Tài liệu Gioi thiệu khái quát hệ thống ngân hàng của việt nam

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 95 |
  • Lượt tải: 1
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

Slide được chế từ tác giả: ĐỖ MINH TIẾN (C) PHẠM TRẦN QUÝ LÊ HUY BÌNH NGUYỄN VĂN TOÀN LỀU TRỌNG QUỲNH NỘI DUNG: A. NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN B. HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM I. Sơ lược hệ thống ngân hàng việt nam hiện nay II. Những thành tựu đạt được III. Thực trạng của hệ thống ngân hàng hiện nay IV. Một số hạn chế của hệ thống Ngân Hàng Việt Nam V. Giải pháp cho các vấn đề tồn tại 1. Nguồn gốc Giữ đồ vật quý Giữ tiền Cho vay tiền Huy động + cho  vay vốn 2. Quá trình phát triển ‐ Trước CM  tháng 8: chính sách tiền tệ tín dụng do  Pháp bảo hộ thông qua Ngân Hàng Đông Dương 2. Quá trình phát triển Trước CM tháng 8,hệ thống tiền tệ, tín dụng ngân hàng được Pháp bảo hộ thông qua ngân hàng Đông Dương Quá trình phát triển của hệ thống Ngân hàng Việt Nam được chia làm 4 thời kỳ  Thời kỳ 1951 – 1954  Thời kỳ 1955 – 1975  Thời kỳ 1975 – 1985  Thời kỳ 1986 đến nay Ngày 6 tháng 5 năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc Gia Việt Nam - Ngân hàng của Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á Phát hành giấy bạc ngân hàng, thu hồi giấy bạc tài chính NHIỆM VỤ Thực hiện quản lý kho bạc nhà nước Phát triển tín dụng ngân hàng Đây là thời kỳ cả nước kháng chiến chống Mỹ, miền Bắc xây dựng và chiến đấu, vừa ra sức chi viện cho cách mạng giải phóng miền Nam; mọi hoạt động kinh tế xã hội phải chuyển hướng theo yêu cầu mới Nhiệm vụ cơ bản Củng cố thị trường tiền tệ, giữ cho tiền tệ ổn định, góp phần bình ổn vật giá, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc khôi phục kinh tế. Phát triển công tác tín dụng nhằm phát triển sản xuất lương thực, đẩy mạnh khôi phục và phát triển nông, công, thương nghiệp, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược Là giai đoạn 10 năm khôi phục kinh tế sau chiến tranh giải phóng và thống nhất nước nhà, là thời kỳ xây dựng hệ thống ngân hàng mới của chính quyền cách mạng; tiến hành thiết lập hệ thống ngân hàng thống nhất trong cả nước và thanh lý hệ thống ngân hàng của chế độ cũ ở miền Nam  Ngân hàng Quốc gia Việt Nam của chính quyền Việt Nam cộng hoà (ở miền Nam) đã được quốc hữu hoá và sáp nhập vào hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  Năm 1978, thực hiện nhiệm vụ thống nhất tiền tệ trong cả nước, phát hành các loại tiền mới của nước CHXHCN Việt Nam, thu hồi các loại tiền cũ ở cả hai miền Nam - Bắc  Cuối những năm 80, hệ thống Ngân hàng Nhà nước về cơ bản vẫn hoạt động như là một công cụ ngân sách, chưa thực hiện các hoạt động kinh doanh tiền tệ theo nguyên tắc thị trường a, Từ năm 1986 đến năm 1990  Thực hiện tách dần chức năng quản lý Nhà nước ra khỏi chức năng kinh doanh tiền tệ, tín dụng, chuyển hoạt động ngân hàng sang hạch toán, kinh doanh xã hội chủ nghĩa  Tháng 5/1990, với hai pháp lệnh Ngân hàng ra đời đã chính thức chuyển cơ chế hoạt động của hệ thống Ngân hàng Việt Nam từ 1 cấp sang 2 cấp Trong thời gian này, 4 ngân hàng thương mại quốc doanh lớn đã được thành lập b, Từ năm 1991 đến nay  Năm 1993: Bình thường hoá các mối quan hệ với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế (IMF, WB, ADB)  Năm 1995: Quốc hội thông qua nghị quyết bỏ thuế doanh thu đối với hoạt động ngân hàng; thành lập ngân hàng phục vụ người nghèo.  Năm 1997: Thành lập Ngân hàng phát triển Nhà Đồng bằng Sông cửu long (Quyết định số 769/TTg, ngày 18/9/1997).  Năm 1999: Thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (ngày 9/11/1999).  Năm 2000: Cơ cấu lại tài chính và hoạt động của các NHTMNN và cơ cấu lại tài chính và hoạt động của các NHTMCP  Năm 2002: Tự do hoá lãi suất cho vay VND của các tổ chức tín dụng  Năm 2003: Tiến hành cơ cấu lại theo chiều sâu hoạt động phù hợp với chuẩn quốc tế đối với các Ngân hàng thương mại  Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 86/2002/NĐ - CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 và Nghị định 52/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ I.Sơ lược về hệ thống ngân hàng việt nam 1. Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam a. Đôi nét về NHNNVN Trụ sở chính: 49 Lý Thái Tổ- Hoàn Kiếm- Hà Nội Được thành lập ngày 6/5/1951. Thống đốc Ngân Hàng hiện nay là Ông Nguyễn Văn Bình
- Xem thêm -