Tài liệu Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần ống sợi thủy tinh vinaconex

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời mở đầu Nền kinh tế nước ta, từ khi chuyển từ kinh tế bao cấp sang nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, diện mạo nền kinh tế đã có những thay đổi rõ nét. Điều này được thể hiện trên tất cả các mặt, không chỉ của nền kinh tế mà còn ở cả đời sống xã hội. Song song với sự phát triển kinh tế đa thành phần là xu hướng hội nhập kinh tế thế giới, vừa tạo ra những cơ hội, đồng thời tạo ra những thách thức cho các thành phần kinh tế khi tham gia vào thị trường. Để thích nghi, tồn tại và phát triển trong điều kiện mới, các thành phần kinh tế mà nòng cốt là các doanh nghiệp cần có những giải pháp, chiến lược mang tính thích ứng cao. Muốn làm được điều này, doanh nghiệp cần phải có những công cụ hữu dụng. Một trong những công cụ quan trọng không thể thiếu đó chính là công tác tài chính kế toán. Bản thân công tác tài chính trong các doanh nghiệp cũng cần phải thích ứng với xu thế mới, cần có những ghi chép, những phân tích, nhận định, đánh giá chính xác, nhanh nhạy vừa phù hợp với quy định của Nhà nước vừa đảm bảo chức năng tham mưu tư vấn, là công cụ cho việc hoạch định, thực hiện và đánh giá chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy những người làm công tác tài chính kế toán phải là người không chỉ am hiểu chế độ chính sách, thông tường nghiệp vụ chuyên môn mà còn phải có khả năng phân tích, nhận định đánh giá trên cơ sở những báo cáo đã ghi nhận và xu hướng phát triển kinh tế xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng đó, qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần ống sợi thủy tinh Vinaconex, được sự chỉ bảo của các cô chú trong phòng tài chính kế toán, nhờ sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Th.Sỹ Nguyễn Huyền Quân, đã giúp em tìm hiểu thực tế về tình hình công tác kế toán tại công ty, giúp em có những hiểu biết thực tế hơn về công tác kế toán tài chính tại doanh nghiệp, tạo hành trang cho em trong lĩnh vực tài chính kế toán sau khi tốt nghiệp ra trường. Những hiểu biết của em về Công ty, về công tác tài chính kế toán tại Công ty cổ phần ống sợi thủy tinh Vinaconex sau thời gian thực tập, được ghi chép lại thành báo cáo gồm 3 phần: Phần 1. Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần ống sợi thủy tinh Vinaconex Phần 2. Kế toán một số phần hành chủ yếu Phần 3. Thu hoạch và nhận xét Đây là lần đầu em lập báo cáo với nội dung sâu rộng, sẽ không tránh khỏi những sai sót, khiếm khuyết, em kính mong nhận được sự chỉ bảo và cảm thông. SV: Phạm Thùy Trang _ MSV: 06A11428N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phần I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP ỐNG SỢI THỦY TINH VINACONEX 1. Khái quát về Công ty cổ phần ống sợi thủy tinh Vinaconex: Công ty Cổ phần Ống sợi thủy tinh Vinaconex tên giao dịch quốc tế VINACONEX GLASS FIBER REINFORCED POLYESTER PIPE JOINT STOCK COMPANY, tên viết tắt VIGLAFICO.,JSC, được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303000182 ngày 09 tháng 6 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp. Công ty có 02 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ nhất ngày 03/8/2005; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ hai ngày 09/9/2008. Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ hai thì: Vốn Điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng Việt Nam) Số cổ phần phát hành: 3.000.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng/ cổ phần. Các cổ đông sáng lập bao gồm: 1 Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú đối với cá nhân hoặc địa Số cổ phần chỉ trụ sở chính đối với tổ chức Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập Tòa nhà Vinaconex, khu đô 50.000 khẩu và Xây dựng Việt Nam thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính Thanh Xuân - Hà Nội. 2 Công ty Cổ phần VINACONEX H10, phường Thanh Xuân 6 Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 750.000 25,00 % 3 Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 Số 2, ngõ 475, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội. 100.000 3,33 % 4 Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 Số 960, đường Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, Hải Dương. 100.000 3,33 % 1.000.000 33,33 % STT Tên cổ đông Tổng cộng Tỷ lệ % 1,67 % Công ty hoạt động với tư cách pháp nhân hoàn chỉnh, có con dấu riêng, tài khoản riêng, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước Pháp luật. Tên công ty: Công ty cổ phần ống sợi thủy tinh Vinaconex Số điện thoại: 043 3947145 Số Fax: 043.3947147 Mã số thuế: 0500450977 Trụ sở chính: Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc – Phú Cát – Quốc Oai - Hà Nội Giám đốc Công ty: Ông Trần Cao Bằng 2. Lĩnh vực SXKD chính của Công ty: SV: Phạm Thùy Trang _ MSV: 06A11428N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại ống, phụ kiện đường ống, các sản phẩm sản xuất theo công nghệ composit, vật tư ngành nước, vật liệu xây dựng; Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các vật liệu cho sản xuất sản phẩm composit, các sản phẩm cơ khí, máy móc thiết bị xây dựng, các loại máy móc thiết bị khác; Kinh doanh vận tải hàng hóa; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, cấp thoát nước; Xử lý chất thải, môi trường; Đầu tư và kinh doanh bất động sản. 3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Sơ đồ 01 4.Tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty (năm 2008 - 2009): Mặc dù bị ảnh hưởng khá lớn bởi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008, đầu năm 2009, song nhờ những nỗ lực của toàn bộ cán bộ công nhân viên toàn Công ty, đặc biệt là Ban giám đốc với những quyết sách, chiến lược kinh doanh nhạy bén, kết quả hoạt động sản xuất năm 2008 của Công ty đạt được rất đáng ghi nhận: Bảo tồn được vốn và làm ăn có lãi. Doanh thu đạt hơn 78 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 2.7 tỷ đồng, năm 2008, Công ty chưa phải nộp thuế TNDN do đang trong thời gian hưởng ưu đãi miễn thuế . Sang năm 2009, mặc dù doanh thu năm 2009 đạt 46 tỷ, lợi nhuận đạt 2.3 tỷ, khá thấp so với năm 2008 do sự ảnh hưởng quá lớn của suy thoái kinh tế toàn cầu, tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu lại cao hơn hẳn so với năm 2008 và các năm khác: Năm 2009 là 5.13% so với 3.49% của năm 2008. Dưới đây là các con số cụ thể phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2008 và 2009: ĐVT: đồng Năm 2008 Mức tăng trƣởng Tỷ lệ tăng trƣởng Chỉ tiêu Năm 2009 1. DT bán hàng 2. Các khoản giảm trừ DT 3. Doanh thu thuần 4. Giá vốn hàng bán 5. Lợi nhuận gộp 6. DT hoạt động tài chính 7. Chi phí tài chính 8. Chi phí bán hàng 9. Chi phí QLDN 10. Lợi nhuận từ HĐKD 11. Thu nhập khác 12. Chi phí khác 13. Lợi nhuận khác 14. Lợi nhuận trước thuế 46,038,715,272 78,054,996,740 (32.016.281.468) -41% 86,324,000 45,952,391,272 36,672,413,650 9,279,977,622 942,832,097 (856.508.097) 77,112,164,643 (31.159.773.371) 63,943,117,063 (27.270.703.413) 13,169,047,580 (3.889.069.958) -91% -40% -43% -30% 33,744,652 1,889,070,109 635,767,479 4,255,573,669 2,533,311,017 101,779,964 140,299,837 (38,519,873) 229,634,464 5,116,674,029 322,074,130 5,347,877,894 2,612,055,991 164,997,315 47,619,050 117,378,265 (195.889.812) (3.227.603.920) 313.693.349 (1.092.304.225) (78.744.974) (63.217.351) 92.680.787 (155.898.138) -85% -63% 97% -20% -3% -38% 195% -133% 2,494,791,144 2,729,434,256 (234.643.112) -9% SV: Phạm Thùy Trang _ MSV: 06A11428N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 15. CP thuế TNDN 16. Lợi nhuận sau thuế 130,976,535 2,363,814,609 2,729,434,256 130.976.535 (365.619.647) -13% Nguồn: Trích BCTC của Công ty năm 2008 - 2009. Phần II THỰC TẾ TỔ CHỨC MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY 1. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty : Do đặc điểm tổ chức của Công ty, bộ máy kế toán được tổ chức theo mô hình tập trung 1.1 Bộ máy kế toán Công ty KẾ TOÁN TRƢỞNG P. PHÒNG - KẾ TOÁN TỔNG HỢP KẾ KẾ THỦ KẾ TOÁN TOÁN QUỸ TOÁN CP- GIÁ CÔNG THANH THÀNH NỢ - TOÁN KHO SV: Phạm Thùy Trang _ MSV: 06A11428N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2 Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng: + Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐBTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính. + Hình thức kế toán áp dụng Công ty sử dụng hình thức nhật ký chung ( Sơ đồ 3 )hạch toán và ghi sổ kế toán, sử dụng phần mềm kế toán ANA 5.0. 1.3 Các chính sách kế toán áp dụng: 1.3.1 Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp, gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, và tiền đang chuyển, được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam (VND), phù hợp với quy định tại Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003. Các khoản tiền có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch 1.3.2 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Phương pháp bình quân gia quyền theo tháng. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên. 1.3.4 Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp khấu hao TSCĐ Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. 1.3.5 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác Chi phí trả trước được vốn hoá để phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ sau 1.3.6 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 18 - Các khoản dự phòng và nợ tiềm tàng. 1.3.7 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu. 1.3.8 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Doanh thu bán sản phẩm được ghi nhận là giá trị hàng hóa đã bán, đã phát hành hoá đơn GTGT, được khách hàng chấp nhận thanh toán không kể đã thu được tiền hay chưa, phù hợp với 05 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 - “Doanh thu và thu nhập khác”. 1.3.9 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận thuế Thuế giá trị gia tăng (GTGT)- theo phương pháp khấu trừ Công ty áp dụng việc kê khai, tính thuế GTGT theo hướng dẫn của luật thuế hiện hành với mức thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, phế liệu thu hồi là 10% Thuế thu nhập doanh nghiệp SV: Phạm Thùy Trang _ MSV: 06A11428N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Công ty áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25% trên lợi nhuận chịu thuế. Theo quy định tại Mục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ và Điểm 1 Mục III Phần E Thông tư 128/2003/TT - BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ - CP ngày 22/12/2003 (nay là Điểm 1 Mục IV Phần E Thông tư 134/2007/TT - BTC ngày 23 tháng 11 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ - CP ngày 14 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN) thì Công ty được áp dụng mức thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh và thuộc diện được miễn thuế trong 03 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 07 năm tiếp theo. Năm 2009 là đầu tiên Công ty được giảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Thuế khác Các loại thuế, phí khác doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế địa phương theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 1.3.10 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận giá vốn hàng bán Giá vốn bán các loại sản phẩm được ghi nhận và tập hợp theo chi phí thực tế phát sinh để hoàn thành sản phẩm. 2. Kế toán vốn bằng tiền:  Kế toán vốn bằng tiền có các nhiệm vụ cụ thể sau: Phản ánh, ghi chép, đầy đủ, kịp thời, chính xác các nghiệp vụ có liên quan đến số hiện có và số biến động của loại vốn bằng tiền. Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng các loại vốn, đồng thời kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định, các chế độ, các thủ tục đối với chúng. Cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho yêu cầu quản lý của Ban Giám đốc.  Vốn bằng tiền bao gồm: Tiền mặt tồn quỹ. Tiền gửi ngân hàng. Tiền đang chuyển 2.1) Kế toán tiền mặt: * Chứng từ kế toán sử dụng: - Phiếu thu - Phiếu chi - Bảng kiểm kê quỹ - Phiếu nộp tiền - Giấy đề nghị thanh toán - Giấy đề nghị tạm ứng * Sổ sách sử dụng: - Sổ quỹ - Các sổ kế toán tổng hợp ( sổ cái) - Sổ chi tiết ( ngoại tệ) 2.1.1) Tài khoản kế toán sử dụng: SV: Phạm Thùy Trang _ MSV: 06A11428N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Để phản ánh số hiện có và theo dõi tình hình tăng giảm của tiền mặt, kế toán sử dụng tài khoản tiền mặt, số hiệu tài khoản 111 và được mở chi tiết tiểu khoản 1111 và 1112 theo dõi ngoại tệ 2.1.2) Một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu về tiền mặt a) Thu tiền: Khi thực hiện công tác thu tiền, người nộp tiền điền đầy đủ nội dung nộp, số tiền nộp, lý do nộp.. vào phiếu nộp tiền. Trên cơ sở đó, kế toán lập phiếu thu ghi rõ ngày thu, nội dung thu, số tiền thu, đồng thời ghi đủ các chỉ tiêu theo quy định, có đủ chữ ký xác nhận của các đối tượng theo hướng dẫn. Kế toán ghi Nợ TK 111 (chi tiết 1111; 1112 ) Ghi Có các tài khoản liên quan: (511; 131; 112…) Ví dụ 01 Ngày 15/4/2010 bán hàng cho Công ty TNHH Mai Hoa, hóa đơn GTGT, trị giá bán chưa có thuế là 10.000.000đ, thuế GTGT 10%, thu bằng tiền mặt, khách hàng điền nội dung, số tiền nộp vào phiếu nộp tiền ( Phụ lục 1). Kế toán lập phiếu thu 02 liên trực tiếp trên phần mềm, 1 liên giao khách hàng, một lưu chứng từ ( Phụ lục 2). Trên phiếu thu, kế toán hạch toán Nợ TK 111(1): 11.000.000 đ CóTK 511: 10.000.000 đ Có TK 333(1): 1.000.000 đ b) Chi tiền: Khi thực hiện chi tiền, kế toán căn cứ vào giấy đề nghị tạm ứng hoặc giấy đề nghị thanh toán, lập phiếu chi ghi rõ ngày chi số tiền chi, mục đích chi… Kế toán ghi Nợ các tài khoản liên quan ( 112; 141; 331; 334; 641; 642..) Ghi Có: 111 (chi tiết 1111; 1112 ) Ví dụ 02 Ngày 16/04/2010, Trần Quốc Bình tạm ứng tiền mua vật tư 15.000.000đ, trên cơ sở giấy đề nghị tạm ứng (Phụ lục 03) đã được ký duyệt, kế toán lập phiếu chi (Phụ lục 4) trực tiếp trên phần mềm và thực hiện in 02 liên, một giao cho người tạm ứng, một lưu trữ chứng từ. Kế toán hạch toán: Nợ TK 141: 15.000.000đ – Chi tiết Trần Quốc Bình Có TK 1111: 15.000.000đ * Tất cả các phiếu thu, phiếu chi sau khi đã đủ chữ ký theo quy định, được chuyển tới thủ quỹ để thực hiện giao nhận tiền. Thủ quỹ có trách nhiệm ghi sổ quỹ tiền mặt ( ghi chép bằng tay)và giữ toàn bộ liên lưu phiếu thu, chi để cuối ngày bàn giao đối chiếu với kế toán thanh toán. c) Kiểm kê, đối chiếu quỹ: Cuối ngày làm việc trên cơ sở các chứng từ thu chi trong ngày, phát sinh nợ, có của tài khoản 111, sổ quỹ tiền mặt, kế toán thanh toán và thủ quỹ tiến hành đối chiếu xác nhận số tiền đã thu, chi. Toàn bộ chứng từ thu chi sau xác nhận được giao trả lại cho kế toán thanh toán để đóng tập và lưu trữ chứng từ. Cuối tuần, kế toán thanh toán cùng với thủ quỹ tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt, việc kiểm kê được ghi chép bằng biên bản kiểm kê quỹ, có xác nhận của Kế toán trưởng ( Phụ lục 4) 2.2) Kế toán tiền gửi ngân hàng Tiền gửi ngân hàng là tiền Việt Nam. 2.2.1) Chứng từ kế toán sử dụng: SV: Phạm Thùy Trang _ MSV: 06A11428N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Giấy báo nợ. Giấy báo có. Bản sao kê của ngân hàng. Ủy nhiệm chi, séc, giấy rút tiền mặt 2.2.2) Tài khoản kế toán sử dụng: Để phản ánh số hiện có và tình hình biến động của tiền gửi, kế toán sử dụng tài khoản tiền gửi: TK 1121 phản ánh tiền gửi là VNĐ, TK1122 phản ánh tiền gửi là ngoại tệ 2.2.3) Kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu về ngân hàng: Hàng ngày, kế toán căn cứ vào các chứng từ liên quan tới nghiệp vụ ngân hàng, hạch toán định khoản ghi sổ kế toán: Đối với bên Nợ TK 112 là toàn bộ các phát sinh dựa trên các báo Có của ngân hàng sau khi đã kiểm tra, đối chiếu. Đối với bên Có TK 112 là toàn bộ phát sinh dựa trên báo Nợ của ngân hàng và các chứng từ liên quan như ủy nhiệm chi, giấy rút tiền, séc… Ví dụ 03 Giấy báo Có (Phụ lục 5) ngày 10/4/2010 Công ty cấp thoát nước miền Bắc VIWASEEN chuyển thanh toán tiền hàng 1.500.000.000đ, căn cứ báo Có trên, kế toán hạch toán: Nợ TK 112(1): 1.500.000.000 đ Có TK 131 (VIWASEEN): 1.500.000.000 đ Giấy báo nợ (Phụ lục 6), ngày 12/4/210 Công ty dùng UNC trả nợ cho Công ty TNHH Chemical, số tiền là 465.000.000đ. Kế toán hạch toán: Nợ TK 331 ( CTY TNHH Chemmical): 465.000.000 đ Có TK 112(1): 465.000.000 đ 3.Kế toán Tài sản cố định. 3.1) Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Việc ghi nhận và phương pháp khấu hao tài sản cố định hữu hình thực hiện theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03 - Tài sản cố định hữu hình, Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính và Quyết định 206/2003/QĐ BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ các khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá), các khoản thuế và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Nguyên giá tài sản cố định do các nhà thầu xây dựng bao gồm giá trị công trình bàn giao, các chi phí liên quan trực tiếp và lệ phí trước bạ (nếu có). Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản khi các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn được điều kiện trên được Công ty ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. Kế toán TSCĐ hữu hình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm: SV: Phạm Thùy Trang _ MSV: 06A11428N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Loại tài sản cố định Thời gian khấu hao Nhà cửa vật kiến trúc 4 - 15 Phương tiện vận tải 6-7 Máy móc thiết bị 2-8 Thiết bị dụng cụ quản lý 3 Tài sản cố định khác 2-5 Công ty áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng đối với nhà cửa vật kiến trúc, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, thiết bị dụng cụ quản lý. 3.2) Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp khấu hao TSCĐ vô hình Tài sản cố định vô hình của Công ty là phần mềm kế toán. Việc ghi nhận Tài sản cố định vô hình và Khấu hao tài sản cố định thực hiện theo chuẩn mực kế toán số 04 - Tài sản cố định vô hình, Quyết định số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính và Quyết định 206/2003/QĐ - BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003. Tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sản cố định vô hình. Tài sản cố định vô hình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm: Loại tài sản cố định Thời gian khấu hao - Phần mềm kế toán 02 * Giá trị còn lại của tài sản được xác định dựa trên nguyên giá của tài sản, trừ giá trị hao mòn lũy kế đến thời điểm xác định giá trị còn lại. Ví dụ 04 Tháng 1 năm 2009, Công ty nhập từ Trung Quốc 01 máy phun sơn tự động, tại tờ khai Hải quan hàng nhập khẩu ghi giá trị hàng nhập 15.000USD, tỷ giá ngoại tệ theo công bố liên ngân hàng cùng thời điểm nhập là 17.500Đ/ 1USD, thuế nhập khẩu 5% 13.125.000đ, thuế GTGT hàng nhập khẩu 27.562.500đ chi phí vận chuyển tư cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng sơn về đến Công ty là 4.500.000đ trước thuế GTGT, thuế VAT 225.000đ. Chi phí lắp đặt, chạy thử được tính là 1.800.000đ Kế toán xác định nguyên giá của tài sản này là: Nguyên giá = 15.000USDx17.500đ +27.562.500 + 4.500.000+1.800.000+13.125.000đ = 544.425.000 đ Máy phun sơn trên được hoàn thành việc lắp đặt đưa vào sử dụng từ tháng 2 năm 2009 và được tính khấu hao trong vòng 5 năm. Với phương pháp khấu hao theo đường thẳng, mỗi tháng, tài sản đên sẽ được tính khâu hao phân bổ vào chi phí như sau: Mức khấu hao tháng: 544.425.000 = 9.073.750 đ 5x12 tháng Cuối tháng 8/2009 khi xác định gía trị còn lại của máy phun sơn: Giá trị còn lại = 544.425.000 - 9.073.750x7= 471.835.000 (đ) 3.3 ) Kế toán tổng hợp TSCĐ. 3.3.1) Kế toán tổng hợp tăng tài sản cố định a) Chứng từ sử dụng: SV: Phạm Thùy Trang _ MSV: 06A11428N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hợp đồng mua bán TSCĐ Tờ khai Hải quan( với tài sản nhập ngoại) Biên bản bàn giao TSCĐ Phiếu chi Hóa đơn GTGT (liên 2) b) Tài khoản sử dụng: Kế toán sử dụng tài khoản 211 và một số tài khoản có liên quan để hạch toán. Tài khoản 211 được mở chi tiết: 2111: Nhà cửa vật kiến trúc 2112: Phương tiện vận tải 2113: Máy móc thiết bị 2114: Trang thiết bị quản lý 2118: Tài sản khác Cùng ví dụ số 04 khi đưa tài sản vào sử dụng. kế toán hạch toán ghi nhận tăng tài sản cố định: Nợ TK 211(3): 281.925.000đ Nợ TK 133(2): 225.000đ Có TK 331( XIMENOMI): 15.000USDx17.500đ=262.500.000đ (ghi đơn USD) Có TK 331( Công ty Vận tải Toàn Cầu): 4.725.000đ Có TK 333(3): 13.125.000đ thuế nhập khẩu Có TK1111: 1.800.000đ – Chi phí lắp đặt, chaỵ thử Đồng thời hạch toán tiền thuế GTGT tài sản nhập ngoại: Nợ TK133(2): 13.125.000đ - Thuế GTGT khấu trừ mua sắm tài sản Có TK 333(12) 13.125.000đ- Thuế GTGT phải nộp hàng nhập khẩu * Khi nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu vào kho bạc, kế toán hạch toán: Nợ TK333(12): 13.125.000đ Có TK 1111: 13.125.000đ 3.3.2) Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ a) Chứng từ sử dụng: Giấy đề nghị Hợp đồng kinh tế Biên bản thanh lý, nhượng bán Hóa đơn GTGT Phiếu thu, phiếu chi Giấy báo Nợ, giấy báo Có b) Ví dụ 05 Tháng 12 năm 2009, do không có nhu cầu sử dụng, Công ty bán thanh lý xe ô tô Mazda với giá bán 81.000.000đ đã bao gồm 5% thuế VAT và thu luôn bằng tiền mặt. Nguyên giá tài sản 380.000.000đ, lũy kế khấu hao đến thời điểm thanh lý 316.666.667đ. Khi đó kế toán hạch toán: Nợ TK 111: 81.000.000đ Có TK 711: 77.142.857đ Có TK 333 (3331): 3.857.143đ Đồng thời hạch toán: Nợ TK 214 : 316.666.667đ SV: Phạm Thùy Trang _ MSV: 06A11428N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nợ TK 811: 63.333.333đ Có TK 211(2): 380.000.000đ 3.3.3) Kế toán khấu hao TSCĐ: a) Chứng từ sử dụng: Bảng tính và phân bổ khấu hao b) Ví dụ: Trở lại ví dụ 04 với máy phun sơn ở trên, trong bảng tính và phân bổ khấu hao hàng tháng, mức khấu hao tính cho tài sản này được xác định như sau: Mức khấu hao tháng: 281.925.000 = 4.698.750đ 5x12 tháng 18 Tài sản này phục vụ sản xuất tại phân xưởng, cuối mỗi tháng, kế toán hạch toán: Nợ TK 627(4): Giá trị theo bảng tính khấu hao (trong đó có 4.698.750đ) Có TK 214(1) : Giá trị theo bảng tính khấu hao (trong đó có 4.698.750đ) 3.3.4) Kế toán sửa chữa TSCĐ: a) Chứng từ sử dụng: Bảng thanh toán tiền cho thợ sửa chữa Hợp đồng thuê sửa chữa Biên bản xác nhận hiện trạng Biên bản nghiệm thu và bàn giao TSCĐ Hóa đơn thuế GTGT Phiếu chi, giấy báo Nợ b) Ví dụ 06 Tháng 4 năm 2010, Công ty có bão dưỡng định kỳ ô tô tải chở hàng. Chi phí bảo dưỡng trước thuế 41.000.000đ thuế VAT 4.100.000đ. Kế toán hạch toán vào sổ: Nợ TK 142: 41.000.000đ Nợ TK 133(1): 4.100.000đ Có TK 331: 45.100.000đ – Trung tâm bảo dưỡng ô tô số 4 Đối với sửa chữa lớn tài sản cố định nhằm kéo dài tuổi thọ và làm tăng công suất hoạt động của tài sản, kế toán tập hợp chi phí sửa chữa lớn vào TK 241(3), khi hoàn thành công việc sửa chữa, đưa tài sản vào sử dụng, kế toán ghi Nợ TK 211 (toàn bộ chi phí sửa chữa lớn) Có TK 241(3) 4. Kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng. Sơ đồ hạch toán (Sơ đồ 4+5) 4.1 Các hình thức trả lương và phương pháp tính lương Công ty áp dụng các hình thức tiền lương sau: lương theo thời gian và lương khoán theo sản phẩm. 4.1.1) Đối với lương theo thời gian: Công ty áp dụng hình thức lương này cho bộ phận văn phòng như: Hành chính, kế toán, trả lương theo hình thức này được căn cứ vào hệ số theo thang bậc lương và theo quy định. Cụ thể: Mức lương tối thiếu x hệ số +Z Mức lương chính = x số ngày làm việc 22 SV: Phạm Thùy Trang _ MSV: 06A11428N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lương tối thiểu = 650.000đ Hệ số: Là hệ số theo thang lương bậc lương theo quy định của Bộ lao động + hệ số phụ cấp chức vụ ( nếu có) Z là mức lương công việc được xây dựng cho từng vị trí dựa trên tính chất công việc, trình độ chuyên môn, năng lực công tác… và được điều chỉnh 06 tháng một lần. Lương thực tế = lương chính + Phụ cấp Ví dụ 07 Anh Phạm Vinh trưởng Phòng tổ chức hành chính, hệ số 4.51 ( lương kỹ sư, bậc 8/8), hệ số phụ cấp chức vụ 0.4, mức lương công việc là 9.000.000đ được hưởng phụ cấp điện thoại 300.000đ. Trong tháng 3/2010, anh Vinh đi làm 21 ngày, lương được tính như sau: 650.000 x (4.51+0.4)+9.000.000 Mức lương chính = x 21 = 11.637.341 đ 22 Lương thực tế của anh Vinh : 11.637.341 + 300.000 = 11.937.341đ 4.1.2) Đối với lương khoán: Công ty áp dụng hình thức lương này cho bộ phận công nhân sản xuất trực tiếp Lương thực tế = Lương cơ bản + lương khoán. Lương cơ bản của toàn thể công nhân được xác định chung một mức là công nhân bậc 3/7 hệ số 2.71 nhân với mức lương tối thiểu do nhà nước quy định. Lương khoán là mức lương cá nhân được nhận trong bảng chia lương khoán tổng thể cho cả tổ đội mà Công ty khoán. Ví dụ 08 Cùng trong tháng 3 năm 2010, tổ Công nghệ 1 thực hiện sản xuất được 800md ống cấp nước coposite cốt sợi thủy tinh đường kính 600mm, với đơn giá khoán nhận từ Công ty là 60.000đ/md. Lương khoán cá nhân trong tổ được xây dựng dựa trên kết quả bình bầu mức độ đóng góp công sức và đánh giá của Quản đốc xưởng và được xây dựng thành điểm số cụ thể của mỗi người. Tổ công nghệ gồm 18 công nhân, tổng mức điểm chung là 180 điểm, anh Phạm Viết Dùi trong tháng đi làm 20 công, mức điểm anh Dùi có là 9.5 điểm Lương anh Dùi được xác định như sau: - Lương cơ bản: 650.000x2.71 x20 = 1.681.432đ 22 - Lương khoán của cả đội : 60.000x 800md = 52.000.000đ - Lương khoán của anh Dùi = 52.000.000 x 9.5 = 2.744.444đ 180 - Lương thực tế của anh Dùi: 1.681.432 + 2.744.444 = 4.425.876đ  Cuối tháng, căn cứ trên bảng tính lương, căn cứ phát sinh chi phí lương tại mỗi bộ phận, kế toán hạch toán Nợ 622; 627(1);641(1);642(1) Tổng chi phí lương tại bộ phận Có 334 SV: Phạm Thùy Trang _ MSV: 06A11428N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4.2) Nội dung các khoản trích theo lương. Tại công ty các khoản trích theo lương gồm: BHXH, BHYT, KPCĐ Tỷ lệ trích nộp BHXH: 20% trên lương cơ bản, trong đó 15% tính vào chi phi quản lý, người lao động đóng góp 5%. Tỷ lệ trích nộp BHYT: 3% trên lương cơ bản, trong đó 2% tính vào chi phí quản lý, người lao động đóng góp 1%. Tỷ lệ trích nộp KPCĐ: 2% trên lương cơ bản do người sử dụng lao động trả toàn bộ. Tỷ lệ BH Thất nghiệp: 02% lương cơ bản Công ty trả 1%, người lao động trả 1% . Ví dụ 09 Tại thời điểm tháng 4 năm 2009, tiền lương cơ bản của phòng kế toán - tài chính là 16.285.600. Các khoản trích theo lương bao gồm BHXH, BHYT là được xác định: BHXH = 16.285.600 x 20% = 3.257.120, trong đó người lao động phải nộp 814.280 đ, người sử dụng lao động phải đóng 2.442.840 đ. BHYT = 16.285.600 x 3% = 488.568, trong đó ngưới lao động phải nộp 162.856 đ, Công ty sẽ nộp 325.712 đ. KPCĐ = 16.285.600 x 2% = 325.712 Công ty trả toàn bộ. BHTN = 16.285.600 x 2% = 325.712 Công ty trả 162.856đ, người lao động đóng 162.856đ 4.3. Chứng từ sử dụng: Các loại chứng từ sử dụng để hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. - Chứng từ duyệt lương, bảng chấm công. - Phiếu khoán công việc, phiếu báo thêm giờ. - Bảng quyết toán tiền lương. - Giấy nghỉ ốm, giấy nghỉ phép. - Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương. - Các chứng từ khác liên quan. 5. Kế toán vật tƣ - kho 5.1 Chứng từ sử dụng: - Yêu cầu cung cấp vật tư - Hóa đơn mua hàng, phiếu nhập kho, xuất kho - Biên bản kiểm kê kho 5.2 Quy trình thực hiện: Bộ phận sản xuất, căn cứ vào yêu cầu sản xuất, lập phiếu yêu cầu cung cấp vật tư gửi Phòng Vật tư, Phòng vật tư thực hiện việc mua vật tư và làm thủ tục nhập kho đồng thời chuyển giao chứng từ sang phòng Kế toán. Bộ phận kho, khi nhập kho lập phiếu nhập kho, lập thẻ kho, bảng kê nhập kho, khi xuất kho vật tư, lập phiếu xuất kho, ghi thẻ kho, ghi bảng kê xuất kho và chuyển Phòng Kế toán để hạch toán ghi sổ. Các phiếu nhập kho, xuất kho tại bộ phận kho chỉ ghi về số lƣợng. Phiếu nhập, xuất kho trên phần mềm kế toán khi kế toán lập và hạch toán mới ghi đầy đủ cả giá trị. 5.3 Tài khoản sử dụng - Tài khoản 152 được chi tiết: 1521: Nguyên vật liệu chính 1522: Nguyên vật liệu phụ SV: Phạm Thùy Trang _ MSV: 06A11428N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1523: Nhiên liệu - Các tài khoản có liên quan khác 5.4 Kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu 5.4.1 Kế toán tổng hợp tăng nguyên vật liệu: Hàng ngày căn cứ vào hóa đơn mua hàng, chứng từ mua hàng, phiếu nhập kho vật tư kế toán hạch toán: Nợ TK152 Có 111;112; 141; 331… Ví dụ 10 Ngày 07/04/2010, nhập kho 5 tấn nhựa ISO mua trả sau của Công ty TNHH Chemical với tổng giá trước thuế 150.000.000đ, thuế VAT 15.000.000đ, chi phí vận tải 800.000đ thuế VAT 80.000đ bằng tiền đã tạm ứng của Trần Quốc Bình Căn cứ phiếu nhập kho, chứng từ phòng Vật tư chuyển sang, kế toán lập phiếu nhập kho (Phụ lục 8), hạch toán Nợ TK 152(1): 150.800.000đ Nợ TK 133(11): 15.800.000đ Có TK 141: 880.000đ – chi tiết Trần Quốc Bình Có TK 331:165.000.000đ- chi tiết Công ty TNHH Chemical 5.4.2 Kế toán tổng hợp giảm nguyên vật liệu: Căn cứ vào phiếu xuất kho, kế toán hạch toán Nợ TK 6211, 6272, 6412, 6422 Có TK152 Ví dụ 11 Ngày 29/04/2010, xuất kho 120kg nhựa ISO, căn cứ phiếu xuất kho về lượng của bộ phận kho chuyển lên, kế toán lập phiếu xuất kho ( Phụ lục 9) sau khi hạch toán và cập nhật giá bình quân tháng, nghiệp vụ được thực hiện như sau: Nợ TK 6211: 3.540.000đ Có 1521: 3.540.000đ 7. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 7.1 Kế toán doanh thu bán hàng 7.1.1 Nội dung doanh thu hàng bán Tại công ty, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong một kỳ kế toán của hoạt động kinh doanh từ các giao dịch và nghiệp vụ sau: - Bán hàng: Các sản phẩm composite cốt sợi thủy tinh do công ty sản xuất. Dịch vụ: Dịch vụ chuyên chở sản phẩm trong trường hợp bán hàng tại nhà máy, khách hàng yêu cầu trở đến kho của khách hàng - Phương thức bán hàng : Do đặc thù của sản phẩm là theo dự án, Công ty không sản xuất và bán hàng đại trà mà là theo đơn đặt hàng của khách hàng. Sau khi ký hợp đồng, cung cấp các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm, bản vẽ thiết kế, tùy tiến độ, khách hàng phải thực hiện viêc yêu cầu hàng bằng các đơn đặt hàng. Căn cứ trên đơn đặt hàng đó, Công ty mới thực hiện sản xuất và cung cấp sản phẩm 7.1.2 Các hình thức thanh toán trong tiêu thụ hàng hoá tại công ty: a) Công ty có các hình thức sau: - Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt. - Thanh toán không dùng tiền mặt ( tiền gửi ngân hàng ...) b) Chứng từ sử dụng SV: Phạm Thùy Trang _ MSV: 06A11428N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Biên bản giao nhận, phiếu xuất kho hàng bán. - Hoá đơn GTGT. - Phiếu thu, báo có. - Các chứng từ liên quan khác c) Tài khoản sử dụng: 511 - Doanh thu bán hàng được chi tiết 5111: Doanh thu bán hàng nội địa 5112: Doanh thu xuất khẩu 5113: Doanh thu dịch vụ vận chuyển Các tài khoản liên quan khác 7.1.3 Kế toán doanh thu bán hàng: Căn cứ biên bản giao hàng hoặc phiếu xuất kho hàng bán, kế toán tiến hành lập hóa đơn bán hàng và hạch toán Nợ TK 131 Có TK 333(11) Có TK 511 (1) Ví dụ 12 Trong tháng 2/2010, Công ty xuất bán 1.800md ống cấp nước cốt sợi thủy tinh đường kính 600mm với đơn giá 1.650.000đ/md giá chưa thuế, thuế suất thuế GTGT 10%, đã thực hiện biên bản giao nhận với khách hàng ( Công ty VIWASEEN) kế toán lập hóa đơn đồng thời hạch toán: Nợ TK 131: 3.267.000.000đ- chi tiết Công ty VIWASEEN Có TK 511(1): 2.970.000.000đ Có TK 333(11): 297.000.000đ 7.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: Tại Công ty, khi sản phẩm giao cho khách hàng không đạt chất lượng theo yếu cầu và bị trả lại, hai bên tiến hành lập biên bản, tính giá trị hàng trả lại, đồng thời khách hàng lập hóa đơn thuế GTGT ghi rõ hàng trả lại theo số hóa đơn mua. Kế toán căn cứ vào các chứng từ nêu trên để hạch toán ghi sổ. Ví dụ 13 Trong tháng 4/2010 Công ty nhận lại của Công ty VIWASEEN 24md ống cốt sợi thủy tinh đường kính 600mm của lô hàng xuất tháng 2/2010 do không đạt chất lượng, dựa trên phiếu nhập kho hàng trả lại, dựa trên hóa đơn bên VIWASEEN lập, kế toán hạch toạn ghi sổ: Nợ TK 532: 39.600.000đ Nợ TK: 333(11): 3.960.000đ Có TK 131 - chi tiết Công ty VIWASEEN: 43.560.000đ Đồng thời ghi Nợ TK 155: 27.720.000đ Có TK 632 27.720.000đ 7.3. Kế toán giá vốn hàng bán: - Phương pháp xác định giá vốn hàng bán: tính theo giá bình quân xuất kho thanh phẩm theo tháng - Tài khoản kế toán sử dụng: TK 632 - giá vốn hàng bán SV: Phạm Thùy Trang _ MSV: 06A11428N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Sổ kế toán: Sổ chi tiết giá vốn hàng bán 632, sổ cái TK 632 Ví dụ: Trở lại ví dụ 12, căn cứ cập nhật giá bình quân thành phẩm cuối tháng, căn cứ phiếu xuất kho thành phẩm, Kế toán xác đinh được giá vốn hàng xuất bán cho lô sản phẩm này và hạch toán như sau: Nợ TK 632: 2.079.000.000đ Có TK 155: 2.079.000.000đ 7.4. Kế toán chi phí bán hàng TK sử dụng: 641 “chi phí bán hàng” và các tài khoản khác có liên quan: 111, 334, 338… Ví dụ 14: Lô hàng xuất bán tại ví dụ 12 có chi phí vận chuyển hàng là 300.000.000đ chưa bao gồm thuế GTGT 5%. Khi đó kế toán hạch toán: Nợ TK 641: 300.000.000 Nợ TK 133: 15.000.000 Có TK 111: 315.000.000 Ví dụ: Tiếp theo ví dụ 9, tại thời điểm 30 tháng 4 năm 2009, kế toán sẽ hạch toán vào sổ: Nợ TK 641: 19.379.864 đ Có TK 334: 16.285.600 đ Có TK 338: 3.094.264 đ 7.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: TK kế toán sử dụng: 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp” và các tài khoản khác có liên quan: 111, 334, 338… Ví dụ 15: Tổng chi phí QLDN phát sinh cho lô hàng tại ví dụ 12 là 6.560.000đ, trong đó lương cho nhân viên quản lý là 4.320.000đ, các khoản trích theo lương: 820.800đ, hao mòn TSCĐ là 502.000đ, chi phí mua ngoài bằng tiền khác: 917.200đ (VAT: 10%) Căn cứ vào phiếu chi, bảng phân bổ tiền lương, kế toán hạch toán: + Nợ TK 642: 5.140.800đ Có TK 334: 4.320.000đ Có TK 338: 820.800đ + Nợ TK 642: 502.000đ Có TK 214: 502.000đ + Nợ TK 642: 917.200đ Nợ TK 133(1): 91.720đ Có TK 111: 1.008.920đ 7.6 Kế toán xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ● Tài khoản kế toán sử dụng: TK 911 - xác định kết quả kinh doanh. Ví dụ 16: Tài khoản kế toán sử dụng: TK 911 - xác định kết quả kinh doanh. ● Các nghiệp vụ kế toán: ● Trình tự hạch toán: Sơ đồ 5 Cũng trong tháng 3 năm 2009, tổng doanh thu bán hàng được ghi nhận trên tài khoản 511: 6,312,026,260đ; Các khoản giảm doanh thu (521) 7,341,232đ; Giá vốn hàng bán được xác định trên TK 632: 6,304,685,028 đ; Chi phí bán hàng (TK 641) 353,473,471đ; Chi phí quản lý doanh nghiệp ( TK 642) 355,682,680 đ; Thu tài chính ( TK 515) 30,487,087 đ; Chi phí tài chính: 742,868,683 đ; Thu khác: 12,624,053 đ; Chi SV: Phạm Thùy Trang _ MSV: 06A11428N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 khác: 21,208,408. Với mức thuế suất ưu đãi 10%, miễn giảm 50%, kế toán xác định kết quả hoạt động SXKD trong tháng 3 như sau: Kế toán thực hiện các bút toán kết chuyển: Nợ TK 511 7,341,232 đ Có TK 532 7,341,232 đ 2 Nợ TK 511 6,304,685,028 đ Có TK 911 6,304,685,028 đ 3 Nợ TK911 4,418,418,382 đ Có TK 632 4,418,418,382 đ 4 Nợ TK 911 353,473,471 đ Có TK 641 353,473,471 đ 5 Nợ TK 911 742,868,683 đ Có TK 635 742,868,683 đ 6 Nợ TK 515 10,670,480 đ Có TK 911 10,670,480 đ 7 Nơ TK 911 355,682,680 đ Có TK 642 355,682,680 đ 8 Nợ TK711 12,624,053 đ Có TK 911 12,624,053 đ 9 Nợ TK 911 21,208,408 đ Có TK 811 21,208,408 đ Kết quả hoạt động bán hàng được tính bằng công thức: Lợi nhuận Doanh thu Giá vốn Chi phí bán hàng = thuần hàng bán - bán hàng 1 10 Nợ TK 911 Có TK 421 Chi phí QLDN 414,511,541 đ 414,511,541 đ 8. Kế toán thuế Tại công ty phát sinh những khoản thuế là: thuế GTGT được khấu trừ ( thuế GTGT đầu vào), thuế GTGT ( thuế GTGT đầu ra), thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế xuất, nhập khẩu, thuế TNDN, thuế TNCN. Do thời gian có hạn, em chưa thể tiếp cận được hết với các phần hành thuế nên trong báo cáo thực tập này, em xin được trình bày về thuế GTGT tại Công ty. 8.1 Chứng từ, sổ sách liên quan ● Sổ kế toán: - Sổ chi tiết tài khoản 133, 333 - Tờ khai thuế GTGT ● Chứng từ sử dụng: - Hoá đơn GTGT - Tờ khai hải quan SV: Phạm Thùy Trang _ MSV: 06A11428N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Các chứng từ liên quan 8.2 Phương pháp tính thuế GTGT Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, khi đó, thuế GTGT được xác định như sau: Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ Trong đó: Thuế GTGT đầu ra = Giá tính thuế GTGT x Thuế suất thuế GTGT Cũng Ví dụ số 12, với giá bán chưa thuế là 1650.000đ/ md, thuế suất 10%, tổng lượng bán 1.800md. Khi đó, thuế GTGT đầu ra được xác định: Thuế GTGT đầu ra = 1650.000x 1.800 x 10% = ): 297.000.000đ 8.3 Kế toán thuế GTGT phải nộp NSNN (thuế GTGT đầu ra) Tiếp theo ví dụ trên, kế toán sẽ hạch toán vào sổ như sau: Nợ TK 131 - chi tiết Công ty VIWASEEN: 3.267.000.000đ Có TK 511(1): 2.970.000.000đ Có TK 333(11): 297.000.000đ 8.4 Kế toán thuế GTGT được khấu trừ (thuế GTGT đầu vào) Tháng 5/2009, Công ty có mua về một máy điều hòa nhiệt độ trị giá 12.500.000 chưa có thuế, kế toán hạch toán vào sổ: Nợ TK 211: 12.500.000 Nợ TK 1332: 1.250.000 Có TK 111: 13.750.000 8.5 Khấu trừ thuế GTGT Cuối tháng, căn cứ tổng số thuế GTGT đã kê khai thuế và ghi nhận trên tài khoản 133; tài khoản 333, kế toán thực hiện bút toán khấu trừ thuế: Ghi Nợ 333 Ghi Có 133 + Nếu số thuế GTGT được khấu trừ ( 133) nhỏ hơn số thuế GTGT phải nộp, số tiền khấu trừ là số dư của tài khoản 133. Chênh lệch phải nộp sau khấu trừ là số dư của tài khoản 333 sau khi đã khấu trừ. Kế toán tiến hành làm thủ tục nộp số tiền này vào ngân sách Nhà nước. + Nếu số thuế GTGT được khấu trừ ( 133) lớn hơn số thuế GTGT phải nộp, số tiền khấu trừ là số dư của tài khoản 333. Chênh lệch còn được khấu trừ sau khi đã thực hiện khấu trừ là số dư của tài khoản 133 sau khấu trừ. Khi đó tùy thuộc điều kiện, kế toán để khấu trừ tiếp vào tháng sau hoặc xin làm thủ tục hoàn thuế GTGT. Ví dụ 17: Trong tháng 3/2009, tổng số thuế GTGT đầu vào đã kê khai và ghi nhận trên tài khoản 133 là 1.129.319.503đ; Tổng số thuế GTGT đầu ra đã kê khai và ghi nhận trên tài khoản 333 là 1.140.502.301đ. Kế toán hạch toán khấu trừ thuế GTGT: Nợ TK 333: 1.129.319.503đ Có 133: 1.129.319.503đ Số dư trên tài khoản 333 sẽ là ( 1.140.502.301đ-1.129.319.503đ) 11.182.798đ. Kế toán tiến hành nộp số tiền này vào ngân sách Nhà nước Nợ TK 333: 11.182.798đ Có TK 111: 11.182.798đ SV: Phạm Thùy Trang _ MSV: 06A11428N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phần III: THU HOẠCH VÀ NHẬN XÉT Những thu hoạch của bản thân Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần ống sợi thủy tinh Vinaconex, em đã thấy rõ được vai trò, vị trí vô cùng quan trọng của công tác kế toán trong một công ty. Bên cạnh đó cùng với kiến thức được học ở trường và thực tế được các cô chú kế toán công ty nhiệt tình chỉ dẫn, em đã được thực hành một số nghiệp vụ kế toán cơ bản như: cách tập hợp chi phí và phân bổ cho từng sản phẩm, biết cách định khoản trực tiếp, các bút toán vào sổ quỹ, sổ các tài khoản liên quan. Ví dụ như: TK 152, TK 153, 154, …, bên cạnh đó em đã biết cách tính thuế và khấu trừ cụ thể khi mua và bán, viết phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn GTGT. 2. Nhận xét ƣu điểm, nhƣợc điểm của Công ty Cổ phần ống sợi thủy tinh VINACONEX: 2.1) Ưu điểm: Bộ máy kế toán của công ty tương đối hoàn thiện, phản ánh đầy đủ các nội dung hạch toán và đáp ứng được yêu cầu quản lý. Đội ngũ nhân viên kế toán đều là những người có năng lực, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Hệ thống sổ sách và chứng từ đồng bộ tất cả các nội dung công tác kế toán theo quy định của Bộ tài chính. Hình thức sổ nhật ký chung thực hiện trên kế toán máy phù hợp với quy mô công ty và với trình độ chuyên môn nghiệp vụ của kế toán giúp việc tính toán nhanh chóng và chính xác, đồng thời giảm bớt sự cồng kềnh sổ sách, tiết kiệm thời gian, nhân lực cho công ty, tạo điều kiện cho việc lập báo cáo, tổng hợp số liệu kế toán cuối kỳ được nhanh chóng kịp thời đúng hạn. Đối với chế độ trả lương và BHXH, công ty thực hiện theo đúng luật lao động Nhà nước. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty luôn nộp đầy đủ thuế, ngân sách Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Công ty không năm nào phải nợ thuế đối với Nhà nước. Công ty đã xây dựng được định mức chi phí hợp lý, phù hợp với đặc điểm quy định của Nhà nước, giúp việc tính toán chính xác, giảm chi phí và hạ giá thành. Công nợ các khoản phải thu, phải chi được hoàn thành theo từng kỳ kế toán và được báo cáo cấp quản lý kịp thời để lãnh đạo nắm bắt được mọi biến động của tài sản. 2.2) Nhược điểm: - Về dự phòng giảm giá hàng tồn kho dự trữ hàng hóa và với những hàng hóa bị hỏng bị hỏng do khâu bảo quản, đóng vai trò quan trọng trong quá trình lưu chuyển hàng hóa. Nếu xảy ra giảm giá thì Công ty phải chịu thiệt hại do phần chênh lệch giữa giá vốn và giá cả thị trường. - Về xuất hàng hóa để tiêu thụ nội bộ, doanh thu tiêu thụ nội bộ của Công ty và doanh thu bán hàng đều được hạch toán vào tài khoản 511, điều này không phân biệt được doanh thu bán ra bên ngoài và doanh thu tiêu thụ nội bộ, khó xác định được lãi thực tế. - Công ty chưa xây dựng được định mức tiêu hao nguyên vật liệu, tất cả chi phí nguyên vật liệu sản xuất trong kỳ đều được tính vào giá thành sản phẩm, điều này 1. SV: Phạm Thùy Trang _ MSV: 06A11428N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 khiến không phản ánh đúng thực tế do không kiểm soát được những hao phí do lãng phí trong quá trình sản xuất. - Về khấu hao tài sản cố định, mặc dù thực hiện theo phương pháp khấu hao tuyến tính là đúng với quy định, tuy nhiên các tháng sản lượng sản xuất ra là không đồng đều, nếu khấu hao theo phương pháp này sẽ dẫn đến trên cùng 1 đơn vị sản phẩm, có tháng phải gánh nhiều, có tháng gánh ít chi phí khấu hao, điều này khiến giá thành sản phẩm của Đơn vị có biên độ tăng giảm mà do tác động không nhỏ của chính sách khấu hao. - Tính đặc thù của sản phẩm của Công ty là hàng theo dự án, phục vụ cho công tác xây lắp thường phải kèm điều kiện bảo hành, tuy nhiên công ty chưa có chính sách trích dự phòng bảo hành sản phẩm, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả hoạt động SXKD của kỳ sau nếu xảy ra công tác bảo hành cho sản phẩm đã tiêu thụ ở kỳ trước. - Do đặc kết cấu chi phí giá thành sản phẩm, nguyên vật liệu đóng vài trò chủ yếu. Trong khi đó , vật liệu nhập khẩu chiếm tới 80% tổng giá trị nguyên vật liệu. Khi thực hiện nhập khẩu nguyên vật liệu, kế toán xác định tỷ giá nhập khẩu là tỷ giá ghi trên tờ khai hải quan hàng nhập khẩu. Cuối năm hoặc khi thanh toán tiền cho nhà cung cấp nước ngoài, kế toán mới đánh giá chênh lệch tỷ giá tại thời điểm thanh toán. Điều này cũng khiến chi phí giá thành của sản phẩm biến động, không sát với thực tế. - Là Công ty cổ phần, với vốn theo đăng ký kinh doanh là 30 tỷ, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, tổng số vốn góp của Cổ đông còn thiếu 1,03 tỷ so với đăng ký. Tuy vậy công ty vẫn hạch toán toàn bộ chi phí lãi vay trông kỳ vào chi phí sản xuất kinh doanh mà không loại trừ khoản lãi vay tương ứng với phần vốn góp thiếu là không đúng với quy định. SV: Phạm Thùy Trang _ MSV: 06A11428N
- Xem thêm -