Tài liệu Giới thiệu chung về chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị x• bắc giang

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KẾ TOÁN CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP CHUYÊN NGHÀNH ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TÂY HỌ TÊN SINH VIÊN: BÙI KHÁNH LINH LỚP: KT 39 – BXD GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TIẾN SÝ LÊ KIM NGỌC HÀ NỘI, THÁNG 5 / 2010 1 Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC Lời mở đầu.......................................................................................................... 1 Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây.....................................................................3 1.1.Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Hà Tây ......................................................................................................................3 1.1.1. Danh mục hàng bán của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hà Tây. .3 1.1.2. Thị trường của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hà Tây ................4 1.1.3. Phương thức bán hàng của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hà Tây ..............................................................................................................................4 1.2 Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hà Tây ............................................................................................................6 Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây ..................................................................................................9 2.1 Kế toán doanh thu bán hàng ..........................................................................9 2.1.1 Chứng từ và thủ tục kế toán doanh thu bán hàng .......................................9 2.1.1.1 Chứng từ sử dụng.....................................................................................9 2.1.1.2 Tài khoản sử dụng ...................................................................................9 2.1.1.3 Quy trình luân chuyển theo từng phương thức bán hàng của Công ty...10 2.1.2 Kế toán chi tiết doanh thu .........................................................................12 2.1.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu và hàng bán bị trả lại ..................31 2.1.4 Kế toán tổng hợp về doanh thu .................................................................34 2.2 Kế toán giá vốn hàng bán ............................................................................38 2 Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2.1 Đặc điểm kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty .......................................38 2.2.2 Chứng từ và thủ tục kế toán 2.2.3 Quy trình luân chuyển chứng từ để xác định giá vốn hàng bán ...............38 2.3 Kế toán chi phí bán hàng .............................................................................48 2.3.1 Chứng từ và thủ tục kế toán ......................................................................48 2.3.1.1 Chứng từ kế toán sử dụng ......................................................................48 2.3.1.2 Quy trình luân chuyển ...........................................................................48 2.3.2 Kế toán chi tiết chi phí bán hàng ..............................................................49 2.3.3 Kế toán tổng hợp chi phí bán hàng ...........................................................54 Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phẩn thương mại dịch vụ Hà Tây 55 3.1 Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây ..........................................................................................55 3.1.1 Ưu điểm của công tác kế toán tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây ....................................................................................................................55 3.1.2 Nhược điểm của công tác kế toán tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây ..............................................................................................................56 3.1.3 Phương hướng hoàn thiện 3.2 Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây .................................................................................................58 3.2.1 Hoàn thiện việc vận dụng hệ thống tài khoản trong việc hạch toán tổng hợp ....................................................................................................................58 3.2.2 Hoàn thiện hạch toán ban đầu .................................................................60 3.2.3 Hoàn thiện sổ kế toán ..............................................................................61 3.2.4 Ứng dụng tin học vào công tác kế toán ...................................................61 3 Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kết luận.............................................................................................................63 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu 01: Hóa đơn giá trị gia tăng .......................................................................13 Biểu 02: Hóa đơn giá trị gia tăng .......................................................................14 Biểu 03: Phiếu xuất kho .....................................................................................15 Biểu 04: Phiếu xuất kho .....................................................................................16 Biểu 05: Thẻ kho ...............................................................................................17 Biểu 06: Thẻ kho ...............................................................................................18 Biểu 07: Bảng kê hóa đơn, chứng từ, hàng hóa, dịch vụ bán ra ........................19 Biểu 08: Phiếu thu .............................................................................................20 Biểu 09: Hóa đơn bán hàng ...............................................................................22 Biểu 10: Bảng kê bán lẻ hàng hóa .....................................................................23 Biểu 11: Sổ nhật ký chung .................................................................................25 Biểu 12: Sổ chi tiết tài khoản 131 ......................................................................26 Biểu 13: Sổ chi tiết tài khoản 333.1 ...................................................................27 Biểu 14: Sổ chi tiết tài khoản 156 ......................................................................28 Biểu 15: Sổ chi tiết tài khoản 511 ......................................................................29 Biểu 16: Bảng tổng hợp sản phẩm hàng hóa tài khoản 156 ..............................30 Biểu 17: Biên bản trả lại hàng bán ....................................................................32 Biểu 18: Phiếu nhập kho ....................................................................................33 Biểu 19: Sổ chi tiết tài khoản .............................................................................34 Biểu 20: Bảng tổng hợp doanh thu ....................................................................36 Biểu 21: Trích sổ cái tài khoản 511 ...................................................................37 Biểu 22: Bảng kê nhập-xuất-tồn hàng hóa ........................................................41 Biểu 23: Bảng kê nhập-xuất-tồn hàng hóa ........................................................42 4 Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Biểu 24: Bảng kê nhập-xuất-tồn hàng hóa ........................................................43 Biểu 25: Sổ chi tiết tài khoản 632 ......................................................................44 Biểu 26: Bảng tổng hợp giá vốn hàng bán ........................................................45 Biểu 27: Sổ nhật ký chung .................................................................................46 Biểu 28: Sổ cái tài khoản 632 ............................................................................47 Biểu 29: Phiếu chi ..............................................................................................49 Biểu 30: Phiếu chi ..............................................................................................50 Biểu 31: Bảng phân bổ tiền lương và BHXH ....................................................51 Biểu 32: Sổ nhật ký chung .................................................................................52 Biểu 33: Sổ chi tiết tài khoản 641 ......................................................................53 5 Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường mục tiêu của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng là lợi nhuận, do đó các doanh nghiệp thương mại luôn tìm mọi cách quản lý tốt hoạt động kinh doanh giảm thiểu chi phí đẩy mạnh quá trình tiêu thụ hàng hóa hay bán hàng. Bán hàng là một khâu quan trọng trong quá trình kinh doanh, có bán được hàng thì mới lập được kế hoạch mua hàng và dự trữ hàng hoá kì tới. Bên cạnh đó kế toán phải không ngừng hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng để có thể cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà quản lý, giúp cho các nhà quản lý phân tích đánh giá, lựa chọn phương án kinh doanh có hiệu quả đảm bảo phục vụ tốt thị hiếu người tiêu dùng. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bán hàng, kế toán bán hàng là phần hành quan trọng chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại và là công cụ đắc lực cho việc nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng hóa. Do đó trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần thương mại dich vụ Hà Tây, được sự chỉ bảo tận tình của thầy cô trong khoa kế toán, đặc biệt là Cô giáo Tiến sỹ Lê Kim Ngọc cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ kế toán trong Công ty em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: “ Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Hà Tây ’’. Phương pháp nghiên cứu: dựa trên phương pháp duy vật biện chứng kết hợp giữa lý luận đã học ở nhà trường với thực tế công tác kế toán ở doanh nghiệp thực tập để từ đó chỉ ra được những tồn tại khó khăn và nêu ra những phương hướng biện pháp giải quyết. Nội dung chuyên đề gồm ba phần chính 6 Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây  Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây  Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Hà Tây Mặc dù đã rất cố gắng nhưng do thời gian thực tập chưa lâu, kiến thức chuyên ngành cũng như kinh nghiệm thực tế tại Công ty còn ít nên chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến sửa chữa của thầy cô giáo và các anh chị cán bộ trong Công ty để chuyên đề tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn nữa. Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG 1 7 Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TÂY 1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hà Tây 1.1.1 Danh mục hàng bán của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hà Tây Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây là doanh nghiệp được thành lập theo hình thức chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần 100% vốn góp. Tên giao dịch: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây MST: 0400101764003 Điện thoại: 04- 33827413 Fax: 04- 33522162 Trụ sở chính: số 157 Trần Phú – Quận Hà Đông – TP Hà Nội Công ty chủ yếu kinh doanh tập trung vào mấy nhóm mặt hàng chủ yếu sau đây: Nhóm hàng thực phẩm: Bao gồm bánh kẹo, bia rượu, thuốc lá, đồ ăn uống đóng hộp… các mặt hàng này thường phục vụ cho nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dân. Nhóm hàng thực phẩm của công ty luôn đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ cũng như về chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định. Nhóm hàng tiêu dùng như: Quần áo, dầy giép, đồ dùng sinh hoạt… Hình thức kinh doanh của công ty chủ yếu là bán buôn và bán lẻ các nhóm mặt hàng trên nhằm cung cấp phục vụ đời sống nhân dân và các cơ sở kinh doanh trong địa bàn quận Hà Đông. 8 Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.1.2 Thị trường của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hà Tây Kể từ lúc bắt đầu thành lập đến nay, Công ty đã không ngừng phấn đấu lớn mạnh phát triển cùng xu hướng mở rộng của thị trường nhằm đem lại kết quả kinh doanh tốt nhất. Thị trường chủ yếu của công ty là phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân quận Hà Đông nói riêng và xuất hàng cho cửa hàng bán buôn, bán lẻ của các quận huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tây cũ nay là TP Hà Nội như huyện Thanh Oai, Chương Mỹ, Ba Vỳ, Phú Xuyên…. 1.1.3 Phương thức bán hàng của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hà Tây Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây là doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại. Do đó hoạt động bán hàng là quy trình chuyển giao quyền sở hữu về hàng bán giữa Công ty và khách hàng, để từ đó thu được tiền. Trong những doanh nghiệp thương mại bán hàng là khâu cuối cùng , khâu quan trọng nhất của quá trình kinh doanh. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng là tính toán, phản ánh đúng đắn kịp thời doanh thu, trị giá vốn hàng bán, xác định kết quả bán hàng…Hiện nay Công ty áp dụng chủ yếu hai phương pháp chủ yếu như:  Bán buôn: Theo phương thức này hàng của Công ty thường được bán theo lô hoặc với số lượng lớn, giá bán biến động tùy thuộc vào khối lượng bán ra và phương thức thanh toán. Công ty thường bán buôn các mặt hàng thực phẩm với số lượng lớn cho các cửa hàng kinh doanh trong vùng nhằm phục vụ nhu cầu của người dân. Ví dụ như bán buôn thuốc lá, rựơu bia, đồ ăn uống đóng hộp… Trong phương pháp này có hai hình thức: 9 Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Bán buôn qua kho trực tiếp: Khách hàng cử người mang giấy ủy nhiệm đến kho của Công ty trực tiếp nhận hàng về. Sau khi giao nhận hàng đại diện bên mua kí nhận đủ hàng và chứng từ bán hàng của Công ty đồng thời trả tiền ngay hoặc ký nhận nợ. -Bán buôn qua kho theo hình thức gửi bán: Công ty căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết hoặc theo đơn đặt hàng của người mua xuất kho gửi hàng cho người mua bằng phương tiện vận tải của mình hoặc thuê ngoài. Hàng gửi bán vẫn thuộc quyền sở hữu của công ty cho đến khi bên kia nhận được hàng, chứng từ đã chấp nhận thanh toán thì quyền sở hữu mới được chuyển cho bên mua.  Bán lẻ: Phương thức này là công ty bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng. Hình thức này thường được bán qua các cửa hàng trực thuộc của công ty. Các cửa hàng này thường bán các mặt hàng tiêu dùng sinh hoạt thường ngày như sà bông, dầu gội… Công ty áp dụng mấy hình thức bán lẻ như sau: - Bán lẻ thu tiền trực tiếp: Nhân viên bán hàng tại các cửa hàng trực tiếp thu tiền của khách hàng và giao hàng cho khách. Cuối ngày hoặc ca bán thì hàng hóa được kiểm kê dể lập báo cáo bán hàng, nhân viên bán hàng nộp tiền cho thủ quỹ. - Bán hàng đại lý: là phương thức mà Công ty (chủ hàng) xuất hàng cho bên nhận đại lý, ký gửi để bán. Bên nhận đại lý sẽ được hưởng thù lao dưới hình thức hoa hồng hoặc chênh lệch giá. Việc bán lẻ của công ty chủ yếu được thực hiện qua 3 cửa hàng: - Cửa hàng kinh doanh tổng hợp Quang Trung. - Cửa hàng kinh doanh tổng hợp chợ Hà Đông. - Cửa hàng sửa chữa xe đạp, xe máy chợ Hà Đông 10 Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoài ra công ty còn 1 số hệ thống của hàng, đại lý bán lẻ khác rất tốt. Doanh số của các cửa hàng này chiếm một phần không nhỏ trong doanh số bán hàng toàn công ty. Đặc biệt với hình thức thanh toán tiền ngay đã góp phần giúp cho công ty tránh bị ứ đọng vốn trong khâu thanh toán.  Phương thức thanh toán: Trong quá trình tiêu thụ hàng hóa, Công ty đã áp dụng nhiều phương pháp thanh toán nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong quá trình thanh toán. Việc áp dụng nhiều hình thức thanh toán tuy làm cho công tác kế toán có phần phức tạp hơn trong quá trình theo dõi nhưng bù đắp lại đây là một trong những biện pháp nhằm thu hút thêm khách hang đối với Công ty. + Thanh toán trực tiếp bằng tiền hoặc séc đối với những khách hàng mua ít, không thường xuyên hoặc những khách hang có nhu cầu thanh toán ngay. + Người mua ứng trước, phương thức này áp dụng cho khách hàng có nhu cầu đặt hàng theo yêu cầu, mua một lúc với số lượng lớn mà công ty chưa áp dụng được ngay. + Thanh toán chậm, phương thức này được áp dụng cho khách hàng có quan hệ thường xuyên, có uy tín với công ty. Tuy bị chiếm dụng vốn nhưng bù lại khách hàng phải chịu phần lãi xuất do việc trả chậm. + Ngoài ra, khách hàng còn có thể thanh toán bằng cách chuyển tiền cho Công ty qua ngân hàng mà Công ty mở tài khoản tại đó. 1.2 Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hà Tây Bán hàng là một khâu quan trọng trong quá trình lưu chuyển hàng hóa do đó để làm tốt nhiệm vụ này thì công tác quản lý nghiệp vụ bán hàng phải được thực hiện một cách chặt chẽ nghiêm ngặt. Muốn làm tốt công việc này yêu cầu công 11 Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ty phải khảo sát và tiến hành phân cấp chức năng nhiệm vụ rõ ràng cho từng bộ phận chức năng đảm nhiệm những công việc cụ thể như: + Giám đốc: là người đại diện theo pháp luật và đại diện pháp nhân của Công ty trong mọi giao dịch, điều hành trực tiếp các đơn vị, các phòng chức năng của Công ty, đồng thời chịu trách nhiệm kiểm tra và ký kết trực tiếp với khách hàng có hợp đồng buôn bán với công ty. + Hai Phó giám đốc: Hỗ trợ Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong đó: 01 Phó giám đốc phụ trách khâu tiêu thụ hàng có nhiệm vụ giám sát việc tiêu thụ hàng hóa, củng cố các đối tác hiện tại và không ngừng tìm kiếm các bạn hàng mới, mở rộng thị trường tiêu thụ; 01 Phó giám đốc phụ trách việc cung ứng hàng hóa có nhiệm vụ giám sát, kiểm soát chất lượng hàng hóa cũng như duy trì mối quan hệ kinh doanh với các nhà cung cấp hàng hóa, chủ động tìm kiếm các nguồn hàng có chất lượng cao đề xuất với Giám đốc. - Hệ thống các phòng ban bao gồm: + Phòng tài chính kế toán: Có nhiệm vụ thực hiện công tác hạch toán kế toán của toàn Công ty, quản lý chặt chẽ tài chính, tổ chức ghi chép các nghiệp vụ kinh tế- tài chính phát sinh, tổng hợp số liệu của các cửa hàng, tính toán, theo dõi và lên báo cáo, tạo điều kiện cung cấp thông tin kinh tế chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp. + Phòng kế hoạch kinh doanh: Với nhiệm vụ tiến hành các hoạt động nghiên cứu, đánh giá nhu cầu mong muốn chưa được thỏa mãn của người tiêu dùng để xác định chiến lược marketing hỗn hợp cho thị trường của Công ty, tổ chức hợp lý việc quản lý nguồn hàng, thực hiện ký kết hợp đồng với các bạn hàng. Tăng cường các mối quan hệ, tìm kiếm thị trường, đối tác 12 Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Phòng tổ chức hành chính: Với nhiệm vụ quản lý bộ máy hành chính, phân bổ mạng lưới kinh doanh, hợp lý hóa việc sử dụng lao động. - Các đơn vị trực thuộc: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hà Tây có hệ thống cửa hàng trực thuộc được phân bổ đều trong Quận Hà Đông và một số huyện lân cận. Tại các cửa hàng đều có cán bộ lãnh đạo, quản lý hoạt động kinh doanh của cửa hàng và đội ngũ nhân viên đảm nhiệm công việc cụ thể. Các cửa hàng chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh nhằm đẩy mạnh khả năng tiêu thụ, định kỳ phải báo cáo về tình hình kinh doanh của mình lên Ban lãnh đạo công ty. 13 Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TÂY 2.1. Kế toán doanh thu bán hàng. 2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán doanh thu bán hàng. 2.1.1.1.Chứng từ sử dụng: Như đã trình bày ở Chương 1, Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Hà Tây áp dụng 2 phương thức bán hàng là bán buôn và bán lẻ. Để xác định doanh thu bán hàng thì phòng kinh doanh và kế toán tai các cửa hàng thường sử dụng các chứng từ sau: - Hóa đơn GTGT gồm 3 liên Liên 1 (màu đen): dùng để lưu lại cùng với cuống sổ Liên 2 (màu đỏ): dùng để giao cho kháh hàng Liên 3 (màu xanh): dùng để thanh toán - Thẻ kho - Bảng kê chứng từ hàng hóa - Bảng kê bán lẻ hàng hóa - Tờ khai thuế GTGT - Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ - Báo cáo bán hàng hàng ngày - Phiếu thu 2.1.1.2. Tài khoản sử dụng: 14 Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Để hạch toán nghiệp vụ doanh thu bán hàng kế toán công ty sử dụng các tài khoản sau: a. Tài khoản sử dụng chủ yếu: TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Các TK cấp 2: TK5111: Doanh thu bán hàng hoá TK5112: Doanh thu bán thành phẩm TK5113: Doanh thu dịch vụ Các tài khoản có liên quan: TK 3331: Thuế GTGT phải nộp TK 111: Tiền mặt TK 131: Phải thu khách hàng TK 521: Chiết khấu thương mại TK 531: Hàng bán bị trả lại TK 532: Giảm giá hàng bán … 2.1.1.3 Quy trình luân chuyển theo từng phương thức bán hàng của Công ty:  Nghiệp vụ bán buôn: - Qui trình tiêu thụ sản phẩm: + Bước 1: Người mua đề nghj mua hàng + Bước 2: Kế toán tiêu thụ lập hóa đơn GTGT Trên mỗi hóa đơn bán hàng có ghi đầy đủ họ tên khách hàng, địa chỉ, hình thức thanh toán, khối lượng đơn giá của từng loại mặt hàng bán ra, tổng tiền hàng, thuế GTGT và tổng số tiền thanh toán. + Bước 3: Thủ trưởng và người bán ký hóa đơn GTGT. 15 Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Bước 4: Trường hợp thanh toán ngay thì kế toán thanh toántiến hành lập phiếu thu tiền. + Bước 5: Căn cứ hóa đơn GTGT thủ kho xuất hàng. + Bước 6: Kế toán căn cứ hóa đơn GTGT kế toán định khoản và ghi vào sổ sách kế toán. + Bước 7: Cuối tháng lên biểu tổng hợp chi tiết bán hàng. + Bước 8: Căn cứ vào bảng tổng hợp và Nhật ký chung Khi bán hàng căn cứ vào hoá đơn GTGT kế toán tiến hành kiểm tra chứng từ và tiến hành định khoản, xác định doanh thu đồng thời xác định giá vốn của hàng hoá bán ra.  Nghiệp vụ bán lẻ: Đối với hình thức này, khi phát sinh các nghiệp vụ bán hàng nhân viên bán hàng không lập hóa đơn bán hàng mà chỉ ghi loại hàng, số lượng giá vốn của hàng hóa bán ra.  Các khoản giảm trừ doanh thu: Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây áp dụng các phương pháp thanh toán linh hoạt, giá cả chính sách hợp lý, hàng hóa lại không có hình thức tiêu thụ xuất khẩu nên chỉ có các khoản hàng bán bị trả lại, mới làm giảm trừ doanh thu của công ty. Khi bán hàng cho khách hàng nếu kém phẩm chất, không đúng quy cách, chủng loại hàng hóa…Như đã ghi trên hợp đồng thì công ty cho phép khách hàng trả lại một phần hay toàn bộ số hàng đã mua tùy theo mức độ vi phạm. Trị giá hàng bán bị trả lại được tính đúng trên giá trị ghi trên hóa đơn và kế toán sử dụng TK 531 “ Hàng bán bị trả lại ” để theo dõi. Khi phát sinh nghiệp vụ này, người bán sẽ lập phiếu nhập kho số hàng bán bị trả lại. 16 Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.1.2 Kế toán chi tiết doanh thu - Theo phương thức bán buôn: Khi khách có nhu cầu đến phòng nghiệp vụ của Công ty làm thủ tục mua hàng. Bộ phận kế toán căn cứ vào nhu cầu của khách hàng viết hóa đơn GTGT. Sau khi khách hàng nhận hàng và ký nhận vào phiếu xuất kho để thủ kho lập thẻ kho chi tiết cho từng mặt hàng. Sau đây em xin lấy một vài ví dụ về quá trình bán hàng của công ty và của Cửa hàng kinh doanh tổng hợp chợ Hà Đông Ví dụ1: Ngày 26/02/2009 theo hóa đơn số 0022869, công ty bán buôn số hàng rượu sâm banh Nga cho Chị Hòa - cửa hàng Công nghệ thực phẩm, số lượng : 120 chai dơn giá bán: 52.727 đ/chai, thuế suất 10%, tiền thuế: 632.724 đ, tổng giá thanh toán 6.959.964đ Ví dụ2: Ngày 27/02/2009 theo hóa đơn số 0022873, công ty mua hàng bán chuyển thẳng cho Anh Quân số thuốc lá Du Lịch số lượng 50.000 bao giá mua: 1536,36 (đ/bao), giá bán 1567,26 (đ/bao), thuế suất 10%. Căn cứ vào hợp đồng đã ký kết, kế toán vật tư, hàng hoá lập hoá đơn GTGT(Biểu 01), đồng thời lập phiếu xuất kho (Biểu 02) cho số hàng này và vào thẻ kho (Biểu 03). Sau khi vào thẻ kho, thủ kho chuyển hoá đơn GTGT cùng với phiếu xuất kho cho số hàng vừa xuất cho phòng kế toán. Căn cứ vào đó, kế toán lập bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra ( Biếu 04). Lập phiếu thu đối với hàng hóa thanh toán ngay bằng tiền mặt (Biểu 05) Biểu 01 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên1: Lưu 17 Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh Mẫu số: 01GTKT-3LL Ký hiệu : EH/2009B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngày 26 tháng 02 năm 2009 Số : 0022869 Nhân viên bán hàng : Công ty Cổ phần TM-DV Hà Tây Địa chỉ : 157 Trần Phú – Quận Hà Đông – TP Hà Nội Điện thoại: 04- 33827413 MST : 0400101764003 Họ và tên người mua hàng: Chị Hòa Đơn vị : Cửa hàng Công nghệ thực phẩm Địa chỉ: Tô Hiệu – Hà Đông – Hà Nội Hình thức thanh toán : Thanh toán ngay STT Tên hàng hoá , dịch vụ A 1 B Sâm banh Nga Cộng tiền hàng Đơn vị tính Sản lượng C 1 2 3 Chai 120 52.727 6.327.240 : Thuế suất GTGT :10% Đơn giá Thành tiền 6.327.240 Tiền thuế GTGT: 632.724 Tổng cộng tiền thanh toán : 6.959.964 Số tiền bằng chữ : Sáu triệu chín trăm năm mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi tư đồng. Ngày 26 tháng 02 năm 2009 Người mua hàng (Ký, họ tên ) Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên ) (Ký, họ tên ) Biểu 02 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên1: Lưu 18 Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh Mẫu số: 01GTKT-3LL Ký hiệu : EH/2009B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngày 26 tháng 02 năm 2009 Số : 0022873 Nhân viên bán hàng: Công ty Cổ phần TM-DV Hà Tây Địa chỉ : 157 Trần Phú – Quận Hà Đông – TP Hà Nội Điện thoại: 04- 33827413 MST : 0400101764003 Họ và tên người mua hàng: Anh Quân Đơn vị : Cửa hàng đại lý rượu bia – thuốc lá Địa chỉ: Lê Lợi – Hà Đông – Hà Nội Hình thức thanh toán : Thanh toán chậm STT Tên hàng hoá , dịch vụ Đơn vị tính Sản Đơn giá Thành tiền lượng A 1 B C Thuốc lá Du Lịch A Thuế suất GTGT :10% 1 Bao 50.000 2 1567,26 Tiền thuế GTGT: 3 78.363.000 7.836.300 Cộng tiền hàng : Số tiền bằng chữ : Tám sáu triệu một trăm chín chín nghìn ba trăm đồng chẵn. Tổng cộng tiền thanh toán: 78.363.000 86.199.300 Ngày 27 tháng 02 năm 2009 Người mua hàng (Ký, họ tên ) Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên ) (Ký, họ tên ) Biểu 03 Đơn vị: Công ty CPTM-DV Hà Tây Mẫu sổ: 02-VT Địa chỉ: 157 Trần Phú – Hà Đông (Ban hành theo QĐ số 15/2006/Q Đ-BTC 19 Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngày 20/02/2006 của Bộ trưởng BTC) Quyển số: 357 Số: 015202 PHIẾU XUẤT KHO Ngày 26 tháng 02 năm 2009 Họ tên người mua hàng: Chị Hòa Lý do xuÊt kho: Xuất bán Rượu Sâmbanh Nga Xuất kho tại: kho hàng công ty - 157 Trần Phú – Hà Đông Tên, nhãn hiệu , quy STT cách phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hoá ) A 1 B Mã số C Rượu Sâm banh Nga Số lượng Đơn vị Yêu cầu tính D Thực xuất 1 chai 120 Đơn giá Thành tiền 3 4 2 120 Cộng Tổng số tiền(viết bằng chữ) : ………………………….. Số chứng từ gốc kèm theo:01 Xuất, ngày 26 tháng 02 năm 2009 Người lập phiếu (Ký , họ tên) Người nhận (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) 20 Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh Kế toán trưởng (Ký, họ tên ) Giám đốc (Ký, họ tên)
- Xem thêm -