Tài liệu Hcm1_b

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 483 |
  • Lượt tải: 0
mrngoc

Tham gia: 28/04/2018

Mô tả:

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ TUẦN/THÁNG Tháng: 4 Họ tên DSS: Nguyễn Văn Ngọc Tuần Ngày Khu vực Team HCM1_B Tháng trước Chỉ tiêu Chỉ tiêu Lead App Loan (chưa quy đổi) Loans (đã quy đổi) KPI No. DSE hiện tại Pro_DSE %INS (chưa quy đổi) Hoạt động bán hàng Điểm liên kết Cộng tác viên Event … … 600 174 51 45 10 5.1 85 15 40 Tuần 1 MTD Thực hiện 700 160 60 60 12 7 80 10 20 1 - Dữ liệu được lấy từ cuối thứ 7 tuần trước đến cuối thứ 6 tuần này 44 19 17.5 - Từ ngày 02/04 - 07/04 % Target 28% 32% 29% Chỉ tiêu 150 40 15 15 12 - 4 10 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Từ ngày 02/04 - 07/04 Từ ngày 09/04 - 14/04 Từ ngày 16/04 - 21/04 Từ ngày 23/04 - 29/04 Thực hiện Chỉ tiêu Thực hiện Chỉ tiêu Thực hiện Chỉ tiêu Thực hiện 150 40 20 15 200 40 20 15 200 40 15 15 12 12 12 4 4 4 10 10 10 1 Tuần 5 Từ ngày DD/MM - DD/MM Chỉ tiêu Thực hiện
- Xem thêm -