Tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 73 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

Luậ n vă n tố t nghiệ p Nguyễ n Chí Hưng Lời mở đầu Hiện nay, trong nền kinh tế n ớc ta, dệt may là một trong những ngành có đóng góp lớn cho ngân sách của Nhà n ớc. Không những thế còn giải quyết công ăn việc làm cho rất nhiều lao động. Trong ngành dệt may ở Việt Nam, Công ty may Thăng Long là một đơn vị sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu các mặt hàng dệt may. Tr ớc đây, Công ty thuộc Tổng công ty dệt may Việt Nam, trong hơn 45 năm phát triển Công ty đư có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển đất n ớc. Công ty đư đ ợc Đảng và Nhà n ớc tặng th ởng nhiều huân ch ơng cao quý vì các thành tích của mình. Năm 2003, Công ty đ ợc cổ phần hoá theo Quyết định số 1496/QĐ-TCCB ngày 26/6/2003 của Bộ công nghiệp. Để tiến hành sản xuất, kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế thị tr ờng cạnh tranh ngày càng cao nh ngày nay, một mặt Công ty đư đầu t thay đổi công nghệ ngay từ những năm 80, nâng cao năng suất và chất l ợng sản phẩm. Mặt khác, Công ty đư chú trọng đến công tác quản lý sản xuất để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh ngày một phát triển. Bộ máy kế toán trong Công ty hiện nay đư phát huy đ ợc hiệu quả, giúp quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, đồng thời cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết cho ban giám đốc. Đây cũng là một thành công của Công ty may Thăng Long. Chính vì vậy, em đư chọn Công ty làm nơi để nghiên cứu, nắm vững cách thức thực hành kế toán trong thực tế. Em đư chọn đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng Long làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp. Luận văn tôt nghiệp gồm ba phần: Phần I : Tổng quan chung và đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty may Thăng Long. Phần II: Tổ chức bộ máy kế toán và đánh giá chung về tình hình Công ty may Thăng Long. Giáo viên h ớng dẫn: Tr ơng Anh Dũng Luậ n vă n tố t nghiệ p Nguyễ n Chí Hưng Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Do điều kiện thời gian thực tập và kiến thức của bản thân còn hạn chế nên báo cáo thực tập tổng hợp này không tránh khỏi có một số thiếu sót, mong nhận đ ợc ý kiến phản hồi, đóng góp và bổ sung của những ng ời quan tâm để báo cáo này có thể hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn thầy giáo Tr ơng Anh Dũng trong bộ môn kế toán-tr ờng Đại học Kinh Tế Quốc Dân cùng các cán bộ nhân viên phòng kế toán tài vụ Công ty may Thăng Long đư giúp đỡ em hoàn thành luận văn thực tập này! Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2005 Sinh viên Nguyễn Chí H ng Giáo viên h ớng dẫn: Tr ơng Anh Dũng Luậ n vă n tố t nghiệ p Nguyễ n Chí Hưng Phần I Tổng quan chung và đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty may Thăng Long I/ Quá trình thành lập và đặc điểm kinh doanh của công ty: 1. Quá trình thành lập Tên đầy đủ: Công ty cổ phần may Thăng Long Tên th ờng gọi: Công ty may Thăng Long Tên giao dịch tiếng anh: Thanglong garment joint stock company Tên viết tắt: Thaloga Trụ sở chính: 250 Minh Khai, quận Hai Bà Tr ng, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 8623372 E-Mail: thaloga@fpt.vn Web : Fax: (84-4) 8623374 www.thaloga.com.vn Công ty cổ phần may Thăng Long, tiền thân là công ty may Thăng Long thuộc tổng công ty dệt may Việt Nam, đ ợc thành lập vào ngày 08/05/1958 theo quyết định của Bộ ngoại th ơng. Khi mới thành lập Công ty mang tên Công ty may mặc xuất khẩu, thuộc tổng công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm, đóng tại số nhà 15 phố Cao Bá Quát- Hà Nội. Ban đầu, Công ty có khoảng 2000 công nhân và 1700 máy may công nghiệp. Mặc dù trong những năm đầu hoạt động công ty gặp rất nhiều khó khăn nh mặt bằng sản xuất phân tán, công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật còn thấp, nh ng công ty đư hoàn thành và v ợt mức kế hoạch do nhà n ớc giao. Đến ngày 15/12/1958 Công ty đư hoàn thành kế hoạch năm với tổng sản l ợng là 391.129 sản phẩm đạt 112,8% chỉ tiêu. Đến năm 1959 kế hoạch Công ty đ ợc giao tăng gấp 3 lần năm 1958 nh ng Công ty vẫn hoàn thành và đạt 102% kế hoạch. Trong những năm này Công ty đư mở rộng mối quan hệ với các khách hàng n ớc ngoài nh Liên Xô, Đức, Mông Cổ, Tiệp Khắc. Giáo viên h ớng dẫn: Tr ơng Anh Dũng Luậ n vă n tố t nghiệ p Nguyễ n Chí Hưng B ớc vào thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961- 1965) Công ty đư có một số thay đổi lớn. Vào tháng 7 năm 1961, Công ty chuyển địa điểm làm việc về 250 phố Minh Khai, thuộc khu phố Hai Bà Tr ng nay là quận Hai Bà Tr ng, là trụ sở chính của công ty ngày nay. Địa điểm mới có nhiều thuận lợi, mặt bằng rộng rưi, tổ chức sản xuất ổn định. Các bộ phận phân tán tr ớc, nay đư thống nhất thành một mối, tạo thành dây chuyền sản xuất khép kín khá hoàn chỉnh từ khâu nguyên liệu, cắt, may, là, đóng gói. Ngày 31/8/1965 theo quyết định của Bộ ngoại th ơng công ty có sự thay đổi lớn về mặt tổ chức nh : tách bộ phận gia công thành đơn vị sản xuất độc lập, với tên gọi Công ty gia công may mặc xuất khẩu; còn Công ty may mặc xuất khẩu đổi thành Xí nghiệp may mặc xuất khẩu; Ban chủ nhiệm đổi thành Ban giám đốc. Vào những năm chiến tranh chống Mỹ, Công ty gặp rất nhiều khó khăn nh công ty đư phải 4 lần đổi tên, 4 lần thay đổi địa điểm, 5 lần thay đổi các cán bộ chủ chốt nh ng Công ty vẫn vững b ớc tiến lên thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ hai. Trong các năm 1976-1980, Công ty đư tập trung vào một số hoạt động chính nh : triển khai thực hiện là đơn vị thí điểm của toàn ngành may, trang bị thêm máy móc, nghiên cứu cải tiến dây chuyền công nghệ. Năm 1979, Công ty đ ợc Bộ quyết định đổi tên thành xí nghiệp may Thăng Long. B ớc vào kế hoạch 5 năm lần thứ 3 (1980-1985) tr ớc những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xư hội, Công ty đư không ngừng đổi mới và phát triển. Trong quá trình chuyển h ớng trong thời gian này, Công ty luôn chủ động tạo nguồn nguyên liệu để giữ vững tiến độ sản xuất, thực hiện liên kết với nhiều cơ sở dịch vụ của Bộ ngoại th ơng để nhận thêm nguyên liệu. Giữ vững nhịp độ tăng tr ởng từng năm, năm 1981 Công ty giao 2.669.771 sản phẩm, năm 1985 giao 3.382.270 sản phẩm sang các n ớc: Liên Xô, Pháp, Đức, Thuỵ Điển. Ghi nhận chặng đ ờng phấn đấu 25 năm của Công ty, năm 1983 Nhà n ớc đư trao tặng xí nghiệp may Thăng Long: Huân ch ơng Lao động hạng Nhì. Giáo viên h ớng dẫn: Tr ơng Anh Dũng Luậ n vă n tố t nghiệ p Nguyễ n Chí Hưng Cuối năm 1986 cơ chế bao cấp đ ợc xoá bỏ và thay thế bằng cơ chế thị tr ờng theo định h ớng xư hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp lúc này phải tự tìm bạn hàng, đối tác. Đến năm 1990, liên bang cộng hoà xư hội chủ nghĩa Xô Viết tan rư và các n ớc xư hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, thị tr ờng của Công ty thu hẹp dần. Đứng tr ớc những khó khăn này, lưnh đạo của Công ty may Thăng Long đư quyết định tổ chức lại sản xuất, đầu t hơn 20 tỷ đồng để thay thế toàn bộ hệ thống thiết bị cũ của Cộng hoà dân chủ Đức (TEXTIMA) tr ớc đây bằng thiết bị mới của Cộng hoà liên bang Đức (FAAP), Nhật Bản (JUKI). Đồng thời Công ty hết sức chú trọng đến việc tìm kiếm và mở rộng thị tr ờng xuất khẩu. Công ty đư ký nhiều hợp đồng xuất khẩu với các Công ty ở Pháp, Đức, Thuỵ Điển, Hàn Quốc, Nhật Bản. Với những sự thay đổi hiệu quả trên, năm 1991 xí nghiệp may Thăng Long là đơn vị đầu tiên trong toàn ngành may đ ợc Nhà n ớc cấp giấy phép xuất nhập khẩu trực tiếp. Công ty đ ợc trực tiếp ký hợp đồng và tiếp cận với khách hàng đư giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Thực hiện việc sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà n ớc và địa ph ơng trong thời kỳ đổi mới, tháng 6-1992, xí nghiệp đ ợc Bộ Công nghiệp nhẹ (nay là Bộ công nghiệp) cho phép đ ợc chuyển đổi tổ chức từ xí nghiệp thành Công ty và giữ nguyên tên Thăng Long theo quyết định số 218 TC/LĐ- CNN. Công ty may Thăng Long ra đời, đồng thời là mô hình Công ty đầu tiên trong các xí nghiệp may mặc phía Bắc đ ợc tổ chức theo cơ chế đổi mới. Nắm bắt đ ợc xu thế phát triển của toàn ngành năm 1993 Công ty đư mạnh dạn đầu t hơn 3 tỷ đồng mua 16.000 m2 đất tại Hải Phòng, thu hút gần 200 lao động. Công ty đư mở thêm nhiều thị tr ờng mới và trở thành bạn hàng của nhiều Công ty n ớc ngoài ở thị tr ờng EU, Nhật Bản, Mỹ. Ngoài thị tr ờng xuất khẩu Công ty đư chú trọng thị tr ờng nội địa, năm 1993, Công ty đư thành lập Trung tâm th ơng mại và giới thiệu sản phẩm tại 39 Ngô Quyền, Hà Nội với diện tích trên 300 m2. Nhờ sự phát triển đó, Công ty là một trong những đơn vị đầu tiên ở phía Bắc chuyển sang hoạt động gắn sản xuất với kinh doanh, nâng cao hiệu Giáo viên h ớng dẫn: Tr ơng Anh Dũng Luậ n vă n tố t nghiệ p Nguyễ n Chí Hưng quả. Bắt đầu từ năm 2000, Công ty đư thực hiện theo hệ thống quản lý ISO 9001-2000, hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn SA 8000. Năm 2003, công ty may Thăng Long đ ợc cổ phần hoá theo Quyết định số 1496/QĐ-TCCB ngày 26/6/2003 của Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà n ớc Công ty may Thăng Long trực thuộc tổng Công ty Dệt may Việt Nam. Công ty may Thăng Long chuyển sang công ty cổ phần, Nhà n ớc nắm giữ cổ phần chi phối 51% vốn điều lệ, bán một phần vốn của Nhà n ớc tại doanh nghiệp cho cán bộ công nhân viên Công ty (49%). Trong quá trình hoạt động, khi có nhu cầu và đủ điều kiện, công ty cổ phần sẽ phát hành thêm cổ phiếu hoặc trái phiếu để huy động vốn đầu t phát triển sản xuất kinh doanh. Theo ph ơng án cổ phần hoá: Vốn điều lệ của công ty: 23.306.700.000 đồng Vốn điều lệ đ ợc chia thành: 233.067 cổ phần Mệnh giá thống nhất của mỗi cổ phần: 100.000 đồng Nh vậy, qua 45 năm hình thành và phát triển, công ty may Thăng Long đư đạt đ ợc nhiều thành tích đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển của đất n ớc trong thời kỳ chống Mỹ cũng nh trong thời kỳ đổi mới. Ghi nhận những đóng góp của Công ty, Nhà n ớc đư trao tặng cho đơn vị nhiều huân ch ơng cao quý. Với sự cố gắng của toàn thể Công ty, từ một cơ sở sản xuất nhỏ, trong những năm qua công ty may Thăng Long đư phát triển quy mô và công suất gấp 2 lần so với trong những năm 90, trở thành một doanh nghiệp có quy mô gồm 9 xí nghiệp thành viên tại Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hoà Lạc với 98 dây chuyền sản xuất hiện đại và gần 4000 cán bộ công nhân viên, năng lực sản xuất đạt trên 12 triệu sản phẩm/năm với nhiều chủng loại hàng hoá nh : sơmi, dệt kim, Jacket, đồ jeans. Giáo viên h ớng dẫn: Tr ơng Anh Dũng Luậ n vă n tố t nghiệ p Nguyễ n Chí Hưng 2. Đặc điểm kinh doanh: 2.1 Ngành nghề kinh doanh: Theo ph ơng án cổ phần hoá công ty may Thăng Long năm 2003, ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần may Thăng Long bao gồm: -Sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu các sản phẩm may mặc, các loại nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng, phụ liệu, hoá chất, thuốc nhuộm, thiết bị tạo mẫu thời trang và các sản phẩm khác của ngành dệt may. -Kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng công nghệ thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng, trang thiết bị văn phòng, nông, lâm, hải sản, thủ công mỹ nghệ. -Kinh doanh các sản phẩm vật liệu điện, điện tử, cao su, ô tô, xe máy, mỹ phẩm, r ợu; kinh doanh nhà đất, cho thuê văn phòng. -Kinh doanh kho vận, kho ngoại quan; kinh doanh khách sạn, nhà hàng, vận tải, du lịch lữ hành trong n ớc. -Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật. Nh vậy, khi thực hiện cổ phần, Công ty đư đăng ký rất nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, để tiện cho việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh sau này. Nh ng, hiện nay, trên thực tế Công ty chỉ thực hiện sản xuất và kinh doanh, xuất nhập khẩu các nguyên liệu, sản phẩm may mặc. 2.2 Sản phẩm, hàng hoá Công ty may Thăng Long từ khi thành lập đư trải qua 45 năm tr ởng thành và phát triển, từng b ớc v ơn lên là một trong những doanh nghiệp đứng đầu ngành dệt may của Việt Nam. Công ty đ ợc quyền xuất nhập khẩu trực tiếp, chuyên sản xuất các sản phẩm may mặc có chất l ợng cao theo đơn đặt hàng của khách hàng trong và ngoài n ớc, sản xuất các sản phẩm nhựa và kinh doanh kho ngoại quan phục vụ ngành dệt may Việt Nam. Công ty có hệ thống chất l ợng đạt tiêu chuẩn Giáo viên h ớng dẫn: Tr ơng Anh Dũng Luậ n vă n tố t nghiệ p Nguyễ n Chí Hưng ISO 9002. Trong những năm vừa qua Công ty luông đ ợc a thích và bình chọn là hàng Việt Nam chất l ợng cao. Hiện nay, Công ty đang sản xuất và kinh doanh những mặt hàng chủ yếu sau: Quần áo bò. Quần áo sơ mi nam, nữ, bộ comple. Bộ đồng phục ng ời lớn, trẻ em. áo Jacket các loại. Công ty cũng đang xâm nhập và khai thác mặt hàng đồng phục học sinh và đồng phục công sở thông qua triển lưm và biểu diễn thời trang. Ngoài ra, Công ty còn nhận gia công sản phẩm cho Công ty may 8-3 và các công ty khác. 2.3 Thị trường Lúc đầu, khi mới thành lập thị tr ờng của công ty may Thăng Long chủ yếu là các n ớc xư hội chủ nghĩa (các n ớc Đông Âu, Liên Xô). Nh ng theo thời gian, cùng với sự cố gắng của toàn bộ cán bộ công nhân viên, thị tr ờng của Công ty ngày càng đ ợc mở rộng ra các n ớc khác nh : Pháp, Đức, Hà Lan, Thuỵ Điển. Trong những năm 1990 - 1992, với sự sụp đổ của hàng loạt n ớc xư hội chủ nghĩa, thị tr ờng của công ty gần nh "mất trắng". Tr ớc tình hình đó, Công ty đư đẩy mạnh tiếp thị, tìm kiếm thị tr ờng mới, tập trung hơn vào những n ớc có tiềm năng kinh tế mạnh nh Tây Âu, Nhật Bản và chú ý hơn nữa đến thị tr ờng nội địa. Chính vì vậy, Công ty đư mở thêm đ ợc nhiều thị tr ờng mới và quan hệ hợp tác với nhiều Công ty n ớc ngoài có tên tuổi nh : Công ty Kowa, Marubeny (Nhật Bản); Rarstab (Pháp); Valeay, Tech (Đài Loan); Mangharms (Hồng Kông); Texline (Singapore); Takarabuve (Nhật); Senhan (Hàn Quốc) và Seidentichker (Đức). Công ty may Thăng Long cũng là một đơn vị đầu tiên của ngành may mặc Việt Nam đư xuất khẩu đ ợc sang thị tr ờng Mỹ. Giáo viên h ớng dẫn: Tr ơng Anh Dũng Luậ n vă n tố t nghiệ p Nguyễ n Chí Hưng Hiện nay, Công ty đư có quan hệ với hơn 40 n ớc trên thế giới, trong đó có những thị tr ờng mạnh đầy tiềm năng: EU, Nhật Bản, Mỹ. Thị tr ờng xuất khẩu chủ yếu và th ờng xuyên của Công ty bao gồm: Mỹ, Đông Âu, EU, Đan Mạch, Thuỵ Điển, Châu Phi, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Công ty may Thăng Long luôn xác định vấn đề giữ vững thị tr ờng là vấn đề sống còn, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của Công ty. Vì vậy, hiện nay công ty đư đề ra và đang thực hiện một chiến l ợc phát triển thị tr ờng nh sau: - Đối với thị trường gia công: Công ty tiếp tục duy trì và giữ vững những khách hàng truyền thống nh EU, Nhật, Mỹ và phát triển sang các thị tr ờng mới nh Châu á, châu Mỹ Latin nhằm xây dựng một hệ thống khách hàng đảm bảo lợi ích của cả hai bên. - Đối với thị trường xuất khẩu: Công ty đặc biệt chú trọng đến thị tr ờng FOB vì đây là con đ ờng phát triển lâu dài của Công ty. Công ty đang xây dựng hệ thống sáng tác mẫu mốt để chào hàng, xây dựng mạng l ới nhà thầu phụ, nắm bắt thông tin giá cả; gắn việc sản xuất sản phẩm may với sản phẩm dệt và sản xuất kinh doanh nguyên phụ liệu để thúc đẩy sự phát triển của Công ty. - Đối với thị trường nội địa: Phát triển thị tr ờng nội địa và tăng tỷ trọng nội địa hoá trong các đơn hàng xuất khẩu cũng là vấn đề đ ợc Công ty quan tâm. Chính vì vậy, công ty may Thăng Long đư thành lập nhiều trung tâm kinh doanh và tiêu thụ hàng hoá, mở rộng hệ thống bán buôn, bán lẻ tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố, địa ph ơng trong cả n ớc. Công ty đư đa dạng hoá các hình thức tìm kiếm khách hàng: Tiếp khách hàng tại công ty, chào hàng giao dịch qua Internet, tham gia các triển lưm trong n ớc và quốc tế, quảng cáo trên các ph ơng tiện thông tin đại chúng, biểu diễn thời trang, mở văn phòng đại diện ở nhiều n ớc khác nhau. Giáo viên h ớng dẫn: Tr ơng Anh Dũng Luậ n vă n tố t nghiệ p Nguyễ n Chí Hưng Với chiến l ợc phát triển thị tr ờng nh trên, công ty may Thăng Long đư và đang mở rộng đ ợc mối quan hệ hợp tác với nhiều n ớc khác nhau trên thế giới. 2.4 Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực là một yếu tố mang tính quyết định trong quá trình sản xuất nhất là đối với các công ty trong lĩnh vực dệt may. Đồng thời, nó cũng là một trong những động lực quan trọng đảm bảo cho công ty không ngừng phát triển và đứng vững trên thị tr ờng. Công ty may Thăng Long hiện nay có một đội ngũ nguồn nhân lực mạnh và có chất l ợng cao. Đây cũng chính là một trong những nhân tố giúp Công ty ngày càng lớn mạnh. Do đặc thù của công việc đòi hỏi sự khéo tay, cẩn thận, không cần nhiều đến lao động cơ bắp nên lao động nữ trong Công ty chiếm số l ợng lớn hơn lao động nam. Năm 2004, lao động nữ chiếm 88.48%, lao động nam chiếm 11.52%. Trình độ của nguồn nhân lực của công ty là rất cao. Năm 2004, số lao động có trình độ đại học, trên đại học chiếm 3.76% tổng số lao động với số l ợng ng ời là 112 ng ời; tuy có giảm so với 2 năm tr ớc nh ng tốc độ giảm nhẹ và không đáng kể. Trong khi đó, số công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông t ơng đối ổn định, chỉ tăng lên với tốc độ nhỏ. Thu nhập bình quân của nhân viên trong Công ty cũng từng b ớc đ ợc nâng cao. Thu nhập bình quân của nhân viên trong Công ty năm 2002 tăng 10% so với năm 2003, năm 2004 tăng 11.81% so với năm 2003. Chỉ tiêu Thu nhập bình Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 quân 1.000.000 1.100.000 1.300.000 (ng ời/tháng) (Nguồn: Phòng Tài chính Kế toán Công ty may Thăng Long) Các chính sách phúc lợi, đưi ngộ và đào tạo ng ời lao động đ ợc thực hiện theo đúng pháp luật và điều lệ của Công ty. Ng ời lao động đ ợc ký hợp Giáo viên h ớng dẫn: Tr ơng Anh Dũng Luậ n vă n tố t nghiệ p Nguyễ n Chí Hưng đồng lao động theo điều 27 Bộ luật lao động và thông t 21/LĐTBXH ngày 12/10/1996 của Bộ Lao động th ơng binh xư hội. Trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động đ ợc thực hiện theo điều 10 Nghị định 198/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ. Công ty luôn quan tâm đến việc đào tạo cán bộ, nâng cao tay nghề cho ng ời lao động. Hiện nay, công ty may Thăng Long đang khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên học đại học, cao đẳng và công nhân kỹ thuật nâng cao tay nghề. Đồng thời, theo ph ơng án cổ phần hoá, trong hơn 23 tỷ đồng vốn điều lệ, tỷ lệ cổ phần Nhà n ớc nắm giữ là 51%, tỷ lệ cổ phần bán cho ng ời lao động trong Công ty là 49%. Điều này, sẽ giúp phát huy quyền làm chủ của ng ời lao động và khuyến khích họ nâng cao năng suất làm việc. 3. Vốn, tài sản của công ty: Bảng 1: Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty qua 3 năm (2002-2004) Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 So sánh (%) 03/02 04/03 A/ Tài sản 1. TSLĐ và ĐTNH 42.147.873.780 57.674.477.909 63.341.713.645 36,84 9,83 1.486.335.651 250.049.377 952.199.374 -83,18 280,80 - Các khoản phải thu 20.731.031.793 25.952.339.991 24.354.375.006 25,19 -6,16 - Hàng tồn kho 18.563.497.881 30.276.324.204 36.754.739.206 63,10 21,40 1.367.008.455 1.195.764.337 1.280.400.059 -12,53 7,08 2. TSCĐ và ĐTDH 34.122.501.357 49.508.246.859 56.236.641.729 45,09 13,59 - Nguyên giá TSCĐ 64.616.468.229 85.492.806.820 91.023.741.921 32,31 6,47 - Giá trị hao mòn luỹ kế 32.039.585.520 38.378.230.689 46.794.659.449 19,78 21,93 1.545.618.648 2.393.670.737 11.007.559.257 54,87 359,86 76.270.375.137 107.182.724.768 119.578.355.374 40,53 11,56 1. Nợ phải trả 58.609.755.776 89.014.041.892 98.543.501.855 51,88 10,71 - Nợ ngắn hạn 44.324.020.573 56.970.374.020 64.053.276.205 28,53 12,43 - Nợ dài hạn 14.285.735.203 32.043.667.872 34.490.225.650 124,31 7,64 2. Nguồn vốn chủ sở hữu 17.660.619.361 18.168.682.877 21.034.853.519 2,88 15,78 - Nguồn vốn, quỹ 17.769.449.050 18.385.925.758 21.347.397.240 3,47 16,11 - Tiền - TSLĐ khác - Chi phí XDCBDD Tổng tài sản B/ Nguồn vốn Giáo viên h ớng dẫn: Tr ơng Anh Dũng Luậ n vă n tố t nghiệ p Nguyễ n Chí Hưng - Nguồn kinh phí, quỹ -108.829.689 -217.242.882 -312.543.721 99,62 43,87 76.270.375.137 107.182.724.768 119.578.355.374 40,53 11,56 khác Tổng nguồn vốn Nguồn: Phòng kế toán tài vụ Công ty may Thăng Long Căn cứ vào bảng cân đối kế toán (bảng 1), ta thấy tổng tài sản của Công ty năm 2003 tăng so với năm 2002 là 30.912.349.631 VNĐ t ơng ứng với 40,53% (trong đó, tài sản l u động và đầu t ngắn hạn tăng 26,84%; tài sản cố định và đầu t dài hạn tăng 45,09%); năm 2004 tăng so với năm 2003 là 12.395.630.606 VNĐ t ơng ứng với 11,56% (trong đó, TSLĐ và ĐTNH tăng 9,83% còn TSCĐ và ĐTDH tăng 13,59%). Điều đó chứng tỏ quy mô tài sản của Công ty tăng nh ng tốc độ tăng giảm đi. Đó là do môi tr ờng kinh doanh ngày càng mang tính cạnh tranh cao. Mặt khác, ta thấy nguồn vốn chủ sở hữu năm 2003 tăng so với năm 2002 là 508.063.516 VNĐ t ơng ứng với 2,88%; năm 2004 tăng so với năm 2003 là 2.866.170.642 VNĐ t ơng ứng với 15,78%. Nh vậy, quy mô nguồn vốn chủ sở hữu cũng tăng. Tuy nhiên, ta có thể thấy tốc độ tăng quy mô nguồn vốn chủ sở hữu qua 3 năm 2002 - 2004 luôn nhỏ hơn tốc độ tăng quy mô tài sản. Từ đó, có thể thấy hầu nh các tài sản của Công ty đều đ ợc tăng lên từ nguồn vốn đi vay. Năm 2003 so với năm 2002 nợ phải trả tăng 51,88% (trong đó, nợ ngắn hạn tăng 28,53%; nợ dài hạn tăng 124,31%). Năm 2004 nợ phải trả tăng so với năm 2003 là 10,71% (trong đó, nợ ngắn hạn tăng 12,43%; nợ dài hạn tăng 7,64%); nh ng có xu h ớng giảm nhanh chóng xuống qua các năm. Đặc biệt là tốc độ tăng của nợ dài hạn qua 3 năm đư giảm xuống nhanh. Đây là một cải thiện trong tình hình tài chính của Công ty. Giáo viên h ớng dẫn: Tr ơng Anh Dũng Luậ n vă n tố t nghiệ p Nguyễ n Chí Hưng 4. Kết quả kinh doanh trong một số năm gần đây: Bảng 2: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm (2002 - 2004) Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Năm 2002 Tổng doanh thu Năm 2003 Chênh lệch (%) Năm 2004 03/02 102.651.784.615 116.328.197.522 128.539.949.338 Doanh thu hàng xuất khẩu 81.014.797.792 Các khoản giảm trừ 95.837.890.380 107.229.336.991 0 1. Doanh thu thuần 0 04/03 13,32 10,50 18,30 11,89 13,32 10,50 15,87 7,26 0 102.651.784.915 116.328.197.522 128.539.949.338 2. Giá vốn hàng bán 84.217.617.103 97.585.612.128 104.674.964.742 3. Lợi nhuận gộp 18.217.617.103 18.742.585.394 23.864.984.596 1,67 27,33 5.031.840.265 5.521.114.853 7.771.577.014 9,72 40,76 -3.973.375.279 -4.115.033.450 -6.175.473.213 3,57 50,07 73.890.441 -10.623.640 1.132.355.427 1.395.457.763 1.621.103.801 23,23 16,17 770.001.690 948.911.279 1.102.350.585 23,23 16,17 1. Giá vốn / Doanh thu 82,04 83,89 81,43 - - 2. LN gộp / Doanh thu 17,96 16,11 18,57 - - 3. LN tr ớc thuế / Doanh thu 1,10 1,20 1,26 - - 4. LN sau thuế / Doanh thu 0,75 0,81 0,86 - - 5. DT hàng xuất khẩu / 78,92 82,39 83,42 - - 4. Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD 5. Lợi nhuận từ HĐ tài chính 6. Lợi nhuận khác 7. Tổng lợi nhuận tr ớc thuế 8. Lợi nhuận sau thuế 25.000.000 -114,38 335,32 Các chỉ tiêu phân tích (%) Doanh thu (%) Nguồn: Phòng kế toán tài vụ Công ty may Thăng Long Căn cứ vào bảng 2, ta có thể thấy tổng doanh thu của Công ty năm 2003 tăng so với năm 2002 là 13.676.412.907 VNĐ t ơng ứng với 13,32%; năm 2004 tăng so với năm 2003 là 12.211.751.816 VNĐ t ơng ứng với 10,5%. Nh vậy, tổng doanh thu của Công ty có xu h ớng tăng qua 3 năm 2002 - 2004, tuy nhiên tốc độ tăng có xu h ớng giảm dần. Trong tổng doanh thu của Công ty may Thăng Long thì doanh thu hàng xuất khẩu luôn chiếm Giáo viên h ớng dẫn: Tr ơng Anh Dũng Luậ n vă n tố t nghiệ p Nguyễ n Chí Hưng một phần rất lớn. Năm 2002 doanh thu hàng xuất khẩu chiếm 78,92% tổng doanh thu toàn Công ty; năm 2003 chiếm 82,39%; năm 2004 chiếm 83,42%. Đó là do Công ty may Thăng Long là một công ty chủ yếu thực hiện gia công hoặc sản xuất theo các đơn đặt hàng để xuất khẩu. Thị tr ờng trong n ớc của Công ty còn ch a phát triển, mặc dù trong những năm gần đây, Công ty đư quan tâm hơn đến thị tr ờng nội địa nh ng doanh thu thu đ ợc từ thị tr ờng này còn ch a cao so với tổng doanh thu của Công ty. Giá vốn hàng bán năm 2003 tăng so với năm 2002 là 15,87%; nh vậy, tốc độ tăng giá vốn trong 2 năm này đư cao hơn tốc độ tăng doanh thu (12,32%). Điều đó, chứng tỏ Công ty ch a tiết kiệm đ ợc chi phí sản xuất để hạ giá thành. Nh ng giá vốn hàng bán năm 2004 so với năm 2003 chỉ tăng 7,26% trong khi tốc độ tăng doanh thu trong 2 năm này là 10,5%. Nh vậy, qua 2 năm 2003 - 2004, Công ty đư thực hiện đ ợc việc tiết kiệm chi phí sản xuất, từ đó Công ty có thể hạ giá thành sản phẩm và tăng doanh thu trong những năm tới. Chỉ tiêu lợi nhuận gộp của Công ty đư ngày càng tăng lên với một tốc độ tăng rất nhanh. Năm 2003, lợi nhuận gộp của Công ty là 18.742.585.394 VNĐ, tăng1,67% so với năm 2002. Nh ng đến năm 2004, lợi nhuận gộp của Công ty đư là 23.864.984.596 và tăng 27,33% so với năm 2003. Đó là do Công ty đư tiết kiệm đ ợc chi phí sản xuất (giá vốn hàng bán năm 2004 so với năm 2003 tăng với tốc độ chậm). Đây có thể coi là một trong những thành công của Công ty. Ta cũng có thể thấy các chỉ tiêu LN gộp / Doanh thu, LN tr ớc thuế / Doanh thu hay LN sau thuế / Doanh thu đều có xu h ớng tăng lên. Tuy chỉ tiêu LN gộp / Doanh thu năm 2003 có giảm một phần nhỏ so với năm 2002 (năm 2003 là 16,11%; năm 2002 là 17,96%) nh ng đến năm 2004 chỉ tiêu này đư tăng lên đến 18,57% và v ợt qua năm 2002. Tuy nhiên, để có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh và đ a Công ty phát triển nhanh chóng, ban giám đốc cần tìm các biện pháp để tiếp tục tăng chỉ tiêu LN sau thuế / Doanh thu. Giáo viên h ớng dẫn: Tr ơng Anh Dũng Luậ n vă n tố t nghiệ p Nguyễ n Chí Hưng Tóm lại, qua bảng phân tích kết quả kinh doanh của Công ty may Thăng Long qua 3 năm 2002 - 2004, ta có thể thấy công ty đang có những b ớc phát triển vững chắc. Một trong những thành công lớn của Công ty, đó là mở rộng đ ợc thị tr ờng xuất khẩu, tiết kiệm chi phí sản xuất. Đây cũng là những nhân tố tích cực mà Công ty cần phải phát huy hơn. II/ Đặc điểm tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh: 1. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm: Công ty may Thăng Long có hình thức hoạt động là: sản xuất - kinh doanh - xuất nhập khẩu với các loại sản phẩm chủ yếu nh quần áo bò, quần áo sơ mi, bò dài, áo sơ mi cao cấp, áo jacket, áo khoác các loại, quần áo trẻ em các loại... Đặc điểm, Công ty chủ yếu là gia công các mặt hàng may mặc theo đơn đặt hàng nên quá trình sản xuất th ờng mang tính hàng loạt, số l ợng sản phẩm lớn, chu kỳ sản xuất ngắn xen kẽ, sản phẩm phải qua nhiều giai đoạn công nghệ chế biến phức tạp kiểu liên tục theo một trình tự nhất định là từ cắt - may - là - đóng gói - đóng hòm - nhập kho. Công ty may Thăng Long là công ty sản xuất, đối t ợng là vải đ ợc cắt may thành nhiều mặt hàng khác nhau, kỹ thuật sản xuất các cỡ vải của mỗi chủng loại mặt hàng có mức độ phức tạp khác nhau, nó phụ thuộc vào số l ợng chi tiết của mặt hàng đó. Ta có thể khái quát quy trình công nghệ này theo sơ đồ sau: NVL ( vải ) Cắt Trải vải Đặt mẫu Cắt phá Cắt gọt Đánh số Đồng bộ Thêu May May thân May tay .......... Ghép thành thành phẩm Là Tẩy mài Vật liệu phụ Đóng gói kiểm tra Bao bì đóng kiện Nhập kho Giáo viên h ớng dẫn: Tr ơng Anh Dũng Luậ n vă n tố t nghiệ p Nguyễ n Chí Hưng Sơ đồ 1: Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm Giáo viên h ớng dẫn: Tr ơng Anh Dũng Luậ n vă n tố t nghiệ p Nguyễ n Chí Hưng 2. Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh: Theo ph ơng án cổ phần hoá năm 2003, công ty may Thăng Long đư trở thành một công ty cổ phần trong năm 2004. Do đó ph ơng thức quản lý của Công ty đư chuyển từ tính chất tập trung vào một vài cá nhân lưnh đạo và chịu sự chi phối của cấp trên sang tính chất đ ợc tự quyết, lưnh đạo và kiểm soát của một tập thể các cổ đông. - Đại hội đồng cổ đông - Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát: - Khối quản lý - Khối phục vụ sản xuất - Khối sản xuất trực tiếp Đại hội đồng cổ đông Khối quản lý sản xuất Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Khối phục vụ sản xuất Khối sản xuất trực tiếp Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty may Thăng Long sau khi cổ phần hoá Trên thực tế, hiện nay bộ máy quản lý của công ty vẫn chia thành hai cấp, cấp công ty và cấp xí nghiệp với sự chỉ đạo của tổng giám đốc do hội đồng quản trị cử ra. Giáo viên h ớng dẫn: Tr ơng Anh Dũng Luậ n vă n tố t nghiệ p Nguyễ n Chí Hưng 2.1 Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh ở cấp công ty: Bao gồm ban giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm quản lý và chỉ đạo trực tiếp. Ban giám đốc gồm 4 ng ời: - Tổng giám đốc. - Phó tổng giám đốc điều hành kỹ thuật. - Phó tổng giám đốc điều hành sản xuất. - Phóng tổng giám đốc điều hành nội chính. D ới ban giám đốc là các phòng ban với những chức năng và nhiệm vụ: - Văn phòng công ty. - Phòng kế toán tài vụ - Phòng kế hoạch đầu tư - Phòng kỹ thuật - Phòng kho - Trung tâm thương mại và giới thiệu sản phẩm - Cửa hàng dịch vụ. - Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) - Cấp xí nghiệp Hiện nay công ty may Thăng Long có 9 xí nghiệp thành viên chính là: XN1, XN2, XN3, XN4, XN5 đóng tại Hà Nội; XN may Hải Phòng đóng tại Hải Phòng; XN may Nam Hải đóng tại Nam Định, một xí nghiệp phụ trợ và một x ởng thời trang. Các xí nghiệp đ ợc chuyên môn hoá theo từng mặt hàng. - Xí nghiệp 1: chuyên sản xuất hàng áo sơ mi cao cấp. - Xí nghiệp 2: chuyên sản xuất áo Jacket dày, mỏng. - Xí nghiệp 3 và 4: chuyên sản xuất hàng quần áo bò. - Xí nghiệp 5: liên doanh với n ớc ngoài để sản xuất hàng dệt kim, áo cotton. - Xí nghiệp may Hải Phòng: có kho ngoại quan nhận l u giữ trang thiết bị, phụ tùng thay thế, nguyên phụ liệu ngành dệt may chờ xuất khẩu và nhập Giáo viên h ớng dẫn: Tr ơng Anh Dũng Luậ n vă n tố t nghiệ p Nguyễ n Chí Hưng khẩu. Ngoài ra, xí nghiệp may Hải Phòng còn có một phân x ởng sản xuất nhựa và một x ởng may. X ởng sản xuất nhựa chủ yếu phục vụ nhu cầu trong Công ty và một phần sản phẩm đ ợc bán ra thị tr ờng. - Xí nghiệp may Nam Hải: đ ợc thành lập theo sự chỉ đạo của Tổng công ty dệt may Việt Nam với mục đích chính là đầu t giúp đỡ để phát triển Công ty dệt may Nam Định. - Xí nghiệp phụ trợ: bao gồm một phân x ởng thêu và một phân x ởng mài có nhiệm vụ thêu, mài, tẩy, ép với những sản phẩm cần gia công. - X ởng thời trang: chuyên nghiên cứu những mẫu mốt và sản xuất những đơn đặt hàng nhỏ d ới 1000 sản phẩm. Mỗi xí nghiệp đều đ ợc tổ chức thành 5 bộ phận: 2 phòng xí nghiệp, tổ cắt, tổ may, tổ hoàn thiện và tổ bảo quản. Giáo viên h ớng dẫn: Tr ơng Anh Dũng Luậ n vă n tố t nghiệ p Nguyễ n Chí Hưng Tổ ng giám đố c Phó tổng giám đốc điều hành kỹ thuật Văn phòng Phòng kế toán công ty Phó tổng giám đốc điều hành sản xuất Phòng kế hoạch đầu t Phòng kỹ thuật Phó tổng giám đốc điều hành nội chính Phòng kho TTTM và GTSP Cửa hàng thời trang Phòng kiểm tra chất l ợng G Đ các xí nghi ệ p thành viên Nhân viên thố ng kế các xí nghiệ p XN1 XN2 XN3 Nhân viên thố ng kê phân xưởng XN4 XN5 Phân x ởng thêu XN phụ trợ XN may Hải Phòng Phân x ởng mài Giáo viên h ớng dẫn: Tr ơng Anh Dũng XN may Nam Hải X ởng thời trang
- Xem thêm -