Tài liệu Hoàn thiện công tác lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại tổng công ty công nghiệp ô tô việt nam

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

-1- Chuyên đề tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam ra nhập WTO là bước ngoặt lớn trong nền kinh tế của Việt Nam, sự kiện đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong nền kinh tế. Khi Việt Nam tham gia WTO các doanh nghiệp trong nước có nhiều cơ hội tham gia vào thị trường thế giới, ngược lại cũng tạo điều kiện cho hàng hóa của các nước khác xâm nhập vào Việt Nam. Để hàng hóa trong nước cạnh tranh được với hàng hóa nước ngoài, để các doanh nghiệp Việt Nam trụ vững trên con đường hội nhập với nền kinh tế thế giới, quản lý doanh nghiệp là hoạt động vô cùng quan trọng. Để quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả, kế hoạch hóa là công cụ phục vụ cho việc quản lý doanh nghiệp. Kế hoạch hóa giúp thiết lập và thực hiện các quyết định chiến lược. Trong xu thế hội nhập và cạnh tranh, để các doanh nghiệp có thể tồn tại được buộc các doanh nghiệp phải có những chiến lược phát triển, tầm nhìn và mục tiêu mang màu sắc riêng. Vì vậy công tác kế hoạch hóa trong doanh nghiệp ngày càng cần được chú trọng đặc biệt là công tác kế hoạch hóa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế tại Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam, tôi đã tìm hiểu công tác kế hoạch tại Tổng công ty để thực hiện chuyên đề tốt nghiệp với đề tài: “Hoàn thiện công tác lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam”. Trong thời gian thực tập và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS. TS Phan Thị Nhiệm người hướng dẫn trực tiếp tôi đề tài này cùng với các giảng viên của khoa Kế hoạch- phát triển đã cung cấp kiến thức để tôi hoàn thành được báo cáo này. Đồng thời tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, Phòng Kế hoạch thống kê, các phòng ban khác cùng toàn thể các cán bộ công nhân viên Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực tập. Chuyên đề tốt nghiệp gồm 3 phần chính: Chương I: Lý luận chung về kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp Chương II: Đánh giá công tác lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam Chương III: Giải pháp hoàn thiện công tác lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam SV: Đoàn Thị Thu Hiền Lớp: Kế hoạch 48A -2- Chuyên đề tốt nghiệp Vì thời gian thực tập có hạn cùng với nhận thức, kinh nghiệm còn hạn chế nên chuyên đề không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô khoa Kế hoạch và phát triển và Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam để hoàn thiện hơn nữa chuyên đề này và tích lũy thêm được kinh nghiệm nghề nghiệp cho bản thân. SV: Đoàn Thị Thu Hiền Lớp: Kế hoạch 48A -3- Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1, Tổng quan về kế hoạch hóa trong doanh nghiệp 1.1 Khái niệm 1.1.1 Kế hoạch hóa Theo cách hiểu tổng quát nhất, kế hoạch hóa là “hoạt động của con người trên cơ sở nhận thức và vận dụng các quy luật xã hội và tự nhiên đặc biệt là các quy luật kinh tế để tổ chức quản lí các đơn vị kinh tế - kĩ thuật, các ngành, các lĩnh vực hoặc toàn bộ nền sản xuất xã hội theo những mục tiêu thống nhất; dự kiến trước phương hướng, cơ cấu, tốc độ phát triển và có những biện pháp tương ứng bảo đảm thực hiện, nhằm đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Công tác KHH bao gồm việc dự đoán, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch và đánh giá hoàn thành kế hoạch. KHH xã hội chủ nghĩa là sự cụ thể hoá cương lĩnh chính trị và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn nhất định bằng các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu và biện pháp cụ thể. KHH phải kết hợp giữa dự đoán và phương hướng chỉ đạo phát triển kinh tế quốc dân của nhà nước với tính chủ động, sáng tạo và quyền tự chủ kinh doanh của các tổ chức kinh tế - xã hội, các đơn vị cơ sở; phải vận dụng đầy đủ các quy luật phát triển và các quan hệ kinh tế - xã hội của chủ nghĩa xã hội, các quan hệ thị trường, quan hệ hàng hoá - tiền tệ trong tất cả các khâu của nền tái sản xuất xã hội. Cơ chế KHH tập trung cao độ được xem là phương pháp quản lí cơ bản của các nước xã hội chủ nghĩa trước đây đã được thực tiễn kiểm nghiệm là quan liêu, mang nhiều tính chủ quan, duy ý chí, do đó nền kinh tế rơi vào tình trạng trì trệ, khủng hoảng trầm trọng; hiện nay nó đang được đổi mới bằng sự kết hợp KHH bằng các chỉ tiêu mang tính pháp lệnh với việc vận dụng quan hệ thị trường và cơ chế thị trường, dưới sự quản lí của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.”(từ điển bách khoa Việt Nam) 1.1.2 Kế hoạch hóa trong doanh nghiệp Kế hoạch hóa trong doanh nghiệp là một trong những bộ phận của KHH nói chung. KHH hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp( gọi tắt là KHH doanh nghiệp) là một quy trình ra quyết định cho phép xây dựng một hình ảnh SV: Đoàn Thị Thu Hiền Lớp: Kế hoạch 48A -4- Chuyên đề tốt nghiệp mong muốn về một trạng thái tương lai của doanh nghiệp và quá trình tổ chức triển khai thực hiện mong muốn đó. Như vậy KHH doanh nghiệp là thể hiện kĩ năng tiên đoán mục tiêu phát triển và tổ chức quá trình thực hiện mục tiêu đạt ra. Công tác này bao gồm 2 khâu chính đó là  Lập kế hoạch  Tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra, điều chỉnh và đánh giá công tác kế hoạch 1.2 Vai trò của công tác kế hoạch hóa trong doanh nghiệp 1.2.1 Vai trò trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung Kế hoạch hóa tập trung là mô hình được áp dụng ở Việt Nam đến năm 1986. Điều kiện và tiền đề của sự tồn tại cơ chế này là nền kinh tế dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất và sự lãnh đạo của nhà nước chuyên chính vô sản. Kế hoạch hóa được thể hiện ra là những quyết định mang tính chất mệnh lệnh. Hình thức giao dịch điển hình giữa các chủ thể kinh tế là những giao dịch có ý nghĩa việc giao và nhận các sản phẩm nhằm thực hiện các chỉ tiêu nghĩa vụ có tính pháp lệnh của những nhà lập kế hoạch. Các chỉ tiêu kế hoạch của doanh nghiệp cũng chính là các chỉ tiêu pháp lệnh mang tính toàn diện mà các cơ quan quản lý cấp trên giao cho cấp dưới trên cơ sở cân đối chung toàn ngành và tổng thể nền kinh tế quốc dân. Trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung, hệ thống chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh là cơ sở điều tiết mọi hoạt động quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Vai trò của cơ chế này đó là:  Có năng lực tạo ra các tỉ lệ tiết kiệm và tích lũy cao, thực hiện được những cân đối cần thiết trong tổng thể nền kinh tế quốc dân, nền kinh tế có thể đạt được mức cung ứng các nguồn lực cần thiết tạo ra tăng trưởng nhanh.  Nhà nước có thể thực hiện được các mục tiêu và lĩnh vực cần ưu tiên trong từng thời kì nhất định. Cơ chế kế hoạch hóa tập trung áp dụng ở nước ta một thời kì khá dài và nó cũng đem lại những kết quả đáng kể nhất là trong thời kì Việt Nam thực hiện cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nhiều doanh nghiệp đã ra đời và cung cấp một khối lượng của cải vật chất đáng kể phục vụ cho công cuộc kháng chiến chống Mỹ. SV: Đoàn Thị Thu Hiền Lớp: Kế hoạch 48A -5- Chuyên đề tốt nghiệp Tuy vậy trong nền kinh tế thị trường, cơ chế kế hoạch hóa tập trung tỏ ra không còn phù hợp, bản thân cơ chế này đã tạo ra những rào cản hạn chế sự phát triển của các doanh nghiệp và của nền kinh tế quốc dân. Những hạn chế đó là:  Hạn chế tính năng động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.  Các doanh nghiệp bị mất động lực phát triển, không có khả năng cạnh tranh từ đó dẫn đến nền kinh tế trì trệ.  Hạn chế tính năng động của con người từ đó dẫn tới năng suất thấp và hiệu quả kinh tế thấp  Hạn chế tính năng động về công nghệ, áp dụng khoa học kĩ thuật mới. 1.2.2 Vai trò trong nền kinh tế thị trường Trong nền kinh tế thị trường, các hành vi của doanh nghiệp thường bị chi phối bởi các dấu hiệu và quy luật của thị trường. Tuy vậy, kế hoạch hóa vẫn là cơ chế quản lý cần thiết, hữu hiệu của các doanh nghiệp. Sự tồn tại và phát triển của kế hoạch hóa doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường thể hiện ở vai trò của KHH doanh nghiệp trong việc quản lý doanh nghiệp. Những vai trò đó là:  KHH là nhằm đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp vì vậy lập kế hoạch cũng là khâu đầu tiên và quan trọng nhất trong quy trình kế hoạch hóa của doanh nghiệp và cũng là công việc duy nhất có liên quan đến việc thiết lập các mục tiêu cần thiết cho sự phấn đấu của tập thể. Trong nền kinh tế thị trường thường xuyên biến động , kế hoạch và quản lý bằng kế hoạch giúp các doanh nghiệp dự kiến được những cơ hội, thách thức có thể xảy ra để quyết định nên làm cái gì, làm như thế nào, khi nào làm và ai làm trong một thời kì nhất định. Nếu không có kế hoạch và tổ chức quá trình hoạt động thông qua các mục tiêu định lập trước thì có nghĩa là chúng ta đã để các sự kiện của doanh nghiệp diễn ra một cách ngẫu nhiên và tính rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp sẽ tăng lên.  Công tác kế hoạch hóa với việc ứng phó những bất định và thay đổi của thị trường. Lập kế hoạch là dự kiến những vấn đề của tương lai, mà tương lai rất ít khi chắc chắn. Thậm chí ngay cả khi tương lai có độ chắc chắn cao thì các nhà quản lý vẫn tìm cách tốt nhất để đạt được các mục tiêu đặt ra, phân công, phối hợp hoạt động của các bộ phận trong hệ thống tổ chức trong quá trình thực hiện các mục tiêu đặt ra, phân công, phối hợp hoạt động của các bộ phận trong hệ thống tổ chức SV: Đoàn Thị Thu Hiền Lớp: Kế hoạch 48A -6- Chuyên đề tốt nghiệp trong quá trình thực hiện mục tiêu kế hoạch và tháo gỡ, ứng phó với những bất ổn trong diễn biến sản xuất kinh doanh. Sự bất ổn định của môi trường kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp ngoài việc soạn lập các kế hoạch, phải tiến hành các nội dung khác của công tác KHH đó là việc triển khai thực hiện, kiểm tra các công việc của các cấp tổ chức, điều chỉnh các hoạt động cần thiết để đảm bảo thực thi các mục tiêu kế hoạch đề ra.  Công tác kế hoạch hóa với việc tạo khả năng tác nghiệp kinh tế trong doanh nghiệp. Để đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả công tác kế hoạch hóa thường hướng tới cực tiểu hóa chi phí. Kế hoạch thay thế sự hoạt động manh mún, không được phối hợp bằng sự nỗ lực có định hướng chung, thay thế luồng hoạt động thất thường bởi một luồng đều đặn và thay thế phán xét vội vàng bằng những quyết định có cân nhắc kĩ lưỡng. Ở phạm vi doanh nghiệp, tác dụng của kế hoạch hóa với các tác nghiệp kinh tế càng rõ nét hơn. Công tác KHH doanh nghiệp tạo cơ sở cho việc nhìn nhận logic các nội dung hoạt động có liên quan chặt chẽ với nhau trong quá trình tiến tới mục tiêu sản xuất sản phẩm và dịch vụ cuối cùng. Trên nền tảng đó, các nhà quản lý thực hành các phân công, điều độ, tổ chức các hành động cụ thể, chi tiết theo đúng trình tự, đảm bảo cho sản xuất sẽ không bị rối loạn và ít tốn kém. 1.3 Hệ thống kế hoạch trong doanh nghiệp 1.3.1 Theo góc độ thời gian Đứng trên góc độ thời gian, KHH doanh nghiệp gồm 3 bộ phận cấu thành: a) Kế hoạch dài hạn: Khoảng thời gian bao trùm kế hoạch khoảng 10 năm. Đặc trưng của kế hoạch dài hạn đó là:  Môi trường liên quan được hạn chế bởi thị trường mà doanh nghiệp đã có mặt  Dự báo trên cơ sở ngoại suy từ quá khứ, bao gồm xu hướng dự tính của nhu cầu, giá cả và hành vi cạnh tranh  Chủ yếu nhấn mạnh các ràng buộc về tài chính  Sử dụng rộng rãi các phương pháp kinh tế lượng để dự báo b) Kế hoạch trung hạn: cụ thể hóa những định hướng của kế hoạch dài hạn ra các khoảng thời gian ngắn hơn thường là 3- 5 năm SV: Đoàn Thị Thu Hiền Lớp: Kế hoạch 48A -7- Chuyên đề tốt nghiệp c) Kế hoạch ngắn hạn: thường là các kế hoạch hàng năm các kế hoạch tiến độ, hành động có thời gian dưới 1 năm như: kế hoạch quý, tháng,v.v…Kế hoạch ngắn hạn bao gồm các phương pháp cụ thể sử dụng các nguồn lực của các doanh nghiệp cần thiết để đạt được mục tiêu trong kế hoạch trung và dài hạn. Ba loại kế hoạch ngắn, trung và dài hạn cần phải được liên kết chặt chẽ với nhau và không được phủ nhận lẫn nhau. Cần thiết phải nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giải quyết mối quan hệ giữa các loại kế hoạch theo thời gian vì trên thực tế đã này sinh nhiều lãng phí từ các quyết định theo những tình huống trước mắt mà không đánh giá được ảnh hưởng của các quyết định này đối với các mục tiêu dài hạn hơn. Nhiều kế hoạch ngắn hạn đã không đóng góp gì cho bản kế hoạch dài hạn mà còn gây nhiều trở ngại hay có những đòi hỏi nhiều đối với các kế hoạch dài hạn. Để thực hiện được mối quan hệ giữa kế hoạch dài, trung và ngắn hạn các nhà lãnh đạo chủ chốt của các doanh nghiệp nên thường xuyên xem xét và sửa đổi các quyết định trước mắt xem chúng có phục vụ các chương trình dài hạn hay không và các nhà quản lý cấp dưới nên được thông báo thường xuyên về kế hoạch dài hạn của doanh nghiệp sao cho các quyết định của họ phù hợp với các mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp. 1.3.2 Theo góc độ nội dung, tính chất, cấp độ kế hoạch Hệ thống kế hoạch hóa trong doanh nghiệp bao gồm 2 bộ phận:  Kế hoạch chiến lược Kế hoạch chiến lược áp dụng trong các doanh nghiệp là định hướng lớn cho phép doanh nghiệp thay đổi, cải thiện, củng cố vị trí cạnh tranh của mình và những phương pháp cơ bản để đạt được mục tiêu đó. Kế hoạch chiến lược không phải là từ những kì vọng mà doanh nghiệp muốn đạt tới mà là xuất phát từ khả năng thực tế của doanh nghiệp, như vậy nó thể hiện sự phản ứng của doanh nghiệp đối với hoàn cảnh khách quan bên trong và bên ngoài của hoạt động doanh nghiệp. Kế hoạch chiến lược thường được soạn thảo trong thời dan dài nhưng nó không đồng nghĩa với kế hoạch dài hạn. Nói đến kế hoạch chiến lược không phải nói đến góc độ thời gian của chiến lược mà nói đến tính chất, định hướng của kế hoạch và bao gồm toàn bộ mục tiêu phát triển tổng thể của doanh nghiệp. Trách nhiệm soạn thảo kế hoạch chiến lược trước hết là của lãnh đạo doanh nghiệp, vì kế hoạch chiến lược đòi hỏi trách nhiệm rất cao, quy mô hoạt động lớn của các nhà quản lý. SV: Đoàn Thị Thu Hiền Lớp: Kế hoạch 48A -8-  Chuyên đề tốt nghiệp Kế hoạch chiến thuật Là công cụ cho phép chuyển các định hướng chiến lược thành các chương trình áp dụng cho các bộ phận của doanh nghiệp trong khuôn khổ các hoạt động của doanh nghiệp, nhằm thực hiện được các mục tiêu của kế hoạch chiến lược. Kế hoạch tác nghiệp thường được thể hiện cụ thể ở những bộ phận kế hoạch riêng biệt trong tổng thể hoạt động kinh doanh như: kế hoạch sản xuất, kế hoạch marketting, kế hoạch tài chính, nhân sự của doanh nghiệp. Kế hoạch chiến lược tập trung vào những lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến tương lai của doanh nghiệp, trong khi kế hoạch tác nghiệp thường liên quan đến tất cả các bộ phận của doanh nghiệp, quy trình kế hoạch hóa chiến lược đòi hỏi chủ yếu là sự tham gia của các nhà lãnh đạo trong khi kế hoạch tác nghiệp huy động tất cả các cán bộ phụ trách bộ phận. 1.4 Nguyên tắc kế hoạch hóa trong doanh nghiệp Nguyên tắc KHH xác định tính chất và nội dung hoạt động kế hoạch trong đơn vị kinh tế. Tuân thủ đúng đắn các nguyên tắc của kế hoạch hóa tạo ra điều kiện tiền đề cho việc nâng cao hiệu quả và giảm thiểu các tiêu cực có thể có trong hoạt động của doanh nghiệp. Các nguyên tắc cơ bản đối với công tác KHH doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường: 1.4.1 Nguyên tắc thống nhất Doanh nghiệp bao gồm nhiều các bộ phận khác nhau mỗi bộ phận lại có một chức năng khác nhau. Vì vậy công tác quản lý doanh nghiệp cần phải được thống nhất từ trên xuống dưới đảm bảo cho hoạt động của doanh nghiệp được xuyên suốt. Trong doanh nghiệp có các mối quan hệ dọc và quan hệ ngang khá phức tạp. Mối quan hệ dọc là mối quan hệ giữa các cấp quản lý trong doanh nghiệp bao gồm từ trên là ban lãnh đạo tới các phòng ban và cuối cùng là các nhân viên. Mối quan hệ ngang là sự tác động mang tính chức năng giữa các phòng ban với nhau trong cùng cấp quản lý, nó thể hiện sự trao đổi thông tin với nhau giữa các bộ phận trong doanh nghiệp. Nguyên tắc thống nhất cần phải đảm bảo sự phân chia, phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng, triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch giữa các cấp, các phòng ban chức năng trong doanh nghiệp Trong doanh nghiệp bao gồm nhiều các kế hoạch khác nhau. Các kế hoạch bộ phận giải quyết những công việc mang tính chức năng và đặc thù riêng. Vì vậy cần có sự phân định rõ rang giữa các bộ phận, các phòng ban trong công tác kế hoạch hóa. SV: Đoàn Thị Thu Hiền Lớp: Kế hoạch 48A -9- Chuyên đề tốt nghiệp Các kế hoạch bộ phận trong doanh nghiệp là một hệ thống các kế hoạch có liên quan chặt chẽ đến nhau. Hoạt động của doanh nghiệp sẽ không hiệu quả nếu kế hoạch hóa của phần này không liên quan đến công việc kế hoạch hóa của phần khác. Tính thống nhất trong công tác kế hoạch hóa doanh nghiệp nhằm mục tiêu hướng tới mục đích chung của doanh nghiệp cũng như vì sự phát triển của từng bộ phận cấu thành. 1.4.2 Nguyên tắc tham gia Nguyên tắc tham gia có mối liên hệ mật thiết với nguyên tắc thống nhất. Nguyên tắc này có nghĩa là mọi thành viên của doanh nghiệp đều tham gia vào những hoạt động cụ thể trong công tác kế hoạch hóa, không phụ thuộc vào nhiệm vụ và chức năng của họ. Nếu nguyên tắc này được thực hiện một cách đầy đủ nó sẽ đem lại những lợi ích sau: Thứ nhất nhờ trao đổi thông tin mỗi thành viên trong doanh nghiệp có thể hiểu biết sâu sắc hơn về doanh nghiệp của mình, ngoài lĩnh vực mà họ tham gia hoạt dộng. Thông tin sẽ được trao đổi một cách chủ động và dễ dàng hơn. Nhờ có sự tham gia của các thành viên trong doanh nghiệp mà bản kế hoạch không chỉ là của riêng lãnh đạo mà còn trở thành kế hoạch chính của người lao động. Các thành viên sẽ có trách nhiệm cũng như cố gắng thực hiện một cách tốt nhất bản kế hoạch và từ đó dẫn tới hiệu quả bản kế hoạch được nâng cao. Nguyên tắc tham gia sẽ phát huy được tính chủ động, sáng tạo của mọi thành viên đối với hoạt động doanh nghiệp. Từ đó giúp nâng cao hiệu quả lao động của mọi thành viên trong doanh nghiệp. Để thực hiện được nguyên tắc tham gia này, các cán bộ lãnh đạo của donah nghiệp cần phải xây dựng những mô hình nhằm thu hút được đông đảo quần chúng và các tổ chức quần chúng trong doanh nghiệp tham gia trong công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch của doanh nghiệp thậm chí cả trong hoạt động kiểm tra, giám sát. Hai phương pháp phổ biến và mang tính hiệu quả trong việc thu hút sự tham gia của các thành viên trong công tác kế hoạch hóa đó là: phương pháp kí kết hợp đồng tập thể trong quá trình xây dựng kế hoạch; tổ chức bộ phận “nhóm chất lượng” trong doanh nghiệp. SV: Đoàn Thị Thu Hiền Lớp: Kế hoạch 48A - 10 - Chuyên đề tốt nghiệp 1.4.3 Nguyên tắc linh hoạt Thị trường luôn biến động không ngừng, chứa đựng trong đó nhiều rủi ro khó lường trước vì vậy các kế hoạch được xây dựng cần mang tính linh hoạt Nội dung của nguyên tắc linh hoạt được thể hiện ở các khía cạnh sau: Kế hoạch cần phải xây dựng nhiều phương án, tương ứng với mỗi phương án áp dụng với những điều kiện cụ thể về nguồn lực, thị trường và các điều kiện kinh doanh. Không chỉ xây dựng kế hoạch chính mà còn cần phải xây dựng kế hoạch phụ, kế hoạch dự phòng để ứng phó đượ với những sự kiện bất ngờ xảy ra. Các kế hoạch phải được xem xét một cách thường xuyên, liên tục. Các nhà lãnh đạo cần phải liên tực kiểm tra tiến trình thực hiện, đối chiếu với các sự kiện xảy ra từ đó có những điều chỉnh kịp thời để mang lại hiệu quả kinh tế lớn nhất và đạt được mục tiêu doanh nghiệp đã đề ra. 2, Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 2.1 Khái niệm kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 2.1.1 Khái niệm Kế hoạch sản xuất kinh doanh là một loại kế hoạch kinh doanh của xí nghiệp theo cơ chế tự chủ của các đơn vị kinh tế; nó xác định một cách tổng hợp, toàn diện và cụ thể các mặt hoạt động tự chủ của xí nghiệp, xuất phát từ chính sách, phương hướng phát triển kinh tế của nhà nước và từ nhu cầu của thị trường. Ngoài ra, nó còn là một trong những nội dung quan trọng của hoạt động quản lý sản xuất, kế hoạch sản xuất nhằm tối ưu hóa việc sử dụng các yếu tố sản xuất sẵn có để sản xuất một hoặc nhiều sản phẩm đã định. 2.1.2 Phân loại  Kế hoạch năng lực sản xuất: dựa trên dự báo về nhu cầu của thị trường và các chiến lược dài hạn của doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phài quyết định trang bị cho mình một mức độ năng lực sản xuất nhất định. Quyết định về năng lực sản xuất ảnh hưởng rất lớn đến chi phí cố định, do vậy việc xác định quy mô của thiết bị sản xuất là rất quan trọng, ảnh hưởng tới những vấn đề mang tính chất chiến lược của doanh nghiệp. Kế hoạch năng lực sản xuất chính là kế hoạch để xác định quy mô sản xuất của doanh nghiệp. SV: Đoàn Thị Thu Hiền Lớp: Kế hoạch 48A - 11 -  Chuyên đề tốt nghiệp Kế hoạch sản xuất tổng thể: là một phần của hệ thống kế hoạch hóa sản xuất. Kế hoạch sản xuất tổng thể chủ yếu nhằm đưa ra các chính sách sản xuất, thương mại, mua sắm, cung ứng….cho các hoạt động chung và cho các nhóm sản phẩm. Kế hoạch sản xuất tổng thể mang tính chất tổng hợp các hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm của doanh nghiệp.  Kế hoạch chỉ đạo sản xuất: là bước trung gian giữa kế hoạch sản xuất tổng thể và kế hoạch nhu cầu ản xuất. Kế hoạch chỉ đạo sản xuất xác định doanh nghiệp cần phải sản xuất cái gì và khi nào thì sản xuất. Kế hoạch này phải phù hợp với kế hoạch sản xuất tổng thể. Kế hoạch chỉ đạo sản xuất cho chúng ta biết cần phải chuẩn bị những gì để thỏa mãn nhu cầu và đáp ứng kế hoạch sản xuất tổng thể.  Kế hoạch nhu cầu sản xuất: xác định nhu cầu các phương tiện và yếu tố sản xuất như: lao động, máy móc thiết bị, diện tích sản xuất…  Kế hoạch tiến độ sản xuất: loại kế hoạch được xây dựng trong các doanh nghiệp công nghiệp, nhằm phân chia nhiệm vụ kế hoạch sản xuất cả năm cho các phân xưởng, ngành, tổ chức sản xuất và từng công nhân trong từng khoảng thời gian tương đối ngắn (tháng, tuần), thậm chí đến từng ca sản xuất. Là công cụ giúp cho giám đốc doanh nghiệp chỉ đạo điều hành sản xuất một cách chặt chẽ, nhịp nhàng và kịp thời. 2.2 Vai trò của kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp Kế hoạch sản xuất kinh doanh là một trong những kế hoạch tác nghiệp của các doanh nghiệp. Đối với hầu hết các doanh nghiệp, sản xuất và dự trữ là những chức năng truyền thống của doanh nghiệp, nó giữ vai trò quan trọng trong việc tạo ra của cải vật chất cho xã hội, thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của người dân và là nguồn gốc lợi nhuận cho doanh nghiệp. Mặt khác, đây cũng là hoạt động tạo ra nhiều việc làm nhất cho xã hội. Kế hoạch sản xuất và dự trữ cũng đóng góp vai trò rất quan trọng trong các hoạt động của doanh nghiệp. Mối quan hệ giữa kế hoạch sản xuất dự trữ và các kế hoạch chức năng trong doanh nghiệp được thể hiện qua sơ đồ sau: SV: Đoàn Thị Thu Hiền Lớp: Kế hoạch 48A Chuyên đề tốt nghiệp - 12 - Kế hoạch R&D Nhu cầu của khách hàng Sản phẩm mới Khối lượng Công suất và thời hạn Kế hoạch Marketting Nhu cầu nhân sự Ràng buộc Kế hoạch tài chính Kế hoạch sản xuất và dự trữ Dự toán Cung nhân sự Kế hoạch nhân sự Sơ đồ1: mối quan hệ giữa các loại kế hoạch trong doanh nghiệp Nguồn giáo trình kế hoạch kinh doanh 2.3 Quy trình và phương pháp lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 2.3.1 Quy trình lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp SV: Đoàn Thị Thu Hiền Lớp: Kế hoạch 48A Chuyên đề tốt nghiệp - 13 - Sản xuất Năng lực Tồn kho Marketing nhu cầu Mua sắm Năng lực cung cấp Kế hoạch sản xuất tổng thể Điều chỉnh nhu cầu Điều chỉnh công suất ? Tài chính luồng tiền Nhân sự Kế hoạch nhân sự Kế hoạch chỉ đạo sản xuất Điều chỉnh KH sản xuất Kế hoạch nhu cầu vật liệu Điều chỉnh KH chỉ đạo sản xuất Kế hoạch nhu cầu công suất Thực hiện có phù hợp với kế hoạch Không Khả thi? Có Thực hiện kế hoạch công suất Kiểm tra công suất Thực hiện kế hoạch vật liệu Sơ đồ2: quy trình kế hoạch hóa sản xuất ( Nguồn: giáo trình kế hoạch hóa kinh doanh) SV: Đoàn Thị Thu Hiền Lớp: Kế hoạch 48A - 14 - Chuyên đề tốt nghiệp Quy trình kế hoạch hóa sản xuất thường được thực hiện theo các bước sau:  Bước 1: Xác định những căn cứ cần thiết khi lập kế hoạch sản xuất. Những căn cứ cần thiết gồm: Nhu cầu thị trường, năng lực tài chính, năng lực nhân sự, năng lực cung ứng nguyên vật liệu, năng lực công suất máy móc, các hàng tồn kho… Khi xác định được những căn cứ cần thiết bản kế hoạch sản xuất sẽ gắn liền với thực tế của doanh nghiệp hơn.  Bước 2: Xây dựng kế hoạch sản xuất tổng thể. Kế hoạch này nhằm xác định những nhóm sản phẩm chủ yếu mà doanh nghiệp định tiến hành sản xuất trong chu kì kinh doanh tới  Bước 3: Xây dựng kế hoạch chỉ đạo sản xuất. Sau khi kế hoạch sản xuất tổng thể được duyệt, kế hoạch chỉ đạo sản xuất sẽ được xây dựng. Đây là kế hoạch trung gian giữa kế hoạch sản xuất tổng thể và kế hoạch nhu cầu sản xuất, nó là sự thể hiện kế hoạch sản xuất tổng thể trên chương trình chỉ đạo sản xuất tương ứng, thích hợp với khả năng sản xuất của từng đơn vị.  Bước 4: Xây dựng kế hoạch nhu cầu vật liệu. Kế hoạch này xác định yếu tố đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất.  Bước 5: Xác định nhu cầu công suất. Xác định nhu cầu công suất thích hợp nhằm đáp ứng yêu cầu kế hoạch chỉ đạo sản xuất và kế hoạch sản xuất tổng thể trên cơ sở nguồn cung ứng vật liệu đầu vào cho trước.  Bước 6: Xác định tính khả thi của kế hoạch nhu cầu công suất. Tính khả thi của công suất được xác định bằng cách so sánh đối chiếu với công suất thực tế của máy móc thiết bị. Nếu khả thi có nghĩa là công suất thực tế của máy móc thiết bị lớn hơn nhu cầu công suất cần huy động thì có thể thực hiện bước tiếp theo. Trường hợp không khả thi có nghĩa là công suất máy móc thiết bị không đáp ứng được nhu cầu công suất cần huy động thì phải tiến hành điều chỉnh kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu, kế hoạch chỉ đạo sản xuất và kế hoạch sản xuất tổng thể.  Bước 7: Thực hiện kế hoạch công suất  Bước 8: Thực hiện kế hoạch nguyên vật liệu Hai bước 7, 8 chỉ được thực hiện khi kế hoạch nhu cầu công suất có tính khả thi. Trong quá trình thực hiện hai kế hoạch trên cần tiến hành kiểm tra, giám sát xem nó có đáp ứng được kế hoạch công suất và kế hoạch vật liệu đặt ra hay không? SV: Đoàn Thị Thu Hiền Lớp: Kế hoạch 48A - 15 - Chuyên đề tốt nghiệp 2.3.2 Các bước soạn lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp Quy trình kế hoạch hóa bao gồm các bước tuần tự, cho phép vạch ra các mục tiêu tại những thời điểm khác nhau trong tương lai, dự tính các phương tiện cần thiết và tổ chức triển khai sử dụng các phương tiện nhằm đạt được mục tiêu. Một trong những quy trình kế hoạch hóa được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp và cả những nước phát triển là quy trình PCDA(Plan, Do, Check, Act). Đây là một chu trình hoạt động chuẩn, khái quát hoá các bước đi thông thường trong công tác quản trị. Trước hết, mọi việc bắt đầu bằng việc hoạch định, tức lập kế hoạch (Plan) cho những việc cần làm. Sau đó là đến khâu triển khai thực hiện (Do) những công việc đó. Tiếp theo là kiểm tra (Check) lại những việc đã làm xem có đúng không, có phù hợp không, có sai sót gì không. Cuối cùng là hành động khắc phục, phòng ngừa những sai sót, yếu kém, những điểm không phù hợp (Act) để cải tiến. PDCA giúp cho công việc được hoạch định và triển khai một cách bài bản, hạn chế được những sai sót dẫn đến thiệt hại, mất mát. Sơ dồ 3: Quy trình PCDA đầy đủ Theo sơ đồ trên, quy trình kế hoạch hóa trong doanh nghiệp gồm các bước chính sau:  Bước 1: Soạn lập kế hoạch, đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quy trình kế hoạch hóa. Trong bước này, các nhà kế hoạch cần phải nghiên cứu thị trường, dự báo thị trường và các biến động, phân tích môi trường bên trong và bên ngoài doanh nghiệp xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức, từ đó xác định các nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược, các chương trình và các chỉ tiêu kế hoạch tác nghiệp, soạn lập ngân quỹ cũng như các chính sách, biện pháp áp dụng SV: Đoàn Thị Thu Hiền Lớp: Kế hoạch 48A Chuyên đề tốt nghiệp - 16 - trong thời kì kế hoạch của doanh nghiệp để thực hiện các mục tiêu đặt ra. Trong nền kinh tế thị trường nhiều biến động, việc dự báo thị trường gặp nhiều khó khăn làm cho các mục tiêu đặt ra gặp nhiều rủi ro và bất chắc. Để tránh bị động khi thị trường có những bất ổn, các nhà kế hoạch thường soạn lập kế hoạch trên nhiều phương án khác nhau từ đó lựa chọn các chiến lược và chương trình hành động sao cho phù hợp với biến động của thị trường cũng như năng lực của doanh nghiệp nhằm thu được lợi nhuận cao nhất. Lập kế hoạch là một quá trình đòi hỏi có tri thức. Nó đòi hỏi chúng ta phải xác định các mục tiêu một cách có ý thức có căn cứ và đưa ra các quyết định trên cơ sở mục tiêu, các điều kiện tác động bên ngoài và những nhân tố nội lực bên trong. Các bước soạn lập kế hoạch gồm 6 bước theo sơ đồ sau: Bước 1 Phân tích môi trường Bước 3 Kế hoạch chiến lược Bước 4 Chương trình, dự án Bước 2 Nhiệm vụ và mục tiêu Bước 5 Kế hoạch tác nghiệp và ngân sách Bước 6 Đánh giá và hiệu chỉnh pha của kế hoạch Sơ đồ 4: Các bước trong soạn lập kế hoạch Nguồn giáo trình kế hoạch hóa kinh doanh  Bước 1: Phân tích môi trường. Đây là một bước quan trọng trong quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh. Phân tích môi trường ở đây gồm có: Phân tích môi trường bên ngoài gồm môi trường vĩ mô và môi trường ngành, môi trường bên trong doanh nghiệp đó là cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, tình hình tài chính, nguồn nhân lực, các chính sách của doanh nghiệp…Việc thu thập và phân tích các thông tin về môi trường giúp doanh nghiệp tìm hiểu các cơ hội có thể có trong tương lai và xem xét một cách toàn diện, rõ ràng, biết được ta đang đứng ở đâu trên cơ sở điểm mạnh và điểm yếu của mình. Việc đưa ra các mục tiêu ở bước 2 phụ thuộc vào các phân tích ở bước đầu tiên này. SV: Đoàn Thị Thu Hiền Lớp: Kế hoạch 48A - 17 -  Chuyên đề tốt nghiệp Bước 2: Thiết lập các nhiệm vụ, mục tiêu cho toàn doanh nghiệp và các đơn vị cấp dưới. Dựa vào những phân tích môi trường các nhà kế hoạch sẽ thiết lập các nhiệm vụ, mục tiêu cho toàn doanh nghiệp và các đơn vị một cách phù hợp nhất. Các mục tiêu xác định kết quả cần đạt được và chỉ ra các điểm kết thúc, thời gian kết thúc. Trong các mục tiêu đạt ra mục tiêu nào là quan trọng, mục tiêu nào cần được hoàn thành bằng một hệ thống các chiến lược, các chính sách, các thủ tục, các ngân quỹ, các chương trình.  Bước 3: Lập kế hoạch chiến lược. Kế hoạch chiến lược nhằm xác định các mục tiêu dài hạn cho doanh nghiệp, chính sách để thực hiện các mục tiêu. Lập kế hoạch chiến lược chính là phác thảo hình ảnh của doanh nghiệp trong tương lai dựa trên các mục tiêu đã phác thảo ở bước 2 và việc phân tích môi trường. Để cho ra đời một bản kế hoạch chiến lược thống nhất cho cả doanh nghiệp, bước này gồm các khâu cụ thể: - Xác định các phương án kế hoạch chiến lược - Đánh giá các phương án lựa chọn: Sau khi xác định các phương án chiến lược cần tiến hành đánh giá và xem xét các điểm mạnh, điểm yếu của từng phương án. - Lựa chọn phương án cho kế hoạch chiến lược: Đây là khâu mang tính chất quyết định cho việc ra đời bản kế hoạch chiến lược. Dựa vào những mục tiêu cần thực hiện trong từng kì kế hoạch để lựa chọn một phương án cho kế hoạch chiến lược phù hợp nhất. Trong quá trình lựa chọn phương án cũng cần phải lưu ý đến những phương án dự phòng và những phương án phụ để sử dụng trong những trường hợp cần thiết.  Bước 4: Xác định các chương trình, dự án. Để kế hoạch chiến lược có thể thực hiện được thì cần phải xây dựng các chương trình, dự án. Đây chính là các phần triển khai của hệ thống kế hoạch chiến lược. Chương trình là một công cụ để cụ thể hóa và triển khai các mục tiêu của kế hoạch chiến lược. Các chương trình thường xác định sự phát triển của một trong các mặt hoạt động quan trọng của đơn vị kinh tế còn các dự án thường định hướng đến một mặt hoạt động cụ thể hơn như dự án phát triển thị trường, đổi mới sản phẩm. Các dự án thường được xác định một cách chi tiết, cụ thể hơn một chương trình, nó bao gồm các thông số về tài chính kĩ thuật, các tiến độ thực hiện, tổ chức huy động và sử dụng nguồn lực, hiệu quả kinh tế tài chính. Nội dung của chương trình thường bao gồm: Xác định các mục tiêu, SV: Đoàn Thị Thu Hiền Lớp: Kế hoạch 48A - 18 - Chuyên đề tốt nghiệp nhiệm vụ, các bước tiến hành, các nguồn lực cần sử dụng và các yếu tố khác cần thiết để tiến hành chương trình hành động cho trước, những yêu cầu về ngân sách cần thiết.  Bước 5: Soạn lập hệ thống các kế hoạch chức năng (tác nghiệp) và ngân sách. Để thực hiện được những mục tiêu đã đề ra trong các chương trình, kế hoạch chiến lược cần phải được cụ thể hóa bằng hệ thống các kế hoạch chức năng, xem đó là các kế hoạch tác nghiệp để chỉ đạo và điều hành sản xuất kinh doanh. Sau khi kế hoạch tác nghiệp được xây dựng xong cần lượng hóa chúng dưới dạng tiền tệ các dự toán về mua sắm các yếu tố sản xuất, phục vụ bán hàng, nhu cầu vốn…gọi là soạn lập ngân sách.  Bước 6: Đánh giá, hiệu chỉnh các pha của kế hoạch. Đây là bước thẩm định cuối cùng trước khi cho ra một văn bản kế hoạch. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cùng với các nhà chuyên môn kế hoạch cũng như chức năng khác, có thể sử dụng thêm đội ngũ chuyên gia tư vấn, kiểm tra lại các mục tiêu, chỉ tiêu, các kế hoạch chức năng, ngân sách, các chính sách…  Bước 2: Triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch. Bước này cụ thể hóa mục tiêu lý tưởng trên giấy tờ thành những hành động cụ thể và những kết quả đạt được trong thực tế. Đây là khâu mang tính chất quyết định đến việc thực hiện những mục tiêu đặt ra trong các kế hoạch. Trong bước này doanh nghiệp cần phải xác định cách thức huy động các yếu tố nguồn lực như thế nào và sử dụng các nguồn lực sao cho có hiệu quả nhất.  Bước 3: Tổ chức theo dõi, giám sát thực hiện kế hoạch. Nhiệm vụ trong bước này là kiểm tra, theo dõi quá trình triển khai thực hiện các kế hoạch nhằm phát hiện ra những thay đổi bất ngờ, tìm nguyên nhân của những thay đổi này. Cần phân tích xem những nguyên nhân này xuất phát từ đâu, từ thị trường, môi trường kinh doanh bên ngoài hay từ nội bộ bên trong doanh nghiệp, ban lãnh đạo, các cấp thực hiện kế hoạch hay là những phát sinh đọt xuất trong quá trình triển khai kế hoạch. Bước này cần tiến hành thường xuyên, liên tục để phát hiện kịp thời những phát sinh để đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra.  Bước 4: Điều chỉnh thực hiện kế hoạch. Từ những phân tích ở bước 3 về hiện tượng không phù hợp với mục tiêu, các nhà kế hoạch cần phải có những điều chỉnh để phù hợp với mục tiêu đã đặt ra. Những điều chỉnh đó có thể là: SV: Đoàn Thị Thu Hiền Lớp: Kế hoạch 48A - 19 -  Chuyên đề tốt nghiệp Thay đổi nội dung của hệ thống tổ chức. Việc thay đổi này sẽ không làm thay đổi mục tiêu ban đầu trong bản kế hoạch mà chỉ thay đổi các khâu, các bộ phận có liên quan đến hệ thống quản lý và bị quản lý.  Thay đổi một số mục tiêu bộ phận trong hệ thống mục tiêu ban đầu đặt ra. Hình thức này chỉ nên áp dụng khi không thể thực hiện được sự thay đổi tổ chức hoặc chi phí của quá trình thay đổi tổ chức quá lớn, không đảm bảo hiệu quả kinh tế.  Quyết định chuyển hướng sản xuất kinh doanh trong những điều kiện bất khả kháng. Các hướng chuyển đổi thường là những phương án dự phòng đã được doanh nghiệp xác lập trong quá trình lập kế hoạch. Quy trình kế hoạch hóa nêu trên không phải là một trình tự mang tính chất tuần tự mà nó là một quy trình linh hoạt, mềm dẻo, nó được thực hiện đan xen lẫn nhau, tác động hỗ trợ nhau. 2.3.3 Phương pháp lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp  Kế hoạch năng lực sản xuất Kế hoạch năng lực sản xuất nhằm xác định quy mô công suất của các thiết bị sản xuất, đây là vấn đề mang tính chiến lược của doanh nghiệp. Năng lực sản xuất kinh doanh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, quan trọng nhất phải kể đến công suất của máy móc thiết bị, và sau đó là mức độ cũng như hiệu xuất sử dụng các máy móc thiết bị này trong từng điều kiện cụ thể:  Xác định công suất: Công suất thiết kế: là mức sản lượng lý thuyết tối đa của một hệ thống sản xuất trong một thời kì nhất định. Đối với hầu hết các doanh nghiệp, công suất được đo trực tiếp bằng sản lượng tối đa trong một khoảng thời gian, tuy nhiên đối với một số tổ chức khác thì việc xác định công suất có khó khăn. Thông thường các doanh nghiệp sử dụng các thiết bị của mình ở mức công suất thấp hơn lý thuyết, bởi họ cho rằng hiệu quả hoạt động sẽ tốt hơn khi các nguồn lực của doanh nghiệp không bị căng ra tới mức giới hạn. Công suất thực tế là công suất mà doanh nghiệp muốn đạt được trong điều kiện sản xuất hiện tại. Công suất thực tế thường thấp hơn công suất thiết kế do các SV: Đoàn Thị Thu Hiền Lớp: Kế hoạch 48A - 20 - Chuyên đề tốt nghiệp thiết bị có thể được thiết kế cho những loại sản phẩm thuộc phiên bản cũ hoặc cho những sản phẩm không giống với sản phẩm hiện tại Có hai biện pháp để đo lường năng lực sản xuất của một hệ thống: mức độ sử dụng và hiệu suất sử dụng. Mức độ sử dụng là tỉ lệ phần trăm của công suất thiết kế hiện đang được huy động. Còn hiệu suất là tỉ lệ phần trăm của công suất thực tế hiện đang được huy động. Hiệu quả hoạt động của thiết bị sản xuất thường được đánh giá thông qua hiệu suất sử dụng.  Dự báo nhu cầu công suất Xác định nhu cầu công suất là một quy trình phức tạp, chủ yếu được dựa trên nhu cầu tương lai. Thông thường việc xác định nhu cầu công suất cần phải thông qua 2 bước: tiến hành dự báo nhu cầu theo phương pháp truyền thống sau đó dựa vào kết quả dự báo này để xác định nhu cầu công suất. Bước tiếp thoeo đó là xác định quy mô gia tăng cận biên của công suất. Trong trường hợp nhu cầu công suất không dự đoán trước được, doanh nghiệp có thể sử dụng các mô hình “xác suất”. Kĩ thuật hay được áp dụng để lập kế hoạch năng lực sản xuất trong điều kiện nhu cầu không chắc chắn là lý thuyết ra quyết định, đó là sử dụng cây quyết định. Cây quyết định đòi hỏi phải xác định các sự lựa chọn và các trạng thái tự nhiên khác nhau. Đối với việc xác định công suất, trạng thái tự nhiên thường là nhu cầu tương lai hoặc triển vọng của thị trường.  Kế hoạch sản xuất tổng thể Có 2 phương pháp thường được sử dụng trong khi lập kế hoạch sản xuất tổng thể là phương pháp đồ thị và phương pháp toán học  Phương pháp đồ thị: Phương pháp này là phương pháp tương đối đơn giản, dễ hiểu và dễ sử dụng. Đặc biệt với sự phát triển nhanh chóng và bùng nổ về công nghệ thông tin, phương pháp đồ thị ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn bởi tính tiện dụng của nó. Khi các nhà kế hoạch sử dụng phương pháp này cần phải thực hiện 5 bước: Xác định nhu cầu cho mỗi kì Xác định công suất giờ chuẩn, giờ phụ trội và thuê gia công cho mỗi kì Xác định chi phí lao động, thuê gia công và chi phí lưu kho Tính đến chính sách của doanh nghiệp đối với lao động hoặc mức lưu kho Khảo sát các kế hoạch và ước lượng tổng chi phí. SV: Đoàn Thị Thu Hiền Lớp: Kế hoạch 48A
- Xem thêm -