Tài liệu Giay xin phep

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG TÂM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐƠN XIN ĐI HỌC LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Kính gửi: - Thường vụ Đảng uỷ xã Quảng Tâm - Ban tổ chức huyện uỷ Quảng Xương Tên tôi là: Nguyễn Thị Hương Sinh ngày: 18/10/ 1968 Chức vụ: Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường Đơn vị công tác: Trường Mầm non Quảng Tâm, Quảng Xương, Thanh Hoá. Căn cứ vào công văn số 02-TB/TC của Ban tổ chức huyện uỷ Quảng Xương về việc thông báo tuyển sinh lớp trung cấp lý luận chính trị tại chức tại huyện Quảng Xương năm học 2010 – 2011. Được sự đồng ý của Thường vụ Đảng uỷ xã Quảng Tâm. Để nâng cao trình độ lý luận chính trị cho bản thân trong công tác quản lý chỉ đạo nhà trường, đặc biệt là công tác Đảng trong nhà trường đáp ứng với yêu cầu ngày càng đổi mới của sự nghiệp GD&ĐT trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Vậy tôi làm đơn này kính mong Thường vụ Đảng uỷ xã Quảng Tâm, Ban tổ chức Huyện uỷ Quảng Xương tạo điều kiện cho tôi được tham gia học lớp TCLL hệ tại chức tại Huyện uỷ Quảng Xương. Tôi hứa sẽ sắp xếp công việc và thực hiện nghiêm túc nội dung khoá học./. Tôi xin chân thành cảm ơn ! Quảng Tâm, ngày 14 tháng 5 năm 2010 Người làm đơn CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN Kớnh gửi: Tờn tụi là: Sinh ngày: Quờ quỏn: - Cụng An xó Quảng Tõm Hoàng Thị Tõm 01/01/ 1939 Xó Quảng Hựng, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Nơi ở hiện nay: Thụn Phỳc Thọ, xó Quảng Tõm, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. Chồng tụi: Hoàng Sỹ Nụ Sinh ngày: Quờ quỏn: Thôn Phúc Thọ, Quảng Tâm, Quảng Xương, Thanh Hoá. Đi bộ đội và đó hy sinh năm 1967. Vợ chồng tôi sinh được duy nhất 1 người con tên là: Hoàng Văn Tỡnh Sinh ngày 02 tháng 8 năm 1966. Nơi ở hiện nay: Thụn Phỳc Thọ, xó Quảng Tõm, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. Vậy tôi làm giấy này đề nghị Công an xó Quảng Tõm xỏc nhận cho vợ chồng tụi chỉ cú một người con duy nhất. Tôi xin chân thành cảm ơn ! Quảng Tõm, ngày 01 thỏng 10 năm 2011 Xỏc nhận của Cụng an xó Quảng Tõm Người làm giấy Hoàng Thị Tõm CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN Kớnh gửi: - Cụng An xó Quảng Tõm Tờn tụi là: Hoàng Thị Tõm Sinh ngày: 01/01/ 1939 Quờ quỏn: Xó Quảng Hựng, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Nơi ở hiện nay: Thụn Phỳc Thọ, xó Quảng Tõm, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoỏ. Năm 1994 gia đỡnh tụi được Ủy ban nhân dân Huyện Quảng Xương cấp cho GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT số D 0293625 mang họ tên bà: Nguyễn Thị Tõm. Do khi là giấy chứng nhận cú ghi sai về họ của tụi. Trong sổ hộ khẩu của gia đỡnh số 1135, họ tờn chủ hộ là: Nguyễn Thị Hương Họ tờn tụi trong sổ hộ khẩu là: Hoàng Thị Tõm Vậy tôi làm giấy này đề nghị Công an xó Quảng Tõm xỏc nhận cho tụi họ tờn trong sổ hộ khẩu với họ tờn trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là “một” người. Tôi xin chân thành cảm ơn ! Quảng Tõm, ngày 01 thỏng 10 năm 2011 Xỏc nhận của Cụng an xó Quảng Tõm Người làm giấy Hoàng Thị Tõm CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Kính gửi: - Lãnh đạo UBND huyện Quảng Xương - Lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Quảng Xương Tên tôi là: Nguyễn Thị Hương Chức vụ: Hiệu trưởng. Đơn vị công tác: Trường Mầm non Quảng Tâm. Gia đình tôi có con trai đang học đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay cháu học năm cuối, cháu có nguyện vọng hè này mẹ vào thăm nơi học hành, sinh hoạt của cháu. Vậy tôi làm đơn này kính gửi lên Lãnh đạo UBND huyện, Phòng GD&ĐT Huyện Quảng Xương tạo điều kiện cho tôi được nghỉ phép để vào thăm cháu kể từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 05 tháng 7 năm 2012. Trong thời gian tôi nghỉ phép mọi công việc ở trường tôi bàn giao lại cho Đ/C phó hiệu trưởng: Hoàng Thị Nhuần thay tôi chỉ đạo thực hiện các công việc mà tôi đang đảm nhiệm (Nếu có). Tôi xin hứa sau thời gian nghỉ phép tôi sẽ thực hiện và hoàn thành tốt công việc được giao./. Tôi xin chân thành cảm ơn ! XÁC NHẬN CỦA LĐ PHÒNG GD&ĐT Quảng Tâm, ngày 14 tháng 06 năm 2012 XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG Người làm đơn Nguyễn Thị Hương XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
- Xem thêm -