Tài liệu Hàm chia lấy số nguyên trong excel

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 133 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hàm chia lấy số nguyên trong Excel Tính toán dữ liệu trong bảng tính Excel, các bạn sẽ không thể bỏ qua các hàm chia. Trong đó hàm chia lấy số nguyên là một hàm thông dụng và thường xuyên được sử dụng khi cần thực hiện các phép chia. Trong bài này VnDoc sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm chia lấy số nguyên trong Excel. Cách sử dụng Hàm QUOTIENT Hàm QUOTIENT là hàm chia trả về phần nguyên của phép chia. Cú pháp QUOTIENT(numerator,denominator) Trong đó:  numerator: là số bị chia, bắt buộc.  denominator: là số chia, bắt buộc. Nếu một trong hai đối số numerator hoặc denominator không phải là số thì hàm QUOTIENT sẽ trả về giá trị lỗi. Ví dụ Cho bảng dữ liệu như sau: Yêu cầu: Sử dụng hàm QUOTIENT để lấy phần nguyên khi lần lượt lấy số Number1 chia cho số Number2. Áp dụng công thức hàm QUOTIENT cho ô C4: =QUOTIENT(A4;B4). VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tương tự với các dữ liệu khác, các bạn sẽ được kết quả như sau: Ghi chú  Kết quả cùng dấu với số chia, không quan tâm đến dấu của số bị chia.  Nếu số chia là 0, thì hàm MOD trả về giá trị lỗi. Bài viết trên đã giới thiệu tới các bạn cú pháp và cách sử dụng hàm chia lấy số nguyên QUOTIENT trong Excel. Chúc các bạn thành công!
- Xem thêm -