĐẦU....................................................................................................................1 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO.................................5 1.1. Khái niệm rủi ro và quản trị rủi ro................................................................................5 1.1.1. Khái niệm về rủi ro......................................................................................................5 1.1.2. Khái niệm về quản trị rủi ro........................................................................................5 1.2. Các nội dung của quản trị rủi ro....................................................................................5 1.2.1. Những rủi ro thường gặp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp...............5 1.2.1.1. Rủi ro sự cố và rủi ro cơ hội.....................................................................................5 1.2.1.2. Rủi ro thuần túy và rủi ro suy đoán.........................................................................6 1.2.1.3. Rủi ro trong các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.........................................6 1.2.1.4. Rủi ro do tác động của các yếu tố của môi trường kinh doanh..............................6 1.2.1.5. Rủi ro có thể phân tán và rủi ro không thể phân tán..............................................7 1.2.1.6. Rủi ro theo chiều dọc và rủi ro theo chiều ngang....................................................7 1.2.2. Các nội dung quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp..........7 1.2.2.1. Nhận dạng rủi ro......................................................................................................7 1.2.2.2. Phân tích rủi ro.........................................................................................................8 1.2.2.3. Kiểm soát và tài trợ rủi ro.........................................................................................9 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị rủi ro..................................................................10 1.3.1. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp..............................................................................11 1.3.1.1. Môi trường chung...................................................................................................11 1.3.1.5. Môi trường đặc thu.................................................................................................12 1.3.2. Nhân tố bên trong doanh nghiệp..............................................................................12 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ÁNH HỒNG....................................14 2.1. Khái quát chung về công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Ánh Hồng.....................14 2.1.1. Giới thiệu về Công ty.................................................................................................14 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty.......................................................................................15 2.2. Phân tích, đánh giá thức trạng quản trị rủi ro tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Ánh Hồng................................................................................................................16 2.2.1. Kết quả điều tra trắc nghiệm và tổng hợp đánh giá.................................................16 2.2.1.2. Kết quả phỏng vấn.................................................................................................18 2.2.2. Kết quả phân tích các dữ liệu thứ cấp.......................................................................19 Nguyễn Thị Thanh Huyền HQ1K1 iii Lớp: K7- Khóa luận tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp 2.2.2.1. Đánh giá kết quả kinh doanh của công ty trong những năm gần đây..................19 2.2.2.2. Đánh giá công tác quản trị rủi ro tại Công ty TNHH XNK thiết bị Ánh Hồng....20 2.2.2.3 Tình hình lao động của Công ty..............................................................................23 2.3. Các kết luận thực trạng công tác quản trị rủi ro tại Công ty TNHH XNK thiết bị Ánh Hồng.................................................................................................................................... 23 2.3.1. Ưu điểm...................................................................................................................... 23 2.3.2. Nhược điểm................................................................................................................ 24 2.3.3. Nguyên nhân.............................................................................................................24 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ÁNH HỒNG.................................................26 3.1. Phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới.........................................26 3.1.1. Phương hướng hoạt động của Công ty từ nay đến năm 2015..................................26 3.1.1.1. Về kinh doanh.........................................................................................................26 3.1.1.2. Về công tác thị trường............................................................................................26 3.1.2. Mục tiêu của Công ty trong thời gian tới..................................................................26 3.1.2.1. Mục tiêu chiến lược................................................................................................26 3.1.2.2. Các mục tiêu cụ thể................................................................................................26 3.2. Quan điểm giải quyết công tác quản trị rủi ro của công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Ánh Hồng................................................................................................................27 3.2.1. Quan điểm 1: Tập trung đào tạo nhận thức quản trị rủi ro đối với cán bộ và nhân viên....................................................................................................................................... 27 3.2.2. Quan điểm 2: Tính hiệu quả của công tác quản trị rủi ro.......................................27 3.2.3. Quan điểm3: Áp dụng các giải pháp quản trị rủi ro thích hợp................................27 3.3. Các đề xuất kiến nghị quản trị rủi ro của Công ty TNHH XNK thiết bị Ánh Hồng. .28 3.3.1. Đề xuất một số giải pháp quản trị rủi ro tại Công ty TNHH XNK thiết bị Ánh Hồng .............................................................................................................................................. 28 3.3.1.1. Giải pháp nâng cao khả năng nhận dạng của Công ty.........................................28 3.3.1.2. Giải pháp nâng cao phân tích rủi ro của Công ty..................................................29 3.3.1.3. Giải pháp kiểm soát rủi ro của Công ty..................................................................30 3.3.2. Kiến nghị với nhà nước.............................................................................................33 KẾT LUẬN..........................................................................................................................35 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..............................................................................36 PHỤ LỤC 1............................................................................................................................ I PHỤ LỤC 2........................................................................................................................... II PHỤ LỤC 3......................................................................................................................... VI Nguyễn Thị Thanh Huyền HQ1K1 iv Lớp: K7- Khóa luận tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của Công ty 15 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Kết quả đánh giá mức độ ảnh hưởng của các rủi ro mà Công ty TNHH XNK thiết bị Ánh Hồng có thể gặp phải trong hoạt động kinh doanh. 17 Bảng 2.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Ánh Hồng trong 3 năm. Bảng 2.3: Cơ cấu lao động của công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Ánh Hồng. Nguyễn Thị Thanh Huyền HQ1K1 v Lớp: K7- 19 22 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Stt Từ đầy đủ Từ viết tắt 1 Trách nhiệm hữu hạn TNHH 2 Tổ chức Thương mại Thế giới WTO 3 Doanh nghiệp DN 4 Nhà xuất bản NXB 5 Phó giáo sư Tiến sĩ 6 Xuất khẩu 7 Xuất nhập khẩu XNK 8 Thương mại cổ phần TMCP 9 Văn hóa – Xã hội VH – XH 10 Khoa học kỹ thuật KHKT 11 Công nghiệp CN 12 Doanh thu DT 13 Lợi nhuận LN 14 Hoạt động kinh doanh xuất khẩu 15 Thu nhập doanh nghiệp TNDN 16 Hoạt động tài chính HĐTC Nguyễn Thị Thanh Huyền HQ1K1 PGS.TS XK vi HĐKDXK Lớp: K7- Khóa luận tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp Nguyễn Thị Thanh Huyền HQ1K1 vii Lớp: K7- Khóa luận tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ta có thế thấy, hội nhập kinh tế thế giới mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng mang lại không ít những rủi ro cho các doanh nghiệp. Trong sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường và những tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật. Việt Nam đã chính thức ra nhập và trở thành thành viên của WTO, điều đó cũng có nghĩa mở ra cho chúng ta rất nhiều cơ hội và không ít thách thức. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt chính là một hệ quả tất yếu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và nó cũng vừa là cơ hội vừa là thách thức lớn cho bất kỳ doanh nghiệp hay tổ chức nào ở Việt Nam. Đối với các mặt hàng xuất nhập khẩu cũng chịu những tác động của môi trường bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của doanh nghiệp, vì vậy đòi hỏi các bên tham gia cần nắm vững các kỹ thuật nghiệp vụ, bên cạnh đó, các nhà quản trị cũng cần làm tốt quá trình quản trị rủi ro đối với các mặt hàng xuất nhập khẩu. Trong xu thế phát triển chung của thế giới là hội nhập, hợp tác phát triển, công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Ánh Hồng cũng đã nhận thấy được những cơ hội và thách thức mới của công ty trong hoạt động kinh doanh nói chung và lĩnh vực hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng. Tuy nhiên hoạt động xuất nhập khẩu lại tiềm ẩn nhiều rủi ro đòi hỏi các nhà quản trị phải có chính sách quản lý một cách khoa học và hợp lý. Những rủi ro mà các doanh nghiệp gặp phải trong hoạt động kinh doanh là rất nhiều. Do vậy để đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra suôn xẻ đúng với mục tiêu đề ra thì việc quản trị rủi ro của Công ty là rất quan trọng. Quản trị tốt rủi ro trong hoạt động kinh doanh giúp doanh nghiệp phát hiện ra những điểm yếu cũng như điểm mạnh của mình trong kinh doanh để có biện pháp khắc phục điểm yếu và phát huy điểm mạnh cũng như loại bỏ những công việc không cần thiết. Nó giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, hạn chế các chi phí liên quan đến rủi ro từ đó giảm chi phí trong hoạt động kinh doanh nhờ đó tăng doanh số bán ra và tạo cơ hội mở rộng thị trường. Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Ánh Hồng chuyên xuất khẩu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ đạt chất lượng cao được nhiều doanh nghiệp biết đến. Trong thời gian vừa qua công ty đã đề ra rất nhiều biện pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên việc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của công ty vẫn chưa được hoàn thiện. Các biện pháp hạn chế rủi ro mà công ty đang áp dụng mới chỉ có tác dụng phòng ngừa một số rủi ro mà chưa hề có những biện pháp để né tránh và giảm thiểu tác hại Nguyễn Thị Thanh Huyền HQ1K1 1 Lớp: K7- Khóa luận tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp khi rủi ro xảy ra. Chính vì vậy em chọn đề tài "Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Ánh Hồng" để hoàn thiện hơn công tác quản trị rủi ro đó. 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Do đây là một đề tài còn khá mới mẻ nên những công trình nghiên cứu có cùng tên đề tài là không có mà chỉ có những công trình nghiên cứu về những vấn đề có liên quan đến đề tài như sau: Luận văn: “Giải pháp kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Hải Phong”, của sinh viên Nguyễn Minh Chiến, Khoa Quản trị doanh nghiệp, Đại học Thương Mại, 2009). Tác giả đã đưa ra một số lý luận về kiểm soát rủi ro và đề xuất giải pháp để né tránh và giảm thiểu tác hại khi rủi ro xảy ra tại Công ty Hải Phong. Luận văn: “Giải pháp ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh tại Công ty TNHH đầu tư thương mại và sản xuất hàng xuất khẩu Trimexco”, Luận văn tốt nghiệp của sinh viên Đinh Thị Hằng, Khoa quản trị doanh nghiệp, Đại học Thương Mại, 2011). Tác giả đã tập trung phân tích những rủi ro và đưa ra những giải pháp nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu nhằm hạn chế rủi ro tại Công ty. Toàn bộ những bài viết, luận văn trên đã đóng góp cho em cơ sở lý luận về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, chưa có bài viết nào, đề tài nào nghiên cứu về “Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Ánh Hồng” Từ những cơ sở lý luận sẵn có và thực tiễn nêu trên thì để có thể tồn tại và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường thì việc nhận dạng và phân tích cũng như đưa ra các giải pháp để kiểm soát và tài trợ rủi ro là hết sức cần thiết với Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Ánh Hồng. Do đó em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Ánh Hồng”. 3. Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của khóa luận là tìm hiểu giữa lý luận về công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro xuất nhập khẩu với thực tiễn rủi ro xuất nhập khẩu tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Ánh Hồng. Từ đó tìm ra những mặt hạn chế, nguyên nhân, và đề ra những giải pháp, kiến nghị giúp Công ty phòng ngừa và hạn chế rủi ro xuất nhập khẩu hiệu quả hơn. 4. Phạm vi nghiên cứu Nguyễn Thị Thanh Huyền HQ1K1 2 Lớp: K7- Khóa luận tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp - Về không gian: Đề tài nghiên cứu về rủi ro trong quá trình xuất khẩu hàng Thủ công mỹ nghệ tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Ánh Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. - Về thời gian: Từ năm 2010 đến năm 2013 và đề xuất các giải pháp kinh doanh cho Công ty trong những năm tới. - Về nội dung: Tập trung đi sâu vào phân tích thực trạng công tác quản trị rủi ro xuất nhập khẩu, đánh giá những thành công và tồn tại của công tác này, để từ đó tìm ra nguyên nhân và đề xuất ý kiến nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Ánh Hồng. 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu Thu thập dữ liệu là một giai đoạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá trình nghiên cứu đề tài. Việc thu thập dữ liệu thường tốn nhiều thời gian, công sức và chi phí, do đó cần phải lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu thích hợp. Để phục vụ cho quá trình nghiên cứu đề tài này, em tiến hành thu thập dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp.  Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp. Đề tài đã sử dụng 2 phương pháp là phương pháp điều tra và phỏng vấn để có được các dữ liệu sơ cấp phục vụ cho việc nghiên cứu. - Phương pháp điều tra Xây dựng 2 mẫu phiếu điều tra đối với các đối tượng là Nhà quản trị và nhân viên kinh doanh của công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Ánh Hồng. Nội dung chủ yếu của phiếu điều tra là những câu hỏi liên quan đến thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty. - Phương pháp phỏng vấn Để làm rõ những vấn đề mà phiếu điều tra không làm rõ được, em đã xây dựng câu hỏi và tiến hành phỏng vấn các nhà quản trị trong công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Ánh Hồng về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của công ty. Cách thức phỏng vấn là phỏng vấn trực tiếp từng cá nhân.  Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp Dữ liệu thứ cấp mà em thu thập để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm 2010 đến năm 2012 của công ty TNHH nhập khẩu thiết bị Ánh Hồng Nguyễn Thị Thanh Huyền HQ1K1 3 Lớp: K7- Khóa luận tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp Các luận văn có liên quan đến đề tài nghiên cứu của các khoá trước Các tài liệu đã công bố được tham khảo từ các bài báo trong tạp chí khoa học, báo cáo chuyên đề khoa học... tìm kiếm được trên internet. Các giáo trình, tài liệu giảng dạy có liên quan đến vấn đề nghiên cứu Tài liệu của phòng kinh doanh, phòng kế toán của Công ty TNHH XNK thiết bị Ánh Hồng. 5.2. Phương pháp phân tích dữ liệu  Phương pháp phân tích dữ liệu sơ cấp Trên cơ sở các dữ liệu sơ cấp thu thập được từ phiếu điều tra em đã tổng hợp lại theo các chỉ tiêu. Sau đó tiến hành thống kê các câu trả lời trong phiếu điều tra theo các chỉ tiêu và phương án trả lời rồi tính tỷ lệ %. Trên cơ sở các câu trả lời của các chuyên gia có thể bổ sung, làm rõ thêm những vấn đề sau: - Hiệu quả của những biện pháp quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty. - Nguyên nhân dẫn tới những tồn tại, yếu kém của hoạt động quản rị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty. - Những giải pháp để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Ánh Hồng.  Phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp - Phương pháp thống kê Từ những dữ liệu thứ cấp thu thập được em đã liệt kê các dữ liệu này theo các yêu cầu nghiên cứu của đề tài như liệt kê tên các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, liệt kê các rủi ro có thể gặp phải trong công tác kinh doanh của Công ty. - Phương pháp so sánh Trên cơ sở những dữ liệu thứ cấp thu được, em đã lập bảng so sánh các chỉ tiêu theo số tuyệt đối và số tương đối giữa năm 2011 so với năm 2012 và năm 2010 so với năm 2011 đề thấy được sự khác biệt của các năm. 6. Kết cấu đề tài Ngoài lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục sơ đồ hình vẽ, danh mục viết tắt, tài liệu tham khảo và các phần khác, khoá luận gồm 3 chương sau: Nguyễn Thị Thanh Huyền HQ1K1 4 Lớp: K7- Khóa luận tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp Chương 1: Một số lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Ánh Hồng. Chương 2: Phân tích và đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Ánh Hồng. Chương 3: Đề xuất các giải pháp chủ yếu hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Ánh Hồng. CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO 1.1. Khái niệm rủi ro và quản trị rủi ro 1.1.1. Khái niệm về rủi ro Theo Allan Willet, một học giả Mỹ cho rằng: “Rủi ro là một bất trắc cụ thể liên quan đến một biến cố không mong đợi”. Theo Frank Knight, một học giả Mỹ lại định nghĩa: “Rủi ro là những bất trắc có thể đo lường được.” Theo Williams, JR, Smith and Yuong lại cho rằng: “Rủi ro là những kết quả tiềm ẩn có thể xảy ra, khi rủi ro xảy ra thì kết quả là điều không thể nhìn thấy trước một cách chắc chắn”. Như vậy qua các khái niệm rủi ro thì ta có thể thấy rủi ro có các tính chất sau: - Rủi ro là những sự cố bất ngờ: Đó là những sự kiện mà người ta không lường trước được một cách chắc chắn. Mọi rủi ro đều là bất ngờ dù mức độ bất ngờ có thể là khác nhau. Nếu con người không nhận dạng, không thể dự đoán được loại rủi ro thì rủi ro xảy ra hoàn toàn bất ngờ với họ. Ngày nay khoa học tiên tiến đã giúp con người giải quyết được vấn đề ấy và giúp giảm thiểu được những rủi ro không đáng có. - Rủi ro là sự kiện ngoài mong đợi: Thông thường thì không ai không mong muốn những điều may mắn tốt đẹp đến với mình và gét những điều xui xẻo xảy ra. Tuy nhiên rủi ro luôn gây ra những tổn thất cho con người với những mức độ nghiêm trọng khác nhau. Đó là những rủi ro ngoài mong muốn 1.1.2. Khái niệm về quản trị rủi ro Quản trị rủi ro là quá trình bao gồm các hoạt động nhận dạng, phân tích, đo lường, đánh giá rủi ro, tìm các biện pháp kiểm soát, tài trợ khắc phục các hậu quả của rủi ro đối với hoạt đông kinh doanh nhằm sử dung tối ưu các hoạt động của doanh nghiệp. Nguyễn Thị Thanh Huyền HQ1K1 5 Lớp: K7- Khóa luận tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp Quản trị rủi ro là quá trình xác định các rủi ro và tìm cách quản lý, hạn chế các rủi ro đó xảy ra với tổ chức. Một cách tổng quát đó là quá trình xem xét toàn bộ hoạt động của tổ chức, xác định nguy cơ tiềm ẩn, và khả năng xảy ra các nguy cơ đó. Từ đó có sự chuẩn bị các hành động thích hợp để hạn chế các rủi ro ở mức thấp nhất. 1.2. Các nội dung của quản trị rủi ro 1.2.1. Những rủi ro thường gặp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 1.2.1.1. Rủi ro sự cố và rủi ro cơ hội Rủi ro sự cố là rủi ro gắn liền với những sự cố ngoài dự kiến, đây là những rủi ro khách quan khó tránh khỏi nó gắn liền với các yếu tố bên ngoài. Rủi ro cơ hội là rủi ro gắn liền với quá trình ra quyết định của chủ thể. Xét theo quá trình ra quyết định của chủ thể thì rủi ro cơ hội bao gồm: - Rủi ro liên quán đến giai đoạn trước khi ra quyết định: Thu thập, xử lý thông tin, lựa chọn cách thức ra quyết định. - Rủi ro trong quá trình ra quyết định: rủi ro phát sinh do ta chọn quyết định này mà không chọn quyết định khác. - Rủi ro liên quan đến việc sau khi ra quyết định: rủi ro liên quan đến sự tương hợp giữa kết quả thu được với dự kiến ban đầu. 1.2.1.2. Rủi ro thuần túy và rủi ro suy đoán Rủi ro thuần túy là rủi ro tồn tại khi có một nguy cơ xảy ra tổn thất nhưng không có cơ hội kiếm lời, hay nói cách khác rủi ro đó không có khả năng có lợi cho chủ thể. Với loại rủi ro này các doanh nghiệp phải né tránh nó. Rủi ro suy đoán tồn tại khi có một cơ hội kiếm lời cũng như một nguy cơ tổn thất hay nói cách khác là rủi ro này vừa có khả năng đem lại lợi nhuận vừa có khả năng tổn thất. Trong nhiều trường hợp các nhà quản trị doanh nghiệp mạo hiểm, đủ dũng cảm để có biện pháp đối phó với rủi ro trên cơ sở tính toán lợi ích và tổn thất mà rủi ro mang lại. 1.2.1.3. Rủi ro trong các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp Giai đoạn khởi sự: Rủi ro không được thị trường chấp nhận do mục tiêu của giai đoạn này là được thị trường chấp nhận Giai đoạn trưởng thành: Rủi ro tốc độ tăng trưởng của kết quả giá lớn nhất không tương xứng với tốc độ phát triển của chi phí nhỏ nhất. Doanh nghiệp phải tìm cách để kéo dài giai đoạn này. Giai đoạn suy vong: Rủi ro phá sản Nguyễn Thị Thanh Huyền HQ1K1 6 Lớp: K7- Khóa luận tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp 1.2.1.4. Rủi ro do tác động của các yếu tố của môi trường kinh doanh Rủi ro pháp luật: Là những rủi ro từ các chính sách pháp luật các quy đinh của nhà nước đối với hoạt động của doanh nghiệp Rủi ro kinh tế: Là rủi ro do các yếu tố của các hoạt động kinh tế mang lại: do lãi suất, đầu tư, tiền tệ… Rủi ro VH - XH: Là rủi ro do những biến động của yếu tố văn hóa, các tác động của các giá trị văn hóa, các lối sống, trào lưu, của dân cư và các phong tục, tập quán... Rủi ro do yếu tố điều kiện tự nhiên: đây là rủi ro do các tác động của tự nhiên như: động đất, thời tiết khí hậu, mưa, gió, bão… 1.2.1.5. Rủi ro có thể phân tán và rủi ro không thể phân tán Rủi ro có thể phân tán là rủi ro có thể giảm bớt tổn thất thông qua những thỏa hiệp đóng. góp và chia sẻ rủi ro giữa các chủ thể có liên quan. Rủi ro không thể phân tán là rủi ro mà những thỏa hiệp đóng vai trò tiền bạc hay tài sản không có tác dụng gì đến việc giảm bớt tổn thất cho nhũng người tham gia vào quỹ đóng góp chung. Nhà quản trị quan tâm đến việc phân tán rủi ro bằng cách đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau. 1.2.1.6. Rủi ro theo chiều dọc và rủi ro theo chiều ngang Rủi ro theo chiều dọc là rủi ro theo các chức năng chuyên môn truyền thống của doanh nghiệp ví dụ từ nghiên cứu thị trường đến thiết kế sản phẩm, nhập nguyên vật liệu, sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường. Rủi ro theo chiều ngang là rủi ro xảy ra ở các bộ phận chuyên môn như: nhân sự, tài chính, marketing, nghiên cứu thị trường… Để hoạt động quản trị rủi ro đạt hiệu quả thì công tác quản trị rủi ro phải áp dụng theo một quy trình cụ thể bao gồm các nội dung: Nhận dạng rủi ro, phân tích rủi ro, đo lường rủi ro, kiểm soát và tài trợ rủi ro. Nội dung cụ thể của từng hoạt động trong quy trình như sau. 1.2.2. Các nội dung quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 1.2.2.1. Nhận dạng rủi ro a. Khái niệm Nguyễn Thị Thanh Huyền HQ1K1 7 Lớp: K7- Khóa luận tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp Nhận dạng rủi ro là quá trình xác định một cách liên tục và có hệ thống các rủi ro có thể xảy trong hoạt động kinh doanh của DN. Nhận dạng rủi ro nhằm tìm kiếm các thông tin về tên và loại rủi ro, các mối hiểm họa, các mối nguy hiểm sẽ xảy ra với DN. - Mối hiểm họa: Gồm các điều kiện tạo ra hoặc làm tăng mức độ tổn thất của rủi ro. - Mối nguy hiểm: Là một điều kiện thực hay tiềm năng có thể là nguyên nhân của các tai nạn gây tử vong hoặc thương tật cho con người, gây hư hỏng các loại máy móc thiết bị, tài sản, hoặc gây tổn thất về tài chính cho một tổ chức. b. Cơ sở nhận dạng rủi ro Tập trung vào 2 vấn đề chính: + Nguồn rủi ro: Là phát sinh mối hiểm họa và mối nguy hiểm thường được tiếp cận là ở yếu tố của môi trường hoạt động của doanh nghiệp. - Môi trường chung: Môi trường chính trị luật pháp, Môi trường kinh tế, Môi trường KHKT công nghệ , Môi trường văn hóa – xã hội, Môi trường tự nhiên. - Môi trường đặc thù: Khách hàng, Nhà cung cấp, Đối thủ cạnh tranh, Các cơ quan hữu quan. - Môi trường bên trong: Nhận thức của con người nói chung và của nhà quản trị nói riêng. + Nhóm đối tượng rủi ro: Là nguồn phát sinh nguy cơ rủi ro - Nguy cơ rủi ro về tài sản: Là khả năng được hay mất đối với tài sản hữu hình hay tài sản vô hình (danh tiếng, hỗ trợ về chính trị, quyền tác giả ) và các kết quả này xảy ra do các mối hiểm họa hoặc rủi ro. Tài sản có thể bị hư hỏng, bị hủy hoại hay tàn phá, mất mát hoặc giảm giá theo nhiều cách khác nhau. Việc không thể sử dụng tài sản trong một thời gian - tổn thất về mặt thời gian – là ví dụ cho một loại tổn thất thường bị bỏ qua. Nguy cơ về tài sản cũng có thể tạo ra các kết quả tích cực. - Nguy cơ rủi ro về trách nhiệm pháp lý: Là nguy cơ có thể xảy ra các tổn thất về trách nhiệm pháp lý đó được quy định. Nguy cơ rủi ro về trách nhiệm pháp lý thực sự là một bộ phận của nguy cơ rủi ro về tài sản.Thật ra nguy cơ rủi ro trách nhiệm pháp lý có những đặc trưng khác hẳn với các nguy cơ rủi ro về tài sản vì nó là nguy cơ rủi ro thuần túy. Nguy cơ rủi ro về nguồn nhân lực: Là nguy cơ rủi ro có liên quan đến tài sản con người của tổ chức (rủi ro xảy ra liên quan tới nguồn nhân lực). Rủi ro có thể gây tổn thương hoặc tử vong cho các nhà quản lý, công nhân viên hay các đối tượng có liên quan đến tổ chức như khách hàng, người cung cấp, người cho vay, các cổ đông… Nguyễn Thị Thanh Huyền HQ1K1 8 Lớp: K7- Khóa luận tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp 1.2.2.2. Phân tích rủi ro a. Khái niệm Phân tích rủi ro là quá trình nghiên cứu những hiểm họa, xác định nguyên nhân gây ra rủi ro và phân tích những tổn thất. b. Nội dung phân tích rủi ro bao gồm + Phân tích hiểm họa: Là việc phân tích những điều kiện hay yếu tố tạo ra rủi ro hoặc những điều kiện những yếu tố làm tăng mức độ tổn thất khi rủi ro xảy ra. Để phân tích các điều kiện, yếu tố, có thể sử dụng phương pháp điều tra bằng các mẫu điều tra khác nhau, tùy thuộc vào từng tình huống của các đối tượng rủi ro hoặc là thông qua quá trình kiểm soát trước, kiểm soát trong và kiểm soát sau để phát hiện ra mối hiểm họa. + Phân tích nguyên nhân rủi ro: Là việc phân tích được yếu tố trực tiếp tạo nên rủi ro, đây là công việc khá phức tạp bởi không phải mỗi rủi ro chỉ là do một nguyên nhân đơn nhất gây ra, mà thường do nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp, nguyên nhân gần, nguyên nhân xa…Nguyên nhân chủ quan như: - Sai lầm của tổ chức, doanh nghiệp về chiến lược kinh doanh. Sai lầm trong việc lựa chọn chính sách, cơ chế quản lý của tổ chức. - Do sơ xuất, bất cẩn, chủ quan hay mất tập trung trong hoạt động. Do thiếu tinh thần trách nhiệm, đạo đức, phẩm chất, sức khỏe, tinh thần… của nhân viên. + Phân tích tổn thất, hậu quả: Có hai trường hợp - Phân tích những tổn thất đã xảy ra: Dựa trên sự đo lường để đánh giá những tổn thất đã xảy ra. - Căn cứ vào hiểm họa, nguyên nhân rủi ro người ta dự đoán những tổn thất có thể có. c. Các phương pháp phân tích rủi ro - Phương pháp phân tích thống kê kinh nghiệm - Phương pháp xác suất thống kê - Phương pháp phân tích cảm quan - Phương pháp chuyên gia - Phương pháp xếp hạng các nhân tố tác động 1.2.2.3. Kiểm soát và tài trợ rủi ro a. Khái niệm kiểm soát rủi ro Nguyễn Thị Thanh Huyền HQ1K1 9 Lớp: K7- Khóa luận tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp Là việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật, công cụ, chiến lược, chính sách, để né tránh, ngăn ngừa, giảm thiểu những tổn thất, ảnh hưởng không mong đợi có thể đến với tổ chức khi rủi ro xảy ra. Thực chất của kiểm soát rủi ro là phòng chống, hạn chế rủi ro, hạn chế tổn thất xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. b. Tầm quan trọng của kiểm soát Kiểm soát giúp cho doanh nghiệp tăng độ an toàn trong kinh doanh, giảm được cho phí hoạt động kinh doanh chung, hạn chế được những tổn thất xảy ra đối với con người. Tăng cường uy tín của doanh nghiệp trên thương trường, tìm kiếm được những cơ hội và biến cơ hội thành hiện thực. c. Nội dung của kiểm soát rủi ro Nội dung của kiểm soát rủi ro bao gồm: - Né tránh rủi ro: Là việc né tránh những hoạt động, hoặc loại bỏ những nguyên nhân gây ra rủi ro. - Ngăn ngừa rủi ro: Là việc sử dụng các biện pháp để giảm thiểu tần suất và mức độ rủi ro khi chúng xảy ra. - Giảm thiểu tổn thất: Các biện pháp giảm thiểu tổn thất tấn công vào các rủi ro bằng cách làm giảm bớt giá trị hư hại khi tổn thất xảy ra. - Đa dạng hóa rủi ro: Là việc phân chia các rủi ro hoạt động thành các dạng khác nhau, tận dụng sự khác biệt, sử dụng lợi ích từ hoạt động này bù đắp hoạt động khác. - Quản trị thông tin: Thông tin bắt nguồn từ phòng quản trị rủi ro của một tổ chức có sự ảnh hưởng quan trọng đến việc giảm thiểu những bất định của những người có quyền lợi gắn liền với tổ chức. Phòng quản trj rủi ro của một tổ chức phải cung cấp thông tin để xác định hiệu quả của việc đo lường kiểm soát rủi ro và những mục tiêu tương lai họ cần đạt được. d. Khái niệm tài trợ rủi ro Là hoạt động cung cấp những phương tiện để đền bù tổn thất xẩy ra hoặc tạo lập các quỹ cho các chương trình khác nhau để để bớt tổn thất. e. Biện pháp cơ bản để tài trợ rủi ro Bao gồm các biện pháp sau: Nguyễn Thị Thanh Huyền HQ1K1 10 Lớp: K7- Khóa luận tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp Tự khắc phục rủi ro là biện pháp mà cá nhân tổ chức bị rủi ro tự thanh toán các chi phí tổn thất (chủ động khắc phục, bị động khắc phục) Tài trợ bằng biện pháp chuyển giao rủi ro: Là công cụ kiểm soát rủi ro tạo ra nhiều thực thể khác nhau thay vì một thực thể phải gánh chịu rủi ro. Chuyển giao rủi ro có thể được thực hiện bằng nhiều cách như bảo hiểm, chuyển giao tài sản và hoạt động có rủi ro đến một hay một nhóm người, chuyển giao bằng hợp đồng giao ước. 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị rủi ro Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gồm: 1.3.1 Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 1.3.1.1. Môi trường chung a. Môi trường chính trị - pháp luật Hệ thống chính trị không ổn định sẽ gây ra các rủi ro trong hoạt động kinh doanh như hàng bị mất, chậm… do có báo động, đình công gây ra. Rủi ro chính trị có ở tất cả các quốc gia nhưng có mức độ cao thấp khác nhau. Để kiểm soát rủi ro về chính trị, các doanh nghiệp thương mại cần phải quan tâm nghiên cứu và dự báo để xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp vừa tận dụng được cơ hội, vừa đề phòng các nguy cơ xảy ra rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Sự thiếu chặt chẽ, đầy đủ, nghiêm minh của pháp luật cũng như sự thay đổi các quy định luật pháp như quy định về thuế, quy định về hợp đồng kinh doanh mua bán hàng hoá, nhãn mác hàng hoá…. đều có thể gây ra các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như rủi ro vi phạm luật pháp quốc gia, rủi ro về thiếu chặt chẽ trong ký kết hợp đồng kinh doanh. b. Môi trường kinh tế Mặc dù môi trường kinh tế thường được quyết định do môi trường chính trị, sự phát triển rộng lớn của thị trường toàn cầu đã tạo ra một môi trường bao trùm tất cả các nước. Các hoạt động của một chính phủ có thể ảnh hưởng tới thị trường vốn thế giới, nhưng hầu như một quốc gia không thể kiểm soát thị trường này. Tình trạng lạm phát, suy thoái, đình đốn hiện nay là các yếu tố của các hệ thống kinh tế mà không quốc gia nào kiểm soát nổi. Ở Nguyễn Thị Thanh Huyền HQ1K1 11 Lớp: K7- Khóa luận tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp mức độ ít vĩ mô hơn, lãi suất và tín dụng có thể áp dụng các rủi ro thuần túy và suy đoán đáng kể lên các tổ chức. c. Môi trường văn hoá – xã hội Mỗi một khu vực, vùng miền, quốc gia có phong tục tập quán, lối sống, khiếu thẩm mĩ khác nhau.Vì vậy nếu không nắm rõ sự khác nhau của các yếu tố trên tại mỗi khu vực thì rất có thể gặp phải rủi ro hàng sản xuất ra không đáp ứng thị yếu của thị trường. Để quản trị rủi ro này, đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao nhận thức về văn hoá cho nhân viên kinh doanh của doanh nghiệp. d. Môi trường tự nhiên – cơ sở hạ tầng Các hiện tượng tự nhiên như động đất, bão, lũ quét, sóng thần hay hệ thống giao thông kém có thể dẫn tới hàng hoá bị hỏng, mất, tới nơi không đúng hạn….Những rủi ro liên quan đến môi trường tự nhiên – cơ sở hạ tầng là những rủi ro bất ngờ, khó đoán biết nhất. Vì vậy, để thực hiện công tác quản trị, doanh nghiệp cần chú trọng đề ra các biện pháp giảm thiểu khi rủi ro xảy ra. 1.3.1.5. Môi trường đặc thu Các yếu tố thuộc môi trường đặc thù của doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn nhất đến quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm nhà cung cấp, khách hàng và đối thủ cạnh tranh. a. Nhà cung ứng Nếu doanh nghiệp mua nguyên vật liệu từ nhiều nhà cung cấp thì sẽ đảm bảo được số lượng nguyên vật liệu luôn đủ và ổn định, với chi phí thấp, tránh được các rủi ro khi cần nguyên vật liệu để sản xuất ra hàng hoá nhưng thiếu, từ đó có thể sẽ dẫn tới tình trạng mất thị trường do không cung cấp kịp thời sản phẩm. Ngược lại, nếu không tìm kiếm được nhà cung cấp đáp ứng khả năng hay chỉ có một nhà cung cấp duy nhất thì rủi ro gặp phải rất lớn như rủi ro bị nhà cung cấp chèn ép giá cả, không mua được nguyên vật liệu hoặc mua không đảm bảo yêu cầu và chất lượng. b. Khách hàng Hàng mà doanh nghiệp tung ra thị trường phải đảm bảo mẫu mã, chất lượng, số lượng…của khách hàng. Nếu doanh nghiệp không biết rõ nhu cầu khách hàng thì sản phẩm của doanh nghiệp sẽ không tiêu thụ được. c. Đối thủ cạnh tranh Nguyễn Thị Thanh Huyền HQ1K1 12 Lớp: K7- Khóa luận tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp rất chú trọng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình. Những rủi ro có thể gặp phải trong hoạt động này đối thủ cạnh tranh gây ra là mất nhà cung ứng, mua nguyên vật liệu với giá cao, sản phẩm tung ra thị trường bị chèn ép giá..... 1.3.2. Nhân tố bên trong doanh nghiệp - Nhận thức của nhà quản trị trong quản trị rủi ro giúp cho hoạt động quản trị rủi ro đạt được thành công hoặc có thể làm cho hoạt động quản trị rủi ro không đạt kết quả. - Trình độ, kiến thức kỹ năng kinh nghiệm của những người thực hiện công tác quản trị rủi ro trong doanh nghiệp. - Thái độ của những người thực hiện công tác quản trị rủi trong doanh nghiệp cũng ảnh hửng tới hoạt động này: Sự sơ xuất bất cẩn thiếu trách nhiệm sẽ dẫn đến những rủi ro trong kinh doanh của Công ty. - Việc áp dung công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ vào thu thập và xử lý thông tin trong công tác quản trị rủi ro của Công ty. Tất cả những nhân tố trên có ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Nếu nguồn lực công nghệ phục vụ cho hoạt động kinh doanh và hoạt động quảng cáo marketing tốt sẽ giúp Công ty nhận biết rõ các rủi ro có thể gặp phải, các cán bộ nhân viên kinh doanh nắm rõ những công việc mình phải làm…từ đó có thể tránh được những sai sót, đề ra biện pháp quản trị rủi ro tốt để tránh rủi ro xảy ra. Ngoài ra, thương hiệu, uy tín và danh tiếng của Công ty lớn khiến các khách hàng lớn muốn làm ăn lâu dài, tạo mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp khác, do đó giúp cho công tác quản trị các rủi ro không mong muốn sẽ dễ dàng hơn. Nguyễn Thị Thanh Huyền HQ1K1 13 Lớp: K7-
- Xem thêm -