Tài liệu Hệ thống thông tin y tế tại bệnh viện thống nhất

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 118 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39907 tài liệu

Mô tả:

LOGO ĐÁNH GIÁ, PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT GVHD : TS Phạm Trần Vũ SVTH : Lớp MIS 2012 1 Nguyễn Thị Thu Bông Nguyễn Văn Dự Hồ Thị Ngọc Hà Đồng Thị Kim Kiều Đinh Nguyễn Thúy Nguyệt Nguyễn Thanh Sơn Nguyễn Minh Tùng NỘI DUNG 1 SƠ LƯỢC VỀ BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT 2 KHÓ KHĂN TRƯỚC KHI XÂY DỰNG HTTT 3 MỤC TIÊU ĐỀ RA KHI XÂY DỰNG HTTT 4 HỆ THỐNG THÔNG TIN HIỆN TẠI 5 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN HIỆN TẠI 6 ĐỀ XUẤT 2 NỘI DUNG 1 SƠ LƯỢC VỀ BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT 2 KHÓ KHĂN TRƯỚC KHI XÂY DỰNG HTTT 3 MỤC TIÊU ĐỀ RA KHI XÂY DỰNG HTTT 4 HỆ THỐNG THÔNG TIN HIỆN TẠI 5 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN HIỆN TẠI 6 ĐỀ XUẤT 3 I. SƠ LƯỢC VỀ BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT 1 GIỚI THIỆU 2 CƠ CẤU TỔ CHỨC 4 I.1. GIỚI THIỆU Được thành lập ngày 01/01/1975 do Bộ Quốc phòng quản lý với tên gọi “Quân Y Viện Thống Nhất” Từ năm 1987 đổi tên thành “Bệnh viện Thống Nhất”, do Bộ Y Tế quản lý  Là bệnh viện lớn trong khu vực (TPHCM), làm nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe trung ương. 5 I.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC  Gồm 34 khoa lâm sàng và cận lâm sàng  Hơn 600 giường bệnh theo mô hình Bệnh viện khách sạn  Nguồn nhân lực :  Tổng số : 1056 nhân viên  Biên chế : 796 nhân viên  Hợp đồng : 260 nhân viên  Đội ngũ y bác sỹ trình độ sau đại học chiếm trên 60% 6 I.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC  Sơ đồ tổ chức : 7 NỘI DUNG 1 SƠ LƯỢC VỀ BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT 2 KHÓ KHĂN TRƯỚC KHI XÂY DỰNG HTTT 3 MỤC TIÊU ĐỀ RA KHI XÂY DỰNG HTTT 4 HỆ THỐNG THÔNG TIN HIỆN TẠI 5 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN HIỆN TẠI 6 ĐỀ XUẤT 8 II.KHÓ KHĂN TRƯỚC KHI XÂY DỰNG HTTT 1 ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN 2 ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ 3 ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN 4 ĐỐI VỚI CÁC CẤP QUẢN LÝ Y TẾ 5 ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ 9 II.1.ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN Đơn thuốc viết tay gây rủi ro cho bệnh nhân Bệnh nhân không thể lưu trữ hồ sơ sức khỏe của mình một cách đồng bộ, đầy đủ để chuyển cho bệnh viện khác khi cần thiết. Thiếu thông tin về tiền sử bệnh nhân có thể gây hại cho bệnh nhân 10 II.2.ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ Bác sĩ không có đủ thời gian để nghiên cứu từng ca bệnh (do quá tải) Dữ liệu bệnh án ít khi được khai thác (do lưu kho) Dữ liệu trong hồ sơ không được chuẩn hóa lưu rất ít thông tin có giá trị. 11 II.3.ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN Thông tin thiếu toàn diện do các báo cáo rời rạc, không liên kết nhau Không kiểm soát được hoạt động tài chính. 12 II.4.ĐỐI VỚI CÁC CẤP QUẢN LÝ Y TẾ Số liệu được cung cấp thường không chính xác, chậm trễ. Tình hình dịch bệnh không được kiểm soát ngay lập tức. Thông tin tổng quát về y tế không đầy đủ Không thể đưa ra quyết định điều hành kịp thời và hợp lý 13 II.4.ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH BHYT Khó khăn cho việc tính toán và định giá viện phí cho từng loại đối tượng BHYT khác nhau. Các yêu cầu báo cáo BHYT thường xuyên thay đổi khiến cho việc lập số liệu báo cáo mất nhiều công sức mà lại không hữu dụng. 14 II.4.ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH BHYT Việc quản lý, lưu trữ đơn thuốc để kiểm chứng khi báo cáo quyết toán làm tăng thêm công việc cho bác sĩ và hao tốn giấy mực cũng như kho lưu trữ. Việc phân chia kho thuốc thành kho dịch vụ và kho BHYT làm tăng nhân sự quản lý dược và khó khăn trong việc cung cấp thuốc. 15 NỘI DUNG 1 SƠ LƯỢC VỀ BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT 2 KHÓ KHĂN TRƯỚC KHI XÂY DỰNG HTTT 3 MỤC TIÊU ĐỀ RA KHI XÂY DỰNG HTTT 4 HỆ THỐNG THÔNG TIN HIỆN TẠI 5 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN HIỆN TẠI 6 ĐỀ XUẤT 16 III.MỤC TIÊU ĐỀ RA KHI XÂY DỰNG HTTT  Nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân.  Thông tin bệnh nhân được lưu trữ đầy đủ và dễ dàng truy xuất.  Giúp bác sĩ chuẩn đoán và theo dõi lịch sử bệnh án một cách chính xác .  Giảm thiểu tối đa sự phức tạp về mặt hành chính.Từng khâu trong quy trình quản lý được đảm bảo nhanh chóng và chính xác. 17 III.MỤC TIÊU ĐỀ RA KHI XÂY DỰNG HTTT Giúp Ban giám đốc bệnh viện:  Luôn nắm được thông tin chính xác và đầy đủ về hoạt động của bệnh viện thông qua các báo cáo .  Đưa ra các chính sách, quyết định linh hoạt, đúng đắn, như việc điều tiết: • Phòng khám, giường bệnh • Các thiết bị chuẩn đoán cận lâm sàng • Vị trí làm việc của toàn bộ nhân viên •… 18 NỘI DUNG I SƠ LƯỢC VỀ BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT II KHÓ KHĂN TRƯỚC KHI XÂY DỰNG HTTT III MỤC TIÊU ĐỀ RA KHI XÂY DỰNG HTTT IV HỆ THỐNG THÔNG TIN HIỆN TẠI V ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN HIỆN TẠI VI ĐỀ XUẤT 19 IV.HỆ THỐNG THÔNG TIN HIỆN TẠI 1 CON NGƯỜI 2 PHẦN CỨNG 3 PHẦN MỀM 4 DỮ LIỆU 5 MẠNG VÀ VIỄN THÔNG 20
- Xem thêm -