Tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh in khuyến học

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời mở đầu Hiện nay nước ta đang trong quá trình chuyển đổi kinh tế mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Công tác quản lý kinh tế đang đứng trước yêu cầu và nội dung quản lý có tính chất mới mẻ, đa dạng và không ít phức tạp. Kế toán là một công cụ thu thập xử lý và cung cấp thông tin về các hoạt động kinh tế cho nhiều đối tượng khác nhau bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Và công tác kế toán cũng trải qua những cải biến sâu sắc, phù hợp với thực trạng nền kinh tế. Việc thực hiện tốt hay không tốt đều ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý. Công tác kế toán ở doanh nghiệp luôn bao gồm nhiều khâu, nhiều phần hành và giữa chúng có mối liên hệ, gắn bó với nhau tạo thành một hệ thống quản lý có hiệu quả. Mặt khác, tổ chức công tác kế toán khoa học và hợp lý là một trong những cơ sở quan trọng trong việc điều hành, chỉ đạo sản xuất kinh doanh. Việc học tập và tìm hiểu kế toán không chỉ yêu cầu về học tập lý thuyết mà còn đòi hỏi quá trình làm việc thực tế, để giúp đỡ sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn, kĩ hơn, đúng đắn hơn về công tác kế toán. Nhà trường đã tổ chức cho các sinh viên đợt thực tập kế toán để giúp sinh viên nắm vững hơn kiến thức của mình, hiểu sâu hơn, đúng hơn, thực tế hơn về công tác tổ chức quản lý, công tác kế toán, cũng như tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Qua quá trình học tập môn kế toán và tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH in Khuyến học, đồng thời được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo ThS. Đinh Thế Hùng cũng như các CBCNV của Công ty đã giúp em hoàn thành Báo cáo thực tập của mình. §iªu ThÞ Thu H»ng - KTK9 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo gồm 3 phần : Chương I : Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại Công ty TNHH in Khuyến học Chương II : Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH in Khuyến học Chương III : Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH in Khuyến học Do thời gian thực tập còn ít và khả năng của bản thân còn hạn chế nên bản Báo cáo không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp của thầy cô và các bạn để hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn. Hà Nội, ngày tháng năm 2010 Sinh viên Điêu Thị Thu Hằng §iªu ThÞ Thu H»ng - KTK9 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG I: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH IN KHUYẾN HỌC 1.1.ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY IN KHUYẾN HỌC: Công ty TNHH In Khuyến học là một Công ty độc lập, chức năng chính là in ấn các loại tài liệu trên các chất liệu khác nhau; đồng thời Công ty trực thuộc Hội khuyến học Việt Nam nên có những đơn hàng in ấn các loại tài liệu nội bộ. Công ty TNHH In Khuyến Học là một Công ty đã có một bề dày kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực in ấn tài liệu. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty bao gồm: - In ấn các loại sách báo, tem nhãn, quảng cáo ...trên mọi khổ giấy và chất liệu giấy. Đặc biệt là các sản phẩm sách giáo dục và nghiên cứu chuyên sâu cho cấp Đại học. - Thiết kế ra film, scan chất lượng cao. - Gia công các sản phẩm kỹ thuật cao như các tài liệu khổ A3,A0,… phong thư, tờ rơi với thiết kế chuyên nghiệp. Các sản phẩm chủ yếu của Công ty bao gồm: - Các loại sách báo, tem nhãn, quảng cáo,… trên mọi khổ giấy và chất liệu giấy. Đặc biệt là các loại sách chuyên môn, sách đào tạo, sách nghiên cứu chuyên sâu,... - Các bản film, scan chất lượng cao. - Thiết kế, gia công các sản phẩm in ấn kỹ thuật cao, chất lượng tốt. Có thể thấy sản phẩm của Công ty trong lĩnh vực in ấn là khá đầy đủ và đa dạng. Các sản phẩm của Công ty theo đó bao gồm cả các sản phẩm đơn giản và phức tạp; từ việc chế tạo các bản in chất lượng cao phục vụ in ấn đến §iªu ThÞ Thu H»ng - KTK9 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 việc thực hiện in ấn sách báo, tem nhãn, quảng cáo,..và thiết kế gia công các sản phẩm in kỹ thuật cao. Công ty có số lượng đơn đặt hàng in ấn khá ổn định, các sản phẩm in có chất lượng tốt. 1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH IN KHUYẾN HỌC Sau khi xem xét hợp đồng, bạn hàng, đánh giá khả năng thực hiện hợp đồng, Giám đốc sẽ quyết định có ký kết hợp đồng kinh tế với khách hàng hay không. Nếu chấp nhận và ký kết hợp đồng kinh tế với khách hàng, Giám đốc sẽ giao việc tổ chức thực hiện Hợp đồng Phó giám đốc phụ trách sản xuất. Phó giám đốc phụ trách sản xuất có trách nhiệm phân công cũng như bàn giao hợp đồng cho các phòng ban như phòng kế toán, hành chính, từ đó căn cứ vào năng lực và chức năng của các đơn vị sản xuất để giao khoán nội bộ cho cá nhân, bộ phận sản xuất đứng ra chịu trách nhiệm chính. Sản phẩm được sản xuất ra phải trải qua rất nhiều quy trình khác nhau, đòi hỏi khâu sản xuất hay công đoạn sản xuất nào cũng rất cần sự tỉ mỉ và chính xác tuyệt đối. Sản xuất theo công đoạn được giao khoán cho từng bộ phận phụ trách mỗi giai đoạn vừa sản xuất vừa kiểm tra chất lượng cho nhau, đảm bảo chất lượng sản phẩm in, đáp ứng nhu cầu đơn đặt hàng, hợp đồng in. Quy trình sản xuất ra sản phẩm được mô tả theo sơ đồ 1.1 bên dưới. §iªu ThÞ Thu H»ng - KTK9 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sơ đồ 1.1: Quy trình sản xuất sản phẩm Nghiªn cøu, kh¶o s¸t b¶n thiÕt kÕ Gia c«ng (c¾t,c¸n,d¸n g¸y,…) Hoµn thiÖn ChÕ b¶n Ra film In hµng lo¹t ThiÕt kÕ b¶n kÏm Ch¹y thö trªn m¸y in KiÓm tra lçi §¸nh gi¸ - Nghiên cứu khảo sát thiết kế : Trên cơ sở hợp đồng, nội dung in, bộ phận khảo sát thiết kế sẽ lên cơ sở bản thiết kế in vào máy tính và tiến hành điều chỉnh các trang in, trang ảnh, dòng, cột, kiểu, chữ… Nếu khách hàng có yêu cầu chụp ảnh thì sẽ tiến hành chụp ảnh, thông thường khách hàng vẫn có ảnh kèm theo. - Chế bản ra film: Sau khi đã lên được bản thiết kế trên máy tính và chỉnh sửa, bản thiết kế này sẽ được kiểm tra lại để phòng tránh các sai sót khi lên bản film. Sau khi được kiểm tra cụ thể và kỹ lưỡng; bản thiết kế này sẽ được chuyển cho bộ phận chế bản film. Bộ phận chế bản film sẽ chế ra bản film để phục vụ cho việc thiết kế bản kẽm phục vụ in. Bộ phận chế bản film tiến hành sửa và sắp xếp để khi in kết hợp với khổ giấy in. - Thiết kế bản kẽm: Trên cơ sở các tài liệu phim, ảnh bình bản có nhiều cách bố trí tất cả các loại chữ, hình ảnh… có cùng một màu vào các tấm mica §iªu ThÞ Thu H»ng - KTK9 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 theo từng trang in. Các tấm mica cho từng bình bản sẽ được phơi khô. Trên cơ sở các tấm mica này để chế bản vào khuôn in nhôm hoặc kẽm. - Chạy thử trên máy in: Sau khi nhận được các chế bản khuôn in nhôm hoặc kẽm (đã được phơi bản) lúc này bộ phận offset 4 trang, offset 8 trang, offset 10 trang, offset 16 trang, sẽ tiến hành in thử và kiểm tra lại bản in một lần nữa trước khi in hàng loạt theo chế bản khuôn in đó. - In hàng loạt: Sau khi đã in thử và kiểm tra bản in đạt tiêu chuẩn các bộ phận offset 4 trang, offset 8 trang, offset 10 trang, offset 16 trang, sẽ tiến hành in hàng loạt theo chế bản khuôn in đó. - Gia công: Sau khi bộ phận in đã in, sản phẩm sẽ được gia công cắt, cán, dán gáy, đóng quyển,… - Hoàn thiện và kiểm tra lỗi đánh giá: Sau quá trình gia công, sản phẩm được hoàn thiện và tiến hành kiểm tra thành phẩm, đóng gói nhập kho và vận chuyển cho khách hàng. - Tương ứng mỗi giai đoạn công nghệ ở Công ty có một bộ phận công nhân đảm nhiệm. Những công nhân này được tổ chức sắp xếp thành những phân xưởng, mỗi phân xưởng luôn có nhiệm vụ, chức năng cơ bản riêng và có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ nhau trong sản xuất. 1.3. TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY TNHH IN KHUYẾN HỌC Công ty hoạt động theo mô hình Công ty TNHH. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty được biểu diễn theo sơ đồ 1.2 sau: §iªu ThÞ Thu H»ng - KTK9 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sơ đồ 1.2: Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty - Chủ tịch HĐQT: Là người có vị trí cao nhất trong Công ty, có quyền quyết định các thay đổi về vốn, kế hoạch đầu tư với giá trị lớn từ 20% - 50% tổng giá trị tài sản của Công ty trong ngắn hạn cũng như dài hạn, các kế hoạch kinh doanh trong ngắn hạn cũng như dài hạn, các chính sách lương thưởng của nhân viên, …Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm trước HĐQT về các quyết định của mình và phải giải trình với HĐQT về các quyết định, kế hoạch đầu tư, kế hoạch kinh doanh của Công ty trong ngắn hạn và dài hạn. - Giám đốc công ty: là người chịu trách nhiệm điều hành mọi công việc sản xuất kinh doanh trong Công ty, thực hiện các kế hoạch của Chủ tịch HĐQT giao cho; Giám đốc có quyền quyết định kế hoạch đầu tư với giá trị dưới 20% tổng giá trị tài sản của Công ty; đồng thời có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm các vị trí thích hợp trong Công ty; có quyền thực hiện các điều chuyển cần thiết về người và tài sản theo đúng chủ trương của Chủ tịch HĐQT. §iªu ThÞ Thu H»ng - KTK9 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Phó giám đốc: 02 vị trí. Phó giám đốc phụ trách tài chính – nhân sự giúp việc cho Giám đốc về các chính sách nhân sự, chính sách tiền lương, lập kế hoạch nhân sự cho Giám đốc và Phó giám đốc phụ trách sản xuất, giúp việc cho giám đốc về hoạt động sản xuất; Phó giám đốc phụ trách sản xuất có nhiệm vụ lập định mức chi phí, dự toán chi phí và kế hoạch sản xuất hàng năm và trình cho Giám đốc phê duyệt; đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất của Công ty, đảm bảo việc sản xuất diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo việc thực hiện đúng hạn các hợp đồng sản xuất. - Phòng Hành chính - Kế toán: chịu sự điều hành của Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty, đảm bảo các công việc kế toán diễn ra đúng quy trình, chính xác, đầy đủ và kịp thời; luôn cung cấp thông tin, tình hình kinh doanh của Công ty cho Ban lãnh đạo, phục cho việc ra các quyết định của Giám đốc cũng như Ban lãnh đạo Công ty. Phòng kế toán của Công ty có chức năng hạch toán kế toán, lên các Báo cáo tài chính, theo dõi tình hình kinh doanh của Công ty và báo cáo cho Ban lãnh đạo Công ty. - Phòng Kế hoạch sản xuất: phụ trách lên kế hoạch sản xuất, cân đối đầu vào, đầu ra để báo cáo lên lãnh đạo, điều chỉnh giữa các đơn hàng với nhau, đảm bảo đúng số lượng, chất lượng từng đơn hàng. Phòng Kế hoạch sản xuất có trách nhiệm báo cáo trực tiếp cho Phó giám đốc phụ trách sản xuất của Công ty về tình hình sản xuất cũng như kế hoạch sản xuất hiện tại của Công ty, việc thực hiện kế hoạch sản xuất trong năm và báo cáo cho Phó giám đốc phụ trách sản xuất về các vấn đề này. - Các tổ sản xuất (10 tổ) o Tổ máy 16 trang: phụ trách các công việc liên quan đến máy in 16trang/lượt. o Tổ máy 8 trang: phụ trách các công việc liên quan đến máy in 8 trang o Tổ máy 4 trang: phụ trách các công việc liên quan đến máy in 4 trang §iªu ThÞ Thu H»ng - KTK9 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 o Tổ bình bản: phụ trách chỉnh sửa bản thiết kế thành bản kẽm đưa đi in hàng loạt o Tổ máy cán, máy khâu: phụ trách cán màng (màng trong, màng mờ) cho các sản phẩm đầu ra, khâu gáy sách in. o Tổ máy gấp: phụ trách gấp sách theo đúng tỷ lệ quy định để chuyển sang cắt thành trang thành phẩm o Tổ máy giao o Tổ máy vào bìa: phụ trách ghép lõi và bìa sách với nhau o Tổ sách: phụ trách hoàn thiện sản phẩm o Tổ gia công: phụ trách các công đoạn không thực hiện được bằng máy. Các phòng ban có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, Giám đốc và Chủ tịch HĐQT là người đứng đầu công ty, chịu trách nhiệm trước toàn thể nhân viên cũng như trước pháp luật. Họ là người điều hành mọi công việc sản xuất kinh doanh chung của công ty. Từ đó, Giám đốc phân công công việc và giao đầu việc cho từng bộ phận thực hiện. Phòng hành chính - kế toán phụ trách các công việc chuyên môn để đảm bảo cung cấp đủ nguyên vật liệu sản xuất cũng như các vấn đề phát sinh. Phòng kế hoạch sản xuất lên kế hoạch chính xác, phối hợp chặt chẽ với phòng hành chính - kế toán để thực hiện các đơn hàng. Các tổ sản xuất cùng nhau hoàn thiện các đơn hàng, đảm bảo quy trình sản xuất (như sơ đồ 1 bên trên). Các bộ phận có quyền phản ánh lại những sai phạm, cùng phối hợp đảm bảo quá trình sản xuất, cung cấp đủ số lượng, đảm bảo chất lượng cho các đơn hàng. §iªu ThÞ Thu H»ng - KTK9 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG II: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH IN KHUYẾN HỌC 2.1. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH IN KHUYẾN HỌC Tổng quan về chi phí sản xuất tại Công ty TNHH In Khuyến học Phương pháp xác định chi phí sản xuất tại Công ty Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã bá ra có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một kỳ nhất định. Tại Công ty, chi phí sản xuất bao gồm chi phí về nguyên vật liệu, chi phí về nhân công, chi phí về khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác... Có rất nhiều khoản mục chi phí khác nhau phát sinh tại công ty. Do đặc điểm sản phẩm của Công ty có rất nhiều chủng loại, mẫu mã, quy cách, chi tiết khác nhau, bên cạnh đó quy trình công nghệ sản xuất lại phức tạp vì vậy chi phí phát sinh ở Công ty phải tập hợp theo từng loại, từng khoản mục chi phí và phải được thường xuyên theo dõi chi tiết ở từng phân xưởng và chi tiết cho từng loại sản phẩm. Điều đó đòi hái công tác kế toán phải được tổ chức một cách khoa học, có hệ thống để có thể đảm bảo tính chính xác và phản ánh trung thực các khoản chi phí phát sinh. Kỳ tập hợp chi phí ở Công ty vào cuối tháng, các khoản mục chi phí phát sinh tại Công ty sẽ được tính và phân bổ theo tháng, cuối quý kế toán giá thành căn cứ vào các bảng phân bổ của từng tháng để tập hợp lập thành các bảng phân bổ chi phí cho cả quý để tiến hành tính giá thành. Chi phí sản xuất ở Công ty được tập hợp theo ba khoản mục:  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  Chi phí nhân công trực tiếp §iªu ThÞ Thu H»ng - KTK9 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Chi phí sản xuất chung 2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 2.1.1.1. Nội dung: Khoản mục này bao gồm toàn bộ các chi phí về nguyên vật liệu chính như: giấy, mực in, bản kẽm…,vật liệu phụ như: cồn công nghiệp, keo dán, xà phòng bột, axeton… Nguyên vật liệu là một yếu tố không thể thiếu được của quá trình sản xuất, kinh doanh ở các Công ty. Giá trị nguyên vật liệu thường chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất, kinh doanh. Nguyên vật liệu sử dụng tại Công ty In Khuyến học được theo dõi chi tiết theo các loại như sau: Nguyên vật liệu chính: Là nguyên vật liệu mà sau quá trình gia công chế biến sẽ cấu thành hình thái vật chất của sản phẩm. Chi phí nguyên vật liệu chính tại Công ty chiếm tỷ trọng rất lớn từ 80% đến 85% trong tổng chi phí nguyên vật liệu bao gồm ba loại là: Giấy, mực in và bản kẽm. - Giấy bao gồm các loại sau: - Mực in, bao gồm các loại sau: Mực xanh tím Việt Nam, mực Nhật đen, mực Nhật đỏ, mực đen Trung Quốc, mực đỏ Trung Quốc, mực vàng Trung Quốc, mực xanh Trung Quốc, mực nhũ vàng, mực Italia màu vàng, mực chống sáng, mực vecni. - Bản kẽm, bao gồm các loại sau: Bản Nhật máy 16 trang, bản máy Trung Quốc 10 trang, bản Trung Quốc máy 16 trang, bản Trung Quốc máy 4 trang, bản Italia máy 16 trang. §iªu ThÞ Thu H»ng - KTK9 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Nguyên vật liệu phụ: là những nguyên vật liệu có tác dụng phụ trong quá trình sản xuất. Nguyên vật liệu phụ được sử dụng kết hợp với nguyên vật liệu chính để hoàn thiện và nâng cao tính năng, chất lượng của sản phẩm. Tại Công ty In - Nhà xuất bản Lao động - Xã hội, nguyên vật liệu phụ bao gồm những loại sau: cồn công nghiệp (đơn vị: lít), dầu hoả (đơn vị: lít), keo dán PVA (đơn vị: kg).. - Phụ tùng thay thế: là loại vật tư được dùng để thay thế, bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc, thiết bị. Tại Công ty In - Nhà xuất bản Lao động - Xã hội , phụ tùng thay thế bao gồm: vòng bi 608 (đơn vị: vòng), bóng đèn neon 1,2m (đơn vị: cái), bóng đèn neon 0,6m (đơn vị: cái), bóng đèn 100-200 (đơn vị: cái)... - Phế liệu: là những nguyên liệu bị loại ra trong quá trình sản xuất, những nguyên vật liệu này có thể được dùng lại tại Công ty hoặc bán ra ngoài. Phế liệu, bao gồm các loại sau: giấy in hỏng; giấy lề, giấy xước ở bên ngoài các lô giấy cuộn; lõi của lô giấy; phôi giấy; giấy bị ố, ngả màu..... Để đáp ứng nhu cầu vật liệu cho sản xuất. Hàng quý căn cứ vào kế hoạch sản xuất và các hợp đồng đã ký kết với khách hàng, phòng kế hoạch lên các kế hoạch sử dụng nguyên vật liệu để trình lên Phó giám đốc phụ trách sản xuất của Công ty phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, phòng kế hoạch sẽ làm việc với các bộ phận có liên quan để tiến hành mua và nhập hàng phục vụ cho sản xuất. Trong quá trình sản xuất nếu phát sinh nhu cầu vật liệu ngoài kế hoạch thì các bộ phận lập báo cáo gửi lên phòng kế hoạch để lên phương án trình Phó giám đốc phụ trách sản xuất của Công ty phê duyệt và triển khai thực hiện. Một số trường hợp, để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và thời gian cho các đơn đặt hàng các tổ sản xuất có thể tự đảm nhận phần vật liệu (nếu có thể) sau §iªu ThÞ Thu H»ng - KTK9 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 khi được sự đồng ý của Phó giám đốc phụ trách sản xuất của Công ty sau đó thanh toán với Công ty theo khối lượng thực tế phát sinh. 2.1.1.2.Tài khoản sử dụng: - Kế toán chi phí sử dụng tài khoản 621 để theo dõi chi phí nguyên vật liệu phát sinh trong năm. Tài khoản 621 được mở cho tất cả đơn đặt hàng phát sinh trong năm, mà không mở tài khoản chi tiết cho từng đơn hàng riêng biệt do kỳ kế toán áp dụng tại Công ty là theo năm. - Để theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn nguyên vật liệu kế toán sử dụng TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu và được mở chi tiết theo 3 tiểu khoản:  TK 1521 : Nguyên vật liệu chính  TK 1522 : Vật liệu phụ  TK 1523 : Nhiên liệu. Trong đó với từng tiểu khoản, kế toán mở các mã hàng chi tiết theo dõi đến từng loại nguyên liệu, vật liệu chính sử dụng trong sản xuất. 2.1.1.3.Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết: - Chứng từ sử dụng: Bảng phân bổ nguyên vật liệu: là căn cứ để phản ánh giá trị vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng và phân bổ giá trị vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất dùng cho các đối tượng sử dụng trong tháng. Cơ sở để lập bảng phân bổ nguyên vật liệu là các phiếu xuất kho nguyên vật liệu phát sinh trong tháng. - Việc hạch toán kế toán chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được thực hiện theo sơ đồ sau: §iªu ThÞ Thu H»ng - KTK9 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sơ đồ 2.1: Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp TK 152, 153 (TK 611) TK 621 (1) TK 152 (3) TK 154 (TK 631) (4) TK 111, 112, 141, 331… TK 632 (2a) (5) TK 133.1 (2b) Chú thích: (1) Giá thực tế NVL xuất dùng trực tiếp cho sản xuất chế tạo sản phẩm (2a) Trị giá NVL mua dùng trực tiếp cho sản xuất chế tạo sản phẩm (2b) Thuế GTGT được khấu trừ (3) Trị giá NVL dùng không hết, phế liệu thu hồi (4) Kết chuyển và phân bổ chi phí NVLTT vào các đối tượng chịu chi phí (5) Chi phí NVL vượt trên mức bình thường tính vào giá vốn hàng bán. 2.1.1.4.Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp: Do đặc trưng của Công ty, kế toán sử dụng phương pháp sổ số dư để theo dõi và hạch toán chi tiết hàng tồn kho, theo đó: Tại kho: Thủ kho vẫn sử dụng thẻ kho để ghi chép tình hình nhập, xuất, tồn ngoài ra cuối tháng thủ kho còn phải ghi số lượng tồn kho trên thẻ kho vào Sổ số dư. §iªu ThÞ Thu H»ng - KTK9 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tại phòng kế toán: Định kỳ 3 đến 5 ngày, kế toán nhận chứng từ do thủ kho chuyển đến, có lập phiếu giao nhận chứng từ. Căn cứ vào đó, kế toán lập Bảng luỹ kế nhập xuất tồn. Cuối kỳ tiến hành tính tiền trên Sổ số dư do thủ kho chuyển đến và đối chiếu tồn kho từng danh điểm nguyên vật liệu trên sổ số dư với Bảng luỹ kế nhập xuất tồn. Sơ đồ 2.2: Quy trình hạch toán chi tiết NVL theo phƣơng pháp sổ số dƣ Phương pháp này giúp tránh được việc ghi chép trùng lặp và dàn đều công việc ghi sổ trong kỳ nên không bị dồn công việc vào cuối kỳ. Tuy nhiên sử dụng phương pháp này sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm tra, đối chiếu và phát hiện sai sót; đòi hỏi đội ngũ kế toán có trình độ cao. §iªu ThÞ Thu H»ng - KTK9 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Khi nhập vật liệu Khi có nhu cầu về vật liệu, Phòng kinh doanh tổ chức cho cán bộ đi mua vật tư về nhập kho. Khi nhập kho, căn cứ vào hoá đơn kiêm phiếu xuất kho của bên bán, hoá đơn GTGT, biên bản kiểm nghiệm vật tư do bộ phận kiểm tra chất lượng kiểm tra chất lượng quy cách vật tư, người phụ trách bộ phận kế hoạch vật tư lập phiếu nhập kho thành 3 liên: + Một liên gửi lên phòng kinh doanh (kế hoạch vật tư) giữ + Một liên thủ kho giữ lại để ghi vào thẻ kho sau đó chuyển lên cho phòng kế toán làm căn cứ đối chiếu kiểm tra. + Một liên dùng để làm thủ tục thanh toán giao nhận hàng Ví dụ: Ngày 11/01/2010 mua vật tư về nhập kho, căn cứ vào hoá đơn GTGT số 054745 ngày 11/01/2010 (biểu 1), biên bản kiểm nghiệm vật tư (biểu 2), bộ phận kế hoạch vật tư lập phiếu nhập kho (biểu 3). §iªu ThÞ Thu H»ng - KTK9 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Biểu 2.1 Hoá Đơn (GTGT) Liên 2: (Giao cho khách hàng) Ngày 11/01/2010 Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Nam Sơn Địa chỉ: Số tài khoản Điện thoại: Mã số Họ tên người mua : Anh Cường Địa chỉ: Đơn vị: Công ty TNHH In Khuyến học Hình thức thanh toán: Tiền mặt STT Tên hàng hoá, dịch vụ Mã số 054745 Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 1. Giấy Bãi Bằng 70g/m2 Kg 5.700 15.600 88.920.000 2. Giấy Cút sê 200g/m2 Tờ 20.000 2.450 49.000.000 Cộng tiền hàng Thuế suất GTGT:10% 137.920.000 Tiền thuế GTGT 13.792.000 Tổng tiền thanh toán 151.712.000 Số tiền viết bằng chữ: Một trăm năm mốt triệu bảy trăm mười hai nghìn đồng chẵn. Người mua hàng §iªu ThÞ Thu H»ng - KTK9 Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Biểu 2.2 Biên bản kiểm nghiệm Mẫu số 05-VT (vật tư, sản phẩm hàng hoá) Số 01 Ngày 11 tháng 01 năm 2010 Căn cứ vào hoá đơn số 054745 ngày 11/01/2010 của Công ty TNHH Nam Sơn. Ban kiểm nghiệm gồm: Trưởng ban - Ông : Lê Xuân Chính Đã kiểm nghiệm các loại vật tư S Tên nhãn T hiệu,quy cách T vật tư Phương Đơn Số lượng thức kiểm vị theo nghiệm tính Kết quả kiểm nghiệm Số lượng chứng từ đúng QCPC 1 Giấy Bãi Bằng 70g/m2 Chọn mẫu Kg 5.700 5.700 2 Giấy Cút sê 200g/m2 Chọn mẫu Tờ 20.000 20.000 Số lượng Ghi chú sai QCPC 3 Ý kiến của ban kiểm nghiệm: Số lượng vật tư đủ, chất lượng tốt. Đại diện kỹ thuật §iªu ThÞ Thu H»ng - KTK9 Thủ kho Trưởng ban 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Biểu2.3: Phiếu nhập kho Mẫu số 01-VT Ngày 11 tháng 01năm 2010 Số 01 Họ tên người giao hàng: anh Hùng Theo hoá đơn số 054745 ngày 11/01/2010 Của Công ty TNHH Nam Sơn S Tên nhãn hiệu T quy cách phẩm T cấp vật tư 1. Giấy Bãi Bằng 70g/m2 2. Giấy Cút sê 200g/m2 Số lượng Đơn Đơn vị Theo hợp Thực tính đồng nhập G01 Kg 5.700 5.700 15.600 88.920.000 G05 Tờ 20.000 20.000 2.450 49.000.000 MS Cộng giá Thành tiền 137.920.000 Nợ TK 152 : 137.920.000 Nợ TK 1331 : 13.792.000 Có TK 111 : 151.712.000 Cộng thành tiền bằng chữ: Mười chín triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn. §iªu ThÞ Thu H»ng - KTK9 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Trường hợp xuất vật liệu Trên thưc tế việc thu mua và nhập kho vật liệu là do phòng kinh doanh căn cứ vào kế hoạch sản xuất của từng thangs,quý để lên kế hoạch cung ứng vật tư.Nghiệp vụ xuất kho phát sinh khi có yêu cầu của bộ phận sản xuất (phân xưởng) về từng loại vật liệu có quy cách, số lượng bộ phận kế hoạch vật tư sẽ thiết lập phiếu xuất kho thành ba liên. - Một liên phòng kinh doanh (kế hoạch vật tư )giữ. - Một liên giao cho thủ kho để ghi vào thử kho, cuối tháng chuyển cho kế toán làm căn cứ ghi sổ. - Một liên giao cho người nhận vật tư. Ví dụ: Ngày 15/01/2010, xuất kho nguyên vật liệu cho phân xưởng in. Khi đó bộ phận kế hoạch vật tư lập phiếu xuất kho (biểu 4) §iªu ThÞ Thu H»ng - KTK9 20
- Xem thêm -