Tài liệu Giấy mời 1

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc ============= GIẤY MỜI. Hội NCT Thôn Quang Trung, xã Quảng Tâm, Tp Thanh Hoá Trân trọng kính mời: ............................................................................................................................. Tới dự buổi: Đại hội NCT thôn Quang Trung, xã Quảng Tâm, TP. TH Địa điểm: Nhà văn hoá thôn Quang Trung, xã Quảng Tâm. Vào hồi: h phút, ngày tháng năm 2015. Sự hiện diện của Đại biểu là niềm vinh hạnh của Hội. T/M HỘI NCT Thôn Quang Trung Nguyễn Quang Vọng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc ============= GIẤY MỜI. Hội NCT Thôn Quang Trung, xã Quảng Tâm, Tp Thanh Hoá Trân trọng kính mời: ............................................................................................................................. Tới dự buổi: Đại hội NCT thôn Quang Trung, xã Quảng Tâm, TP. TH Địa điểm: Nhà văn hoá thôn Quang Trung, xã Quảng Tâm. Vào hồi: h phút, ngày tháng năm 2015. Sự hiện diện của Đại biểu là niềm vinh hạnh của Hội. T/M HỘI NCT Thôn Quang Trung Nguyễn Quang Vọng
- Xem thêm -