Tài liệu Giay xuat hang cty (1)

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc Số: 01/CTTNHH 2015 Quảng xương, Ngày 29 tháng 01 năm V/v Đề nghị xác nhận hồ sơ lâm sản Kính gửi: Hạt Kiểm lâm Ven Biển Thực hiện theo quy định tại thông tư số: 01/2012/TT-BNNPTNT,Ngày 04/01/2012, của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và thủ tục kiểm tra lâm sản, Công ty TNHH Hoàng Việt, Địa chỉ: Thôn Thọ Trung, Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa. Đề nghị Hạt kiểm Lâm Ven Biển xác nhận lâm sản theo thủ tục hành chính sau: 1. Lâm sản đề nghị xác nhận xuất bán gồm: - Gỗ xẻ Lim nhóm , số lượng: 17 hộp, Khối lượng: 9,360 m3 . ( Mười bảy hộp; Chín khối ba tấc sáu). 2. Hồ sơ lâm sản gồm có: - Sổ nhập, Xuất lâm sản. - Hóa đơn GTGT số: 0000148.Ngày 23/01/2015 + một tờ bảng kê của Công ty TTNHH Hoàng việt. địa chỉ: Thôn Thọ Trung, Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa. - Một bộ hồ sơ gốc: Gồm hóa đơn GTGT số: 0000148. Ngày 23/01/2015.+ 3 tờ bảng kê lâm sản của Công Ty TNHH Phú Ninh.Tp Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Có xác nhận của Hạt kiểm Lâm TP. Đồng Hới,Tỉnh Quảng Bình. - Người mua : Hoàng Kim Trọng. - Giám Đốc Công Ty TNHH Hoàng việt. địa chỉ: Thôn Thọ Trung, Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa. -Xe ô tô vận chuyển: Biển số: . Đề nghị hạt kiểm lâm Ven Biển xác nhận lâm sản để đơn vị vận chuyển , tiêu thụ theo quy dịnh./ Nơi nhận: - Như trên - Lưu DN GIÁM ĐỐC Hoàng Kim Trọng
- Xem thêm -