Tài liệu Hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ của doanh nghiệp sản xuất

  • Số trang: 81 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 77 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

Báo cáo thực tập Lời nói đầu Trong nền kinh tế thị tr ờng, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển nhất định phải có ph ơng h ớng sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Một quy luật tất yếu trong nền kinh tế thị tr ờng là cạnh tranh. Làm thế nào để đứng vững đ ợc trên thị tr ờng, đáp ứng một phần nhu cầu của thị tr ờng với sản phẩm có chất l ợng cao và giá thành hạ. Chính vì vậy các doanh nghiệp sản xuất phải giám sát chặt chẽ từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng của quá trình tái sản xuất, tức là từ khi tìm nguồn thu mua vật liệu đến khi tìm đ ợc thị tr ờng đến tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo đ ợc việc bảo toàn, tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà n ớc, cải thiện đời sống cho ng ời lao động và doanh nghiệp có lợi nhuận để tích luỹ, mở rộng sản xuất. Để thực hiện đ ợc điều đó doanh nghiệp phải tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý mọi yếu tố liên quan tới sản xuất kinh doanh. Hạch toán kế toán là công cụ quan trọng không thể thiếu để tiến hành quản lý các hoạt động kinh tế, kiểm tra việc sử dụng tài sản , vật t , tiền vốn nhằm bảo đảm tính năng động,sáng tạo, tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tính toán và xác định hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chi phí vật liệu chiếm tỷ lệ trọng không nhỏ trong giá thành sản phẩm . Vì vậy,việc tổ chức hạch toán vật liệu là không thể thiếu đ ợc và phải đảm bảo cả ba yêu cầu cơ bản của công tác hạch toán : chính xác - kịp thời - toàn diện. Hạch toán vật liệu có đảm bảo đ ợc tất cả thì sẽ đảm bảo cho việc cung câp nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ kịp thời và đồng bộ cho nhu cầu của sản xuất, kiểm tra và giám sát chặt chẽ việc chấp hành các định mức sử dụng vật liệu, nguyên liệu, công cụ dụng cụ, ngăn chặn kịp thời các hiện t ợng lưng phí vật liệu trong sản xuất góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hạ giá thành sản phẩm , nâng cao lợi nhuận, tiết kiệm lao động cho doanh nghiệp. Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 1 TCKTD2 Lớp: Báo cáo thực tập Công ty TNHH kỹ thuật Phùng H ng là một doanh nghiệp t nhân quy mô sản xuất nhỏ nghành nghề sản xuất chính là sản xuất, chế tạo các sản phẩm khuôn mẫu và các sản phẩm có liên quan đến khuôn mẫu. Sau một thời gian đi sâu tìm hiểu hoạt động của Công ty tôi nhận thấy đ ợc sự quan trọng của vật liệu, công cụ dụng cụ với quá trình sản xuất kinh doanh sự cần thiết phải quản lý vật liệu nhằm đáp ứng kịp thời, nhu cầu vật liệu phục vụ sản xuất. Nhận thấy đ ợc những khó khăn tồn tại trong việc quản lý và sử dụng nguyên liệu , vật liệu, công cụ dụng cụ và nhất là bảo đảm nguồn vốn l u động cho việc dự trữ tài sản l u động ở Công ty. Nhận thức công tác hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ đóng vai trò quan trọng trong Công ty trong toàn bộ công tác hạch toán kế toán. Đ ợc sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo Nguyễn Thị Vân và các cán bộ kế toán ở Công ty nơi tôi thực tập em mạnh dạn đi sâu nghiên cứu chuyên đề “Hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ của doanh nghiệp sản xuất.” ở Công ty TNHH kỹ thuật Phùng H ng. Nội dung báo cáo thực tập tốt nghiệp : Phần I : Giới thiệu về Công ty TNHH kỹ thuật Phùng H ng. Phần II : Lý luận chung về tổ chức hạch toán kế toán nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất. Phần III: Tổ chức hạch toán công tác kế toán nguyên liệu, công cụ dụng cụ tại Công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH kỹ thuật Phùng H ng. Phần IV: Những đánh giá và kết luận chung về công tác hạch toán kế toán nguyên liệu, công cụ ở Công ty TNHH kỹ thuật Phùng H ng. Do thời gian thực tập có hạn, với nhận thức còn nhiều hạn chế nên báo cáo thực tập tốt nghiệp chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong và xin trân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và anh chị trong Công ty để báo cáo đ ợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn .! Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 2 TCKTD2 Lớp: Báo cáo thực tập Phần I Giới thiệu về công ty TNHH kỹ thuật phùng H ng Điạ chỉ : 255& 366 Tam Trinh , Hoàng Mai , HN Tel : 6450498 I/ Quá trình hình thành và phát triển của công ty + Vị trí địa lý và điều kiện kinh tế xư hội cho phép ra đời công ty Công ty TNHH kỹ thuật Phùng H ng là một công ty t nhân nằm trên trục đ ờng giao thông chính của quận Hoàng Mai. - Phía bắc giáp với Công ty TNHH Hoàng Hà. - Phía tây giáp với UBNN quận Hoàng Mai. - Phía đông giáp với công an quận Hoàng Mai. - Phía nam giáp với tr ờng cao đẳng kỹ thuật công nghiệp1. Do nằm trên địa bàn thành phố HN lại ngay bên lề đ ờng giao thông chính , nên thuận tiện cho việc tiếp cận thị tr ờng , thuận tiện cho công tác vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm đi tiêu thụ. + Cơ sở pháp lý thành công ty TNHH kỹ thuật Phùng H ng Theo quyết định số 0102002771 ngày 07 tháng 6 năm 2001 công ty TNHH kỹ thuật Phùng H ng ra đời . Công ty ra đời với ngành nghề sản xuất chính là sản xuất khuôn mẫu Công ty xây dựng và thực hiện đầy đủ các kế hoạch sản xuất kinh doanh , không ngừng mở rộng nhu cầu ngày càng cao về khoa học công nghệ . Chủ động tìm bạn hàng trong và ngoài n ớc để mở rộng thị tr ờng. 1/ Quá trình phát triển của Công ty TNHH kỹ thuật Phùng H ng. Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 3 TCKTD2 Lớp: Báo cáo thực tập Tiền thân là 1 phòng thiết kế khuôn mẫu không có thiết bị chế tạo ra đời 1997 với mục tiêu cung cấp dịch vụ thiết kế chế tạo khuôn mẫu cho các khách hàng ở Hà Nội. Trong năm 1998 phòng thiết kế khuôn mẫu đư trích lưi đầu t mở rộng sản xuất bằng việc xây dựng 1 x ởng cơ khí chế tạo quy mô nhỏ. Sau 2 năm liên tục phát triển do nhu cầu của việc sản xuất kinh doanh tháng 6 năm 2001 x ởng cơ khí chế tạo chính thức trở thành Công ty TNHH kỹ thuật Phùng H ng ngày nay với đủ các chức năng : thiết kế, chế tạo và kinh doanh các sản phẩm khuôn mẫu, cũng nh các sản phẩm có liên quan đến khuôn mẫu. Cho đến nay công ty TNHH kỹ thuật Phùng H ng đư có hai x ởng thiết kế chế tạo khuôn ( một x ởng khuôn nhựa và một x ởng khuôn xốp ) với tổng diện tích làm việc trên 600m2 có địa bàn 255&366 Tam Trinh, Hoàng Mai, HN. Trang thiết bị máy móc của Công ty hiện nay: 1) Máy phay : 05 cái 2) Máy phay vạn năng : 02 cái 3) Máy xung điện : 01 cái 4) Máy cắt dây : 01 cái 5) Máy tiện : 01 cái 6) Máy khoan : 03 cái 7) Máy EDM : 01 cái 8) Máy mài phẳng : 01 cái . Và các máy móc thiết bị phụ, công cụ dụng cụ khác. Ngoài ra, với sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong n ớc và Công ty I & D - MouldManfacturing Pte. Ltd( Singapore), Công ty hoàn toàn có đủ năng lực thiết kế và chế tạo khuôn mẫu có yêu cầu kỹ thuật cao và phức tạp.  Các khách hàng chủ yếu trong thời gian qua: Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 4 TCKTD2 Lớp: Báo cáo thực tập 1) Công ty cổ phần nhựa Hanel. 2) Công ty cổ phần Sao Mai ( Bộ Quốc Phòng). 3) Công ty Mount tech ( 100% vốn của Đức). 4) Công ty SXvà KD ga Đà Hải ( Liên doanh Đài Loan). 5) Công ty thiết bị và sản phẩm an toàn Protec( 100% vốn của Mỹ). 6) Công ty đo l ờng điện (Tổng công ty điện lực ). 7) Công ty nhựa và điện lạnh Hoà Phát. 8) Công ty MatsushitaViệt Nam. 9) Công ty TNHH Nguyễn Thắng......  Một số khuôn mẫu tiêu biểu đư cung cấp : + Các khuôn mẫu xốp cho các sản phẩm : ti vi, tủ lạnh, đèn hình, bếp ga............của các Công ty LG, Deawoo, Hanel, Matsusita.... + Các khuôn mẫu chế tạo mũ bảo hiểm xe máy. + Bộ khuôn mẫu sản phẩm nhựa. + Bộ khuôn mẫu và sản phẩm nhựa ( Nắp đạy kỹ thuật cho bình chứa hoá chất ). + Bộ khuôn mẫu chế tạo bánh răng. Ngoài việc thiết kế chế tạo khuôn mẫu, Công ty còn cung cấp các dịch vụ khác: các sản phẩm mũ EPS ( xốp hình ) đen, trắng, các sản phẩm nhựa chuyên dụng có yêu cầu kỹ thuật cao, dịch vụ sửa chữa khuôn mẫu. Qua bốn năm phát triển toàn thể Công ty đư có những nỗ lực đáng khích lệ. Cơ sở vật chất ngày càng đ ợc nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên ngày càng đ ợc cải thiện bằng sự cố gắng của chính mình cùng sự quan tâm của Giám đốc. 4 năm phát triển Công ty đư trải qua những b ớc thăng trầm và gặt hái đ ợc không ít thành công. Đến nay d ới sự lưnh đạo của Giám đốc Công ty đư 1 doanh nghiệp có uy tín trên thị tr ờng trong n ớc và đang dần bắt nhịp với thị tr ờng quốc tế về trình độ khoa học công nghệ , trang bị kỹ thuật ..... Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 5 TCKTD2 Lớp: Báo cáo thực tập 2/ Mô hình của Công ty TNHH kỹ thuật Phùng H ng hình thức vốn và lĩnh vực kinh doanh. + Mô hình của Công ty Công ty TNHH kỹ thuật Phùng H ng là một doanh nghiệp nhỏ . Đến nay (15/6/2005) toàn thể Công ty có 41 công nhân viên - Hình thức sở hữu vốn : tự có ( tự cung tự cấp ) - Lĩnh vực kinh doanh Công ty TNHH kỹ thuật Phùng H ng thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp vì việc mua nguyên vật liệu và sử dụng lao động và sản phẩm hoàn thành là thuộc ngành công nghiệp . Ngành sản xuất chính là sản xuất khuôn mẫu ( thiết kế , chế tạo sản xuất và kinh doanh các sản phẩm khuôn mẫu cũng nh các sản phẩm có liên quan đến khuôn mẫu. 3/ Tổ chức bộ máy của Công ty Với ph ơng châm chất l ợng là trên hết và yếu tố con ng ời là quyết định đội ngũ kỹ thuật của Công ty đ ợc đào tạo chuyên sâu về cơ khí và khuôn mẫu phần lớn đư tốt nghiệp cao đẳng , đại học và hầu hết có kinh nghiệm làm việc trên 5 năm trong lĩnh vực cơ khí chế tạo. Đại đa số công nhân viên kỹ thuật này đư gắn bó cùng Công ty từ những ngày đầu thành lập. Hiện tại đội ngũ cán bộ công nhân viên th ờng xuyên là : + 02 Kỹ s Chiếm 5% + 31 Kỹ thuật viên Việt Nam Chiếm 75% + 1 Kỹ thuật từ n ớc ngoài Chiếm 2,5% + 3 Kế toán , 1 nhân viên văn phòng Chiếm 10% + 3 lao động phổ thông Chiếm 7,5% Với đội ngũ lao động nêu trên cho thấy lao động của Công ty chủ yếu là lao động nam. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì ngành sản xuất chính là khuôn mẫu Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 6 TCKTD2 Lớp: Báo cáo thực tập là sản phẩm của ngành cơ khí chế tạo . Lực l ợng lao động tuy ít so với một số công ty khác nh ng lao động ở đây có tay nghề mà đại đa số đư qua tr ờng lớp đào tạo chuyên nghiệp. b) Thu nhập của lao động tại Công ty Tổng quỹ l ơng của doanh nghiệp trong năm 2003 là 750.250.000 và năm 2004 là 820.130.000 . Tiền l ơng bình quân của một lao động khoảng 1.700.000.Với thu nhập nh trên đáp ứng đ ợc nhu cầu sinh hoạt của cán bộ công nhân viên, tạo cho ng ời lao động yên tâm trong công tác , sáng tạo trong công việc, có điều kiện để học hỏi thêm. Chính vì thế mà tay nghề của công nhân ngày càng đ ợc nâng cao. Có đ ợc thành tích nói trên không thể phủ nhận vai trò của lưnh đạo cùng với sự cần cù, nghiêm túc, nhiệt tình, sáng tạo của cán bộ công nhân viên Công ty. C) Cơ cấu tổ chức của Công ty Bộ máy tổ chức quản lý là yếu tố then chốt quyết định đến sự thành đạt của Công ty . Vì vậy trong thời gian hoạt động Công ty không ngừng cải tiến bộ máy làm việc theo h ớng gọn nhẹ, khoa học. Bộ máy quản lý đ ợc tổ chức theo chức năng, tr ởng các đơn vị có nhiệm vụ quản lý các đơn vị mình, nhận chỉ thị trực tiếp của Giám đốc và tổ chức công việc, báo cáo kịp thời nhanh chóng có hiệu quả đư thực hiện trong phạm vi phân công phụ trách. Sơ đồ bộ máy công ty TNHH Kỹ Thuật Phùng H ng Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 7 TCKTD2 Lớp: Báo cáo thực tập Giám đốc Phòng kỹ thuật Phòng hành chính kế toán Phân x ởng xốp Phân x ởng nhựa - Giám đốc : Là ng ời chịu trách nhiệm tr ớc pháp luật về quá trình hoạt động của Công ty là ng ời đại diện pháp nhân của Công ty quản lý mọi mặt hoạt động của Công ty. Công ty TNHH kỹ thuật Phùng H ng là công ty t nhân hình thức vốn là tự có ( vốn của Công ty là chính của bản thân Giám đốc) Chính vì thế vai trò của Giám đốc là rất quan trọng. - Phòng kế hành chính : Ghi chép phản ánh 1 cách đầy đủ chính mọi hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh trong Công ty , phân tích đánh giá tình hình tài chính nhằm cung cấp thông tin cho Giám đốc quyết định. Phòng có trách nhiệm áp dụng đúng chế độ kế toán hiện hành và tổ chức chức năng chứng từ sổ sách kế toán. - Phòng kỹ thuật : chịu trách nhiệm về công tác kỹ thuật toàn Công ty . Xây dựng các định mức kỹ thuật cho từng mặt hàng, thiết kế bản vẽ theo đúng đơn đặt hàng, quản lý điện năng cho toàn Công ty, lập kế hoạch bảo d ỡng và sửa chữa máy móc theo đúng định kỳ. Đồng thời kết hợp cùng phòng kế toán Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 8 TCKTD2 Lớp: Báo cáo thực tập trong vấn đề tuyển dụng, điều động nhân sự lao động bố trí phân công lao động một cách hợp lý có hiệu quả. Phụ trách hai phân x ởng xốp và phân x ởng nhựa có trách nhiệm h ớng dẫn chỉ đạo công nhân làm tốt trách nhiệm của mình. Bố trí công nhân làm đúng công đoạn trong quy trình sản xuất, đảm bảo tiến độ công việc. Quản lý hai phân x ởng cũng nh công nhân có trách nhiệm hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt kế hoạch khi cần . d) Quy trình sản xuất của Công ty Nhận đơn đặt hàng Thiết kế bản vẽ theo đơn đặt hàng Phân loại và chọn lựa NVL thích hợp  tổ chức gia công  lắp ghép  kiểm tra sản phẩm hoàn thành Vận chuyển  Tổ chức lắp ghép chạy thử tại khách hàng  Sản phẩm tạo ra từ khuôn là sản phẩm nh ý muốn .Kết thúc quá trình Quy trình công nghệ sản xuất là một quy trình liên tục đ ợc tổ chức trên dây truyền tự động, khép kín . Mỗi cán bộ công nhân viên đ ợc giao làm những công việc khác nhau phù hợp với chuyên môn của mình . Từ vấn đề nguyên vật liệu đến khi sản phẩm hoàn thành vận chuyển lắp ghép đến Công ty khách hàng . Mỗi công đoạn của quy trình đều có một mức độ quan trọng , song công việc quan trọng là thiết kế bản vẽ ( hoặc kiểm tra lại bản vẽ của khách hàng(nếu có)) vì nếu sai kích th ớc sẽ không đáp ứng đ ợc các chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm ,sản phẩm làm ra sẽ không đáp ứng đ ợc yêu cầu của khách hàng . Vì vậy công đoạn này cần phải đặc biệt l u ý . Chính vì thế kỹ s phải có trình độ , có tác phong và phải có ý thức làm việc. II/ Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty. 1. Bộ máy kế toán của Công ty  Hình thức tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. Công ty TNHH kỹ thuật Phùng H ng tổ chức bộ máy kế toán theo ph ơng pháp tập trung, theo hình thức này toàn công ty có một phòng kế toán. Trong công Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 9 TCKTD2 Lớp: Báo cáo thực tập việc đều đ ợc tổ chức tại phòng này còn các bộ phận trực thuộc không tổ chức bộ máy kế toán riêng mà chỉ có nhân viên kế toán ghi chép ban đầu thu nhập, tổng hợp kiểm tra, sử lý sơ bộ chứng từ rồi đ a lên phòng kế toán của Công ty theo đúng quy định.  Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. Do công ty tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung nên sơ đồ bộ máy kế toán : Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty: Kế toán tr ởng Kế toán tiền l ơng Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành Thủ quỹ Chức năng nhiệm vụ của từng kế toán trong phòng kế toán : a) Kế toán tr ởng : Phụ trách chung chịu trách nhiệm tr ớc Giám đốc về mọi hoạt động của phòng cũng nh mọi hoạt động khác của Công ty có liên quan đến vấn đề tài chính và theo dõi các hoạt động tài chính của Công ty. Cùng với phòng kỹ thuật xem xét vấn đề tuyển chọn nhân sự . Kế toán tr ởng có vai trò quan trọng tham m u cho Giám đốc trong vấn đề kinh doanh. + Tổ chức công tác kế toán thống kê trong Công ty phù hợp với chế độ tài chính của Nhà n ớc. + Thực hiện các chính sách chế độ công tác tài chính kế toán . Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 10 TCKTD2 Lớp: Báo cáo thực tập + Kiểm tra tính pháp lý ở các loại hợp đồng kế toán tổng hợp vốn kinh doanh, các quỹ ở Công ty trực tiếp kiểm tra giám sát chỉ đạo đối với các nhân viên trong phòng. b) Kế toán tiền l ơng : Nhiệm vụ của kế toán tiền l ơng chịu trách nhiệm thanh toán l ơng, bảo hiểm và các khoản phụ cấp cho cán bộ công nhân viên trong Công ty. L ơng của cán bộ công nhân viên trong Công ty đ ợc trả làm 2 kỳ : kỳ 1 - l ơng đ ợc tạm ứng 1/2 số l ơng theo hợp đồng vào ngày 15 hàng tháng và đến ngày 30 thanh toán toàn bộ số l ơng , phụ cấp , th ởng và các khoản phụ cấp khác ( nếu có ). C) Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành . Để thực hiện tốt , kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm kế toán cần thực hiện các nhiệm vụ : + Căn cứ vào đặc điểm cụ thể của Công ty để xác định đối t ợng kế toán tập hợp chi phí và đối t ợng tính giá thành cho phù hợp. + Tổ chức chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cho phù hợp với ph ơng pháp kế toán hàng tồn kho mà Công ty đư chọn lựa. + Tổ chức tập hợp kiểm kê hoặc phân bổ chi phí sản xuất theo đúng đối t ợng, tránh lưng phí và sử dụng nguyên liệu vật liệu không đúng mục đích. + Định kỳ báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh , tổ chức phân tích chi phí tại Công ty + Kiểm kê đánh gía sản phẩm dơ dang để tính giá thành sản phẩm trong kỳ một cách đầy đủ và chính xác. d) Thủ quỹ Có nhiệm vụ thực hiện các vấn đề liên quan đến tiền : thanh toán các khoả nộp khác . Định kỳ báo cáo cho Giám đốc về vấn đề thu chi của Công ty, Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 11 TCKTD2 Lớp: Báo cáo thực tập nợ phải trả và phải thu của khách hàng , phải trả công nhân viên và các khoản phaỉ trả phải nộp khác. Nói chung là có nhiệm vụ thu - chi và đảm bảo tiền mặt tại quỹ của Công ty. 2) Chính sách kế toán của Công ty 2.1 / Chế độ kế toán của Công ty. Công ty TNHH kỹ thuật Phùng H ng là một doanh nghiệp nhỏ áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định số 144 /2001/ QĐ - BTC ban hành 21/12/2001 quy định sửa đổi bổ sung chế độ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thay thế một phần quyết định số 1177 TC / QĐ/ CĐKT 2.2/ Niên độ kế toán và đơn vị tiền tệ trong ghi sổ kế toán ở Công ty. Để thuận tiện cho việc ghi chép và lập báo cáo tài chính - Niên độ kế toán ở Công ty bắt đầu từ ngày 01/1/N và kết thúc là ngày 31/12/ N. - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong Công ty là tiền Việt Nam, còn các ngoại tệ khác đều đ ợc quy đổi ra tiền Việt Nam để ghi sổ. 2.3/ Ph ơng pháp khấu hao TSCĐ ở Công ty Hiện nay trong chế độ quản lý và sử dụng TSCĐ quy định rất nhiều chế độ khấu hao : khấu hao tổng hợp, khấu hao theo số d giảm dần , khấu hao tổng số, khấu hao theo số l ợng sản phẩm ......nh ng ở Công ty áp dụng theo ph ơng pháp khấu hao theo thời gian. Theo ph ơng pháp này việc khấu hao đ ợc tính nh sau : NG. TSCĐ - Mức khấu hao hàng năm = TG. sử dụng - Mức khấu hao năm = NG. TSCĐ x tỷ lệ khấu hao. 2.4/ Ph ơng pháp hạch toán thuế GTGT ở Công ty Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 12 TCKTD2 Lớp: Báo cáo thực tập Công ty TNHH kỹ thuật Phùng H ng hạch toán thuế GTGT theo ph ơng pháp khấu trừ. Theo ph ơng pháp này thuế GTGT đầu vào đ ợc hạch toán vào tài khoản 133 ( Thuế GTGT đầu vào đ ợc khấu trừ ) giá trị hàng hoá, vật t mua vào có thuế. Thuế GTGT đầu ra đ ợc coi là khoản thu hộ ngân sách Nhà n ớc về khoản lệ phí trong doanh thu bán hàng. 2.5/ Ph ơng pháp hạch toán hàng tồn kho ở Công ty. - Hàng tồn kho của Công ty là tài sản l u động của doanh nghiệp d ới hình thái vật chất. Hàng tồn kho của doanh nghiệp là do mua ngoài sử dụng vào sản xuất kinh doanh còn thừa từ quý này chuyển sang quý sau , năm tr ớc chuyển sang năm sau . - Hàng tồn kho của doanh nghiệp bao gồm : nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ , sản phẩm dở dang , sản phẩm hoàn thành ( sản phẩm đư làm xong nh ng ch a vận chuyển cho khách hàng) - Ph ơng pháp hạch toán hàng tồn kho theo ph ơng pháp kê khai th ờng xuyên . Theo ph ơng pháp này ng ời kế toán về TSCĐ vật t phản ánh th ờng xuyên liên tục trong phạm vi nhập, xuất vật t , sản phẩm hàng hoá trên hàng tồn kho. Giá trị hàng tồn kho trên sổ kế toán có thể đ ợc xác định vào bất kỳ thời điểm nào trong kỳ kế toán. Nh ng nguyên tắc số tồn kho trên sổ kế toán luôn trùng với số tồn kho thực tế. 2.6 / Hình thức ghi sổ kế toán Hình thức ghi sổ kế toán của Công ty là hình thức Nhật ký chung trình tự ghi sổ đ ợc thể hiện trên sơ đồ : Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 13 TCKTD2 Lớp: Báo cáo thực tập sơ đồ Chứng từ gốc Sổ thẻ Bảng TH kế chitoán tiết chi tiết Sổ NKC Sổ Cái Bảng TH chi tiết Bảng cân đối tài khoản Báo cáo Tài chính Ghi sổ hàng ngày Quan hệ đối chiếu Ghi sổ cuối tháng Nhìn chung, Công ty đư lựa chọn hình thức kế toán phù hợp để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại Công ty theo đúng mẫu sổ trong chế độ quy định với hình thức Nhật ký chung và tiến hành ghi sổ theo đúng nội dung và ph ơng pháp hạch toán. 2.7/ Chế độ chứng từ kế toán ở Công ty TNHH kỹ thuật Phùng H ng đang áp dụng các loại chứng từ bao gồm : Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 14 TCKTD2 Lớp: Báo cáo thực tập - Các chứng từ liên quan đến tiền tệ : phiếu thu, phiếu chi , giấy đề nghị tạm ứng , giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, biên lai thu tiền , bảng kiểm kê quỹ . - Các chứng từ liên quan đến tài sản cố định : Biên bản giao nhận tài sản cố định , thẻ TSCĐ, biên bản thanh lý TSCĐ, biên bản đánh giá TSCĐ. - Các chứng từ liên quan đến hàng tồn kho : Phiếu nhập kho , phiếu xuất kho, thẻ kho, biên bảng kiểm kê vật t , sản phẩm , hàng hoá , - Các chứng từ có liên quan đến lao động tiền l ơng : bảng chấm công, bảng thanh toán tiền l ơng, phiếu nghỉ h ởng BHXH, bảng thanh toán BHXH - Các chứng từ liên quan đến bán hàng : Hoá đơn bán hàng , hoá đơn GTGT ( lập 3 liên ), hoá đơn tiền điện , hoá đơn tiền n ớc, phiếu mua hàng Tất cả các chứng từ nêu trên Công ty đều lấy theo mẫu chứng từ quy định chung theo Quyết định 1177TC/ QĐ- CĐKT ngày 01/1/1997 của Bộ tài chính ban hành và Quyết định 144/2001sửa đổi bổ sung ban hành 21/12/2001. 2.8/ Chế độ tài khoản kế toán tại Công ty áp dụng hệ thống TK kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm 44 TK cấp 1 và 87 TK cấp 2, các TK nằm ngoài bảng cân đối kế toán 8 - Căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh cụ thể Công ty không sử dụng một số tài khoản sau: 1) TK 1113 : Tiền đang chuyển 2) TK 121 : đầu t tài chính ngắn hạn . 3) TK 128 : đầu t ngắn hạn khác. 4) TK 129 : dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn. 5) TK 136 : phải thu nội bộ 6) TK 141 : thế chấp, ký c ợc, ký quỹ ngắn hạn 7) TK 228 : đầu t dài hạn khác 8) TK 229 : dự phòng giảm gía đầu t dài hạn .,.................... Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 15 TCKTD2 Lớp: Báo cáo thực tập - Các tài khoản đ ợc Công ty sử dụng đều mở chi tiết cho từng đối t ợng việc ghi chép trên các tài khoản này đ ợc Công ty thực hiện theo chế độ kế toán quy định. 2.9/ Các loại sổ kế toán nơi Công ty đang áp dụng : - Sổ chi tiết thanh toán : TK131, TK 331; Sổ chi phí quản lý , kinh doanh, chi phí sản xuất; Sổ chi tiết tạm ứng; Sổ quỹ tiền mặt; Sổ cái; Sổ TSCĐ; Sổ chi tiết TK131, TK 331, TK 152. 2.10/ Các báo cáo doanh nghiệp nơi Công ty phải lập. Hệ thống báo cáo quá trình kinh doanh ở Công ty có đầy đủ hệ thống sổ sách báo cáo và đ ợc ghi chép đầy đủ, trung thực hoạt động hàng ngày, tháng, quý, năm. Các phân x ởng phòng ban cung cấp đầy đủ các số liệu thống kê báo cáo cho các phòng ban liên quan để Công ty lắm chắc các thông tin về kinh tế. Định kỳ lập báo cáo gửi cơ quan cấp trên: + Bảng cân đối kế toán mẫu số B01- DN + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh : mẫu số B02 - DN + Báo cáo l u chuyển tiền tệ : mẫu số B03 - DN II/ Những nhân tố ảnh h ởng đến công tác tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức Công tác kế toán ở Công ty TNHH kỹ thuật Phùng h ng 1/ Nhân tố ảnh h ởng đến công tác tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong bất kỳ một quá trình sản xuất kinh doanh nào cũng cần có một ph ơng thức sản xuất. Chính vì vậy kết quả sản xuất kinh doanh đều chịu ảnh h ởng rất nhiều của các nhân tố, nhân tố thuộc về bản thân doanh nghiệp và nhân tố thuộc về Nhà n ớc. Đối với Công ty TNHH kỹ thuật Phùng H ng những nhân tố ảnh h ởng đến công tác tổ chức sản xuất kinh doanh và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chủ yếu thuộc về bản thân doanh nghiệp: nh t liệu sản xuất, yếu tố con Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 16 TCKTD2 Lớp: Báo cáo thực tập ng ời, môi tr ờng cạnh tranh ... và các yếu tố đầu vào và các yếu tố đầu ra. Trong đó các yếu tố đầu vào bao gồm : nguyên liệu luôn đ ợc cung cấp đầy đủ kịp thời th ờng xuyên về mặt số l ợng, chất l ợng và chủng loại......máy móc thiết bị sản xuất hay chính là tài sản cố định , công cụ dụng cụ phải luôn đ ợc đảm bảo đầy đủ và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật........Mặt khác d ới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và các giám sát sản suất lao động Công ty luôn bố trí hợp lý nhằm phát huy tôí đa hiệu quả. Sức sản xuất sản phẩm phụ thuộc vào vịêc cung cấp đầy đủ máy móc thiết bị, vật t sự bố trí lao động hợp lý, nên nhờ đó mà lợi nhuận của Công ty từ khi thành lập đến nay đều đạt đ ợc đáng kể. Hai năm gần đây lợi nhuận đều đạt trên 1 tỷ đồng. Có đ ợc thành tích đáng kể trên phải nói đến sự lưnh đạo của Giám đốc cùng với sự tự giác và ý thức làm việc và tay nghề của cán bộ, kỹ s , công nhân viên Công ty. Sự kết hợp nhuần nhuyễn ấy sẽ tạo ra những sản phẩm tốt đ ợc thị tr ờng chấp nhận. 2. Những nhân tố ảnh h ởng tới công tác kế toán của Công ty. Công ty TNHH kỹ thuật Phùng H ng không có phòng kinh doanh mà công tác kinh doanh của doanh nghiệp thực chất là do Giám đốc cùng phòng kế toán chịu trách nhiệm. Vì quy mô sản xuất nhỏ việc thu nhập chứng từ và sử lý chứng từ, quy trình l u chuyển chứng từ kế toán hết sức đơn giản. Chính vì vậy việc hạch toán không gặp mấy khó khăn. Bên cạnh đó phòng kế toán lại đ ợc trang bị một hệ thống máy tính hết sức hiện đại nhằm phục vụ cho công tác kế toán và in các mẫu biểu báo cáo, mặt khác nhân viên văn phòng đều có trình độ, năng lực làm việc lên công tác kế toán của Công ty hết sức thuận lợi. Ngoài ra do ở địa bàn thành phố lên việc tiếp cận thông tin về chuyên môn và các thông tin sửa đổi của Bộ tài chính hết sức nhanh nhậy. Khắc phục những khó khăn khai thác triệt để các nhân tố thuận lợi qua các năm hoạt động sản xuất Công ty đư đạt đ ợc các chỉ tiêu về kinh tế sau : Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 17 TCKTD2 Lớp: Báo cáo thực tập Đơn vị tính : Đồng Chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 4.411.077.512 7.803.740.828 9.120.760.800 8. Tổng lợi nhuận tr ớc thuế. 1.163.631.057 2.782.710.780 3.194.810.000 9.Thuế thu nhập doanh nghiệp. 389.579.509 447.273.400 10. Lợi nhuận sau thuế. 11. Tổng quỹ l ơng. 1.163.631.057 820.450.520 2.393.131.271 2.747.535.600 916.794.000 970.250.000 Qua số liệu trên cho thấy : Sau khi thành lập năm 2001 Công ty đư tiến hành sản xuất kinh doanh mặt hàng khuôn mẫu . Khắc phục những khó khăn từ điều kiện kinh tế, xư hội môi tr ờng bên trong doanh nghiệp, môi tr ờng cạnh tranh đư thu đ ợc những thành tựu đáng kể: Doanh thu hàng năm tăng và năm sau tăng hơn năm tr ớc từ năm 2002 là 4.411.007.512 và đến năm 2003- 7.803.740.828 và tăng lên 9.120.760.800 năm 2004. Một con số tăng đáng kể nh ng sau khi trừ đi các loại chi phí nh : chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công , chi phí khác.... thì lợi nhuận sau thuế đạt năm 2002 - 1.000.722.709 và đến năm 2003 - 2.393.131.271 và đến năm 2004 lợi nhuận sau thuế là 2.747.536.600. Số thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2002 không phải nộp và hai năm sau đ ợc giảm 50% Vì “Căn cứ theo quyết định tại tiết a, điểm 1, mục 1, phần Đ thông t số 18/202/TT- BTC ngày 20/2/2002 của Bộ tài chính đối với hoạt động sản xuất khuôn mẫu và các vấn đề có liên quan đến khuôn mẫu: Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu tiên và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho 2 năm tiếp theo kể từ khi có Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 18 TCKTD2 Lớp: Báo cáo thực tập thu nhập chịu thuế.” Chính vì vậy năm 2002 lợi nhuận tr ớc thuế và sau thuế không thay đổi do không phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp và đến 2 003 &2004 số thuế thu nhập doanh nghiệp phải đóng đ ợc giảm 50% . Nh vậy trung bình một doanh thu của doanh nghiệp trên một tỷ đồng, dự kiến đến năm 2005 đạt 4 tỷ đồng . Với lợi nhuận thu đ ợc trong các năm tr ớc sẽ bổ sung vào nguồn vốn để mở rộng sản xuất . Mặc dù là một doanh nghiệp mới thành lập nh ng với sự điều hành trực tiếp của Giám đốc, cán bộ công nhân viên Công ty ra sức lao động hoàn thành nhiệm vụ đ ợc giao tạo ra những sản phẩm có uy tín và đ ợc khách hàng chấp nhận. Nâng cao doanh thu tạo uy tín với bạn hàng trong và ngoài n ớc. Doanh thu tăng đồng nghĩa với thu nhập của ng ời lao động tăng. Mức l ơng năm sau tăng hơn năm tr ớc phần II : Những vấn đề chung về hạch toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ. I/ Sự cần thiết khách quan phải tổ chức công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. 1. Tầm quan trọng của nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ trong quá trình sản xuất. Trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm mới, nguyên liệu vật liệu công cụ dụng cụ tham gia vào chu kỳ sản xuất và khi tham gia vào quá trình sản xuất về mặt hiện vật nguyên liệu vật liệu đ ợc tiêu dùng không còn giữ nguyên hình thái ban đầu, giá trị nguyên liệu đ ợc chuyển dịch toàn bộ một lần vào gía trị của sản phẩm mới tạo ra. Xét về mặt giá trị lẫn hiện vật, nguyên liệu vật liệu là một trong những yếu tố không thể thiếu đ ợc của bất kỳ quá trình sản xuất, nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ là một trong những yếu tố không thể nào thiếu đ ợc của bất cứ quá trình tái sản xuất. D ới hình thái hiện vật nó biểu hiện là một bộ phận quan trọng Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 19 TCKTD2 Lớp: Báo cáo thực tập của tài sản l u động. Còn d ới hình thái giá trị nó có biểu hiện thành vốn l u động. Do vậy, việc quản lý nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ chính là quản lý vốn sản xuất kinh doanh và tái sản xuất của doanh nghiệp. Cạnh tranh là một yếu tố khách quan trong nền kinh tế thị tr ờng : để có thể cạnh tranh doanh nghiệp còn chú ý đến giá bán của sản phẩm trên thị tr ờng, đặc biệt trong điều kiện Việt Nam hiện nay sức mua còn có hạn vì thu nhập quốc nội còn thấp, giá thành sản phẩm cấu thành bởi nhiều loại chi phí khác nhau trong đó chi phí nguyên liệu vật liệu chiếm tỷ trọng rất lớn th ờng từ 50-70% giá thành sản phẩm và công cụ dụng cụ tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm . Do vậy việc tập trung quản lý chặt chẽ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ từ khâu : thu mua, bảo quản, dự trữ và sử dụng nguyên liệu vật liệu trong quá trình sản xuất . Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc hạ giá thành sản phẩm. Trong một chừng mực nhất định giảm mức tiêu hao NLVL một cách hợp lý, tiết kiệm nhất tức là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng tốc độ luân chuyển vốn. 2. Yêu cầu trong quản lý nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ - Kinh tế - văn hóa xư hội ngày càng phát triển, nhu cầu xư hội ngày càng cao, đòihỏi sản phẩm sản xuất ra phải nhiều hơn, chất l ợng phải cao hơn và phải đa dạng về chủng loại, mẫu mư. Chính vì vậy, vật liệu cấu thành nên sản phẩm cũng không ngừng đ ợc nâng cao về chất l ợng và chủng loại. Trong điều kiện hiện nay, các nghành sản xuất n ớc ta ch a đáp ứng đ ợc đầy đủ vật liệu cho yêu cầu sản xuất nhiều loại vật liệu phải nhập ngoại, do vâỵ tốc độ sản xuất còn bị phụ thuộc rất nhiều. Do đó việc sử dụng nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ sao cho đạt hiệu quả kinh tế là hết sức quan trọng.Nh vậy có thể xem xét trên các khía cạnh + Quản lý việc thu mua nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ sao cho có hiệu quả tránh đ ợc thất thoát, lưng phí . Nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 20 TCKTD2 Lớp:
- Xem thêm -