Tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh hanjinco

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E - LEARNING ------------ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HANJINCO Học viên thực hiện : Nguyễn Thị Hảo Mã học viên : 2012-02-1-15-126512 Lớp : B11 Ngành : Kế Toán Giảng viên hướng dẫn : ThS.Nguyễn Hà Linh Hà Nôị – 20144 SVTH: Nguyễn Thị Hảo B11 2 Lớp: GVHD: ThS.Nguyễn Hà Linh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay trước xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế toàn cầu. Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Đảng và nhà nước lãnh đạo, các doanh nghiệp đóng một vai trò vô cùng quan trọng, đã và đang trở thành xương sống trụ cột của nền kinh tế quốc dân. Để nền kinh tế phát triển mạnh và bền vững thì trước hết đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cũng phải tồn tại và phát triển bền vững. Kế toán là một trong các công việc quản lý kinh tế quan trọng phục vụ cho công tác quản lý kinh tế ngày càng hoàn thiện. Để phục vụ cho công tác kế toán thì kế toán nguyên liệu, vật liệu là đối tượng không thể thiếu được trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay đặc biệt là trong ngành sản xuất đòi hỏi các doanh nghiệp phải cạnh tranh nhau một cách khốc liệt vì mục đích cuối cùng là lợi nhuận. Do vậy các doanh nghiệp phải cố gắng phấn đấu sao cho sản xuất phải đạt hiệu quả cao, đảm bảo chất lượng. Chính vì vậy em chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hanjinco”. Trong thời gian thực tập, được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của ban lãnh đạo Công ty cùng các bộ phận, phòng ban em đã thu thập được những số liệu cụ thể làm cơ sở để viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Do thời gian thực tập có hạn, trình độ tiếp cận kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên chuyên đề thực tập của em còn chưa đầy đủ và nhiều thiếu sót. Mong được sự góp ý của các thầy cô, Ban lãnh đạo, các cô chú trong công ty giúp em hoàn thành tốt bài báo cáo tốt nghiệp của mình. Em xin chân thành cảm ơn! Nội dung chuyên đề gồm 3 chương: Chương I : Tổng quan về công ty TNHH Hanjinco Chương II : Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hanjinco Chương III : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hanjinco Họ viên SVTH: Nguyễn Thị Hảo B11 1 Lớp: GVHD: ThS.Nguyễn Hà Linh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Hảo B11 2 Lớp: GVHD: ThS.Nguyễn Hà Linh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------o0o------------XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Đơn vị thực tập: Công Ty TNHH Hanjinco Có trụ sở tại: Thôn Trát Cầu, xã Tiền phong, Thường Tín, Hà Nội Điện thoại: 0433.764.555Fax : 0433.854.456 Website: .......................................................................................................... Email:.............................................................................................................. Xác nhận: Anh/chị: Nguyên Thị Hảo Sinh ngày: 12/11/1989 Số CMT: 112361518 Học viên lớp: SVTH: Nguyễn Thị Hảo B11 Kế Toán - B11 3 Lớp: GVHD: ThS.Nguyễn Hà Linh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Mã học viên: 2012-02-1-15-126512 Có thực tập tại Công ty trong khoảng thời gian: …………..đến ngày .................. Nhận xét: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ............................................................................................................................. ...... Hà Nôị .Ngày…. tháng …. năm ….. Xác nhận của đơn vị thực tập Chữ ký và dấu xác nhận của cơ quan SVTH: Nguyễn Thị Hảo B11 4 Lớp: GVHD: ThS.Nguyễn Hà Linh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING NHẬN XÉT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....Ngày…... Tháng…... Năm..... Giảng viên hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên) SVTH: Nguyễn Thị Hảo B11 5 Lớp: GVHD: ThS.Nguyễn Hà Linh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp PHIẾU BÀI TẬP VẬN DỤNG TRƯỚC TỐT NGHIỆP I. Thông tin học viên: Họ và tên học viên: Nguyên Thị Hảo Mã học viên: 2012-02-1-15-126512 Lớp: B11 Ngành: Kế Toán Đơn vị công tác: Công Ty TNHH Hanjinco Điện thoại: 0433.764.555 Email: Tên báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công Ty TNHH Hanjinco II. Nội dung bài tập: STT 1 2 VẤN ĐỀ Đà GẶP Để hạn chế việc thất thoát nguyên vật liệu và công tác quản lý tốt hơn Trình độ chuyên môn của nhân viên kế toán chưa chuyên nghiệp áp dụng phần mềm kế toán cũ FAST 2009 chưa linh hoạt GiẢNG VIÊN HD MÔN HỌC LIÊN QUAN KIẾN THỨC THỰC TẾ Đà HỌC LIÊN QUAN GiẢI PHÁP Đà NÊU MÔN HỌC LIÊN QUAN Công ty nên tách riêng thủ kho và kế toán vật tư thành hai công việc riêng, độc lập với nhau Kế toán chi phí ACC502 Tổ chức công tác kế toán Kế toán chi phí ACC502 Tổ chức công tác kế toán Kế toán tài chính 1 ACC301 Kế toán tài chính 2 ACC302 Kế toán máy ACC402 Kế toán tài chính 1 ACC301 Kế toán tài chính 2 ACC302 Kế toán máy ACC402 Công ty phải tổ chức đào tạo thêm kiến thức chuyên môn và nên tuyển dụng nhân viên có nhiều kinh nghiệm vào làm việc và cũng nên nâng cấp phần mềm kế toán lên FAST 2013 Điện BiênHà Nôị , ngày …. tháng …. năm …. Xác nhận của đơn vị công tác SVTH: Nguyễn Thị Hảo B11 Học viên 6 Lớp: GVHD: ThS.Nguyễn Hà Linh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp (Ký tên và đóng dấu) (Ký và ghi rõ họ tên) DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT VNĐ : Việt nam đồng ĐVT : Đơn vị tính TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TK : Tài khoản NTGS : Ngày tháng ghi sổ GTGT : Giá trị gia tăng TSCĐ : Tài sản cố định NVL : Nguyên vật liệu ĐG : Đơn giá DN : Doanh nghiêp PNK : Phiếu nhâp kho PXK : Phiếu xuât kho SVTH: Nguyễn Thị Hảo B11 7 Lớp: GVHD: ThS.Nguyễn Hà Linh SVTH: Nguyễn Thị Hảo Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 7 Lớp: B11 GVHD: ThS.Nguyễn Hà Linh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH HANJINCO 1.1.Đặc điểm sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý tại Công ty TNHH Hanjico 1.1.1 Đặc điểm tình hình chung của Công ty TNHH Hanjinco: quá trình hình thành và phát triển, chức năng, nhiệm vụ những thành tích đã đạt được, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý... * Quá trình hình thành và phát triển: - Giới thiệu chung : Công ty TNHH Hanjnco Địa chỉ giao dịch :Thôn Trát Cầu, xã Tiền phong, Thường Tín, Hà Nội. Số điện thoại: 0433.764.555 Fax: 0433.854.456 Sè tµi kho¶n giao dÞch: 2213201006245 - Ng©n hµng N«ng nghiÖp ph¸t triÓn n«ng th«n. Công ty TNHH Hanjinco được thành lập ngày 01/04/2008 Có đăng ký kinh doanh số: 0105.258.750 ngày 01/04/2008 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp. - Vốn của Công ty: Vốn điều lệ của công ty được đóng góp theo quy định của luật doanh nghiệp. Vốn điều lệ được góp bằng hiện vật như: nhà ở, phương tiện sản xuất hoặc các đề tài khoa học hoặc bằng vàng bạc, tiền mặt và đô la. Công ty TNHH Hanjinco vốn điều lệ là 49.000.000.000 đồng. * Cơ sở vật chất: Trước kia Công ty TNHH Hanjinco cũng phải gặp phải một số khó khăn trong điều kiện kinh tế thị trường khắc nghiệt, nhà xưởng dột nát cũ kỹ, máy móc lạc hậu, trình độ của các công nhân viên còn thấp kém. Để không ngừng đưa Công ty vươn lên có chỗ đứng trên thương trường, Ban giám đốc và các thành viên đã lựa chọn đúng đắn đường lối chính sách linh hoạt, bắt kịp với thị trường, với các đối thủ cạnh tranh của mình. Công ty đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để đạt được thành SVTH: Nguyễn Thị Hảo 7 Lớp: B11 GVHD: ThS.Nguyễn Hà Linh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp tích như hiện nay, đóng góp vào Ngân sách, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động. Công ty TNHH Hanjnco đã đầu tư thêm nhà xưởng, mua sắm các trang thiết bị máy móc hiện đại, đáp ứng nhu cầu trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cùng với xu hướng phát triển chung của nền kinh tế thị trường, trong suốt 5 năm qua, công ty đã không ngừng cố gắng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để công ty ngày càng phát triển. * Chức năng của công ty TNHH Hanjinco Trong suốt quá trình hoạt động từ khi thành lập đến nay công ty không ngừng phát triển sản xuất kinh doanh trên cơ sở phát huy tối đa mọi nguồn lực( vốn, lao động, đất đai, công nghệ) của Công ty nhằm thu được lợi nhuận và đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất trên nguyên tắc không vi phạm pháp luật. - Tích cực tích lũy và thu hút mọi nguồn vốn để phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh - Cải thiện điều kiện việc làm, tổ chức sản xuất hợp lý, đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm củaCông ty. Nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động. - Hoàn thành nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước và góp phần phát triển đất nước. * Nhiệm vụ của công ty TNHH Hanjinco Từ lúc thành lập và chính thức đi vào hoạt động cho đến nay, mặc dù với thời gian chưa nhiều nhưng cũng đủ để Công ty phần nào khẳng định được khả năng và uy tín của mình trên thị trường. Trong thời gian vừa qua, Công ty đã được các khách hàng tin tưởng và đánh giá cao. Nhiệm vụ chủ yếu. - Chuyên sản xuất chăn ga, gối đệm cung cấp cho khách hànghang trong và ngoài nước. - Buôn bán chăn ga gối đệm, cung cấp rèm cửa trang trí phòng SVTH: Nguyễn Thị Hảo 8 Lớp: B11 GVHD: ThS.Nguyễn Hà Linh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp * Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cơ cấu tổ chức kinh doanh của công ty TNHH Hanjinco được tổ chức theo kiểu trực tuyến. Giám đốc công ty là điều hành cao nhất của công ty. Dưới giám đốc có 1 phó giám đốc và các phòng ban được tổ chức như sau: 1. Phòng kinh doanh – tổng hơp 2. Phòng kế toán 3. Phòng nhân sự 4. Phòng kỹ thuật Sơ đồ:1.10 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Giám Đốc Phó Giám Đốc Phòng Kinh Doanh Tổng Hợp Phân Xưởng Phòng Kế Toán KCS SVTH: Nguyễn Thị Hảo Phòng Kỹ Thuật Phòng Nhân Sự Tổ đưa vật liệu vào sản xuất 9 Tổ điều chỉnh máy Tổ đóng sản phẩm Lớp: B11 GVHD: ThS.Nguyễn Hà Linh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp * Nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty: - Giám đốc: có trách nhiệm điều hành chung công việc của công ty. - Phó giám đốc: kiểm tra đôn đốc các phòng ban, điều hành công việc khi giám đốc đi vắng. - Phòng kinh doanh bao gồm 1 trưởng phòng 1 phó phòng và 08 nhân viên kinh doanh có chức năng và nghiệp vụ như sau: + Tiếp thị – tư vấn khách hàng + Quản lý tất cả các loại vật tư dầu ra - đầu vào trong công ty + Tìm nhà cung cấp tại địa phương + Tập trung vật tư- vật liệu để phục vụ sản xuất + Chiu trách nhiệm về chất lượng của vật tư - Phòng kế toán : bao gồm 1 kế toán trưởng 5 kế toán viên và 5.thủ kho. phòng có chức năng + Công tác thống kê - kế toán - tài chính. + Công tác quản lý các chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty. + Công tác quản lý hệ thống giá trong toàn công ty. - Phòng tổ chức nhân sự:gồm 5 người(1 trưởng phòng, 1 phó phòng và 3 nhân viên) có chức năng nhiệm vụ: + Công tác tổ chức sản xuất,tổ chức bộ máy quản lý. + Công tác tuyển dụng, đào tạo và bổi dưỡng cán bộ công nhân viên. + Công tác tiền lương. + Công tác chế độ chính sách, công tác y tế,chăm sóc sức khoẻ cbcnv - Phòng kỹ thuật : gồm 06 người (1 trưởng phòng, 05 nhân viên) có chức năng nhiệm vụ: + Quản lý về mặt kỹ thuật, chất lượng các vật tư + Thúc đẩy tiến độ thi công tại các công trình + Giám sát công việc thi công của các đội thi công. SVTH: Nguyễn Thị Hảo 10 Lớp: B11 GVHD: ThS.Nguyễn Hà Linh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ sản xuất Công ty TNHH Hanjinco sản xuất theo dây chuyền của một doanh nghiệp theo quy mô vừa và nhỏ. Sơ đồ 1.29: Sơ đồ khái quát quy trình sản xuất sản phẩm Hợp đồng kinh tế với khách hàng Cung ứng vật tư Đưa vào sản xuất Bảo vệ phương án và phương pháp sản xuất Tiến hành sản xuất sản phẩm theo thiết kế ®îc duyÖt Tổ chức nghiệm thu và kiểm tra chất lượng sản phẩm Lập bảng nghiệm thu nhập kho sản phẩm Giải thích sơ đồ quy trình sx Bàn giao thành phẩm cho khách hàng Hợp đồng kinh tế với khách hàng: là hợp đồng có hiệu lực phát lý về việc thưc hiện trao đổi hàng hóa giữa bên mua và bán trong đó bên mua và bên bán đưa ra những thỏa thuận được ghi đầy đủ và chi tiết trong hợp đồng như: phương thức thanh toán, điều kiện giao nhận hàng phẩm chất quy cách chủng loại số lượng, thời gian giao và nhận hàng. o Cung ứng vật tư là: lựa chọn và sử dụng những nguyên liệu phù hợp để đưa vào sản xuất o Bảo vệ phương án và phương pháp sản xuất là: phương án tối ưu nhất và phù hợp với thực tế để đưa ra quyết định đúng đắn. o Tổ chức nghiệm thu và kiểm tra chất lượng sản phẩm là: sau khi Sản phẩm đã hoàn thành kiểm tra thực tế và kiểm tra chất lượng sản phẩm. o Lập bảng nghiệm thu nhập kho sản phẩm là: nghiệm thu sản phẩm thực tế đã hoàn thành để đưa ra thị trường bán cho khách hàng SVTH: Nguyễn Thị Hảo 11 Lớp: B11 GVHD: ThS.Nguyễn Hà Linh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Tiến hành sản xuất sản phẩm theo thiết kế là sử dụng bản thiết kế để sản xuất sản phẩm 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán, hình thức kế toán đang áp dụng và đặc điểm công tác kế toán tại Công ty TNHH Hanjinco 1.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán Công ty Hanjinco tổ chức bộ máy kế toán theo phương thức phân cấp và dàn trải. công tác kế toán được chia làm nhiều bộ phận và kế toán trưởng là người điều hành phòng kế toán. Sơ đồ 1.311: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty KẾ TOÁN TRƯỞNG(1) Kế toán tổng hợp(1) Kế toán thuế (1) Kế toán thanh toán (1) Kế toán nguyên vật liệu (1) Kế toán tiền lương (1) Thủ kho SVTH: Nguyễn Thị Hảo 12 Lớp: B11 GVHD: ThS.Nguyễn Hà Linh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Kế toán trưởng : Có trách nhiệm, quyền hạn cao nhất trong phòng kế toán chịu trách nhiệm báo cáo các tình hình tài chính kinh doanh lên giám đốc vào cuối kỳ (tháng, quý, năm) và là người tổng kết , tổng hợp sổ sách báo cáo tài chính , báo cáo thuế vào cuối niên độ. - Kế toán tổng hợp là người có quyền hành cao thứ 2 trong phòng kế toán: hàng ngày có trách nhiệm tổng hợp, kiểm tra đối chiếu, giám sát số liệu cũng như chứng từ phát sinh hàng ngày. tổng hợp các số liệu từ các kế toán khác để cung cấp cho kế toán trưởng. - Kế toán NVL: chịu trách nhiệm theo dõi về các loại vật tư, nguyên vật liệu của doanh nghiệp mua về nhập kho hay xuất kho cho các công trường xây dựng - Kế toán thanh toán: chịu trách nhiệm các khoản công nợ và thanh toán cho các nhà cung cấp cũng như các chủ đầu tư theo từng hạng mục công trình, theo dõi các khoản thu chi phát sinh trong doanh nghiệp - Kế toán thuế: có nhiệm vụ theo dõi báo cáo thuế cho giám đốc, cơ quan chức năng của nhà nước, - Kế toán tiền lương có trách nhiệm và nhiệm vụ theo dõi ngày công, công khoán, và tính lương cho cán bộ công nhân viên hàng tháng. theo dõi các khoản lương và trích theo lương, các quy định, chế độ của nhà nước đối với người lao động. 1.2.2 Hình thức kế toán Công ty áp dụng theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ sẽ đảm bảo được tính trung thực và chính xác trong việc lập báo cáo tài chình, mọi chứng từ phát sinh đều được tập hợp về phòng kế toán vào cuối tháng và được các kế toán viên vào sổ kế toán công việc được chia theo từng phần hành kế toán. SVTH: Nguyễn Thị Hảo 13 Lớp: B11 GVHD: ThS.Nguyễn Hà Linh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Hiện nay công ty áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ. theo hình thức này, việc ghi sổ kế toán tách rời với việc ghi theo thứ tự thời gian và ghi theo hệ thống, giữa việc ghi sổ kế toán tổng hợp và ghi sổ kế toán chi tiết. Hệ thống sổ kế toán áp dụng. + Sổ kế toán tổng hợp: sổ cái TK Công ty sử dụng một số loại sổ cái như: sổ cái TK111, TK112, TK131, TK331, TK152, TK 211, TK 214, TK154, TK311, TK334, TK642, ........ Sơ đồ 1.412. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ Chứng từ kế toán Sổ quỹ Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ sổ, thẻ kế toán chi tiết Chứng từ ghi sổ Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số ph át BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra SVTH: Nguyễn Thị Hảo 14 Lớp: B11 GVHD: ThS.Nguyễn Hà Linh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Diễn giải sơ đồ : - Đặc trưng cơ bản. Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “chứng từ ghi sổ”. việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm : - Ghi theo trình tự thời gian trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. - Ghi theo nội dung kinh tế trên sổ cái. - Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. Chứng từ ghi sổ được đánh số liệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm (theo số thứ tự trong sổ đăng ký chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán đính kèm, phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán. Sổ kế toán sử dụng. - Sổ kế toán tổng hợp: sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và sổ cái các tài khoản - Sổ chi tiết: được mở để theo dõi chi tiết cho các đối tượng kế toán đã được phản ánh trên cơ sở kế toán tổng hợp. 1.2.3 Các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty TNHH Hanjinco Căn cứ vào tình hình và các nghiệp vụ phát sinh công ty áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ theo quyết định số 48/2006/QĐ/BTC ngày 14/09/2006 của bộ tài chính. Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 tính đến hết ngày 31/12 hàng năm.công ty áp dụng tínhvat theo phương pháp khâú trừ.doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên Phương pháp tính giá hàng tồn kho : bình quân gia quyền Phương pháp tính khấu hao TSCĐ : phương pháp đường thẳng. SVTH: Nguyễn Thị Hảo 15 Lớp: B11 GVHD: ThS.Nguyễn Hà Linh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1.2.4 Tình hình sử dụng máy tính trong kế toán ở công ty Các phòng ban trong công ty đều có máy tính để sử dụng. Phòng kế toán mỗi nhân viên kế toán đều có máy tính để làm việc. 1.2.5 Tổ chức công tác kế toán một số phần hành chủ yếu tại công ty Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán Do các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty mang tính chất đặc thù và hình thức kinh doanh của công ty mang tính chất vừa và nhỏ nên công ty áp dụng hình thức hạch toán dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. công ty Tổ chức vận dụng hạch toán chứng từ kế toán theo quyết định số 48/2006/q QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của bộ tài chính. Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán Công ty áp dụng theo hệ thống kế toán dn vừa và nhỏ theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 – của bộ tài chính với các tài khoản trong bảng và ngoài bảng cân đối, đó là : Tk loại 1 : Tài sản ngắn hạn: gôm TK 111, 112, 133, 138, 141,............ Tk loại 2 : Tài sản dài hạn: gồm TK 211, 214, 241, 242 Tk loại 3 : Nợ phải trả :gồm TK 311, 315, 331, 333,334,....... Tk loại 4 : vốn chủ sở hữu: gồm TK 411, 421, 431, Tk loại 5 : Doanh thu: gồm TK 511 Tk loại 6 : Chi phí sản xuất kinh doanh: gồm TK 611, 631, 632, 635, 642 Tk loại 7 : Thu nhập khác: gồm TK 711 Tk loại 8 : Chi phí khác: gồm TK 811, 821 Tk loại 9 : Xác định kết quả kinh doanh TK 911 Tk loại 0 : tài khoản ngoài bảng: TK 001, 004 SVTH: Nguyễn Thị Hảo 16 Lớp: B11
- Xem thêm -