Tài liệu Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần constrexim hồng hà

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời nói đầu Trong nền kinh tế quốc dân Xây dựng cơ bản là ngành tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật quan trọng đồng thời cũng là ngành mũi nhọn trong chiến lược xây dựng và phát triển đất nước,góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Mặt khác trình xây dựng,cơ bản bao gồm nhiều khâu(thiết kế ,lập dự án,thi công ,nghiệm thu..),vị trí thi công luôn thay đổi,thời gian thi công kéo dài nên công tác quản lý tài chính thường phức tạp,có nhiều điểm khác biệt so với các ngành kinh doanh khác.Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập phát triển,Luật Doanh nghiệp được sửa đổi hoàn thiện các doanh nghiệp tư nhân cũng trở nên năng động hơn,tự chủ hơn trong sản xuất kinh doanh,doanh nghiệptrong nghành xây dựng cũng nằm trong số đó.Việc nghiên cứu tìm hiểu về một doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây dựng,không những giúp tôi hệ thống hóa được kiến thức về mặt lý thuyết mà còn tăng tính thực tiễn áp dụng những kiến thức đó trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Vì vậy em đã chọn thực tập tại công ty cổ phần xây dựng constrexim Hồng Hà. Trong quá trình thực tập,được tiếp xúc các ban,bộ phận của công ty,và tham gia một phần vào hoạt động thường nhật không những giúp tôi tổng hợp về mặt số 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 liệu,mà còn mở rộng thêm kĩ năng thực tế trong làm việc.Qua đây em cũng gửi lời cảm ơn tới công ty cổ phần xây dựng constrexim Hồng Hà đã tạo điều kiện thuận lợi giúp tôi trong quá trình thực tập tại công ty. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mục lục Lời nói đầu ....................................................................................................... 1 Phần 1: Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần constrexim Hồng Hà.... 5 1.1 Tên công ty .......................................................................................................5 1.2 Hoàn cảnh ra đời ...............................................................................................5 1.3 Vị trí ..................................................................................................................5 1.4 Chức năng, nhiệm vụ ........................................................................................6 Phần 2: Cơ cấu tổ chức và chức năng của các bộ phận của công ty cổ phần constrexim Hồng hà............................................................................... 8 2.1 Sơ đồ tổ chức công ty. ......................................................................................8 2.2 Chức năng của các bộ phận. ...........................................................................11 Phần 3: Kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian gần đây của công ty...................................................................................................................... 13 Phần 4: Những vấn đề khác của công ty ..................................................... 27 4.1 Thế mạnh ........................................................................................................27 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4.2 Một số hạn chế. ...............................................................................................27 Phần 5: định hướng phát triển công ty trong thời gian tới (3-5ys) .......... 29 Kết luận .......................................................................................................... 30 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phần 1: Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần constrexim Hồng Hà 1.1 Tên công ty Tên công ty(dùng trong hoạt động sxkd): CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTREXIM HỒNG HÀ Tên giao dịch quốc tế : REDRIVER CONSTREXIM JOINT STOCK COMPANY 1.2 Hoàn cảnh ra đời Công ty Cổ phần Constrexim Hồng Hà tiền thân là Công ty Thi công cơ giới và Kinh doanh thiết bị thuộc Constrexim Holdings.Thực hiện chủ trương cổ phần hoá của Chính phủ, tiến trình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, cũng như chủ trương mô hình hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (Constrexim Holdings) Công ty cổ phần Constrexim Hồng Hà được thành lập trên cơ sở bộ máy hoạt động của Công ty Thi công cơ giới và Kinh doanh thiết bị. 1.3 Vị trí Địa chỉ công ty : Toà nhà CT4-5 Khu đô thị mới Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.4 Chức năng, nhiệm vụ Công ty cổ phần constrexim Hồng Hà có chức năng nhiệm vụ chính là thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thuỷ điện, kinh doanh và xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị xây dựng, đầu tư xây dựng, khu công nghiệp, khu đô thị, kinh doanh sản xuất vật liệu xây dựng.Với các ngành nghề kinh doanh chính sau: - Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, nhà ở và khu đô thị, cụm dân cư, công trình giao thông, thủy điện, bưu điện, văn hoá, thể thao, sân bay, bến cảng, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, san lấp mặt bằng, trang trí nội, ngoại thất, công trình cấp thoát nước và môi trường, công trình đường dây và trạm biến áp. - Xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác sử dụng nhà và kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới, trung tâm thương mại, văn hoá thể thao và du lịch; kho tàng, bến bãi. - Gia công lắp dựng kết cấu thép và các thiết bị cơ điện kỹ thuật công trình. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tư vấn lập, quản lý dự án, tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế, tư vấn mua sắm vật tư, thiết bị công nghệ đối với các loại hình công trình xây dựng, tư vấn đầu tư; - Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình. - Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng. - Xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng và thiết bị công nghiệp, công nghệ xây dựng, nhập khẩu dây chuyền công nghệ, thiết bị xe máy thi công. - Thiết kế quy hoạch xây dựng và công trình. - Thiết kế công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật. - Giám sát thi công xây dựng loại công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật lĩnh vực chuyên môn giám sát: xây dựng - hoàn thiện. - Giám sát thi công xây dựng loại công trình cấp thoát nước công trình dân dụng, công nghiệp, trạm xử lý nước, chất thải; lĩnh vực chuyên môn giám sát: lắp thiết bị công trình, xây dựng - hoàn thiện. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phần 2: Cơ cấu tổ chức và chức năng của các bộ phận của công ty cổ phần constrexim Hồng hà. 2.1 Sơ đồ tổ chức công ty. Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm soát Hội đồng quản trị Ban Giám Đốc Phòng tổ chức Hành chính Đội Xây Lắp Số 1 Phòng Tài chính Kế toán Đội Xây Lắp Số 2 Phòng phát triển Dự án Đội Xây Lắp Số 3 Đội Xây Lắp Số 4 8 Phòng Kế hoạch Đội Xây Lắp Số 5 Phòng Quản Lý kĩ thuật CT Đội Xây Lắp Số 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2 Chức năng của các bộ phận. Bộ phận Chức năng Ban kiểm soát Báo cáo lập biên bản họp HĐQT,và 1 số chức năng khác theo luật định. Hội đồng quản trị Quyết định đầu tư, phương án đầu tư và các dự án đầu tư. Cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định. Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty. Ban Giám Đốc Thực hiện các chiến lược kinh doanh mà Hội đồng quản trị đã đặt ra. Điều hành công ty đạt được các mục tiêu cuối cùng và giải quyết công việc hàng ngày của công ty Các Phòng,Đội Xây Lắp Tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phần 3: Kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian gần đây của công ty. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và giai đoạn từ 11/7/2007 đến 31/12/2007 11/7 đến Chỉ tiêu 2008 31/12/07 1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 116.622.197.276 20.584.852.304 - - 116.622.197.276 20.584.852.304 113.416.026.390 19.688.577.798 5.Lợi nhuận từ hoạt động bán hàng 3.206.170.886 896.274.506 6.Doanh thu từ hoạt động tài chính 4.920.536.693 952.217.231 7.Chi phí tài chính 3.532.374.559 546.538.305 9.Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.600.671.403 755.114.054 10.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 1.993.661.617 546.839.378 2.Các khoản giảm trừ doanh thu 3.Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 4.Giá vốn hàng bán 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 11.Thu nhập khác 10.000.000 - - - 10.000.000 - 2.003.661.617 546.839.378 518.948.358 153.115.026 1.484.713.259 393.724.352 1.169 1.005 12.Chi phí khác 13.Lợi nhuận khác 14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiền hành 17.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu Trên đây là số liệu tổng hợp được từ quá trình mới bắt đầu thành lập công ty đến hết năm 2008,năm 2009 chưa hoàn thiện báo cáo tài chính và xác nhận kiểm toán. Với số vốn kinh doanh ngày càng tăng,các công trình xây dựng từ đấu thầu cho đến hợp đồng ngày càng nhiều,kết hợp với sự làm việc nhiệt tình của các cán bộ công nhân viên trong công ty,công ty cổ phần constrexim Hồng Hà đang dần lớn mạnh,và có chỗ đứng trong ngành xây dựng Việt Nam. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sau đây là danh mục các hợp đồng xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị điển hình: Bảng tổng hợp danh mục các hợp đồng tư vấn thiết kế, xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị điển hình do Công ty đã và đang tiến hành thi công xây dựng (Đơn vị: VND) Thời hạn hợp đồng Tên hợp đồng Stt Tên cơ quan kí Địa hợp đồng điểm Giá trị hợp đồng Khởi Hoàn công thành I Một số công trình thủy điện nhiệt điện thủy lợi,cấp thoát nước điển hình. Thuỷ điện Ankhê 1 2005 2007 Thuỷ điện Srêpok 2006 2009 điện 3 Lai Tổng công ty Đăc XD Trường Sơn Lăk Công ty môi Quảng trường Thành Ninh 69.202.859.000 3 Hệ thống xử lý n3 Gia 92.500.000.000 - Kanak 2 BQLDA thuỷ 1/2006 10/2007 10.245.900.000 ước thải và vệ 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 sinh thành phố phố Hạ Long Hạ Long Nâng cấp hệ thống nước sạch thôn Kiều Mai, Bản quản lý Dự Hà Nội 4 Đình Quán, Đức 10/2007 4/2008 5.174.668.000 án Từ Liêm Diễn, xã Phú Diễn huyện Từ Liêm Hà Nội II Một số công trình điển hình Phần móng 5 nhà 2 tầng Công ty TNHH 3/2004 2/2005 2.201.289.000 Sumi-Hanel hệ thống Sumi- Hà Nội Hanel Tổng công ty Nhà ở 5 6 1/2005 12/2006 9.444.194.000 đầu t phát triển Hà Nội tầng C4-C5 nhà và đô thị 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 (HUD) Tổng công ty Nhà ở 5 7 đầu t phát triển 1/2005 07/2007 Hà Nội 9.512.517.671 tầng D3-D4 nhà và đô thị (HUD) Công ty thi Biệt thự Hạ 8 1/2005 12/2005 1.209.075.000 công cơ giới Hà Nội Đình xây lắp Cải tạo và mở rộng Tổng cục đo l9 Tổng cục đo 03/2005 10/2005 Hà Nội 341.844.000 ường chất lượng lường chất lượng Xưởng in Nhà xuất bản 10 Nhà xuất 5/2005 11/2007 Hà Nội 2.097.600.000 xây dựng bản Xây 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dựng Xây lắp khối nhà 8 tầng thuộc dự án Phòng 11 Viện Công nghệ 9/2007 8/2009 Hà Nội 19.414.648.000 thí nghiệm sinh học Công nghệ tế bào và vi sinh Cơ sở sản xuất phụ gia bê tông từ 12 tro bay nhà 10/2007 11/2007 Viện nghiên cứu Hải cơ khí Dương 900.000.000 máy nhiệt điện Phả Lại 13 Chỉnh trang 10/2007 1/2008 4.105.238.000 18 Văn phòng tỉnh Hà Tây Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 khu cơ quan uỷ Hà Tây hành chính tỉnh uỷ Hà Tây - Hạng mục nhà làm việc tỉnh ủy Nhà kho xưởng Công Công ty ô tô Vĩnh 14 ty ô tô 11/2007 4/2008 13.013.412.483 Toyota Việt Phúc Toyota Việt Nam Nam Nhà xưởng Công ty TNHH 2 tầng Nhà 15 22/01/2008 07/2008 10.486.050.000 hệ thống dây Hà Nội máy Sumi Sumi - Hanel Hanel 16 Xây lắp 5/4/2008 31/5/2008 2.390.096.000 19 Công ty ôtô Vĩnh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 xưởng sơn Toyota Việt nhà máy Phúc Nam Toyota mở rộng Mở rộng Công ty ôtô xưởng dập 17 Vĩnh 20/5/2008 5/8/2008 4.936.608.000 Toyota Việt nhà máy Phúc Nam Toyota Trung tâm miền Nam Công ty Toyota Bình Việt Nam Dương 18 của Công ty 01/08/2008 20/01/2009 47.119.880.200 Toyota Việt Nam Xây dựng Công ty TNHH khu nhà ở 19 28/8/2008 25/4/2009 82.887.000.000 Ha Viet Tung Hà Nội cao cấp Hồ Shing Tây 20
- Xem thêm -