Tài liệu Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú tại sunrise hoi an beach reort.”

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 672 |
  • Lượt tải: 2
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Ban giám hiệu trường Đại Học Thương Mại, Ban chủ nhiệm khoa Khách Sạn – Du Lịch, các thầy cô bộ môn Marketing du lịch, đặc biệt là thầy Nguyễn Văn Luyền, giảng viên khoa Khách sạn – Du lịch, trường Đại Học Thương Mại đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú tại Sunrise Hoi An Beach Reort.” Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên khách sạn Sunrise Hoi An Beach Resort, Quảng đã nhiệt tình giúp đỡ em trong thời gian thực tập tại resort. Khóa luận tốt nghiệp này là sự vận dụng các kiến thức đã học trong trường vào môi trường doanh nghiệp thực tập. Do kinh nghiệm chưa có, khả năng bản thân và thời gian thực tập còn hạn chế nên trong quá trình làm báo cáo còn nhiều điểm chưa hoàn thiện và thiếu sót. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo của thầy cô để khóa luận của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOÀN THIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT LƯU TRÚ CỦA KHÁCH SẠN.................................................................1 1.1. Một số khái niệm về khách sạn ,kinh doanh khách sạn và cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú trong khách sạn......................................................................................1 1.1.1. Khách sạn............................................................................................................ 1 1.1.1.1.Khái niệm..........................................................................................................1 1.1.1.2.Phân loại...........................................................................................................1 1.1.2. Kinh doanh khách sạn........................................................................................2 1.1.2.1. Khái niệm về kinh doanh khách sạn...............................................................2 1.1.2.2. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách sạn.............................................3 1.1.2.3. Các loại hình dịch vụ trong khách sạn............................................................4 1.1.3.Cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú của khách sạn....................................................5 1.1.3.1. Khái niệm cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú của khách sạn...............................5 1.1.3.2.Đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú của khách sạn.................................5 1.1.3.3. Vai trò của cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú của khách sạn.............................6 1.2 . Nội dung hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú...........................................7 1.2.1 Các yêu cầu với cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú và hệ thống ở sở vật chất kỹ thuật lưu trú trong khách sạn......................................................................................7 1.2.1.1.Hệ thống cở sở vật chất kỹ thuật lưu trú trong khách sạn..............................7 1.2.1.2.Các yêu cầu đối với hệ thống cơ sở vật chất lưu trú của khách sạn................8 1.2.2. Một số giải pháp hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú...........................10 1.2.2.1. Xây dựng kế hoạch cơ sở vật chất.................................................................10 1.2.2.2. Đầu tư mua sắm, nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật mới............................................................................................................................... 10 1.2.2.3. Tổ chức vận hành, duy tu bảo dưỡng cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú..........11 1.2.2.4.Kiểm tra đánh giá số lượng, chất lượng để nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú.............................................................................................11 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống cơ sở vật chất lưu trú của khách sạn....11 1.3.1.Các nhân tố môi trường vĩ mô...........................................................................11 1.3.2.Các nhân tố môi trường ngành.........................................................................12 1.3.3.Các nhân tố môi trường bên trong....................................................................13 2.1. Phương pháp hệ nghiên cứu đề tài.....................................................................14 2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu...........................................................................14 2.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu........................................................................15 2.2. Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú...................................................................................................15 2.2.1. Tổng quan tình hình về Sunrise Hoi An Beach Resort.................................15 2.2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển....................................................................15 2.2.1.2.Cơ cấu tổ chức, quản lý..................................................................................16 2.2.1.3.Tình hình hoạt động kinh doanh....................................................................18 2.2.1.4. Đặc điểm của cơ sỏ vật chất kỹ thuật lưu trú tại Sunrise Hoi An Beach Resort ..................................................................................................................................... 20 2.2.2. Ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến cơ sở vật chất lưu trú tại resort 21 2.2.2.1.Các nhân tố môi trường vĩ mô.......................................................................21 2.2.2.2.Các nhân tố môi trường ngành......................................................................22 2.3. Kết quả nghiên cứu..............................................................................................23 2.3.1 Kết quả nghiên cứu dữ liệu sơ cấp....................................................................23 2.3.1.1.Kết quả điều tra khách hàng...........................................................................23 2.3.1.2.Kết quả điều tra nhà quản trị..........................................................................24 2.3.2 Kết quả nghiên cứu dữ liệu thứ cấp..................................................................26 2.3.2.1.Xây dựng kế hoạch về cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú...................................26 2.3.2.2. Đầu tư mua sắm, nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú27 2.3.2.3.Tổ chức và hành duy tu bảo dưỡng cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú..............27 2.3.2.4.Kiểm tra đánh giá số lượng, chất lượng để nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú.............................................................................................28 2.4. Đánh giá chung về cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú tại Sunrise Hoi An Beach Resort. 28 2.4.1. Ưu điểm và nguyên nhân..................................................................................28 2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân..................................................................................29 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT LƯU TRÚ CỦA SUNRISE HOI AN BEACH RESORT...........30 3.1.Dự báo triển vọng và quan điểm về hoàn thiện cơ sở vật chất lưu trú của Sunrise Hoi An Beach Resort.....................................................................................30 3.1.1.Dự báo triển vọng về hoàn thiện cơ sở vật chất lưu trú của Sunrise Hoi An Beach Resort...............................................................................................................30 3.1.2.Quan điểm hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú của Sunrise Hoi An Beach Resort...............................................................................................................32 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật của Sunrise Hoi An Beach Resort.......................................................................................................................... 32 3.2.1. Hoàn thiện cơ cấu cơ sở vật chất kỹ thuật.......................................................32 3.2.1.1.Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật khu vực lưu trú......................................33 3.2.1.2.Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật khu vực đón tiếp.....................................34 3.2.1.3.Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật khu khực ăn uống.................................35 3.2.1.4.Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật trong khu vực dịch vụ bổ sung..............35 3.2.2.Hoàn thiện công tác quản lý để nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật ..................................................................................................................................... 36 3.3. Kiến nghị với Nhà nước và các cơ quan hữu quan............................................37 3.3.1.Kiến nghị với Nhà nước.....................................................................................37 3.3.2.Kiến nghị với Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam.................38 KẾT LUẬN T ÀI LI ỆU THAM KH ẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU Tên Sơ đồ 2.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức của Sunrise Hoi An Beach Resort Bảng 2.2 Cơ cấu lao động và tiền lương của Sunrise Hoi An Beach Resort Bảng 2.3 Cơ cấu vốn của Sunrise Hoi An Resort Bảng 2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Sunrise Hoi An Beach Resort 2012 – 2013 Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng Số trang Phụ lục 1 Phụ lục 2 Phụ lục 3 Phụ lục 4 Phụ lục 5 Kết quả điều tra khách hàng Phụ lục 6 Phiếu thăm dò ý kiến nhà quản trị Phụ lục 7 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, du lịch đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, một ngành công nghiệp “ không khói” đóng góp một phần không nhỏ vào thu nhập của mỗi quốc gia. Ở những nước phát triển, du lịch đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu của con người. Cùng với sự phát triển đó, du lịch Việt Nam cũng đã và đang phát triển với tốc độ nhanh chóng. Số lượng các doanh nghiệp du lịch ngày càng gia tăng đáng kể, đặc biệt là sự gia tăng mạnh mẽ của các khu nghỉ dưỡng (resort). Tính đến thời điểm hiện nay tại Việt Nam đã có rất nhiều khách sạn và resort đã đưa vào hoạt động, tập trung chủ yếu ở vùng ven bãi biển như Hội An, Phan Thiết, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Thuận… Cùng với sự phát triển mạnh mẽ với tốc độ nhanh chóng, các khách sạn ở Việt Nam gặp phải những vấn đề còn tồn tại. Đó là sự phát triển của hệ thống khách sạn còn thiếu, dây chuyền công nghệ và các trang thiết bị chuyên dung chưa được áp dụng nhiều vào các khách sạn ở Việt Nam. Các khách sạn gặp khó khăn trong việc xác định môi trường kinh doanh, khó khăn trong việc xác định thị trường mục tiêu, sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, chưa có tính đặc thù, độc đáo, cơ sở vật chất kỹ thuật còn thiếu đồng bộ…Đặc biệt là hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú tại các khách sạn chưa thực sự khác biệt, nổi bật, và đông đều về quy mô và số lượng. Qua thời gian thực tập và tìm hiểu tại Sunrise Hoi An Beach Resort. Em nhận thấy hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú của khách sạn còn bộc lộ nhiều vấn đề, như là hệ thống nước nóng lạnh của khách sạn chưa được đảm bảo, một số trang thiết bị có dấu hiệu xuống cấp như bàn ghế giường tủ, cá trang thiết bị trong phòng tắm chưa thự sự thoả mãn nhu cầu của khách, hệ thống đèn điện cũng như khoá phòng cũng có những hạn chế. Chính vì vậy em quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú tại Sunrise Hoi An Beach Resort” 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. - Mục tiêu: Nghiên cứu thực trạng hệ thống cơ sở vật chất lưu trú của Sunrise Hoi An Beach Resort, từ đó đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất lưu trú hơn nữa nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú của resort. - Nhiệm vụ: > Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về hệ thống cơ sở vật chất lưu trú, hoàn thiện cơ sở vật chất lưu trú của resort. > Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng hoàn thiện cơ sở vật chất lưu trú. > Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất lưu trú của resort. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu: hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú , yêu cầu của cơ sở vật chất kỹ thuật và các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chẩ kỹ thuật lưu trú tại Sunrise Hoi An Beach Resort. - Phạm vi nghiên cứu: > Về nội dung: hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú tại khách sạn > Về không gian: Sunrise Hoi An Beach resort. > Về thời gian: nghiên cứu trong giai đoạn 2012 – 2013 và đề xuất giải pháp tới năm 2014. 4. Tình hình nghiên cứu đề tài Hiện nay có một số công trình nghiên cứu về hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú như: Hoàng Bích Thuỷ (Đại học Kinh Tế Quốc Dân – 2012) với chuyên đề “Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú nhằm nâng cao chất lượng kinh doanh lưu trú tại khách sạn Thắng Lợi”, chuyên đề tập trung nghiên cứu thực trạng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật của khách sạn, nêu bật mối quan hệ giữa cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú và chất lượng kinh doanh lưu trú trong khách sạn từ đó nêu ra các giải pháp hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú nhằm nâng cao chất lượng kinh doanh lưu trú của khách sạn. Trịnh Thái Hà (Đại học dân lập Phương Đông – 2012) với đề tài “Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật để nâng cao chất lượng phục vụ tại khách sạn Hoà Bình”, đề tài nêu bật được vai trò quan trọng của cơ sở vật chất lưu trú trong việc nâng cao chất lượng phục vụ tại khách sạn. 5. Kết cấu đề tài Chương 1: Một số lý luận cơ bản về hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú của khách sạn. Chương 2: Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú tại Sunrise Hoi An Beach Resort. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú của Sunrise Hoi An Beach Resort. 1 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOÀN THIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT LƯU TRÚ CỦA KHÁCH SẠN 1.1. Một số khái niệm về khách sạn ,kinh doanh khách sạn và cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú trong khách sạn. 1.1.1. Khách sạn 1.1.1.1.Khái niệm Khách sạn là một khâu quan trọng trong kinh doanh du lịch và trong quá trình khai thác tài nguyên du lịch của một địa phương, một quốc gia. Một khách sạn cũng là loại hình cơ sở kinh doanh về dịch vụ lưu trú của ngành du lịch. Khách sạn là một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh du lịch cũng như trong quá trình đi du lịch của du khách. Theo thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định 09/CP ngày 5/5/1994 của chính phủ về tổ chức quản lí nhà nước về du lịch định nghĩa như sau: “ Doanh nghiệp khách sạn là đơn vị có tư cách pháp nhân hạch toán kinh doanh độc lập, hoạt động nhằm mục đích sinh lợi bằng việc kinh doanh phục vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí, bán hàng và các dịch vụ cần thiết cho khách du lịch”. Theo giáo trinh Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp du lịch của Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Doãn Thị Liễu trường Đại học Thương Mại thì “ Khách sạn là cơ sở lưu trú du lịch chủ yếu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và tiện nghi cần thiết phục vụ khách du lịch lưu trú, đáp ứng một số yêu cầu cảu khách về : nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi giả trí và các dịch vụ khác” 1.1.1.2.Phân loại Có rất nhiều cách để phân loại khách sạn như: phân loại theo vị trí , phân loại theo mức độ cung cấp dịch vụ, phân loại theo quy mô khách sạn….. * Phân loại theo thứ hạng: Khách sạn được chia thành hai loại: - Loại được xếp hạng là loại có chất lượng phục vụ phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, được phân thành5 hạng từ 1 đến 5 sap dựa trên các chỉ tiêu: 1. Vị trí kiến trúc: vị trí đảm bảo thuận tiện, có bảng tên khách sạn, hạng khách sạn, cửa ra vào khách sạn bố trí thuận tiện, tối tiểu phải có 2 cửa, 1 cửa dành cho khách và một cửa dành cho nhân viên, có chỗ để xe, buồng ngủ đạt tiêu chuẩn tối thiểu, có sảnh đón tiếp… 2. Trang thiết bị tiện nghu phục vụ: Có hệ thống điện nước, trang thiêt bị phòng cháy chữa cháy, phòng vệ sinh công cộng.. 3. Các dịch vụ và mức độ phục vụ : sẵn sàng đáp ứng các dịch vụ theo quy định của từng hạng. 4. Chất lượng đội ngũ nhân viên phục vụ: nhân viên có nghiệp vụ, có sức khoẻ phải có trang phục thích hợp theo nội quy của khách sạn. 2 5. Tiêu chuẩn về vệ sinh khách sạn: đảm bảo vệ sinh trong toàn bộ khách sạn: bên trong và bên ngoài khách sạn, đảm bảo vệ sinh thực phẩm, vệ sinh trnag thiết bị và vệ sinh cá nhân. - Loại không được xếp hạng là loại khách sạn có chất lượng phục vụ thấp, không đạt yêu cầu tối thiểu của hạng 1 sao trong tiêu chuẩn. * Phân loại theo vị trí: - Khách sạn thành phố: là các khách sạn được xây dựng trong các trung tâm thành phố tập trung đông dân, thuận tiện cho việc đi lại, gần các trung tâm thương mại, vui chơi giải trí. - Khách sạn phục vụ nghỉ dưỡng, chữa bệnh, các khách sạn này thường được xây dựng tại những nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc nghỉ dưỡng chữa bệnh, gần các suối khoáng nóng, suốinướcnóng…Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho loại hình kinh doanh này thường đạt mức trung bình khá, không đòi hỏi chất lượng quá cao hoặc trang thiết bị tiện nghi như loại hình khách sạn kinh doanh phục vụ thường dân và hội thảo hội nghị. - Khách sạn quá cảnh, loại khách sạn này thường đặt tại các trục giao thông, tại các nhà ga, sân bay để phục vụ khách có nhu cầu nghỉ ngơi, để tiếp tục chuyến hành trình dài của họ. - Khách sạn phục vụ khách du lịch thuần tuý : loại khách sạn này phổ biến nhất, thông thường nó được đặt tại các điểm du lịch, các địa điểm vui chơi giải trí, tại các điểm du lịch, yêu cầu về trang thiết bị và chất lượng phục vụ cho loại hình khách sạn này rất phong phú có thể từ bình dân đến cao cấp. *Phân loại khách sạn theo quy mô. - Quy mô lớn là khách sạn có số lượng phòng cung cấp lớn :350 phòng. -Khách sạn quy mô vừa có số lượng phòng cung cấp từ 125 phòng đến 350 phòng. -Khách sạn quy mô nhỏ là khách sạn có số phòng cung cấp dưới 125 phòng (Việt Nam Khách sạn có quy mô nhỏ là khách sạn có số phòng dưới 30 phòng) 1.1.2. Kinh doanh khách sạn 1.1.2.1. Khái niệm về kinh doanh khách sạn Hoạt động kinh doanh khách sạn có thể hiểu như sau: “ Kinh doanh khách sạn là hoạt động kinh doanh các dịch vụ phục vụ khách du lịch nhằm đáp ứng các nhu cầu về ăn , ngủ, vui chơi giải trí và các nhu cầu khác.” Hoạt động kinh doanh trong khách sạn bao gồm: -Kinh doanh dịch vụ lưu trú theo nghĩa hẹp là kinh doanh dịch vụ buồng nghủ là hoạt động kinh doanh cho thuê buồng ngủ tạm thời qua đêm và một số dịch vụ bổ sung khác cho khách của các cơ sở lưu trú với mục đích thu lợi nhuận. Khách sạn cung cấp cho khách hàng nhứng phòng đã được chuẩn bị, đầy đủ tiện nghi theo từng thứ hạng của khách sạn. Đây là dịch vụ cơ bản nhất và sự tồn tại và phát triển của khách sạn. Đây là dịch vụ cơ bản nhất và sự tồn tại và phát triển của khách sạn thường phụ thuộc phần lớn vào dịch vụ này, nó đem lại nguồn thu chủ yêu cho khách sạn. 3 -Kinh doanh dịch vụ ăn uống: là hình thức kinh doanh sản xuất, bán và trao cho khách những món ăn, thức uống mà khách yêu cầu và đem lại sự thoả mãn của khách về như cầu ăn uống, tạo điều kiện nghỉ ngơi cho khách du lịch. Kinh doanh ăn uống cũng đem lại nguồn thu đáng kể cho khách sạn. -Kinh doanh dịch vụ bổ sung: là loại hình kinh doanh các dịch vụ nhằm thoả mãn những nhu cầu đặc trưng của con người. Đây là yếu tố thu hút khách đến ở tại khách sạn và là một trong những lợi thế cạnh tranh của khách sạn, khách sạn có thể khác biệt hoá của khách sạn mình với các khách sạn khác. Các hoạt động kinh doanh trong khách sạn nhằm mục đích cuối cùng là thu lợi nhuận. Muốn đạt được mục đích cuối cùng của mình, các khách sạn phải đáp ứng được mong muốn và kì vọng của khách khi khách lưu trú và tiêu dung các dịch vụ cảu khách sạn. Khách sạn tìm cách cung cấp những gì khách cần chứ không phải những gì khách sạn có. 1.1.2.2. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách sạn Hoạt động kinh doanh khách sạn phụ thuộc vào tài nguyên du lịch. Nhu càu của khách trong quá trình đi du lịch là nhu cầu tổng hợp tất và cao cấp nên nó chỉ được thoả mãn đồng thời tại nơi có tài nguyên du lịch và có điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật. Khách sạn chĩnh là nơi thoả mãn những nhu cầu đó của khách. Sưc hấp dẫn của tài nguyên sẽ quyết định sức hấp dẫn của khách sạn, quyết định loại khách sạn. Hoạt động kinh doanh khách sạn đòi hỏi dung lượng vốn đầu tư ban đầu và đầu tư cơ bản lướn do việc đáp ứng nhu cầu cao cấp và tổng hợp của khách. Yêu cầu đối với sản phẩm trong khách sạn phải tạo cho khách cảm giác mình là trung tâm, được quan tâm chăm sóc và tôn trọng trong quá trình khách lưu trú và tiêu dung các sản phẩm của khách sạn. Những yêu cầu đó được thoả mãn thông qua hệ thống trang thiết bị hiện đại và sang trọng. Để hoạt động kinh doanh tốt thì khách sạn cũng cần có vị trí đẹp. Vị trí khách sạn đóng vai trò quyết định trong việc tồn tại và cạnh tranh của một khách sạn. Vì vậy nhà đầu tư cũng phải tốn một khoản chi phí lớn cho việc mua đất đai xây dựng khách sạn. Hoạt động kinh doanh khách sạn đòi hỏi dung lượng lao động trực tiếp tương đối lớn bởi sản phẩm khách sạn là những dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu khách. Nhu cầu đó thay đổi theo đặc tính tiêu dung của khách. Nó không có tính khuôn mẫu, không sản xuất được hàng loạt và khó áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật. Mặt khác, lao động trong khách sạn phụ thuộc vào thời gian tiêu dung của khách, lao động có tính chuyên môn hoá cao nên lượng lao động trực tiếp phải lớn để sẵn sang thoả mãn yêu cầu khách bất cứ lúc nào. Hoạt động kinh doanh khách sạn mang tính thời vụ. Đặc tính này gây khó khăn trong việc quản lý, sắp xếp lao động, đầu tư cơ sở vật chất …Ví dụ các khach sạn biển chỉ hoạt động vào mùa hè còn mùa đông khách sạn hầu như không có cách sử dụng. 4 Trong khi đó cơ sở vật chất vẫn tồn tại và hao mòn theo thời gian, đòi hỏi được đổi mới năm sau đón khách. 1.1.2.3. Các loại hình dịch vụ trong khách sạn Tuỳ theo quy mô thứ hạng của từng khách sạn mà các dịch vụ được mở ra nhiều hay. Nhưng nhìn chung, khách sạn bao gồm những loại dịch vụ sau: - Dịch vụ lưu trú: Là việc cho thuê các loại phòng ngủ nhằm mang lại doanh thu cho khách sạn. Có thể nói dịch vụ lưu trú đóng vai trò quan trọng nhât trong kinh doanh khách sạn bởi doanh thu của bộ phận này thường chiếm tỷ lệ cao trong doanh thu của khách sạn. - Dịch vụ ăn uống: Đây là dịch vụ thoả mãn nhu cầu thết yếu trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày của khách. Do vậy, khách sạn sản xuất, bán và phục vụ khách bao gồm cả khách lưu trú và khách vãng lai. Những món ăn ngon, hợp khẩu vị từng đối tượng khách để họ thưởng thức khi họ nghỉ tại khách sạn. Hoạt động này đáp ứng nhu cầu thiết yếu của con người, nó thuộc dịch vụ không thể thiếu trong kinh doanh khách sạn. - Dịch vụ bổ sung: Ngoài hai dịch vụ cơ bản trên thì dịch vụ bổ sung bao gồm rất nhiều loại như:  Dịch vụ thẩm mỹ: giặt là, cắt uốn tóc, đánh giầy…  Các dịch vụ kèm theo: đổi tiền, tư vấn, đặt hàng…  Các dịch vụ văn hoá: Karaoke, biểu diễn nghệ thuật, dạ hội…  Các dịch vụ văn phòng: thư ký, đánh máy, phiên dịch…  Dịch vụ y tế: massage, xông hơi…  Dịch vụ thể thao: bể bơi, sân tenis, đánh gôn…  Dịch vụ giải trí: câu cá, mua sắm quà lưu niệm… 1.1.3.Cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú của khách sạn 1.1.3.1. Khái niệm cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú của khách sạn. Cơ sở vật chất kỹ thuật là toàn bộ các yếu tố vật chất tham gia vào quá trình phục vụ khách, đáp ứng các nhu cầu nghỉ ngơi, ăn uống và các nhu cầu bổ sung khác trong thời gian khách lưu trú tại khách sạn. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật trong khách sạn bao gồm: nhà cửa, hệ thống trang thiết bị, dụng cụ, tiện nghi, phương tiện vận chuyển…khách sạn hiện có. Cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú là toàn bộ các trang thiết bị, các yếu tố vật chất trong khách sạn nhằm mục đích thoả mãn nhu cầu lư trú, ngủ, nghỉ ngơi và có thể thoả mãn một số nhu cầu đặc trưng khác trong quá trình khách lưu trú tại khách sạn. 1.1.3.2.Đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú của khách sạn. Cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú phụ thuộc vào tài nguyên du lịch tại nơi khách sạn được xây dựng. Tài nguyên du lịch chi phối rất lớn tới cơ sở vật chất kỹ thuật trog khách sạn: loại tài nguyên quyết định loại khách sạn, sức hấp dẫn tài nguyên quyết định sự hấp dẫn của khách sạn, giá trị tài nuyên quy định thứ hạng của khách sạn, sức 5 chứa tài nguyên quyết định quy mô của khách sạn. Ví dụ như tại khu du lịch Ao Vua không thể xây dựng một khách sạn có quy mô lớn, hiện đại với hàng trăm phòng được vì sức chứa của khu du lịch là nhỏ mặc dù sức hấp dẫn của nó lớn, số lượng khách đến du lịch khá đông, ở đây nhu cầu lưu lại là rất ít mà người ta chủ yếu đi trong ngày. Hay như giữa rừng nguyên sinh Cúc Phương lại xây dựng một khách sạn kiên cố, to đẹp, thứ hạng 5 sao sẽ không phù hợp với cảnh quan thiên nhiên và làm mất đi vẻ đẹp nguyên sơ của rừng. Cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú đòi hỏi dung lượng vốn đầu tư cơ bản và đầu tư cơ bản và đầu tư ban đầu lớn: đầu tư để xây dựng một số lượng buồng phòng lớn, mua sắm các trang thiết bị hiện đại và đồng bộ . Cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú mang tính đồng bộ cao nên lượng chi phí cao để đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất kỹ thuật tại khu vực lưu trú cao. Nhu cầu cao cấp của khách du lịch cũng chỉ được thoả mãn khi các trang thiết bị trong phòng hiện đại và sang trọng. Nhưng khách sạn cũng không được quên yếu tố đồng bộ. Với một mức giá phòng như nhau nhưng trang thiết bị mỗi phòng khác nhau sẽ làm cho khách có sự so sánh và cảm thấy mình không được tôn trọng, bị phân biệt đối xử. Các nhà đầu tư cũng phải tốn một khoản chi phí lớn để đầu tư cho đất đai, lựa chọn nơi có vị trí đẹp để xây dựng khách sạn có hệ thống phòng đa dạng, nhiều loại thảo mãn nhiều nhu cầu của khách như: có khách thích ngắm cảnh vườn, cảnh hồ, có khách lại thích ở trên cao, có khách lại thích ở nơi yên tĩnh, vắng vẻ… Cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú trong khách sạn đòi hỏi phải được chăm lo và luôn được đổi mới. Vì thế các khách sạn phải thường xuyên duy tu, cải tạo cơ sở vật chất để đem lại sự hài long cho khách và không tạo cảm giác nhàm chán, cũ kỹ. Ví dụ như một khách đi du lịch nghỉ biển tới một khách sạn, năm nay ông ta thấy khách sạn rất hiện đại và đã làm thoả mãn sự kỳ vọng của ông ta nhưng năm sau ông ta vẫn tới khách sạn đó sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật cũ thì ông ta lại cảm thấy nó quá quen thuộc mặc dù hệ thống có sở vật chất kỹ thuật trong phòng vẫn hiện đại và mới lạ so với những khách đến lần đầu. Theo tâm lý của khách du lịch, họ đi du lịch để tìm cái mới lạ, chiêm ngưỡng chúng, tìm kiếm sự thoả mãn nhu cầu thiết yếu, nhu cầu bổ sung và nhu cầu đặc trưng chứ không ở tại một khách sạn có những điều kiện quá quen thuộc đối với mình. Để đổi mới cơ sở vật chất kỹ thuật là một vấn đề khó khăn đối với khách sạn bởi nó kéo theo sự đầu lớn mà không phải bất cứ khách sạn nào cũng có thể thay đổi được. Đối với đặc điểm này các khách sạn có thể áp dụng phương pháp “cũ người mới ta”. Ví dụ như khách sạn có thể trang bị 3-4 loại thảm rèm cửa, chăn, tủ… khác nhau. Mỗi khi có kahsch ở dài ngày hoặc khách quen trở lại ta có thể thay thế các loại rèm, thảm…vào phòng của khách tạo cảm giác mới lạ cho họ mặc dù cũng vẫn là 6 căn phòng ấy nhưng họ thấy có sự thay đổi, có sự mới lạ hơn. Điều này sẽ tạo hưng phấn cho họ và xua đi cảm giác nhàm chán đối với dịch vụ lưu trú của khách sạn mà khách sạn cũng không phải tốn chi phí nhiều lắm để thay đổi. Thực chất loại rèm, thảm… đó được sử dụng ở một phòng khác thay vào nhưng nó vân là mới so với loại rèm thảm khách vẫn sử dụng. 1.1.3.3. Vai trò của cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú của khách sạn Cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú trong khách sạn là yếu tố quan trọng trong việc duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú của khách sạn, bên cạnh đó nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến sự thu hút khách đến với khách sạn. Khi nói đến chất lượng của dịch vụ lưu trú có nghĩa là nói đến chất lượng cảu toàn bộ hệ thống có sở vật chất kỹ thuật phục vụ khách lưu trú của khách sạn với trang thiết bị và cả quá trình phục vụ để thoả mãn các nhu cầu của khách hàng khi tiêu dung. Cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú có mối quan hệ tích cực tới chat lượng phục vụ dịch vụ lưu trú. Ví dụ đối với khách coog vụ, các thương gia, khách đi du lịch với mục đích hội nghị, hội thảo thì chất lượng dịch vụ phải thông qua cơ sở vật chất kỹ thuật đó là trang thiết bị đầy đủ, tiện nghi hiện đaiị như điện thoại lien lạc trực tiếp quốc tế tại phòng, hệ thống điều hoà trung tâm, ti vi thu nhiều kênh quốc tế… Cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú là yếu tố quan trọng tác động đến mức độ thoả mãn nhu cầu của du khách bởi năng lực và tính thể hiện của nó. Tính đa dạng phong phú, hiện đại, hấp dẫn của có sở vật chất kỹ thuật lưu trú tạo nên tính đa dạng, phong phú và hấp dẫn của dịch vụ lưu trú. 1.2 . Nội dung hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú 1.2.1 Các yêu cầu với cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú và hệ thống ở sở vật chất kỹ thuật lưu trú trong khách sạn. 1.2.1.1.Hệ thống cở sở vật chất kỹ thuật lưu trú trong khách sạn *Khu vực đón tiếp khách: Khu vực này là nơi tiếp xúc đầu tiên khi đến khách sạn và là nơi khách tiếp xúc cuối cùng khi rời khách sạn vì vậy khu vực đón tiếp góp phần to lớn vào việc để lại ấn tượng đầu tiên tốt đẹp mà trong tâm lý học gọi là trạng thái dương tính của du khách khi bắt đầu vào khách sạn. Do đó nếu khách sạn quan tâm đến hình ảnh, nhãn hiệu của mình thì khu vực này phải được đầu tư thích đáng về cơ sở vật chất kỹ thuật cho phù hợp với cả khách du lịch và nhân viên phục vụ. Về vị trí nên thiết kế ở tầng 1 của khách sạn, ở gần cửa ra vào chính để thuậ lợi cho khách lien hệ và nhân viên lễ tân quan sat được tình hình của khách. Để thực hiện những hoạt động của bộ phận lễ tân một cách dễ dàng, hệ thống trang thiết bị của bộ phận này bao gồm: - Quầy của lễ tân và thu ngân - Giá để chìa khoá - Sổ đăng ký khách sạn - Tủ hồ sơ 7 - Két sắt - Máy tính có cài hệ thống đặt chỗ trước - Điện thoại, máy fax *Khu vực phòng ngủ Để đáp ứng nhu cầu phục vụ khách hàng ngày càng cao các khách sạn luôn phải đổi mới và thay thế bằng những trang thiết bị tiện nghi và hiện đại. Loại hạng của khách sạn càng cao thì các trang thiết bị trong phòng của khách sạn phải càng hiện đại và sang trọng. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật trong buồng ngủ: - Đồ gỗ: Giường đôi, giường đơn, tủ đầu giường, bàn làm việc, bàn làm việc, bàn ghế tiếp khách, tủ đứng có gương hay tủ tường, mắc áo, bàn chải quần áo, giá để vô tuyến, bàn phấn… - Đồ vải: Ga trải giường, đệm mút vải bọc đệm, vỏ và ruột gối, túi giặt đồ, rèm che cửa….. - Đồ điện: điện thoại, điều hoà nhiệt độ, tủ lạnh, đèn làm việc, đèn ngủ, đền chiếu sáng, quạt điện, thiết bị báo cháy….. - Đồ sành sứ tuỷ tinh và các đồ dung khác: Bộ ấm chén, bình đựng nước lọc, cốc uống nước, đĩa kê, gạt tàn thuốc lá,…. Các đồ dung khác như: lọ hoa, tranh trang trí, thảm trải, dép đi trong nhà, bảng giá các loại đồ uống, danh mục điện thoại, các ấn phẩm quảng cáo,….. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phòng vệ sinh, máy sấy tóc, gương soi, lavabo có đủ vòi nước nóng lạnh, hộp hay giá để xà phòng, bồn tắm vòi hoa sen, rềm che, vắt khăn và mắc treo quần áo, hộp để giấy vệ sinh, cốc đanh răng, xà phòng thơm, thuốc đánh răng, dầu gội đầu, khăn tắm, khăn mặ, áo choàng…. Số lượng và chất lượng những trang thiết bị trong phòng vệ sinh tuỳ thuộc vào loại phòng, số giường và số khách thự tế ở hàng ngày trong khách sạn. 1.2.1.2.Các yêu cầu đối với hệ thống cơ sở vật chất lưu trú của khách sạn * Mức độ tiện nghi Mức độ tiện nghi phản ánh chất lượng của cơ sở vật chất kỹ thuật. Thông qua các chỉ tiêu về số lượng và chỉ tiêu về chất lượng mà khách sạn có thể đánh giá được mứ độ tiện nghi có thể là các trang thiết bị đổ mới, sử dụng trang thiết bị của những hãng nổi tiếng, tính năng kỹ thuật hiện đại, sang trọng. Còn đối với khách, mức độ tiệ nghi được đánh giá bằng sự cảm nhận thông qua sự tiện lợi cho sinh hoạt và cho quá trình làm việc của khách tại khách sạn. Tuỳ theo môi trường kinh doanh và thị trường mục tiêu của khách sạn mà mỗi khách sạn có kiểu trang thiết bị tiện nghi riêng cho cơ sở vật chất kỹ thuật. Ví dụ một khách sạn có thị trường mục tiêu là các nhà thương mại thì trong các trang thiết bị tại buồng của họ phải có các thiết bị để kết nối internet, có thể sử dụng máy tính dễ dàng, thuận tiện để phục vụ kịp thời cho công việc làm ăn của họ. Nếu một khách sạn không đáp ứng được nhu cầu cơ bản nhất của thị trường mục của mình tức là họ đã thất bại trong kinh doanh. Mức độ tiện nghi cũng được khách 8 hàng đánh giá qua sự tiện lợi trong sinh hoạt của họ tại khách sạn. Một căn phòng dù hiện đại đến đâu nhưng công tắc điện phòng ở nơi khó tìm và khó bật cũng làm khách hàng cảm thấy khó khăn trong việc sử dụng trang thiết bị trong phòng và họ không chấp nhận đó là căn phòng tiện nghi. Hay trong phòng và họ không chấp nhận đó là căn phòng tiện nghi. Hay trong quá trình lưu lại khách sạn, khách gặp phải sự bất tiện trong đi lại, quan hệ với người cùng phòng, bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố do các trang thiết bị trong phòng gây nên thì sự tiện nghi cũng không tồn tại. * Mức độ thẩm mỹ Mức độ thẩm mỹ được thể hiện qua sự hài hoà và thiết kế bên trong vầ bên ngoài phòng khách sạn. Sự hài hoà: với góc những góc độ khác nhau tạo cho khách sạn sự hài hoà đối với góc nhìn thẩm mỹ của khách. Thiết kế bên ngoài phải phù hợp với không gian màu sắc bên trong. Màu sắc không chỉ hài hoà mà phải tạo ra một phông màu chủ đạo, tạo ra sự cá biệt trong hình ảnh mỗi khách sạn. Màu sắc sẽ tạo ấn tượng đọng lại trong trí nhớ của khách hàng, tạo sự khác biệt giữa khách sạn này với khách sạn kia. Thiết kế bên ngoài: Phải đạt giá trị thẩm mỹ tốt, hình dáng khách sạn phải đặc trưng và đẹp, để lại ấn tượng đặc trưng về khách sạn. *Mức độ vệ sinh “Nước hoa đắt tiền nhất trong khách sạn là nước hoa của không khí trong lành” Ngoài thực hiện vệ sinh khu vực buồng phòng lưu trú thì khách sạn cần chú ý đảm bảo vệ sinh cho hệ thống nước dung trong phòng của khách sạn và đảm bảo mứ độ vệ sinh cá nhân của nhân viên phục vụ tại khách sạn lưu trú. Đề khách sạn có sự vệ sinh thì trước hết trong quá trình thiết kế và xây dựng các nhà đầu tư phải tính toán sao cho các trang thiết bị trong phòng dễ làm sạch, không dễ bắt bẩn. Không sắp xếp những trang thiết bị khó làm vệ sinh mà không cần thiết trong phòng ở của khách sẽ gây khó khăn cho nhân viên phục vụ trong quá trình dọn vệ sinh và sẽ gây khó khăn cho nhân viên phục vụ trong quá trình dọn vệ sinh và khách sẽ không yên tâm về mức độ vệ sinh đảm bảo tại phòng nếu phát hiện ra trang thiết bị chưa sạch. Trong quá trình sử dụng thì các trang thiết bị đó cũng phải thường xuyên được cọ rửa, lau chùi theo một tiêu chuẩn, một quy trình nào đó đem lại cảm giác yên tâm với sự vệ sinh trogn quá trình khách lưu lại khách sạn. *Mức độ an toàn, an ninh Mức độ an toàn, an ninh là một trong những thước đo để đánh giá cơ sở vật chất kỹ thuật của khách sạn. Khi xem xét mức độ an toàn phải trả lời câu hỏi: “Khách sạn có trang thiết bị an toàn tại khu vực lưu trú hay không.”Mức độ an toàn ở đây là an toàn cho khách và an toàn cho tài sản của họ. Ở mỗi khách sạn có một quy chuẩn riêng về mức độ an toàn và hầu hết các khách sạnđều có các thiết bị đảm bảo an toàn như hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống két sắt bảo vệ tài sản,…Các trang thiết bị cũng phải an toàn trong quá trình khách sử dụng chúng. Không thể để một sơ xuất nào trong 9 khi khách lưu trú tại khách sạn lại xảy ra tình trạng mất an toàn bởi nếu xảy ra sự mất an toàn về con người hoặc về tài sản của khách thì chúng ta không chỉ mất vị khách đó mà còn làm ảnh hưởng đến uy tín khách sạn và sẽ gặp khó khăn trong quá trình kinh doanh lâu dài về sau. Ví dụ như khách lưu trú tại khách sạn mà bị mất một tài sản như chiếc dây chuyền và khách sạn không có biện pháp giải quyết trước tình huống đó thì họ sẽ không bao giờ trở lại khách sạn đó nữa, khách sạn cũng sẽ mang tiếng là không an toàn và khách hàng khách khi nghe được tin đó sẽ ngại đến tiêu dung tại khách sạn đó cho dù dịch vụ của khách sạn có tốt đến đâu hoặc rẻ như thế nào. Mức độ an toàn còn thể hiện qua các thiết bị báo động , thiết bị phòng cháy chữa cháy, khoá cửa an toàn tại các phòng cũng phải được trang bị đầy đủ ở từng mức độ phụ thuộc từng loại hạng khách sạn. Các thành phần cơ sở vật chất kỹ thuật tại bộ phận lưu trú trong khách sạn: bao gồm các trang thiết bị tại buồng, phòng khách sạn như: phòng ngủ, ti vi, mini bar, đèn, giường, điều hoà nhiệt độ, tủ lạnh, bàn ghế, các loại trang thiết bị khác….. 1.2.2. Một số giải pháp hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú 1.2.2.1. Xây dựng kế hoạch cơ sở vật chất. Để hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú thì tiêu chí khả thi về tài chính phải được nhà đầu tư đặt ra đầu tiên. Việc này giúp chủ đầu tư thấy được việc hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật có giúp khách sạn thành công hay không, hiệu quả đầu tư cao hay thấp, tính khả thi cũng là căn cứ để thuyết phục các nhà đầu tư đầu tư vốn để hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, giúp chính quyền địa phương xem xét, đánh giá để tạo điều kiện thuận lợi hay gây khó khăn về mặt pháp lý, thủ tục cho dự án. Phương pháp này được các khách sạn áp dụng là chủ yếu và hiệu quả của nó không cao. Nó giúp khách sạn hạn chế bớt thời gian và thủ tục xây dựng khách sạn, đổi mới smột số trang thiết bị trong phòng nhưng khó khăn cho việc mở rộng quy mô, hạn chế do thiết kế công trình có sẵn. Mặt khác nó gây khó khăn cho khách sạn trong việc ứng dụng các công nghệ mới như lắp đặt them cầu thang máy, điều hoà nhiệt độ do các nhà thiết kế chưa dự trù được tình huống ứng dụng các trang thiết bị mới. Việc bổ sung các dịch vụ mới cũng khó do qui mô khách sạn trên nền có sẵn. 1.2.2.2. Đầu tư mua sắm, nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật mới. Đây là phương pháp hiệu quả để hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật trong khách sạn, thường áp dụng khi đầu tư xây dựng đầu hoặc đối với các khách sạn quá cũ kỹ và xuống cấp nghiêm trọng cần phải xoá bỏ hoàn toàn để xây dựng mới. Hoặc khi các nhà kinh doanh khách sạn muốn chọn vị trí kinh doanh mới nhằm vào thị trường mục tiêu có khả năng phát triển trong tương lai. Việc xây dựng mới đòi hỏi vốn lớn bởi đầu tư xây dựng mới kéo theo rất nhiều chi phí để đạt được những công trình mang kỹ thuật công nghệ rất cao để tạo ra sự độc đáo riêng; tốn nhiều công và thời gian thi công. Đặc biệt, việc mua sắm, lắp đặt các trang thiết bị vừa phải hiện đại, vừa tương xứng với quy mô của khách sạn. 10 Ưu điểm của đầu tư xây dựng mới có thể khắc phục được sự chịu phụ thuộc nặng nề vào quy mô, kiến trúc cũ và cũng có thể đưa ra được ý tưởng mới nhất cho hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, sang trọng, tiện nghi, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách sạn khi lưu trú ở khách sạn.... Nhược điểm của việc xây dựng mới là tốn rất nhiều thời gian (thời gian thu hồi vốn lâu); chi phí Marketing ban đầu tương đối lớn, độ mạo hiểm cao, tức là rủi ro lớn nếu khách sạn, không có khách. Chính vì vậy, cần phải nghiên cứu kỹ thị trường và các nhân tố khách quan trước khi quyết định đầu tư xây dựng mới. 1.2.2.3. Tổ chức vận hành, duy tu bảo dưỡng cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú. Đây là một công việc hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn đối với cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú trong khách sạn. Cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú được thường xuyên theo dõi, kiểm tra, duy tu và bảo dưỡng sẽ tiết kiệm chi phí cho khách sạn trong việc sửa chữa, nâng cấp hay tăng thêm tuổi thọ cho cơ sở vật chất kỹ thuật tại khu vực lưu trú. Cơ sở vật chất kỹ thuật được vận hành, bảo dưỡng sẽ luôn hoạt động tốt, làm hài long khách và thời gian hao mòn lâu, sử dụng được lâu hơn. Với quy mô sẵn có, trang thiết bị sẵn có người ta có thể tận dụng nó nếu như vẫn phù hợp, còn nếu không thì người ta có thể nâng cấp bằng cách thay thế toàn bộ các trang thiết bị, tiện nghi đầy đủ hiện đại cho các buồng, thay đổi một số kiến trúc theo buồng, căn hộ và buồng đặc biệt, xây dựng thêm một số dịch vụ bổ sung. Việc tổ chức vận hành, duy tu bảo dưỡng cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú của khách sạn có ưu điểm là tiết kiệm được chi phí, thời gian để khách sạn hoạt động trở lại nhanh nhưng có nhược điểm là không phát huy được ý tưởng mới cho công trình, phải phụ thuộc vào thiết kế có sẵn và việc tăng quy mô là không thể có. 1.2.2.4.Kiểm tra đánh giá số lượng, chất lượng để nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú. Để nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất lưu trú thì người quản lý phải thường xuyên kiểm tra theo dõi tình hình cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú hoạt động ra sao, chất lượng sử dụng thế nào để từ đó có kế hoạch hoàn thiện phù hợp cả về số lượng và chất lượng. Đây cũng là một nội dung quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú của khách sạn, nó là cơ sở quan trọng giúp khách sạn tiết kiệm chi phí cũng như thời gian và nguồn lực. 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống cơ sở vật chất lưu trú của khách sạn 1.3.1.Các nhân tố môi trường vĩ mô *Môi trường kinh tế. Môi trường kinh tế ảnh hưởng khá lớn đến hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú tại khách sạn. Hệ thống cơ sở vật chất lưu trú phụ thuộc vào các chỉ số về khấu hao cơ sở vật chất kỹ thuật, giá cả nguyên vật liệu, chỉ số giá tiêu dùng trong việc mua săn đầu tư trang thiết bị, chỉ số lạm phát…Các nhà quản trị cần phải chú ý đên các chỉ số 11 kinh tế để có kế hoạch đầu tư mua sắm cũng như nâng cấp trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú trong khách sạn. *Môi trường công nghệ. Môi trường công nghệ ảnh hưởng đến kiểu cách, mẫu mã, chất lượng của các trang thiết bị trong hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú của khách sạn. Môi trường công nghệ càng phát triển thì các trang thiết bị càng đa dạng phong phú về cả kích thước, hình dáng, màu sắc,….Chính vì thế các nhà quản trị cũng cần phải quân tâm đến tình hình phát triển của công nghệ để có định hướng mua sắm đầu tư nâng cấp trang thiết bị trong hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú trong khách sạn. *Môi trường văn hoá Các nhà quản trị cũng cần phải quan tâm đến việc phát hiệ những biến đổi về văn hoá vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận của khách hàng khi lưu trú tại khách sạn thông qua việc sử dụng các co sở vật chất kỹ thuật lưu trú, cần chú ý đến các yếu tố văn hoá để có định hướng trang bị, sắp xếp các cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú sao cho phù hợp. 1.3.2.Các nhân tố môi trường ngành *Những người cung ứng Đây là yếu tố quan trọng và cũng có tầm ảnh hưởng khá lớn đến cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú tại khách sạn. Nó ảnh hưởng đến chất lượng, giá cả, mẫu mã, hình dáng kích thước…cả cơ sở vật chất mà khách sạn cần cũng. Nhà quản trị cần tìm hiểu kỹ các nhà cung ứng để lựa chọn cho mình nhà cung ứng tốt nhất có thể đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, số lượng, giá cả, kiểu dáng, và có thể cung ứng kịp thời khi ta cần với chất lượng cao để phù hợp với kế hoạch hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú của khách sạn. *Đôi thủ cạnh tranh Hiểu được tình hình cạnh tranh và đối thủ cạnh tranh là điều cực kì quan trọng để có thể lập kế hoạch hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú của khách sạn. Các nhà quản trị cần phải tìm hiểu về các tiêu chuẩn về hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú của các đối thủ cạnh tranh để có đối sách của mình trong việc tạo ra sự khác biệt thông qua hệ thống cơ sở vật chất mang đặc trưng riêng của khách sạn mình. *Khách hàng Khách hàng cũng là một yếu tố quan trọng trong việc hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú tại khách sạn. Ý kiến của khách hàng về các trang thiết bị trong phòng cũng như tại bộ phận phục vụ lưu trú là căn của quan trọng để các nhà quản trị đưa ra các dự định cũng như kế hoạch hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú của khách sạn. 1.3.3.Các nhân tố môi trường bên trong. *Khả năng tài chính. 12 Đây là yếu tố rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú của doanh nghiệp nói chung và quyết định ngân sách dành cho kế hoạch hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú. Tuỳ theo khả năng tài chính của doanh nghiệp mà họ sẽ có từng định hướng riêng về việc đầu tư nâng cấp sửa chữa cũng như đầu tư mua sắm trang thiết bị mới sao cho phù hợp nhất. *Con người Con là yếu tố rất quang trọng và cũng là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống cơ sở vật chất của doanh nghiệp nói chung và hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú nói riêng. Yếu tố con người ở đây bao gồm đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp và khách hàng. Công tác quản lý nhân viên trong việc sử dung các trang thiết bị của khách sạn tác động rất lớn đến hiệu quả sử dụng của các trang thiết bị trong khách sạn. 13 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT LƯU TRÚ TẠI SUNRISE HOI AN BEACH RESORT 2.1. Phương pháp hệ nghiên cứu đề tài 2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu  Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp: Thu thập thông tin về cơ sở vật chất kỹ thuật của resort thông quadoanh nghiệp, tình hình phát triển du lịch cũng như phát triển sản phẩm mới tại các doanh nghiệp du lịch thông qua: - Báo, tạp chí, sách, internet… - Các báo cáo về tình hình cơ sở vật chất lưu trú của resort. - Tài liệu, luận văn, công trình nghiên cứu có liên quan tới vấn đề nghiên cứu.  Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp - Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng: sử dụng bảng câu hỏi trắc nghiệm điều tra và phỏng vấn khách hàng nhằm phân tích và dự báo về hiệu quả của cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú trong việc phục vụ cho dịch vụ lưu trú. - Phỏng vấn, điều tra nhà quản trị : thông qua bảng hỏi phỏng vấn trực tiếp nhà quản trị về việc đầu tư nâng cấp cũng như hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú. Phương pháp điều tra trắc nghiệm được tiến hành qua các bước sau: Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu đặt ra khi thực hiện đề tài là tìm hiểu, nghiên cứu và phân tích thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú tại Sunrise Hoi An Beach Reort. Tìm hiểu các thông tin về hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật lưu trú, kế hoach sử dụng đầu tư nâng cấp, duy tu sửa chữa bổ sung và các hoạt động khác liên quan đến hệ thống cơ sở vật chất lưu trú. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất lưu trú cho khách sạn. Xác định vấn đề nghiên cứu đặt ra sẽ giúp cho việc thiết kế phiếu điều tra, xác định đối tượng điều tra được chính xác hơn, từ đó kết quả điều tra phản ánh sát với thực tế hơn. Bước 2: Thiết kế điều tra trắc nghiệm Đối tượng nhận phiếu điều tra là khách hàng và nhà quản trị. Phiếu điều tra trắc nghiêm được thiết kế dưới dạng câu hỏi trăc nghiệm và một vài câu hỏi mở. Các câu hỏi được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu và đúng trọng tâm của vấn đề nghiên cứu. Bước 3: Tiến hành điều tra Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng được phát cho 50 khách của khách sạn trong thời gian từ 20/3/2014 đến 27/3/2014. Phiếu điều tra nhà quản trị được phát cho các trưởng bộ phận và nhà quản trị và được thu về để xử lý sau 1 tuần. Trong thời gian điều tra, mỗi khi có thắc mắc của người nhận phiếu, người điều tra phải giải thích rõ rang, cụ thể nội dung của phiếu điều tra. 2.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu
- Xem thêm -