Tài liệu Hoàn thiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận nam từ liêm (luận văn thạc sĩ)

  • Số trang: 100 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 1
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI ---------------------------------- MAI MẠNH HƯNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NAM TỪ LIÊM LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI ---------------------------------- MAI MẠNH HƯNG KHÓA 2017-2019, LỚP CAO HỌC 2017QL2 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NAM TỪ LIÊM LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH MÃ SỐ: 60.58.01.06 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. PHẠM MINH HÀ HÀ NỘI – 2019 LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập chương trình thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Đô thị và Công trình, khóa học 2017 - 2019 tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Học viên đã được các thầy cô giáo truyền đạt cho những kiến thức và phương pháp luận nghiên cứu khoa học vô cùng quý báu. Đây chính là nền tảng kiến thức giúp các học viên tự tin, vững vàng hơn trong công tác và trong lĩnh vực nghiên cứu sau khi tốt nghiệp. Học viên xin bày tỏ lòng tri ân tới toàn thể quý thầy cô trong nhà trường. Đặc biệt xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất và lòng biết ơn tới PGS. TS. Phạm Minh Hà, là người trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, giúp cho học viên hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Xin chân thành cảm ơn các Phòng, Khoa trong nhà trường, cảm ơn phòng Quản lý đô thị và Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm đã giúp đỡ học viên hoàn thành luận văn này. Hà Nội, ngày … tháng … năm 2019 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Mai Mạnh Hưng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Mai Mạnh Hưng MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt Danh mục các bảng, biểu Danh mục các hình, sơ đồ, đồ thị MỞ ĐẦU...........................................................................................................1 * Lý do chọn đề tài............................................................................................1 * Mục đích nghiên cứu......................................................................................2 * Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..................................................................2 * Phương pháp nghiên cứu................................................................................2 * Nội dung nghiên cứu......................................................................................2 * Một số khái niệm, thuật ngữ...........................................................................3 * Cấu trúc luận văn............................................................................................5 NỘI DUNG.......................................................................................................6 CHƯƠNG I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NAM TỪ LIÊM.......................................6 1.1. Giới thiệu chung về quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội...............6 1.1.1. Lịch sử hình thành...................................................................................6 1.1.2. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.....................................9 1.2. Thực trạng công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội và quận Nam Từ Liêm.....................................................................11 1.2.1. Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội........11 1.2.2. Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.....12 1.2.3. Cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm..................................................................................................17 1.2.4. Những khó khăn tồn tại và nguyên nhân trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị................................................................................................24 CHƯƠNG II. CƠ SỞ PHÁP LÝ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG QUẬN NAM TỪ LIÊM...................................................37 2.1. Cơ sở lý luận............................................................................................37 2.1.1. Trật tự xây dựng trong xã hội................................................................37 2.1.2. Nguyên tắc và nội dung quản lý trật tự xây dựng đô thị.......................39 2.1.3. Bộ máy tổ chức và hoạt động quản lý trật tự xây dựng.........................39 2.1.4. Các yếu tố tác động đến thiết lập trật tự xây dựng đô thị......................49 2.2. Cơ sở pháp lý..........................................................................................52 2.3. Kinh nghiệm quản lý trật tự xây dựng trong và ngoài nước..............56 2.3.1. Kinh nghiệm ngoài nước.......................................................................56 2.3.2. Kinh nghiệm trong nước........................................................................60 CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NAM TỪ LIÊM..............................................................................................................68 3.1. Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc.............................................................68 3.1.1. Quan điểm.............................................................................................68 3.1.2. Mục tiêu.................................................................................................71 3.1.3. Nguyên tắc.............................................................................................72 3.2. Một số giải pháp.......................................................................................73 3.2.1. Nâng cao năng lực cán bộ quản lý trật tự xây dựng đô thị....................73 3.2.2.Cải cách thủ tục hành chính và phân công, phân cấp, phối hợp quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận....................................74 3.2.3. Đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra trong lĩnh vực xây dựng.................................................................................................................80 3.2.4. Tuyên truyền, vận động sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị.........................................................................82 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.......................................................................86 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MUC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ TP Thành phố UBND Ủy ban nhân dân GPXD Giấy phép xây dựng TTHC Thủ tục hành chính TTrXD Thanh tra xây dựng TTXD Trật tự xây dựng QLĐT Quản lý đô thị QL TTXD ĐT Quản lý trật tự xây dựng đô thị XD Xây dựng GPMB Giải phóng mặt bằng DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ… Số hiệu hình Tên hình Hình 1.1 Trụ sở UBND quận Nam Từ Liêm Hình 1.2 Vị trí địa lý của quận Nam Từ Liêm Hình 1.3 Công trình xây dựng 18 tầng không phép vi phạm trật tự xây dựng tại dự án Khu đô thị chức năng Đại Mỗ, phường Đại Mỗ Hình 1.4 Sơ đồ các nhân tố tác động đến thiết lập trật tự kỷ cương trong xây dựng Công trình xây dựng sai thiết kế được cấp có thẩm quyền Hình 1.5 phê duyệt tại phường Cầu Diễn Hình 1.6 Sơ đồ phân cấp quản lý nhà nước về trật tự xây dựng Hình 1.7 Công trình sai quy hoạch tại phường Xuân Phương Hình 2.1 Sơ đồ quy trình cấp phép xây dựng Hình 2.2 Sơ đồ các nhân tố tác động đến thiết lập trật tự kỷ cương trong xây dựng 1 MỞ ĐẦU * Lý do chọn đề tài Quận Nam Từ Liêm là một quận nằm ở cửa ngõ phía Tây Thủ đô Hà Nội. Theo quy hoạch là một trong những đô thị lõi, là trung tâm hành chính, dịch vụ, thương mại của Thủ đô Hà Nội, do đó việc định hướng phát triển xây dựng đô thị tại địa bàn quận đóng vai trò không thể thiếu trong sự phát triển tổng thể của Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, để thực hiện công tác quản lý xây dựng đô thị theo đúng quy hoạch được duyệt, đảm bảo đô thị không bị phá vỡ quy hoạch thì công tác quản lý trật tự đô thị chiếm vai trò rất quan trọng. Trong những năm qua quá trình đô thị hóa diễn ra quá nhanh tại thủ đô Hà Nội nói chung và quận Nam Từ Liêm nói riêng, cùng với đó thủ đô đang đứng trước nhiều khó khăn và thách thức do áp lực của việc tăng dân số, chuyển nhượng đất đai, xây dựng các công trình nhà ở. Hậu quả của quá trình này dẫn đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng đô thị, lấn chiếm đất công, cơi nới trái phép và xây dựng sai với thiết kế quy hoạch... diễn ra ngày một tăng và mức độ nghiêm trọng theo chiều hướng cao hơn, tỷ lệ các công trình vi phạm tăng nhanh sau mỗi năm. Do những vi phạm trật tự xây dựng đô thị này dẫn tới phá vỡ quy hoạch kiến trúc cảnh quan ban đầu, làm thay đổi diện mạo đô thị, gây mất mỹ quan khó kiểm soát cho quận Nam Từ Liêm. Bên cạnh đó diện tích đất công cộng tạo nên nét đẹp và sự tiện nghi của đô thị ngày càng bị thu hẹp. Các công trình xây dựng trái phép này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn gây mất vệ sinh môi trường, mất an toàn lao động, gây bức xúc cho người dân và để lại ấn tượng không tốt cho du khách quốc tế. Chính vì vậy, vấn đề quản lý trật tự xây dựng đô thị tại quận Nam Từ Liêm là vấn đề cần thiết và bức bách hiện nay. 2 Do vậy, đề tài luận văn " Hoàn thiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm " là rất cần thiết nhằm xây dựng quận Nam Từ Liêm trở thành một khu vực đô thị văn minh, hiện đại, góp phần tạo nên diện mạo của thủ đô Hà Nội. * Mục đích nghiên cứu Đề xuất giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Giúp cơ quan quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm thực hiện tốt nhiệm vụ và chức năng. * Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu : Công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, việc tuân thủ pháp luật về trật tự xây dựng của người dân, chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng công trình; các cơ quan chức năng làm công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị. Phạm vi nghiên cứu : Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội * Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra khảo sát thu thập tài liệu, chụp ảnh hiện trạng. - Phương pháp thống kê - tổng hợp. - Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu. - Phương pháp vận dụng có tính kế thừa * Nội dung nghiên cứu 3 - Tình hình vi phạm trật tự xây dựng và việc tuân thủ pháp luật về trật tự xây dựng của người dân, chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng công trình. - Thực trạng công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị của các cơ quan quản lý trên địa bàn quận Nam Từ Liêm trong những năm qua. - Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý trật tự xây dựng. - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để hoàn thiện công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị tại quận Nam Từ Liêm. * Một số khái niệm, thuật ngữ: Giấy phép xây dựng (GPXD): Là một loại văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, cho phép quản lý Nhà nước về xây dựng đô thị và các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng trên địa bàn đô thị phải thực hiện theo quy định trong giấy phép này và các quy định có liên quan của Nhà nước. Quản lý trật tự xây dựng: Quản lý trật tự xây dựng là một khâu rất quan trọng trong quản lý xây dựng. Bằng những quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể của đô thị nói riêng và của nhà nước nói chung, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng quản lý mọi hoạt động xây dựng trên địa bàn đô thị theo đúng trật tự, đảm bảo nguyên tắc, quy tắc và mỹ quan, môi trường đô thị. Quản lý trật tự xây dựng cũng là việc đi dà sát kiểm tra những công trình xây dựng trên địa bàn xây dựng mà không đúng như yêu cầu trong GPXD đã được cơ quan cấp phép cấp cho và có biện pháp xử lý theo luật đã định. Quản lý trật tự xây dựng là khâu tiếp theo của khâu cấp phép. Quản lý trật tự xây dựng dựa trên căn cứ chủ yêu là GPXD và các tiêu chuẩn đã được duyệt. Công tác quản lý trật tự xây dựng đảm bảo cho công tác cấp phép 4 được thực thi có hiệu lực. Công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng đô thị: Công trình xây dựng theo quy định của pháp luật phải có giấy phép xây dựng mà thực tế không có giấy phép xây dựng; Công trình xây dựng sai nội dung trong Giấy phép xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp; Công trình xây sai thiết kế các cấp có thẩm quyền đã thẩm định phê duyệt, sai với quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Công trình xây dựng có tác động đến chất lượng công trình lân cận ảnh hường đến môi trường, cộng đồng dân cư. Công trình không phép : Là những công trình được khởi công xây dựng mà vẫn chưa được cấp phép của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn. Việc xin phép với những công trình này là bắt buộc nhưng chủ đầu tư không xin cấp phép. Hậu quả dẫn đến với những loại công trình này thường là xây dựng không đúng theo quy hoạch chi tiết của Quận, Huyện, Phường…, xây dựng không đúng chỉ giới đường đỏ dễ gây tranh chấp đất đai, các biện pháp thi công không được kiểm soát dễ gây ảnh hưởng tới môi trường xung quan, cảnh quan đô thị… Công trình sai phép: Là những công trình xây dựng không đúng với thiết kế đã được duyệt, không đúng với nội dung GPXD đã cấp. Những loại công trình này đều đã có xin phép xây dựng xong sau khi có giấy phép lại xây dựng không như trong giấy phép đã duyệt. Hầu hết là xây lấn, xây tăng thêm so với giới hạn đã cho phép. Những công trình này rất nhiều vì chủ đầu tư trong quá trình xây dựng thường lấy cớ là đã có GPXD để che mắt sau đó là thực hiện hành vi xây dựng sai phép. Hậu quả gây ra cũng không kém phần nghiêm trọng. 5 * Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương: Chương I: Thực trạng công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm Chương II: Cơ sở pháp lý trong công tác quản lý trật tự xây dựng quận Nam Từ Liêm Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm 6 NỘI DUNG CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NAM TỪ LIÊM 1.1. Giới thiệu chung về quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội [23] 1.1.1. Lịch sử hình thành Trong lịch sử, ở thời Trần, Từ Liêm là một trong hai huyện của phủ Đông Đô hay lộ An Nam La Thành. Đến thời Lê, Từ Liêm là một trong năm huyện của phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây. Năm 1831 là một trong ba huyện của phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Nội. Từ năm 1888 đất Từ Liêm thuộc phủ Hoài Đức tỉnh Hà Đông và tên huyện Từ Liêm bị bỏ. Đến năm 1961 được lập lại huyện Từ Liêm. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử dân tộc dưới các triều đại theo các thể chế quản lý nhà nước khác nhau, địa giới hành chính của huyện Từ Liêm tuy có thay đổi nhưng về cơ bản vẫn giữ nguyên địa danh, địa giới cho đến năm 2013. Và cũng từ đó, tên gọi có lúc khác nhau nhưng mảnh đất này phần lớn vẫn là vùng ngoại thành Hà Nội. Ngày 27/12/2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Nghị quyết số 132/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính của huyện Từ Liêm cũ để thành lập 02 quận (Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm). Theo Nghị quyết thành lập quận Nam Từ Liêm trên cơ sở toàn bộ diện tích đất tự nhiên và dân số của 5 xã: Mễ Trì, Mỹ Đình, Trung Văn, Tây Mỗ, Đại Mỗ; một phần diện tích đất tự nhiên và dân số của xã Xuân Phương (536,34ha và 34.052 nhân khẩu phần phía Nam quốc lộ 32); một phần diện tích đất tự nhiên và dân số của thị trấn Cầu Diễn (137,75ha và 23.279 nhân khẩu phần phía Nam quốc lộ 32 và phía Đông sông Nhuệ). Sau khi thay đổi địa giới hành chính quận Nam Từ Liêm gồm có 10 phường như sau : 7 - Thành lập phường Trung Văn trên cơ sở toàn bộ 277,58 ha diện tích tự nhiên và 29.850 nhân khẩu của xã Trung Văn. - Thành lập phường Đại Mỗ trên cơ sở toàn bộ 498,19 ha diện tích tự nhiên và 26.741 nhân khẩu của xã Đại Mỗ. - Thành lập phường Tây Mỗ trên cơ sở toàn bộ 604,53 ha diện tích tự nhiên và 22.557 nhân khẩu của xã Tây Mỗ. - Thành lập phường Mễ Trì trên cơ sở 467,30 ha diện tích tự nhiên và 26.688 nhân khẩu của xã Mễ Trì. - Thành lập phường Phú Đô trên cơ sở 239 ha diện tích tự nhiên và 13.856 nhân khẩu còn lại của xã Mễ Trì. - Thành lập phường Mỹ Đình 1 trên cơ sở 228,20 ha diện tích tự nhiên và 23.987 nhân khẩu của xã Mỹ Đình. - Thành lập phường Mỹ Đình 2 trên cơ sở 197 ha diện tích tự nhiên và 26.991 nhân khẩu của xã Mỹ Đình. - Thành lập phường Cầu Diễn trên cơ sở 137,75 ha và 23.279 nhân khẩu của thị trấn Cầu Diễn; 41,47 ha diện tích tự nhiên và 4.893 nhân khẩu còn lại của xã Mỹ Đình. Phường Cầu Diễn có 179,22 ha diện tích tự nhiên và 28.172 nhân khẩu. - Thành lập phường Phương Canh trên cơ sở 260,76 ha diện tích tự nhiên và 20.243 nhân khẩu của xã Xuân Phương. - Thành lập phường Xuân Phương trên cơ sở 275,58 ha diện tích tự nhiên và 13.809 nhân khẩu còn lại của xã Xuân Phương. UBND quận Nam Từ Liêm chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2014. Đó là mốc thời gian đánh dấu sự chuyển đổi bước ngoặt của một địa bàn mang tính chất nông thôn sang địa bàn mang tính chất đô thị với sự 8 thay đổi toàn diện trong phương thức tổ chức, quản lý đời sống kinh tế - xã hội. Hình 1.1 Trụ sở UBND quận Nam Từ Liêm[23] Với một quận non trẻ nhưng Nam Từ Liêm có tốc độ đô thị hóa nhanh và phát triển mạnh mẽ nhất trong các quận, huyện thuộc thành phố, với nhiều dự án trọng điểm đã và đang được triển khai. Nhiều công trình kiến trúc hiện đại và quan trọng của thủ đô Hà Nội như: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, tòa nhà cao nhất Việt Nam Keangnam Hanoi Landmark Tower, Bảo tàng Hà Nội, Đại lộ Thăng Long, Trung tâm đào tạo thể dục, thể thao, VĐV Cấp cao Hà Nội,... Cùng với đó, quận xây dựng môi trường sống, làm việc an toàn, trong sạch, môi trường đầu tư hấp dẫn; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đây cũng chính là những yếu tố căn bản để xây dựng quận Nam Từ Liêm trở thành “đô thị đáng sống” - một nấc phát triển cao của “đô thị văn minh, hiện đại” 9 1.1.2. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội a) Địa giới hành chính quận Nam Từ Liêm: Hình 1.2. Vị trí địa lý của quận Nam Từ Liêm [23] - Phía Đông giáp quận Thanh Xuân và Cầu Giấy; - Phía Tây giáp huyện Hoài Đức - Phía Nam giáp quận Hà Đông; - Phía Bắc giáp quận Bắc Từ Liêm. 10 b) Kinh tế xã hội Quận Nam Từ Liêm đã bước qua năm thứ năm góp mình trong đội hình các quận Thủ đô. Thời điểm đó, vừa tách huyện lại một bước trở thành quận mới của Hà Nội, với quận Nam Từ Liêm động lực ấy cũng song hành với thử thách. Trở thành một quận của Thủ đô, bước ngoặt ấy đã tạo những động lực để cán bộ và nhân dân quận Nam Từ Liêm xác định vừa phải thích nghi với hoàn cảnh mới vừa phải định hình trong sự phát triển của cả Thủ đô. Nam Từ Liêm từng bước tháo gỡ khó khăn, phát huy thuận lợi, trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, Nam Từ Liêm vẫn đảm bảo cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Để duy trì tăng trưởng kinh tế, Quận đã triển khai nhiều nhiệm vụ để tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, tập trung thực hiện các biện pháp thu hút các doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời, với vị trí thuận lợi, mang tính chiến lược, Quận tập trung khai thác, phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao như giáo dục, viễn thông, ngân hàng… Sở hữu những lợi thế về vị trí, tiềm năng, mấy năm gần đây, trên địa bàn Quận tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh và mạnh mẽ với nhiều dự án trọng điểm đã và đang được triển khai. Bên cạnh đó, Quận cũng có nhiều công trình kiến trúc hiện đại, quan trọng của Quốc gia và Thủ đô Hà Nội. Theo quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn 2050, quận Nam Từ Liêm là một trong những đô thị lõi, là trung tâm hành chính, dịch vụ, thương mại của thủ đô Hà Nội. Quận Nam Từ Liêm có nhiều công trình kiến trúc hiện đại và quan trọng của Quốc gia và Thủ đô Hà Nội. Quận cũng là địa 11 phương có tốc độ đô thị hóa nhanh và mạnh mẽ trong các quận, huyện thuộc Thành phố, với nhiều dự án trọng điểm đã và đang được triển khai. 1.2. Thực trạng công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội và quận Nam Từ Liêm . 1.2.1. Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội Trong quá trình đô thị hóa thủ đô Hà Nội đối diện với nhiều áp lực từ quá trình tăng dân số tập trung, đặc biết là sự tăng dân số cơ học từ bên ngoài về Hà Nội để học tập và tìm kiếm việc làm. Trong khi cơ sở hạ tầng Thủ đô còn thiếu chưa đáp ứng được nhu cầu, diện tích đất có hạn, nhu cầu xây dựng các công trình ngày càng lớn. Để quản lý xây dựng đòi hỏi các cơ quan chức năng phải làm việc nghiêm túc đảm bảo các công trình xây dựng an toàn, mỹ quan đô thị và đúng với quy hoạch phù hợp với từng địa bàn trên thành phố. Trong những năm gần đây, mặc dù công tác quản lý trật tự xây dựng đã được quan tâm nhưng thành phố vẫn không thể tránh được những vi phạm mà các chủ đầu tư trong quá trình xây dựng xây dựng. Cụ thể, năm 2016, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị Hà Nội đã kiểm tra phát hiện hơn 2.400 vụ xây sai phép, không phép trong số hơn 7.800 công trình trên địa bàn, lập biên bản để xử lý. Năm 2017, Hà Nội đã lập biên bản 1.916 vụ vi phạm trật tự xây dựng. Trong đó có 783 vụ sai phép, 576 vụ nhà không phép, 299 vụ xây nhà trái phép. Thành phố đã tiến hành cưỡng chế 1358 vụ. Những số liệu này được báo cáo tại cuộc họp giữa lãnh đạo Thành phố với Sở Xây dựng Hà Nội. [15] Tính đến quý II năm 2018, số vụ vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn Hà Nội như xây dựng không phép, sai phép, tranh chấp, khiếu nại vẫn cao. Cụ thể, các đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã đã tiến hành kiểm tra 6349 công trình xây dựng. Trong đó, số công trình lập hồ sơ vi phạm
- Xem thêm -