Tài liệu Giới thiệu tổng quan về opamp nhóm noname

  • Số trang: 141 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 197 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

giới thiệu tổng quan về opamp nhóm noname
Chương 5: Op-amp ứng dụng Biên soạn: Nhóm Noname Nhóm Thực Hiện: Nhóm Noname STT Họ & Tên MSSV 1 Lâm Thị Diễm 1020031 2 Nguyễn Tấn Đạt 1020045 3 Trần Khánh Hòa 1020068 4 Trần Lê Bảo Duy 1020033 5 Hồ Quốc Vương 1020278 6 Phan Lý Trúc Anh 1020005 7 Nguyễn Minh Quân 1020171 8 Trần Nguyễn Thúy Anh 1020008 9 Trần Hoàng Bạch Lê 1020100 10 Hứa Thị Ẽn 1020055 11 Ngô Minh Anh 1020003 12 Đặng Đào Trâm Anh 1020002 13 Võ Phan Thanh Duy 1020035 14 Nguyễn Hoàng Minh Trí 1020241 15 Biên soạn: Nhóm Noname Bùi Tuấn 1020250 Phân công Làm Bài tập + Experiment Làm slide thuyết trình Dịch sách Đọc bản dịch, tổng hợp và lập dàn ý cho slide            5-1. Lời mở đầu 5-2. Điện thế offfset ngõ vào 5-3. Dòng phân cực ngõ vào 5-4. Dòng offset ngõ vào 5-5. Điện thế offset ngõ vào tổng cộng 5-6. Độ lệch nhiệt 5-7. Ảnh hường của nguồn tới điện áp offset ngõ vào 5-8. Thay đổi điện thế và dòng offset ngõ vào theo thời gian 5-9. Những thông số nhạy điện thế nguồn và nhiệt độ khác 5-10. Nhiễu 5-11. Cấu hình chế độ chung và tỉ số truất thải chế độ chung Biên soạn: Nhóm Noname    Trong chương trước chúng ta tìm hiểu về Opamps và những tính chất, cũng như ứng dụngcủa nó. Tuy nhiên, ta mới chỉ nghiên cứu op-amp dưới điều kiện lý tưởng với các thuộc tính mong muốn. Trong thực tế không được như vậy, ta sẽ gặp nhiều vấn đề khiến ngõ ra bị nhiễu. Một trong vấn đề ta gặp phải là điện thế offset ngõ vào. VD: micro để yên vẫn phát ra tiếng rè  chứng tỏ có điện thế gây ra  điện thế offset. Biên soạn: Nhóm Noname   Vì vậy, trong chương này chúng ta sẽ bàn luận về thuộc tính của op-amps ứng dụng đã gây ra điện thế ngõ ra offset. Và để xử lí vấn đề này, Chúng ta sẽ nghiên cứu việc thêm vào op-amp một mạch điện một cách hiệu quả, đặc biệt nếu nó được sử dụng trong mạch khếch đại DC. Biên soạn: Nhóm Noname   Điện thế ngõ vào offset Vio là điện thế ngõ vào vi sai tồn tại giữa 2 ngõ vào của một op-amp khi chưa được cấp nguồn.(Nhìn hình 5.1a). Điện thế ngõ ra offset là Voo. Nó được gây ra bởi Vio. Khi Vio qua Op-amp thì được khuếch đại lên nhiều lần gây nên Voo. Hình 5.1 b cho thấy điện thế ngõ ra offset trong op-amps không hồi tiếp. Biên soạn: Nhóm Noname + - +Vcc +Vcc + + - A Vio - A RL RL -VEE Voo -VEE Biên soạn: Nhóm Noname   Điện thế ngõ ra offset Voo là điện thế DC, có thể dương hoặc âm tùy thuộc vào Vio, không thể đoán trước được. Cho nên trên datasheets Vio có giá trị tuyệt đối tối đa. Ví dụ: ở 741 Vio tối đa là 6mV, trong khi con 740 Vio tối đa là 20mV, ở đây nghĩa là điện thế tối đa khác nhau giữa 2 thiết bị ngõ vào trong op-amps 741 có thể lớn đến 6mV DC. Còn 740 thì tối đa là 20mV Biên soạn: Nhóm Noname  Điện thế offset ngõ ra là điện thế ta không mong muốn. Do đó chúng ta cần áp vào điện thế các ngõ vào vi sai ở biên độ và phân cực một cách chính xác, để giảm điện thế ngõ ra offset về 0. Giá trị đó được xem là điện thế offset ngõ vào.  Để làm được điều đó, chúng ta cần mạch điện ở thiết bị đầu vào của op-amps nó sẽ giúp chúng ta linh hoạt để đạt được Vio đúng biên độ và phân cực. Mạch như thế được gọi là mạch bù điện thế ngõ vào offset ( input offset voltage compensating network). Biên soạn: Nhóm Noname • • Tới khi chúng ta đưa ngõ vào chính xác trong op-amps nó sẽ giúp điện thế offset được cân bằng, chúng ta sẽ giảm điện thế ngõ ra offset Voo về 0. Op-amps khi đó được gọi là “nulled” (làm về 0) hoặc “balanced” (làm cân bằng). Giá trị Vio trong op-amps của các loại giống nhau không thể giống về biên độ và phân cực bởi sự sản xuất hàng loạt nhưng nó sẽ cho giá trị tối đa ít hơn trong datasheets. Biên soạn: Nhóm Noname  Trước khi chúng ta bắt đầu thiết kế một mạch bù điện thế, lưu ý đối với những opamps có chân offset null thì không cần mạch bù như 741, 748, 777 và 201. Đối với loại op-amps 741 biến trở 10k Ω làm cầu phân thế được đặt vào chân 1, 5 và con chạy được nối với nguồn âm ở chân 4, được biểu diễn ở hình 5.2. Điều chỉnh nút vặn để đưa ngõ ra về 0 (nulled output). Biên soạn: Nhóm Noname +Vcc 3 2 + 1 6 741 Voo=0V 4 -VEE 10kΩ RL 5 Biên soạn: Nhóm Noname   mạch bù điện thế offset của op-amps được biểu diễn ở hình 5.3 gồm biến trở Ra và các điện trở Rb, Rc . Nếu chúng ta đang có ý định để làm cho việc sử dụng của op-amps như một bộ khếch đại đảo, mạch bù phải kết nối các thiết bị đầu vào không đảo dấu của op-amps. Mạch điện trong hình 5.3 có thể được sử dụng như một bộ khếch đại không đảo dấu khi các mạch bù được kết nối với thiết bị đầu vào đảo dấu của op-amps. Biên soạn: Nhóm Noname      Phân giải mạch bù: Điện trở tối đa theo định lý thevenin xảy ra khi con chạy ở trung tâm biến trở, thể hiện ở hình 5-4a. Khi đó : Rmax =(Ra /2) // (Ra /2) = Ra /4 Điện áp tương đương Vmax theo định lí thevenin tối đa bằng Vcc hoặc –VEE khi con chạy ở vị trí cao nhất hoặc thấp nhất của biến trở.(Hình 5-4(b) và(c)). Ta có: |Vcc|= |-VEE| nên đặt |Vcc|=|-VEE|= V=Vmax Biên soạn: Nhóm Noname  Tiếp theo chúng ta vẽ lại mạch bù bằng cách sử dụng điện thế và điện trở thevenin tối đa như hình 5-5. Áp dụng quy tắc điện áp trong mạch điện như hình 5-5 chúng ta có được : Rmax T Rb V2 Rc Vmax Hình 5.5 Biên soạn: Nhóm Noname  Ở đây V2 được thể hiện như 1 chức năng thevenin tối đa và trở kháng Rmax nhưng giá trị tối đa của V2 có thể bằng Vio khi |V1-V2| = Vio khi đó phương trình 5-1 trở thành : Biên soạn: Nhóm Noname  Có quá nhiều ẩn số trong phương trình 5-2, để đơn giản hóa 5-2 chúng ta hãy giả sử rằng Rb > Rmax > Rc. Ở đây Rmax = Ra /4. Có nghĩa là Rb > Rmax khi Rmax= Ra /4. Do đó giả sử trên là hợp lệ. Bằng cách sử dụng giả thiết này chúng ta có thể nói rằng Rmax + Rc+ Rb xấp xỉ Rb . Biên soạn: Nhóm Noname Do đó phương trình 5-2 có thể viết lại:  Vio = Rc . Vmax/Rb (5-3)  Ở đây Vmax =V=|Vcc|=|VEE| (5-4)  Lưu ý rằng Vio phụ thuộc vào cường độ của nguồn điện áp cung cấp + Vcc và –VEE  Phương trình 5-4 sẽ được dùng để thiết kế mạch bù (compensating) . Biên soạn: Nhóm Noname Thiết kế mạch bù dùng op-amps LM307. Op-apms sử dụng có điện thế ± 10V. Bài giải :  Giá trị tối đa của Vio trong bảng datasheet của LM307 là 10mV. Giá trị của: V= |Vcc|=|Vee|=10V.  Áp dụng 5-4 ta có: Biên soạn: Nhóm Noname      Nếu ta chọn Rc= 10Ω , giá trị của Rb sẽ là : Rb = 1000.Rc = 10000Ω. Khi Rb > Rmax , ta chọn Rb=10Rmax , ở đây Rmax=Ra /4. Rb=10Ra / 4. Ra=Rb / 2.5= 4kΩ. Biên soạn: Nhóm Noname
- Xem thêm -