Tài liệu Giới thiệu vể lịch sử hình thành và phát triển nhtm cp kt việt nam - techcombank

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I. GIỚI THIỆU VỂ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHTM CP KT VIỆT NAM - TECHCOMBANK 1.1. Sơ lƣợc về lịch sử hình thành và phát triển Techcombank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng Việt nam – Techcombank, đƣợc thành lập vào ngày 27 tháng 09 năm 1993, là một trong những ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tiên của Việt Nam đƣợc thành lập trong bối cảnh đất nƣớc đang chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng với số vốn điều lệ là 20 tỷ đồng và trụ sở chính ban đầu đƣợc đặt tại số 24 Lý Thƣờng Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngân hàng đã đƣợc Ngân hàng Nhà nƣớc (NHNN) Việt Nam cấp Giấy phép Hoạt động số 0040/NH-GP có hiệu lực từ ngày 6 tháng 8 năm 1993 trong thời hạn 20 năm. Đƣợc sự chấp thuận của NHNN Việt Nam, thời hạn hoạt động của Ngân hàng đã đƣợc gia hạn lên 99 năm theo Quyết định của NHNN số 330/QĐ- NH5 ngày 8 tháng 10 năm 1997. Techcombank đƣợc thành lập để tiến hành các hoạt động ngân hàng bao gồm nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn từ các tổ chức cá nhân; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn các tổ chức và cá nhân tuỳ theo tính chất và khả năng nguồn vốn của Ngân hàng; thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, chiết khấu thƣơng phiếu, trái phiếu và các chứng từ có giá; cung cấp các dịch vụ cho khách hàng; và các dịch vụ ngân hàng khác khi đƣợc NHNN cho phép. Kể từ khi thành lập Techcombank đã trải qua nhiều mốc lịch sử quan trọng chứng minh sự lớn mạnh và ngày càng phát triển của mình. Năm 1995, tăng vốn điều lệ lên 51,495 tỷ đồng, thành lập chi nhánh Techcombank Thành phố Hồ Chí Minh, khởi đầu cho quá trình phát triển nhanh chóng của 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Techcombank tại các đô thị lớn.Năm 1996, thành lập chi nhánh Techcombank Thăng Long cùng Phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh tại Hà Nội. Thành lập phòng giao dịch Thắng Lợi trực thuộc Techcombank Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng.Năm 1998, trụ sở chính đƣợc chuyển sang toà nhà Techcombank 15 Đào Duy Từ - Hà Nội. Thành lập chi nhánh Techcombank Đà Nẵng tại Đà Nẵng, mạng lƣới giao dịch đã phủ khắp Bắc – Trung – Nam. Năm 1999, Techcombank tăng vốn điều lệ lên 80,020 tỷ đồng và khai trƣơng Phòng giao dịch số 3 tại Phố Khâm Thiên – Hà Nội. Năm 2000, thành lập Phòng giao dịch Thái Hà tại Hà Nội. Năm 2001, tăng vốn điều lệ lên: 102,345 tỷ đồng. Ký kết hợp đồng với nhà cung cấp phần mềm hệ thống ngân hàng hàng đầu trên thế giới Tenemos Holding NV, về việc triển khai hệ thống phần mềm Ngân hàng GLOBUS cho toàn hệ thống Techcombank nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Năm 2002, là một năm có nhiều sự kiện đối với Techcombank: Thành lập Chi nhánh Chƣơng Dƣơng và Chi nhánh Hoàn Kiếm tại Hà Nôi. Thành lập Chi nhánh Hải Phòng tại Hải Phòng. Thành lập Chi nhánh Thanh Khê tại Đà Nẵng. Thành lập Chi nhánh Tân Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh. Techcombank trở thành Ngân hàng Cổ phần có mạng lƣới giao dịch rộng nhất tại thủ đô Hà Nội. Mạng lƣới bao gồm Hội sở chính và 8 Chi nhánh cùng 4 Phòng giao dịch tại các thành phố lớn trong cả nƣớc. Vốn điều lệ tăng lên 104,435 tỷ đồng. Chuẩn bị phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn điều lệ Techcombank lên 202 tỷ đồng. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Năm 2003, Techcombank chính thức phát hành thẻ thanh toán F@stAccess-Connect 24 (hợp tác với Vietcombank) vào ngày 05/12/2003. Triển khai thành công hệ thống phần mềm Globus trên toàn hệ thống vào ngày 16/12/2003. Tiến hành xây dựng một biểu tƣợng mới cho ngân hàng. Đƣa chi nhánh Techcombank Chợ lớn vào hoạt động. Và ngày 31 tháng 12 năm 2003, vốn điều lệ Techcombank đã tăng lên là 180 tỷ đồng. Khai trƣơng biểu tƣợng mới của Ngân hàng vào ngày 09/06/2004. Trong năm 2004, Techcombank liên tục tăn vốn điều lệ: tăng vốn điều lệ lên 234 tỉ đồng vào 30/6/2004. Tăng vốn điều lệ lên 252,255 tỷ đồng vào ngày 02/8/2004. Tăng vốn điều lệ lên 412 tỷ đồng vào ngày 26/11/2004. Ngày 13/12/2004 Techcombank đã ký hợp đồng mua phần mềm chuyển mạch và quản lý thẻ với Compass Plus. Năm 2005, Techcombank liên tục thành lập những chi nhánh, phòng giao dịch mới tại các tỉnh thành phố lớn và tăng vốn điều lệ mở rộng phạm vi hoạt động. Thành lập các chi nhánh cấp 1 tại: Lào Cai, Hƣng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, T.P Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà), Vũng Tàu. Đƣa vào hoạt động các phòng giao dịch: Techcombank Phan Chu Trinh (Đà Nẵng), Techcombank Cầu Kiều (Lào Cai), Techcombank Nguyễn Tất Thành, Techcombank Quang Trung, Techcombank Trƣờng Chinh (Hồ Chí Minh), Techcombank Cửa Nam, Techcombank Hàng Đậu, Techcombank Kim Liên (Hà Nội) Ngày 21/07/2005, 28/09/2005, 28/10/2005: Tăng vốn điều lệ lên 453 tỷ đồng, 498 tỷ đồng và 555 tỷ đồng. Đến ngày 28/12/2005, vốn tự có của Techcombank là 831,333 tỷ đồng, trong đó, vốn điều lệ là 617,660 tỷ đồng. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngày 29/09/2005: Khai trƣơng phần mềm chuyển mạch và quản lý thẻ của hãng Compass Plus. Ngày 03/12/2005: Nâng cấp hệ thống phần mềm Globus sang phiên bản mới nhất Tenemos T24 R5. Bƣớc sang năm 2006, Techcombank hứa hẹn một sự phát triển lớn mạnh hơn, ngày 25 tháng 01 năm 2006, vốn điều lệ của Techcombank đã đƣợc tăng lên là 830,895 tỷ đồng. Techcombank là một trong những ngân hàng cổ phần lớn và đang phát triển mạnh mẽ của Việt nam. Techcombank có trụ sở chính tại Hà Nội, sau hơn 12 năm hoạt động từ ngày thành lập, Techcombank hiện có 50 điểm giao dịch trải khắp các tỉnh thành lớn của Việt Nam và sẽ tiếp tục mở rộng tới 200 chi nhánh và điểm giao dịch vào năm 2010. Techcombank hịên có vốn điều lệ là 830,895 tỉ đồng, tổng tài sản là trên 10.776 tỉ đồng và gần 1000 nhân viên. Tốc độ tăng trƣởng về tổng tài sản và doanh thu hàng năm của Techcombank trong nhiều năm qua luôn đạt từ 30% trở lên. Trong 3-5 năm tới, Techcombank sẽ phấn đấu trở thành một trong những ngân hàng tƣ nhân lớn nhất Việt Nam với vốn điều lệ trên 100 triệu USD và quản lý một tài sản hơn 1,5 tỷ USD. Techcombank hiện đang phục vụ hơn 10,000 khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm khoảng 65% doanh số tín dụng và 90% doanh thu từ các dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng. Với các doanh nghiệp vừa và nh , Techcombank hiện đang cung cấp siêu thị dịch vụ tài chính trọn gói h trợ tối đa hoạt động kinh doanh trong nƣớc cũng nhƣ nƣớc ngoài bao gồm tài khoản, tiền gửi, tín dụng, đầu tƣ dự án, tài trợ xuất nhập khẩu, quản lý nguồn tiền, bao thanh toán, thuê mua, dịch vụ ngoại hối và quản trị rủi ro, các chƣơng trình cho vay ƣu đãi và h trợ xuất nhập khẩu theo các th a thuận ký với các tổ chức quốc tế. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Với các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân có quy mô lớn, hiện chiếm khoảng 8% doanh số tín dụng và 8% doanh thu các dịch vụ phi tín dụng, Techcombank đang cung cấp một loạt các dịch vụ h trợ hiện đại nhƣ quản lý ngân quỹ, thu xếp vốn đầu tƣ dự án, thanh toán quốc tế và các dịch vụ ngân hàng điện tử. Techcombank đang phục vụ gần,. 100,000 khách hàng dân cư, chiếm 27% doanh số tín dụng của Techcombank. Với khách hàng cá nhân, Techcombanh cung ứng trọn bộ các sản phẩm ngân hàng đáp ứng mọi nhu cầu có thể phát sinh của khách hàng bao gồm các sản phẩm tài khoản, tiết kiệm, tín dụng, thanh toán, thẻ, đầu tƣ, bảo lãnh, bảo quản tài sản trên nền tảng công nghệ hiện đại của hệ thống Globus, rất thuận tiện và có nhiều tiện ích và giá trị gia tăng cho khách hàng, trong đó trụ cột là các nhóm sản phẩm thẻ, tài trợ tiêu dùng và cho vay mua nhà trả góp. Trên thị trƣờng liên ngân hàng, Techcombank hiện là một trong những ngân hàng năng động nhất trong giao dịch với các công ty lớn và tổ chức tài chính khác. Techcombank hiện đang cung ứng các sản phẩm ngoại hối, giao dịch vốn, chiết khấu chứng từ có giá, các công cụ phái sinh và quản trị rủi ro cho rất nhiều khách hàng trong nƣớc trên cơ sở hợp tác với các tổ chức quốc tế và sàn giao dịch lớn trên thế giới. Techcombank hiện là một trong những ngân hàng đang áp dụng hệ thống quản trị và kiểm soát rủi ro tiên tiến. Hệ thống quản trị đƣợc xây dựng trên các yếu tố nến tảng nhƣ hài hòa quyền lợi của các bên tham gia, sự tham gia tích cực của ban lãnh đạo, mô hình tổ chức hợp l ý và kiểm soát lẫn nhau, hệ thống thông tin quản trị kịp thời và chính sách nhân sự tiên tiến. Hệ thống quản trị rủi ro đƣợc tổ chức ở nhiều cấp độ, bảo đảm tính độc lập và khách quan trong đánh giá. Quy trình và các công cụ quản trị rủi ro bao 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gồm các hình thức tiên tiến nhƣ chính sách và sổ tay tín dụng, hệ thống thông tin theo dõi ngành, hệ thống đánh giá chấm điểm khách hàng, các hệ thống cảnh báo và theo dõi sớm nợ xấu, hệ thống theo dõi thanh khoản và biến động lãi suất thị trƣờng hàng ngày. Techcombank cũng là một trong những ngân hàng đi đầu về công nghệ của Việt Nam với việc đã nối mạng trực tuyến toàn hệ thống với phần mềm Globus của Temenos vào cuối năm 2003. Hệ thống quản lý chất lƣợng 9001: 2000 đã đƣợc thiết lập và cấp chứng chỉ tại Hội sở ngân hàng vào tháng 9 năm 2004 và hiện đang đƣợc triển khai tại các chi nhánh. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng, nhiều đề án đào tạo nhân viên, quản trị quan hệ khách hàng, phát triển dịch vụ ngân hàng đầu tƣ và quản lý tài sản... đang đƣợc nghiên cứu và triển khai trên toàn hệ thống. Nhìn về phía trƣớc, để trở thành một trong những ngân hàng lớn và đƣợc ƣa thích nhất Việt Nam. Với sự tự tin, cam kết và lòng quyết tâm cao, Techcombank đang nghĩ và hành động hƣớng tới mục tiêu phát triển ngân hàng nhằm đem lại nhiều hơn nữa lợi ích cho khách hàng, giá trị cho cổ đông: Techcombank đem lại “sự thân thiện đến tin cậy”. 1.2. Sơ lƣợc về lịch sử hình thành và phát triển Techcombank chi nhánh Thăng Long Techcombank chi nhánh Thăng Long gọi tắt là Techcombank Thăng Long có địa chỉ tại 193 C3 phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội, đƣợc thành lập theo Quyết định số 00149/NH-GP ngày 24 tháng 4 năm 1996. Techcombank Thăng Long là chi nhánh đƣợc thành lập lâu đời nhất tại Hà Nội và là chi nhánh đƣợc thành lập thứ 2 trên toàn quốc sau chi nhánh Techcombank Thành phố Hồ Chí Minh. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Xứng đáng là chi nhánh đƣợc thành lập lâu đời nhất tại Hà Nội, Techcombank Thăng Long có mạng lƣới khách hàng rộng lớn, bao gồm khách hàng là doanh nghiệp nhà nƣớc, doanh nghiệp tƣ nhân, khách hàng cá nhân và các tổ chức khác. Trong đó, theo đúng định hƣớng của Techcombank là ngân hàng của các doanh nghiệp vừa và nh - nhóm khách hàng đang phát triển rất mạnh mẽ ở Việt Nam hiện nay, chiếm trên 60% doanh số tín dụng của Techcombank Thăng Long. Đƣợc thành lập từ rất sớm, nên Techcombank Thăng Long cùng với toàn bộ mạng lƣới chi nhánh, phòng giao dịch Techcombank đã trải qua những khó khăn của những buổi ban đầu, và hiện nay đã xây dựng đƣợc đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, làm việc hiệu quả, góp phần tạo nên sức mạnh và thành công của toàn bộ hệ thống Techcombank ngày nay. II. GIỚI THIỆU VỀ CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA TECHCOMBANK Techcombank luôn luôn thể hiện là một ngân hàng cổ phần trẻ, năng động, với tầm nhìn hƣớng tới tƣơng lai. Techcombank hiện đang cung cấp một loạt các sản phẩm dịch vụ ngân hàng phong phú, đa dạng và hiện đại. 2.1. Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ Với phƣơng châm Chăm lo để bạn thành công Techcombank cung ứng với khách hàng đa dạng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cá nhân với nhiểu tiện ích trên nền tảng công nghệ cao, nhiều sản phẩm lần đầu tiên đƣợc ứng dụng tại Việt Nam. 2.1.1. Dịch vụ tài khoản Với hệ thống nối mạng trực tuyến tất cả các điểm giao dịch trên toàn quốc, khách hàng có thể mở tài khoản tại một nơi và có thể giao dịch tại bất 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kỳ điểm nào trong hệ thống Techcombank với các dịch vụ và tiện ích tài khoản sau: Tài khoản thanh toán: Tài khoản cá nhân của khách hàng mở bằng VND hoặc ngoại tệ, là cơ sở cho các phƣơng thức thanh toán không dùng tiền mặt nhƣ: lệnh chuyển tiền, séc, uỷ nhiệm chi, hối phiếu và các tiện ích khác nhƣ thẻ, tài khoản tiết kiệm, thấu chi, dịch vụ nhận lƣơng qua tài khoản. Có thể sử dụng tiền trong tài khoản bất cứ lúc nào qua thẻ thông qua hệ thống ATM và điểm chấp nhận thanh toán thẻ rộng nhất Việt Nam. khiểm tra thông tin tài khoản mọi lúc, mọi nơi với dịch vụ Techcombank Homebanking. Tiết kiệm điện tử: Tiết kiệm có kỳ hạn trên tài khoản với lãi suất bậc thang hấp dẫn, rút trƣớc hạn hƣởng theo tỷ lệ thời gian gửi, gửi và rút tại bất kỳ điểm giao dịch nào trong hệ thống. Ứng tiền trước: Sản phẩm thấu chi tài khoản cho hộ kinh doanh cá thể, hạn mức tối đa lên tới 1 tỷ đồng, rất phù hợp cho các chi tiêu có tính chất thời vụ hoặc đột xuất, có thể sử dụng tiền bất cứ lúc nào qua thẻ. Quản lý thanh khoản tự động: Dịch vụ duy trì tự động mức số dƣ hợp lý trên tài khoản hoặc thanh toán tự động các khoản chi thƣờng xuyên từ tài khoản. Tài khoản tiết kiệm F@stSaving: Tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn với lãi suất hấp dẫn theo số dƣ bậc thang, việc tiết kiệm đƣợc thực hiện tự động từ tài khoản cá nhân, gửi rút không hạn chế. Ứng trước tài khoản cá nhân F@stAdvance: Dịch vụ thấu chi cho phép tiêu quá số tiền có trong tài khoản cá nhân tối đa tới 70 triệu đồng, sử dụng bất cứ lúc nào qua thẻ, rất tiện lợi cho các chi tiêu bất thƣờng. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1.2. Sản phẩm tiết kiệm Các hình thức gửi tiết kiệm tại Techcombank rất phong phú và đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng về thời hạn, lãi suất và hình thức trả lãi: Tiết kiệm thường: Tiết kiệm kỳ hạn bằng sổ với nhiều kỳ hạn và hình thức trả lãi, lãi suất hấp dẫn. Tiết kiệm dài hạn: Tiết kiệm bằng sổ với kỳ hạn dài, khách hàng có thể lựa chọn lãi suất cố định hoặc thả nổi. Tiết kiệm Phát lộc: Tiết kiệm kỳ hạn huy động dƣới dạng kỳ phiếu, lãi suất hấp dẫn hơn tiết kiệm thƣờng, và có thể dễ dàng chuyển nhƣợng cho ngƣời khác. Tiết kiệm theo thời gian thực gửi: Gửi tiết kiệm bằng sổ với lãi suất khi rút đƣợc tính theo khung cố định cho từng khoảng thời gian thực gửi, có thể rút bất cứ lúc nào. Tiết kiệm định kỳ “Vì tương lai”: Tiết kiệm gửi tích luỹ với thời hạn từ 1 – 15 năm với đa dạng các phƣơng án lựa chọn cho số tiền đóng m i kỳ và số kỳ đóng tron năm. Tiết kiệm chuyển đổi: Tiết kiệm bằng ngoại tệ, có thể chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số dƣ sang một loại ngoại tệ khác theo các phƣơng thức chuyển đổi ngay, chuyển đổi có kỳ hạn và chuyển đồi quyền lựa chọn. Huy động vàng và VND đảm bảo theo giá trị vàng: Gửi tiết kiệm bằng vàng hoặc VND đƣợc đảm bảo theo giá trị vàng, kỳ hạn gửi linh hoạt từ 1 tháng đến 60 tháng, với nhiều phƣơng thức trả lãi. 2.1.3. Sản phẩm dịch vụ thẻ 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thẻ thanh toán F@stAccess: Thẻ thanh toán kết nối trực tiếp với tài khoản cá nhân, có thể rút tiền hoặc thanh toán tại hơn 400 máy ATM và hàng nghìn điểm chấp nhận thanh toán thẻ (POS) trên toàn quốc. Thẻ có chức năng tiết kiệm và thấu chi. Đại lý thanh toán thẻ qua POS: Dịch vụ lắp đặt và nối mạng máy POS tại các cửa hàng, điểm dịch vụ, để khách hàng thanh toán đƣợc bằng các loại thẻ tín dụng và thanh toán. 2.1.4. Sản phẩm tín dụng Techcombank có nhiều hình thức tín dụng phong phú, với thời hạn vay và phƣơng thức trả nợ linh hoạt, lãi suất hợp lý, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và đầu tƣ: Nhà mới: Cho vay mua nhà, thời hạn tới 10 năm. Gia đình trẻ: Cho vay mua nhà, mua ô tô và các trang thiết bị trong gia đình, thời hạn cho vay mua nhà lên tới 15 năm. Ô tô xịn: cho vay mua ô tô, thời hạn lên tới 4 năm. Ba sản phẩm trên rất phù hợp với xu hƣớng tiêu dùng hiện nay, bắt kịp thị trƣờng và hứa hẹn một sự phát triển tốt. Du học: Cho vay du học (trong nƣớc hoặc quốc tế), thời hạn vay tối đa tới 48 tháng đối với du học trong nƣớc và tới 60 tháng đối với du học nƣớc ngoài. Sản phẩm này là một hình thức h trợ sinh viên đi du học ngày càng nhiều, tạo điều kiện nâng cao dân trí cho giới trẻ ngày nay. Cho vay hộ kinh doanh cá thể: H trợ vốn cho các hộ kinh doanh cá thể với thời tối đa đên 60 tháng. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cho vay bằng cầm cố chứng từ có giá: Khách hàng có thể vay tiền không cần nêu mục đích sử dụng, với tài sản bảo đảm là các giấy tờ có giá do Techcombank hoặc các tổ chức tín dụng khác phát hành. Cho vay kinh doanh chứng khoán: Cho các nhà đầu tƣ vay để kinh doanh chứng khoán đang niêm yết và chƣa niêm yết. Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán: Cho các nhà đầu tƣ vay trƣớc giá trị chứng khoán đã đƣợc khớp lệnh và đang trong thời gian chờ đƣợc thanh toán. Cho vay đảm bảo bằng chứng khoán niêm yết: Cho khách hàng vay vốn với tài sản bảo đảm là chứng khoán niêm yết. 2.1.5. Dịch vụ cá nhân Xác nhận số dư tài khoản, sổ tiết kiệm: Xác nhận nguồn tài chính phục vụ nhu cầu chứng minh tài chính cho khách hàng. Bảo quản tài sản: Lƣu trữ và bảo quản tài sản của khách hàng một cách an toàn và tin cậy. Trung gian mua bán nhà: Techcombank đứng gia làm trung gian cho bên mua và bên bán thực hiện giao dịch mua bán nhà. 2.1.6. Dịch vụ bán lẻ doanh nghiệp Trả lương: Dịch vụ trả lƣơng cho nhân viên của doanh nghiệp bằng tiền mặt hoặc vào tài khoản cá nhân. Thu tiền mặt tại chỗ: Dịch vụ thu hoặc chi tiền mặt tại ch , tại bất cứ địa điểm nào do khách hàng chỉ định. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cho vay cổ phần hoá: Cho cán bộ nhân viên doanh nghiệp và nhà đầu tƣ vay mua cổ phần của các doanh nghiệp cổ phần hoá hoặc tăng vốn điều lệ. 2.1.7. Sản phẩm dịch vụ cá nhân khác HomeBanking: Giúp khách hàng truy vấn thông tin tài khoản (miễn phí) qua nhiều phƣơng thức (website, e-mail, SMS và điện thoại cố định). Bảo lãnh: Phục vụ nhu cầu đƣợc bảo lãnh của khách hàng trong một số trƣờng hợp cần thiết. Kiều hối: Chi trả nguồn kiều hối chuyển về từ nƣớc ngoài cho khách hàng vào tài khoản hoặc qua dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union. 2.2. Các sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp Với định hƣớng trở thành Siêu thị dịch vụ tài chính trọn gói cho các doanh nghiệp, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp của Techcombank đáp ứng mọi nhu cầu tài chính và chi tiêu đa dạng của doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nh , doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu. 2.2.1. Dịch vụ tài khoản Với mạng lƣới 50 điểm giao dịch toàn quốc của Techcombank đã đƣợc nối mạng trực tuyến trên toàn hệ thống, khách hàng mở tài khoản một nơi và có thể giao dịch tại bất kỳ điểm nào trên hệ thống với các tiện ích sau: Tài khoản tiền gửi thanh toán: Tài khoản mở bằng VND hoặc ngoại tệ, đƣợc hƣởng lãi suất, truy cập đƣợc qua thẻ, có dịch vụ phát hanh séc và thấu chi tài khoản. Có thể truy cập từ xa để giao dịch hoặc truy vấn thông tin qua dịch vụ Telebank hoặc HomeBanking. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tài khoản tiền gửi chuyên dùng: tài khoản sử dụng cho các mục đích chuyên biệt của doanh nghiệp (nhƣ chi trả kiều hối, đầu tƣ dự án), tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý, thanh toán. 2.2.2. Tín dụng doanh nghiệp Techcombank cung cấp tới các khách hàng doanh nghiệp đa dạng các sản phẩm tín dụng, đáp ứng tối đa nhu cầu đa dạng của khách hàng doanh nghiệp về thời gian, lãi suất và hình thức trả nợ vay. Tài trợ vốn lưu động: Các khoản vay đƣợc sử dụng làm vốn lƣu động, có thời hạn dƣới 1 năm, các hình thức vay theo món hoặc vay theo hạn mức tín dụng. Cho vay đầu tư trung, dài hạn: Các khoản vay đƣợc sử dụng cho mục đích trung, dài hạn nhƣ đầu tƣ theo dự án, có thời hạn từ 1 đến 10 năm, hình thức vay theo món hoặc theo hạn mức dự án đầu tƣ. Thấu chi doanh nghiệp: Sản phẩm thấu chi tài khoản tiền gửi cho doanh nghiệp, rất phù hợp cho các mục đích chi tiêu thời vụ hoặc đột xuất. Bao thanh toán: Cấp tín dụng cho khách hàng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hoá đã đƣợc khách hàng và bên mua thoả thuận trong hợp đồng mua, bán hàng. Qua đó tạo điều kiện cho khách hàng có nguồn vốn để nhanh chóng tái sử dụng, cũng nhƣ đảm nhận các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thanh toán. 2.2.3. Dịch vụ bảo lãnh và đồng bảo lãnh Techcombank cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ bảo lãnh với các điều kiện linh hoạt, giúp khách hàng đáp ứng đƣợc yêu cầu của đối tác, nhà mời thầu với quy trình nhanh gọn, mức phí cạnh tranh. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Các hình thức nhƣ: bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh đảm bảo chất lƣợng sản phẩm dịch vụ, bảo lãnh hoàn thanh toán, đồng bảo lãnh. 2.2.4. Dịch vụ thanh toán trong nước Với mạng lƣới đƣợc nối mạng trực tuyến trên toàn quốc, là thành viên của hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng CITAD và E-bank của Vietcombank, Techcombank sẵn sàng tƣ vấn và thực hiện các giao dịch thanh toán đi và đến nhƣ: chuyển tiền mặt, uỷ nhiệm chi, séc cho khách hàng với thời gian nhanh chóng và chi phí tiết kiệm nhất. Đặc biệt Techcombank còn có phần mềm giao dịch trực tuyến Telebank tạo điều kiện cho khách hàng thực hiện lệnh thanh toán ngay tại công ty. 2.2.5. Dịch vụ thanh toán quốc tế Techcombank là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam về khối lƣợng giao dịch và chất lƣợng của dịch vụ thanh toán quốc tế. Liên tục đƣợc các ngân hàng hàng đầu thế giới nhƣ Bank of New York, Citibank và Standard Chartered Bank trao chứng chỉ xuất sắc về tỷ lệ điện chuẩn trong các năm 2002, 2003, 2004. Khách hàng của Techcombank cũng có thể đƣợc ADB bảo lãnh thanh toán. Ngoài ra, với mạng lƣới hơn 8427 ngân hàng đại lý tại 88 quốc gia trên thế giới, Techcombank đảm bảo hồ sơ thanh toán của khách hàng sẽ đƣợc chuyển trực tiếp đến đối tác ở bất kỳ đâu trên thế giới. Thanh toán chuyển tiền bằng điện: Chuyển tiền bằng điện đi nƣớc ngoài để thanh toán cho hợp đồng nhập khẩu theo hình thức ứng trƣớc hoặc trả sau. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thanh toán nhờ thu chứng từ: Thanh toán theo bộ chứng từ nhờ thu của ngƣời bán hàng theo phƣơng phức nhờ thu trả ngay (D/P) hoặc nhờ thu trả chậm (D/A). Thanh toán thư tín dụng chứng từ: Thanh toán theo hình thức tín dụng không huỷ ngang xác nhận/ không xác nhận, theo phƣơng thức trả ngay hay trả chậm. Ngoài ra, Techcombank cũng cung cấp các loại hình L/C đặc biệt theo yêu cầu nhƣ L/C dự phòng, L/C tuần hoàn, L/C chuyển nhƣợng và L/C giáp lƣng. 2.2.6. Các nghiệp vụ ngoại hối và quản trị rủi ro Techcombank sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu mua/ bán ngoại tệ khác nhau với tất cả các ngoại tệ mạnh nhƣ: EUR, USD, CAD,GBP, JPY,SGD, HKD, CND… và các ngoại tệ chuyển đổi khác theo nhu cầu khách hàng với giá cả cạnh tranh và theo sát với thay đổi tỷ giá trên thị trƣờng quốc tế. Ngoài ra, Techcombank cũng sẵn sàng tƣ vấn về quản lý tài sản, phòng ngừa rủi ro và lựa chọn các hình thức kinh doanh ngoại hối có lợi nhất cho khách hàng. Mua bán ngoại tệ: Dịch vụ mua/ bán tất cả các loại ngoại tệ mạnh cho các mục đích kinh doanh hoặc tiêu dùng theo các hình thức giao ngay (spots), kỳ hạn (forward) với tỷ giá hấp dẫn, thủ tục mua bán nhanh gọn, đảm bảo an toàn, chính xác, hiệu quả. Hoán đổi ngoại tệ: Dịch vụ chuyển một lƣợng ngoại tệ thành một loại ngoại tệ khác và mua lại lƣợng ngoại tệ ban đầu tại một thời điểm trong tƣơng lai với các tỷ giá mua bán đƣợc xác định tại thời điểm giao dịch. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Quyền chọn ngoại tệ: Dịch vụ cung cấp quyền (nhƣng không kèm theo nghiã vụ) mua hoặc bán một loại ngoại tệ nhất định tại mức giá đƣợc ấn định trƣớc vào một ngày xác định. Hợp đồng tương lai trên thị trường hàng hoá: Dịch vụ chốt giá hoặc cung cấp quyền lựa chọn giá giao dịch mua/ bán hàng hoá cho các thời điểm trong tƣơng lai, giảm thiểu các rủi ro biến động giá cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. 2.2.7. Các dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp khác Ngoài các dịch vụ trên, Techcombank còn cung cấp các dịch vụ khác nhằm tăng thêm tính hiệu quả và an toàn cho hoạt động của khách hàng: Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn: Dịch vụ nhận tiền gửi từ các nguồn vốn nhàn r i của doanh nghiệp theo cac kỳ hạn khác nhau với mức lãi suất hấp dẫn. Bảo quản tài sản: Dịch vụ lƣu trữ và bảo quản tài sản của mọi đối tƣợng khách hàng với các loại nhƣ: tiền không đếm, giấy tờ có giá hoặc các giấy tờ quan trọng, các loại tài sản, trang sức quý... Dịch vụ trả lương: chi trả lƣơng cho nhân viên của doanh nghiệp bằng tiền mặt hoặc vào tài khoản cá nhân theo danh sách đƣợc cung cấp, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Thu chi tiền mặt tại chỗ: Dịch vụ thu hoặc chi tiền mặt tại ch , tại bất kỳ địa điểm nào do khách hàng chỉ định. Chiết khấu chứng từ có giá: Chiết khấu thƣơng phiếu, trái phiếu kho bạc, công trái quốc gia, kỳ phiếu, sổ tiết kiệm với lãi suất chiết khấu hấp dẫn, thủ tục đơn giản, nhanh chóng. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Dịch vụ ngân quỹ: Dịch vụ kiểm đếm, phân loại, đóng gói các loại tiền mặt VND, tiền mặt ngoại tệ, ngân phiếu thanh toán, công trái, giấy tờ có giá khác. Kiểm định ngoại tệ và cấp giấy chứng nhận, giấy phép mang ngoại tệ. Thu đổi các loại ngoại tệ mặt. 2.3. Dịch vụ dành cho các định chế tài chính Techcombank là một trong các ngân hàng năng động nhất trên thị trƣờng ngoại hối và tiền tệ Việt Nam cũng nhƣ quốc tê. Giao dịch thông qua hệ thống Reuters tại Singapore, London, Tokyo, Frankfurt, Sydney… Đội ngũ cán bộ đƣợc đào tạo có kinh nghiệm trong công việc. Thông qua thị trƣờng tiền tệ liên ngân hàng, Techcombank thực hiện các giao dịch mua bán ngoại tệ thông qua các hình thức: Giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay, Giao dịch mua bán kỳ hạn, Giao dịch hoán đổi, Giao dịch trên thị trƣờng tiền tệ, Các giao dịch khác theo yêu cầu của khách hàng… Techcombank luôn sẵn sàng phục vụ theo yêu cầu của các tổ chức đồng nghiệp theo từng hợp đồng cụ thể giữa hai bên nhƣ: đồng tài trợ, tƣ vấn… Với ƣu thế về chất lƣợng dịch vụ, quan hệ đại lý rộng khắp và ngày càng phát triển của mình, Techcombank luôn sẵn sàng thực hiện các vai trò của một ngân hàng đại lý. 2.4. Dịch vụ ngân hàng đầu tƣ Techcombank cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tƣ với phạm vi rộng lớn cho các cá nhân, doanh nghiệp cũng nhƣ các định chế tài chính. Dịch vụ tư vấn đầu tư: Tƣ vấn thẩm định và phân tích dự án đầu tƣ, Tƣ vấn quản lý tài chính doanh nghiệp, Tƣ vấn phát hành chứng từ có giá, Tƣ vấn quản lý danh mục đầu tƣ tài chính,… 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Dịch vụ uỷ thác: uỷ thác đầu tƣ vào trái phiếu, các công cụ tài chính hoặc tài sản với mức sinh lợi cố định. III. TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG TẠI TECHCOMBANK Tổ chức bộ máy hoạt động của Techcombank phản ánh chiến lƣợc, phƣơng châm và chính sách hoạt động của Ngân hàng. Cấu trúc tổ chức của bộ máy tín dụng thể hiện quan điểm của Ngân hàng đối với các nguyên tắc về quản trị rủi ro có tính hệ thống nhằm đảm bảo đạt đƣợc các mục tiêu lâu dài của Ngân hàng. Bộ máy hoạt động tại Techcombank đƣợc xây dựng trên cơ sở bảo đảm hai mục tiêu cơ bản là: đảm bảo kinh doanh hiệu quả và đảm bảo tuân thủ các chủ trƣơng, định hƣớng và chính sách tín dụng của Ngân hàng. 3.1. Sơ đồ tổ chức chi nhánh Thăng Long: (trang bên) Ngoài ra, Techcombank Thăng Long còn có 10 Phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh: Techcombank Đông Đô Techcombank Đống Đa Techcombank Ba Đình Techcombank Khâm Thiên Techcombank Ngọc Khánh Techcombank Trung Tự Techcombank Giáp Bát Techcombank Thanh Xuân Techcombank Cầu Giấy 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Techcombank Giảng Võ 3.2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban 3.2.1. Ban Giám đốc Ban Giám đốc chi nhánh thực hiện vai trò lãnh đạo và thực hiện chức năng phê duyệt tín dụng theo uỷ quyền của Tổng giám đốc. Ngoài ra, để tăng cƣờng khả năng kiểm soát rủi ro tín dụng, đồng thời nâng cao khả năng chủ động trong kinh doanh tại chi nhánh, Hội đồng tín dụng tại đƣợc thiết lập với các thành viên và có mức thẩm quyền phê duyệt tín dụng do Tổng giám đốc quy định trong từng thời kỳ. 3.2.2. Phòng kinh doanh Phòng kinh doanh bao gồm: các chuyên viên khách hàng và lãnh đạo phòng kinh doanh. Phòng kinh doanh bao gồm: Phòng doanh nghiệp (phục vụ khách hàng là các doanh nghiệp) và Phòng bán lẻ (phục vụ khách hàng cá nhân), đều trực thuộc sự lãnh đạo của Ban giám đốc. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của phòng kinh doanh là: - Thực hiện công tác marketing, tiếp thị khách hàng, bán sản phẩm tín dụng và các sản phẩm ngân hàng khác của Techcombank. - Thực hiện việc tiếp xúc khách hàng, tập hợp hồ sơ, thẩm định tín dụng. - Thực hiện một số công việc trong quá trình làm các thủ tục để giải ngân các khoản tín dụng đã đƣợc phê duyệt cho khách hàng. - Theo dõi hoạt động của khách hàng, đôn đốc, thu hồi nợ. Tại Techcombank Thăng Long, hoạt động cơ bản của Phòng kinh doanh là hoạt động tín dụng. Trong đó chiếm doanh số lớn nhất vẫn là hoạt 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 động cho vay khách hàng, khách hàng là doanh nghiệp chiếm tỷ trọng cao hơn khách hàng cá nhân. Kế sau đó là đến hoạt động thanh toán quốc tế và hoạt động bảo lãnh, hai hoạt động này phát triển rất mạnh tại Techcombank Thăng Long, thể hiện ở số lƣợng khách hàng lớn và mang lại lợi nhuận cao cho chi nhánh. 3.2.3. Ban thẩm định và quản lý rủi ro tín dụng Ban thẩm định và quản lý rủi ro tín dụng đƣợc thiết lập trực thuộc sự lãnh đạo của Ban Giám đốc. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Ban thẩm định và quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh Thăng Long là: - Theo dõi, giám sát, kiểm tra rủi ro tín dụng tại chi nhánh: thực hiện đánh giá thƣờng xuyên chất lƣợng danh mục tín dụng tại chi nhánh, thực hiện các báo cáo, phân tích liên quan về tín dụng tại chi nhánh. - Tái thẩm định các hồ sơ tín dụng của Phòng kinh doanh, theo yêu cầu của Tồng giám đốc, Ban Giám đốc chi nhánh Thăng Long. - Hƣớng dẫn triển khai và kiểm soát việc thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động tín dụng tại Techcombank Thăng Long. 3.2.4. Ban kiểm soát và hỗ trợ kinh doanh Ban kiểm soát và h trợ kinh doanh đƣợc thiết lập tại chi nhánh Thăng Long trực thuộc sự lãnh đạo của Ban giám đốc Techcombank Thăng Long. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Ban kiểm soát và h trợ kinh doanh là: 20
- Xem thêm -