Tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẠI LÝ TẠI CÔNG TY TNHH PRUDENTIAL VIỆT NAM

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 380 |
  • Lượt tải: 1
vuleo

Tham gia: 20/07/2016

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẠI LÝ TẠI CÔNG TY TNHH PRUDENTIAL VIỆT NAM ĐẶNG THANH CẢNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGÔ TRẦN ÁNH HÀ NỘI, Tháng 10/2009 MỞ ĐẦU 1 LÝ DO Vai trò của BHNT đối với nền kinh tế 2 Tầm quan trọng của công tác quản lý đại lý đối với một công ty Bảo hiểm Nhân thọ 3 Yêu cầu đổi mới, hoàn thiện công tác quản lý đại lý tại Công ty TNHH Prudential Việt Nam. CHỌN ĐỀ TÀI 4 Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên Thị trường Bảo hiểm Nhân thọ. Nội dung của luận văn 1 2 3 Cơ sở lý thuyết Thực trạng công Một số giải pháp, chung về bảo hiểm tác quản lý đại lý kiến nghị nhằm nhân thọ và đại lý tại Công ty TNHH góp phần hoàn bảo hiểm nhân thọ BHNT Prudential thiện công tác Việt Nam. quản lý mạng lưới đại lý Những vấn đề chung về BHNT Khái quát về BHNT 1 Lịch sử ra đời và phát triển của BHNT 2 3 4 Đặc điểm và các loại hình BHNT Nguyên tắc khoán trong BHNT Hợp đồng BHNT Những vấn đề chung về Đại lý BHNT Đại lý bảo hiểm nhân thọ 1 4 Khái quát về Đại lý BHNT 2 Khái niệm 3 Phân loại Đại lý BHNT Vai trò của Đại lý BHNT Những vấn đề chung về Đại lý BHNT Tổ chức quản lý Lập kế hoạch Các công tác quản lý mạng lưới đại lý BHNT Kiểm tra & đánh giá Điều hành mạng lưới Chương II: Thực trạng công tác quản lý mạng lưới đại lý Những kế hoạch, mục tiêu của mạng lưới đại lý Phục vụ khách hàng thứ 5 triệu vào năm 2010 Tỷ lệ duy trì hợp đồng bình quân đạt 65% Tỷ lệ đại lý hoạt động bình quân hàng tháng đạt 30% Có 5.000 trưởng ban, trưởng nhóm Đến năm 2010 có 50 ngàn đại lý Tiếp tục dẫn đầu, bứt phá và bỏ xa các đối thủ cạnh tranh Chương II: Thực trạng công tác quản lý mạng lưới đại lý Trưởng nhóm, trưởng ban tuyển chọn Phụ trách kinh doanh phỏng vấn Ứng viên tham dự BOP Các bước tuyển chọn đại lý Ứng viên tham dự huấn luyện Ký hợp đồng và cấp mã số đại lý Chương II: Thực trạng công tác quản lý mạng lưới đại lý Phương hướng phát triển đội ngũ đại lý Kỹ năng khai thác, tư vấn Kiến thức chuyên môn Đạo đức nghề nghiệp Văn phòng làm việc Đại lý Phượng tiện làm việc Kinh nghiệm hoạt động Chương II: Thực trạng công tác quản lý mạng lưới đại lý Mô hình tổ chức mạng lưới đại lý Đại lý truyền thống Đại lý Đại lý phi truyền thống Ban Văn phòng Chi nhánh Tổ đại lý Công ty Nhóm Văn phòng Tổng đại lý Văn phòng Đại lý Chương II: Thực trạng công tác quản lý mạng lưới đại lý Công tác điều hành mạng lưới đại lý - Hoa hồng 1 Tài chính - Trợ cấp - Các khoản thưởng thi đua - Thư chúc mừng 2 Tâm lý - Thăm hỏi, động viên khi ốm đau - Mua bảo hiểm tai nạn - Thăng chức khi đạt chỉ tiêu 3 Thăng – giáng cấp - Giáng cấp khi không đạt chỉ tiêu - Các hình thức chế tài khác Chương II: Thực trạng công tác quản lý mạng lưới đại lý Phòng Quản lý Đại lý Phòng Pháp chế Đại lý Ban Công tác Nhóm kiểm tra và đánh Đại lý Đại lý Đại lý giá Chương II: Thực trạng công tác quản lý mạng lưới đại lý Các thành tựu đã đạt được Tổng số đại lý nhiều nhất Chiếm thị phần cao nhất Tốc độ tăng trưởng cao nhất Chương II: Thực trạng công tác quản lý mạng lưới đại lý Những mặt hạn chế Sô lượng đại lý nghỉ việc nhiều. Công tác tuyển dụng đại lý chạy theo số lượng Kỹ năng phỏng vấn và tuyển dụng của quản lý hạn chế Tỷ lệ đại lý yếu kém nhiều, vi phạm cao Chế độ hoa hồng không cạnh tranh Bằng những ngành nghề khác Tỷ lệ đại lý nghỉ việc cao Hiệu quả mạng lưới thấp Chương II: Thực trạng công tác quản lý mạng lưới đại lý Những mặt hạn chế Các trưởng ban, trưởng nhóm chưa tập trung nhiều cho công tác quản lý ban, nhóm Tỷ lệ trợ cấp dành cho trưởng ban, trưởng nhóm chưa cao Mức thưởng cho các ban nhóm hoạt động tốt chưa thuyết phục. Hiệu quả của ban, nhóm thấp Hiệu quả mạng lưới thấp Chương II: Thực trạng công tác quản lý mạng lưới đại lý Những mặt hạn chế Các ngành khác Thu nhập còn hạn chế, chưa thật sự hấp dẫn so với các ngành nghề khác. Prudential Năm 2005 2007 % tăng của lương 8% 7% Đội ngũ đại lý chưa tận tâm vời nghề Coi nghề đại lý BHNT là nghề phụ và tìm kiếm những cơ hội khác. Xã hội chưa có cái nhìn đúng đắn đối với nghề đại lý bảo hiểm Không thu hút được những người giỏi Hiệu quả khai thác của đại lý còn hạn chế Hiệu quả mạng lưới thấp Chương III: Những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đại lý Cơ sở Lý thuyết MỤC TIÊU, YÊU CẦU Thực trạng công tác quản lý đại lý Giải pháp thực hiện Chương III: Những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đại lý Hoàn thiện công tác tuyển chọn và đào tạo đại lý Đánh giá lại công tác tuyển dụng đại lý 1 Tập trung vào chất lượng ứng viên 2 Xây dựng các tiêu chí để đánh giá ứng viên và tập trung vào ứng viên trung niên 3 Sử dụng nhiều hình thức tuyển dụng 4 Phát huy tối đa chính sách đại lý tuyển đại lý Chương III: Những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đại lý Hoàn thiện công tác tuyển chọn và đào tạo đại lý (tt) Rà soát và củng cố lực lượng đại lý 1 Tiến hành ngay việc phân loại đại lý 2 Chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ cho đại lý 3 Rà soát, phân loại các ban nhóm yếu Chương III: Những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đại lý Cải thiện chế độ hoa hồng, phúc lợi khen thưởng cho đại lý Tăng trợ cấp cho đại lý thu phí hợp đồng Thưởng tiền mặt cho đại lý có tỷ lệ duy trì hợ đồng cao
- Xem thêm -