Tài liệu Hệ thống thông tin kế toán phần 2 cuối kỳ

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 76 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM ĐỀ THI CUỐI KỲ Môn thi: Hệ thống TTKT 2 - Bậc: NC-TC Thời gian làm bài: 60 phút (Thí sinh không được sử dụng tài liệu ) KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Họ tên sinh viên:………………………………………………………….......Mã số SV:………………………… Câu 1 : ( 5 điểm ) Nêu ưu điểm và nhược điểm của phần mềm kế toán trong nước và phần mềm kế toán nước ngoài. Câu 2 : ( 5 điểm ) Các nghiệp vụ dưới đây phản ánh vào những phân hệ kế toán nào, định khoản. 1. Mua hàng hóa, giá mua chưa thuế GTGT 20.000.000đ, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng tiền mặt. 2. Bán một lô hàng hóa, giá bán chưa thuế GTGt 10% là 50.000.000đ, chưa thu tiền. 3. Mua một máy photo, giá mua chưa thuế GTGT là 50.000.000đ, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. 4. Lương bộ phận bán hàng là 30.000.000đ, bộ phận quản lý là 40.000.000đ. 5. Trích các khoản theo lương theo quy định của năm 2013 ĐÁP ÁN MÔN : HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN P.2 Câu 1 : Ưu nhược điểm của phần mềm kế toán nước ngoài ( 2.5 điểm ) • Ưu điểm: ( 1 điểm ) o • Chất lượng tốt, mang tính chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại Nhược điểm: ( 1.5 điểm ) o o o Giá thành cao: Không thể cạnh tranh về giá với các phần mềm nội địa Bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật gặp nhiều khó khăn: Các công ty sản xuất phần mềm nước ngoài không có trụ sở tại Việt Nam thường gặp nhiều khó khăn trong việc bảo trì, hỗ trợ khách hàng về kỹ thuật. Vấn đề địa phương hóa:  Hệ thống kế toán Việt Nam: Hệ thống kế toán Việt Nam chưa theo hệ thống kế toán chuẩn quốc tế, trong khi các phần mềm nước ngoài được xây dựng trên các chuẩn quốc tế. Điều này dẫn đến việc có nhiều thông tin không phù hợp, gây khó khăn cho người sử dụng là người đang theo hệ thống Kế toán Việt Nam  Ngôn ngữ: Giao diện, tài liệu hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài (phần lớn là tiếng anh) gây nhiều khó khăn cho người Việt Nam chưa thông thạo ngoại ngữ sử dụng Việc dịch ngôn ngữ phần mềm và các tài liệu gặp nhiều khó khăn  Hệ thống máy tính: Phần mềm nước ngoài thường đòi hỏi hệ thống máy tính có cấu hình cao, nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa thế đáp ứng Ưu nhược điểm của phần mềm kế toán trong nước ( 2.5 điểm ) • Ưu điểm: ( 1.5 điểm ) • Giá thành thấp • Bảo hành, bảo trì nhanh chóng, kịp thời • Phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam: • • Phần mềm xây dựng theo hệ thống Kế toán Việt Nam • Ngôn ngữ: tiếng Việt, dễ hiểu đối với người Việt Nam • Yêu cầu cấu hình hệ thống máy tính không cao Nhược điểm: ( 1 điểm ) • Cấu trúc và công nghệ thường lạc hậu hơn so với các phần mêm nước ngoài Câu 2 : 1. ( 1 điểm ) Phân hệ kế toán nhập xuất và phân hệ kế toán tiền mặt Nợ TK 156 : 20tr Nợ TK 133 : 2tr Có TK 111 : 22tr 2. ( 1 điểm ) Phân hệ kế toán bán hàng Nợ TK 131 : 55tr Có TK 511 : 50tr Có TK : 5tr 3. ( 1 điểm ) Phân hệ kế toán tài sản Nợ TK 211 : 50tr Nợ TK 133 : 5tr Có TK 112 : 55tr 4. ( 1 điểm ) Phân hệ kế toán tổng hợp Nợ TK 641 : 30tr Nợ TK 642 : 40tr Có TK 334 : 70tr 5. ( 1 điểm ) Phân hệ kế toán tổng hợp Nợ TK 641 : 6.9tr Nợ TK 642 : 9.2tr Nợ TK 334 : 6.65tr Có TK 338 : 22.75tr
- Xem thêm -