Tài liệu Hãy phân tích các thuận lợi và khó khăn khi áp dụng mô hình thuyết z vào việt nam

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Hành vi tổ chức GVHD: Nguyễn Văn Chương Đề tài: Quản lý truyền thống, tập trung và chuyên quyền Đề cao tính dân chủ Sự nhất trí, bình đẳng hợp tác và khai thác nguồn lực con người HÀNH VI TỔ CHỨC Học thuyết về quản trị nguồn nhân lực Làm thỏa mãn và gia tăng tinh thần của người lao động  nâng cao năng suất, chất lượng Là sự tin cậy đối với con người Là sự khôn khéo trong quan hệ giữa người với người. Thể chế quản lý Nhà quản lý Chế độ làm việc lâu dài Nhà quản lý cấp trung gian Nội dung Nhà quản lý cấp cơ sở Đánh giá nhân Đào tạo và phát triển viên nhân viên Tích cực Hạn chế Phát triển vững chắc Thuyết Z đưa ra phương pháp quản lý hiệu quả dẫn đến sự thành công cho nhiều công ty và trở thành thuyết quản trị nhân lực kinh điển mà đến nay vẫn được áp dụng trong nhiều doanh nghiệp Khảo sát tại 1 số trường đại học ở tp lợi Thuận Hồ Chí Minh năm 2010: 98,7% : kĩ năng giaoăntiếp ứng 71,2% công nhân được trợ cấp ca, trợ cấpxử xăng xe: 30%, thưởng tiềnđánh chuyên cầnlà:56,2%, trợ tiền được giá quanhỗ trọng đốinhà vớiở: 21,1% và tiền thưởng là 59%. viên, : rấtcóquan Việc sinh trợ cấp ngoài60% tiền lương 55,8% trọng, được trợ cấp theo Người Á Đông Học thuyết Á Đông tháng, theo quý là 3,4%, theotrọng năm là 8,6% 1.3% không quan nhân đã được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y TinCông cậy Tin cậy sv mong muốn được học kĩ 91% tế chiếm 83,3%, 52,8% doanh nghiệp có tổ chức chomong công nhân đi thăm quan du 38,6% năng mềm, rất muốn, Người Khôn khéo trong lịchViệt Nam ham không Công1,4% nhân được thammuốn gia các hoạt độngquan thể dục, thao,người văn học hỏi, khéo léo trong hệthểgiữa ứng hoá xử văn nghệ: 87,9% với người (cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp) Thuận lợi Towers Watson: 2008-2012, tổng số lương tăng 71,2% đượctrong trợ cấp ca, trợ cấp xăng xe: 30%, trungcông bìnhnhân 38% 3 ăn năm thưởng tiền chuyên cần :56,2%, hỗ trợ tiền nhà ở: 21,1% và tiền giảm chi phí kinh doanh nhưng không 90%làcắt thưởng 59%. giảm Việc trợ lương cấp ngoài tiền lương có 55,8% được trợ cấp theo Chú tháng, trọng theo tiềnquý lương, mãn + gia là 3,4%, theo năm làThỏa 8,6% phúcCông lợi nhân đã được tham gia đóng hiểm xãtoàn hội, bảo hiểm y Mercer: tỉ lệ tăng lương bìnhbảo quân của thị tăng tinh thần tế chiếm 83,3%, trường là 12.4% lệ nàyquan là du 52,8% doanh nghiệp có, trong tổ chứckhi chonăm công2009 nhân tỷ đi thăm lịch 12.2%. Công nhân được tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, văn Lương quản87,9% lý Việt Nam tương đương Trung hoá văn nghệ: quốc (Cathy Loose) Thuận lợi 71,2% công nhân được trợ cấp ăn ca, trợ cấp xăng xe: 30%, Người Việt Nam năng thưởng tiền chuyên cần :56,2%, hỗ trợ tiền nhà ở: 21,1% và tiền động, sẵnlà 59%. sàng đổi mới thưởng choViệc phù trợhợp cấp ngoài tiền lương có 55,8% được trợ cấp theo tháng, theo quý là 3,4%, theo năm là 8,6% Công nhân đã được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chiếm 83,3%, 52,8% doanh nghiệp có tổ chức cho công nhân đi thăm quan du lịch Công nhân được tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, văn hoá văn nghệ: 87,9% Hòa đồng Khó khăn khi áp dụng ở Việt Nam: Người lao động gắn bó lâu dài với công ty Chỉ tiêu (Towers Watson ) Việt Nam Châu Á-Thái Bình Dương Mức độ cam kết của nhân 78% 74% viên Nhân viên có ý định tiếp 54% 61% tục làm việc cho công ty Khó khăn khi áp dụng ở Việt Nam: Một số công ty lớn có truyền thống sản xuất lâu đời và hủ tục  khó áp dụng Khó khăn khi áp dụng ở Việt Nam: Quyền phê bình và tỏ lòng trung thực với người lãnh đạo Nhân viên “sợ sếp như sợ cọp”, sếp là người ra quyết định  làm theo GCOMM sống thẳng, nói thật 73,7 % Không 41,9% 26,3% ½ Rightcoutts: chưa từng một lần tiếp xúc giám đốc điều hành Khó khăn khi áp dụng ở Việt Nam: Tinh thần tập thể cao dù cá nhân vẫn được tôn trọng “Bạn đã bao giờ bị đồng nghiệp chơi khăm?” Creative Group, Yahoo - Hot Jobs thì có đến 3/4 : “Có” Thuyết Z 3/4 câu trả lời/5000 người khẳng định, muốn tiếp tục ở FPT vì môi trường làm việc Cơ cấu rất hợp lý Môi trường dân chủ Năng động, chuyên nghiệp Đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ Chịu trách nhiệm Quyết tâm của cả tập thể Hoạt động giải trí Vận dụng vào quản lý doanh nghiệp nước ta Kinh nghiệm +Phải hiểu thế nào là một xí nghiệp Z và vai trò của nó ra sao. + Hãy xem xét triết lý của doanh nghiệp mình + Hãy xác định triết lý cần tìm ra + Hãy vận dụng triết lý của mình bằng việc tạo ra những cơ cấu và những chất kích thích + Hãy phát triển kỹ thuật thông tin + Hãy cải cách cơ sở + Hãy khuyến khích sự phát triển của những quan hệ toàn cục + Hãy chấp nhận hệ thống đánh giá và đề bạt từ từ + Hãy mở rộng khả năng nghề nghiệp Nâng cao ý thức: Kiến nghị Nhân viên biết tự động viên, không chỉ với công việc, trung thành với tổ chức và muốn tổ chức thành công. Làm việc theo tập thể đạt hiệu quả hơn là làm việc theo cá nhân, vì tập thể có nhiều kinh nghiệm hơn cá nhân. Kiến nghị Công ty tạo điều kiện đảm bảo công việc lâu dài cho nhân viên: nhân viên sẽ trung thành với tổ chức hơn. Để tạo sự liên kết chặt chẽ, ban quản trị nên tạo những cơ hội đối thoại thường xuyên hơn với nhân viên. Kiến nghị Nên để nhân viên tham gia vào quá trình quyết định của tổ chức, tin tưởng và cho họ khả năng phát huy. Để nhân viên tự kiểm soát vai trò làm việc của mình. THANK YOU FOR YOUR LISTENING !!!
- Xem thêm -