Tài liệu Hạch toán tiền lương và các khoản trích lương tại công ty lâm sản bắc á

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trƣờng, với quy mô cạnh tranh quyết liệt, các doanh nghiệp muôn tôn tại và phát triển, nhất định phải có phƣơng án sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. làm thế nào để đứng vững trên thị trƣờng, đáp ứng nhu cầu của ngƣời tiêu dùng cơ bản là chất lƣọng cao, giá thành hạ. nhất là trong điều kiện hiện nay đảng và nhà nƣớc ta thực hiện chính sách xây dƣợng và phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trƣờng, mở rộng hợp tác đầu tƣ với nƣớc ngoài. Đặc biệt hơn là sự ra nhập “WTO” trung tâm thƣơng mại thế giới, xoá bỏ hàng rào thuế quan,sự hội nhập nền kinh tế thế giới này của nƣớc ta, càng làm cho các cuộc cạnh tranh diễn ra gay gắt giữa các doanh nghiệp trong nƣớc và doanh nghiệp nƣớc ngoài.vì vậy đòi hỏi ngƣời làm chủ doanh nghiệp phải có trình độ cao, có óc sáng tạo, nhạy bén để khẳng định vị thế của mình trên thị trƣờng. Công ty cổ phần lâm sản bắc á ra đời với khát vọng của các nhà sáng lập là đƣa doanh nghiệp trở thành nhà sản xuất chuyên nghiệp trong lĩnh vực lâm sản. nghành nghề kinh doanh chính của công ty là: mua bán gỗ các loại, mua bán vật liệu xây dựng,trang trí nội ngoại thất, lắp đặt trang thiết bị công trình xây dựng, xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. Đây cũng là một trong những lĩnh vực gặp phải sự canh tranh rất lớn từ doanh nghiệp trong nƣớc cũng nhƣ hàng ngoại nhập. Làm thế nào để tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất để ra đƣợc những sản phẩm có giá thành hạ, mẫu mã đẹp, chất lƣợng tốt, tăng khả năng cạnh tranh. Trong doanh nghiệp việc đảm bảo lợi ích cá nhân của ngƣời lao động là động lực quản lý trực tiếp khuyến khích ngƣời lao động đem hết khả năng của mình, nỗ lực phấn đấu sáng tạo trong công việc. Một trong những công cụ hiệu quả nhất nhằm đạt tới mục tiêu trên là việc trả lƣong cho ngƣời lao động. Tiền lƣơng thực sự phát huy đƣợc tác dụng thực tế nhất của các đơn vị sản xuất kinh doanh, đúng với sự cống hiến của ngƣời lao động. Có nhƣ vậy tiền lƣơng mới là đòn bẩy kinh tế thực sự kích thích sản xuất phát 1 triển. Việc trả lƣơng theo lao động là tất yếu khách quan,xuất phát từ nhu cầu thực tế cùng với những quan điểm trên. Trong quá trình thực tập và tìm hiểu công tác hạch toán tiền lƣơng tại công ty cổ phần lâm sản bắc á, em nhận thấy việc quản lý ngƣời lao động cũng nhƣ việc tiến hành trích lập và nộp các quỹ là cần thiết với ngƣời lao động và tập thể công ty.Vì vậy em đã đi sâu vào tìm hiểu và chọn đề tài “Hạch toán tiền lương và các khoản trích lương tại công ty lâm sản Bắc Á” nội dung chuyên đề gồm 3 phần phần I: Đặc điểm tình hình chung của công ty. phần II: Nghiệp vụ chuyên môn. Phân III: Chuyên đề tốt nghiệp. 2 PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN BẮC Á I)QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY LÂM SẢN BẮC Á 1) Sự ra đời và phát triển của công ty lâm sản bắc á. Tên giao dịch của công ty: North asian Forest prodnctsjoint stock company. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần LÂM SẢN BẮC Á. Tên viết tắt: Nacowood, jsc. Địa chỉ trụ sở: phòng 307- nhà cc2a, Bắc Linh Đàm,Hoàng Mai- HÀ NỘI Điện thoại: 046 414 481 Fax: 046 414 480 Ngƣời đại diện: chủ tịch hôi đông quản trị, kiêm tổng giám đốc: ông LÊ ANH TUẤN Với số vốn ban đầu là 5tỷ đồng. Năm 1995, trong bối cảnh đất nƣớc đổi mới từ một nƣớc chậm phát triển, công ty cổ phần Lâm Sản Bắc Á ra đời với khát vọng của các nhà sáng lập là đƣa doanh nghiệp trở thành nhà sản xuất chuyên nghiệp trong lĩnh vực lâm sản. Trên cơ sở áp dụng các dây chuyền hiên đại, quy trình sản xuất đồng bộ và đặc biệt là hệ thống quản trị tiên tiến, nhằm tạo ra một hƣớng đi mới cho các sản phẩm cao cấp để xuất khẩu ra thị trƣờng thế giới. Bƣớc đi dằu tiên của công ty là quyêt định đột phá nhập khẩu nguyên liệu từ Lào, để sản xuất sản phẩm xuất khẩu sang thị trƣờng Nhật Bản. vào thời điểm này Bắc Á là nhà sản xuất ván sàn đi Nhật Bản lớn nhất, sử dụng nguyên liệu nhập, và cũng là nhà cung cấp nguyên liệu nội thất tiên phong, phân phối tại thị trƣờng miền bắc nƣớc ta. Năm 2002 là năm đánh dấu việc Bắc Á trở thành một nhà sản xuất chuyên nghiệp với việc xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm tinh chế với tổng trị giá khoảng hơn 3 2triệu đô- la mỹ. Năm 2004, Bắc Á chính thức bắt tay với tập đoàn quốc tế IKEA cung cấp hàng loạt các sản phẩm cao cấp cho đối tác và không ngừng khẳng định năng lực của công ty cũng nhƣ uy tín chất lƣợng của sản phẩm Năm 2005, công ty tập trung phát triển hai chiến lƣợc trọng tâm là nhóm sản phẩm gỗ rừng trồng và ván sàn. Có thể nói trong giai đoạn 1995- 1996, công ty đã phát triển song song việc sản xuất hàng xuất khẩu và chủ động tạo nên nhu cầu sử dụng gỗ của thị trƣờng nội địa, hình thành hệ thống phân phối và phát triển quy mô của công ty lớn manh không ngừng. Năm 2007, với cá tiềm năng của mình, Bắc Á chính thức chuyển sang giai đoạn phát triển mới với hình thức hoạt động của công ty cổ phần lâm sản Bắc Á. Với châm ngôn sản phẩm “ sàn tự nhiên, giá công nghiệp” công ty đang tập trung phát triển hệ thống đại lý phân phối và đẩy mạnh hợp tác với các đối tác chiến lƣợc trong và ngoài nƣớc, phấn đấu trổ thành một công ty đại chúng và là nhà xuất khẩu lớn trong nghanh lâm sản. 2) Chức năng nhiệm vụ của công ty lâm sản Bắc Á a)Chức năng: - Mua bán gỗ các loại - Mua bán vật liệu xây dựng - Trang trí nội thất - Lắp đặt trang thiết bị công trình xây dựng - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh b)nhiêm vụ: *Đối với thị trƣờng trong nƣớc: - Phát triển công ty cổ phần lâm sản Bắc Á thành công ty đại chúng -Đầu tƣ nhà máy tại Hà Tây -Đầu tƣ nhà máy tại Binh Dƣơng -Đầu tƣ sàn giao dịch lâm sản quốc gia Việt Nam 4 -Đầu tƣ nhà máy sản xuất Veneer tại Việt nam -Đầu tƣ nhà máy sản xuất cửa và khuôn cửâtị miền bắc Việt Nam *Đối với thị trƣờng quốc tế: -Đầu tƣ trồng rừng và nhà máy chế xuất nguyên liệu tại Lào -Xây dựng các văn phòng đại diện tại các thị trƣờng trọng điểm quốc tế là: Trung Quốc, Malaysia, châu Âu và châu Mỹ 3) Một số kết quả đạt đƣợc của công ty trong giai đoạn gân đây. Công ty đã tạo dựng đƣợc mối quan hệ và uy tín với khách hàng, không những trong nƣớc và ngoài nƣớc nhƣ: Nhật Bản, Trung Quốc. Chính những nỗ lực đó công ty đã đạt đƣợc một số kết quả kinh doanh trong năm 2006- 2007 nhƣ sau: STT Chỉ Tiêu ĐVT Năm 2006 Năm 2007 1 Tổng doanh thu Trđ 9. 725 10.742 2 Tổng chi phí Trđ 8.800 9.785 3 Tổng lợi nhuận Trđ 925 957 4 Số ngƣời lao động Ngƣời 105 150 5 Thu nhập bình quân Ngđ/tháng 600 950 6 Nộp ngân sách Trđ 236, 24 221, 34 Nhìn lạichặng đƣờng đã qua một số năm gần đây trong công cuộc đổi mới công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nƣớc, công ty đã có sự phát triển về nhiều mặt: cơ sở vật chất tăng lên, thiết bị mới tiên tiến. Kết quả sản xuất ngày một tăng mang lại doanh 5 thu ngày càng cao. Đội ngũ cán bộ công nhân viên đƣợc đào tạo, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao, đời sống cán bộ công nhân đƣợc cải thiện, giải quyêt lƣơng lao đông nông nhàn và phát triển nguồn thu cho ngân sách quốc gia. II) TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤT TẠ CÔNG TY BẮC Á. 1) Tổ chức quản lý bộ máy tại công ty Bắc Á. Do điều kiện và đặc điểm sản xuất kinh doanh ở công ty nên công ty rất chú trọng đến việc bố trí lao động, sắp xếp các phòng ban hợp lý, gọn nhẹ mang lại hiệu quả trong kinh doanh. 6 Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý của công ty nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, từ những vấn đề thuộc quyền của đại hội đồng cổ đông. Tổng giám đốc: có nhiệm vụ chỉ đạo quản lý phụ trách toàn bộ hoạt đông của công ty, và giải quyết mọi vấn đề quan trọng liên quan đến công ty, theo dõi quá trình sản xuất của công ty. Giám đốc kinh doanh: trực tiếp điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Phát triển các sàn giao dịch, xuất nhập khẩu. 7 Giám đốc kế hoạch: phụ trách các đại lý, dự án của công ty, phụ trách việc thu mua nguyên vật liệu. Giám đốc tài chính: tổ chức quản lý việc chào hàng, tiếp xúc khách hàng. Thực hiện việc báo cáo kịp thời hoạt động của công ty trên tính giá thành, tổ chức nhân sự của công ty. 2) Tổ chức sản xuất tại công ty Bắc Á. Công ty lâm sản Bắc Á có chức năng chính đó là: sản xuất và kinh doanh gỗ các loại, ván sàn, trang trí nội ngoại thất . Để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh công ty đã không ngừng cải tiến máy móc thiết bị theo xu hƣớng ngày càng hiện đại hoá. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm Nguyên liệu Sơ chế Sản xuất Sơn trang trí Sản phẩm hoàn thiện 8 III) TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY BẮC Á: 1) Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Bắc Á. Hiện nay công ty tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung. Theo hình thức này công ty tổ chức một phong kế toán duy nhất, làm việc hạch toán chi tiêu và hach toán tổng hợp toàn bộ từ khâu thu nhận chứng từ đến việc phân loại hệ thống ghi chép sổ sách kế toán và cuối cùng là tập hợp các báo cáo kế toán và phân tích hoạt động kinh doanh. Kế toán trƣởng Kế toán NVL, TSCĐ Kế toán tổng hợp Kế toán thanh toán Thủ quỹ - Kế toán trƣởng: (1 ngƣời ) phụ chách chung có nhiệm vụ ghi chép, kiểm tra và phân tích kết quả sản xuất kinh doanh. Chịu trách nhiệm báo cáo thông tin kịp thời về tình hình kế toán cho giám đốc và chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về những báo cáo đƣợc lập ra. - Kế toán nguyên vật liệu tài sản cố định: ( 2 ngƣời ) phản ánh số lƣợng, chất lƣợng, giá trị nguyên vật liệu hàng hoá công trong kho, lƣợng sản xuất nhập tồn, theo dõi tình hình tăng giảm tài sản cố định, tính và phân bổ khấu hao cho các đối tƣợng sử dụng. - Kế toán tổng hợp;(1 ngƣời ) tập hợp số liệu lập quyết toán sản xuất kinh doanh, kiểm tra giám sát các số liệu kế toán. - Kế toán thanh toán: ( 2 ngƣời ) thực hiện việc theo dõi các khoản thu chi tiền mặt tiền gửi. Mặt khác bộ phận này còn thực hiện ghi chép các khoản tiền vay. Đồng thời theo dõi khả năng huy đông vốn, giúp kế toán trƣởng xây dựng và quản lý kế hoạch tài chính của công ty. 9 - Thủ quỹ: (1 ngƣời ) thƣc hiện việc đi lĩnh tiền, chi tiền, bảo quản các loại quỹ của công ty. 2) Hình thức kế toán và chế độ kế toán của công ty Bắc Á: Hiện nay công ty sử dụng kế toán theo phƣơng pháp chứng từ ghi sổ và hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên. Phƣơng pháp tính TGTGT ở công ty theo phƣơng pháp khấu trừ thuế Sơ đồ hình thức kế toán chứng từ ghi sổ Chứng từ gốc Sổ quỹ Sổ thẻ kế toán chi tiết Chứng từ ghi sổ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ cái tài khoản Bảng cân đối phát sinh BCTC Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu 10 Bảng tổng hợp chi tiết Hàng ngày khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, căn cứ vào chứng từ gốc để ghi vào sổ. Nếu các nghiệp vụ phát sinh cần theo dõi chi tiết kế toán mổ sổ chi tiết. Cuối tháng tổng hợp lập bảng tổng hợp chi tiết, từ sổ cái cuối tháng lập bảng cân đối số phát sinh. Đối chiếu bảng này với bảng tổng hợp chi tiết nếu khớp làm cơ sở lập báo cáo tài chính. 11 Phần II: NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN I) KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN: 1) Tổ chức quản lý vốn bằng tiền và các khoản thanh toán ở công ty Bắc Á. Hiện nay, việc quản lý vốn bằng tiền nói chung của tất cả các doanh nghiệp và của công ty lâm sản Bắc Á nói riêng là một vấn đề vô cung quan trọng. Vốn trong công ty bao gồm: vốn lƣu động và vốn cố định. Trong đó, các khoản vốn bằng tiền thuộc vốn lƣu đông. Vốn bằng tiền của doanh nghiệp bao gồm: tiền mặt tại quỹ và tiền gửi ngân hàng. Công ty lâm sản Bắc Á tổ chức hạch toán vốn bằng tiền theo những nguyên tắc sau: - Nguyên tắc tiền tệ thống nhất: là mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều đƣợc kế toán sử dụng một đơn vị thống nhất, viết tắt là VNĐ. - Nguyên tắc cập nhật: kế toán phản ánh kịp thời, chính xác số tiền hiện có và tình hình thu chi toàn bộ các khoản tiền, mở sổ theo dõi chặt chẽ, chánh thất thoát, làm thiếu hụt tiền mặt của công ty. Nội dung vốn bằng tiền của công ty lâm sản Bắc Á: *Tiền mặt tại quỹ: Doanh nghiệp dùng để chi tiêu các hoạt động thƣờng xuyên của công ty với chi phí không quá lớn ( so với các khoản thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng ) mà công ty đã thoả thuận với ngân hàng. Tiền mặt của công ty đƣợc bảo quản trong két sắt do thủ quỹ đảm nhiệm, khi muốn đổi thủ quỹ phải do giám đốc quyết định khi bàn giao thay đổi bắt buộc phải kiêm kê quỹ. Mọi hoạt động liên quan đến thu chi đều phải có chứng từ phiếu thu chi hợp lý, hợp lệ và đều do thủ quỹ chịu trách nhiêm thực hiện. 12 *Tiền gửi ngân hàng: Là khoản tiền gửi tại ngân hàng, để tránh rủi ro, mất mát và phục vụ cho mục đích chi tiêu khi cần thiết. Kế toán TGNH theo dõi chặt chẽ khoản tiền có trong tài khoản, căn cứ vào giấy báo nợ giấy báo có kế toán sẽ biết đƣợc tình hình tăng giảm của tiền gửi. Hiện nay công ty lâm sản Bắc Á đã mở tài khoản tại một số ngân hàng và 2 ngân hàng chính là: +, Ngân hàng Á Châu ACB. +, Ngân hàng Bắc Á. *Các khoản thanh toán: là các khoản công nợ giữa công ty với ngƣời mua, giữa công ty với ngƣời bán Kế toán có nhiệm vụ theo dõi tình hình thu và trả các khoản nợ để có biện pháp tích cực trong công việc, nâng cao hiệu quả trong sử dụng vốn. Tât cả các khoản nợ phải thu và các khoản nợ phải trả đều phải đƣợc theo dõi riêng cho từng đối tƣợng để thuận lợi cho việc quản lý. Nội dung các khoản phải thu: +,Phải thu của khách hàng. +,Các khoản tạm ứng chƣa thanh toán. +,TGTGT đƣợc khấu trừ chƣa thực hiện. +,Các khoản phải thu. Nội dung các khoản phải trả: +, Phải trả cho ngƣời bán. +, Nộp ngân sách nhà nƣớc. +, Trả nợ vay ngắn hạn. +, Trả nợ vay dài hạn. +, Các khoản phải trả khác. Kế toán căn cứ vào phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, giáy báo nợ có, hoá đơn mua bán hàng, hoá đơn GTGT do kế toán vật liệu và 13 kế toán quỹ chuyển sang, kế toán thanh toán sẽ định khoản và phản ánh vào sổ chi tiết. 2) Kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán của công ty lâm sản Bắc Á. a) Chứng từ kế toán sử dụng: - Phiếu chi ( mẫu số 01 – TT ) - Phiếu thu ( mẫu số 02 – TT ) - Biên lai thu tiền ( mẫu số 05 – TT ) - Giấy đề nghị tạm ứng ( mẫu số 03 – TT ) - Giấy thanh toán tiền tạm ứng ( mẫu số 04 – TT ) - Bảng kiểm kê quỹ ( mẫu số 07a – TT ) - Giấy báo nợ, giấy báo có, bảng sao kê. - Hoá đơn mua hàng. - Hoá đơn GTGT. b) Sổ sách kế toán sử dụng: - Sổ theo dõi thanh toán. - Sổ quỹ ( kiêm báo cáo quỹ ) - Sổ tiền gửi. - Bảng kê số 1, 2, 4, 5, 8 Sổ tài khoản: 111, 112, 131 c) Quy trình kế toán: 14 Chứng từ gốc Bảng kê số 1, 2… Sổ chi tiết, sổ TT NKCT số 1, 2, 4… Sổ cái TK 111, 112… *Trình tự ghi sổ: - Hàng ngày, khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh căn cứ vào chứng từ gốc kế toán viên lập phiếu thu phiếu chi. Từ phiếu thu, phiếu chi vào sổ quỹ, sổ tiền gửi, sổ chi tiết hoặc sổ thanh toán. Căn cứ vào các chứng từ gốc kế toán tiến hành vào bảng kê số 1, 2, 3, 4, 5, 8. Sau đó từ bảng kê và nhật ký chứng từ vào sổ cái tài khoản 111, 112, 131. -Cuối tháng kế toán trƣởng tổng hợp, khoá sổ bảng kê số 1, 2, xác định tổng số phát sinh nợ tài khoản 111, 112 đối ứng với các tài khoản liên quan. Đồng thời khoá sổ nhật ký chứng từ số 1, 2, 3. Cộng tổng số phát sinh có tài khoản 111, 112, 131. Sau đó lấy số liệu này ghi sổ cái TK 111, 112, 131 II) KẾ TOÁN NGUYÊN VẠT LIỆU- CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY BẮC Á: 1) Giới thiệu chung về vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty Bắc Á. Công ty lâm sản Bắc Á là công ty chuyên sản xuất các mặt hàng về ván sàn tự nhiên, các sản phẩm nọi thất… Các sản phẩm này đòi hỏi chi phí nguyên vật liệu rất lớn, chiếm tỷ trọng rất lớn trong toàn bộ chi phí và giá thành sản phẩm. Do vậy việc quản lý 15 chặt chẽ vật liệu trong quá trình dự trữ, bảo quản và sử dụng có ý nghĩa rất lớn trong việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm và tiết kiệm vốn cho công ty. Để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hiên nay công ty sử dụng các loại vật liệu nhƣ: gỗ sồi, gỗ giáng hƣơng, thông… Công cụ dụng cụ là những tƣ liệu lao động, phục vụ cho sản xuất kinh doanh, có rất nhiều loại công cụ dụng cụ đang sử dụng tại công ty nhƣ: máy vi tính, bàn ghế, bảo hộ lao động, các dụng cụ sửa chữa… Do là một công ty sản xuất và kinh doanh đồ gỗ, trang trí nội ngoại thất nên chủng loại nguyên vật liệu rất phong phú và đa dạng. Công ty chủ yếu sử dụng nguyên liệu nhâp, nguyên liệu đƣợc nhập khẩu từ Lào, Châu Âu, xuất khẩu gỗ ở Trung Quốc và trông rừng ở khu vục Bắc Ninh. Công cụ dụng cụ của công ty từ các đại lý các nhà phân phối quanh khu vực trong nƣớc. 2)Thủ tục quản lý, cấp phát nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty lâm sản Bắc Á. a)Thủ tục nhập kho NVL- CCDC tại công ty: Khi NVL- CCDC về đến kho thì các bộ kỹ thuật có nhiệm vụ kiểm tra chất lƣợng, số lƣợng quy cách, phẩm chất của NVL- CCDC, xem có đảm bảo hay không rồi thủ kho mới tiến hành viết phiếu nhập kho gửi lên phòng kế toán. b)X uất NVL- CCDC: Khi có yêu cầu xuất NVL- CCDC của phong kế hoạch kỹ thuật đã hết thì phòng kế hoạch kỹ thuật có đơn yêu cầu xuất NVL- CCDC, thì thủ kho tiến hành xuất NVLCCDC, rồi viết phiếu xuất kho NVL- CCDC. 3) Kế toán chi tiết nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ở công ty Bắc Á. Đối với kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ của công ty thì công ty đã sử dụng phƣơng pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển, để theo dõi về số lƣợng và giá trị của NVLCCDC. 16 Quy trình ghi sổ kế toán phiếu nhập bảng kê nhập thẻ kho sổ đối chiếu luân chuyển phiếu xuất bảng kê xuất - Ở kho mở thẻ kho để theo dõi số lƣợng từng danh điểm VL- CCDC. - Ở phòng kế toán sổ đối chiếu luân chuyển để ghi chép phản ánh số VL- CCDC luân chuyển trong tháng. Tình hình nhập xuất NVL- CCDC trong thánh và tồn cuối tháng của từng VL- CCDC theo chỉ tiêu số lƣợng và giá trị của VL- CCDC. - Sổ đối chiếu luân chuyển đƣợc dùng trong cả năm cuối tháng chỉ ghi một lần vào cuối tháng, trên cơ sở chứng từ nhập xuất. - Mỗi thứ VL- CCDC ở từng kho theo từng ngƣời chịu chách nhiệm vật chất đƣợc ghi vào dòng sổ cuối tháng, đối chiếu luân chuyển với thẻ kho, sau đó kiểm tra số tiền của từng loại với sổ kế toán tổng hợp. *Ƣu nhƣợc điểm của phƣơng pháp: - Ƣu điểm: theo phƣơng pháp này giảm đƣợc khối lƣợng ghi sổ kế toán do ghi 1 lần vào cuối tháng. -Nhƣợc điểm: công việc ghi sổ kế toán vẫn còn độc lập về chỉ tiêu, số lƣợng công việc, kế toán dồn vào cuối tháng, nên việc kiểm tra đối chiếu kém hiệu quả, số liệu trong tháng giữa kho và phòng kế toán không tiến hành trong tháng do kế toán không ghi sổ. 17 4) Kế toán tổng hợp VL- CCDC của công ty Bắc Á. a) Chứng từ kế toán sử dụng: - Phiếu nhập kho. - Phiếu xuất kho. - Biên bản kiểm kê vật tƣ hàng hoá. - Phiếu xuất kho hàng vận chuyển. - Hoá đơn kiểm kê phiếu xuất kho. - Bảng kê phân loại. - Hoá đơn GTGT. b) Trình tự ghi sổ: - Chứng từ ghi sổ. - Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. - Sổ cái tài khoản 152, 153. c) Quy trình kế toán NVL - CCDC 18 chứng từ gốc sổ đăng ký chứng từ ghi sổ chứng từ ghi sổ sổ chi tiết sổ cái bảng cân đối phát sinh bảng tổng hợp chi tiết BCTC Trình tự ghi sổ: chứng từ gốc của NVL - CCDC gồm có: hoá đơn GTGT, biên bản kiểm nghiệm thu, phiếu kê mua hàng, phiếu hoá đơn cƣớc phí… Từ chứng từ gốc kế toán chi tiết định kỳ cứ năm ngày từ chứng từ gốc kế toán vào chứng từ ghi sổ, từ chứng từ ghi sổ kế toán vào sổ đăng ký chứng từ. Cuối tháng từ chƣng từ ghi sổ vào sổ cái, đối chiếu sổ cái với bảng tổng hợp chi tiết NVL, và căn cứ vào sổ chứng từ ghi sổ và bảng tổng hợp chi tiết NVL, bảng cân đối phát sinh để lập báo cáo tài chính. III) KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY BẮC Á: 1) Giới thiệu chung về tái sản cố định của công ty Bắc Á. 19 Tài sản cố định là cơ sở vật chất kỹ thuật, là nền tảng đảm bảo cho doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động và tạo ra đƣợc sản phẩm. Các loại TSCĐ hiện có của công ty bao gồm: STT Tên tài sản ĐVT Khối lƣợng Tƣờng 1 bao m2 375 Phân 2 sƣởng sản xuất lắp ráp m2 840 Kho 3 thánh phẩm m2 840 Sân 4 phơi nhà kho NL m2 3.000 Bể 5 tẩy rửa m2 150 Nhà 6 ăn m2 100 Khu 7 chế suất NL thô m2 840 Nhà 8 hun sinh m2 150 Hệ 9 thống cống ngầm m2 120 Máy 10 vi tính cái 4 X 11e tải cái 6 2) thủ tục quản lý mua sắm, nhƣợng bán, thanh lý TSCĐ ở công ty Bắc Á. a) Thủ tục quản lý TSCĐ. Do đặc điểm của TSCĐ, nên doanh nghiệp cần phải quản lý chặt chẽ TSCĐ cả về mặt giá trị và hiện vật. - Về mặt giá trị: phải quản lý chặt chẽ nguyên giá, tình trạng hao mòn, giá trị còn lại của TSCĐ, việc thu hồi vốn đầu tƣban đầu để tái sản xuất TSCĐ của doanh nghiệp. 20
- Xem thêm -