Tài liệu Giới thiệu chung vế công ty tnhh sơn kova

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI NÓI ĐẦU Đất nƣớc ta đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt, nhiều lĩnh vực đã có sự chuyển biến đáp ứng yêu cầu của sự phát triển nay. Xây dựng là ngành góp phần vào công cuộc chuyển mình của đất nƣớc, đƣợc thể hiện rõ qua những công trình, cơ sở hạ tầng cho xã hội là bộ mặt của đất nƣớc. ngoài ra nó là nền tảng cho các ngành sản xuất vật chất cũng nhƣ phi vật chất phù hợp với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đát nƣớc hiện nay. Các công trình xây dựng không thể hoàn hảo nếu thiếu công đoạn sơn vì vậy sán xuất sơn phù hợp với từng công trình và mục đích sử dụng là hết sức cấp thiết, ngoài tính năng bảo vệ bề mặt của công trình nó còn tính năng thẩm mĩ đòi hỏi ngành sản xuất sơn thực sự phải có sự đáp ứng kịp thời và hiệu quả.xuất phát từ nhu cầu của ngành xây dựng, công ty trách nhiệm hữu hạn KOVA ra đời . Đối với nƣớc ta, khí hậu nóng, ẩm, mƣa nhiều cùng với môi trƣờng không khí ngày càng bị ô nhiễm tại các thành phố, các trung tâm công nghiệp là tác nhân chính gây xâm thực, phá huỷ các công trình xây dựng. Cùng với nhu cầu về chất lƣợng ngày càng cao của các công trình xây dựng, sơn trang trí và chống thấm cho các công trình trở thành một đòi hỏi khách quan và yêu cầu bức thiết. Mong muốn tìm hiểu về lịch sử, phƣơng thức sản xuất, sản phẩm thị trƣờng…đƣợc sự chấp nhận của Tông Giám đốc Công ty Sơn KOVA em đã có cơ hội thực tập tại Công ty. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chương 1- GIỚI THIỆU CHUNG VẾ CÔNG TY TNHH SƠN KOVA 1.1 Thông tin chung về doanh nghiệp Tên Công ty : Công ty TNHH Sơn KOVA Tên tiếng Anh : KOVA PAIN CO.,LTD Ngày thành lập : 25/02/1998 Quyết định thành lập số : 3410GP/TLDN Giấy phép kinh doanh số : 042441 Mã số thuế : 0100779573-1 Địa chỉ giao dịch hiện nay : Lô 32, khu liên cơ Mỹ Đình- Từ Liêm- Hà nội Điện thoại : (04)7647750/7648039 Website : kovapaint.com E-mail : kova-hn@fpt.vn Tài khoản ngân hàng : NNo&PT Nông Thôn Chủ tịch Công ty : PGS.TS Nguyễn Thị Hoè Tổng Giám đốc : KS. Ngô Sỹ Quang Vốn điều lệ : 1500 000 Triệu đồng Fax: (04)7648035 1.2 Quá trình thành lập và phát triển của công ty 1.2.1 Giai đoạn trước khi thành lập Sau khi nghiên cứu thành công đề tài sơn chống thấm, PGS.TS Nguyễn Thị Hoè ( chủ nhiệm đề tài ) tiếp tục suy nghĩ trăn trở: làm thế nào để đƣa kết quả nghiên cứu vào cuộc sống, góp phần phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sồng cho ngƣời lao động. 1.2.2 Thành lập Công ty ngày 25 tháng 02 năm 1998 Từ những động lực trên, tháng 02 năm 1998 Bà Nguyễn Thị Hoè cùng ông Ngô Sỹ Quang xin phép và đƣợc thành phố Hà Nội cho thành lập Công ty lấy tên là Công ty TNHH Sơn KOVA do Bà Nguyễn Thị Hoè làm Chủ tịch Hội đồng quản trị , Ông Ngô sỹ Quang làm Giám Đốc. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khi mới thành lập, cơ sở vật chất rất nghèo nàn, vốn hoạt động và tài sản cố định chỉ có 1.5 tỷ đồng; văn phòng làm việc có 02 văn phòng , mặt bàng sản xuất phải đi thuê cơ quan ban; máy móc thiết bị hầu nhƣ mua lại của các doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu ...rồi tu sửa cải tiến; cán bộ công nhân viên chức chỉ có 20 ngƣời. 1.2.3 Giai đoạn sau ngày thành lập đến nay Cho dến nay, sau 09 năm hoạt động Công ty đã có những bƣớc phát triển vƣợt bậc: Công ty và hệ thống Đại lý trong cả nƣớc đã tạo việc làm cho gần 1000 lao động, trong đó riêng ở Công ty Sơn KOVA thành phố Hồ Chí Minh là 300 ngƣời . Tại khu vực phía Bắc và miền Trung: Công ty Sơn KOVA Hà Nội đã có trụ sở khang trang tại lô 32, khu liên cơ Mỹ Đình- Từ Liêm, 02 nhà máy quy mô, hiện đại tại Từ Liêm và Hà Đông và 05 văn phòng đại diện tại các tỉnh: Hải phòng, Nghệ An, Quảng Bình, Đà Nẵng. Tại khu vực phía Nam: Công ty Sơn KOVA thành phố Hồ Chí Minh có nhà máy hiện đại tại khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi. Công ty đã thành lập 01 Công ty thành viên tại Campuchia có văn phòng đại diện tại Lào và Singapore. 1.3. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của doanh nghiệp 1.3.1. Nguyên vật liệu Trong nhiều năm qua, Công ty luôn tìm cách để tìm kiếm nguồn nguyên liệu trong nƣớc để chủ động về nguyên liệu đầu vào. Tuy nhiên, điều kiện cung ứng nguyên liệu trong nƣớc có hạn công ty cũng chỉ chủ động mua trong nƣớc đƣợc một phần, còn lại phải nhập khẩu từ bên ngoài nhƣ Mỹ, Úc, Đức,Indonexia, Philippines..,. Theo thống kê lƣợng nguyên liệu nhập ngoài cho sản xuất khoảng 60% (bao gồm cả nguyên liệu bên đối tác giao cho Công 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ty gia công) mà phần lớn là các liệu nguyên chính yếu, có chất lƣợng cao trong nƣớc không có khả năng sản xuất. Các loại nguyên liệu sản xuất Sơn nhựa tổng hợp các loại, Titan Dioxide, các phụ gia ( Chất khử bọt, chống mốc), chất tạo màng, chất độn, có yêu cấu về mặt kỷ thuật cao nhƣ: Acrylic sản xuất Sơn phù hợp khí hậu vùng biển, miền núi, đống và các nơi ẩm ƣớt. Latex Acrylonitrile biến tính bằng Epoxy. Epoxy biến tính của Alkylsiloxane chống va đập chịu va đập, Epoxy biến tính Urethan và dẫn xuất Silicon- 298 chịu mƣa nắng, mài mòn, giao thông, Polyurrthane Acrylonitrile biến tính Alkoxysilosan và Tanmol, Petrol, H2SO4, Axit Axeit, Ancohol, Xylen, NH4OH, Polymer Acrylic Styren,Alkoxysiloxan… các phụ gia. 1.3.2.Công nghệ, cơ sỏ vật chất và trang thiết bị. Công ty Sơn KOVA có 03 Công ty thành viên : Công ty Sơn KOVA Hà Nội, Công ty Sơn KOVA TPHCM, Công ty Sơn giao thông KOVA. Các Công ty này đƣợc trang bị thiết bị đầy đủ và tƣơng đối hiện đại Về nhà máy tại Hà Nội có 02 Nhà máy tại cầu Diễn và Hà Tây, tại TPHCM có 02 Nhà máy tại Củ Chi, ở Campuchia 01 Nhà máy. Mổi Nhà máy có máy sản xuất sơn ( 01 dây chuyền của Singapore, 01 dây chuyền của Trung Quốc, 01 dây chuyền của Việt Nam), Máy sản xuất Matít, máy sản xuất Sơn đặc biệt, máy pha màu của Mỹ, Anh, máy lắc màu của Anh, thiết bị thí nghiệm của Mỹ, Anh, Đức, Trung Quốc. Sản phẩm Sơn đƣợc sản xuất trên dây chuyền sản xuất bán tự động. Sản phẩm Sơn và chống thấm KOVA đƣợc sản xuất trên dây chuyền công nghệ do Trung Tâm Nghiên Cứu Hoá Màu và Vật Liệu Màu Cao Cấp Của Trường Đại Học Bách Khoa TP HCM do PGS.TS Nguyễn Thị Hoè, ngƣời đƣợc giải thƣởng Kovalevskaia làm Giám Đốc và chủ trì Chƣơng trình Hợp tác Khoa học Kỹ thuật Việt-Mỹ với một trong những công ty sơn hàng 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đầu của Mỹ - Công ty sơn SMILAND, California, USA, đã nghiên cứu và cho ra đời các sản phẩm trang trí và chống thấm chất lƣợng cao, phù hợp với khí hậu nhiệt đới khắc nghiệt của Việt Nam đã đƣợc kiểm nghiệm và đƣợc đánh giá có chất lƣợng cao, phù hợp với khí hậu nhiệt đới khắc nghiệt nhƣ Việt Nam tại Trung tâm Kiểm Nghiệm Sanfrancisco, USA, Trung Tâm Nhiệt Đới Hoá Singapore, TRung tâm Kỹ thuật I và III Tổng cục Đo lƣờng Chất lƣợng (Việt Nam). Chính thức có mặt trên thị trƣờng xây dựng Việt Nam từ năm 1993 Đặc biệt Công ty có hệ thống đánh giá và ứng dụng sáng kiến, cải tiến Công nghệ : 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sơ đồ 1.1: Phát hiện đề xuất và ghi nhận các sáng kiến cải tiến Cá nhân, bộ phận phát triển nêu vấn đề Không thích hợp không giải thích đƣợc Tự xem xét Cần thiết nhƣng cá nhân, bộ phận không đánh giá đƣợc Bộ phận có khả năng tự giải quyết, lập phƣơng án thực hiện theo dỏi đánh giá Tổng GĐ xem xét cho ý kiến, xem xét mức khen thƣởng sau khi đạt hiệu quả Đề xuất phƣơng án thực hiện Chuyển QMR (BP đánh giá) xem xét ”Nguồn: Công ty Sơn KOVA 2005” Công ty luôn chú trọng việc cải tiến công nghệ, phát huy mọi sáng kiến của cán bộ công nhân viên đây là nội lực của Công ty ngày càng tăng cƣờng. Các sáng kiến có gía trị sẻ đƣợc xem xét và nghiên cứu ứng dụng. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3.3. Lao động và điều kiện lao động. Tại Hà Nội: Công ty sơn KOVA Hà Nội có 155 ngƣời,trong đó trên đại học :03 ngƣời, Đại học chiếm 1.94%, Cao đẳng: 49 ngƣời chiếm 31.61% ; Trung cấp:22 ngƣời chiếm 14.19%; Công nhân kỹ thuật: 72 ngƣời chiếm 46.45%; Lao động phổ thông: 9 ngƣời chiếm 5.81%. Thu nhập bình quân của ngƣời lao động: Hơn 1 triệu đồng/ngƣời /tháng. Ngoài ra còn có ăn trƣa 5000đ/ngày, Tiền thƣởng cho những ngày Lễ, Tết và đóng BHXH, BHYT cho những ngƣời đã ký Hợp Đồng lao động. Ngƣời lao động trong Công ty đƣợc khám sức khoẻ định kỳ, ngƣời tham gia lao động sản xuất trực tiếp đƣợc hƣởng chế độ phụ cấp độc hại bằng hiện vật trị giá 120.000đ/ tháng. Năm 2005,Công ty đã đài thọ cho hơn 100 cán bộ, nhân viên có thành tích công tác tốt đƣợc đi tham quan, nghỉ mát. Công tác An toàn Vệ sinh lao động đƣợc Công ty chú trọng quan tâm. Mạng lƣới An toàn Vệ sinh viên Hoạt động khá hiệu quả, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất. 1.3.4. Sản phẩm Sơn KOVA Sản phẩm Sơn KOVA có đủ chủng loại để áp dụng sơn trang trí, chống gỉ và chống thấm cho các công trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, giao thông, cầu đƣờng, tàu biển...,và có thể áp dụng cho tất cả các kiến trúc, kết cấu xây dựng nhƣ sàn, mái tƣờng, nhà vệ sinh, cửa hoa kim loại, cổng, sân thể thao bồn chứa nƣớc, các công tinh ngầm, đƣờng giao thông ...,với phƣơng pháp thi công thận tiện, đơn giản. Các sản phẩm Sơn bền lâu dài, không độc hại, không chứa chì, thuỷ ngân và các chất độc hại khác. Tuyệt đại đa số các sản phẩm KOVA sử dụng dung môi là nƣớc, nên không gây cháy nổ, dễ thi công và vệ sinh dung cụ. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đặc biệt sản phẩm Sơn KOVA có hệ thống 1010 mẩu màu tiêu chuẩn đƣợc kiểm tra chất lƣợng, pha mầu tự động trên hệ thốngmáy tính, thoả mãn mọi cầu về chất lƣợng và thẩm mỹ cho công trình. Danh mục chủng loại Sơn KOVA  Hệ thống Sơn phủ tường, sàn, kim loại, gổ và các bề mặt khác  Hệ thống Sơn phân tán trong nƣớc, chống thấm, chịu mài mòn, va đập dùng để phủ sàn và tƣờng  Hệ Sơn bóng phủ gổ và tƣờng, phân tán trong nƣớc, độ cứng cao, chống thấm, chịu hoá chất  Hệ Sơn chống gỉ và bảo vệ kim loại  Hệ Sơn trang trí và bảo vệ kim loại  Sơn chịu nhiệt cao cấp  Sơn nhũ  Hệ Sơn phát quang  Hệ sơn chống nóng  Hệ Sơn phủ sân thể thao sân tennnis  Hệ Sơn nghệ thuật  Hệ matit KOVA nhiệt đới hoá  Matit KOVA trong nhà và ngoài trời dạng nhão  Matit KOVA trong nhà và ngoài trời dạng bột  Matit chịu áp lực ngƣợc  Matit chịu mài mòn, va đạp, chống thấm  Matit chống thấm  Hệ các chất chống thấm KOVA  Chất chống thấm chịu mài mòn, hoá chất  Chất chống thấm, chống rêu mốc cho sơn nƣớc, mái ngói, tƣờng đứng. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Sơn trang trí chống thấm cao cấp cho tƣờng đứng ngoài trời  Chống thấm sàn mái, chố.ng gỉ và bảo vệ kim loại  Ximăng đông kết nhanh trong nƣớc, bịt tức thời dòng chảy.  Chất chống thấm xi măng.  Phụ gia trộn vữa xi măng.  Chống thấm co giãn, chống áp lực ngƣợc hệ mới.  Chất chống thấm, chống áp lực ngƣợc hệ mới. 1.3.5. Thị trường, khách hàng Công ty Sơn KOVA luôn chú trọng việc phát triển thị trƣờng từ khi chƣa thành lập, Công ty nhập thức đƣợc tầm quan trọng của thị trƣờng. mặc dù thành lập trong 10 năm nhƣng hệ thống phân phối của Công ty là rộng lớn và càng mở rộng trong cả nƣớc, và một số nƣớc trên thế giới . Đồ thị 1.1: Thị trường Sơn KOVA 20% Trong nứơc Nước ngoài 80% Với từng thị trƣờng do điều kiện về khí hậu và tập quán tiêu dùng các sản phẩm sơn là khác nhau vì vậy để đáp ứng nhu cầu thị trƣờng đa dạng, nhiều sản phẩm của Công ty đã đƣợc nghiên cứu và sản xuất thành công đƣợc khác hàng đón nhận. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tại khu vực phía Bắc và miền Trung: Công ty Sơn KOVA Hà Nội đã có hệ thống văn phòng đại diên giới thiệu sản phẩm hầu hết ở các tỉnh phía Bắc, ở miền trung có văn phòng đại diện tại các tỉnh: Hải phòng, Nghệ An, Quảng Bình, Đà Nẵng,Quảng Trị. Tại khu vực phía Nam: Công ty Sơn KOVA thành phố Hồ Chí Minh có nhà máy hiện đại tại khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi. Công ty đã thành lập 01 Công ty thành viên tại Campuchia có văn phòng Đại diện tại Lào chủ yếu là sản phẩm Matít ,thị trƣờng Trung Quốc sản phẩm đƣợc phân phối theo con đƣờng tiểu ngạch và Singapore. Đối với thị trƣờng tiêm năng nhƣ Pháp, Cuba…,công ty có kế hoạch nghiên cứu, khảo sát thị trƣờng tiến tới xuất khẩu. để có chiến lƣợng sản phẩm phù hợp, đủ sức cạnh tranh đối thủ trên từng thị trƣờng. Sơ đồ 1.2: Hệ thống phân phối sản phẩm Sơn KOVA Nhà máy Sơn KOVA Đại lý cấp I Đại lý cấp II Đại lý cấp I Các cửa hàng Ngƣời tiêu dùng ”Nguồn: Công ty Sơn KOVA 2005” 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Điều kiện là Đại lý ( 2 điều kiện) Mọi cá nhân, tổ chức, pháp nhân đáp ứng đầy đủ những điều kiện sau thì đƣợc coi là Đại lý tiêu thụ sản phẩm sơn, mattit, vật liệu chống thấm mang nhãn hiệu KOVA. Về thủ tục hành chính - Có giấy phép kinh doanh đúng ngành hàng. - Ký hợp đồng Đại lý với Công ty theo mẫu quy định. - Có địa điểm kinh doanh ổn định. - Tuân thủ mọi qui định của Công ty. Về tiền vốn thế chấp Mọi cá nhân, tổ chức, pháp nhân sau khi đáp ứng đủ những điều kiện về thủ tục hành chính đã nêu ở điểm 1 phải làm thủ tục và nộp thế chấp với Công ty tối thiểu là 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) đối đại lý câp I, cấpII là 50.000.000 (Năm mƣơi triệu đồng). Có thể thấy Công ty Sơn KOVA có hệ thống thị trƣờng khắp cả nƣớc và nƣớc bạn, đây là hệ thống đƣợc xây dựng trên cơ sở nhu cầu của thị trƣờng. nhà máy của Công ty đƣợc bố trí ở Hà Nội và TP HCM nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng mà khách hàng đòi hỏi. Khách hàng của Công ty Sơn KOVA đa dạng nhƣ: sơn trang trí, chống gỉ và chống thấm cho các công trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, giao thông, cầu đƣờng, tàu biển...,và có thể áp dụng cho tất cả các kiến trúc, kết cấu xây dựng nhƣ sàn, mái tƣờng, nhà vệ sinh, cửa hoa kim loại, cổng, sân thể thao bồn chứa nƣớc, các công tinh ngầm, đƣờng giao thông ... Tuy nhiên trong hoạt động xuất khẩu do hạn chế về kinh phí và đội ngũ nghiên cứu thị trƣờng (về cả chất và lƣợng) nên hoạt động nghiên cứu thị trƣờng chƣa hiệu quả, Công ty chƣa nắm đƣợc các nguồn thông tin về thị 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trƣờng, các biến động rất phức tạp của tình hình thị trƣờng thế giới, cũng chƣa thực hiện đƣợc việc phân tích, đánh giá tiềm năng và những cơ hội hoặc những hạn chế của thị trƣờng một cách đầy đủ dẫn đến việc bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. 1.3.6. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp Công ty hình thành và phát triển với những thành công nhƣ ngày nay là kết quả không ngừng mệt mỏi của cán bộ công nhân viên trong suốt 10 năm. Trong môi trƣờng cạnh tranh gay gắt của các hãng Sơn có bề dày về lịch sử, cùng hệ thống nguyên vật liệu nhập khẩu đã gây cho Công ty không ít khó khăn, đối thủ cạnh tranh với trang thiết bị hiện là mối đe dọa lớn đối với Công ty. Trên thị hiên nay có nhiều đối thủ có thể kể đến nhƣ: NIPPON, ALAPHAN… thêm vào đó là trong bối cảnh hội nhập kinh tế nƣớc ta chính thức là thành viên của Tổ chức thƣơng mại thế giới ( WTO) trong thời gian ngắn sẻ có nhiều hãng Sơn nƣớc ngoài vào gia nhập thị trƣờng. đây cũng là cơ hội để Công ty Sơn KOVA phát triển thƣơng hiệu của mình trên thế giới. 1.3.7. Định hướng phát triển doanh nghiệp trong những năm tới + Định hƣớng phát triển chung Công ty Công ty luôn đặt mục tiêu chất lƣợng lên hàng đầu, luôn bảo đảm mọi sản phẩm Sơn và chống thấm có tính năng kỹ thuật ổn định, bền vửng theo thời gian. Bộ phận cung ứng luôn giao hàng cho Đại lý đúng thời hạn, chủng loại hàng hoá Bộ phận kinh doanh có chiến lƣợc đúng hạn, linh hoạt để thị trƣờng ổn định và phát triển và có chế độ hậu mãi chu đáo. Bộ phận nghiên cứu luôn tạo ra những sản phảm mới đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của thị trƣờng. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trang bị mới dây chuyền sản xuất và các thiết bị máy móc để nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm Hoàn thiện quy trình sản xuất, thi công ở các đơn vị để năng cao chất lƣợng sản phẩm và đáp ứng thật tốt yêu cầu của khác hàng. + Trong năm 2007 Công ty Sơn KOVA quyết tâm thực hiện mục tiêu sau: - Áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lƣợng theo ISO 9001- 2000 - Sản xuất tốt các mẽ Sơn trắng giảm tỷ lệ Sơn trắng phải xử lý từ 2% xuống 1.5%. - Sản xuất, dịch vụ, bảo hành, thi công hạn chế Sơn thu hồi từ 1% xuống 0.5%. - Không sai sót kỹ thuật do nguyên nhân chủ quan trên 0.2% giá trị công trình. - Xây dựng quy chế khai thác hiệu quả nhà kho mới(3000M2). 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chương 2- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 2.1.1. Các chỉ tiêu Công ty Sơn KOVA lấy năm tài chính từ 01/03 đến 28/02 năm sau nên chỉ có số liệu năm 2005 trở lại. Bảng 2.1: Sản lượng Sơn qua các năm Đơn vị: tấn Tấn 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Đồ thị 2.1: Sản lượng sơn tiêu thụ 64543 43981 29970 17565 2001 21851 2002 2003 2004 2005 Năm Nguồn: Công ty Sơn KOVA 2005” Từ đồ thị trên thầy Sản lƣợng Sơn tiêu thụ ngày càng tăng năm sau tăng nhiều hơn năm trƣớc ; so với năm 2001thì sản lƣợng tiêu thụ năm 2002 tăng 4.286 tấn ( tăng 24.101%) , năm 2003 so với năm 2002 tăng 8.119 tấn ( tăng 37,156%), năm 2004 so với năm 2003 tăng 14.011 tấn ( tăng 46,750%), năm 2005 so với năm 2004 tăng 20.562 tấn ( tăng 46.752%). Đây là điều tốt đối với Công ty ngày càng đƣợc khách hàng biết đến. Bảng 2.2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty 2001-2005 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm Tỷ lệ(%) Năm Tỷ lệ(%) Năm Tỷ lệ(%) Năm Tỷ lệ(%) 2002 02/01 2003 03/02 2004 04/03 2005 05/04 126,25 70046 234,25 78296 111,78 104531 133,51 137,52 12847 187,71 15929 123,98 21638 135,84 153,33 396 172,36 413 247,43 512 56,05 Doanh 29902 thu Nộp 9632 NS LN 230 thực hiện Doanh lợi 0.009 vốn chủ Thu nhập 0.802 BQ Tham 32 gia từ thiện 0,010 0.011 0.012 1,05 0,85 1,06 0,9 1,059 1,1 1,22 1,11 162 5,06 214 1,32 723 3,38 ”Nguồn: Công ty Sơn KOVA 2005” +Về doanh thu Đồ thị 2.1: Doanh thu qua các năm Nđ 120,000 104531 100,000 78,296 70,046 80,000 60,000 40,000 23,685 29,902 20,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 Năm ”Nguồn: Công ty Sơn KOVA 2005” 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nhìn vào đồ thị trên ta thấy doanh thu của Công ty sơn KOVA tăng qua các năm, đặc biệt năm 2003 doanh thu tăng 40,144 triệu đồng ( Tăng 134,25%) so với năm 2002 đây là năm có tốc độ tăng cao nhất điều này là do Công ty đã đƣa nhà máy ở Hà Tây đi vào hoạt động. tiếp theo các năm có tốc độ tăng đều năm 2004doanh thu tăng 8,250 triệu đồng ( Tăng 11,78%) so với năm 2003, năm 2004 doanh thu tăng 26,235 triệu đồng ( Tăng 33,51%) so với năm 2003. Đây là điều chứng tỏ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả có tốc độ tăng trƣởng đều và vững chắc. +Nộp ngân sách Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nƣớc góp phần đóng góp cho ngân sách ngày càng tăng qua các năm 2003 là 12847 triệu (tăng 87,10%) so với năm 2002, năm 2004 là 18929 triệu (tăng 23,98%) so với năm 2002, năm 2003 là 21638 triệu (tăng 35,84%) so với năm 2002. + Về lợi nhuận Công ty luôn làm ăn có lải cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty là tƣơng đối tốt. lợi nhuận năm 2001 là 369 triệu (tăng 72,36%) so với năm 2002, năm 2004 là 413 triệu (tăng 147,43%) so với năm 2002, năm 2003 là 512 triệu ( giảm 43,95 %) so với năm 2002. + Về doanh lợi vốn chủ Đây là chỉ số mà doanh nghiệp quan tâm nhất vì nó là mục tiêu kinh doanh mà Công ty theo đuổi tăng dần qua các năm 2003, 2004, 2005 là 0,010; 0,011; 0,012. + Thu nhập người lao động Ngày càng tăng và ổn định Từ 802000 đồng năm 2002 dến năm 2003 là 850000 đồng tăng 6%, năm 2004 là 900000 đồng tăng 5,9 % so với 2003, năm 2005 là 110000 đồng tăng 22 % so với 2004. điều này chứng tỏ đời sống của cán bộ công nhân ngày đƣợc cải thiện. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Về Công tác xã hội Công ty tham gia vào các hoạt động từ thiên hàng năm 2005 là 723 triệu đồng. 2.1.2. Thành tích đặt được Công ty Sơn KOVA đã đạt những thành tích mà rất it doanh nghiệp ở Việt Nam đạt đƣợc đƣợc thể hiện trong suốt những năm qua, đó là sự cố gắng của toàn bộ cán bộ, công nhân viên, là niêm tự hào của Công ty  Từ năm 2000-2005: Các sản phẩm sơn và chống thấm nhiều lần đƣợc tặng huy chƣơng vàng trong các kì triển lãm và hội chợ. Ba năm liền(từ 2003-2005) Sản phẩm sơn và chống thấm KOVA đƣợc ngƣời tiêu dùng bình chọn là”Hàng Việt Nam chất lượng cao”.  Năm 2001, Công ty được: UBND TP Hà Nội tặng bằng khen vì đã có thành tích trong đầu tƣ ứng dụng Khoa học kĩ thuật. Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tặng bằng khen cho Doanh nghiệp tiêu biểu.  Năm 2002, Công ty được: UBND TP Hà Nội tặng bằng khen vì đã có thành tích trong sản xuất kinh doanh và đầu tƣ phát triển. Bộ Thƣơng mại tặng bằng khen vì đã có thành tích tổ chức và tham gia thành công Hội chợ Thƣơng mại Việt –Lào. Sở Công nghiệp Hà Nội tặng giấy khen vì đã có thành tích đầu tƣ phát triển và mở rộng thị trƣờng.  Năm 2003, Công ty được: UBND TP Hà Nội tặng bằng khen vì đã thực hiện tốt Luật Doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển Doanh nghiệp. Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tặng bằng khen cho doanh nghiệp tiêu biểu. Liên đoàn Lao động quận Đống Đa công nhận Công đoàn Công ty sơn KOVA là công đoàn cơ sở trong sạch, vững mạnh.  Năm 2004: Công ty đƣợc 8 huy chƣơng vàng ở Hội chợ thƣơng mại EXPO 2004 và triển lãm Quốc tế Vật liệu Xây dựng và Nội thất 2004. Công ty đƣợc tặng ”Cúp Vàng Hà Nội” và ”Giải thƣởng Hà Nội Vàng” cho 08 sản phẩm ở triển lãm” Hƣớng đến 1000 năm Thăng Long- Hà Nội 2004”.  Năm 2005 đến 2006 Công ty đã đƣợc trung tâm QUACERT thuộc tổng cục Tiêu Chuẩn Đo lƣờng Chất lƣợng công nhận hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9000:2000 từ tháng 4/2005. Công ty đã nghiên cứu sản xuất thành công một số sản phẩm mới có chất lƣợng cao, có những tính năng mới, vƣợt trội: Sơn phát quang, sơn chống nóng, sơn tranh... Công ty đƣợc nhận ”Cúp Vàng ISO” và 3 Huy chƣơng vàng cho 3 nhóm sản phẩm ở hội chợ ”ISO- Chìa khoá Hội nhập” Đƣợc Hội Sở hữu Công nghiệp Việt Nam chứng nhận” TOPTEN Thƣơng hiệu uy tín chất lƣợng”. 2.2. Những thuân lợi và khó khăn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 2.2.1. Về thuận lợi Có đƣợc sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo các cấp 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lãnh đạo Công ty năng động luôn bám sát thị trƣờng, tổ chức sản xuất và kinh doanh linh động, đồng thời chú trọng nghiên cứu khoa học, nhằm phát triển sản xuất mới, nâng cao chất lƣợng sản phẩm và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Tập thể cán bộ, công nhân viên đoàn kết, luôn phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và cần cù lao động, có ý thức xây dựng Công ty. Cho đến nay, sản phẩm Sơn và chống thấm KOVA của Công ty đƣợc nhiệt đới hoá hoàn toàn nên đã đáp ứng đƣợc yêu cầu độ bền trên các công rình xây dựng ở vùng nhiệt đới có khí hậu khắc nghiệt nhƣ Việt Nam, đã có vị trí vững chắc, chiếm đƣợc ƣu thế trên thị trƣờng và đƣợc ngƣời tiêu dùng ƣa chuộng. 2.2.2. Những khó khăn Công ty có những thuận lợi trên nhƣng củng không ít khó khăn mà Công ty phải đối mặt. Mặt bằng sản xuất, kinh doanh còn chật hẹp, ảnh hƣởng đếp việc bố trí bộ phận sản xuất, lƣu kho, các phòng quản lý... làm năng suất chƣa cao. cao khác thực hiện kinh doanh hàng trực tiếp tại thị trƣờng. Đầu tƣ chƣa quy mô, công nghệ còn lạc hậu.Máy móc, thiết bị của Công ty vẫn còn khá lạc hậu so với trình độ phát triển của khu vực và thế giới. Công ty có chú trọng đến công nghệ nhƣng lại thiếu vốn đầu tƣ. Kết quả là Công ty phải thực hiện đầu tƣ một cách tình thế , không đồng bộ và phải thực hiện làm nhiều lần, nhiều đợt gây khó khăn cho khâu sản xuất, thậm chí phải dùng cả máy thủ công để sản xuất, xuất khẩu..Chính vì vậy năng xuất lao động không cao chƣa đủ tiêu chuẩn kĩ thuật để sản xuất những sản phẩm có chất lƣợng cao khác thực hiện kinh doanh hàng trực tiếp tại thị trƣờng. Trình dộ công nhân không đều, một số vẫn hạn chế về tay nghề, tínhchuyên môn hoá cũng nhƣ ý thức tổ chức kỷ luật trong lao động. Do đó, 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nguyên vật liệu bị tiêu hao nhiều làm tăng giá thành của sản phẩm, giảm sức cạnh tranh giửa các đối thủ. Sự cạnh tranh quyết liệt, thậm chí còn thiếu lành mạnh trên thị trƣờng cùng với những thủ đoạn làm giả rất tinh vi đã gây không ít khó khăn thách thức cho Công ty . 2.3. Một số hoạt động của Doanh nghiệp 2.3.1. Công tác xã hội Trong những năm qua ngoài hoạt động kinh doanh tốt, Công ty Sơn KOVA còn quan tâm đến những hoạt động từ thiện đƣợc xã hội đánh giá cao. Công ty đã vận động anh. chị em và trích quỹ phúc lợi ủng hộ đồng bào bị thiên tai, ủng hộ quỹ ”Vì ngƣời nghèo” và làm công tác đền ơn đáp nghĩa hàng năm đóng góp hàng chục triệu đống. ”Quỹ hỗ trợ và phát triễn tài năng KOVA” hàng năm chi gần 700 triệu đồng để phát thƣởng, tặng học bổng cho 02 tập thể và 30 cá nhân (đa số là sinh viên viên của các trường đại học trong cả nước) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác và học tập. 2.3.2.Về môi trường Công ty luôn chú trọng, cải thiện điều kiện làm việc, đã thực hiện tốt việc giảm bụi và chống nóng tại các đơn vị sản xuất. Công ty luôn giữ cho môi trƣờng làm việc xanh, sạch, đẹp, không khí trong lành, khí thải đạt tiêu chuẩn, nƣớc thải sản xuất sau khi xử lý đạt yêu cầu để xả ra hệ thống thoát chung của khu vực (Công ty đã có bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam ngày 16 tháng 11 năm 2003), hàng năm Sở Khoa học Công nghệ và môi trƣờng Hà Nội đều kiểm tra, giám sát và công nhạn đạt yêu cầu. 20
- Xem thêm -