Tài liệu Hệ thống thông tin giao thông sử dụng sms (sms server)

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Vũ Văn Vịnh HỆ THỐNG THÔNG TIN GIAO THÔNG SỬ DỤNG SMS (SMS SERVER) KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công Nghệ Thông Tin Hà Nội – 2010 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Vũ Văn Vịnh HỆ THỐNG THÔNG TIN GIAO THÔNG SỬ DỤNG SMS (SMS SERVER) KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công Nghệ Thông Tin Cán bộ hướng dẫn: TS. Trần Thị Minh Châu Hà Nội – 2010 Tóm tắt nội dung Hệ thống thông tin giao thông sử dụng SMS: cung cấp thông tin giao thông qua website, qua tin nhắn SMS, hỗ trợ người dùng với phần mềm trên điện thoại di động. Hệ thống cũng cho phép cập nhật thông tin các tuyến đường bằng SMS. Hệ thông gồm 2 phần: phần client và phần server. Phần Client là ứng dụng cài đặt trên điện thoại di động hỗ trợ người dùng sử dụng hệ thống thuận tiện hơn. Client được sử dụng nhằm lưu thông tin các tuyến đường xem thường xuyên, lưu các mã tuyến đường – nút giao thông để người dùng có thể tự nhắn tin truy vấn thông tin tới tổng đài. Phần server thực hiện xử tin nhắn truy vấn: tra cứu thông tin tuyến đường- nút giao thông. Server được sử dụng với mục đích cập nhật tình trạng về tuyền đường – nút giao thông trực tiếp trên hệ thống, hoặc qua SMS từ điện thoại di động để cập nhật. Hiển thị các tin tức, thông tin giao thông, hướng dẫn sử dụng hệ thống cho những người truy cập website, thông tin dự báo thời tiết để người tham gia giao thông thuận tiện hơn cho việc tham gia giao thông và hỗ trợ trực tuyến cung cấp thông tin, kỹ thuật cho người dùng. Phạm vi của khóa luận tập trung phát triển phần server. Lời cảm ơn Trong quá trình hoàn thành khóa luận, ngoài những cố gắng của chính bản thân em đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều của các thầy cô hướng dẫn, các anh chị đi trước và tất cả bạn bè. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới cô Trần Thị Minh Châu, người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ, chỉ bảo em rất nhiệt tình trong quá trình làm khóa luận. Qua đây em cũng xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo trong trường Đại học Công Nghệ và nhất là các thầy cô trong khoa Công Nghệ Thông Tin đã truyền đạt cho em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu. Hà Nội, 5/2010 Mục lục Chương 1. Mở đầu.......................................................................................................1 Chương 2. Kiến thức cơ bản về SMS ...........................................................................2 2.1 Giới thiệu SMS ..................................................................................................2 2.2 SMS Gateway ....................................................................................................3 2.3 Xây dựng ứng dựng SMS...................................................................................4 Chương 3. Tổng quan về hệ thống thông tin giao thông sử dụng SMS .........................5 3.1 Tổng quan về hệ thống.......................................................................................5 3.2 Các yêu cầu........................................................................................................6 3.2.1 Yêu cầu về người sử dụng ...........................................................................6 3.2.2 Yêu cầu về quản trị......................................................................................6 Chương 4. Phân tích ....................................................................................................7 4.1 Phân tích yêu cầu ...............................................................................................7 4.1.1 Yêu cầu chức năng ......................................................................................7 4.1.1.1 Chức năng quản lý khu vực ..................................................................7 4.1.1.2 Chức năng quản lý tuyến đường ...........................................................8 4.1.1.3 Chức năng quản lý tin tức.....................................................................9 4.1.1.4 Chức năng quản lý việc cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu .............10 4.1.1.5 Hiển thị trạng thái các tuyến đường, tin tức giao thông trên website ..10 4.1.1.6 Cung cấp thông tin qua tin nhắn SMS.................................................11 4.1.1.7 Cập nhật trạng thái tuyến đường qua SMS vào cơ sở dữ liệu..............11 4.1.2 Yêu cầu hệ thống.......................................................................................11 4.1.3 Yêu cầu phi chức năng ..............................................................................11 4.2 Biểu đồ ca sử dụng...........................................................................................11 4.2.1 Biểu đồ ca sử dụng tổng quát.....................................................................12 4.2.1.1 Biểu đồ ...............................................................................................12 4.2.1.2 Mô tả luồng sự kiện ............................................................................13 4.2.2 Biểu đồ ca sử dụng phân rã........................................................................16 4.2.2.1 Chức năng quản lý khu vực ................................................................16 4.2.2.2 Chức năng quản lý tuyến đường – nút giao thông...............................16 4.2.2.3 Chức năng quản lý cập nhật ...............................................................17 4.2.2.4 Chức năng quản lý tin tức...................................................................17 4.2.2.5 Chức năng người dùng truy vấn thông tin giao thông qua SMS ..........18 4.2.2.6 Chức năng người dùng cập nhật thông tin tuyến đường......................18 4.2.2.7 Chức năng người dùng xem tin tức .....................................................18 4.3 Biểu đồ lớp ......................................................................................................19 4.4 Thiết kế cho từng chức năng ............................................................................20 4.4.1 Chức năng quản lý khu vực .......................................................................21 4.4.2 Chức năng quản lý tuyến đường – nút giao thông......................................22 4.4.3 Chức năng quản lý cập nhật.......................................................................22 4.4.4 Chức năng quản lý tin tức..........................................................................23 4.4.5 Chức năng đăng nhập ................................................................................23 4.4.6 Chức năng người dùng cập nhật thông tin tuyến đường .............................24 4.4.7 Chức năng người dùng xem thông tin giao thông ......................................24 4.4.8 Chức năng người dùng xem tin tức giao thông ..........................................25 Chương 5. Thiết kế ....................................................................................................26 5.1 Biểu đồ tuần tự.................................................................................................26 5.1.1 Biểu đồ tuần tự ca sử dụng đăng nhập hệ thống.........................................27 5.1.2 Biểu đồ tuần tự ca sử dụng quản lý khu vực ..............................................28 5.1.3 Biểu đồ tuần tự ca sử dụng quản lý tuyến đường – nút giao thông .............29 5.1.4 Biều đồ tuần tự ca sử dụng quản lý cập nhật..............................................30 5.1.5 Biều đồ tuận tự ca sử dụng quản lý tin tức.................................................30 5.1.6 Biều đồ tuần tự ca sử dụng truy vấn thông tin giao thông ..........................32 5.1.7 Biều đồ tuần tự ca sử dụng cập nhật thông tin tuyến đường .......................33 5.1.8 Biều đồ tuần tự ca sử dụng người dùng xem tin tức ...................................33 5.2 Biểu đồ lớp chi tiết phần thiết kế......................................................................34 5.3 Thiết kế chức năng...........................................................................................34 5.3.1 Đăng nhập hệ thống...................................................................................35 5.3.2 Quản lý khu vực ........................................................................................35 5.3.3 Quản lý tuyến đường – nút giao thông.......................................................36 5.3.4 Quản lý cập nhật........................................................................................36 5.3.5 Quản lý tin tức...........................................................................................37 5.3.6 Người dùng xem tin tức.............................................................................37 5.3.7 Người dùng truy vấn thông tin giao thông qua SMS..................................38 5.3.8 Người dùng cập nhật thông tin giao thông qua SMS..................................38 5.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu.......................................................................................39 5.4.1 Bảng tbl_user ............................................................................................39 5.4.2 Bảng tbl_road............................................................................................39 5.4.3 Bảng tbl_position ......................................................................................40 5.4.4 Bảng tbl_tel...............................................................................................41 5.4.5 Bảng tbl_content .......................................................................................41 5.5 Thiết kế giao diện.............................................................................................42 5.5.1 Đăng nhập hệ thống...................................................................................42 5.5.2 Quản lý khu vực ........................................................................................42 5.5.3 Quản lý tuyến đường – nút giao thông.......................................................43 5.5.4 Quản lý cập nhật........................................................................................43 5.5.5 Quản lý tin tức...........................................................................................43 5.5.6 Giao diện trang chủ ...................................................................................44 5.5.7 Giao diện trang tin tức...............................................................................45 5.5.8 Giao diện trang giới thiệu ..........................................................................47 5.6 Cấu trúc tin nhắn SMS giao tiếp với hệ thống ..................................................47 5.6.1 Cấu trúc tin nhắn SMS truy vấn thông tin tuyến đường .............................47 5.6.2 Cấu trúc tin nhắn SMS cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu ......................48 Chương 6. Cài đặt và triển khai..................................................................................49 6.1 Công nghệ và các công cụ hỗ trợ......................................................................49 6.2 Cài đặt và cấu hình...........................................................................................49 6.2.1 Cài đặt.......................................................................................................49 6.2.2 Cấu hình server .........................................................................................49 6.2.3 Kiểm tra ....................................................................................................50 6.2.3.1 Kiểm tra chức năng đăng nhập...........................................................50 6.2.3.2 Kiểm tra chức năng quản lý khu vực...................................................50 6.2.3.3 Kiểm tra chức năng quản lý tuyến đường – nút giao thông .................50 6.2.3.4 Kiểm tra chức năng quản lý cập nhật .................................................50 6.2.3.5 Kiểm tra chức năng quản lý tin tức.....................................................50 6.3 Thử nghiệm và kết quả.....................................................................................51 6.3.1 Thử nghiệm...............................................................................................51 6.3.2 Kết quả......................................................................................................51 Chương 7. Tổng kết ...................................................................................................52 7.1 Kết luận ...........................................................................................................52 7.2 Hướng phát triển ..............................................................................................52 Danh sách bảng biểu STT Bảng 1 Bảng 2 Bảng 3 Bảng 4 Bảng 5 Bảng 6 Bảng 7 Bảng 8 Bảng 9 Bảng 10 Bảng 11 Bảng 12 Bảng 13 Bảng 14 Bảng 15 Bảng 16 Bảng 17 Bảng 18 Tên bảng biểu Các phần tử mô hình ca sử dụng Mô tả ca sử dụng đăng nhập hệ thống Mô tả ca sử dụng quản lý khu vực Mô tả ca sử dụng quản lý tuyến đường – nút giao thông Mô tả ca sử dụng quản lý cập nhật Mô tả ca sử dụng quản lý tin tức Mô tả ca sử dụng truy vấn thông tin tuyến đường Mô tả ca sử dụng xem tin tức Mô tả ca sử dụng cập nhật trạng thái tuyến đường Các thành phần trong biểu đồ lớp Các kiểu lớp Các thành phần trong biểu đồ tuần tự tbl_user - lưu trữ tài khoản quản trị tbl_road - lưu trữ thông tin về tuyến đường – nút giao thông tbl_posotion - lưu trữ thông tin khu vực tbl_tel lưu trữ số điện thoại và tùy chọn cập nhật tbl_content – lưu trữ thông tin về tin tức Bảng kết quả thử nghiệm Trang 11 13 12 13 14 14 15 15 16 19 21 26 39 40 40 41 41 51 Danh sách hình ảnh STT Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Hình 5 Hình 6 Hình 7 Hình 8 Hình 9 Hình 10 Hình 11 Hình 12 Hình 13 Hình 14 Hình 15 Hình 16 Tên hình ảnh Quá trình gửi tin nhắn cùng chuẩn trung tâm tin nhắn Quá trình gửi tin nhắn khác chuẩn trung tâm tin nhắn SMS gateway Ứng dụng SMS gateway Tổng quan hệ thống Mô hình hóa chức năng quản lý khu vực Mô hình hóa chức năng quản lý tuyến đường Mô hình hóa chức năng quản lý tin tức Mô hình hóa chức năng quản lý cập nhật Biểu đồ ca sử dụng tổng quát Biểu đồ ca sử dụng quản lý khu vực Biểu đồ ca sử dụng quản lý tuyến đường Biểu đồ ca sử dụng quản lý cập nhật Biểu đồ ca sử dụng quản lý tin tức Biểu đồ ca sử dụng truy vấn thông tin tuyến đường Biểu đồ ca sử dụng cập nhật thông tin tuyến đường Trang 2 3 3 4 5 7 8 9 10 12 16 17 17 18 18 18 Hình 17 Hình 18 Hình 19 Hình 20 Hình 21 Hình 22 Hình 23 Hình 24 Hình 25 Hình 26 Hình 27 Hình 28 Hình 29 Hình 30 Hình 31 Hình 32 Hình 33 Hình 34 Hình 35 Hình 36 Hình 37 Hình 38 Hình 39 Hình 40 Hình 41 Hình 42 Hình 43 Hình 44 Hình 45 Hình 46 Hình 47 Hình 48 Hình 49 Hình 50 Hình 51 Hình 52 Hình 53 Biểu đồ ca sử dụng xem tin tức Biểu đồ lớp phân tích Thiết kế lớp chức năng quản lý khu vực Thiết kế lớp chức năng quản lý tuyến đường Thiết kế lớp chức năng quản lý cập nhật Thiết kế lớp chức năng quản lý tin tức Thiết kế lớp chức năng đăng nhập Thiết kế lớp chức năng cập nhật thông tin tuyến đường Thiết kế lớp chức năng xem thông tin Thiết kế lớp chức năng xem tin tức Biểu đồ tuần tự ca sử dụng đăng nhập hệ thống Biểu đồ tuần tự ca sử dụng quản lý khu vực Biểu đồ tuần tự ca sử dụng quản lý tuyến đường Biểu đồ tuần tự ca sử dụng quản lý cập nhật Biểu đồ tuần tự ca sử dụng quản lý tin tức Biểu đồ ca sử dụng truy vấn thông tin Biểu đồ tuần tự ca sử dụng cập nhật thông tin tuyến đường Biểu đồ tuần tự ca sử dụng xem tin tức Biểu đồ lớp chi tiết phần thiết kế Biểu đồ thiết kế đăng nhập hệ thống Biểu đồ thiết kế quản lý khu vực Biểu đồ thiết kế quản lý tuyến đường Biểu đồ thiết kế quản lý cập nhật Biểu đồ thiết kế quản lý tin tức Biểu đồ thiết kế xem tin tức Biểu đồ truy vấn thông tin tuyến đường Biểu đồ thiết kế cập nhật thông tin qua SMS Mô hình dữ liệu tổng thể Thiết kế giao diện đăng nhập Thiết kế giao diện quản lý khu vực Thiết kế giao diện quản lý tuyến đường-nút giao thông Thiết kế giao diện quản lý cập nhật Thiết kế giao diện quản lý tin tức Thiết kế giao diện trang chính Thiết kế giao diện trang tin tức Thiết kế giao diện trang giới thiệu Sửa file php.ini 18 20 21 22 22 23 23 24 24 25 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 42 42 43 43 44 45 46 47 49 Bảng các chữ viết tắt AM/FM Frequency modulation/ Amplitude modulation CDMA Code Division Multiple Access CSDL Cơ sở dữ liệu GSM Global System for Mobile Communications SMSC Short messgae service center SMS Short Message Services UML Unified Modeling Language Chương 1. Mở đầu Giao thông tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh luôn là vấn đề bức xúc và được bàn luận nhiều, đó thực sự là một bài toán khó giải quyết. Bài toán đặt ra là làm sao để giúp người dân tham gia giao thông khu vực thành phố được lưu thông một cách thuận tiện khi cơ sở hạ tầng chưa thể đáp ứng kịp? Hiện tại, đã có một số cổng thông tin giao thông đã hoạt động, với mục đích giúp người dân tham gia giao thông hiệu quả hơn. Một trong những cổng thông tin giao thông được đánh giá cao nhất hiện nay là VOV- giao thông, được phát sóng trên tần số 91Mhz của đài tiếng nói Việt Nam. Khi nó bắt đầu hoạt động tới giờ thực sự mang lại hiệu quả rất tốt, cung cấp thông tin giao thông cho người dân, thông tin về những tuyến đường bị tắc, sửa chữa, về những tuyến đường bị cấm khi có những sự kiện quan trọng…Những người tham gia giao thông thì không phải ai cũng mang theo bên mình đài AM/FM hoặc có những điện thoại thu được sóng FM. Nên thông tin chưa được rộng rãi tới người tham gia giao thông. Chúng ta hiện nay đã quen thuộc với những chiếc điện thoại di động, nó gần như là vật bất ly thân. Và hơn thế nữa, chúng ta cũng đã quen với các tổng đài nhắn tin. Ví dụ: nhắn tin tới tổng đài để bầu chọn, để nhận thông tin giá vàng,hay nhắn tin để tải nhạc chuông hình ảnh… Vì thế sử dụng SMS vào hệ thống thông tin giao thông là khả thi. Người tham gia giao thông cần biết thông tin về những tuyến đường mình cần qua, để có thể lưu thông thuận tiện hơn. Với những người truy cập internet thì có thể tra cứu thông tin trực tiếp tại website, hay chỉ với phần mềm nhỏ trên điện thoại di động hoặc với một tin nhắn tới tổng đài người tham gia giao thông đã có thể biết thông tin về đoạn đường mình cần đi qua. Khóa luận gồm các nội dụng như sau: Chương 1. Mở đầu: Giới thiệu về đề tài khóa luận, ý nghĩa và tính khả thi của đề tài. Chương 2. Kiến thức cơ bản về SMS: Trình bày tóm tắt các kiến thức cơ bản về SMS, SMS Gateway và cách xây dựng ứng dụng SMS trong khóa luận. Chương 3. Tổng quan về hệ thống thông tin giao thông sử dụng SMS: Giới thiệu tổng quan về hệ thống thông tin giao thông sử dụng SMS, các yêu cầu đề ra về hệ thống, các giải pháp liên quan. Chương 4. Phân tích: Bao gồm các tài liệu liên quan tới quá trình phân tích của hệ thống. Các mô hình ca sử dụng và tài liệu đặc tả, các mô hình lớp, thiết kế lớp cho từng chức năng. Chương 5. Thiết kế: Bao gồm các tài liệu liên quan tới thiết kế hệ thống: Biểu đồ tuần tự, biểu đồ lớp chi tiết, thiết kế các chức năng, thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện. Chương 6: Cài đặt và triển khai: Trình bài các vấn đề liên quan đến việc cài đặt và triển khai hệ thống. Kết quả đạt được khi chạy thử hệ thống. Chương 7. Tổng kết: Trình bày tóm tắt các kết quả đạt được. Hướng mở rộng, phát triển hệ thống. 1 Chương 2. Kiến thức cơ bản về SMS 2.1 Giới thiệu SMS SMS là viết tắt của Short Message Service, là một giao thức viễn thông cho phép gửi các thông điệp không quá 160 ký tự. SMS được hỗ trợ trên tất cả các điện thoại công nghệ GSM(Global System for Mobile Communications), CDMA(Code Division Multiple Access) Một tin nhắn SMS có thể chứa tối đa 140 byte (1120 bit) dữ liệu, nhưng với công nghệ mới có thể kết hợp nhiều tin nhắn SMS để có thể gửi được nội dung lớn hơn, tin nhắn SMS cũng hỗ trợ đa ngôn ngữ. Nó cũng hoạt động tốt với tất cả các ngôn ngữ sử dụng bộ mã Unicode. Mỗi mạng di động đều sử dụng một hoặc nhiều trung tâm tin nhắn viết tắt là SMSC. Nhiệm vụ của các trung tâm tin nhắn này là xử lý hoạt động của các tin nhắn. Gửi một tin nhắn nội mạng, hoặc ngoại mạng- với những mạng cùng sử dụng công nghệ: Tin nhắn được gửi từ một điện thoại di động, và đến trung tâm nhắn tin của mạng viễn thông đó. Từ trung tâm nhắn tin, tin nhắn sẽ được gửi đến điện thoại người nhận. Nếu điên thoại người nhận không trực tuyến, thì tin nhắn sẽ được lưu lại trên trung tâm tin nhắn, nó sẽ được gửi khi điện thoại người nhận trực tuyến, bị xóa nếu quá một khoảng thời gian nhất định. Hình 1: Quá trình gửi tin nhắn cùng chuẩn trung tâm tin nhắn Gửi một tin nhắn ngoại mạng với hai mạng sử dụng hai công nghệ khác nhau: Ví dụ như một mạng sử dụng CDMA(mạng Sfone), một mạng sử dụng GSM(mạng vinahone). Tin nhắn được gửi từ một điện thoại di động, đến trung tâm tin nhắn của mạng viễn thông đó. Từ trung tâm nhắn tin này, tin nhắn được xác định sẽ gửi đi trung tâm nhắn tin nào dựa trên thông tin địa chỉ đến trong tin nhắn. Và tin nhắn được gửi từ trung tâm nhắn tin của bên nhận đến điện thoại của người nhận. Tin nhắn cũng được lưu lại ở đây nếu người người nhận không trực tuyến và bị xóa nếu trong một khoảng thời gian nếu người nhận không trực tuyến. 2 Hình 2: Quá trình gửi tin nhắn khác chuẩn trung tâm tin nhắn Một tin nhắn có thể cài đặt được chế độ thông báo, thông báo khi tin nhắn đã gửi đến trung tâm nhắn tin, điện thoại người nhận. Người dùng điện thoại di động còn có thể tùy chọn thời gian lưu lại trên trung tâm nhắn tin nếu người nhận không trực tuyến. 2.2 SMS Gateway Các trung tâm tin nhắn được phát triển bởi các công ty khác nhau với những giao thức khác nhau. Cũng không thể kết nối hai trung tâm nhắn tin nếu không cùng chung một giao thức. Giải pháp ở đây là sử dụng một SMS Gateway để chuyển tiếp giữa hai trung tâm tin nhắn. SMS gateway hỗ trợ các giao thức khác nhau của các SMSC, đồng thời nó cũng hỗ trợ các giao thức như http hay với cả https và nhiều giao thức khác. Hình 3: SMS gateway Từ đó ta cũng có thể xây dựng một ứng dụng tin nhắn.Kết nối tới SMS Gateway thông qua giao thức http/https từ đó có thể gửi đi các mạng viễn thông khác. 3 Hình 4: Ứng dụng SMS gateway 2.3 Xây dựng ứng dựng SMS Câu hỏi đầu tiên đặt ra khi xây dựng một ứng dụng SMS là làm thế nào để gửi và nhận một tin nhắn SMS từ máy tính tới điện thoại? Có nhiều cách để gửi và nhận tin nhắn từ máy tính tới điện thoại. Như kết nối máy tinh tới một điện thoại có chức năng GSM modem, hoặc kết nối tới GSM/GPRS modem. Sau đó dùng máy tính và sử dụng lệnh AT để hướng dẫn điện thoại hoặc GSM/GPRS modem gửi SMS hoặc kết nối tới một SMS Gateway của một công ty dịch vụ viên thông. Trong khóa luận này tôi sử dụng phương pháp kết nối tới một SMS Gateway của công ty cổ phần Xích Việt, với đầu số tổng đài 8x27 từ khóa: VG TTGT. Hoạt động của một SMS Gateway khi sử dụng chung đầu số tổng đài: Một SMS Gateway hoạt động với một đầu số, nhiều ứng dụng sử dụng chung đầu số đó, với mỗi ứng dụng sử dụng một từ khóa. Khi một tin nhắn được gửi tới tổng đài, thì SMS Gateway sẽ dựa vào từ khóa để chuyển tiếp các tin nhắn tới ứng dụng đăng ký sử dụng từ khóa đó, từ các ứng dụng đó tin nhắn phản hồi sẽ qua SMS Gateway và được gửi đi. Thanh toán dịch vụ với các ứng dụng tin nhắn SMS cũng rất thuận tiện. Tin nhắn SMS hỗ trợ thanh toán ngược, nghĩa là người nhắn tin đến tổng đài sẽ phải trả chi phí dịch vụ thông qua trả chi phí cho tin nhắn đó. Một thuận lợi nữa khi xây dựng các dụng SMS là được hỗ trợ bởi hầu hết các điện thoại di động và tất cả các mạng viễn thông di động tại Việt Nam. 4 Chương 3. Tổng quan về hệ thống thông tin giao thông sử dụng SMS 3.1 Tổng quan về hệ thống Người dân khi tham gia giao thông đều muốn biết thông tin về các tuyến đường mình sẽ đi qua, để có phương án di chuyển một cách thuận tiện hơn. Bài toán đặt ra là làm sao để người dân có được thông tin về các tuyến đường nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện. Những công cụ nhanh nhất và hiệu quả để có thể thực hiện điều đó là Internet và mạng viễn thông di động. Người sử dụng có thể truy cập vào website, sử dụng phần mềm trên điện thoại di động để xem thông tin, hay đơn giản là gửi một tin nhắn SMS đến tổng đài để có thông tin về tuyến đường mình quan tâm. Một tin nhắn SMS có thể chứa được 160 ký tự, đủ để chứa thông tin về một tuyến đường, hơn nữa việc sử dụng tin nhắn SMS cũng rất linh hoạt, người dùng có thể nhắn tin mọi lúc mọi nơi. Hệ thống cũng đáp ứng được với các thuê bao di động ở các mạng viễn thông di động. Hệ thống thông tin giao thông sử dụng SMS gồm 2 phần: server và client. Phạm vi của khóa luận này tập trung vào phát triển phần Server. Hình 5: Tồng quan hệ thống Phần Client: Phần mềm trên điện thoại di động Người sử dụng hệ thống có thể cài phần mềm trên điện thoại di động của mình, sử dụng phần mềm đó để tra cứu thông tin giao thông về những tuyến đường mình đi. Với những tiện ích: tự động cập nhật, tra cứu mã số để tự nhắn tin tới tổng đài khi truy vấn thông tin. Phần Server: Server hệ thống Phần server thực hiện xử tin nhắn truy vấn: tra cứu thông tin tuyến đường- nút giao thống. Cập nhật tình trạng về tuyền đường – nút giao thông trực tiếp trên hệ thống, hoặc sử dụng SMS từ điện thoại di động để cập nhật. Trên website hiển thị các tin tức, thông tin giao thông, hướng dẫn sử dụng hệ thống cho những người truy cập, thông tin dự báo thời tiết để người tham gia giao 5 thông thuận tiện hơn cho việc tham gia giao thông. Hỗ trợ trực tuyến để giúp đỡ kỹ thuật với người sử dụng. 3.2 Các yêu cầu 3.2.1 Yêu cầu về người sử dụng Người dân khi tham gia giao thông muốn biết thông tin về các tuyến đường mình sẽ đi qua như: Tuyến đường đó có lưu thông bình thường không? Nếu tắc thì khi nào có thể lưu thông được? hoặc nếu tuyến đường đó bị cấm thì có thể đi qua tuyến đường nào? Người sử dụng có thể truy cập và website để xem thông tin về các tuyến đường trong từng khu vực, xem tin tức về giao thông, dự báo thời tiết. Người dùng cũng có thể sử dụng hệ thống qua các mạng viễn thông di động bằng cách sử dụng phần mềm trên điện thoại di động, hoặc nhắn tin tới tổng đài để biết thông tin về tuyến đường mình sẽ đi qua. 3.2.2 Yêu cầu về quản trị Người quản trị có thể đăng nhập ở bất cứ đâu để quản trị hệ thống. Họ có quyền kiểm soát tất cả hoạt động của hệ thống như: quản lý các tuyến đường, khu vực, các bài viết tin tức, chế độ cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu. Cụ thể như thêm, xóa, sửa các khu vực, các tuyến đường hay viết bài, chỉnh sửa nội dung các bài tin tức. 6 Chương 4. Phân tích 4.1 Phân tích yêu cầu 4.1.1 Yêu cầu chức năng 4.1.1.1 Chức năng quản lý khu vực Với chức năng này người quản trị có thể quản lý được những khu vực có trong hệ thống. Chức năng quản lý khu vực có những chức năng nhỏ:  Thêm mới một khu vực: Với chức năng này hệ thống sẽ hiển thị một form nhập để người quản trị nhập thông tin, dữ liệu trên form khi nhập xong được đưa vào cơ sở dữ liệu để xử lý.Hai khu vực trùng mã sẽ không được đưa vào cơ sở dữ liệu.  Sửa thông tin một khu vực: Chức năng này người quản trị có thể sửa thông tin của một khu vực đã có trên hệ thống.  Xóa một khu vực: Người quản trị có thể chọn xóa một hay nhiều khu vực khi cần thiết. Quản lý khu vực Thêm mới khu vực Chọn chức năng Sửa thông tin Cập nhật CSDL Kết thúc Hình 6: Mô hình hóa chức năng quản lý khu vực 7 Xóa 4.1.1.2 Chức năng quản lý tuyến đường Người quản trị quản lý những tuyến đường, nút giao thông trong hệ thống. Chức năng quản lý tuyến đường có những chức năng nhỏ:  Thêm mới một tuyến đường: Người quản trị hệ thống nhập thông tin về tuyến đường, chọn khu vực cho tuyến đường đó. Kiểm tra xem tuyến đường có trùng với tuyến đường đã có trên hệ thống.  Sửa thông tin một tuyến đường: Người quản trị có thể sửa những thông tin về tuyến đường,chọn lại khu vực của tuyến đường đó.  Xóa tuyến đường: Người quản trị có thể xóa một hoặc nhiều tuyến đường khi cần thiết.  Cập nhật trạng thái cho tuyến đường: Người quản trị cập nhật trạng thái của tuyến đường, nút giao thông. Hệ thống sẽ hiển thị một form nhập dữ liệu trạng thái: tuyến đường lưu thông bình thường, tuyến đường bị tắc(thời gian dự kiến lưu thông bình thường, lý do hoặc hướng dẫn di chuyển nếu tuyến đường bị cấm). Quản lý tuyến đường Thêm mới tuyến đường Chọn chức năng Sửa thông tin Xóa Cập nhật trạng thái Cập nhật CSDL Kết thúc Hình 7: Mô hình hóa chức năng quản lý tuyến đường 8 4.1.1.3 Chức năng quản lý tin tức Chức năng này giúp người quản trị quản lý các bài viết tin tức giao thông trên hệ thống. Chức năng này cũng có những chức năng nhỏ:  Thêm mới một bài viết: Hệ thống hiển thị một form nhập, hỗ trợ người quản trị soạn thảo bài viết: căn chỉnh font, màu,size, hình ảnh …  Sửa thông tin bài viết: Hệ thống cho phép người quản trị sửa những thông tin liên quan tới bài viết.  Xóa bài viết: Chức năng này cho phép người quản trị xóa một hay nhiều bài viết đã có trên hệ thống. Quản lý tin tức Thêm mới bài viết Chọn chức năng Sửa bài viết Cập nhật CSDL Kết thúc Hình 8: Mô hình hóa chức năng quản lý tin tức 9 Xóa 4.1.1.4 Chức năng quản lý việc cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu Người quản trị quản lý tùy chọn cho phép những ai cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu: Giới hạn những số điện thoại, hay cho phép tất cả các số điện thoại nhắn tin SMS để cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu. Chức năng này cũng có những chức năng nhỏ để quản lý danh sách những số điện thoại trong danh sách giới hạn số điện thoại(những số điện thoại được phép cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu qua nhắn tin SMS): Thêm, sửa, xóa các bài viết. Quản lý cập nhật thông tin vào CSDL Chỉ có Admin được cập nhật Tùy chọn cho phép cập nhật Admin + giới hạn các số điện thoại cập nhật Tất cả được phép cập nhật Lưu tùy chọn vào CSDL Kết thúc Hình 9: Mô hình hóa chức năng quản lý cập nhật 4.1.1.5 Hiển thị trạng thái các tuyến đường, tin tức giao thông trên website Các tuyến đường được sắp xếp theo từng khu vực để tìm kiếm thuận tiện hơn. 10
- Xem thêm -