Tài liệu Giaoannlkt (1)

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH HỒ SƠ GIẢNG VIÊN Năm 2015 Họ và tên giảng viên: Lê Thị Mỹ Nguyệt Đơn vị: Khoa Kinh tế Bộ môn Kế toán Thanh Hóa, tháng 10 năm 2015 BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH GIÁO ÁN Môn học: Số tiết: Tiết thứ: Lớp: Nguyên lý kế toán 45 2 ĐHKT8ATH Tp. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2015 GIÁO ÁN SỐ 1 Trường: Đại học Công Nghiệp TP. HCM Năm học: 2015 - 2016 Môn học: Nguyên lý kế toán Lớp: ĐHKT8ATH Chương 1: Một số vấn đề chung về kế toán Bài dạy: Các nguyên tắc và yêu cầu cơ bản kế toán Số tiết: 1 Ngày dạy: 23/10/2015 Họ và tên giảng viên: Lê Thị Mỹ Nguyệt I. MỤC ĐÍCH - Về kiến thức: trang bị những kiến thức tổng quát về các nguyên tắc và yêu cầu cơ bản kế toán, tạo nền tảng để sinh viên tiếp thu học tập nghiên cứu kế toán sâu hơn, - cao hơn theo chương trình đào tạo chuyên ngành kế toán bậc đại học. Về kỹ năng: SV có thể vận dụng các nguyên tắc và yêu cầu cơ bản kế toán khi thực hiện công việc kế toán tại một đơn vị cụ thể II. YÊU CẦU - Yêu cầu về kiến thức: cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguyên tắc, yêu cầu của kế toán, từ đó Giúp cho sinh viên có kiến thức tổng quát về công - việc kế toán và nền tảng để học tiếp các học phần kế toán chuyên ngành Yêu cầu về kỹ năng: đọc tài liệu trong giáo trình và tài liệu tham khảo, áp dụng được các nguyên tắc và yêu cầu cơ bản kế toán khi thực hiện công việc kế toán - của một đơn vị cụ thể Yêu cầu về thái độ đối với bài học: Nghe giảng và đóng góp ý kiến nội dung bài giảng Nâng cao ý thức tích cực trong học tập tại lớp và tự nghiên cứu ở nhà. Có ý thức về tính trung thực, khách quan, không làm giả số liệu kế toán; vận dụng các nguyên tắc cơ bản kế toán để tránh làm sai nội dung của các công việc kế toán III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Tổ chức lớp: Ổn định lớp (1p) 2. Kiểm tra bài cũ: - Nội dung kiểm tra: o Đối tượng nghiên cứu của kế toán là gì? o Mối quan hệ giữa các đối tượng của kế toán? - Đối tượng kiểm tra: kiểm tra bất kỳ thành viên nào của lớp - Hình thức kiểm tra: kiểm tra vấn đáp - Thời gian kiểm tra: 4p 3. Nghiên cứu kiến thức mới: (giảng bài mới) Phân phối thời Nội dung chi tiết Phương pháp, phương tiện (thể hiện hoạt động của thầy, trò và cách sử dụng phương tiện) gian (1) (2) (3) Phương tiện chung: Giáo trình, giáo án, bài giảng điện tử, máy chiếu, bút, bảng Hoạt động của GV 3p Hoạt động của SV Dẫn nhập: Nguyên tắc là gì? GV đặt câu hỏi GV tóm tắt GV diễn giảng Khi phản ánh bất kỳ đối tượng kế toán nào cần nhấn mạnh: khi nào thì được ghi nhận? ghi với số tiền bao nhiêu? và trình bày như thế nào? 22p 1.5 Các nguyên tắc cơ bản kế toán 5p 1.5.1 Cơ sở dồn tích GV chiếu PP số 4 SV lắng nghe và ghi chép PPGD: diễn giảng, tình huống GV đưa ra tình huống DN bán hàng chưa thu tiền ở năm N và thu tiền năm N+1 hỏi SV ghi nhận DT như thế nào? (chiếu PP số 5) Các đối tượng kế toán được ghi sổ tại thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thu hoặc chi tiền SV lắng nghe, trả lời và ghi chép GV tổng kết, từ đó khái quát nguyên tắc cơ sở dồn tích (chiếu PP số 6) GV diễn giảng nội dung nguyên tắc đồng thời nói thêm về cơ sở tiền, phân biệt cơ sở dồn tích SV lắng nghe, suy nghĩ và trả lời SV ghi chép SV lắng nghe và ghi chép và cơ sở tiền khác nhau chỗ nào, vận dụng ra sao? Ý nghĩa của nguyên tắc cơ sở dồn tích 7p 1.5.2 Giá gốc Giá gốc là số tiền hoặc tương đương tiền DN phải trả để có được tài sản, giá gốc không bao giờ thay đổi PPGD: diễn giảng, tình huống, hỏi – đáp GV diễn giảng GV hỏi lại SV giá gốc dành cho đối tượng nào? Đưa ra tình huống tính giá khi mua hàng có cả CP vận chuyển, khi cuối năm có biến động giá tăng thì liệu DN có điều chỉnh số liệu khi lập BCTC hay không? (chiếu PP số 7) GV tổng kết GV hỏi SV ngoài giá gốc ra còn có biết giá nào không? GV hỏi SV ưu điểm của nguyên tắc giá gốc SV lắng nghe và ghi chép SV lắng nghe, suy nghĩ và trả lời SV lắng nghe và ghi chép SV lắng nghe và trả lời SV lắng nghe và ghi chép GV tổng kết 1.5.3 Hoạt động liên tục 5p 1.5.4 Phù hợp GV chiếu PP số 8 PPGD: diễn giảng, tình huống GV đưa ra tình huống DN bán một chiếc xe máy? Từ đó dẫn dắt SV cần ghi nhận những gì? (chiếu PP số 9) Khi ghi nhận một khoản doanh SV xem giáo trình SV lắng nghe, suy nghĩ và trả lời GV tổng kết và đưa ra nội dung nguyên tắc phù hợp (chiếu PP số 10), đồng thời lưu ý cho SV phải chú ý ghi nhận những khoản chi phí mà DN đã trả trước SV lắng nghe và ghi chép 1.5.5 Nhất quán GV chiếu PP số 11 SV xem giáo trình 1.5.6 Thận trọng PPGD: diễn giảng, hỏi – đáp thu phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng 5p Khi lập các ước tính kế toán đòi hỏi: GV diễn giảng (chiếu PP số 12) - Lập dự phòng nhưng không quá lớn SV lắng nghe và ghi chép - Tài sản và các khoản thu nhập không được đánh giá cao hơn - Các khoản nợ phải trả và chi phí không được đánh giá thấp hơn - Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có chứng cứ chắc chắn, còn chi phí được ghi nhận khi có khả năng phát sinh GV nhắc lại tình huống ở nguyên tắc giá gốc và hỏi tại sao phải lập dự phòng? GV tổng kết, cho ví dụ về trường hợp DN lâm vào tình trạng nguy cơ phá sản 5p 1.5.7 Trọng yếu GV chiếu PP số 13 1.6 Các yêu cầu cơ bản kế toán PPGD: hỏi – đáp GV hỏi SV đối tượng nào sử dụng BCTC của SV lắng nghe, suy nghĩ và trả lời SV lắng nghe và ghi chép SV xem giáo trình SV lắng nghe, suy nghĩ và trả lời DN? Khi sử dụng BCTC cần có những yêu cầu gì? (chiếu PP số 14) Theo điều 6 luật kế toán, yêu cầu kế toán như sau: 1.6.1 Trung thực 1.6.2 Khách quan SV xem giáo trình 1.6.3 Dễ hiểu 1.6.4 Đầy đủ 1.6.5 Kịp thời 1.6.6 So sánh được GV hỏi SV tại sao không có yêu cầu chính xác? (chiếu PP số 19) SV lắng nghe, suy nghĩ và trả lời GV tổng kết 4. Luyện tập và củng cố kiến thức: (5p) a) Nội dung củng cố Cho câu hỏi tình huống để củng cố lại một số kiến thức (chiếu PP số 17, 18) b) Phương pháp củng cố: hỏi - đáp 5. Giao nhiệm vụ tự lực và hướng dẫn tự lực (5p) a) Nhiệm vụ ôn tập, củng cố phần bài giảng trên lớp - SV tự ôn tập lại các nguyên tắc và yêu cầu cơ bản kế toán - SV làm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận 1, 2, 3 trong giáo trình vào - vở bài tập b) Nhiệm vụ tự lực nghiên cứu SV đọc phần tài liệu mà GV yêu cầu về xem giáo trình. Sau khi đọc tài liệu SV phải trả lời những câu hỏi sau:  Mục đích của việc trình bày nhất quán là gì? Tại sao phải trình bày nhất quán?  Trọng yếu là gì? Thông tin như thế nào là trọng yếu?  Tại sao phải có nguyên tắc hoạt động liên tục? Không có giả định này được không? Điều gì sẽ xảy ra nếu DN không hoạt động liên tục?  Giả định hoạt động liên tục ảnh hưởng như thế nào đến nguyên tắc giá gốc? - Các đối tượng sử dụng thông tin kế toán là ai?, yêu cầu SV chỉ ra mỗi đối tượng khác nhau thì cần yêu cầu gì ở kế toán theo bảng sau: Đối tượng sử dụng thông tin .................. Yêu cầu kế toán ............... - Báo cáo tài chính bao gồm những báo cáo nào? Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh c) Hướng dẫn tự lực - SV tiếp cận các nội dung cần nghiên cứu dựa theo các câu hỏi GV gợi ý ở trên để nắm vấn đề - SV trả lời câu hỏi đúng sai ở PP số 20, 21 IV. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Giảng viên giảng dạy Lê Thị Mỹ Nguyệt
- Xem thêm -