Tài liệu Hình thức cho vay theo hạn mức thấu chi

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 378 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Gvhd: Th.S Trương Thanh Vân LỜI MỞ ĐẦU Trên thế giới hiện nay, các tổ chức tín dụng sử dụng rất nhiều phương thức cho vay phù hợp với từng đối tượng khách hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quản lý các tổ chức. Phương thức cho vay là tổng hợp các cách tính toán cho vay, thu nợ dựa vào tính chất và cách xác định đối tượng cho vay. Việc áp dụng phương thức cho vay nào là phụ thuộc vào đặc điểm kinh doanh và nhu cầu về vốn của đối tượng xin vay. Một phương thức cho vay khoa học phải đảm bảo được nguyên tắc tín dụng, đồng thời phải theo dõi sát quy trình chu chuyển của vốn vay. Trên cơ sở nhu cầu sử dụng từng khoản vay của khách hàng và khả năng kiểm tra giám sát của ngân hàng mà có các phương thức cho vay khác nhau như: phương thức cho vay theo từng lần, cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay theo dự án đầu tư... và trong đó có một hình thức cho vay ứng trước đặc biệt đó là hình thức cho vay theo hạn mức thấu chi (tiền vay được rút trực tiếp từ tài khoản tiền gửi)... 1. Khái niệm: Cho vay thấu chi là hình thức cấp tín dụng của TCTD hoặc ngân hàng cho KH bằng cách cho phép KH chi vượt 1 số tiền nhất định trong tài khoản tiền gửi thanh toán của KH, đáp ứng nhu cầu cần tiền nóng của KH, vì vậy lãi suất thường cao và tính theo ngày. Cho vay thấu chi là việc tổ chức tín dụng chấp thuận bằng văn bản cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng. Ngân hàng cấp cho bạn một hạn mức sử dụng tiền trên tài khoản vãng lai tại ngân hàng, với hạn mức thấu chi này, bạn có thể dùng tiền trong hạn mức này khi tài khoản bạn không có số dư Cho vay thấu chi có 2 loại: Svth: Nhóm 2 1 Lớp: TCK3C Gvhd: Th.S Trương Thanh Vân - Cho vay thấu chi tài khoản cá nhân. - Cho vay thấu chi tài khoản doanh nghiệp 1.1. Cho vay thấu chi tài khoản cá nhân: Bạn có thể chi tiêu ngay cả khi tài khoản tiền gửi thanh toán của bạn không còn tiền? Thấu chi tài khoản cá nhân là lựa chọn tối ưu ngân hàng đem lại cho bạn. 1.1.1. Ưu điểm: - Được phép chi vượt mức trên số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán - Thấu chi tại tất cả các điểm giao dịch (quầy, ATM) và đơn vị chấp nhận thẻ trên toàn quốc. - Khả năng kiểm soát tức thời hoạt động rút, trả nợ vay bằng iBanking hoặc SMS-Banking. 1.1.2. Nhược điểm: - Hạn mức thấu chi và thời gian theo ngân hàng quy định - Trả lãi theo đúng số tiền và ngày thấu chi thực tế 1.1.3. Điều kiện vay vốn Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc theo chế độ biên chế nhà nước hoặc hợp đồng lao động tại các tổ chức có nhu cầu vay vốn tiêu dùng phù hợp với Quy định vay vốn 1.1.4. Hồ sơ đăng ký - Mọi cá nhân có tài khoản tiền gửi thanh toán và đáp ứng đủ điều kiện để thấu chi theo quy định - Khách hàng sử dụng Gói sản phẩm "Cho vay cán bộ công nhân viên" hoặc "Cho vay cán bộ quản lý điều hành" 1.2. Cho vay thấu chi tại một số ngân hàng 1.2.1. Đặc điểm: - Được thực hiện trên tài khoản vãng lai - Chủ yếu nhằm mục đích cho vay đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng nảy sinh bất chợt ngân hàng có thể tùy vào uy tín hoặc chính sách của mình mà cấp cho hạn mức thấu chi có tài sản đảm bảo hoặc không - Lãi suất thấu chi rất cao, gấp 1,5 lần lãi suất vay thông thường 1.2.2. Ưu điểm - Thấu chi doanh nghiệp là giải pháp tín dụng tối ưu. Svth: Nhóm 2 2 Lớp: TCK3C Gvhd: Th.S Trương Thanh Vân - Đáp ứng nhu cầu vay vốn đột xuất để tận dụng cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, mà không phải thực hiện hồ sơ vay vốn thông thường. - Doanh nghiệp có thể chi vượt số dư thực tế trên tài khoản tiền gửi trong thời gian ngắn. - Quan trọng, doanh nghiệp có thể sử dụng tài khoản này để thanh toán, thông qua chuyển khoản cho nhiều người thụ hưởng khác nhau. - Đảm bảo kiểm soát mục đích sử dụng vốn, vì doanh nghiệp chỉ có thể chuyển được cho những người thụ hưởng xác định (theo sản phẩm hoặc phê duyệt). 1.2.3. Nhược điểm - Được thực hiện trên cơ sở thu và chi của khách hàng - Không phù hợp về thời gian và quy mô - Việc cấp tín dụng phần lớn không có đảm bảo và vừa phục vụ cho sản xuất và tiêu dung cá nhân. 1.2.4. Điều kiện vay vốn - Tổ chức kinh tế có tài khoản tiền gửi thanh toán - Có tình hình tài chính rõ ràng lành mạnh - Ngành nghề hoạt động kinh doanh ổn định. - Tài khoản có phát sinh Có hàng tháng về tiền bán - Có tài sản đảm bảo cho khoản vay thấu chi. - Trường hợp thấu chi tín chấp, Khách hàng phải đáp ứng các tiêu chí trong từng thời kỳ. 1.2.5. Hồ sơ đăng ký - Có tài sản bảo đảm là bất động sản hoặc giấy tờ có giá đủ đảm bảo cho hạn mức thấu chi - Hồ sơ vay vốn - Tài liệu về phương án, dự án vay vốn - Hồ sơ tài chính: các báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất. - Hồ sơ về tài sản đảm bảo - Hồ sơ Pháp lý của Doanh nghiệp Svth: Nhóm 2 3 Lớp: TCK3C Gvhd: Th.S Trương Thanh Vân PHẦN II: CHO VAY THẤU CHI TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG 2.1. CHO VAY THẤU CHI CỦA NGÂN HÀNG EXIMBANK 2.1.1. Tiện ích của sản phẩm: - Đáp ứng nhanh nhu cầu vốn tạm thời thiếu hụt trong ngắn hạn với thủ tục nhanh chóng. - Khách hàng sử dụng vốn vay như tiền gửi sẵn có trên tài khoản. - Không phải xuất trình chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay. - Hạn mức thấu chi cao với lãi suất cạnh tranh và phí hợp lý. 2.1.2. Đặc điểm: - Loại tiền cho vay: VND. - Thời hạn duy trì hạn mức: Không quá 03 năm, định kỳ tối thiểu 12 tháng/lần Eximbank sẽ phân tích, thẩm định khách hàng để xem xét, quyết định việc tiếp tục duy trì HMTD. - Thời hạn cho vay theo từng lần rút vốn: Tối đa 07 ngày làm việc. Trong thời hạn vay, Eximbank tự động thu nợ ngay khi tài khoản tiền gửi bên vay có tiền. - Phương thức cho vay: Theo hợp đồng tín dụng hạn mức. - Hình thức bảo đảm nợ vay: Eximbank và khách hàng thỏa thuận. 2.1.3. Điều kiện vay vốn: Svth: Nhóm 2 4 Lớp: TCK3C Gvhd: Th.S Trương Thanh Vân - Doanh nghiệp có quan hệ tiền gửi thường xuyên với Eximbank và hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. 2.1.4. Hồ sơ vay vốn: - Hồ sơ pháp lý của khách hàng đề nghị vay vốn. - Hồ sơ phương án kinh doanh của khách hàng. - Hồ sơ về tài sản đảm bảo (nếu có). 2.2. THẤU CHI TÀI KHOẢN TẠI ACB "Chi vượt số dư tài khoản, đáp ứng nhu cầu vốn thiếu hụt tạm thời" Quý khách có nhu cầu bổ sung vốn lưu động thiếu hụt tạm thời như: Cần tiền gấp để trả lương, nộp thuế, thanh toán hóa đơn điện thoại hoặc thanh toán tiền mua nguyên vật liệu…trong khi chờ tiền thanh toán từ đối tác. ACB sẽ cung cấp cho Quý khách một hạn mức thấu chi để Quý khách có thể chi vượt số tiền có trong tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn của Quý khách một cách nhanh nhất. 2.2.1. Ưu điểm : Sử dụng vượt số tiền thực có trên tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn mở tại ACB. 2.2.2. Tiện ích: - Đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán ngắn hạn của Quý khách với thủ tục hồ sơ nhanh chóng, linh hoạt. Svth: Nhóm 2 5 Lớp: TCK3C Gvhd: Th.S Trương Thanh Vân - Quý khách có thể rút vốn ở bất kỳ chi nhánh nào của ACB hoặc ngay tại văn phòng của Quý khách qua dịch vụ homebanking mà không cần liên hệ nơi quản lý hồ sơ vay của Quý khách. - Không cần chứng minh mục đích sử dụng vốn vay. - Giảm tối đa lãi vay phải trả thông qua hệ thống thu vốn vay tự động. - Lãi suất cạnh tranh và phí hợp lý. 2.2.3. Đối tượng: Quý khách là tổ chức kinh tế có tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn tại ACB 2.2.4. Đặc điểm: - Loại tiền vay: VND - Thời gian của hạn mức thấu chi: Tối đa 12 tháng - Phương thức vay: vay theo hạn mức thấu chi. - Lãi suất vay: theo quy định của ACB tại từng thời điểm. - Mức phí: áp dụng theo quy định của ACB tại từng thời điểm. - Phương thức trả nợ vay: + Trả lãi: Trả tự động qua tài khoản tiền gửi thanh toán vào ngày 15 hàng tháng. Svth: Nhóm 2 6 Lớp: TCK3C Gvhd: Th.S Trương Thanh Vân + Trả vốn gốc: Trả tự động vào cuối mỗi ngày làm việc nếu Quý khách có số dư Có trên tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn và số dư Nợ trên tài khoản cho vay thấu chi. - Sử dụng các phương tiện rút vốn trên tài khoản tiền gửi thanh toán như: Giấy rút tiền mặt, ủy nhiệm chi, séc… 2.2.5. Điều kiện: Quý khách thỏa các tiêu chí do ACB quy định về: - Mở và giao dịch tài khoản tại ACB. - Tình hình tài chính. - Uy tín thanh toán. 2.3. Sản phẩm Thấu Chi – Tại MARITME BANK Bạn cần gấp tiền mặt để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của mình, đặc biệt vào dịp cuối tháng? Hãy sử dụng dịch vụ Thấu Chi của Maritime Bank với thủ tục đơn giản, lãi suất ưu đãi và nhận tiền mặt nhanh chóng khi nhận đủ hồ sơ. 2.3.1. Hạn mức Thấu Chi Là số tiền Maritime Bank chấp thuận cho Khách hàng được phép chi tiêu “ÂM” trên tài khoản thanh toán trong thời hạn quy định. Khách hàng có thể thực hiện nhiều giao dịch rút tiền, chuyển khoản và nộp tiền trên tài khoản. 2.3.2. Đăc điêm Svth: Nhóm 2 7 Lớp: TCK3C Gvhd: Th.S Trương Thanh Vân Thấu chi tài khoản cá Thấu chi có bảo đảm nhân sử dụng M-payroll bằng thẻ tiết kiệm Hạn mức 02 - 03 lần thu nhập 90% giá trị sổ tiết kiệm hằng tháng, lên tới 300 triệu đồng Thời hạn thấu chi tối đa 6 tháng 12 tháng 2.3.3. Lợi ích sản phẩm - Đáp ứng ngay lập tức nhu cầu chi tiêu - Thủ tục đơn giản, nhanh chóng - Đăng ký một lần sử dụng trong 6-12 tháng - Miễn phí rút tiền trên 12.000 máy ATM trên toàn Việt Nam - Thẻ ghi nợ quốc tế với tính năng vượt trội cho phép thanh toán tại các điểm POS không thu phí ở Việt Nam và trên 210 quốc gia cũng như rút tiền ở hơn 25 triệu máy ATM toàn cầu - Dịch vụ ngân hàng điện tử miễn phí 24/7 - Được hưởng lãi cạnh tranh nếu tài khoản có số dư dương 2.3.4. Thủ tục cấp Thâu Chi đơn giản và dễ dàng - Hồ sơ xin cấp hạn mức đơn giản - Chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp và nhiệt tình - Cam kết cho vay nhanh chóng sau khi nhận đủ hồ sơ Svth: Nhóm 2 8 Lớp: TCK3C Gvhd: Th.S Trương Thanh Vân 2.3.5. Lãi suất và phí - Lãi suất cạnh tranh, tính theo ngày và trên số tiền thực sử dụng - Phí cấp hạn mức: 50.000 đồng/lần 2.4. THẤU CHI TẠI ABBANK 2.4.1. Tiện ích sản phẩm - Khách hàng có thể chi tiêu vượt số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại ABBANK. - Khách hàng chỉ trả lãi trên số tiền và số ngày thực tế sử dụng. - Thủ tục đơn giản, nhanh chóng. 2.4.2. Đối tượng sử dụng sản phẩm - Khách hàng là cá nhân người Việt Nam. - Tuổi từ 18 trở lên và thời hạn kết thúc khoản vay không quá 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ. - Có hộ khẩu/tạm trú tại các tỉnh/thành phố nơi có đơn vị kinh doanh của ABBANK 2.4.3. Đặc tính sản phẩm - Loại tiền vay: VND. - Thời hạn của hạn mức thấu chi: tối đa 12 tháng. - Có hoặc không có TSĐB (tín chấp). Svth: Nhóm 2 9 Lớp: TCK3C Gvhd: Th.S Trương Thanh Vân - Hạn mức cấp tối đa: o Thấu chi tín chấp: tối đa 5 lần thu nhập ổn định hàng tháng và không quá 100 triệu đồng. o Thấu chi có TSĐB là Bất động sản: tối đa 8 lần thu nhập ổn định hàng tháng và không quá 300 triệu đồng. o Thấu chi có TSĐB là sản phẩm huy động vốn (SPHĐV: là sổ tiết kiệm; số dư tài khoản; giấy tờ có giá ngắn hạn: chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu và các SPHĐV khác được quy định từng thời kỳ): Có thể lên đến 100% giá trị SPHĐV. - Phương thức trả nợ: o Trả nợ lãi: Hàng tháng hoặc cuối kỳ (chỉ áp dụng đối với TSĐB là SPHĐV). o Trả nợ gốc: ABBANK sẽ tự động trích thu số tiền đã thấu chi từ tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng ngay khi tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng có số dư. Vào ngày kết thúc thời hạn của hạn mức thấu chi, khách hàng sẽ thanh toán toàn bộ số tiền đã thấu chi. 2.4.4. Lãi suất - Phí Theo quy định của ABBANK từng thời kỳ. 2.4.5. Thủ tục hồ sơ - Giấy đề nghị cấp hạn mức thấu chi (theo mẫu ABBANK).. - Giấy ủy quyền trích tài khoản (theo mẫu của ABBANK). - Giấy tờ nhân thân: CMND, Hộ khẩu/tạm trú, …. Svth: Nhóm 2 10 Lớp: TCK3C Gvhd: Th.S Trương Thanh Vân - Giấy tờ liên quan đến TSĐB (bản chính (nếu có)). - Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập. - Các giấy tờ khác theo yêu cầu của ABBANK. 2.5. THẤU CHI TẠI NAVIBANK 2.5.1. Tiện ích: - Đáp ứng nhu cầu vốn thiếu hụt tạm thời. - Được phép chi vượt số tiền có trong tài khoản tiền gửi thanh toán. - Thủ tục rút vốn đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện như giao dịch tiền gửi thanh toán. - Khách hàng có thể rút vốn vay tại bất kỳ CN/PGD thuộc hệ thống Navibank trên toàn quốc. - Việc thu nợ được thực hiện tự động ngay khi tài khoản khách hàng có số dư. - Không phải xuất trình chứng từ chứng minh mục đích vay. 2.5.2. Đặc tính: - Hạn mức thấu chi: Theo nhu cầu của khách hàng, tối đa 90% giá trị tài sản bảo đảm (số tiền ghi trên sổ). Trường hợp khoản tiền gửi lĩnh lãi đầu kỳ/định kỳ: giá trị tài sản bảo đảm bằng số tiền ghi trên sổ trừ (–) số tiền lãi thực lĩnh đầu kỳ/định kỳ. - Thời hạn thấu chi: Tối đa 12 tháng. - Đồng tiền thấu chi: VND. Svth: Nhóm 2 11 Lớp: TCK3C Gvhd: Th.S Trương Thanh Vân - Phương thức giải ngân: Chuyển khoản/tiền mặt theo quy định của Navibank. 2.5.3. Đối tượng: - Khách hàng doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gửi tiền có kỳ hạn tại Navibank thỏa mãn đồng thời các điều kiện: kỳ hạn gửi tối thiểu 01 tháng và số dư tiền gửi tối thiểu 100 triệu Đồng. 2.5.4. Lãi suất và Phí: - Theo quy định của Navibank trong từng thời kỳ. 2.5.5. Thủ tục hồ sơ: - Giấy đề nghị cấp hạn mức thấu chi kiêm Hợp đồng thấu chi tài khoản tiền gửi có kỳ hạn (Theo mẫu của Navibank). - Hồ sơ tài sản bảo đảm: bản chính hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn dùng làm tài sản bảo đảm (Navibank đóng dấu đã thấu chi lên HĐTG). 2.6. CHO VAY THẤU CHI TẠI VPBANK 2.6.1. Đặc điểm - Hạn mức cho vay: tối đa 6 tháng lương, tối đa 200 triệu đối với hình thức tín chấp và tối đa 300 triệu đối với hình thức đảm bảo bằng tài sản - Thời gian cho vay: tối đa 12 tháng - Loại tiền vay: VND - Phương thức trả nợ: Lãi tính trên số tiền thấu chi và số ngày thấu chi thực tế, trừ vào TK của khách hàng vào cuối tháng 2.6.2. Lợi ích - Cho phép thấu chi tín chấp và thấu chi có tài sản - Hạn mức thấu chi cao và cực kỳ linh hoạt - Miễn phí cấp hạn mức thấu chi lần đầu đối với KH có tài khoản trả lương tại VPBank - Cho phép rút tiền mặt tại quầy hoặc thấu chi tại cây ATM Svth: Nhóm 2 12 Lớp: TCK3C Gvhd: Th.S Trương Thanh Vân 2.6.3. Thủ tục và điều kiện đăng ký Điều kiện cho vay thấu chi tín chấp: - Thời gian công tác chính thức: 12 tháng - Mức lương tối thiểu: 5 triệu/tháng 2.6.4. Hồ sơ vay vốn: - Đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ - Giấy đăng ký mở tài khoản (với Khách hàng vay vốn chưa có tài - khoản tại VPBank) Bản sao CMT/ Hộ chiếu; Bản sao HKTT /KT3 Tài liệu chứng minh vị trí công tác Tài liệu chứng minh mức lương và/hoặc thu nhập hàng tháng Bản sao chứng từ chứng minh thu nhập khác (nếu có) Giấy tờ liên quan đến TSBĐ (nếu có) Svth: Nhóm 2 13 Lớp: TCK3C
- Xem thêm -