Tài liệu Giay gioi thieu

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 470 |
  • Lượt tải: 0
hongnguyet

Tham gia: 16/11/2016

Mô tả:

giay gioi thieu
ĐẢNG ỦY XÃ THIỆU PHÚ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ……………………………………… * Số: Thiệu Phú, ngày 21 tháng 11 năm 2016 -GGT/CB “V/v đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú” GIẤY GIỚI THIỆU Kính gửi: ………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………… Để đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính Trị. ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ…………………………………. Giới thiệu đồng chí: Đinh Thị Nguyệt Hồng (Nữ) Sinh ngày 26 tháng 05 năm 1983 Kết nạp vào Đảng ngày: 27/05/2016 Đang sinh hoạt Đảng tại chi bộ Trường THCS Thiệu Phú Hiện cư trú tại: số nhà 15/23 đường Phan Bội Châu, phố 10, phường Ba Đình,Thành phố Thanh Hóa Đề nghị các đồng chí tiếp nhận và tạo điều kiện cho đảng viên Đinh Thị Nguyệt Hồng hoàn thành nhiệm vụ. T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
- Xem thêm -