Tài liệu HOA DON GTGT

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 108 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

HÓA ĐƠN Mẫu số: 01 GTKT – 3LL GIÁ TRỊ GIA TĂNG 25AA/11T Liên 2: Giao cho khách hàng 098426 Ngày 15 tháng 12 năm 2011 Đơn vị bán hàng: Công ty Huỳnh Long Địa chỉ: A14TT16 – KĐT Văn Quán – Hà Đông - HN Số tài khoản: 220 421 102 306 Điện thoại:043.865.393 MS: 0500579089 Họ tên người mua hàng: Nguyễn Thu Giang Tên đơn vị: Công ty TNHH Việt Trung Địa chỉ: Thôn Ninh Sơn, xã Trường lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa Số tài khoản: 102 010 000 598578 Hình thức thanh toán: Trả chậm STT ĐVT Số Tên hàng hóa 1 Ly thủy tinh lượng Cái MS: Đơn giá 589 Thành tiền 213.600 125.998.740 Cộng tiền hàng Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT Tổng tiền thanh toán: Số tiền viết bằng chữ: Một trăm ba mươi tám triệu năm trăm chinh tám nghin 125.998.740 12.599.874 138.598.614 sáu trăm mười bốn đồng. Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -