Tài liệu Hệ thống thông tin trong bệnh viện

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 143 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39837 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG BỆNH VIỆN Môn học: Hệ thống thông tin quản lý GVHD: Phạm Trần Vũ Nhóm thực hiện: Nguyễn Thanh Tùng Trần Vĩnh Phúc Trần Kiên Nghị Trần Ngọc Sơn Trần Nữ Quỳnh Như Võ Thị Như Mỵ 1 Nội dung 1 Hệ thống bằng giấy 2 Hệ thống thông tin trong bệnh viện 3 PACS (BVĐK Bình Dương) 4 Kết luận 2 Hệ thống quản lý bằng giấy TỔNG QUAN Hầu hết các bệnh viện ở Việt Nam vẫn đang sử dụng hệ thống quản lý bằng giấy và phim. Mỗi bệnh nhân có thể không có hoặc có nhiều sổ khám bệnh cho nhiều bệnh viện khác nhau. Quy trình hoạt động dựa trên sự truyền thông các biểu mẫu, chỉ định bằng giấy do người bệnh, người thân người bệnh, điều dưỡng. 3 Hệ thống quản lý bằng giấy TỔNG QUAN Tại mỗi khâu, thông tin bệnh nhân đều được lấy và ghi chép lại. Mỗi lần khám và điều trị, bệnh nhân được lập một hồ sơ bệnh án với rất nhiều loại giấy tờ và phim có kích thước khoảng (30 cm x 25 cm x 0.8cm). Toàn bộ các bộ hồ sơ này sẽ được lưu trữ ở kho với sự phân loại theo năm trong thời gian mười năm. 4 Hệ thống quản lý bằng giấy NHƯỢC ĐIỂM Tốn nhiều thời gian, công sức cho việc ghi chép. Lượng thông tin ghi chép trùng lặp khá lớn. Khó truy xuất và khai thác thông tin bệnh án. Quản lý kho hồ sơ bệnh án giấy rất tốn kém. 5 Hệ thống quản lý bằng giấy NHƯỢC ĐIỂM Không có sự tương tác thông tin với người bệnh. Thường có hiện tượng nôn nóng, chen lấn. Bác sĩ gặp khó khăn khi viết toa thuốc. Không kiểm soát được nội dung các chỉ định: toa thuốc, dịch vụ cận lâm sàn, … trong quá trình truyền thông. Khó khăn trong việc truyền thông tin và đọc thông tin khi chuyển viện. 6 Hệ thống quản lý bằng giấy NHƯỢC ĐIỂM Tốn kinh phí mua sắm và in ấn hồ sơ giấy, phim, hóa chất. Hồ sơ giấy, phim, hóa chất rửa phim là những thành phần gây ô nhiễm môi trường. Toàn bộ các hoạt động phải thực hiện tuần tự từng bước, chờ đợi thông điệp giấy, chờ đợi kết quả của nhau và thiếu linh động. 7 Hệ thống quản lý bằng giấy HIỆU QUẢ Bệnh nhân phải chờ đợi khá nhiều trong cả hai trường hợp trước và sau khi khám và điều trị. Khảo sát thực tế về nhu cầu chẩn đoán hình ảnh tại một bệnh viện đa khoa tỉnh: Dịch vụ X-Quang CT Scanner MRI Số lượng phim Thời gian (phút) 2 3 4 10 15 35  Nguyên nhân chính của việc tốn thời gian là do tốc độ chậm của việc xử lý thông tin bằng giấy và quá trình rửa phim. 8 Nội dung 1 Hệ thống bằng giấy 2 Hệ thống thông tin trong bệnh viện 3 PACS - 4 Kết luận Picture Archiving and Communication Systems 9 Hệ thống thông tin bệnh viện TỔNG QUAN Chuyên gia Telemedicine Bệnh nhân 10 Hệ thống thông tin trong bệnh viện MIỀN ỨNG DỤNG HIS: • Quản lý thông tin khám và điều trị. • Quản lý dược. • Viện phí, tạm ứng. • Quản lý nhân sự, lập lịch trực, chấm công… • Quản lý tài sản. RIS: • Quản lý dịch vụ CĐHA. PACS: • Quản lý, lưu trữ, xử lý, truyền tải dữ liệu CĐHA. • Chẩn đoán, hội chẩn, tư vấn, nghiên cứu. Gắn kết các khoa/phòng trong bệnh viện với nhau và kết nối với các bệnh viện khác. 11 Hệ thống thông tin trong bệnh viện ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN Con người: • Bệnh nhân • Bác sĩ • Điều dưỡng • Nhân viên y tế • Quản lý bệnh viện • Quản lý ngành y tế Dịch vụ: • Khám, điều trị. • CĐHA, Xét nghiệm. • Phẫu thuật. • Dược. • Hành chính. • Quản lý. 12 Hệ thống thông tin trong bệnh viện ƯU ĐIỂM Quản lý tốt, chính xác và đồng bộ. Tra cứu dữ liệu nhanh, đầy đủ. Tăng tốc độ hoạt động, nâng cao hiệu quả. Gắn kết các khoa/phòng, bệnh viện. Tiết kiệm chi phí. Giảm ô nhiễm môi trường. Nâng cao chất lượng dịch vụ. 13 Hệ thống thông tin trong bệnh viện ƯU ĐIỂM Ví dụ dụ:: Cho toa thuốc và quản lý dược Quy trình giấy Phòng khám -Viết tay toa thuốc - ? Trạng thái khoa dược - ? Thông tin thuốc Toa thuốc BN mang đi (Có thể thay đổi nội dung) Kho dược (lẻ) -Chờ toa thuốc đến - Nhập toa và máy 14 Hệ thống thông tin trong bệnh viện ƯU ĐIỂM Ví dụ dụ:: Cho toa thuốc và quản lý dược Quy trình máy Phòng khám Kho dược (Chẵn) Cho toa trên máy -Tổng kết - Báo cáo Máy chủ Cập nhật dữ liệu dược Hỗ trợ cho toa thuốc Kho dược (lẻ) Dễ dàng kiểm tra nội dung Tổng kết, báo cáo 15 Hệ thống thông tin trong bệnh viện YÊU CẦU Bảo mật cao, phần quyền phức tạp. Quản lý dữ liệu an toàn, ổn định, đồng bộ. Dữ liệu y khoa cần chính xác, không nhiễu. Chất lượng dữ liệu cao. Dung lượng lớn. Đồng bộ dữ liệu: dữ liệu dược và tạm ứng, viện phí. Đảm bảo chuẩn giao tiếp: ICD10, HL7, DICOM 16 Hệ thống thông tin trong bệnh viện YÊU CẦU 17 Hệ thống thông tin trong bệnh viện KHÓ KHĂN Công nghệ: • Dữ liệu y khoa lớn, tốc độ truyền dẫn cao, chính xác, không nhiễu. • Tồn tại nhiều hệ thống cùng hoạt động. • Chưa thống nhất chuẩn giao tiếp giữa các hệ thống trong bệnh viện. • Nhiều công nghệ y khoa được sử dụng trong bệnh viện: x-quang phim, x-quang số, điện tim số, điện tim giấy… • Công nghệ y khoa phát triển khá nhanh. 18 Hệ thống thông tin trong bệnh viện KHÓ KHĂN Con người: • Quen quy trình cũ, ngại thay đổi. • Chưa quen sử dụng máy tính, ngại học tập. • Nhân viên y tế thường rất bận nên rất khó khai thác thông tin, thu thập yêu cầu. • Cho yêu cầu không ổn định. • Nhân viên công nghệ thông tin ít hợp tác: tránh trách nhiệm, tránh thêm việc. • Sự chống đối do cạnh tranh. • Thay đổi quy trình. • Thay đổi nhận sự. 19 Hệ thống thông tin trong bệnh viện KHÓ KHĂN Con người: 20
- Xem thêm -