Tài liệu Hoàn thiện chính sách triển khai chiến lược

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 91 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

TR NG I H C TH NG M I KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TRIỂN KHAI CHIẾN LƢỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH RMT TOÀN PHƢƠNG G ản v n ƣ n d n PGS TS N u n Ho n S n v n t ực t Trần T u Hƣờng M S L p K H N N m D QA n i TÓM LƢỢC Trong thời kỳ toàn cầu hóa như hiện nay, giao lưu hàng hóa trên phạm vi toàn cầu đã trở nên phổ biến. ặc biệt, cùng với sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở nước ta tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng linh phụ kiện điện tử. Sự cạnh tranh gay gắt cùng với sự tranh đua về thị phần và doanh thu đòi hỏi các Doanh nghiệp cần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chất lượng hàng hóa sản phẩm, dịch vụ cũng như có sự đầu tư thật tốt về hệ thống các chính sách triển khai chiến lược cho toàn công ty. Trong thời gian thực nghiên cứu và tìm hiểu tại Công ty TNHH RMT Toàn Phương nhận thấy công ty đã bắt chú trọng dần đền hoàn thiện chính sách triển khai chiến lược kinh doanh để vượt qua các thử thách của thời kì mới, phát triển sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả. Với mục tiêu trở thành một trong những Doanh nghiệp kinh doanh phân phối linh phụ kiện điện tử hàng đầu tại Việt Nam thì công ty cần nhanh chóng xây dựng cho mình một chính sách triển khai chiến lược kinh doanh toàn diện. Chính vì vậy, em quyết định chọn đề tài: “Ho n t n chính sách triển khai chiến lƣợc kinh doanh tại công t TNHH RMT To n P ƣơn ” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. Với đề tài này em xin đưa ra những cơ sở lý luận chung về chính sách triển khai chiến lược kinh doanh tại công ty cũng như làm rõ thực trạng hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty TNHH RMT Toàn Phương. Từ đó, em rút ra những thành công, hạn chế, điểm mạnh, điểm yếu và những tồn tại ở công ty. Và em xin đưa ra một số đề xuất các phương án hoạch định chiến lược kinh doanh góp phần hoàn thiện chính sách triển khai chiến lược kinh doanh tại công ty, cũng như đưa ra một số kiến nghị với nhà nước, đối với các ngành kinh doanh phân phối linh phụ kiện điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp Công ty nói riêng cũng như ngành kinh doanh điện tử nói chung cùng phát triển và đứng vững trên thị trường. ii LỜI CẢM ƠN Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành điện tử viễn thông nói chung và ngành phân phối linh kiện điển tử nói riêng. Công ty TNHH RMT Toàn Phương đã và đang dần khẳng định vị trí của mình trên thị trường Hà Nội và thị trường Bắc Ninh. Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của ban lãnh đạo cũng như toàn thể công nhân viên trong toàn công ty để có thể đem đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất với giá thành rẻ nhất. Sau hơn một tháng được thực tập ở quý công ty cũng như thời gian làm khóa luận tốt nghiệp dưới sự giúp đỡ tận tình từ thấy Nguyễn Hoàng Việt. Em đã có thể hoàn thành sản phẩm khoa học đầu tay này. Do đề tài tương đối rộng và có nhiều cách tiếp cận khác nhau, thời gian thực tập, kinh nghiệm và kiến thức thực tế còn nhiều hạn chế nên trong luận văn không thể tránh khỏi những thiết sót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự góp ý từ quý thầy cô để em có thể hoàn thiện hơn trong những sản phẩm trong tương lai. Một lần nữa, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Nguyễn Hoàng Việt đã hướng d n, ch bảo tận t nh cho em những nội dung trong báo cáo này cũng như các thầy cô giáo trong trường ại học Thương Mại đã truyền dạy cho em những kiến thức quý báu trong suốt bốn năm học vừa qua. Em cũng xin được gửi lời cảm ơn đến các anh, các chị trong công ty TNHH RMT Toàn Phương đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ em rất nhiều trong quá tr nh thực tập cũng như hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 01 tháng 05 năm 2015 Sinh viên Trần T u Hƣờng iii MỤC LỤC TÓM LƢỢC ....................................................................................................................i LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................... ii MỤC LỤC .................................................................................................................... iii DANH MỤC BẢNG BIỂU ........................................................................................ vii DANH MỤC HÌNH VẼ............................................................................................. viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .......................................................................................ix PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................................1 1. Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................................... 1 2. Xác lập các vấn đề nghiên cứu .................................................................................2 3. Mục tiêu nghiên cứu..................................................................................................2 4. Đố tƣợng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................3 5. P ƣơn p áp n n cứu.......................................................................................... 3 6. Kết cấu đề tài .............................................................................................................4 CHƢƠNG : MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.5 1.1. Các khái ni m địn n ĩa cơ bản và các lý thuyết có liên quan .....................5 1.1.1. M t số khái ni m cơ bản .....................................................................................5 1.1.1.1. Khái ni m chiến lƣợc........................................................................................ 5 1.1.1.2. Chính sách .........................................................................................................5 1.1.1.3. Khái ni m về chiến lƣợc kinh doanh .............................................................. 6 1.1.1.4. Triển khai chiến lƣợc kinh doanh và n i dung của triển khai chiến lƣợc kinh doanh ......................................................................................................................6 1.1.2. Chính sách triển khai chiến lƣợc kinh doanh – Phát triển thị trƣờng ...........7 1.1.2.1. Khái ni m về chính sách triển khai chiến lƣợc phát triển thị trƣờng .........7 1.1.2.2. Vai trò của công tác hoàn thi n chính sách triển khái chiến lƣợc kinh doanh tạ côn t TNHH RMT To n P ƣơn ............................................................ 8 1.1.3. Lý thuyết liên quan – Lý thuyết về nhân tố ản lƣợc ƣởn đến triển khai chiến .............................................................................................................................. 9 1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu triển khai chiến lƣợc kinh doanh trên thế gi i và Vi t Nam ..........................................................................................................10 iv 1.3. Mô hình n i dung của chính sách triển khai chiến lƣợc kinh doanh - Chiến lƣợc phát triển thị trƣờng ........................................................................................... 12 1.3.1. Nhận dạng Chiến lƣợc kinh doanh ..................................................................12 1.3.2. Thiết lập mục tiêu Phát triển thị trƣờng trong ngắn hạn ............................. 13 1.3.3. Thiết lập chính sách triển khai mục tiêu chiến lƣợc ......................................14 1.3.4. Quy hoạch nguồn lực ........................................................................................ 15 CHƢƠNG : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CHIẾN LƢỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH RMT TOÀN PHƢƠNG ...........................................................................17 2.1. Khái quát về côn t TNHH RMT To n P ƣơn .............................................17 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Doanh nghi p .................................17 2.1.2. Chức n n n 2. m vụ ......................................................................................... 18 Sơ đồ cơ cấu tổ chức .......................................................................................... 19 2.1.4. Ngành nghề kinh doanh ....................................................................................19 2.1.5. Kết quả hoạt đ ng kinh doanh của công ty ....................................................20 P ƣơn p áp n n cứu các vấn đề ..................................................................21 P ƣơn p áp t u t ập dữ li u .........................................................................21 P ƣơn p áp p ân tíc dữ li u ........................................................................21 Đán á sự ản ƣởng của các yếu tố tác đ n đến vi c Hoàn thi n chính sách triển khai chiến lƣợc kinh doanh tạ côn t TNHH RMT To n P ƣơn ....22 2.3.1. Ản ƣởng của các yếu tố mô trƣờn b n n o đến vi c hoàn thi n chính sách triển khai chiến lƣợc phát triển thị trƣờng sản phẩm linh ki n đ n tử ........22 2.3.1.1. Phân tích ản ƣởng của yếu tố mô trƣờn vĩ mô .....................................22 2.3.1.2. Phân tích ản ƣởng của yếu tố mô trƣờng ngành ....................................24 2.3.2. Ản ƣởng của yếu tố mô trƣờng bên trong Doanh nghi p ........................ 24 P ân tíc đán á t ực trạng vi c hoàn thi n chính sách triển khai chiến lƣợc kinh doah của côn t TNHH RMT To n P ƣơn .........................................26 2.4.1. Thực trạng n i dung chính sách triển khai chiến lƣợc kinh doanh hi n tại của công ty ....................................................................................................................27 2.4.1.1. Thực trạng thiết lập mục tiêu chiến lƣợc dài hạn .......................................27 2.4.1.2. Thị trƣờng hi n tại của Doanh nghi p ......................................................... 28 2.4.1.3. Lợi thế cạnh tranh .......................................................................................... 28 v 2.4.2. Thực trạng thiết lập các mục tiêu phát triển thị trƣờng trong ngắn hạn ....29 2.4.2.1. Ản ƣởng của mô trƣờn b n n o đối v i Doanh nghi p ....................29 2.4.2.2. Ản ƣởng của mô trƣờn b n tron đối v i Doanh nghi p ....................29 2.4.3. Thực trạng vi c triển k a các c ín sác Market n đối v i sản phẩm linh ki n đ n tử ở thị tƣờng Bắc Ninh ..............................................................................30 2.4.4. Thực trạng triển khai nguồn lực nhân sự cho chiến lƣợc phát triển thị trƣờng Bắc Ninh v i mặt hàng linh ki n đ n tử ...................................................... 33 2.4.5. Thực trạng ngân quy triển khai chiến lƣợc phát triển thị trƣờng của công ty 34 2.4.6. Thực trạng hoạc định n i dung chính sách triển khai phát triển thị trƣờng Bắc Ninh của công ty ...................................................................................................35 2.4.6.2. Thực trạng lợi thế cạnh tranh của DN ......................................................... 35 CHƢƠNG 3: KẾT LUẬN À ĐỀ XUẤT VỂ CHÍNH SÁCH TRIỂN KHAI CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH RMT TOÀN PHƢƠNG ...............37 3.1. Các kết luận về thực trạng hoàn thi n chính sách triển khai chiến lƣợc kinh doanh tạ côn t TNHH RMT To n P ƣơn .......................................................... 37 3.1.1. Nhữn t n côn đạt đƣợc .............................................................................37 3.1.2. Những tồn tại còn mắc phải ..............................................................................37 3.1.3 Nguyên nhân của sự tồn tại ................................................................................38 3.2. Các dự báo t a đổ mô trƣờn k n doan v địn ƣ ng phát triển của Doanh nghi p ...............................................................................................................38 3.2.1. Các dự báo t a đổi các yếu tố thu c mô trƣờng kinh doanh Vi t Nam ...38 3.2.2. Các dự báo t a đổi các yếu tố thu c mô trƣờng kinh doanh khu vực thị trƣờng Bắc Ninh ..........................................................................................................39 Địn ƣ ng phát triển của côn t tron n m t i (2015 - 2018). ..............40 3.3. Các đề xuất, kiến nghị hoàn thi n chính sách triển khai chiến lƣợc kinh doanh tạ côn t TNHH RMT To n P ƣơn .......................................................... 40 Đề xuất giải pháp ............................................................................................... 40 3.3.1.1. Các giải pháp hoàn thi n các mục tiêu triển khai chiến lƣợc kinh doanh – phát triển thị trƣờng....................................................................................................40 3.3.1.2. Các giải pháp phân tích tình thế chiến lƣợc phát triển thị trƣờng của Côn t TNHH RMT To n P ƣơn ..........................................................................41 vi 3.3.1.3. Các chính sách triển khai chiến lƣợc kinh doanh – Chiến lƣợc phát triển t trƣờng...................................................................................................................... 43 3.3.2. Các kiến nghị khác ............................................................................................ 44 KẾT LUẬN ..................................................................................................................46 PHỤ LỤC vii DANH MỤC BẢNG BIỂU STT 1 2 3 4 T n bản Bảng 2.1: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH RMT Toàn Phương giai đoạn 2012 – 2014 Bảng 2.2: Số lượng, chất lượng nguồn nhân lực năm 2014 Bảng 3.1: Mục tiêu xây dựng chiến lược kinh doanh – phát triển thị trường của công ty TNHH RMT Toàn Phương trong năm 2015 - 2020 Bảng 3.2: Phân tích TOWS của Công ty TNHH RMT Toàn Phương Trang 20 25 41 42 viii DANH MỤC HÌNH VẼ Hình ảnh STT 1 2 3 4 5 6 Hình 1.1: Mô hình 7S của MC Kinsey Hình 1.2: Mô hình hoàn thiện triển khai chính sách triển khai chiến lược kinh doanh H nh 2.1: Sơ đồ cấu trúc bộ máy công ty TNHH RMT Toàn Phương H nh 2.2: Cơ cấu lao động theo độ tuổi và giới tính trong 3 năm gần đây nhất Hình 2.3: Mục tiêu t trọng doanh số bán của công ty theo khu vực địa lý Hình 2.4: Thực trạng phân bổ nguồn lực của các phòng ban trong công ty Trang 9 12 19 26 28 33 ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Giả n ĩa 1 TOWS Strengths - Weaknesses - Opportunities – Threat Matrix 2 TSC Tài sản cố định 3 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 4 CTCP Công ty cổ phần 5 ROA T suất lợi nhuận trên tổng tài sản 6 ROS T suất lợi nhuận trên doanh thu thuần 7 VN Việt Nam ồng 8 EFAS External factors 9 IFAS Internal factors 10 R&D Research & development (nghiên cứu và phát triển) 11 DN Doanh nghiệp 12 TM Thương mại 13 CNHT Công nghiệp hỗ trợ 14 CLKD Chiến lược kinh doanh 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm vừa qua, nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều sự chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng tương đối cao, chính sách nhà nước đang dần hoàn thiện, môi trường kinh doanh ngày một b nh đẳng hơn tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi cho doanh nghiệp. Sự kiện Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO đã đặt các doanh nghiệp Việt Nam trước những cơ hội chưa từng có trong lịch sự hội nhập với nền kinh tế khu vực và toàn cầu, đồng thời cũng phải đối mặt với môi trường kinh doanh mới với diễn biến phức tạp và nhiều rủi ro. Với mục tiêu trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020, trong những năm vừa qua, Chính phủ đã có nhiều chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT). Theo số liệu thống kê của Bộ Công Thương, hiện nay Việt Nam có khoảng 30 ngành kinh tế - kỹ thuật cần đến CNHT. Trong đó, nhiều ngành sản xuất hàng xuất khẩu mang lại kim ngạch hàng chục tỷ USD/năm nhưng lại đang phải nhập khẩu tới 80-85% nguyên liệu. ối với ngành công nghiệp điện tử. ến nay, cả nước đã có khoảng trên 250 DN thuộc các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất trong ngành điện tử, trong đó có ¼ DN sản xuất phụ tùng, linh kiện điện tử nhưng đa phần là các DN vừa và nhỏ; công nghệ lạc hậu và đặc biệt, v n chưa có DN nào đầu tư vào sản xuất vật liệu điện tử; số còn lại là các DN đầu tư nước ngoài sản xuất linh phụ kiện chủ yếu xuất khẩu. ó chính là cơ hội cho RMT Toàn Phương - một Doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động kinh doanh chủ yếu là hoạt động mua bán và phân phối các sản phẩm linh kiện điện tử và viễn thông, phân mềm máy vi tính, phụ tùng cơ khí… từng bước phát triển trong bối cảnh ngành công nghiệp điện tử đang đi lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, kể từ năm 2007 - khi Việt Nam gia nhập WTO, hàng loạt hãng điện tử lớn của các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Mỹ, ức, Nhật Bản, Hàn Quốc, ài Loan... đã đầu từ vào Việt Nam nhằm tận dụng giá nhân công rẻ, lao động dồi dào, nhiều ưu đãi về chính sách tài chính, thuế, đất đai (như Sam Sung với khu công nghiệp hiện đại tại Bắc Ninh). Cùng với đó là sự nâng cao dần chất lượng của sản xuất linh kiện điện tử trong nước, và nhiều Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập linh kiện đã tạo nên môi trường cạnh tranh khá khốc liệt trong những năm gần đây. V vậy, việc xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh đóng vai trò quan trọng đối với công ty giúp công ty nâng cao hiệu quả kinh doanh, gia tăng doanh số, chiếm lĩnh thị phần. 2 Nhưng các chiến lược kinh doanh hiện tại của công ty v n chưa được chú trọng, phân tích cụ thể. Chủ yếu chiến lược của công ty dựa trên ý kiến cá nhân của Giám đốc và Phó Giám đốc. Các hoạt động hoạch định của công ty chưa chú trọng đến mục tiêu dài hạn và chưa có những chính sách hợp lý, phân bổ nguồn lực còn chưa chặt chẽ… Xuất phát từ nhận thức đó, và cảm nhận được sự cần thiết của triển khai chiến lƣợc kinh doanh trong giai đoạn này với công ty, tác giả chọn đề tài: “Ho n t n chính sách triển khai chiến lƣợc kinh doanh tại công ty TNHH RMT Toàn P ƣơn ” 2. Xác lập các vấn đề nghiên cứu Căn cứ vào đề tài: “Ho n t n chính sách triển khai chiến lƣợc kinh doanh tạ côn t TNHH RMT To n P ƣơn ”, luận văn nghiên cứu gồm các vấn đề sau: - Chiến lược là gi? Khái niệm về chiến lược kinh doanh, nội dung triển khai chiến lược kinh doanh, mô hình các nhân tố tác động đến hiệu quả việc triển khai chiến lược kinh doanh tại công ty? - Chiến lược là gì? Chiến lược triển khai chiến lược kinh doanh là như thế nào? - Thực trạng chính sách triển khai chiến lược kinh doanh được áp dụng như thế nào ở Công ty TNHH RMT Toàn Phương. - Những thành công, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại trong công tác hoàn thiện chính sách triển khai chiến lược kinh doanh tại công ty. - Giải pháp hoàn thiện chính sách triển khai chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH RMT Toàn Phương. 3. Mục tiêu nghiên cứu ề tài: “Ho n t n chính sách triển khai chiến lƣợc kinh doanh tại công ty TNHH RMT To n P ƣơn ” sau khi hoàn thành hướng tới 3 mục tiêu sau: - Thứ nhất, hệ thống hóa cơ sở lý luận đầy đủ và đưa ra một số lý thuyết về chiến lược, quản trị chiến lược, chiến lược phát triển thị trường và triển khai chiến lược phát triển thị trường của công ty kinh doanh. - Thứ hai, sử dụng các phương pháp nghiên cứu để xem xét, phân tích, đánh giá thực trạng triển khai chiến lược phát triển thị trường Bắc Ninh của công ty TNHH RMT Toàn Phương với mặt hàng linh kiện điện tử, từ đó rút ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế để hoàn thiện chính sách triển khai chiến lược phát triển thị trường. 3 - Thứ ba, trên cơ sở lý luận về chính sách triển khai chiến lược phát triển thị trường đối sánh với tình hình thực tế trong chính sách triển khai chiến lược phát triển phát triển thị trường Bắc Ninh của công ty TNHH RMT Toàn Phương với mặt hàng linh kiện điện tử và những thành công, hạn chế rút ra được là căn cứ để đề xuất các giải pháp nhằm giúp công ty hoàn thiện triển khai chiến lược phát triển thị trường. ồng thời nêu ra một số kiến nghị tầm vĩ mô đối với nhà nước để tạo điều kiện về môi trường triển khai chiến lược. 4. Đố tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đố tƣợng nghiên cứu: Các nội dung liên quan đến chính sách triển khai chiến lược phát triển phát triển thị trường Bắc Ninh của công ty TNHH RMT Toàn Phương với mặt hàng linh phụ kiện điện tử. - Phạm vi nghiên cứu: o Nội dung: ề tài tập trung nghiên cứu quy trình triển khai chiến lược phát triển thị trường Bắc Ninh của công ty với mặt hàng linh kiện điện tử. Qua nghiên cứu về chính sách triển khai chiến lược phát triển thị trường Bắc Ninh của công ty TNHH RMT Toàn Phương với mặt hàng linh kiện điện tử, đề tài còn tập trung nghiên cứu giải pháp chính sách Marketing và nhân sự để hoàn thiện triển khai chiến lược. o Không gian: Các chính sách triển khai phát triển thị trường của công ty TNHH RMT Toàn Phương tại thị trường Hà Nội và thị trường Bắc Ninh. Tuy nhiên trong bài luận văn này, tác giá ch tập trung nghiên cứu chiến lược phát triển thị trường Bắc Ninh của công ty TNHH RMT Toàn Phương. o Thời gian: hoạt động triển khai CLKD trong 3 năm 2012 – 2013 – 2014 5. P ƣơn p áp n n cứu Luận văn đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như phương pháp thống kê, phân tích, từ định lượng đến định tính và phương pháp suy luận khoa học, phân tích so sánh và tổng hợp, dự báo… ể đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra và có dữ liệu phân tích tác giả đã thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn thông tin khác nhau cụ thể, những thông tin dùng trong phân tích được thu thập từ những nguồn sau: - P ƣơn p áp t u t ập dữ l u o Nguồn thông tin thứ cấp: Những vấn đề lý luận đã được đúc rút trong sách giáo khoa chuyên ngành trong nước và quốc tế; Các số liệu thông kê đã được xuất bản, 4 các báo cáo tổng hợp từ các tổ chức, cơ quan quản lý có liên quan; Kết quả các nghiên cứu trước đây được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. Sau khi thu thập sẽ được so sánh phân tích tổng hợp. o Nguồn thông tin sơ cấp: Là những dữ liệu được thu thập trực tiếp từ đối tượng nghiên cứu, có thể là người tiêu dùng, nhóm người tiêu dùng. ó là những thông tin được thu thập lần đầu tiên + Phỏng vấn chuyên gia: đối tượng phỏng vấn là các nhà quản lý của Công ty TNHH RMT Toàn Phương + Khảo sát bảng câu hỏi: ối tượng trả lời bảng hỏi là các nhà quản lý, trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng thu mua, của công ty TNHH RMT Toàn Phương - P ƣơn p áp xử lý dữ l u o Thông qua thu thập dữ liệu thứ cấp, sơ cấp, phân tích sâu các dữ liệu này để đi đến các kết luận về thực trạng hoạt động và các vấn đề còn tồn tại mà b nh thường ch quan sát không thể nhận ra. Từ đó, đưa ra các nhận định và giải pháp từ việc tổng hợp lại các vấn đề này. o Mô hình hóa các nội dung: Là phương pháp thống kê bằng các mô hình, các kết quả phân tích được cụ thể hóa bằng các mô hình thông qua các công cụ như bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ….nhằm tạo sự liên kết các mắt xích của vấn đề. 6. Kết cấu đề tài Phần mở đầu: Tổng quan nghiên cứu đề tài Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về hoàn thiện chính sách triển khai chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và kết quả phân tích thực trạng chính sách triển khai chiến lược kinh doanh của công ty TNHH RMT Toàn Phương Chương 3: Kết luận và đề xuẩt hoàn thiện chính sách triển khai kinh doanh của công ty TNHH RMT Toàn Phương Kết luận. 5 CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1. Các khái ni m địn n ĩa cơ bản và các lý thuyết có liên quan 1.1.1. M t số khái ni m cơ bản 1.1.1.1. Khái ni m chiến lƣợc “Chiến lược” là thuật ngữ bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “ Strategos” dùng trong quân sự, nhà lý luận quân sự thời cận đại Clawzevit cũng cho rằng: “Chiến lược quân sự là nghệ thuật ch huy ở vị trí ưu thế”. Một xuất bản của từ điển Larous lại xem rằng: “chiến lược là nghệ thuật ch huy các phương tiện để dành chiến thắng”. Theo Alfred Chandler (1962): “Chiến lược bao hàm việc ấn định các mục tiêu cơ bản, dài hạn của Doanh nghiệp, đồng thời áp dụng một chuỗi các hành động cũng như sự phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện các mục tiêu này”. Theo Johnson & Scholes (1999): “Chiến lược là định hướng và phạm vi của một tổ chức về dài hạn nhằm giành lợi thế cạnh tranh cho tổ chức thông qua việc định dạng các nguồn lực của nó trong môi trường thay đổi, để đáp ứng nhu cầu thị trường và thỏa mãn mong đợi của các bên liên quan ”. Ta thấy khái niệm về chiến lược khá trừu tượng, các quan niệm không hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên có thể hiểu chiến lược là định hướng cho Doanh nghiệp những mục tiêu dài hạn và cách để Doanh nghiệp thực hiện được những mục tiêu dài hạn đó 1.1.1.2. Chính sách Chính sách là một hệ thống các ch d n, d n dắt Doanh nghiệp trong quá trình đưa ra và thực hiện các quyết định chiến lược. (Nguồn: Bài giảng quản trị chiến lược, Đại học Thương Mại) ể cụ thể hóa chiến lược kinh doanh, Doanh nghiệp cần phải chú trọng xây dựng các chính sách phù hợp. Có thể nói việc này đóng vai trò quan trọng trong quá trinh kinh doanh: - Thứ nhất, các chính sách có vai trò hỗ trợ chiến lược kinh doanh tổng thể - Thứ hai, các chính sách ch rõ những công việc mà các nhà quản trị cấp chức năng phải làm để đảm bảo hiệu suất cao hơn trong các lĩnh vực chức năng tương ứng của họ. Các chính sách cụ thể như marketing, tài chính, sản xuất và nguồn nhân lực tương ứng với các lĩnh vực chức năng của một tổ chức. 6 - Thứ ba, các chính sách sẽ tạo ra năng lực phân biệt, đặc trưng, giúp công ty đạt được lợi thế cạnh tranh. 1.1.1.3. Khái ni m về chiến lƣợc kinh doanh Chiến lược kinh doanh giúp Doanh nghiệp nhìn nhận rõ được mục đích và hướng đi của m nh và được xem là kim ch nam cho mọi hoạt động của Doanh nghiệp. Nó giúp Doanh nghiệp nắm bắt và tận dụng các cơ hội kinh doanh, đồng thời có biện pháp chủ động đối phó vói những nguy cơ và mối đe dọa trên thương trường. Bản chất của chiến lược kinh doanh v n là phác thảo hình ảnh tương lai của Doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động và khả năng khai thác với 3 ý nghĩa phổ biến sau : - Xác lập mục tiêu dài hạn của Doanh nghiệp - ưa ra các chương tr nh hành động tổng quát - Lựa chọn các phương án hành động, triển khai phân bổ nguồn lực để thực hiện mục tiêu đó. 1.1.1.4. Triển khai chiến lƣợc kinh doanh và n i dung của triển khai chiến lƣợc kinh doanh Triển khai chiến lược kinh doanh (hay còn gọi là thực thi chiến lược) là hoạt động quản lý các lực lượng khi hành động. Nó được coi là một quá trình tác nghiệp đòi hỏi những khích lệ và kỹ năng lãnh đạo đặc biệt đồng thời đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của các các nhân và bộ phận trong công ty. Triển khai chiến lược có sự khác nhau rất lớn giữa các quy mô và loại hình hoạt động của tổ chức Khóa luận ch tập trung vào 3 vấn đề chính trong triển khai chiến lược kinh doanh là: thiết lập mục tiêu hàng năm, xây dựng các chính sách và phân bổ nguồn lực. Trong đó: - Thiết lập mục tiêu hàng năm là việc Doanh nghiệp xây dựng cho mình những chiến lược kinh doanh, kế hoạch hoạt động, phát triển trong mỗi năm. Kế hoạch hàng năm yêu cầu phải có sự nhất quán logic, phải có dự hợp lý của tổ chức và sự hợp lý của cá nhân. - Xây dựng các chính sách là việc xây dựng những ch d n chung nhằm ch ra những giới hạn hay những ràng buộc về cách thức đạt tới mục tiêu chiến lược. Yêu cầu đối với các chính sách chiến lược là phải cụ thể và có tính ổn định, phải được tóm tắt thành các văn bản hướng d n, các quy tắc thủ tục mà các ch d n này đóng góp thiết thực cho việc đạt tới các mục tiêu của chiến lược chung. Các loại chính sách trong 7 triển khái chiến lược bao gồm: chính sách Marketing; chính sách nhân sự; chính sách tài chính và chính sách R&D. - Phân bố nguồn lực là hoạt động quan trọng để Doanh nghiệp sử dụng có hiệu quả nguồn vật lực và tài lực. Qua đó phối hợp hoạt động của các bộ phận và đơn vị khác nhau trong Doanh nghiệp để đảm bảo chiến lược được lựa chọn thực hiện là tốt nhất. ể phân bổ được nguồn lực Doanh nghiệp cần tiến hành triển khai quy hoạch nguồn lực thông qua xác định được các năng lực cốt lõi và các nhiệm vụ chủ yếu, vạch ra các ưu tiên, kiểm định, giả định, lập ngân sách và hoạch định tài chính, triển khai nguồn nhân lực và phân tích. Như vậy, triển khai chiến lược được hiểu là tập hợp các quyết định và hành động cần thiết cho chiến lược được thực hiện một cách có hiệu quả nhất. 1.1.2. Chính sách triển khai chiến lƣợc kinh doanh – Phát triển thị trƣờng 1.1.2.1. Khái ni m về chính sách triển khai chiến lƣợc phát triển thị trƣờng Chính sách triển khai chiến lược phát triển thị trường là một hệ thống các ch d n, d n dắt Doanh nghiệp trong quá tr nh đưa ra và thực hiện các quyết định chiến lược. ó là một quá trình liên tục bao gồm hệ thống nhiều hoạt động liên quan đến mở rộng, phát triển thị trường như: xem xét ảnh hưởng của các nhân tố bên trong và bên ngoài Doanh nghiệp, tiến hành nhận dạng SBU và chiến lược phát triển thị trường, xây dựng mục tiêu hàng năm, xây dựng các chính sách bổ trợ cho chiến lược phát triển thị trường, công tác phân bổ nguồn lực cho các phòng ban, tiến hành kiểm tra chiến lược phát triển thị trường. Vì vậy, công tác triển khai chiến lược phát triển thị trường thực chất là một bộ các quyết định quản trị và hành động xác định mục tiêu dài hạn của công ty. - Chiến lược phát triển thị trường là chiến lược giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ hiện tại của Doanh nghiệp vào các khu vực thị trường mới. (Nguồn: Bài giảng bộ môn Quản trị chiến lược trường Đại học Thương mại) - Các trường hợp Doanh nghiệp sử dụng chính sách triển khai chiến lược phát triển thị trường o Doanh nghiệp có sẵn kênh phân phối mới tin cậy, có chất lượng, chi phí hợp lý. Khi Doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường tiêu thụ ra khu vực mới thì các kênh phân phối phải được xem xét và triển khai hiệu quả từ trước đó, kênh phân phối có vai trò tiếp xúc với khách hàng và quyết định trực tiếp đến hiệu quả triển khai chiến lược. Khi đó, Doanh nghiệp cần có hệ thống các ch d n phù hợp 8 o Doanh nghiệp đạt thành công trên thị trường hiện có. Khi đó, Doanh nghiệp cần phát triển thị trường để tận dụng thế mạnh của m nh, tăng quy mô, và khẳng định vị trí của mình. o Các thị trường khác chưa được khai thác hoặc chưa bão hòa. ây là cơ hội để Doanh nghiệp có thể tận dụng để quảng bá hình ảnh, tung ra các sản phẩm của mình vào thị trường đó. o Có đủ nguồn lực quản lý quy mô rộng. Công ty cần tận dụng tối đa nguồn lực của mình, do vậy việc mở rộng thị trường là cần thiết. o Khi Doanh nghiệp có công sức nhàn rỗi. o Khi ngành hàng của Doanh nghiệp phát triển nhanh thành quy mô toàn cầu. ể theo kịp xu thế mới và không bị tụt lại so với các đối thủ cạnh tranh thì Doanh nghiệp cũng cần phát triển thị trường mới. 1.1.2.2. Vai trò của công tác hoàn thi n chính sách triển khái chiến lƣợc kinh doanh tại công ty TNHH RMT To n P ƣơn Chính sách triển khai chiến lược kinh doanh đóng vai trò rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi Doanh nghiệp. Chính sách triển khai đúng đắn sẽ tạo ra một hướng đi tốt cho Doanh nghiệp, có thể coi đây như là kim ch nam cho Doanh nghiệp đi đúng hướng. Chiến lược kinh doanh mang lại rất nhiều lợi ích cho Doanh nghiệp, tầm quan trọng của nó được thể hiện ở những mặt sau: - Chiến lược kinh doanh, đặc biệt là chiến lược phát triển thị trường giúp Doanh nghiệp định hướng cho hoạt động của m nh trong tương lai thông qua việc phân tích và dự báo môi trường kinh doanh. Thị trường kinh doanh là một hoạt động luôn chịu sự ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài và bên trong. Chiến lược phát triển thị trường giúp Doanh nghiệp vừa linh hoạt vừa chủ động để thích ứng với những biến động của thị trường, đồng thời đảm bảo cho Doanh nghiệp phát triển đúng hướng. - Chiến lược kinh doanh giúp Doanh nghiệp nắm bắt được cơ hội mới, thách thức mới. Chiến lược kinh doanh là công cụ cạnh tranh có hiệu quả của Doanh nghiệp. Trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế hiện nay tạo nên sự ảnh hưởng, phụ thuộc l n nhau giữa các Doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh. Chính quá tr nh đó đã tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt giữa các Doanh nghiệp trên thị trường 9 1.1.3. Lý thuyết liên quan – Lý thuyết về nhân tố ản ƣởn đến triển khai chiến lƣợc Cuối những năm 70 của thế kỷ XX xuất hiện những nhân tố mới trong tư duy quản lý, nó giải đáp về nguyên nhân của sự thành công của Doanh nghiệp . Hai chuyên gia tư vấn hàng đầu của Mckinsey là Tom Peters và Robert Waterman đã nghiên cứu một nhóm công ty hàng đầu tại Mỹ. Năm 1982, họ xuất bản quyển sách với tiêu đề “ In search of excellence” bao gồm 7 yếu tố. Do 7 yếu tố đều bắt đầu bằng chữ S nên tên mô hình là mô hình 7S.Strategy (Chiến lược): Tạo ra những hoạt động có định hướng mục tiêu của Doanh nghiệp theo một kế hoạch nhất định hoặc làm cho Doanh nghiệp thích ứng với môi trường xung quanh. Chiến lược đúng sẽ chi phối về sự thành công hay thất bại của Doanh nghiệp Hình 1.1: Mô hình 7S của Mc Kinsey (Nguồn: Bài giảng QTCL, bộ môn QTCL, ĐHTM) - Structure (Cấu trúc): Là cơ sở cho việc chuyên môn hóa, điều phối và hợp tác giữa các bộ phận trong Doanh nghiệp. Cơ cấu phụ thuộc vào chiến lược, quy mô và số lượng sản phẩm. Hệ thống cơ cấu theo cấp bậc đang triển khai trong Doanh nghiệp, tức là phương thức tổ chức các công việc kết hợp với nhau. - Systems (Hệ thống): Các quy tr nh đều đặn cũng như các dòng thông tin chính thức và không chính thức hỗ trợ việc thực hiện chiến lược. Bạn hãy truyền đạt những thông tin chính thống đều đặn tới các nhân viên nhằm phục vụ công việc của 10 họ. Qua đó bạn gia tăng kết quả công việc và động lực. Nhưng đôi lúc, một số thông tin không chính thức ch cần lưu hành trong nội bộ lãnh đạo. - Stype (Phong cách): Những điều mà các nhà quản trị cho là quan trọng theo cách họ sử dụng thời gian và sự chú ý của họ tới cách thức sử dụng các hành vi mang tính biểu tượng. iều mà các nhà quản trị làm quan trọng hơn rất nhiều so với những gì họ nói. - Staff (Nhân viên): Gồm toàn bộ các hoạt động liên quan đến nhân lực như: tr nh độ nhân lực, quá trình xã hội hóa, bồi dưỡng đội ngũ quản lý kế cận, gắn kết nhân viên mới, cơ hội thăng tiến, hệ thống kèm cặp và phản hồi. Mỗi nhân viên đều quan trọng, sự phối hợp kỹ năng mỗi cá nhân đem lại kết quả chung cho Doanh nghiệp. Với thay đổi về thời gian và sự phát triển của Doanh nghiệp sẽ đặt ra những thách thức mới cho đội ngũ nhân viên. - Skills (Kỹ năng): ây là những khả năng và đặc điểm nổi trội của Doanh nghiệp. Nói một cách khác, kỹ năng và đặc điểm then chốt (USP), nó nâng tầm vị trí của Doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh. - Shared values (Mục tiêu cao cả): là những viễn cảnh được truyền tới một nhân viên trong Doanh nghiệp còn gọi là giá trị chung. Theo nhận định của hai nhà kinh tế học Peters và Waterman thì những giá trị này có tầm quan trọng trong định hướng cho sự ổn định của sáu yếu tố còn lại và chúng ch chịu tác động thay đổi sau một thời gian dài. 1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu triển khai chiến lƣợc kinh doanh trên thế gi i và Vi t Nam Vấn đề hoàn thiện chính sách triển khai chiến lược kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của Doanh nghiệp. Nó được quan tâm không ch trong mà ngoài nước qua những cuốn sách, nghiên cứu của những nhà nghiên cứu về Doanh nghiệp, marketing, kinh doanh thương mại… Những đóng góp đó đã làm phong phú thêm lý luận về công tác hoàn thiện chính sách triển khai chiến lược kinh doanh vào sự vận hành của Doanh nghiệp. iển hình trong số đó là “Khái luận về quản trị chiến lược” của Fredr David. Trong cuốn sách này, tác giả đã đề cập đến các vấn đề quản trị chiến lược. Từ khái luận về chiến lược, quản trị chiến lược đến các vấn đề liên quan triển khai chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn có nhiều cuốn sách của các học giả, các chiến lược gia nổi tiếng như “Chiến lược cạnh
- Xem thêm -